Pre oblasť

  Dlaždice, dlažba na terase, zámková dlažba cena

  Cena dlažby je rôzna. Dlaždice, dlažba na terase, zámková dlažba - cena dlažby závisí od toho, aký druh dlažbovej krytiny použijeme, ako pripravíme podklad a ako zložitý má byť vzor, ktorý sa bude klásť. Žulové kocky vás budú stáť okolo 32 EUR/m2, betónové dlaždice od 10 do 30 EUR/m2 a betónová vymývaná dlažba stojí okolo 6 EUR/m2.

  Komu zveriť pokládku zámkovej dlažby? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným zhotoviteľom dláždených dvorov vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

  Požiadajte o ponuku:
  Odošli dopyt
  Skontrolovať tiež:
  Razený betón, cena

  Cena za zámkovú dlažbu


  Cena zámkovú dlažbu. Náklady na dodávku zámkovej dlažby a dlažobných blokov, ako aj za výrobu štrkopieskového podkladu do hrúbky 50 cm.

  28.00 €/m2

  VEĽMI NÍZKA CENA
  €/m2

  STREDNÁ CENA
  34.00 €/m2

  NAJVYŠŠIA CENA
  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  OSTATNÉ CENY ZA Zámková dlažba

  Vaše množstvo

  jednotka

  orientačná cena

  Vaša cena

  Strojové a manuálne jednoduché výkopy existujúcich dlažobných kameňov a zeminy s hĺbkou 60 cm naložením na kamión

  Strojové a manuálne jednoduché výkopy existujúcich dlažobných kameňov a zeminy s hĺbkou 60 cm naložením na kamión


  m3

  €/m3

  Preprava výkopovej zeminy na blízku skládku do 50 km vrátane všetkých daní

  Preprava výkopovej zeminy na blízku skládku do 50 km vrátane všetkých daní


  m3

  €/m3

  Obstarávanie dovozu a zásypu teréna so štrko pieskovým materiálom frakcia Verd s vyrovnaním a vytvrdením vo vrstvách

  Obstarávanie dovozu a zásypu teréna so štrko pieskovým materiálom frakcia Verd s vyrovnaním a vytvrdením vo vrstvách


  m3

  €/m3

  Výkop zeminy na založenie okrajov kanálov a potrubia

  Výkop zeminy na založenie okrajov kanálov a potrubia


  m

  €/m

  Dodávka tiež dovoz a výstavba obrubníkov s plným obbetónovaním 8 cm cestný obrubník

  Dodávka tiež dovoz a výstavba obrubníkov s plným obbetónovaním 8 cm cestný obrubník


  m

  €/m

  Dobava ter dovoz in vgraditev kanalet s polnim obbetoniranjem in s priklopom na betonsko cev ponikalnice

  Dobava ter dovoz in vgraditev kanalet s polnim obbetoniranjem in s priklopom na betonsko cev ponikalnice


  m

  €/m

  Obstarávanie, doručenie tiež výstavba a obbetónovanie perforovanej betónovej rúry fi 40 s liatinovou mrežou pre odtok vody z dvora

  Obstarávanie, doručenie tiež výstavba a obbetónovanie perforovanej betónovej rúry fi 40 s liatinovou mrežou pre odtok vody z dvora


  kpl

  €/kpl

  Tukový lapač, fi 60 cm

  Cena za dodávku a montáž lapača tukov fi 60 cm s liatinovým krytom.


  kpl

  €/kpl

  Dlažba na betón, žulové kocky 8 x 8 x 10 cm

  Cena za kladenie žulových kociek na betón so špárovaním.


  m2

  €/m2

  Dlažba na štrko pieskový podklad spolu s materiálom, dlažba

  Cena za dodanie materiálu a obkladanie na pripravený povrch, príprava podkladu vykopávkou humusu, fólie a štrko pieskového podkladu v hrúbke 50 cm s vibrovanim a vyrovnaním.


  m2

  €/m2

  Dlažba na štrko pieskovýv podklad spolu s materiálom, žulové kocky

  Cena za dodávku materiálu a obkladanie žulovými kockami na pripravený podklad, príprava podkladu vykopávkou humusu, fólie a štrko pieskového podkladu v hrúbke 50 cm s vibrovanim a vyrovnaním. .


  m2

  €/m2

  Betónové dlaždice - klasické, H, šesťuholníky ...


  m2

  €/m2

  Betónové dlaždice - rustikálne, moderné


  m2

  €/m2

  Bodová vpusť

  Dodávka a montáž štandardnej pochôdznej bodovej vputi s kovovým roštom. Dodávka vrátane prípojného kusa pre odtok.


  kpl

  €/kpl

  Cestné obrubníky

  Dodávka a montáž dvojvrstvových cestných betónových obrubníkov 12x20x100 cm cementovo šedá farba, príprava základov a lôžok pre montáž obrubníkov, montáž obrubníkov s vyrovnávaním a obbetónovaním.


  m

  €/m

  Demontáž a montáž krytov

  Demontáž a montáž existujúcich liatinových krytov so zarovnaním do novej výšky.


  kpl

  €/kpl

  Drevené dlaždice

  Pokládka drevenej dlažby na podklad z jemného piesku a škárovanie kremičitým pieskom.


  m2

  €/m2

  Hydrofóbna impregnácia betónovej dlažby

  Napúšťanie betónovej dlažby s hydrofóbnym impregnačným náterom.


  m2

  €/m2

  Liniová vpusť

  Dodávka a montáž líniových vpustí s pozinkovaným roštom do betónu bez položenia potrubia pre dažďové vody.


  m

  €/m

  Násyp piesku, zhutnenie podlahy, násyp lôžka.

  Dodávka a inštalácia kvalitného štrkopieskového materiálu, štrk TD 0/32 z drvených kamenných zŕn, v hrúbke 40 cm, s vytvrdzovaním vo vrstvách asi 10-15 cm. Pokládka na primerane zhutnený povrch a jemné strojové a manuálne vyrovnanie s presnosťou (+ - 2 cm). Dodávka a inštalácia granúl 4 - 8 mm, strojovo-manuálne vyrovnanie na navrhované sklony – ideálna rovina a tiež zhutňovanie s vibračnou plošinou.


  m2

  €/m2

  Odstránenie asfaltu, betónu

  Strojové rezanie asfaltu, odstraňovanie asfaltu alebo betónu o hrúbke od 11 do 15 cm, nakladanie a odstraňovanie sutiny na skládku, pričom sa berú do úvahy náklady na dočasnú a konečnú skládku s predložením záznamov prevádzkovateľa skládky a terénne úpravy okolia.


  m2

  €/m2

  Odstránenie dlažby

  Demolácie a odstraňovanie existujúcej betónovej vymývanej dlažby, dlaždíc s naložením na dopravný prostriedok a odvozom na skládku, spolu so zaplatením poplatku.


  m2

  €/m2

  Odstránenie obrubníkov

  Odstránenie existujúcich obrubníkov naložením na dopravný prostriedok a odvozom na skládku spolu s zaplatením poplatku.


  m

  €/m

  Okrúhliaky

  Pokládka okrúhliakov (kamienkov) do malty.


  m2

  €/m2

  Pokládka plsti

  Pokládka drenážnej filtračnej vrstvy, napr Geoproma.


