Pre oblasť

  Elektroinštalácia v dome

  Článok si prečítalo viac ako 1488+ používateľov
  Bez elektrickej energie si život nevieme predstaviť. Ak nemáte zodpovedajúce znalosti, skúsenosti alebo vybavenie, práce na elektrických inštaláciách nevykonávajte v žiadnom prípade sami, lebo riskujete nielen svoj vlastný život, ale aj životy členov svojej rodiny alebo môžete zapríčiniť požiar. V nasledujúcom texte vám poskytneme základné informácie o elektroinštaláciách.
  Odborný článok 1488
  elektroinstalacia v dome
  Máme 2530 realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár:

  1. Druhy elektrických inštalácií

  Pred začatím prác týkajúcich sa elektrických inštalácií je potrebné dohodnúť sa so zhotoviteľom o realizácii plánovaných prác. Laikom sa môže zdať, že elektrina a jej zákony sú ťažko zrozumiteľné, predsa je dobre poznať niektoré základné pojmy kvôli konverzácii a vyjednávaniu.

  Elektrické inštalácie sa spravidla delia na vysokonapäťové, nízkonapäťové a informačné. Keď ide o rodinný dom, resp. domácnosť, elektrické inštalácie nízkeho napätia napájajú elektrické spotrebiče a osvetlenie. Informačné inštalácie sa používajú pre telefóny, zabezpečenie proti vlámaniu a protipožiarnu ochranu, klimatizáciu, počítačové siete… Všetky vodiče, t. j. káble, by mali byť vedené plastovými rúrkami, čo umožňuje ich ochranu a jednoduchšiu výmenu, a káble je možné skryť maskami/káblovými kanálmi, omietnuť alebo umiestniť na povrchy. 

  Pred začatím inštalácie elektrického vedenia sa odporúča mať projekt elektrickej inštalácie vyhotovený projektantom, ktorý určuje výkon a vodivosť káblov v závislosti od zámerov a potrieb, presne určuje vedenie káblov, skriniek, zásuviek a spínačov, čím sa vyhnete ďalším dodatočným nákladom, ak budete chcieť inovovať alebo renovovať elektrické vedenie. Ak chcete systém vykurovania odkvapov, elektrické diaľkové ovládanie pre garážové a dvorové brány, čerpadlá na čistenie vody v bazénoch, vonkajšie osvetlenie, zásuvky pre kosačky na trávu atď., inštalácia bude zložitejšia a drahšia. Na zásuvky v interiéri platia určité normy: každá izba by mala mať najmenej dve zásuvky, ktorých poloha je určená rozložením budúceho nábytku a spotrebičov. 

  2. Elektroinštalácia v dome

  Inštaláciu elektrických rozvodov by mal vykonať kvalifikovaný elektrikár, pretože iba tak je možné zaistiť bezpečnosť pri práci a neskoršom používaní objektu. Elektrická energia je potrebná už počas výstavby, preto ak začínate stavať rodinný dom, je potrebné riešiť jeho pripojenie na elektrickú rozvodnú sieť. Elektrinu počas stavby budete potrebovať napr. na pohon miešačky. Preto najprv s projektantom prekonzultujte, akú silnú prípojku budete potrebovať. K stavebnému povoleniu je potrebné vyjadrenie distribučnej spoločnosti, ktorú potom požiadate o vypracovanie návrhu zmluvy o pripojení. Prípojku musí realizovať kvalifikovaný elektrikár a revízny technik vypracúva revíznu správu. Pred pripojením musíte mať zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny a zmluvu o používaní sústavy s dodávateľom distribúcie. Takáto prípojka má zvyčajne poistky a jednofázové a trojfázové zásuvky, pretože mnohé stavebné stroje a prístroje vyžadujú väčší výkon. Všetky vedenia v dome končia v rozvodnej skrini, ktorá obsahuje elektromer (merač spotreby) a poistky. Elektrická inštalácia môže trvať asi 30 rokov, odporúča sa však skontrolovať správnosť inštalácií a zariadení najmenej raz za rok. Merania elektrických inštalácií, v skutočnosti kontrolu prietoku a napätia, vykonáva skúsený elektrikár s vhodnými meracími nástrojmi.

  Odborná rada zo spoločnosti Eletrikárske práce a revízie

  1. Na čo by sme mali dať pozor pri rekonštrukcii elektroinštalácii v dome alebo v byte?

  Hlavne by si mali overiť, či je pracovník certifikovaný a kvalifikovaný elektrikár. Byť obozretný pri výbere majstra elektrikára. Netreba robiť povrchovú úpravu elektroinštalácie. Treba sa zamerať na výmenu hliníkového vedenia. Ja, ako elektrikár s dlhoročnou praxou viem ponúknuť svoj benefit materiálu za bezkonkurenčnú cenu.

  2. Trojfázové inštalácie: čím sa odlišujú od jednofázových?

  Trojfázova elektroinštalácia je pre väčšiu záťaž (tam kde sa využíva elektrické vykurovanie). Najčastejšie sa stretávame s trojfázovou elektroinštaláciou v rodinných domoch. V bytoch nie je taká veľká záťaž na elektroinštaláciu preto postačuje aj jednofázova elektroinštalácia.

  3. Ktoré sú najčastejšie chyby pri tvorbe elektroinštalácie?

  Nepremyslená elektroinštalácia kvôli ktorej sú zásuvky schované napr. za nábytkom, ľudia ich nahrádzajú predlžovačkami, tým vznikne preťaženie zásuviek a skrat. Nedajú vhodný kábel pre zásuvkové okruhy a zamenia káblom pre svetelný okruh. Nedostačujúci okruh pre kuchynské zásuvky. Jedným slovom - šetrenie na materiáloch od nekvalifikovanych majstrov. Neoznačenie ističov a odovzdanie elektroinštalácie bez revíznej správy. Šetriť sa určite neoplatí.

  Pri objednávke mojich služieb ponúkam revíznu správu úplne bezplatne.

  Pán Michael Rigó, spoločnosť Eletrikárske práce a revízie

  3. Inteligentné elektrické inštalácie

  Počuli ste už o inteligentných inštaláciách? Moderné domácnosti sú plné elektronických zariadení, ktoré je niekedy ťažké ovládať a koordinovať, najmä ak sa snažíte o optimálne a racionálne využitie a spotrebu. Problém pramení zo skutočnosti, že osvetlenie, vykurovanie, chladenie, požiarne a poplašné zariadenia, zabezpečovacie systémy (alarmy proti vlámaniu) a ďalšie zariadenia majú rôzne spôsoby napájania a nastavenia. Inteligentné inštalácie kombinujú toto všetko do efektívneho a vyváženého, ​​kontrolovaného systému. Prostredníctvom jedného digitálneho portálu, akým je telefón alebo tablet, máte prístup k všetkým domácim systémom, nastavujete požadované parametre, automatickú prácu a monitorujete spotrebu.

  O niečo vyššia počiatočná investícia do elektroinštalácie ušetrí vám neskôr čas, údržbu a zníži prevádzkové náklady. Dúfame, že prvé svetlo vo svojom novom príbytku budete môcť zapojiť jednoduchšie a bezpečnejšie.

  Odborný článok 1488
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 2530 realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené