ELEKTROINŠTALÁCIE, ELEKTRIKÁR cena

Cenu elektroinštalácií je ťažké odhadnúť, ale môžete sa aspoň vyhnúť zbytočným dodatočným nákladom. Pred začatím inštalácie elektrického vedenia sa odporúča mať projekt elektrickej inštalácie vyhotovený projektantom - vďaka presnému určeniu vedenia káblov, skriniek, zásuviek a spínačov sa vyhnete ďalším dodatočným nákladom, ak budete chcieť inovovať alebo renovovať elektrické vedenie. Na základe dobrého inštalačného plánu vám bude môcť aj elektrikár pripraviť presnejšiu cenovú ponuku pre elektroinštalácie. Cena projektovej dokumentácie sa pohybuje v rozmedzí 400 až 600 EUR, čo je vzhľadom na celkovú cenu realizácie ešte stále malá čiastka. Na zavedenie elektriny do priemerného domu budete potrebovať 3 až 5 skriniek, skrinka stojí 200 až 300 EUR. Ak chcete nacenenie „od oka“, potom sa cena jednoduchých elektrických inštalácií pohybuje okolo 15 EUR/m2. Elektrické inštalácie v priemernom dome stoja približne 3000 EUR.

Komu zveriť vyhotovenie elektrických inštlácií? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným elektrikárom vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT

CENA ZA ELEKTROINŠTALÁCIE


Cena elektroinštalácie. Cena za drsné a jemnéelektroinštalácie v priemernom rodinnom dome.

50.00 €/m2

VEĽMI NÍZKA CENA
€/m2

STREDNÁ CENA
100.00 €/m2

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Cena za elektrikára

OSTATNÉ CENY ZA ELEKTROINŠTALÁCIE, ELEKTRIKÁR

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

Kompletné elektrioinštalácie, práca a materiál

Náklady na vyhotovenie elektroinštalácie pre silnoprúd, poistkovej skrine, počítačové inštalácie, inštaláciu káblov a vonkajším elektromerovým rozvádzačom, spolu s prácou a materiálom.€/m2

m2
dopyt

Inštalácie, silnoprúd, práca a materiál

Cena za drážkovanie a inštaláciu Cu káblových vodičov v nosných stenách a čiastočne v káblových žľaboch, spolu s prácou a materiálom.€/m2

m2
dopyt

Inštalácie, poistková skriňa, práce a materiál

Cena za poistkovú skriňu, hlavný vypínač, FID a menší spojovací materiál, vrátane práce a materiálu.€/m2

m2
dopyt

Inštalácie, počítačové (PC) inštalácie, práce a materiály

Cena za vytvorenie počítačovej inštalácie s osempólovými zásuvkami, UTP káblom v rúrkach a zapustenými skrinkami, spolu s prácou a materiálom.€/m2

m2
dopyt

Inštalácie, káblová inštalácia

Cena za vytvorenie káblovej inštalácie, koaxiálny kábel, anténová zástrčka a vonkajšia káblová skriňa.€/m2

m2
dopyt

Cena vonkajšej elektrickej skrinky

Vonkajší elektromerový rozvádzač. Cena za vonkajší elektromerový rozvádzač, spolu s trojfázovým dvojtarifným počítadlom, pätkou, poistkami a MTK1.€/kpl

kpl
dopyt

Elektro serivs

Cena za elektro servis. Cena za elektro servis pre stredne náročnú prácu. Cena za opravu a servis elektrických spotrebičov pre domácnosť.€/hodina

hodina
dopyt

Cena montáže svetiel

Cena za montáž osvetlenia. Cena montážče stropného svietidla. Cena za montáž stredne vysokého stropného svietidla do výšky 300 cm, bez dodania.€/kpl

kpl
dopyt

Meranie elektrioinštalácie

Cena elektro meranie.Cena za prácu s meraniami, vrátane nákladov na dopravu, zápisnicu a prípravy sprievodných prác. Kontrolné overovacie merania NN elektro inštalácií a bleskozvodov.€/hodina

hodina
dopyt
SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Telekomunikácie


Keď ide o telekomunikácie, cena telekomunikačného systému závisí od individuálnych potrieb jednotliv...

Skontrolovať tiež: Telekomunikácie cena

Zabezpečovacie systémy


Cena zabezpečovacieho systému sa líši v závislosti od typu (káblové, bezdrôtové zabezpečovacie systé...

Skontrolovať tiež: Zabezpečovacie systémy cena

Osvetlenie


Cena osvetlenia v dome i mimo neho, je podmienená počtom svietidiel a typom svetiel, ktoré budú nain...

Skontrolovať tiež: Svietidlá - cena

Inteligentná elektroinštalácia


Koľko stojí inteligentný dom? Inteligentná elektroinštalácia, vďaka ktorej bude dom automatizovaný, ...

Skontrolovať tiež: Inteligentná elektroinštalácia cena

Infrapanely


Koľko stoja infrapanely? Vykurovanie malých priestorov alebo objektov s infračervenými panelmi je la...

Skontrolovať tiež: Infrapanely cena

Elektrické podlahové kúrenie


Koľko stojí elektrické podlahové kúrenie? Investícia do inštalácie elektrického podlahového kúrenia ...

Skontrolovať tiež: Elektrické podlahové kúrenie cena

Servis elektrických zariadení


Koľko stojí servis elektrických zariadení? Cena závisí od vykonanej práce elektroopravára a spotrebo...

Skontrolovať tiež: Servis elektrických zariadení cena

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

Elektroinštalácie - všetko, čo potrebujete vedieť

1. Čo potrebujeme vedieť o elektrických inštaláciách?

Elektrické inštalácie sú dnes dôležitou súčasťou životného priestoru. Umožňujú nám vykurovať, máme prístup k teplej vode, odtoku odpadovej vody, umožňujú osvetlenie miestností a používanie mnohých elektronických zariadení .... Správne nainštalovaný a dostatočne výkonný inštalačný systém umožňuje plynulú prevádzku budovy. Elektrické inštalácie sú jednou z tých prác, ktoré si vyžadujú náležité odborné vzdelanie. Je však dobré, že sme ako klienti oboznámení so základnými koncepciami a technikami elektroinštalácie, pretože to je jediný spôsob, ako budeme schopní správne sa dohovoriť s projektantom a dodávateľom.

Elektrické inštalácie si vyžadujú primerané odborné školenie dodávateľa.
Elektrické inštalácie si vyžadujú primerané odborné školenie dodávateľa.

1.1 Merania a údržba elektrických inštalácií

Aspoň každých 10 rokov je potrebné skontrolovať stav elektrického vedenia v domoch a obytných budovách alebo zmerať vodivosť elektrických vodičov. Týmto spôsobom môže autorizovaný elektrikár, ktorý vykonáva meranie, detekovať možné poruchy v jednotlivých bodoch inštalácie. Ak nie sú včas zistené, môže dôjsť ku skratu a následne k požiaru. Súčasne sa kontrolujú aj hromosvody a káble lan. Správa vydaná elektrotechnikom sa považuje za úradný dôkaz bezpečnosti zariadenia. Bleskozvody sa musia kontrolovať častejšie každé 2 až 4 roky. Je tiež potrebné skontrolovať elektrickú sieť a bleskozvod po každom väčšom zásahu alebo renovácii. Ak sú elektrické inštalácie správne a pravidelne udržiavané (pravidelné merania, odstraňovanie porúch, výmena poistiek atď.) nedôjde k prerušeniu elektrického prúdu, ktoré nepriaznivo ovplyvní všetky pripojené elektrické zariadenia.

2. Profesionálny a kvalitný návrh a montáž

Odborne vyškolený elektrotechnik najskôr navrhne elektrické inštalácie pre váš byt alebo dom a potom začne s dodávateľ s montážou. Osvetlenie a elektrické spotrebiče v dome potrebujú nízkonapäťové inštalácie ako aj telefónne pripojenie, počítačovú sieť, klimatizáciu, interkom, ochranu pred požiarom a vlámaním, informačné inštalácie. Návrh a realizácia elektrických inštalácií je určite služba, ktorá si vyžaduje odborne vyškoleného a skúseného projektanta a dodávateľa. Dôrazne odporúčame, aby ste si sami neriešili elektroinštalácie! Pri navrhovaní elektrických zariadení je potrebné zohľadniť príslušné právne predpisy stanovené zákonom a zároveň je potrebné zabezpečiť dostupnosť elektrických zariadení v prípade, že sú potrebné opravy alebo modernizácie.

3. Druhy elektrických inštalácií

3.1. Nízkonapäťové elektrické inštalácie a informačné inštalácie

Elektrické inštalácie nízkeho napätia napájajú elektrické spotrebiče a osvetlenie. Informačné inštalácie sú zariadenia telefónnu, zabezprčenia proti vlámaniu a protipožiarnu ochranu, klimatizáciu, počítačové siete,…

3.2 V závislosti od prevedenia

Elektrické inštalácie môžu byť inštalované v budove rôznymi spôsobmi:

- Skryté a omietky: Inštalácia sa vykoná ihneď po vybudovaní stien pred vytvorením konečnej vrstvy omietky.

- Montáž na povrch: Týmto spôsobom sú inštalované v miestnostiach s vysokou vlhkosťou. Inštalácie sa musia inštalovať v plastových vodiacich lištách na príslušných konzolách.

- V dutých stenách: môžu byť horľavé alebo nehorľavé v závislosti od materiálu použitého na vykonávanie elektrických inštalácií. Týmto spôsobom sa vykonáva inštalácia pri stavbe sadrokartónu.

- V betóne: Podobne ako v prípade podomietkovej a omietkovej inštalácie, elektrické inštalácie v betóne sú vedené na začiatku výstavby.

- V inštalačných kanáloch: Týmto spôsobom sú inštalácie najčastejšie vedené v priemyselnej výstavbe a zriedka v obytných budovách.

- S neizolovanými vodičmi: Týmto spôsobom sa používajú iba systémy nízkeho napätia, ako napr. halogénové žiarovky a podobné prístroje.

Je mimoriadne dôležité, aby sa elektrické inštalácie montovali v súlade s platnými predpismi a projektom elektrickej inštalácie. Dbajte na to, aby bolo nízke napätie a vysoké napätie oddelené (najmenej 5 cm od seba). Nemôžu byť tiež spojené v tom istom obvode, pokiaľ nie sú oddelené prepážkou. Elektrické káble sú inštalované vo flexibilných potrubiach a umožňujú tak neskoršiu výmenu alebo opravu. Je dôležité nainštalovať ochranný vodič na všetky elektrické vedenia, ktoré predstavujú tretie jadro v trojžilovom elektrickom vedení.

4. Ako prebieha montáž elektroinštalácií v dome alebo byte?

4.1 Montáž

Pri vykonávaní elektroinštalácií je nevyhnutné, aby boli starostlivo naplánované a profesionálne položené, pretože to je jediný spôsob, ako zabrániť neskorším závažným komplikáciám. Napríklad v kúpeľni, kde v prípade zmeny usporiadania inštalácie je potrebné rozbiť keramické obklady. Elektrické inštalácie sa montujú v dvoch etapách. Prvá tj. hrubá montáž sa uskutoční na úplnom začiatku, druhá finálna v záverečných fázach rekonštrukcie alebo výstavbe. Hrubá fáza sa vykoná po postavení všetkých priečok. Súčasne sa zvyčajne vykonávajú inštalatérske a technické inštalácie (kúrenie, vetranie) a telekomunikácie. V prípade murovaných stien je elektrina v potrubiach inštalovaná pod omietkou a v prípade sadrokartónových stien vyrobených zo sadrokartónovej dosky v dutých stenách. V prípade nových stavieb sú elektrické inštalácie najčastejšie inštalované do betónových dosiek. Duté rúrky z PVC sú namontované na debnenie tesne pred debnením a rúrky sú vyplnené betónom. Tým sa zabráni kopaniu a neskoršiemu rezaniu kanálov do už hotových stien. Neskôr zasunie elektrikár elektrické káble do dutých rúr z PVC, ktoré sú už v paneli vedené. V prípade potreby je možné kedykoľvek vymeniť aj elektrické káble z PVC. Pri pokladaní rúr z PVC a betónovaní je potrebné dbať na to, aby neboli nikde pretlačené alebo poškodené. Inštalačné rúry sa vždy ukladajú zvisle alebo vodorovne, nikdy však šikmo. Potrubia sú vždy inštalované v páse vo vzdialenosti 20 - 120 cm od podlahy, aby bolo možné potom inštalácie ľahšie opraviť alebo modernizovať. Potrubia môžu byť ukladané iba po strope najkratšou cestou. Priemerné množstvo uložených elektrických káblov v rodinnom dome je od 500 do 100 prevádzkových metrov a inštalované rozvodné skrine sa pohybujú okolo 100 - 150.

Dokonca aj v elektrických inštaláciách v domácnostiach sa prechodný odpor vodičov môže zvýšiť, poruchová slučka sa môže zvýšiť a izolačný odpor sa môže znížiť. S novým elektrickým zapojením sa môžu vyskytnúť rôzne chyby zapojenia a zlé pripojenie vodičov. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, ktorý môže spôsobiť požiar, je veľmi dôležité zabezpečiť dobrú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. Zásuvky v kuchyni musia byť preto nainštalované najmenej 1 meter nad odtokom vody a najmenej 50 cm do strany. Ak majú zásuvky ochranné kryty alebo ak je spotrebič (chladnička, umývačka riadu atď.) Natrvalo pripojený k zásuvke, môže sa nainštalovať aj 30 cm nad podlahou. všetky elektrické zariadenia musia byť napájané pomocou spínačov FID s rozdielovým prúdom 0,03 A alebo pomocou skratových ochranných spínačov s rozdielovým prúdom 0,03 A. Spínače pre tieto miestnosti musia byť inštalované na vonkajšej strane miestností. , spálne a obývacia izba.

4.2 Postup pripojenia k distribučnej sieti

1. Podľa koncepčného návrhu elektroinštalácií domu je treba požiadať o vydanie projektových podmienok vyplnením žiadosti. Po získaní stavebného povolenia odošlete žiadosť o vydanie súhlasu na pripojenie do distribučnej siete (jediná žiadosť). Súhlas na pripojenie môže získať iba vlastník zariadenia.

2. Keď sa vydaný súhlas na pripojenie stane konečným a pred prácami alebo stavebná spoločnosť musí uzavrieť zmluvu o pripojení s dodávateľom elektrickej energie, ktorá určuje vzájomné vzťahy, ktoré zahŕňajú aj náklady na sieťové poplatky a náklady na pripojenie k distribučnej sieti.

3. Po montáži odošlite žiadosť o pripojenie a používanie systému.

4. Keď prevádzkovateľ distribúcie dostane úplnú žiadosť o pripojenie a používanie systému, overí, či pripojenie bolo vykonané v súlade so všetkými požiadavkami distribútora a v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi. Najneskôr do desiatich dní distribútor pripojí zariadenie alebo byt či dom do siete.

5. Pred pripojením musíte mať zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny a zmluvu o používaní sústavy s dodávateľom distribúcie.

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMVYMENA STARYCH TV PRIJIMACOV ZA NOVE TV PRIJIMACE PRIJIMAČOV

Dobrý deň prajem

potrebujeme majstra na vymenu starych 8 ks TV prijimačov za nove.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 900 € do 1500 €


........

DRAZKOVANIE KUCHYNE A KUPELNE

Dobry deň.

potrebujem elektrikára vydrazkovat kuchyňu a kúpeľňu (káble sú nachystané po prerabke), namontovať zásuvky, v kúpeľni prerobiť zapínanie svetla z vnútra na vonkajšok. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 630 € do 1050 €


........

REKONŠTRUKCIU ELEKTRICKÝCH ROZVODOV

Dobrý deň,

potrebujem majstra na rekonštrukciu elektrických rozvodov.
Revízia a výmena elektrických rozvodov, podľa potreby výmena el. zásuviek a vypínačov.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
630 € do 1050 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, VYMENIŤ HLAVNÝ ISTIČ, 1 KS
Elektroinštalácie, elektrikár, Jarabá

45 € do 75 €

CENA, NOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA V DOME, 150 M2
Elektroinštalácie, elektrikár, Dolinka

3330 € do 5550 €

CENA, VYMENA EL.ZASUVKY, 1
Elektroinštalácie, elektrikár, Sereď

135 € do 225 €

CENA, VÝMENA ISTIČA , JEDEN NOVÝ 32A ISTIČ, ZAPOJENIE INDUKCIE V KUCHYNI
Elektroinštalácie, elektrikár, Plavecký Štvrtok

90 € do 150 €

CENA, ELEKTRINA 220 A 380 V, CCA 6 ELEKTRICKÝCH ZÁSUVIEK
Elektroinštalácie, elektrikár, Sihla

225 € do 375 €

CENA, REKONŠTRUKCIU EL. ROZVODOV V DOME, 2 POSCHODOVÝ + PIVNICA
Elektroinštalácie, elektrikár, Martin

900 € do 1500 €

CENA, Z HLAVNEJ POIST. SKRINKY VYTIAHNUŤ PRÍVOD DO VEDĽAJŠEJ,
Elektroinštalácie, elektrikár, Veľký Meder

450 € do 750 €

CENA, ELEKTRICKA PRIPOJKA PRE RODINNY DOM, 3M
Elektroinštalácie, elektrikár, Čierny Balog

630 € do 1050 €

CENA, VYHADZUJE MI HLAVNÝ ISTIČ, PO POPISE
Elektroinštalácie, elektrikár, Bánov

225 € do 375 €

CENA, V SKLADE MI VYHADZUJE 3 - FAZOVÝ ISTIČ SO. NAJLEPŠIE VYKONAŤ OBHLIADKU, 20 KS ŽIARIVKOVÝCH SVETIEL
Elektroinštalácie, elektrikár, Banská Bystrica

450 € do 750 €

CENA, VÝMENA HLAVNÉHO ISTIČA, 1 KUS
Elektroinštalácie, elektrikár, Liptovský Trnovec

450 € do 750 €

CENA, PREKLÁDKA ELEKTROMERU, 1
Elektroinštalácie, elektrikár, Bitarová

720 € do 1200 €

CENA, NANOVO NATIHANUŤ ELEKTRINU, PO POPISE
Elektroinštalácie, elektrikár, Prašice

900 € do 1500 €

CENA, VYMENIŤ 3 VYPÍNAČE,
Elektroinštalácie, elektrikár, Martin

180 € do 300 €

CENA, ZRIADENIE ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY NA KLUC + PROJEKT, DO10M OD STLPA PO PLOT + CCA DO 10M DO SKRINE
Elektroinštalácie, elektrikár, Nová Ves nad Žitavou

1350 € do 2250 €

CENA, OPRAVA BOJLERA, PO POPISU
Elektroinštalácie, elektrikár, Klenovec

135 € do 225 €

CENA, ODPOJENIE ELEKTRINY V BYTE, PO POPISE
Elektroinštalácie, elektrikár, Vysoké Tatry

180 € do 300 €

CENA, OPRAVA ZÁSUVIEK, 4 ZÁSUVKY, MOŽNO NA SPOLOČNEJ VETVE
Elektroinštalácie, elektrikár, Bratislava

225 € do 375 €

CENA, PREMIESTNENIA HODÍN KU BRÁNE. , PO POPISE
Elektroinštalácie, elektrikár, Hrušové

540 € do 900 €

CENA, PRÍPRAVA INŠTALÁCIE TEPELNÉO ČERPEDLA, PO POPISE
Elektroinštalácie, elektrikár, Liptovská Lúžna

900 € do 1500 €

CENA, VÝMENU STARÝCH ELEKTRICKÝCH ROZVODOV ZA NOVÉ., 2 IZBOVÝ BYT TYP U 64 M²
Elektroinštalácie, elektrikár, Banská Bystrica

1350 € do 2250 €

CENA, NAPOJIT ZAHRADNY DOMCEK NA ELEKTRINU, PO POPISE
Elektroinštalácie, elektrikár, Hviezdoslavov

630 € do 1050 €

CENA, SKRAT V SVETLACH, V KÚPEĽNI
Elektroinštalácie, elektrikár, Kechnec

225 € do 375 €

CENA, VIMENIT CELU ELEKTRINU, 63 M2
Elektroinštalácie, elektrikár, Martin

4500 € do 7500 €

CENA, OPRAVA PRETATYCH KÁBLOV NA KANALIZACIU- 4 KÁBLE V ZEMI, 4 KABLE
Elektroinštalácie, elektrikár, Mechenice

630 € do 1050 €

CENA, KOMPLETNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA, 130M2
Elektroinštalácie, elektrikár, Iňa

2880 € do 4800 €

CENA, INŠTALÁCIA DUÁLNEJ AUTOKAMERY MIO MIVUE 798 DUAL DO ŠKODA KAMIQ, PO POPISE
Elektroinštalácie, elektrikár, Trnava

270 € do 450 €

CENA, KONTROLA STAVU, ZAPOJENIE SVIETIDIEL, PO KÚPE., 3X STROPNÉ SVIETIDLÁ, KONTROLA V BYTE.
Elektroinštalácie, elektrikár, Trnava

315 € do 525 €

CENA, ROZVOD ZÁSUVIEK A OSVETLENIA V PRÍSTAVBE RD, 4 X 12 M
Elektroinštalácie, elektrikár, Vojka nad Dunajom

1080 € do 1800 €

CENA, ZAPOJIT CCA 10 SVIETIDIEL, 10KS
Elektroinštalácie, elektrikár, Chorvátsky Grob

225 € do 375 €

CENA, DOPLNENIE HLAVNÉHO ISTIČA, PO POPISE
Elektroinštalácie, elektrikár, Zvolen

180 € do 300 €

CENA, PRIVIESŤ ELEKTRINU Z VONKAJŠÍCH OKENNÝCH ŽALÚZIÍ DO VYPÍNAČA, TÝKA SA 3 OKIEN
Elektroinštalácie, elektrikár, Špačince

270 € do 450 €

CENA, ZAPOJIŤ EL SPORÁK , JEDEN KABEL
Elektroinštalácie, elektrikár, Dubnica nad Váhom

135 € do 225 €

CENA, ZRUŠIŤ VYPÍNAČE,DOKONČIŤ ZÁSUVKY , 3
Elektroinštalácie, elektrikár, Dulova Ves

135 € do 225 €

CENA, VYMENA ZASTRCIEK, 8 KS
Elektroinštalácie, elektrikár, Dunajská Streda

270 € do 450 €

CENA, DOBRÉHO KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁRA. , 3 IZBA
Elektroinštalácie, elektrikár, Bánovce nad Bebravou

450 € do 750 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

ELEKTROINŠTALÁCIE, ELEKTRIKÁR CENNÍK

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

2357+ SPOLOČNOSŤAMI PRE ELEKTROINŠTALÁCIE, ELEKTRIKÁR
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ELEKTROINŠTALÁCIE, ELEKTRIKÁR?

 • Elektroinštalácie, elektrikár Bánovce nad Bebravou
 • Elektroinštalácie, elektrikár Banská Bystrica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Bardejov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Bratislava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Brezno
 • Elektroinštalácie, elektrikár Bytča
 • Elektroinštalácie, elektrikár Čadca
 • Elektroinštalácie, elektrikár Detva
 • Elektroinštalácie, elektrikár Dolný Kubín
 • Elektroinštalácie, elektrikár Dunajská Streda
 • Elektroinštalácie, elektrikár Galanta
 • Elektroinštalácie, elektrikár Gelnica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Hlohovec
 • Elektroinštalácie, elektrikár Humenné
 • Elektroinštalácie, elektrikár Ilava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Kežmarok
 • Elektroinštalácie, elektrikár Komárno
 • Elektroinštalácie, elektrikár Košice
 • Elektroinštalácie, elektrikár Krupina
 • Elektroinštalácie, elektrikár Kysucké Nové Mesto
 • Elektroinštalácie, elektrikár Levice
 • Elektroinštalácie, elektrikár Levoča
 • Elektroinštalácie, elektrikár Liptovský Mikuláš
 • Elektroinštalácie, elektrikár Lučenec
 • Elektroinštalácie, elektrikár Malacky
 • Elektroinštalácie, elektrikár Martin
 • Elektroinštalácie, elektrikár Medzilaborce
 • Elektroinštalácie, elektrikár Michalovce
 • Elektroinštalácie, elektrikár Myjava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Námestovo
 • Elektroinštalácie, elektrikár Nitra
 • Elektroinštalácie, elektrikár Nové Mesto nad Váhom
 • Elektroinštalácie, elektrikár Nové Zámky
 • Elektroinštalácie, elektrikár Partizánske
 • Elektroinštalácie, elektrikár Pezinok
 • Elektroinštalácie, elektrikár Piešťany
 • Elektroinštalácie, elektrikár Poltár
 • Elektroinštalácie, elektrikár Poprad
 • Elektroinštalácie, elektrikár Považská Bystrica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Prešov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Prievidza
 • Elektroinštalácie, elektrikár Púchov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Revúca
 • Elektroinštalácie, elektrikár Rimavská Sobota
 • Elektroinštalácie, elektrikár Rožňava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Ružomberok
 • Elektroinštalácie, elektrikár Sabinov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Šaľa
 • Elektroinštalácie, elektrikár Senec
 • Elektroinštalácie, elektrikár Senica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Skalica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Snina
 • Elektroinštalácie, elektrikár Sobrance
 • Elektroinštalácie, elektrikár Spišská Nová Ves
 • Elektroinštalácie, elektrikár Stará Ľubovňa
 • Elektroinštalácie, elektrikár Stropkov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Svidník
 • Elektroinštalácie, elektrikár Topoľčany
 • Elektroinštalácie, elektrikár Trebišov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Trenčín
 • Elektroinštalácie, elektrikár Trnava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Turčianske Teplice
 • Elektroinštalácie, elektrikár Tvrdošín
 • Elektroinštalácie, elektrikár Veľký Krtíš
 • Elektroinštalácie, elektrikár Vranov nad Topľou
 • Elektroinštalácie, elektrikár Žarnovica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Žiar nad Hronom
 • Elektroinštalácie, elektrikár Žilina
 • Elektroinštalácie, elektrikár Zlaté Moravce
 • Elektroinštalácie, elektrikár Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 DaiBau, všetky práva vyhradené