  m2

  €/m2

  Pokládka vonkajšieho podlahového vykurovania

  Pokládka vykurovacej mriežky do piesku, 3 až 5 cm pod povrchom podlahy.


  m2

  €/m2

  Prírodný kameň

  Pokládka prírodného kameňa napr. mramor, žula atď.


  m2

  €/m2

  Vonkajšia betónová dlažba klasického formátu

  Pokládka betónovej dlažby na podklad z jemného piesku a škárovanie kremenným pieskom.


  m2

  €/m2

  Vonkajšia betónová dlažba väčšieho formátu

  Pokládka betónovej dlažby na podklad z jemného piesku a škárovanie kremenným pieskom.


  m2

  €/m2

  Výkop pre pokládku dlažby

  Kombinovaný strojovo-ručný široký výkop v zemine III. kategórie, hĺbka výkopu do 40 cm, s nakladaním materiálu na prepravné vozidlo a tiež prepravou na trvalú skládku, vrátane zaplatenia poplatkov za skládku.


  m2

  €/m2

  Zahradné obrubníky

  Dodávka a montáž dvojvrstvových betónových obrubníkov 8x20x100 cm cementovo šedá farba, príprava základov a lôžok pre montáž obrubníkov, montáž obrubníkov s vyrovnávaním a obbetónovaním.


  m

  €/m

  Zatrávňovacie tvárnice

  Pokládka betónových zatrávňovacích tvárnic na piesočnatý podklad.


  m2

  €/m2

  Žulové kocky

  Pokládka žulových kociek na piesočnatý podklad, kontakty naplnené pieskom.


  m2

  €/m2

  SPOLU:
  Poslať dopyt >

  Asfaltovanie


  Keď ide o asfaltovanie, cena asfaltu závisí od prípravy podložia a počtu vrstiev. Za prípravu a spev...

  Skontrolovať tiež: Asfaltovanie cena

  Razený betón


  Koľko stojí tlačený betón? Keď ide o razený betón, cena závisí od štvorcových metrov razeného betónu...

  Skontrolovať tiež: Razený betón cena

  Ako ste využili tieto informácie?

  Všetko pre dlažbu: dlaždice, kladenie dlaždíc, cena

  1. Dlažba: čo môžeme vydláždiť?

  Pokladanie dlaždíc určite prispieva ku kvalite okolia vášho domu. Dlažba je proces pokrývania pochôdznych plôch jednotlivými dlažbami z kameňa, betónu, dreva alebo iných materiálov. Dlaždice sa považujú za krajší a prestížnejší materiál ako asfalt, a preto sa najčastejšie dláždia povrchy s osobitným významom. Ak ste nároční a chceli by ste zo svojho dvora alebo príjazdovej cesty urobiť niečo viac, dlažba je tou správnou voľbou. Vieme vydláždiť prakticky všetky povrchy, dlažby je možné ukladať na terasy, dvory, chodníky, prístupové a príjazdové cesty, nádvoria atď. Usporiadaním dlažby môžeme výrazne prispieť k atraktívnemu vzhľadu a lepšej funkčnosti nášho vonkajšieho usporiadania okolia.

  1.1 Vydláždenie dvorov

  Vydláždený dvor prispieva k upravenému vzhľadu domu. Dlažba okolo domu, ktorá sa spája s fasádou do uceleného celku, dodá vášmu domovu pocit upravenosti, útulnosti a krásy. Dlažba vonkajšieho vstupného priestoru musí byť preto esteticky zladená a zároveň funkčná, čo sa dosahuje vhodným výberom dlažobných materiálov a kvalitnej pokládky dlažby.

  Cena za vydláždenie

  Cena za dodávku dlažby, výrobu podkladu z násypu do 50 cm tiež vydláždenie dvora sa pohybuje medzi 28 - 34 EUR / m2.

  Spevnený dvor okolo domu
  Spevnený dvor okolo domu

  1.2 Vydláždenie parkovísk

  Prakticky každý dom má parkovisko, garáž alebo prístrešok pre auto, takže upravený dvor je jednou z prvých vecí, ktoré uvidíte po príchode domov. Prečo sa rozhodnúť použiť na parkovaciu plochu dlaždice namiesto asfaltu?

  Prečo sa rozhodnúť pre vydláždenie parkoviska?

  Vydláždené parkovisko vizuálne skrášli okolie vášho domu a dodá vám osobnejší ráz ako monotónny čierny asfaltový povrch, pretože máte k dispozícii veľké množstvo veľkostí a farieb dlaždíc: od vymývaných betónových dlaždíc až po žulové kocky. Populárne sú aj zatrávňovacie dlaždice, ktoré umožňujú zelené parkovacie miesta. Dlažba tiež umožňuje rýchlejší odtok dažďovej vody.

  Cena za vydláždenie parkoviska

  Cena za dodávku dlažby, výrobu podkladu z násypu do 50 cm, odvodnenie a vydláždenie parkoviska sa pohybuje medzi 28 - 34 EUR / m2.

  Vydláždené parkovisko je krajšie ako nudný asfaltový povrch.
  Vydláždené parkovisko je krajšie ako nudný asfaltový povrch

  1.3 Vydláždenie terasy

  Vydláždená záhradná terasa je de facto rozšírením obývacej izby, ktorá esteticky prepája interiér a exteriér vášho domu. V teplejších klimatických podmienkach sa na vydláždenie terás častejšie používa prírodný kameň, vymývané betónové dlaždice alebo vonkajšie dlaždice. Prečo zvoliť dlažbu na terase? Všetky uvedené materiály sa ľahko udržiavajú a majú dlhú životnosť. Prípadne sa môžete rozhodnúť pre drevenú terasu pokrytú teakovým drevom. To je populárne v chladnejších klimatických podmienkach alebo aj pri rozšírení terasy o bazén, pretože drevo je na dotyk teplejšie a vhodné na ležanie.

  Cena za vydláždenie terasy

  Cena za dodávku dlažby, výrobu podkladu z násypu do 50 cm, odvodnenie a vydláždenie terasy sa pohybuje medzi 28 - 34 EUR / m2.

  Vydláždená terasa vás pozýva k odpočinku
  Vydláždená terasa vás pozýva k odpočinku

  1.4 Vydláždenie príjazdovej ciesty

  Vydláždená príjazdová cesta môže byť silným estetickým prvkom vášho domu. Správna príprava pevného povrchu, odvodnenie a výber dlažby na cestu, ktorá odolá hmotnosti automobilov, je zásadná. Cestu môžete vydláždiť betónovými dlaždicami, kamenným kobercom, prírodným kameňom alebo použiť štrk.

  Prečo zvoliť dlažbu na príjazdovke?

  Ak bol projekt dobre zhotovený a dodávatelia pripravili skutočne dobrý podklad, potom bude vaša príjazdová cesta trvale krásna, aj keď budete niekedy musieť vymeniť časť dlažieb z dôvodu poškodenia a znečistenia alebo vykopať z dôvodu výkopu novej infraštruktúry.

  Cena za vydláždenie príjazdovej cesty

  Cena za dodávku dlažby, výrobu podkladu z násypu do 50 cm, odvodnenie a vydláždenie príjazdovej cesty sa pohybuje medzi 28 - 34 EUR / m2.

