Pre oblasť

  Elektroinštalácie, elektrikár cena

  Cenu elektroinštalácií je ťažké odhadnúť, ale môžete sa aspoň vyhnúť zbytočným dodatočným nákladom. Pred začatím inštalácie elektrického vedenia sa odporúča mať projekt elektrickej inštalácie vyhotovený projektantom - vďaka presnému určeniu vedenia káblov, skriniek, zásuviek a spínačov sa vyhnete ďalším dodatočným nákladom, ak budete chcieť inovovať alebo renovovať elektrické vedenie. Na základe dobrého inštalačného plánu vám bude môcť aj elektrikár pripraviť presnejšiu cenovú ponuku pre elektroinštalácie. Cena projektovej dokumentácie sa pohybuje v rozmedzí 400 až 600 EUR, čo je vzhľadom na celkovú cenu realizácie ešte stále malá čiastka. Na zavedenie elektriny do priemerného domu budete potrebovať 3 až 5 skriniek, skrinka stojí 200 až 300 EUR. Ak chcete nacenenie „od oka“, potom sa cena jednoduchých elektrických inštalácií pohybuje okolo 15 EUR/m2. Elektrické inštalácie v priemernom dome stoja približne 3000 EUR.

  Komu zveriť vyhotovenie elektrických inštalácií? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným elektrikárom vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

  Požiadajte o ponuku:
  Odošli dopyt

  Cena za elektroinštalácie


  Cena elektroinštalácie. Cena za drsné a jemnéelektroinštalácie v priemernom rodinnom dome.

  50.00 €/m2

  VEĽMI NÍZKA CENA
  €/m2

  STREDNÁ CENA
  100.00 €/m2

  NAJVYŠŠIA CENA
  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  OSTATNÉ CENY ZA Elektroinštalácie, elektrikár

  Vaše množstvo

  jednotka

  orientačná cena

  Vaša cena

  Kompletné elektrioinštalácie, práca a materiál

  Náklady na vyhotovenie elektroinštalácie pre silnoprúd, poistkovej skrine, počítačové inštalácie, inštaláciu káblov a vonkajším elektromerovým rozvádzačom, spolu s prácou a materiálom.


  m2

  €/m2

  Inštalácie, silnoprúd, práca a materiál

  Cena za drážkovanie a inštaláciu Cu káblových vodičov v nosných stenách a čiastočne v káblových žľaboch, spolu s prácou a materiálom.


  m2

  €/m2

  Inštalácie, poistková skriňa, práce a materiál

  Cena za poistkovú skriňu, hlavný vypínač, FID a menší spojovací materiál, vrátane práce a materiálu.


  m2

  €/m2

  Inštalácie, počítačové (PC) inštalácie, práce a materiály

  Cena za vytvorenie počítačovej inštalácie s osempólovými zásuvkami, UTP káblom v rúrkach a zapustenými skrinkami, spolu s prácou a materiálom.


  m2

  €/m2

  Inštalácie, káblová inštalácia

  Cena za vytvorenie káblovej inštalácie, koaxiálny kábel, anténová zástrčka a vonkajšia káblová skriňa.


  m2

  €/m2

  Cena montáže svetiel

  Cena za montáž osvetlenia. Cena montážče stropného svietidla. Cena za montáž stredne vysokého stropného svietidla do výšky 300 cm, bez dodania.


  kpl

  €/kpl

  Cena vonkajšej elektrickej skrinky

  Vonkajší elektromerový rozvádzač. Cena za vonkajší elektromerový rozvádzač, spolu s trojfázovým dvojtarifným počítadlom, pätkou, poistkami a MTK1.


  kpl

  €/kpl

  Elektro serivs

  Cena za elektro servis. Cena za elektro servis pre stredne náročnú prácu. Cena za opravu a servis elektrických spotrebičov pre domácnosť.


  hodina

  €/hodina

  Meranie elektrioinštalácie

  Cena elektro meranie.Cena za prácu s meraniami, vrátane nákladov na dopravu, zápisnicu a prípravy sprievodných prác. Kontrolné overovacie merania NN elektro inštalácií a bleskozvodov.


  hodina

  €/hodina

  SPOLU:
  Poslať dopyt >

  Telekomunikácie


  Keď ide o telekomunikácie, cena telekomunikačného systému závisí od individuálnych potrieb jednotliv...

  Skontrolovať tiež: Telekomunikácie cena

  Zabezpečovacie systémy


  Cena zabezpečovacieho systému sa líši v závislosti od typu (káblové, bezdrôtové zabezpečovacie systé...

  Skontrolovať tiež: Zabezpečovacie systémy cena

  Osvetlenie


  Cena osvetlenia v dome i mimo neho, je podmienená počtom svietidiel a typom svetiel, ktoré budú nain...

  Skontrolovať tiež: Svietidlá - cena

  Inteligentná elektroinštalácia


  Koľko stojí inteligentný dom? Inteligentná elektroinštalácia, vďaka ktorej bude dom automatizovaný, ...

  Skontrolovať tiež: Inteligentná elektroinštalácia cena

  Infrapanely


  Koľko stoja infrapanely? Vykurovanie malých priestorov alebo objektov s infračervenými panelmi je la...

  Skontrolovať tiež: Infrapanely cena

  Elektrické podlahové kúrenie


  Koľko stojí elektrické podlahové kúrenie? Investícia do inštalácie elektrického podlahového kúrenia ...

  Skontrolovať tiež: Elektrické podlahové kúrenie cena

  Servis elektrických zariadení


  Koľko stojí servis elektrických zariadení? Cena závisí od vykonanej práce elektroopravára a spotrebo...

  Skontrolovať tiež: Servis elektrických zariadení cena

  Ako ste využili tieto informácie?

  Elektroinštalácie - všetko, čo potrebujete vedieť

  1. Čo potrebujeme vedieť o elektrických inštaláciách?

  Elektrické inštalácie sú dnes dôležitou súčasťou životného priestoru. Umožňujú nám vykurovať, máme prístup k teplej vode, odtoku odpadovej vody, umožňujú osvetlenie miestností a používanie mnohých elektronických zariadení... Správne nainštalovaný a dostatočne výkonný inštalačný systém umožňuje plynulú prevádzku budovy. Elektrické inštalácie sú jednou z tých prác, ktoré si vyžadujú náležité odborné vzdelanie. Je však dobré, že sme ako klienti oboznámení so základnými koncepciami a technikami elektroinštalácie, pretože to je jediný spôsob, ako budeme schopní správne sa dohovoriť s projektantom a dodávateľom.

  Elektroinštalácie kladie kvalifikovaný elektrikár
  Elektroinštalácie kladie kvalifikovaný elektrikár

  1.1 Merania a údržba elektrických inštalácií

  Aspoň každých 10 rokov je potrebné skontrolovať stav elektrického vedenia v domoch a obytných budovách alebo zmerať vodivosť elektrických vodičov. Týmto spôsobom môže autorizovaný elektrikár, ktorý vykonáva meranie, detekovať možné poruchy v jednotlivých bodoch inštalácie. Ak nie sú včas zistené, môže dôjsť ku skratu a následne k požiaru. Súčasne sa kontrolujú aj hromosvody a káble lan. Správa vydaná elektrotechnikom sa považuje za úradný dôkaz bezpečnosti zariadenia. Bleskozvody sa musia kontrolovať častejšie každé 2 až 4 roky. Je tiež potrebné skontrolovať elektrickú sieť a bleskozvod po každom väčšom zásahu alebo renovácii. Ak sú elektrické inštalácie správne a pravidelne udržiavané (pravidelné merania, odstraňovanie porúch, výmena poistiek atď.) nedôjde k prerušeniu elektrického prúdu, ktoré nepriaznivo ovplyvní všetky pripojené elektrické zariadenia.

  2. Profesionálny a kvalitný návrh a montáž

  Odborne vyškolený elektrotechnik najskôr navrhne elektrické inštalácie pre váš byt alebo dom a potom začne s dodávateľ s montážou. Osvetlenie a elektrické spotrebiče v dome potrebujú nízkonapäťové inštalácie ako aj telefónne pripojenie, počítačovú sieť, klimatizáciu, interkom, ochranu pred požiarom a vlámaním, informačné inštalácie. Návrh a realizácia elektrických inštalácií je určite služba, ktorá si vyžaduje odborne vyškoleného a skúseného projektanta a dodávateľa. Dôrazne odporúčame, aby ste si sami neriešili elektroinštalácie! Pri navrhovaní elektrických zariadení je potrebné zohľadniť príslušné právne predpisy stanovené zákonom a zároveň je potrebné zabezpečiť dostupnosť elektrických zariadení v prípade, že sú potrebné opravy alebo modernizácie.

  3. Druhy elektrických inštalácií

  3.1. Nízkonapäťové elektrické inštalácie a informačné inštalácie

  Elektrické inštalácie nízkeho napätia napájajú elektrické spotrebiče a osvetlenie. Informačné inštalácie sú zariadenia telefónnu, zabezprčenia proti vlámaniu a protipožiarnu ochranu, klimatizáciu, počítačové siete,…

  3.2 V závislosti od prevedenia

  Elektrické inštalácie môžu byť inštalované v budove rôznymi spôsobmi:

  - Skryté a omietky: Inštalácia sa vykoná ihneď po vybudovaní stien pred vytvorením konečnej vrstvy omietky.

  - Montáž na povrch: Týmto spôsobom sú inštalované v miestnostiach s vysokou vlhkosťou. Inštalácie sa musia inštalovať v plastových vodiacich lištách na príslušných konzolách.

  - V dutých stenách: môžu byť horľavé alebo nehorľavé v závislosti od materiálu použitého na vykonávanie elektrických inštalácií. Týmto spôsobom sa vykonáva inštalácia pri stavbe sadrokartónu.

  - V betóne: Podobne ako v prípade podomietkovej a omietkovej inštalácie, elektrické inštalácie v betóne sú vedené na začiatku výstavby.

  - V inštalačných kanáloch: Týmto spôsobom sú inštalácie najčastejšie vedené v priemyselnej výstavbe a zriedka v obytných budovách.

  - S neizolovanými vodičmi: Týmto spôsobom sa používajú iba systémy nízkeho napätia, ako napr. halogénové žiarovky a podobné prístroje.

  Je mimoriadne dôležité, aby sa elektrické inštalácie montovali v súlade s platnými predpismi a projektom elektrickej inštalácie. Dbajte na to, aby bolo nízke napätie a vysoké napätie oddelené (najmenej 5 cm od seba). Nemôžu byť tiež spojené v tom istom obvode, pokiaľ nie sú oddelené prepážkou. Elektrické káble sú inštalované vo flexibilných potrubiach a umožňujú tak neskoršiu výmenu alebo opravu. Je dôležité nainštalovať ochranný vodič na všetky elektrické vedenia, ktoré predstavujú tretie jadro v trojžilovom elektrickom vedení.

  4. Ako prebieha montáž elektroinštalácií v dome alebo byte?

  4.1 Montáž

  Pri vykonávaní elektroinštalácií je nevyhnutné, aby boli starostlivo naplánované a profesionálne položené, pretože to je jediný spôsob, ako zabrániť neskorším závažným komplikáciám. Napríklad v kúpeľni, kde v prípade zmeny usporiadania inštalácie je potrebné rozbiť keramické obklady. Elektrické inštalácie sa montujú v dvoch etapách. Prvá tj. hrubá montáž sa uskutoční na úplnom začiatku, druhá finálna v záverečných fázach rekonštrukcie alebo výstavbe. Hrubá fáza sa vykoná po postavení všetkých priečok. Súčasne sa zvyčajne vykonávajú inštalatérske a technické inštalácie (kúrenie, vetranie) a telekomunikácie. V prípade murovaných stien je elektrina v potrubiach inštalovaná pod omietkou a v prípade sadrokartónových stien vyrobených zo sadrokartónovej dosky v dutých stenách. V prípade nových stavieb sú elektrické inštalácie najčastejšie inštalované do betónových dosiek. Duté rúrky z PVC sú namontované na debnenie tesne pred debnením a rúrky sú vyplnené betónom. Tým sa zabráni kopaniu a neskoršiemu rezaniu kanálov do už hotových stien. Neskôr zasunie elektrikár elektrické káble do dutých rúr z PVC, ktoré sú už v paneli vedené. V prípade potreby je možné kedykoľvek vymeniť aj elektrické káble z PVC. Pri pokladaní rúr z PVC a betónovaní je potrebné dbať na to, aby neboli nikde pretlačené alebo poškodené. Inštalačné rúry sa vždy ukladajú zvisle alebo vodorovne, nikdy však šikmo. Potrubia sú vždy inštalované v páse vo vzdialenosti 20 - 120 cm od podlahy, aby bolo možné potom inštalácie ľahšie opraviť alebo modernizovať. Potrubia môžu byť ukladané iba po strope najkratšou cestou. Priemerné množstvo uložených elektrických káblov v rodinnom dome je od 500 do 100 prevádzkových metrov a inštalované rozvodné skrine sa pohybujú okolo 100 - 150.

  Dokonca aj v elektrických inštaláciách v domácnostiach sa prechodný odpor vodičov môže zvýšiť, poruchová slučka sa môže zvýšiť a izolačný odpor sa môže znížiť. S novým elektrickým zapojením sa môžu vyskytnúť rôzne chyby zapojenia a zlé pripojenie vodičov. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, ktorý môže spôsobiť požiar, je veľmi dôležité zabezpečiť dobrú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. Zásuvky v kuchyni musia byť preto nainštalované najmenej 1 meter nad odtokom vody a najmenej 50 cm do strany. Ak majú zásuvky ochranné kryty alebo ak je spotrebič (chladnička, umývačka riadu atď.) Natrvalo pripojený k zásuvke, môže sa nainštalovať aj 30 cm nad podlahou. všetky elektrické zariadenia musia byť napájané pomocou spínačov FID s rozdielovým prúdom 0,03 A alebo pomocou skratových ochranných spínačov s rozdielovým prúdom 0,03 A. Spínače pre tieto miestnosti musia byť inštalované na vonkajšej strane miestností. , spálne a obývacia izba.

  4.2 Postup pripojenia k distribučnej sieti

  1. Podľa koncepčného návrhu elektroinštalácií domu je treba požiadať o vydanie projektových podmienok vyplnením žiadosti. Po získaní stavebného povolenia odošlete žiadosť o vydanie súhlasu na pripojenie do distribučnej siete (jediná žiadosť). Súhlas na pripojenie môže získať iba vlastník zariadenia.

  2. Keď sa vydaný súhlas na pripojenie stane konečným a pred prácami alebo stavebná spoločnosť musí uzavrieť zmluvu o pripojení s dodávateľom elektrickej energie, ktorá určuje vzájomné vzťahy, ktoré zahŕňajú aj náklady na sieťové poplatky a náklady na pripojenie k distribučnej sieti.

  3. Po montáži odošlite žiadosť o pripojenie a používanie systému.

  4. Keď prevádzkovateľ distribúcie dostane úplnú žiadosť o pripojenie a používanie systému, overí, či pripojenie bolo vykonané v súlade so všetkými požiadavkami distribútora a v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi. Najneskôr do desiatich dní distribútor pripojí zariadenie alebo byt či dom do siete.

  5. Pred pripojením musíte mať zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny a zmluvu o používaní sústavy s dodávateľom distribúcie.

  daibau.sk, pomôžeme Vám s odhadom investície a výberom dodávateľa pre Váš Dom  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
  Posledné zverejnené dopyty

  Projekt a elektricku pripojku

  Potreboval by som naprojektovat a realizovat elektricku pripojku pre novostavbu. Vzdialenost buducej pripojky od rozvodnej skrine bude priblizne 43m. Vedeli by ste mi prosim poslat orientacnu cenovu kalkulaciu na projekt, realizaciu vratane revizie?
  Budem potrebovat 3 fazovy istic 3x25A.

  Dakujem 1080 € do 1800 €

  ........

  Výmenu elektriny v garsónke

  Potrebujeme výmenu elektriny v garsónke do 25 m2, je tam ešte stará hliníková pripadne nejaké riešenie, zasuvky 6 kusov a 2 vypínače približne cenovú ponuku poprosim. 1350 € do 2250 €

  ........

  Výmena el. rozvodov v 3izb. byte

  výmena el. rozvodov v 3izb. byte o výmere 68m2, jedná sa o panelový dom, nové rozvody môžu byť vedené v lište.Viac info osobne. 1530 € do 2550 €

  ........

  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  Cena, Kontrolu elektroinštalácie, Po popise
  Elektroinštalácie, elektrikár, Skalica

  450 € do 750 €

  Cena, Zapojit zasuvku na 380v., 1 zasuvka
  Elektroinštalácie, elektrikár, Šarišské Bohdanovce

  90 € do 150 €

  Cena, Montáž nového svietidla a oprava zásuvky., 1 ks svietidlo
  Elektroinštalácie, elektrikár, Hromoš

  63 € do 105 €

  Cena, Skontrolovat elektriku a dohodnút opravu, Po popise
  Elektroinštalácie, elektrikár, Kopčany

  225 € do 375 €

  Cena, Projekt + realizácia elektroinštalácii, cca 200m2
  Elektroinštalácie, elektrikár, Vinné

  5850 € do 9750 €

  Cena, Montaz svietidiel, Po popise
  Elektroinštalácie, elektrikár, Pezinok

  225 € do 375 €

  Cena, Výmena ističov a výmena dvojzásuvky, po popise
  Elektroinštalácie, elektrikár, Bratislava

  270 € do 450 €

  Cena, Montáž svietidla a oprava zásuvky, 1 ks svietidlo
  Elektroinštalácie, elektrikár, Stará Ľubovňa

  450 € do 750 €

  Cena, Oprava elektroinštalácie a revízia, 360 m2 plocha
  Elektroinštalácie, elektrikár, Košice

  2700 € do 4500 €

  Cena, Zabezpecovat elektroopravy na nehnutelnostiach, Po popise
  Elektroinštalácie, elektrikár, Galanta

  3150 € do 5250 €

  Cena, Montáž elektrozamku na vonkajsej brane, 1 ks
  Elektroinštalácie, elektrikár, Žabokreky

  135 € do 225 €

  Cena, Montáž elektroinštalácie v podkroví, 120 m2
  Elektroinštalácie, elektrikár, Jasenica

  6750 € do 11250 €

  Cena, Uplna rekonstrukcia elektroinstalacie v 2- izbovom byte Trencine, 62 m2
  Elektroinštalácie, elektrikár, Trenčín

  3420 € do 5700 €

  Cena, Rekonstrukcia elektroinstalacie v starom dome, 6 miestnosti, cca 100 m2
  Elektroinštalácie, elektrikár, Podbranč

  5400 € do 9000 €

  Cena, Montaz vypinača a zasuvky ku garazovemu svetlu, jeden vypinac jedna zasuvka garaz
  Elektroinštalácie, elektrikár, Marianka

  270 € do 450 €

  Cena, Oprava vypinaca, spotrebica, 2 ks
  Elektroinštalácie, elektrikár, Bratislava

  225 € do 375 €

  Cena, Posun elektrickej zasuvky, stierkovanie, 1 ks
  Elektroinštalácie, elektrikár, Nováky

  135 € do 225 €

  Cena, Kontrola cvaknutého kábla, 1 ks
  Elektroinštalácie, elektrikár, Banská Bystrica

  270 € do 450 €

  Cena, Výmena elektrických rozvodov panelovom byte, 73m 2
  Elektroinštalácie, elektrikár, Nová Dubnica

  1800 € do 3000 €

  Cena, Montáž senzorov a výmenu rozdádzača, Ide o podzemnú garáž kde je 100 garážových státí.
  Elektroinštalácie, elektrikár, Bratislava

  900 € do 1500 €

  Cena, Odpojit zivy kabel v sklade, 1 ks
  Elektroinštalácie, elektrikár, Bratislava

  90 € do 150 €

  Cena, Rekonštrukcia elektroinštalácie v 3 izbovom byte, 72 m2, zmena 1 fázy na 3, elektroinštalácia+dátové rozvody
  Elektroinštalácie, elektrikár, Trenčín

  2700 € do 4500 €

  Cena, Blikanie jedného bodového svetla v kúpeľni, Kúpeľna
  Elektroinštalácie, elektrikár, Čadca

  90 € do 150 €

  Cena, Vymenit el.kable, Strop v kuchyni/asi/cítiť tlenie
  Elektroinštalácie, elektrikár, Bardejov

  630 € do 1050 €

  Cena, Zapojit zasuvku na 380v, 1plocha zasuvka
  Elektroinštalácie, elektrikár, Šarišské Bohdanovce

  90 € do 150 €

  Cena, Elektroinstalacia RD, 150 m2 - info v projekte
  Elektroinštalácie, elektrikár, Bratislava

  5850 € do 9750 €

  Cena, Zapojenie a výmena domového zvončeka, 1 ks
  Elektroinštalácie, elektrikár, Chocholná-Velčice

  135 € do 225 €

  Cena, Elektrikár, kontrola, vymena rozvodnej skrine, meranie, pripojky, zastrcky..., Veľa, 3 poschodový dom
  Elektroinštalácie, elektrikár, Veľké Trakany

  9000 € do 15000 €

  Cena, Výmena elektroinštalácie v rodinnom dome, 220 m2
  Elektroinštalácie, elektrikár, Bratislava

  8100 € do 13500 €

  Cena, Pripojiť elektrocentralu k domu, Po popise
  Elektroinštalácie, elektrikár, Vráble

  450 € do 750 €

  Cena, Vymenit elektroinštaláciu, ca 100 m RD
  Elektroinštalácie, elektrikár, Tesáre

  3150 € do 5250 €

  Cena, Porucha slaby ťah elektriky v celom dome, Po popise
  Elektroinštalácie, elektrikár, Jablonové

  450 € do 750 €

  Cena, Pripojit varnu dosku, 1 ks
  Elektroinštalácie, elektrikár, Raslavice

  135 € do 225 €

  Cena, Drážkovanie do betónového panelu, osadenie kábla pre digestor, Dĺžka trasy 1 - 1,5m
  Elektroinštalácie, elektrikár, Bratislava

  270 € do 450 €

  Cena, Vymena elektroinstalacie 4 byt, 87 m2
  Elektroinštalácie, elektrikár, Horná Ves

  3600 € do 6000 €

  Cena, Vymena varnej dosky-plynovej, 58x51 cm
  Elektroinštalácie, elektrikár, Nitra

  135 € do 225 €  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár?
  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Elektroinštalácie, elektrikár cenník

  Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

  2681+ SPOLOČNOSŤAMI PRE Elektroinštalácie, elektrikár
  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  BEZ PROVÍZIÍ
  ZÍSKAJ PONUKU
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené