Pre oblasť

  Moderné schody a ich prvky

  Článok si prečítalo viac ako 2914+ používateľov
  Pod pojmom schody rozumieme všetky konštrukčné prvky, ktoré spájajú podlahy v budove. Úloha schodiska sa v priebehu času neustále menila. Pri starších stavbách schodisko bolo považované za nevyhnutný prvok budovy a nič viac, preto bolo často skryté medzi stenami alebo v odľahlejšej časti domu. S modernou konštrukciou sa schody stali dôležitým konštrukčným prvkom interiéru budovy, a dostali úplne novú úlohu a miesto v obytnej časti domu. Schodisko sa stalo nielen funkčným, ale aj estetickým prvkom príbytku.
  Odborný článok 2914
  moderne schody
  Máme 1150 realizátorov v oblasti Nábytok na mieru:

  1. Moderné schody

  Odborne povedané, vnútorné schody sú horizontálne povrchy, na ktoré človek počas zostupu/výstupu stúpa, a tým spôsobom má prístup na vyššie alebo nižšie poschodia budovy, čo je vlastne primárnou funkciou schodov. Pri schodoch je na prvom mieste bezpečnosť a pohodlie, a potom všetko iné. To sa dosiahne správnym výberom materiálov a správnym naplánovaním ich rozmerov. Pri navrhovaní schodiska osobitnú pozornosť treba venovať vhodnej výške schodov (asi 17,5 cm) a ideálnej hĺbke (asi 28 cm). Správne naplánovanie rozmerov schodiska je kľúčové pre zaistenie bezpečnej a pohodlnej chôdze a pre zamedzenie nadmerného namáhania a možných zranení. Základným pravidlom je, že minimálna hĺbka schodov sa musí rovnať dĺžke celého chodidla. Výber správneho materiálu je tiež dôležitým faktorom zaistenia bezpečnosti a pohodlia.

  1.1. Aké sú moderné schody?

  Vnútorné schody, rovnako ako aj všetok nábytok, sa postupom času menili a vylepšovali. Moderné schody majú tendenciu dematerializovať ich objem, čo prakticky znamená, že  sa nevyhotovujú plné, masívne schody, ale schody, ktoré sú pripevnené k stene, z ktorej iba  vyčnievajú  (konštrukcia skrytá v stene). Ďalší prístup k navrhovaniu moderných schodísk je multifunkčný dizajn,  kde sa snažíme do schodov skombinovať čo najviac funkcií, napr. úložný priestor alebo police na knihy, čo schody robí ešte užitočnejšími a zmysluplnejšími.

  Treba mať na pamäti, že schody zaberajú veľmi veľkú užitočnú plochu, takže ich viacnásobná úloha v priestore je ešte žiadanejšia.

  Moderné schody s úložným priestorom
  Trendom v navrhovaní a projektovaní moderných schodísk je multifunkčný dizajn, napr. schody s úložným priestorom

  2. Rameno schodiska

  Rameno schodiska je rad schodov medzi dvoma podestami alebo medzi dvoma poschodiami, ak nie je žiadna podesta. Podľa počtu ramien schodiská môžu byť jednoramenné, dvojramenné a viacramenné. Jednoramenné schodiská sú najjednoduchšie, vyznačujú sa spojením podláh v jednej priamke; dvojramenné schodiská majú medzi ramenami odpočívadlo (podestu), smer chôdze sa mení z jedného ramena na druhé.  Platí pravidlo, že v jednom ramene schodiska by nemalo byť viac ako 18 schodov. V opačnom prípade musí byť medzi ramenami podesta.  Bez ohľadu na to, ako je schodisko navrhnuté, okrem toho, že je funkčné, je aj dôležitým estetickým prvkom v priestore. Niektoré schody sú skutočnými umeleckými dielami. Šírka schodiska závisí predovšetkým od typu budovy (rodinný dom, obytná budova, nebytový priestor...), a určuje sa na základe približného počtu užívateľov. Čím väčší je počet užívateľov, tým väčšia je požadovaná šírka ramena schodiska. Zvyčajná šírka schodiska v rodinnom dome je 90 cm až 110 cm, vo verejných objektoch sa neodporúča schodisko užšie ako 120 cm.

  3. Podesta (odpočívadlo)

  Odpočívadlo  je plocha, ktorá sa nachádza medzi schodiskovými ramenami alebo na konci jedného ramena. Podesta medzi schodiskovými ramenami slúži predovšetkým na odpočinok používateľa alebo na uľahčenie výstupu po schodoch. Ako už bolo uvedené, v jednom ramene schodiska by nemalo byť viac ako 18 schodov. V opačnom prípade musí byť medzi ramenami podesta. Podesta slúži aj na zmenu smeru pohybu, ak je schodisko vyrobené ako dvojramenné alebo trojramenné. Odpočívadlo by malo mať hĺbku najmenej 90 cm v prípade rodinných domov, a 120 cm v prípade verejných inštitúcií. Hĺbka podesty pre interiérové schody sa spravidla rovná šírke ramena schodiska.

  4. Zábradlie na moderné schody

  Posledným prvkom schodiska je zábradlie, ktorého primárnou funkciou je zaistenie bezpečnosti a pri chôdzi slúži používateľovi ako opora. Ak je schodisko umiestnené tesne pri stene, zábradlie je možné umiestniť priamo na stenu. Pravidlá týkajúce sa dimenzovania schodov platia aj pre zábradlia. Minimálna výška zábradlia v galérii je 105 cm a na schodoch 85 až 95 cm, merané od spodnej časti schodov alebo podlahy.  Osobitné pravidlá platia aj pre vzdialenosť jednotlivých tyčí zábradlia, maximálna povolená vzdialenosť je 16 cm. Hlavne kvôli bezpečnosti detí. Okrem správneho výberu výšky zábradlia, dôležitá je aj správna voľba farby a materiálu, zábradlie by malo byť zladené s materiálom použitým na vyhotovenie schodiska.

  Zábradlie na schodisko môže byť bočne kotvené alebo na nášľapné plochy. Dnes existujú aj modernejšie varianty zábradlí, ktoré je možné ukotviť k medziposchodiu a ku schodisku alebo dokonca k podlahe tak, aby zábradlie pokrývalo celý povrch. Také zábradlie je vhodné najmä v prípadoch, keď chceme, aby naše schodisko bolo v priestore výrazným dizajnovým prvkom. Okrem voľby správnej výšky zábradlia, dôležitá je aj správna voľba farby a materiálu. Estetika zábradlia by preto mala závisieť predovšetkým od vzhľadu schodiska. Zábradlie by malo byť štýlovo zladené so schodiskom, ale aj celkovým interiérom.

  Odborný článok 2914
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Nábytok na mieru?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 1150 realizátorov v oblasti Nábytok na mieru:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené