Elektroinštalácie, elektrikár cena

Cenu elektroinštalácií je ťažké odhadnúť, ale môžete sa aspoň vyhnúť zbytočným dodatočným nákladom. Pred začatím inštalácie elektrického vedenia sa odporúča mať projekt elektrickej inštalácie vyhotovený projektantom - vďaka presnému určeniu vedenia káblov, skriniek, zásuviek a spínačov sa vyhnete ďalším dodatočným nákladom, ak budete chcieť inovovať alebo renovovať elektrické vedenie. Na základe dobrého inštalačného plánu vám bude môcť aj elektrikár pripraviť presnejšiu cenovú ponuku pre elektroinštalácie. Cena projektovej dokumentácie sa pohybuje v rozmedzí 400 až 600 EUR, čo je vzhľadom na celkovú cenu realizácie ešte stále malá čiastka. Na zavedenie elektriny do priemerného domu budete potrebovať 3 až 5 skriniek, skrinka stojí 200 až 300 EUR. Ak chcete nacenenie „od oka“, potom sa cena jednoduchých elektrických inštalácií pohybuje okolo 15 EUR/m2. Elektrické inštalácie v priemernom dome stoja približne 3000 EUR.

Komu zveriť vyhotovenie elektrických inštalácií? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným elektrikárom vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT

CENA ZA ELEKTROINŠTALÁCIE


Cena elektroinštalácie. Cena za drsné a jemnéelektroinštalácie v priemernom rodinnom dome.

50.00 €/m2

VEĽMI NÍZKA CENA
€/m2

STREDNÁ CENA
100.00 €/m2

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Cena za elektrikára

OSTATNÉ CENY ZA ELEKTROINŠTALÁCIE, ELEKTRIKÁR

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

Kompletné elektrioinštalácie, práca a materiál

Náklady na vyhotovenie elektroinštalácie pre silnoprúd, poistkovej skrine, počítačové inštalácie, inštaláciu káblov a vonkajším elektromerovým rozvádzačom, spolu s prácou a materiálom.€/m2

m2
dopyt

Inštalácie, silnoprúd, práca a materiál

Cena za drážkovanie a inštaláciu Cu káblových vodičov v nosných stenách a čiastočne v káblových žľaboch, spolu s prácou a materiálom.€/m2

m2
dopyt

Inštalácie, poistková skriňa, práce a materiál

Cena za poistkovú skriňu, hlavný vypínač, FID a menší spojovací materiál, vrátane práce a materiálu.€/m2

m2
dopyt

Inštalácie, počítačové (PC) inštalácie, práce a materiály

Cena za vytvorenie počítačovej inštalácie s osempólovými zásuvkami, UTP káblom v rúrkach a zapustenými skrinkami, spolu s prácou a materiálom.€/m2

m2
dopyt

Inštalácie, káblová inštalácia

Cena za vytvorenie káblovej inštalácie, koaxiálny kábel, anténová zástrčka a vonkajšia káblová skriňa.€/m2

m2
dopyt

Cena vonkajšej elektrickej skrinky

Vonkajší elektromerový rozvádzač. Cena za vonkajší elektromerový rozvádzač, spolu s trojfázovým dvojtarifným počítadlom, pätkou, poistkami a MTK1.€/kpl

kpl
dopyt

Elektro serivs

Cena za elektro servis. Cena za elektro servis pre stredne náročnú prácu. Cena za opravu a servis elektrických spotrebičov pre domácnosť.€/hodina

hodina
dopyt

Cena montáže svetiel

Cena za montáž osvetlenia. Cena montážče stropného svietidla. Cena za montáž stredne vysokého stropného svietidla do výšky 300 cm, bez dodania.€/kpl

kpl
dopyt

Meranie elektrioinštalácie

Cena elektro meranie.Cena za prácu s meraniami, vrátane nákladov na dopravu, zápisnicu a prípravy sprievodných prác. Kontrolné overovacie merania NN elektro inštalácií a bleskozvodov.€/hodina

hodina
dopyt
SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Telekomunikácie


Keď ide o telekomunikácie, cena telekomunikačného systému závisí od individuálnych potrieb jednotliv...