  Vydláždená cesta z prírodného kameňa dáva mestu osobitý ráz.
  Vydláždená cesta z prírodného kameňa dáva mestu osobitý ráz

  1.5 Vydláždenie záhrady

  Kto by nemal rád prechádzky po dláždených chodníkoch v rozkvitnutej záhrade? Vydláždenie v záhrade sa dá riešiť mnohými spôsobmi. Záhradný chodník môže byť vydláždený súvisle alebo môžu byť dlaždice od seba oddelené širokými pieskovými alebo trávnatými škárami. Dlaždice však môžu byť dokonca položené tak ďaleko od seba, že tvoria stupnice. Na vydláždenie záhradných chodníkov je k dispozícii veľa materiálov: od betónovej vymývanej dlažby, prírodného kameňa až po drevené dlaždice.

  Cena za vydláždenie záhrady

  Cena za dodávku dlažby, výrobu podkladu z násypu do 50 cm, odvodnenie a vydláždenie záhrady sa pohybuje medzi 28 - 34 EUR / m2.

  Vydláždenie záhrady a okolia domu výrazne skrášli váš dom..jpg
  Vydláždenie záhrady a okolia domu výrazne skrášli váš dom

  1.6 Vydláždenie prístupovej cesty

  Vydláždené prístupovej cesty do domu a okolo domu môžu výrazne skrášliť váš domov. Každý vydláždený chodník musí mať dobre spevnený podklad a premyslenú drenáž. Cesta môže byť vydláždená akýmkoľvek materiálom. Od dlažby s prírodným kameňom až po betónové dlaždice. Berte do úvahy odolnosť materiálov proti vlhkosti a zaťaženiu.

  Prečo dláždiť cestičky v záhrade?

  Dláždením záhradných chodníkov vytvoríte nielen nádherné prvky krajinnej architektúry, ale okrem estetiky vnesiete do záhrady aj funkčnosť. Položenie dlažby na cestu vám umožní, aby ste po daždi neboli zablatení a nezničili ste trávu na trasách, po ktorých pravidelne chodíte.

  Cena za vydláždenie prístupovej cesty

  Cena za dodávku dlažby, výrobu podkladu z násypu do 50 cm, odvodnenie a vydláždenie prístupovej cesty sa pohybuje medzi 28 - 34 EUR/m2.

  Vydláždený chodník pozýva na prechádzku
  Vydláždený chodník pozýva na prechádzku

  1.7 Tvárnice

  Tvárnice sú prefabrikované betónové prvky určené pre úpravu násypov, brehov a svahov. Používajú sa na spevnenie brehov, zazelenenie zvislých plôch, zvisle osadených oporných múrov, vymedzenie priestoru, na oddelenie pozemkov a rôznych úrovní terénu. Betónové obrubníky sú veľmi odolné proti poveternostným vplyvom a majú dlhú životnosť.

  Typy tvárnic

  Tvárnice sú rozdelené na svahové (kvetináčové) tvárnice a štiepané (vrúbkované) tvárnice.

  Kvetináčové tvárnice sú správnou voľbou, ak chceme svah zazelenať. Pôsobia ako kvetinové záhony resp. kvetináče, ktoré je možné skladať na seba. Zelený sráz pekne splýva s okolím.

  S betónovými kvetináčmi môžete terén spevniť jednoduchým a krásnym spôsobom
  S betónovými kvetináčmi môžete terén spevniť jednoduchým a krásnym spôsobom

  Štiepané tvárnice majú vzhľad masívneho prírodného kameňa. Najčastejšie sa štiepané tvárnice používajú na dekoratívne steny. Zvyčajne sú pokryté ozdobnou dokončovacou čiapkou.

  Štiepané tvárnice tvoria pevný a krásny svah
  Štiepané tvárnice tvoria pevný a krásny svah

  Uloženie tvárnic

  Používaním tvárnic spevnujeme terén, preto je najskôr potrebné pre ne vytvoriť betónový základ. Na ešte čerstvý betón uložíme prvú vrstvu tvárnic a počkáme, kým betón stuhne. Rovnako je potrebné vykopať drenáž s drenážnym potrubím hneď vedľa základu a škarpu zaizolovať plastovou nopovou fóliou, aby sa zabránilo vnikaniu vlhkosti do betónu. Pri zvislom ukladaní tvárnic môžeme stavať do výšky 1 m alebo do výšky 1,5 m so sklonom.

  Cena tvárnic

  Cena za nákup a dodanie betónových tvárnic sa bude pohybovať od 70 - 85 EUR/m2. Cena umiestnenia riadku závisí od typu pôdy, sklonu terénu, dĺžky terénu a samozrejme od zhotoviteľa. Môžete poslať požiadavku na uloženie tvárnic našim overeným dodávateľom.

  2. Tvary dlaždíc: aký tvar zvoliť?

  Na trhu existuje široká škála tvarov dlaždíc. Pri všetkej tejto voľbe vyvstáva otázka, ktoré si zvoliť? Veľkou pomocou môžu byť referenčné príklady z webu alebo fotografie realizácií dodávateľov. Odporúčame vám zvoliť si jednu alebo dve formy a potom požiadať dodávateľa, aby sa pohral s rôznymi vzormi kladenia.

  Tvary dlaždíc

  Dlaždice môžu byť štvorcové, obdĺžnikové, päťuholníkové, šesťhranné, mnohouholníkové, zaoblené, okrúhle alebo špeciálne tvary. Ukladajú sa však vždy tak, že ich skladáte vedľa seba ako skladačku, čím vydláždite väčšie plochy.

  Môžete si tiež vybrať medzi dlaždicami s ostrým alebo skoseným okrajom. Dlaždice s ostrým okrajom možno ukladať bližšie k sebe, aby vytvorili zdanlivo jednotný povrch. V prípade dlažobných kociek so skosenou hranou je viditeľnejší vzor kladenia.

  Dlažobné kocky, tvary a dlažobné vzory
  Dlažobné kocky, tvary a dlažobné vzory

   

  Veľkosti dlažby

  Dlaždice môžu mať veľmi rozdielne veľkosti. Od žulových kociek 8 cm až po veľkoformátové betónové dlaždice, ktoré sú veľké 50 cm a viac. Pokladanie väčších dlaždíc je rýchlejšie, takže pokládka je lacnejšia, sú však nákladnejšie a ťažšie. Štandardná hrúbka dlaždíc, ktoré zaisťujú odolnosť, je asi 5 cm.

  2.1 Panely

  Kamenné, betónové alebo vymývané dlažby sú zvyčajne väčších formátov a jednoduchých obdĺžnikových tvarov. Panely sú vhodné na opláštenie terás a balkónov, ako aj na dláždenie chodníkov, chodníkov a príjazdových ciest. Panely sú odolné voči tlaku, soli a mrazu, pretože sú v procese technológie hlboko impregnované. Ukladanie panelov je jednoduché. Ľahko sa tiež čistia a udržiavajú, takže majú dlhú životnosť.

  2.2 Kocky

  Kocky patria medzi najstaršie spôsoby dlažby, pretože majú mimoriadnu odolnosť a dlhú životnosť. S rôznymi farbami, veľkosťami a spôsobmi kladenia kociek môžeme na podlahe vytvárať nádherné vzory. Žulové kocky sa najčastejšie používajú na vydláždenie chodníkov, príjazdových ciest, dvorov, parkovísk a chodníkov.

  2.3 Zatrávňovacie tvárnice

  Zatrávňovacie tvárnice na trávu používame, keď chceme udržiavať trávnik na spevnenom povrchu, napríklad na parkovisku alebo príjazdovej ceste. Betónové tvárnice na trávu sú vyrobené z dvoch vrstiev: vrchnú vrstvu tvorí kremenný piesok, ktorý poskytuje odolnosť proti mrazu a soli. Dajú sa položiť v kombinácii s rôznymi dlažbami alebo asfaltom. Klasické tvárnice na trávu sú 40x60x10cm.

  2.4 Obrubníky a palisády

  Obrubník je betónový alebo kamenný prvok používaný na obloženie spevnených alebo asfaltových povrchov. Podľa účelu použitia rozlišujeme tri typy obrubníkov: záhradné obrubníky, palisády a cestné obrubníky. Silnejšie betónové obrubníky sa používajú na úpravu chodníkov, ciest, parkovísk a ulíc. Tenšie betónové alebo kamenné obrubníky sa používajú na úpravu záhrad, parkov a cestičiek. Umiestnenie obrubníkov a palisád vizuálne ohraničuje spevnenú plochu.

  Použitie obrubníkov vizuálne ohraničuje spevnenú plochu
  Použitie obrubníkov vizuálne ohraničuje spevnenú plochu

  3. Typy dlaždíc a farby dlaždíc

  Materiály určené na dlažbu musia byť odolné voči tlaku, soli, vlhkosti, mrazu a teplotnej rozťažnosti, takže nie každý je vhodný na dlažbu. Je tiež dôležité, aby vzhľad dlaždíc esteticky ladil so vzhľadom domu a okolia. Tehlové dlaždice budú ladiť s tehlovým domom, žula je dobrou slovenskou voľbou a betónové dlaždice zodpovedajú modernej architektúre.

  3.1 Betónové dlaždice

  Betónové dlaždice sú k dispozícii v mnohých tvaroch, farbách s rôznymi textúrami a ostrými alebo skosenými hranami. Betónové dlaždice sa ľahko ukladú a ponúkajú veľa dizajnových možností. Sú odolné proti mrazu a niektoré dlaždice sú chránené aj pred soľou a UV lúčmi. Betónové dlaždice možno použiť na terasy, záhradné chodníky, vnútorné nádvoria, príjazdové cesty, parkoviská a chodníky.

  Ponuka betónových dlaždíc na trhu je mimoriadne rozmanitá, z rôznych rozmerov a vzhľadu. Potvrdzujú to rôzne rady Prestige, Antik, Intakt a Klasik, ktoré poskytujú široký výber. Možné sú aj imitácie kameňa, iných prírodných materiálov a špeciálneho starého vzhľadu.

  Cena betónových dlaždíc

  Cena betónových dlaždíc sa pohybuje medzi 10 až 30 EUR/m2.

  Betónové dlaždice na dobre pripravenom podklade sú prakticky nezničiteľné
  Betónové dlaždice na dobre pripravenom podklade sú prakticky nezničiteľné

  3.2 Vymývaná dlažba

  Vymývaná betónová dlažba je vyrobená zo špeciálneho betónu, kde sa pojilo špeciálnym spôsobom s polosuchým kamenivom. Konečným produktom je prírodne vyzerajúci povrch podobný mramoru. Panely sú k dispozícii v rôznych farbách a rozmeroch, odolné proti mrazu a soli a drsný povrch chráni pred pošmyknutím. Vymývaná betónová dlažba je vhodná na vydláždenie chodníkov, prístupových ciest, záhradných chodníkov a úpravy záhrady. Rozmery vymývanej betónovej dlažby sa pohybuje medzi 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.

  Cena vymývanej betónovej dlažby

  Vymývaná betónová dlažba je cenovo dostupná, pretože cena sa pohybuje okolo 6 EUR / m2.

  Vymývané betónové dlažbice majú krásny prírodný vzhľad, čo z nich robí obľúbený dlažbový materiál
  Vymývané betónové dlažbice majú krásny prírodný vzhľad, čo z nich robí obľúbený dlažbový materiál

  3.3 Pieskovaná dlažba

  Pieskovaná dlažba alebo kreatívna dlažba sa vyrába jemným pieskovaním. Touto metódou získame na dlažde mierne ozubený, protišmykový povrch s prirodzeným a elegantným vzhľadom. Dlažbu je možné dodatočne impregnovať pre ešte lepšiu odolnosť proti nečistotám. Dostupné sú v rozmeroch 40x40x4cm.

  Cena pieskovaných dosiek

  Cena pieskovaných dosiek je široká a pohybuje sa od 18 EUR / m2 vyššie.

  3.4 Betónová dlažba

  Hladké betónové dlaždice majú jednoduchý vzhľad. Vyznačujú sa protišmykovým povrchom, mimoriadnou odolnosťou voči soliam, UV lúčom a mrazu, takže majú veľmi dlhú životnosť. Používajú sa na príjazdové cesty a chodníky, napríklad pre domáce dvory, záhradné chodníky, parky alebo nákupné centrá. Rozmery hladkých dlaždíc sú zvyčajne 40x40x4cm. Čistenie dlažby by sa malo robiť iba vodou alebo neutrálnymi čistiacimi prostriedkami.

  Cena betónových dlaždíc

  Cena betónových dlaždíc je rôzna a líši sa v závislosti od kvality a vzhľadu dlaždice, pohybuje sa od 8 EUR/m2 vyššie.

  Pokládkou veľkoformátových betónových dlaždíc sa dajú rýchlo vydláždiť veľké plochy
  Pokládkou veľkoformátových betónových dlaždíc sa dajú rýchlo vydláždiť veľké plochy

  3.5 Kamenná dlažba, kamenné dlaždice

  Kamenné dlaždice sa na dláždenie používajú už tisíce rokov, pretože kameň sa vyznačuje veľkou odolnosťou, krásnym prírodným vzhľadom a eleganciou. Na dlažbu používame niekoľko druhov prírodného kameňa: žula, mramor, pieskovec, bridlica, vápenec, kremeň, porfýr atď.

  Pri výbere buďte opatrní, pretože kamene sa výrazne líšia farbou a štruktúrou. Vyberte si kameň, ktorý čo najlepšie splynie s prostredím vášho domu. Prírodný kameň je možné povrchovo upravovať rôznymi spôsobmi. Poznáme leštenie kameňov, čistenie kameňov, pálenie kameňov, zabíjanie kameňov, pieskovanie kameňov a ďalšie. Kamenné dosky sú vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie, ako aj na cesty, záhradné chodníky, dvory, svahy atď.

  Kamenné dlažby sú najdrahším, ale aj najkrajším a najprestížnejším spôsobom dláždenia
  Kamenné dlažby sú najdrahším, ale aj najkrajším a najprestížnejším spôsobom dláždenia

  3.5.1 Žulové platne

  Žula je veľmi pevný a vysoko kvalitný prírodný materiál. Žulové platne sa používajú na dlažbu resp. dláždenie vonkajších a vnútorných povrchov. Kamene umožňujú dizajn rôznych výrobkov, ako sú: parapety, schody, pulty, portály, záhradná dekorácia, krby, kamenné stoly atď.

  3.5.2 Mramorové platne

  Mramor je kompaktná metamorfovaná hornina s charakteristickými kryštálmi. Obsah rôznych minerálov dodáva mramoru širokú škálu farieb. Koncentrácia minerálov utvára charakteristické vzory resp. žily, ktoré sa líšia od lomu k lomu. Najčastejšie je mramor leštený do vysokého lesku, čím sa zdôrazňuje jeho charakteristická farba a textúra. Z tohto dôvodu boli guľky po celé tisícročia najobľúbenejšími okrasnými skalami. Dnes sa mramory používajú na dlažbu podláh, obloženie stien mramorom, náhrobnými kameňmi atď.

  3.5.3 Vápencové platne

  Vápenec je pevná hornina, je však citlivý na vodu, najmä na kyslé dažde. Vápencové platne sú jednotnej béžovej farby. Vápencové platne sa používajú hlavne v interiéroch, ale niektoré typy sa používajú aj v exteriéroch.

  3.5.4 Pieskovcové dlaždice

  Pieskovec má veľmi prírodný vzhľad, jemné zemité farby. Najčastejšie je zhruba hrubo ošetrený a používaný na dlažbu vonkajších povrchov, pretože má vynikajúci protišmykový povrch.

  3.5.5 Dlaždice z kremeňa

  Kremeň je veľmi pevná hornina. Najčastejšie sa používa na dlažbu vonkajších povrchov.

  3.5.6 Porfyrové dlaždice

  Porfyr je pevná hornina. Hrubo upravený porfýr je vhodný najmä na vonkajšie spevnené povrchy.

  3.5.7 Bridlicové dlaždice

  Bridlica je prírodná hornina, ktorá sa lúpe vo vrstvách, takže má hlavne štiepaný povrch. Väčšinou sa používa na dlažbu vonkajších povrchov a niektoré druhy bridlice sú vhodné aj do interiérov.

  3.5.8 Okrúhliaková dlažba

  S okruhliakmi dláždime povrchy, ktorým chceme dať zvláštny estetický charakter. Na výrobu mozaiky z okrúhůiakov sú vhodné iba niektoré kamene určitých tvarov: musia byť nevyhnutne mrazuvzdorné a stabilné. Výberom rôznych veľkostí a farieb okrúhliakov je možné vytvárať rôzne povrchy a dokonca aj mozaiky. Okrúhliaková dlažba je obľúbená na terasách, posedeniach a záhradách. Okrúhliaky si môžete kúpiť v obchodoch s prírodným kameňom alebo u kamenárov.

  3.6 Vonkajšie dlaždice

  Vonkajšie dlaždice alebo gres keramika je dobrou voľbou pre dlažbu na vonkajšie povrchy. Vonkajšia keramická dlažba neabsorbuje vodu, je odolná voči chladu a nepraská. Gresová keramika má navyše dobré protišmykové vlastnosti, takže ju možno umiestniť na terasu, balkón alebo vonkajšie schodisko.

  Cena vonkajšej dlažby

  Za vonkajšie keramické dlaždice počítajte s cenou medzi 9 - 45 EUR/m2 a viac.

  3.7 Žulové kocky

  Žulové kocky sú jedným z najstarších miestnych materiálov na dláždenie povrchov, ako sú námestia, cesty a iné verejné priestranstvá. Farby žulových kociek sa môžu meniť od šedej po viac zelenú, žltú alebo červenú. Kombináciou farieb a spôsobov kladenia môžeme pomocou žulových kociek vytvárať veľmi odlišné vzory. Dlažba so žulovými kockami je veľmi vhodná aj do nerovného terénu, spevnená plocha žulových kociek je však citlivá na zrážky, najmä na povrchoch s veľkým sklonom. Rozmery žulových kociek sú medzi 5 cm - 20 cm.

  Cena žulových kociek

  Ceny žulových kociek sa pohybujú od 32 EUR/m2.

  Žulové kocky sa dokážu prispôsobiť nerovnostiam terénu a majú dlhú životnosť
  Žulové kocky sa dokážu prispôsobiť nerovnostiam terénu a majú dlhú životnosť

  3.8 Tehlové dlaždice

  Dlažba z pálených tehál resp. klinker tehla tradične prevláda v prostrediach, kde nebolo veľa iného materiálu vhodného na dlažbu. Klinker sa skladá z vody a zmiešanej hliny. Surová hmota sa najskôr niekoľko dní suší a potom sa pečie pri teplote 1200 ° C. Tehlové dlaždice sú vhodné na dlažbu v suchšom a teplejšom podnebí.

  Cena tehlových dlaždíc

  Ceny tehlových dlaždíc (terakota) sa pohybujú od 12 do 27 EUR / m2.

  Tehlové dlaždice je možné položiť do mnohých vzorov a vďaka svojej farbe dodávajú priestoru pocit tepla.
  Tehlové dlaždice je možné položiť do mnohých vzorov a vďaka svojej farbe dodávajú priestoru pocit tepla

  3.9 Zatrávňovacie dlaždice

  Tento typ panelov patrí vďaka svojmu vzhľadu k špeciálnejším typom. Používajú sa tam, kde je stav dlažby a zároveň konzervácia trávnika - parkoviská, príjazdové cesty. Ak chceme rozbiť jednotvárnosť súvislého spevneného povrchu trávou, je možné vydláždiť betónovú mriežku, ktorá umožňuje rast trávy.

  Cena za zatrávňovacie tvárnice

  Za zatrávňovacie tvárnice si pripravte okolo 9 EUR / m2.

  Zatrávňovacie tvárnice resp. zatrávňovacie mriežky sú skvelým riešením, ak chceme vydláždiť povrch a zároveň zachovať zeleň
  Zatrávňovacie tvárnice resp. zatrávňovacie mriežky sú skvelým riešením, ak chceme vydláždiť povrch a zároveň zachovať zeleň

  3.10 Drevené dlaždice

  Dlažba z drevených dlaždíc môže byť skvelým doplnkom vašej záhrady. Drevené dlaždice dokonale zapadajú do prírodného prostredia a iných prírodných materiálov. Pretože nechránené drevo nie je odolné voči vlhkosti, musíme byť veľmi opatrní, aký druh dreva si vyberieme. Vhodné je gaštanové alebo iné tvrdé drevo, napríklad kmeň dubu.

  Dlaždice môžu byť vyrobené z guľatinového dreva, ale kmene musia byť hrubšie ako 10 cm a potom ich treba rozrezávať pozdĺžne od 15 do 20 cm. Položenie drevených dlaždíc je ľahké a vyžaduje si len dobrý odtok vody, pretože inak môže drevená podlaha začať hniť. Drevo je možné použiť na dláždenie terás, chodníkov v záhrade, na plochu pri jazierku alebo bazéne, rohy na sedenie, podlahy pavilónov.

  Cena za drevené dlaždice

  Za meter štvorcový okrúhlych drevených dlaždíc počítajte s cenou medzi 40 - 60 EUR/m2.

  Drevené dlaždice dodajú záhrade zvláštne čaro
  Drevené dlaždice dodajú záhrade zvláštne čaro

  4. Pokládka dlažby + cena

  Pokladanie dlaždíc je nákladovo efektívne riešenie na pokrytie povrchov a umožňuje rýchle prevedenie. Cena dlaždíc je veľmi rozdielna, záleží na tom, aký typ dlaždíc použijeme, ako pripravíme podklad a aký zložitý bude vzor kladenia.

  4.1 Príprava podkladu na dlažbu

  Príprava podkladu je prvým krokom pri dlažbe. Životnosť každej podlahy silno závisí od správnej prípravy terénu, v závislosti od účelu povrchu a typu dlažby. Dláždená plocha s nesprávne pripraveným podkladom si začne rýchlo sadať. Najskôr je potrebné odstrániť všetok humus, zabrániť tak nerovnomernému zosuvu pôdy a zabezpečiť primeranú únosnosť. Nasleduje výkop do hĺbky 20 - 30 cm, položenie vodotesnej textílie a vyplnenie štrkom a pieskom. Nasleduje valcovanie a zhutnenie materiálu na príslušnú nosnosť, zároveň však nesmieme zabudnúť na jeho aplikáciu pri minimálnom sklone 2,5%.

  Cena prípravy podkladu

  Cena za prípravu podkladu pre dlažby, ktorá zahŕňa výkop a zásyp, je 15 - 20 eur/m2.

  4.2 Odvodnenie

  Drenážna vrstva je rozhodujúca pre trvanlivosť položených dlaždíc. Odvodnenie sa robí položením drenážnej fólie, po ktorej nasleduje dvojitý zasyp štrkom. Takto zostane konštrukcia podlahy rovná a stabilná a zabráni sa neustálym opravám, ako sú hrby, priehlbiny a prepadliny. Takáto štrko-piesková základňa zaisťuje rýchly odtok dažďovej vody a zabraňuje zhromažďovaniu vody resp. vlhkosti, ktorá môže poškodiť dlaždice.

  Cena za kladenie plsti pre dláždenie

  Cena pokládky dlažbovej plsti je 1,2 - 2,0 eur/m2

  4.3 Ukladanie obrubníkov

  Ukladaním obrubníkov určíme vonkajšie hranice a výšky spevnenej plochy. Používajú sa betónové alebo kamenné obrubníky rôznych rozmerov, od 5,5 x 20 x 100 cm a úplne až do 15 x 24,5 x 100 cm. Pre trvanlivosť položených obrubníkov je dôležitá správne ukladanie. Najskôr vyhĺbime priekopu, v ktorej urobíme asi 20 cm vysoký betónový základ. Položte na ňu obrubníky s minimálnou vzdialenosťou 5 mm, po ktorej nasleduje vyrovnanie a bočné zabetónovanie položených obrubníkov. Škáry medzi položenými okrajmi vyplňte cementovou hmotou.

  Cena za ukladanie obrubníkov

  V cene ukladania obrubníkov je príprava betónového podkladu, realizácia odvodnenia a položenie a injektáž obrubníkov. Cena sa môže líšiť v závislosti od typu obrubníka a dodávateľa, spravidla si však pripravte medzi 10 - 20 EUR/m.

  4.4 Rezanie dlažby

  Aby dlaždice dobre zapadli do priestoru, je potrebné ich často rezať. Preto potrebujeme uhlovú brúsku na rezanie dlaždíc - či už betónu, klinker alebo prírodného kameňa. Diamantová brúska je ideálnou voľbou pre prírodný kameň a používa sa tiež profesionálny vodno-keramický rezací stroj. Ak začnete rezať, nezabudnite si nasadiť ochranu sluchu, ochranné okuliare, protiprachovú masku, dobré pracovné rukavice a obuv s kovovou špicou.

  4.5 Pokládka dlaždíc

  Dlaždice začíname ukladať do rohu, kolmo na hlavné vstupné vedenie. Pokiaľ je to možné, začnite od najnižšej časti povrchu. Dlaždice nestláčame príliš blízko seba, aby sa zachovali škáry. Na škáry môžeme použiť aj plastové krížiky a na udržanie rovnej línie kladenia môžeme použiť napnutú šnúru. Dlaždice sú vyrovnané gumovou paličkou alebo vibračnou doskou. Finišéry na okrajoch dokončite rezaním alebo sekaním. Ak dlaždice nie sú jednotnej farby, vezmite ich s niekoľkými paletami súčasne, aby hotový povrch vyzeral rovnomerne.

  Cena za pokládku dlažby

  Cena pokládky dlažby je 8 - 12 EUR/m2.

  4.6 Vytvorenie vzorov

  Rôzne tvary a farby dlaždíc umožňujú rôzne spôsoby kladenia. Vzor pokladania je rozhodujúci pre konečný vzhľad podlahy, preto ho treba zvoliť opatrne. Rôzne vzory dlaždíc je možné získať položením dlaždíc rôznych veľkostí, položením asymetrických dlaždíc (napr. obdĺžnikov), položením rôznych tvarov dlaždíc alebo rôznych farieb dlaždíc a všetkých možných kombinácií uvedených metód. Vzorom kladenia môže byť textúra, ale môžeme formovať aj rôzne abstraktné, geometrické a figurálne vzory. Bežné vzory sú tehlový vzor s vrúbkovaním, kladenie rybej kosti alebo kruhové kladenie.

  4.7 Škárovanie dlaždíc

  Predtým, ako začnete škárovať spevnené povrchy, musíte ich očistiť a počkať, kým nevyschnú. Dlaždice je možné škárovať pieskom alebo špeciálnou škárovacou maltou. Na vyplnenie škár pieskom sa dlažba posype kremenným pieskom alebo iným pieskom, ktorý neobsahuje vápenec. Takéto škárovanie dlažby musí prebiehať za suchého počasia. Ak chceme, aby bola výplň škár skutočne efektívna, musíme použiť vibračnú dosku, ktorá kĺbom pomôže vyplniť rovnomerne a vyrovnať povrch. Keď prestaneme trepať, prípadne vyplňte škáry ešte viac. Škárovacia hmota naopak vytvára pružný a pružný spoj, ktorý je odolný proti erózii a zabraňuje rastu medzi škárami. Škárovaciu maltu je možné použiť na vydláždenie dvorov, parkovísk a verejných priestorov, ak nie sú zaťažené hustou premávkou.

  4.8 Cena, cenník za pokládku dlažby

    práca cena
  príprava výkopu príprava výkopu, zasypanie, výroba štrko-pieskového základu 15 - 20 EUR / m2
  drenáž drenážne odvodnenie, šachty, kanály, priekopy /
  pokládka obrubníkov pokládka obrubníkov betónovanie obrubníkov, vyrovnanie obrubníkov 10 - 20 EUR / m2
  rezanie dlažby rezanie dlažby /
  pokládka dlažby pokládka dlažby, vytváranie vzorov 8 - 12 EUR / m2
  Škárovanie dlažby škárovanie dlažby, vibrácia dlažby /
  SPOLU dodávka dlažby, pokládka dlažby 25 - 35 EUR / m2


  5. Údržba chodníka

  5.1 Podlahové kúrenie v exteriéroch

  Už vás unavuje neustále odpratávaniesnehu na dvore? Pod dlažby môžete nainštalovať vykurovací kábel na vykurovanie vonkajších povrchov, ktorý bude topiť sneh a mráz. Vonkajšie podlahové kúrenie je určené na topenie snehu a zabránenie námrazy na dvoroch, schodoch, rampách, terasách, v garážach atď. Vykurovacia rohož pre dvor je vhodná na inštaláciu do piesku, pod asfalt, pod betónovú dlažbu, dlaždice.

  Cena za podlahové kúrenie v exteriéroch

  Orientačná cena za externé podlahové kúrenie, bez stavebných prác, je okolo 20 EUR / m2.

  S vonkajším podlahovým kúrením už nikdy nebudete mať problém so snehom
  S vonkajším podlahovým kúrením už nikdy nebudete mať problém so snehom

  5.2 Vysokotlakové čistenie dlaždíc vodou

  Napriek svojej životnosti potrebujú dlažobné kocky aj údržbu. Prach, soľ, mastné nečistoty a burina medzi spojmi sa najľahšie odstránia vysokotlakovým čistením dlaždíc vodou. Vďaka tomu budú dlaždice vyzerať ako nové a budú mať ešte dlhšiu životnosť. Nevýhodou vysokotlakového čistenia je, že často vymýva piesok zo škár, preto je potrebné prázdne miesta medzi dlaždicami po vyčistení opäť vyplniť pieskom alebo kremenným pieskom. Robte to však až vtedy, keď sú škáry úplne suché.

  Vysokotlakové čistenie dlaždíc omladí ich vzhľad a predĺži ich životnosť
  Vysokotlakové čistenie dlaždíc omladí ich vzhľad a predĺži ich životnosť

  5.3 Odstránenie buriny medzi dlaždicami

  Burinu medzi dlaždicami je možné zvládnuť odstrániť aj ručne pomocou záhradného náradia. Táto metóda je pomalá, ale nepoškodzuje škáry, pretože odstraňujeme iba zeleň. S burinami sa dá bojovať aj pomocou chemických prostriedkov, ktoré sú účinné, ale nie najekologickejšie. Opätovný rast buriny alebo machov je možné spomaliť použitím herbicídov alebo aj doma vyrobenými prostriedkami, ako je napríklad prípravok vyrobený z octu, soli a mydla.

  Z dôvodu nesprávnej údržby sa tráva, mach a burina môžu rýchlo usadiť medzi dlaždicami
  Z dôvodu nesprávnej údržby sa tráva, mach a burina môžu rýchlo usadiť medzi dlaždicami

  6. Dlažby uchádzačov a dodávateľov

  6.1 Kameník, kamenárstvo

  Kamenárstvo je remeslo tvarovania drsných kameňov do presných geometrických tvarov a výtváranie kamenných prvkov do zložitých štruktúr. U skúsených kamenárov si môžete objednať výrobu kamenných podláh, pultov, kamenných schodov, kamenných obkladov a parapetov, kamenných náhrobkov, kamenných stolov. Rovnako ako fontány, stĺpy, vázy, misy, lampy, podstavce a ďalšie kamenné dekoračné prvky.

  6.2 Dodávatelia dlažieb

  Poskytovatelia pokládky dlažby sú špecializované spoločnosti, ktoré vám pomôžu s výberom správnych dlažobných kameňov, prípravou podkladu, drenáže a vedia pri pokládke vytvoriť rôzne vzory. Je dôležité, aby mal dodávateľ príslušné vybavenie na vydláždenie podlahy a rezanie dlaždíc. Potrebujete položiť dlažbu? Kľúčom je potom výber správneho dodávateľa pre pokládku dlaždíc. Kedy je najlepšie dláždiť? Ideálna doba je od marca do októbra. V čase zvýšeného dopytu vám odporúčame podať žiadosť mesiac alebo dva pred požadovaným začiatkom.

  7. Porovnania

  7.1 Dlažby alebo asfaltovanie

  Asfaltovanie dvora alebo príjazdovej cesty je cenovo najdostupnejšie, nie je to však najkrajšia možnosť a navyše asfalt je nemožné opraviť, ak ho rozrežeme. Dláždené podlahy preto vyzerajú oveľa krajšie a upravenejšie. Pokladanie dlaždíc je jednoduché a ponúka veľa dizajnových možností. Lacnejšie dlaždice, ako napríklad betónové sú cenovo porovnateľné s cenou asfaltovania.

    asfaltovanie dláždenie
  cena s materiálom 30 eur / m2 40 eur / m2
  trvanlivost väčšia menšia
  možnosť opravy menšia - ak raz asfalt praskne, vyduje sa, vyžaduje sa vztvoriť opätovný povrch atď. väčšia - ochodené dlaždice sa jednoducho vymenia alebo sa opraví podklad
  flexibilita menšia - ak je potrebný výkop napr. pre kanalizáciu, je potrebné ručné asfaltovanie a plocha nebude nikdy rovnaká väčšia - dlaždice sa jednoducho odstránia, vyhĺbi sa výkop potom sa položia späť, takže zásah nebude viditeľný
  možnosť tvarovania horšia - klasickou voľbou je prírodná farba asfaltu, ostatné odtiene a farebné doplnky sú veľmi drahé lepšia - na trhu je obrovské množstvo dlaždíc a možností vzorov kladenia
  záver Ak máte obmedzený rozpočet, asfalt je lepšou voľbou Ak chcete trvalé a krásne riešenie, odporúčame dlaždice.

  7.2 Vydláždiť svojpomocne alebo prenechať odborníkom

  Ak už máte skúsenosti s pokládkou dlažby a poznáte všetky podrobnosti a pracovné postupy, potom môžete začať dláždiť aj sami. V opačnom prípade vám odporúčame najať dobrého odborníka na pokládku dlažby, pretože nesprávne položená podlaha môže byť nerovnomerná, usadzujú sa na nej špiny, zadržuje vodu, čo vyzerá neupravene a urýchľuje zhoršovanie stavu podlahy.

    vo vlastnej réžii s odborníkom
  nákup materiálu ako fyzická osoba pri nákupe materiálu platíte 22% DPH firma/živnostník pri kúpe dlažby platí iba 9,5% 
  príprava podkladu adekvátne dodanie štrko-piesku na podklad bez mechanizácie je náročné firma/živnostník, ktorý má stroje to dokáže rýchlo a efektívne DPH
  spevňovanie podkladu spevnenie podkladu si vyžaduje požičanie vibračných dosiek, stlačenie je náročné, pre laika tažké firma/živnostník má potrebnú mechanizáciu a je odborne uspôsobená pre pokládku
  záver Drahé, vezme to veľa času a skúseností Objednaj si odborníka! :)

  8. Trendy v pokladaní dlaždíc

  8.1 Rustikálna dlaža

  Rustikálna resp. klasické dlaždice napodobňujú vzhľad starej dlažby. Ak máte radi staré dvory alebo záhrady, môžete tak okamžite vytvoriť atmosféru starého priestoru bez toho, aby ste museli čakať desaťročia. Pri použití dlaždíc s rustikálnym dekórom sa uistite, že zodpovedajú vzhľadu domu a okolia.

  8.2 Moderná dlažba

  Moderné dlažobné kocky majú pravidelné ostré tvary s jemne prepracovanou minimalistickou štruktúrou, vďaka čomu sa skvele hodia k modernej architektúre. Pri použití moderných dlaždíc sa uistite, že zodpovedajú vzhľadu domu a okolia.

  8.3 Staré dlaždice, použité dlaždice

  Opätovné použitie sa stáva veľmi populárnym. Recyklácia starých dlaždíc, ktoré majú zaujímavé opotrebenie a starožitnú patinu. Často sa používajú v reštauráciách, záhradách a pri obnove starých a historických budov. Pri použití starých dlaždíc sa uistite, že zodpovedajú vzhľadu domu a okolia.

  daibau.sk, pomôžeme Vám s odhadom investície a výberom dodávateľa pre Váš Dom  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
  Posledné zverejnené dopyty

  Zateplenie fasády, izolácia základov, zateplenie podhladu

  Potrebujem majstra pre zateplenie fasády, sokla, podhladu, výkopové práce+izolácia základov, oplechovanie štítov, položenie zámkovej dlažby okolo domu. 18000 € do 30000 €

  ........

  Pred rodinným domom vydláždiť so zámkovou dlažbou

  Potrebujem vydlazdit pred domom plac so zámkovou dlažbou cca 60 m2 a bola by som vďačná keby niekto prišiel na obhliadku a poradil a nacenit.

  Ďakujem 2250 € do 3750 €

  ........

  Zámková dlažba a príprava podkladu pre parkovacie miesta (cca 80m2)

  Potrebujem vydláždiť parkovacie miesto pred domom. Miesto je mierne svahovité, nutná úprava a vyrovnanie terénu, 80 m2. 3150 € do 5250 €

  ........

  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  Cena, Rozbiť staré chodníky, a položiť zámkovú dlažbu, 30 m2
  Zámková dlažba, Veľké Ripňany

  1530 € do 2550 €

  Cena, Zamkova dlažba vo dvore, 20 m2
  Zámková dlažba, Nové Mesto nad Váhom

  720 € do 1200 €

  Cena, Položenie zamkovej dlazby na beton, 200 m2
  Zámková dlažba, Brezová pod Bradlom

  7200 € do 12000 €

  Cena, Pokládka zámkovej dlažby rodinný dom, 40 + 20 m2
  Zámková dlažba, Nitra

  2250 € do 3750 €

  Cena, Vytvorenie chodníka zo zámkovej dlažby, 75 m2
  Zámková dlažba, Ratkovce

  3150 € do 5250 €

  Cena, Uloženie betónových tvárnic na odvedenie dažďovej vody, 30 metrov dĺžky
  Zámková dlažba, Ilava

  630 € do 1050 €

  Cena, Zámková dlažba na chodník okolo domu, do domu, parkovacie miesto, Po popise
  Zámková dlažba, Poprad

  1800 € do 3000 €

  Cena, Rozsirenie otvoru do garaze, novu omietku, zamkovu dlazbu pred garaz, Po popise
  Zámková dlažba, Bratislava

  1800 € do 3000 €

  Cena, Pokládka zámkovej dlažby, 80 m2
  Zámková dlažba, Ludanice

  3600 € do 6000 €

  Cena, Chodník zo zámkovej dlažby, 6 m2
  Zámková dlažba, Plavecký Mikuláš

  270 € do 450 €

  Cena, Pokladka 20-25 m2 zamkovej dlazby, cca 20-25 m2
  Zámková dlažba, Bratislava

  900 € do 1500 €

  Cena, Zámková dlažba na parkovacie miesto a chodník, cca 20 m2, a 5,2 x 3 m
  Zámková dlažba, Senec

  1350 € do 2250 €

  Cena, Plot z DT tvarnic,oporny mur,schody a zamkovu dlazbu, 150-200 m2
  Zámková dlažba, Levice

  18000 € do 30000 €

  Cena, Úprava terénu, pokládka zámkovej dlažby a podkládka dlažby, 90 m2 zámková, 18 m2 dlažba
  Zámková dlažba, Oščadnica

  4050 € do 6750 €

  Cena, Polozit zamkovu dlazbu,hruby podklad je aj s obrubnikmi, 55 m2
  Zámková dlažba, Topoľčany

  1980 € do 3300 €

  Cena, Pokládka zámkovej dlažby s úpravou povrchu, 250 m2
  Zámková dlažba, Kajal

  9000 € do 15000 €

  Cena, Zámková dlažba na penzión Slávia príjazdová cesta +parkovisko, 500 m/2
  Zámková dlažba, Kežmarok

  18000 € do 30000 €

  Cena, Plotovy system z okrasnych tvarnic, zamkova dlazba, cca 130 m2 zamkova, 90 x 2m plot
  Zámková dlažba, Dubnica nad Váhom

  30600 € do 51000 €

  Cena, Zámková dlažba na dvor, 20 m2
  Zámková dlažba, Vysoké Tatry

  720 € do 1200 €

  Cena, Zámková dlažba na chodník, terasu, 40 m2
  Zámková dlažba, Štítnik

  1440 € do 2400 €

  Cena, Celková úprava terénu a pokládka zámkovej dlažby, 50 m2
  Zámková dlažba, Kežmarok

  2700 € do 4500 €

  Cena, Urobiť zámkovú dlažbu, 75 m2
  Zámková dlažba, Ďurďošík

  2700 € do 4500 €

  Cena, Dodavka a pokladka zamkovej dlazby, 45-50 m2
  Zámková dlažba, Veľké Ludince

  1800 € do 3000 €

  Cena, Osadenie obrubnikov, zamkova dlazba, 120 m2
  Zámková dlažba, Prievidza

  5400 € do 9000 €

  Cena, Zámková dlažba okolo chaty aj s pripravou plochy, 52 m2
  Zámková dlažba, Poprad

  1890 € do 3150 €

  Cena, Zámkova dlažba, obrubníky, 50 m²
  Zámková dlažba, Košice

  2250 € do 3750 €

  Cena, Dokončenie muriku z betonovych tvarnic a zamkovej dlažby, 6 m2
  Zámková dlažba, Nová Ves nad Žitavou

  630 € do 1050 €

  Cena, Výmena betónovej dlažby na záhrade, 4x2.5m
  Zámková dlažba, Bratislava

  450 € do 750 €

  Cena, Kompletná úprava dvora.od vybagrovania až po položenie zámkovej dlažby, Odhadom 150 m2
  Zámková dlažba, Prešov

  5400 € do 9000 €

  Cena, Nastavenie príjazdových výšok, bagrovanie, rovnanie, zámková dlažba, 20m2
  Zámková dlažba, Hrašovík

  1350 € do 2250 €

  Cena, Zámková dlažba, osadenie palisád, obrubníkov, stavba malého múrika na vyrovnanie terén, cca 50 m2
  Zámková dlažba, Semerovo

  2700 € do 4500 €

  Cena, Osadenie palisad, osadenie schodov, chodnik z dlazby, Po popise
  Zámková dlažba, Žilina

  2250 € do 3750 €

  Cena, Pokladka zamkovej dlazby, rozloha 63,34 m2
  Zámková dlažba, Hrubá Borša

  2700 € do 4500 €

  Cena, Uloženie zámkovej dlažby, 20 m2
  Zámková dlažba, Golianovo

  720 € do 1200 €

  Cena, Pokladka vonkajšej dlažby po prevedení prípravných prác, cca 140 m2
  Zámková dlažba, Považská Bystrica

  5400 € do 9000 €

  Cena, Zámkova dlažba na terasu, 12 m2
  Zámková dlažba, Galanta

  450 € do 750 €  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Zámková dlažba?
  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Zámková dlažba cenník

  Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

  1432+ SPOLOČNOSŤAMI PRE Zámková dlažba
  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  BEZ PROVÍZIÍ
  ZÍSKAJ PONUKU
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené