x

  ELEKTROINŠTALÁCIE, ELEKTRIKÁR cena

  Cenu elektroinštalácií je ťažké odhadnúť, ale môžete sa aspoň vyhnúť zbytočným dodatočným nákladom. Pred začatím inštalácie elektrického vedenia sa odporúča mať projekt elektrickej inštalácie vyhotovený projektantom - vďaka presnému určeniu vedenia káblov, skriniek, zásuviek a spínačov sa vyhnete ďalším dodatočným nákladom, ak budete chcieť inovovať alebo renovovať elektrické vedenie. Na základe dobrého inštalačného plánu, vám bude môcť aj elektrikár pripraviť presnejšiu cenovú ponuku. Cena projektovej dokumentácie sa pohybuje medzi 400 a 600 EUR, čo je vzhľadom na celkovú cenu realizácie ešte stále malá čiastka. Na zavedenie elektriny do priemerného domu budete potrebovať 3 až 5 skriniek 200-300 €/skrinku. Ak chcete nacenenie „od oka“, potom sa cena jednoduchých elektrických inštalácií pohybuje okolo 15 EUR/m2. Elektrické inštalácie v priemernom dome stoja približne 3000 EUR. Aby ste zistili presnú cenu, môžete poslať dopyt našim overeným elektrikárom a tak dostanete viacero ponúk. Pripravili sme pre vás niekoľko rád o elektrických inštaláciách.

  CENA ZA ELEKTROINŠTALÁCIE


  Cena elektroinštalácie. Cena za drsné a jemnéelektroinštalácie v priemernom rodinnom dome.

  50.00 €/m2

  VEĽMI NÍZKA CENA
  €/m2

  STREDNÁ CENA
  100.00 €/m2

  NAJVYŠŠIA CENA
  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
  Cena za elektrikára

  OSTATNÉ CENY ZA ELEKTROINŠTALÁCIE, ELEKTRIKÁR

  Vaše množstvo

  jednotka

  orientačná cena

  Vaša cena

  Kompletné elektrioinštalácie, práca a materiál

  Náklady na vyhotovenie elektroinštalácie pre silnoprúd, poistkovej skrine, počítačové inštalácie, inštaláciu káblov a vonkajším elektromerovým rozvádzačom, spolu s prácou a materiálom.  €/m2

  m2
  dopyt

  Inštalácie, silnoprúd, práca a materiál

  Cena za drážkovanie a inštaláciu Cu káblových vodičov v nosných stenách a čiastočne v káblových žľaboch, spolu s prácou a materiálom.  €/m2

  m2
  dopyt

  Inštalácie, poistková skriňa, práce a materiál

  Cena za poistkovú skriňu, hlavný vypínač, FID a menší spojovací materiál, vrátane práce a materiálu.  €/m2

  m2
  dopyt

  Inštalácie, počítačové (PC) inštalácie, práce a materiály

  Cena za vytvorenie počítačovej inštalácie s osempólovými zásuvkami, UTP káblom v rúrkach a zapustenými skrinkami, spolu s prácou a materiálom.  €/m2

  m2
  dopyt

  Inštalácie, káblová inštalácia

  Cena za vytvorenie káblovej inštalácie, koaxiálny kábel, anténová zástrčka a vonkajšia káblová skriňa.  €/m2

  m2
  dopyt

  Cena vonkajšej elektrickej skrinky

  Vonkajší elektromerový rozvádzač. Cena za vonkajší elektromerový rozvádzač, spolu s trojfázovým dvojtarifným počítadlom, pätkou, poistkami a MTK1.  €/kpl

  kpl
  dopyt

  Elektro serivs

  Cena za elektro servis. Cena za elektro servis pre stredne náročnú prácu. Cena za opravu a servis elektrických spotrebičov pre domácnosť.  €/hodina

  hodina
  dopyt

  Cena montáže svetiel

  Cena za montáž osvetlenia. Cena montážče stropného svietidla. Cena za montáž stredne vysokého stropného svietidla do výšky 300 cm, bez dodania.  €/kpl

  kpl
  dopyt

  Meranie elektrioinštalácie

  Cena elektro meranie.Cena za prácu s meraniami, vrátane nákladov na dopravu, zápisnicu a prípravy sprievodných prác. Kontrolné overovacie merania NN elektro inštalácií a bleskozvodov.  €/hodina

  hodina
  dopyt
  POSLAŤ DOPYT >
  SPOLU:

  Telekomunikácie


  Cena telekomunikačného systému závisí od individuálnych potrieb jednotlivca. Najčastejšie do obytnýc...

  Skontrolovať tiež: Telekomunikácie cena

  Zabezpečovacie systémy


  Cena zabezpečovacieho systému sa líši v závislosti od typu (káblové, bezdrôtové), kvality, počtu bez...

  Skontrolovať tiež: Zabezpečovacie systémy cena

  Osvetlenie


  Cena osvetlenia v dome i mimo neho, je podmienená počtom svietidiel a typom svetiel, ktoré budú nain...

  Skontrolovať tiež: Svietidlá - cena

  Inteligentná elektroinštalácia


  Koľko stojí inteligentný dom? Automatizovaný dom ušetrí veľa nákladov na vykurovanie a osvetlenie a ...

  Skontrolovať tiež: Inteligentná elektroinštalácia cena

  Infrapanely


  Koľko stoja IR panely? Vykurovanie malých priestorov alebo objektov s infračervenými panelmi, je lac...

  Skontrolovať tiež: Infrapanely cena

  Elektrické podlahové kúrenie


  Koľko stojí elektrické podlahové kúrenie? Investícia do inštalácie elektrického podlahového kúrenia ...

  Skontrolovať tiež: Elektrické podlahové kúrenie cena

  Servis elektrických zariadení


  Cena servisu elektrických zariadení závisí od vykonanej práce elektroopravára a spotrebovaného mater...

  Skontrolovať tiež: Servis elektrických zariadení cena

  Ako ste využili tieto informácie?

  Elektroinštalácie - všetko, čo potrebujete vedieť

  1. Čo potrebujeme vedieť o elektrických inštaláciách?

  Elektrické inštalácie sú dnes dôležitou súčasťou životného priestoru. Umožňujú nám vykurovať, máme prístup k teplej vode, odtoku odpadovej vody, umožňujú osvetlenie miestností a používanie mnohých elektronických zariadení .... Správne nainštalovaný a dostatočne výkonný inštalačný systém umožňuje plynulú prevádzku budovy. Elektrické inštalácie sú jednou z tých prác, ktoré si vyžadujú náležité odborné vzdelanie. Je však dobré, že sme ako klienti oboznámení so základnými koncepciami a technikami elektroinštalácie, pretože to je jediný spôsob, ako budeme schopní správne sa dohovoriť s projektantom a dodávateľom.

  Elektrické inštalácie si vyžadujú primerané odborné školenie dodávateľa.
  Elektrické inštalácie si vyžadujú primerané odborné školenie dodávateľa.

   

  1.1 Merania a údržba elektrických inštalácií

  Aspoň každých 10 rokov je potrebné skontrolovať stav elektrického vedenia v domoch a obytných budovách alebo zmerať vodivosť elektrických vodičov. Týmto spôsobom môže autorizovaný elektrikár, ktorý vykonáva meranie, detekovať možné poruchy v jednotlivých bodoch inštalácie. Ak nie sú včas zistené, môže dôjsť ku skratu a následne k požiaru. Súčasne sa kontrolujú aj hromosvody a káble lan. Správa vydaná elektrotechnikom sa považuje za úradný dôkaz bezpečnosti zariadenia. Bleskozvody sa musia kontrolovať častejšie každé 2 až 4 roky. Je tiež potrebné skontrolovať elektrickú sieť a bleskozvod po každom väčšom zásahu alebo renovácii. Ak sú elektrické inštalácie správne a pravidelne udržiavané (pravidelné merania, odstraňovanie porúch, výmena poistiek atď.) nedôjde k prerušeniu elektrického prúdu, ktoré nepriaznivo ovplyvní všetky pripojené elektrické zariadenia.

  2. Profesionálny a kvalitný návrh a montáž

  Odborne vyškolený elektrotechnik najskôr navrhne elektrické inštalácie pre váš byt alebo dom a potom začne s dodávateľ s montážou. Osvetlenie a elektrické spotrebiče v dome potrebujú nízkonapäťové inštalácie ako aj telefónne pripojenie, počítačovú sieť, klimatizáciu, interkom, ochranu pred požiarom a vlámaním, informačné inštalácie. Návrh a realizácia elektrických inštalácií je určite služba, ktorá si vyžaduje odborne vyškoleného a skúseného projektanta a dodávateľa. Dôrazne odporúčame, aby ste si sami neriešili elektroinštalácie! Pri navrhovaní elektrických zariadení je potrebné zohľadniť príslušné právne predpisy stanovené zákonom a zároveň je potrebné zabezpečiť dostupnosť elektrických zariadení v prípade, že sú potrebné opravy alebo modernizácie.

  3. Druhy elektrických inštalácií

  3.1. Nízkonapäťové elektrické inštalácie a informačné inštalácie

  Elektrické inštalácie nízkeho napätia napájajú elektrické spotrebiče a osvetlenie. Informačné inštalácie sú zariadenia telefónnu, zabezprčenia proti vlámaniu a protipožiarnu ochranu, klimatizáciu, počítačové siete,…

  3.2 V závislosti od prevedenia

  Elektrické inštalácie môžu byť inštalované v budove rôznymi spôsobmi:

  - Skryté a omietky: Inštalácia sa vykoná ihneď po vybudovaní stien pred vytvorením konečnej vrstvy omietky.

  - Montáž na povrch: Týmto spôsobom sú inštalované v miestnostiach s vysokou vlhkosťou. Inštalácie sa musia inštalovať v plastových vodiacich lištách na príslušných konzolách.

  - V dutých stenách: môžu byť horľavé alebo nehorľavé v závislosti od materiálu použitého na vykonávanie elektrických inštalácií. Týmto spôsobom sa vykonáva inštalácia pri stavbe sadrokartónu.

  - V betóne: Podobne ako v prípade podomietkovej a omietkovej inštalácie, elektrické inštalácie v betóne sú vedené na začiatku výstavby.

  - V inštalačných kanáloch: Týmto spôsobom sú inštalácie najčastejšie vedené v priemyselnej výstavbe a zriedka v obytných budovách.

  - S neizolovanými vodičmi: Týmto spôsobom sa používajú iba systémy nízkeho napätia, ako napr. halogénové žiarovky a podobné prístroje.

  Je mimoriadne dôležité, aby sa elektrické inštalácie montovali v súlade s platnými predpismi a projektom elektrickej inštalácie. Dbajte na to, aby bolo nízke napätie a vysoké napätie oddelené (najmenej 5 cm od seba). Nemôžu byť tiež spojené v tom istom obvode, pokiaľ nie sú oddelené prepážkou. Elektrické káble sú inštalované vo flexibilných potrubiach a umožňujú tak neskoršiu výmenu alebo opravu. Je dôležité nainštalovať ochranný vodič na všetky elektrické vedenia, ktoré predstavujú tretie jadro v trojžilovom elektrickom vedení.

  4. Ako prebieha montáž elektroinštalácií v dome alebo byte?

  4.1 Montáž

  Pri vykonávaní elektroinštalácií je nevyhnutné, aby boli starostlivo naplánované a profesionálne položené, pretože to je jediný spôsob, ako zabrániť neskorším závažným komplikáciám. Napríklad v kúpeľni, kde v prípade zmeny usporiadania inštalácie je potrebné rozbiť keramické obklady. Elektrické inštalácie sa montujú v dvoch etapách. Prvá tj. hrubá montáž sa uskutoční na úplnom začiatku, druhá finálna v záverečných fázach rekonštrukcie alebo výstavbe. Hrubá fáza sa vykoná po postavení všetkých priečok. Súčasne sa zvyčajne vykonávajú inštalatérske a technické inštalácie (kúrenie, vetranie) a telekomunikácie. V prípade murovaných stien je elektrina v potrubiach inštalovaná pod omietkou a v prípade sadrokartónových stien vyrobených zo sadrokartónovej dosky v dutých stenách. V prípade nových stavieb sú elektrické inštalácie najčastejšie inštalované do betónových dosiek. Duté rúrky z PVC sú namontované na debnenie tesne pred debnením a rúrky sú vyplnené betónom. Tým sa zabráni kopaniu a neskoršiemu rezaniu kanálov do už hotových stien. Neskôr zasunie elektrikár elektrické káble do dutých rúr z PVC, ktoré sú už v paneli vedené. V prípade potreby je možné kedykoľvek vymeniť aj elektrické káble z PVC. Pri pokladaní rúr z PVC a betónovaní je potrebné dbať na to, aby neboli nikde pretlačené alebo poškodené. Inštalačné rúry sa vždy ukladajú zvisle alebo vodorovne, nikdy však šikmo. Potrubia sú vždy inštalované v páse vo vzdialenosti 20 - 120 cm od podlahy, aby bolo možné potom inštalácie ľahšie opraviť alebo modernizovať. Potrubia môžu byť ukladané iba po strope najkratšou cestou. Priemerné množstvo uložených elektrických káblov v rodinnom dome je od 500 do 100 prevádzkových metrov a inštalované rozvodné skrine sa pohybujú okolo 100 - 150.

  Dokonca aj v elektrických inštaláciách v domácnostiach sa prechodný odpor vodičov môže zvýšiť, poruchová slučka sa môže zvýšiť a izolačný odpor sa môže znížiť. S novým elektrickým zapojením sa môžu vyskytnúť rôzne chyby zapojenia a zlé pripojenie vodičov. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, ktorý môže spôsobiť požiar, je veľmi dôležité zabezpečiť dobrú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. Zásuvky v kuchyni musia byť preto nainštalované najmenej 1 meter nad odtokom vody a najmenej 50 cm do strany. Ak majú zásuvky ochranné kryty alebo ak je spotrebič (chladnička, umývačka riadu atď.) Natrvalo pripojený k zásuvke, môže sa nainštalovať aj 30 cm nad podlahou. všetky elektrické zariadenia musia byť napájané pomocou spínačov FID s rozdielovým prúdom 0,03 A alebo pomocou skratových ochranných spínačov s rozdielovým prúdom 0,03 A. Spínače pre tieto miestnosti musia byť inštalované na vonkajšej strane miestností. , spálne a obývacia izba.

  4.2 Postup pripojenia k distribučnej sieti

  1. Podľa koncepčného návrhu elektroinštalácií domu je treba požiadať o vydanie projektových podmienok vyplnením žiadosti. Po získaní stavebného povolenia odošlete žiadosť o vydanie súhlasu na pripojenie do distribučnej siete (jediná žiadosť). Súhlas na pripojenie môže získať iba vlastník zariadenia.

  2. Keď sa vydaný súhlas na pripojenie stane konečným a pred prácami alebo stavebná spoločnosť musí uzavrieť zmluvu o pripojení s dodávateľom elektrickej energie, ktorá určuje vzájomné vzťahy, ktoré zahŕňajú aj náklady na sieťové poplatky a náklady na pripojenie k distribučnej sieti.

  3. Po montáži odošlite žiadosť o pripojenie a používanie systému.

  4. Keď prevádzkovateľ distribúcie dostane úplnú žiadosť o pripojenie a používanie systému, overí, či pripojenie bolo vykonané v súlade so všetkými požiadavkami distribútora a v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi. Najneskôr do desiatich dní distribútor pripojí zariadenie alebo byt či dom do siete.

  5. Pred pripojením musíte mať zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny a zmluvu o používaní sústavy s dodávateľom distribúcie.

  DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOM  DO 2 A POL ROCNEJ NOVOSTAVBY KRABIČKY NA ZASUVANIE TV+ INTERNET

  Dobrý deň prajem

  Potrebujeme vložiť do steny krabice na prípojky Tv a Internetu do 3 izieb.
  Nezrealizoval developer projektu tieto zasuvky ani po skolaudovani stavby domu na kľúč po 2 a pol roku čakania a niekolko ráz urgencii.

  V pripade že mate zaujem zrealizovať tento dopyt, zakazku, alebo dať ponuku, poprosim aby ste ma skontaktovali bud telefonický alebo mailom. Termin realizacie
  upresnime telefonicky alebo priamo po dohode

  Ďakujem, s pozdravom 270 € do 450 €


  ........

  KOMPLET ELEKTRIKA NOVOSTAVBA

  Dobrý deň prajem

  hladam majstra na komplet elektroinštalačne prace
  Elektrika v 2-podlažnom dome na komplet praca+material+revizie

  V pripade že mate zaujem zrealizovať tento dopyt, zakazku, alebo dať ponuku, poprosim aby ste ma skontaktovali bud telefonický alebo mailom. Termin realizacie
  upresnime telefonicky alebo priamo po dohode

  Ďakujem, s pozdravom 3150 € do 5250 €


  ........

  VÝMENA HLINIKOVÝCH DRÔTOV ZA MEDENÉ

  Dobrý deň

  potrebujem vymeniť hlinikové drôty za medené, urobiť nové stierky.

  V pripade že mate zaujem zrealizovať tento dopyt, zakazku, alebo dať ponuku, poprosim aby ste ma skontaktovali bud telefonický alebo mailom. Termin realizacie
  upresnime telefonicky alebo priamo po dohode

  Ďakujem 1800 € do 3000 €


  ........

  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  CENA, ELEKTROINŠTALÁCIE,
  Elektroinštalácie, elektrikár, Chorvátsky Grob

  135 € do 225 €

  CENA, REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV V STARŠOM DOME,
  Elektroinštalácie, elektrikár, Trebostovo

  1350 € do 2250 €

  CENA, ZAPOJENIE, MONTÁŽ INDUKČNEJ RÚRY NA 380V, VYVEDENIE VONKAJŠEJ ZÁSUVKY ,
  Elektroinštalácie, elektrikár, Čaňa

  67.5 € do 112.5 €

  CENA, KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV,
  Elektroinštalácie, elektrikár, Bratislava

  1800 € do 3000 €

  CENA, KOMPLETNÚ ELEKTROINŠTALÁCIU NOVOSTAVBY DOMU,
  Elektroinštalácie, elektrikár, Nitra

  2700 € do 4500 €  Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

  ELEKTROINŠTALÁCIE, ELEKTRIKÁR CENNÍK

  SPOLUPRACUJEME S VIAC AKO 455 SPOLOČNOSŤAMI PRE ELEKTROINŠTALÁCIE, ELEKTRIKÁR


  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  ZÍSKAJ PONUKU

  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ELEKTROINŠTALÁCIE, ELEKTRIKÁR?

 • Elektroinštalácie, elektrikár Bánovce nad Bebravou
 • Elektroinštalácie, elektrikár Banská Bystrica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Bardejov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Bratislava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Brezno
 • Elektroinštalácie, elektrikár Bytča
 • Elektroinštalácie, elektrikár Čadca
 • Elektroinštalácie, elektrikár Detva
 • Elektroinštalácie, elektrikár Dolný Kubín
 • Elektroinštalácie, elektrikár Dunajská Streda
 • Elektroinštalácie, elektrikár Galanta
 • Elektroinštalácie, elektrikár Gelnica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Hlohovec
 • Elektroinštalácie, elektrikár Humenné
 • Elektroinštalácie, elektrikár Ilava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Kežmarok
 • Elektroinštalácie, elektrikár Komárno
 • Elektroinštalácie, elektrikár Košice
 • Elektroinštalácie, elektrikár Krupina
 • Elektroinštalácie, elektrikár Kysucké Nové Mesto
 • Elektroinštalácie, elektrikár Levice
 • Elektroinštalácie, elektrikár Levoča
 • Elektroinštalácie, elektrikár Liptovský Mikuláš
 • Elektroinštalácie, elektrikár Lučenec
 • Elektroinštalácie, elektrikár Malacky
 • Elektroinštalácie, elektrikár Martin
 • Elektroinštalácie, elektrikár Medzilaborce
 • Elektroinštalácie, elektrikár Michalovce
 • Elektroinštalácie, elektrikár Myjava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Námestovo
 • Elektroinštalácie, elektrikár Nitra
 • Elektroinštalácie, elektrikár Nové Mesto nad Váhom
 • Elektroinštalácie, elektrikár Nové Zámky
 • Elektroinštalácie, elektrikár Partizánske
 • Elektroinštalácie, elektrikár Pezinok
 • Elektroinštalácie, elektrikár Piešťany
 • Elektroinštalácie, elektrikár Poltár
 • Elektroinštalácie, elektrikár Poprad
 • Elektroinštalácie, elektrikár Považská Bystrica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Prešov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Prievidza
 • Elektroinštalácie, elektrikár Púchov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Revúca
 • Elektroinštalácie, elektrikár Rimavská Sobota
 • Elektroinštalácie, elektrikár Rožňava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Ružomberok
 • Elektroinštalácie, elektrikár Sabinov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Šaľa
 • Elektroinštalácie, elektrikár Senec
 • Elektroinštalácie, elektrikár Senica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Skalica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Snina
 • Elektroinštalácie, elektrikár Sobrance
 • Elektroinštalácie, elektrikár Spišská Nová Ves
 • Elektroinštalácie, elektrikár Stará Ľubovňa
 • Elektroinštalácie, elektrikár Stropkov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Svidník
 • Elektroinštalácie, elektrikár Topoľčany
 • Elektroinštalácie, elektrikár Trebišov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Trenčín
 • Elektroinštalácie, elektrikár Trnava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Turčianske Teplice
 • Elektroinštalácie, elektrikár Tvrdošín
 • Elektroinštalácie, elektrikár Veľký Krtíš
 • Elektroinštalácie, elektrikár Vranov nad Topľou
 • Elektroinštalácie, elektrikár Žarnovica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Žiar nad Hronom
 • Elektroinštalácie, elektrikár Žilina
 • Elektroinštalácie, elektrikár Zlaté Moravce
 • Elektroinštalácie, elektrikár Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK  00421 233 329 745

  KONTAKTY

  Dopyty: 00421 233 329 745
  Firmy: 00421 233 329 745

  REGIONÁLNE STRÁNKY

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2020 DaiBau, všetky práva vyhradené