Skontrolovať tiež: Telekomunikácie cena

Zabezpečovacie systémy


Cena zabezpečovacieho systému sa líši v závislosti od typu (káblové, bezdrôtové zabezpečovacie systé...

Skontrolovať tiež: Zabezpečovacie systémy cena

Osvetlenie


Cena osvetlenia v dome i mimo neho, je podmienená počtom svietidiel a typom svetiel, ktoré budú nain...

Skontrolovať tiež: Svietidlá - cena

Inteligentná elektroinštalácia


Koľko stojí inteligentný dom? Inteligentná elektroinštalácia, vďaka ktorej bude dom automatizovaný, ...

Skontrolovať tiež: Inteligentná elektroinštalácia cena

Infrapanely


Koľko stoja infrapanely? Vykurovanie malých priestorov alebo objektov s infračervenými panelmi je la...

Skontrolovať tiež: Infrapanely cena

Elektrické podlahové kúrenie


Koľko stojí elektrické podlahové kúrenie? Investícia do inštalácie elektrického podlahového kúrenia ...

Skontrolovať tiež: Elektrické podlahové kúrenie cena

Servis elektrických zariadení


Koľko stojí servis elektrických zariadení? Cena závisí od vykonanej práce elektroopravára a spotrebo...

Skontrolovať tiež: Servis elektrických zariadení cena

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

Elektroinštalácie - všetko, čo potrebujete vedieť

1. Čo potrebujeme vedieť o elektrických inštaláciách?

Elektrické inštalácie sú dnes dôležitou súčasťou životného priestoru. Umožňujú nám vykurovať, máme prístup k teplej vode, odtoku odpadovej vody, umožňujú osvetlenie miestností a používanie mnohých elektronických zariadení... Správne nainštalovaný a dostatočne výkonný inštalačný systém umožňuje plynulú prevádzku budovy. Elektrické inštalácie sú jednou z tých prác, ktoré si vyžadujú náležité odborné vzdelanie. Je však dobré, že sme ako klienti oboznámení so základnými koncepciami a technikami elektroinštalácie, pretože to je jediný spôsob, ako budeme schopní správne sa dohovoriť s projektantom a dodávateľom.

Elektroinštalácie kladie kvalifikovaný elektrikár
Elektroinštalácie kladie kvalifikovaný elektrikár

1.1 Merania a údržba elektrických inštalácií

Aspoň každých 10 rokov je potrebné skontrolovať stav elektrického vedenia v domoch a obytných budovách alebo zmerať vodivosť elektrických vodičov. Týmto spôsobom môže autorizovaný elektrikár, ktorý vykonáva meranie, detekovať možné poruchy v jednotlivých bodoch inštalácie. Ak nie sú včas zistené, môže dôjsť ku skratu a následne k požiaru. Súčasne sa kontrolujú aj hromosvody a káble lan. Správa vydaná elektrotechnikom sa považuje za úradný dôkaz bezpečnosti zariadenia. Bleskozvody sa musia kontrolovať častejšie každé 2 až 4 roky. Je tiež potrebné skontrolovať elektrickú sieť a bleskozvod po každom väčšom zásahu alebo renovácii. Ak sú elektrické inštalácie správne a pravidelne udržiavané (pravidelné merania, odstraňovanie porúch, výmena poistiek atď.) nedôjde k prerušeniu elektrického prúdu, ktoré nepriaznivo ovplyvní všetky pripojené elektrické zariadenia.

2. Profesionálny a kvalitný návrh a montáž

Odborne vyškolený elektrotechnik najskôr navrhne elektrické inštalácie pre váš byt alebo dom a potom začne s dodávateľ s montážou. Osvetlenie a elektrické spotrebiče v dome potrebujú nízkonapäťové inštalácie ako aj telefónne pripojenie, počítačovú sieť, klimatizáciu, interkom, ochranu pred požiarom a vlámaním, informačné inštalácie. Návrh a realizácia elektrických inštalácií je určite služba, ktorá si vyžaduje odborne vyškoleného a skúseného projektanta a dodávateľa. Dôrazne odporúčame, aby ste si sami neriešili elektroinštalácie! Pri navrhovaní elektrických zariadení je potrebné zohľadniť príslušné právne predpisy stanovené zákonom a zároveň je potrebné zabezpečiť dostupnosť elektrických zariadení v prípade, že sú potrebné opravy alebo modernizácie.

3. Druhy elektrických inštalácií

3.1. Nízkonapäťové elektrické inštalácie a informačné inštalácie

Elektrické inštalácie nízkeho napätia napájajú elektrické spotrebiče a osvetlenie. Informačné inštalácie sú zariadenia telefónnu, zabezprčenia proti vlámaniu a protipožiarnu ochranu, klimatizáciu, počítačové siete,…

3.2 V závislosti od prevedenia

Elektrické inštalácie môžu byť inštalované v budove rôznymi spôsobmi:

- Skryté a omietky: Inštalácia sa vykoná ihneď po vybudovaní stien pred vytvorením konečnej vrstvy omietky.

- Montáž na povrch: Týmto spôsobom sú inštalované v miestnostiach s vysokou vlhkosťou. Inštalácie sa musia inštalovať v plastových vodiacich lištách na príslušných konzolách.

- V dutých stenách: môžu byť horľavé alebo nehorľavé v závislosti od materiálu použitého na vykonávanie elektrických inštalácií. Týmto spôsobom sa vykonáva inštalácia pri stavbe sadrokartónu.

- V betóne: Podobne ako v prípade podomietkovej a omietkovej inštalácie, elektrické inštalácie v betóne sú vedené na začiatku výstavby.

- V inštalačných kanáloch: Týmto spôsobom sú inštalácie najčastejšie vedené v priemyselnej výstavbe a zriedka v obytných budovách.

- S neizolovanými vodičmi: Týmto spôsobom sa používajú iba systémy nízkeho napätia, ako napr. halogénové žiarovky a podobné prístroje.

Je mimoriadne dôležité, aby sa elektrické inštalácie montovali v súlade s platnými predpismi a projektom elektrickej inštalácie. Dbajte na to, aby bolo nízke napätie a vysoké napätie oddelené (najmenej 5 cm od seba). Nemôžu byť tiež spojené v tom istom obvode, pokiaľ nie sú oddelené prepážkou. Elektrické káble sú inštalované vo flexibilných potrubiach a umožňujú tak neskoršiu výmenu alebo opravu. Je dôležité nainštalovať ochranný vodič na všetky elektrické vedenia, ktoré predstavujú tretie jadro v trojžilovom elektrickom vedení.

4. Ako prebieha montáž elektroinštalácií v dome alebo byte?

4.1 Montáž

Pri vykonávaní elektroinštalácií je nevyhnutné, aby boli starostlivo naplánované a profesionálne položené, pretože to je jediný spôsob, ako zabrániť neskorším závažným komplikáciám. Napríklad v kúpeľni, kde v prípade zmeny usporiadania inštalácie je potrebné rozbiť keramické obklady. Elektrické inštalácie sa montujú v dvoch etapách. Prvá tj. hrubá montáž sa uskutoční na úplnom začiatku, druhá finálna v záverečných fázach rekonštrukcie alebo výstavbe. Hrubá fáza sa vykoná po postavení všetkých priečok. Súčasne sa zvyčajne vykonávajú inštalatérske a technické inštalácie (kúrenie, vetranie) a telekomunikácie. V prípade murovaných stien je elektrina v potrubiach inštalovaná pod omietkou a v prípade sadrokartónových stien vyrobených zo sadrokartónovej dosky v dutých stenách. V prípade nových stavieb sú elektrické inštalácie najčastejšie inštalované do betónových dosiek. Duté rúrky z PVC sú namontované na debnenie tesne pred debnením a rúrky sú vyplnené betónom. Tým sa zabráni kopaniu a neskoršiemu rezaniu kanálov do už hotových stien. Neskôr zasunie elektrikár elektrické káble do dutých rúr z PVC, ktoré sú už v paneli vedené. V prípade potreby je možné kedykoľvek vymeniť aj elektrické káble z PVC. Pri pokladaní rúr z PVC a betónovaní je potrebné dbať na to, aby neboli nikde pretlačené alebo poškodené. Inštalačné rúry sa vždy ukladajú zvisle alebo vodorovne, nikdy však šikmo. Potrubia sú vždy inštalované v páse vo vzdialenosti 20 - 120 cm od podlahy, aby bolo možné potom inštalácie ľahšie opraviť alebo modernizovať. Potrubia môžu byť ukladané iba po strope najkratšou cestou. Priemerné množstvo uložených elektrických káblov v rodinnom dome je od 500 do 100 prevádzkových metrov a inštalované rozvodné skrine sa pohybujú okolo 100 - 150.

Dokonca aj v elektrických inštaláciách v domácnostiach sa prechodný odpor vodičov môže zvýšiť, poruchová slučka sa môže zvýšiť a izolačný odpor sa môže znížiť. S novým elektrickým zapojením sa môžu vyskytnúť rôzne chyby zapojenia a zlé pripojenie vodičov. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, ktorý môže spôsobiť požiar, je veľmi dôležité zabezpečiť dobrú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. Zásuvky v kuchyni musia byť preto nainštalované najmenej 1 meter nad odtokom vody a najmenej 50 cm do strany. Ak majú zásuvky ochranné kryty alebo ak je spotrebič (chladnička, umývačka riadu atď.) Natrvalo pripojený k zásuvke, môže sa nainštalovať aj 30 cm nad podlahou. všetky elektrické zariadenia musia byť napájané pomocou spínačov FID s rozdielovým prúdom 0,03 A alebo pomocou skratových ochranných spínačov s rozdielovým prúdom 0,03 A. Spínače pre tieto miestnosti musia byť inštalované na vonkajšej strane miestností. , spálne a obývacia izba.

4.2 Postup pripojenia k distribučnej sieti

1. Podľa koncepčného návrhu elektroinštalácií domu je treba požiadať o vydanie projektových podmienok vyplnením žiadosti. Po získaní stavebného povolenia odošlete žiadosť o vydanie súhlasu na pripojenie do distribučnej siete (jediná žiadosť). Súhlas na pripojenie môže získať iba vlastník zariadenia.

2. Keď sa vydaný súhlas na pripojenie stane konečným a pred prácami alebo stavebná spoločnosť musí uzavrieť zmluvu o pripojení s dodávateľom elektrickej energie, ktorá určuje vzájomné vzťahy, ktoré zahŕňajú aj náklady na sieťové poplatky a náklady na pripojenie k distribučnej sieti.

3. Po montáži odošlite žiadosť o pripojenie a používanie systému.

4. Keď prevádzkovateľ distribúcie dostane úplnú žiadosť o pripojenie a používanie systému, overí, či pripojenie bolo vykonané v súlade so všetkými požiadavkami distribútora a v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi. Najneskôr do desiatich dní distribútor pripojí zariadenie alebo byt či dom do siete.

5. Pred pripojením musíte mať zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny a zmluvu o používaní sústavy s dodávateľom distribúcie.

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMVÝMENA ELEKTRINY V BYTE

Dobrý deň.

potrebujem elektrikára pre výmenu elektriny v celom byte, byt je 3+1. Elektrina je stará, od r.1983 nebola menená, hliníkové káble.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.


3150 1 do 5250 €


........

VÝMENA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV

Dobrý deň.

potrebujem vymeniť komplet všetky rozvody v byte. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 2250 1 do 3750 €


........

PRERÁBKA POVODNÉHO ELEKTRICKÉHO VEDENIA V TROJIZBOVOM BYTE

Dobrý deň.

potrebujem elektrikára pre rekonštrukciu eletriky v trojizbovom byte. Inštalácie, práca a materiál. Cena za drážkovanie a inštaláciu Cu káblových vodičov v nosných stenách a čiastočne v káblových žľaboch, spolu s prácou a materiálom.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
1800 1 do 3000 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, ROZVODY ELEKTRIKY V KONTAJNEROVOM BUFETE, 24 M2
Elektroinštalácie, elektrikár, Chorvátsky Grob

1350 € do 2250 €

CENA, ELEKTRIKÁRA, HLAVNÝ ISTIČ , 1 KS
Elektroinštalácie, elektrikár, Dubnica nad Váhom

270 € do 450 €

CENA, INSTALACI ELEKTROROZVADĚČE KE STROJI, OD PONDĚLÍ 20.03.23, 3 DNY PRÁCE
Elektroinštalácie, elektrikár, Trenčín

2700 € do 4500 €

CENA, ELEKTRIKÁR, NÁJSŤ EL.KRABICU POD OMIETKOU, PREPOJIŤ S EL.VETVOU, UROBIŤ REVÍZIU RD, 3. ZÁSUVKOVÉ VÝVODY
Elektroinštalácie, elektrikár, Hrašovík

900 € do 1500 €

CENA, PREMIESTNIT ZASUVKY, PREDLZIT KABLE V JEDNOIZBOVOM BYTE, PO POPISE
Elektroinštalácie, elektrikár, Bratislava

540 € do 900 €

CENA, VYMENIŤ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE V RODINNOM DOME, CCA 20 VYPÍNAČOV + ZÁSUVIEK
Elektroinštalácie, elektrikár, Senec

900 € do 1500 €

CENA, KONTROLA ZASUVIEK, 8 X ZASUVKA, 1X VYPINAC
Elektroinštalácie, elektrikár, Michal na Ostrove

540 € do 900 €

CENA, ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA , 6METROV
Elektroinštalácie, elektrikár, Prievidza

540 € do 900 €

CENA, MONTÁŽ 2KS ZÁSUVIEK DO STOLA, VŠETKO MÁM, LUSTER 2 KS, 2KS ZÁSUVIEK
Elektroinštalácie, elektrikár, Skalica

450 € do 750 €

CENA, VÝMENA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV, CCA 100 M2
Elektroinštalácie, elektrikár, Hronské Kľačany

3150 € do 5250 €

CENA, ELEKTRIKÁR, NEFUNGUJE SVETLO A DVE ZÁSUVKY, 72 M2
Elektroinštalácie, elektrikár, Michalovce

270 € do 450 €

CENA, _ELEKTRIKÁR, VYMENA DEONU A VYMENA 1 ISTIČA, PO POPISE
Elektroinštalácie, elektrikár, Lipovec

450 € do 750 €

CENA, NOVÉ ELEKTRICKÉ ROVODY DO BYTU, 58 M2, 10 KUSOV 10 VYPÍNAČE OSVETLENIE 20 ZÁSUVIEK MRAZNIČKY SUŠIČKA
Elektroinštalácie, elektrikár, Hurbanovo

2250 € do 3750 €

CENA, ELEKTRO INSTALACIU DO NOVOSTAVBY DVOJDOMU V SNV. , 320 M2
Elektroinštalácie, elektrikár, Novoveská Huta

13500 € do 22500 €

CENA, ELEKTRIKÁR, POTIAHNUT KABLE NA ZASUVKY V KUCHYNI, PO POPISE
Elektroinštalácie, elektrikár, Banská Bystrica

540 € do 900 €

CENA, OPRAVA ČERPADLA NA VODU, 1 KS
Elektroinštalácie, elektrikár, Margecany

270 € do 450 €

CENA, PRIPOJENIE VARNEJ DOSKY , 1 KS
Elektroinštalácie, elektrikár, Prievidza

135 € do 225 €

CENA, NOVÚ PRÍPOJKU, ELEKTROINŠTALÁCII V DOME, 4 MIESTNOSTI, CCA 60M2
Elektroinštalácie, elektrikár, Trávnica

2250 € do 3750 €

CENA, ZAPOJENIE DATOVEJ ZASUVKY A PREPOJENIE DVOCH INTERNETOVYCH KABLOV , PO POPISE
Elektroinštalácie, elektrikár, Levice

450 € do 750 €

CENA, OPRAVA LED PÁSIKA V KUCHYNSKEJ LINKE, 1 KS
Elektroinštalácie, elektrikár, Banská Bystrica

180 € do 300 €

CENA, ZAPOJENIE VSTAVANYCH SPOTREBICOV PREDPOKLADAME DIGESTOR, VARNA DOSKA, 3 KS
Elektroinštalácie, elektrikár, Bellova Ves

540 € do 900 €

CENA, VÝMENA ZÁSUVIEK A ZAPOJENIE VARNEJ DOSKY , 6 KS
Elektroinštalácie, elektrikár, Beckov

450 € do 750 €

CENA, VÝMENA ELEKTRICKÉHO BOJLERA DZD OKHE 125 ZA DZD OKHE 160 SMART , 1 KS
Elektroinštalácie, elektrikár, Hlohovec

720 € do 1200 €

CENA, ZAPOJENIE TRAFA A TROCH LED PÁSIKOV V KÚPEĽNI, KÚPEĽŇA
Elektroinštalácie, elektrikár, Beladice

315 € do 525 €

CENA, PRIPRAVIŤ A VYBUDOVAŤ ELEKTRICKÝ PRÍVOD A MERACIE MIESTO NA POZEMKU, PO POPISE
Elektroinštalácie, elektrikár, Hubová

1350 € do 2250 €

CENA, ELEKTRIKÁR, ZAPOJENIE ZASUVKY DO PIVNICE V PANELAKU, PO POPISE
Elektroinštalácie, elektrikár, Prievidza

900 € do 1500 €

CENA, MONTAZ A ZAPOJENIE 4 STROPNYCH SVIETIDIEL A IZOLACIU 2 ZASTRCIEK , 4 SVIETIDLA, 2 ZASTRCKY
Elektroinštalácie, elektrikár, Bernolákovo

360 € do 600 €

CENA, ELEKTRIKÁR PRE RÔZNE ELEKTROINSTALAČNÉ PRÁCE V BYTOCH, PO POPISE
Elektroinštalácie, elektrikár, Banská Bystrica

3150 € do 5250 €

CENA, OPRAVA NEFUNKČNÉHO BOJLERA NA OHREV VODY V BYTE , PO POPISU
Elektroinštalácie, elektrikár, Šamorín

180 € do 300 €

CENA, ELEKTRIKÁR, KONTROLA, VYMENA ROZVODNEJ SKRINE, MERANIE, PRIPOJKY, ZASTRCKY..., VEĽA, 3 POSCHODOVÝ DOM
Elektroinštalácie, elektrikár, Veľké Trakany

9000 € do 15000 €

CENA, VÝMENA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV V BYTE, ROZLOHA BYTU 39 M2
Elektroinštalácie, elektrikár, Sobrance

1350 € do 2250 €

CENA, ELEKTRIKÁR, NAPOJIT NOVÝ PRIVODNÝ KABEL DO BYTOVKY, BYTOVKA 6 BYTOV
Elektroinštalácie, elektrikár, Haligovce

540 € do 900 €

CENA, ELEKTRIKÁR, PRERUŠENÝ PRÍVOD ELEKTRINY, 1 KS
Elektroinštalácie, elektrikár, Nové Zámky

360 € do 600 €

CENA, VODA, PLYN, PODLAHOVÉ KURENIE, ELEKTRIKA, 150 M2
Elektroinštalácie, elektrikár, Šurany

18450 € do 30750 €

CENA, MONTÁŽ ELI A BLESKOZVODOV, PO POPISE
Elektroinštalácie, elektrikár, Michalovce

18000 € do 30000 €

CENA, ELEKTROINŠTALÁCIU KOMPLET DO NOVOSTAVBY, 219 M2
Elektroinštalácie, elektrikár, Poprad

7200 € do 12000 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

Elektroinštalácie, elektrikár CENNÍK

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

2478+ SPOLOČNOSŤAMI PRE ELEKTROINŠTALÁCIE, ELEKTRIKÁR
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ELEKTROINŠTALÁCIE, ELEKTRIKÁR?

 • Elektroinštalácie, elektrikár Bratislava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Banská Bystrica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Košice
 • Elektroinštalácie, elektrikár Nitra
 • Elektroinštalácie, elektrikár Prešov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Žilina
 • Elektroinštalácie, elektrikár Bardejov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Humenné
 • Elektroinštalácie, elektrikár Komárno
 • Elektroinštalácie, elektrikár Levice
 • Elektroinštalácie, elektrikár Liptovský Mikuláš
 • Elektroinštalácie, elektrikár Lučenec
 • Elektroinštalácie, elektrikár Martin
 • Elektroinštalácie, elektrikár Michalovce
 • Elektroinštalácie, elektrikár Nové Zámky
 • Elektroinštalácie, elektrikár Piešťany
 • Elektroinštalácie, elektrikár Poprad
 • Elektroinštalácie, elektrikár Považská Bystrica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Prievidza
 • Elektroinštalácie, elektrikár Ružomberok
 • Elektroinštalácie, elektrikár Spišská Nová Ves
 • Elektroinštalácie, elektrikár Topoľčany
 • Elektroinštalácie, elektrikár Trenčín
 • Elektroinštalácie, elektrikár Trnava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Zvolen
 • Elektroinštalácie, elektrikár Bánovce nad Bebravou
 • Elektroinštalácie, elektrikár Brezno
 • Elektroinštalácie, elektrikár Bytča
 • Elektroinštalácie, elektrikár Čadca
 • Elektroinštalácie, elektrikár Detva
 • Elektroinštalácie, elektrikár Dolný Kubín
 • Elektroinštalácie, elektrikár Dunajská Streda
 • Elektroinštalácie, elektrikár Galanta
 • Elektroinštalácie, elektrikár Gelnica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Hlohovec
 • Elektroinštalácie, elektrikár Ilava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Kežmarok
 • Elektroinštalácie, elektrikár Krupina
 • Elektroinštalácie, elektrikár Kysucké Nové Mesto
 • Elektroinštalácie, elektrikár Levoča
 • Elektroinštalácie, elektrikár Malacky
 • Elektroinštalácie, elektrikár Medzilaborce
 • Elektroinštalácie, elektrikár Myjava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Námestovo
 • Elektroinštalácie, elektrikár Nové Mesto nad Váhom
 • Elektroinštalácie, elektrikár Partizánske
 • Elektroinštalácie, elektrikár Pezinok
 • Elektroinštalácie, elektrikár Poltár
 • Elektroinštalácie, elektrikár Púchov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Revúca
 • Elektroinštalácie, elektrikár Rimavská Sobota
 • Elektroinštalácie, elektrikár Rožňava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Sabinov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Šaľa
 • Elektroinštalácie, elektrikár Senec
 • Elektroinštalácie, elektrikár Senica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Skalica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Snina
 • Elektroinštalácie, elektrikár Sobrance
 • Elektroinštalácie, elektrikár Stará Ľubovňa
 • Elektroinštalácie, elektrikár Stropkov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Svidník
 • Elektroinštalácie, elektrikár Trebišov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Turčianske Teplice
 • Elektroinštalácie, elektrikár Tvrdošín
 • Elektroinštalácie, elektrikár Veľký Krtíš
 • Elektroinštalácie, elektrikár Vranov nad Topľou
 • Elektroinštalácie, elektrikár Žarnovica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Žiar nad Hronom
 • Elektroinštalácie, elektrikár Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené