Pre oblasť

  Elektroinštalácie, elektrikár cena

  Cenu elektroinštalácií je ťažké odhadnúť, ale môžete sa aspoň vyhnúť zbytočným dodatočným nákladom. Pred začatím inštalácie elektrického vedenia sa odporúča mať projekt elektrickej inštalácie vyhotovený projektantom - vďaka presnému určeniu vedenia káblov, skriniek, zásuviek a spínačov sa vyhnete ďalším dodatočným nákladom, ak budete chcieť inovovať alebo renovovať elektrické vedenie. Na základe dobrého inštalačného plánu vám bude môcť aj elektrikár pripraviť presnejšiu cenovú ponuku pre elektroinštalácie. Cena projektovej dokumentácie sa pohybuje v rozmedzí 400 až 600 EUR, čo je vzhľadom na celkovú cenu realizácie ešte stále malá čiastka. Na zavedenie elektriny do priemerného domu budete potrebovať 3 až 5 skriniek, skrinka stojí 200 až 300 EUR. Ak chcete nacenenie „od oka“, potom sa cena jednoduchých elektrických inštalácií pohybuje okolo 15 EUR/m2. Elektrické inštalácie v priemernom dome stoja približne 3000 EUR.

  Komu zveriť vyhotovenie elektrických inštalácií? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným elektrikárom vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

  Rýchly dopyt - nájdite majstra ľahko a zadarmo!
  Odošli dopyt

  Cena za elektroinštalácie


  Cena elektroinštalácie. Cena za drsné a jemnéelektroinštalácie v priemernom rodinnom dome.

  50.00 €/m2

  VEĽMI NÍZKA CENA
  60.00 €/m2

  STREDNÁ CENA
  100.00 €/m2

  NAJVYŠŠIA CENA
  Chcem ponuku od poskytovateľov

  Ostatné ceny za Elektroinštalácie, elektrikár (2024)

  Vaše množstvo

  jednotka

  Orientačná cena

  Vaša cena

  Kompletné elektrioinštalácie, práca a materiál

  Náklady na vyhotovenie elektroinštalácie pre silnoprúd, poistkovej skrine, počítačové inštalácie, inštaláciu káblov a vonkajším elektromerovým rozvádzačom, spolu s prácou a materiálom.


  m2

  €/m2

  Inštalácie, silnoprúd, práca a materiál

  Cena za drážkovanie a inštaláciu Cu káblových vodičov v nosných stenách a čiastočne v káblových žľaboch, spolu s prácou a materiálom.


  m2

  €/m2

  Inštalácie, poistková skriňa, práce a materiál

  Cena za poistkovú skriňu, hlavný vypínač, FID a menší spojovací materiál, vrátane práce a materiálu.


  m2

  €/m2

  Inštalácie, počítačové (PC) inštalácie, práce a materiály

  Cena za vytvorenie počítačovej inštalácie s osempólovými zásuvkami, UTP káblom v rúrkach a zapustenými skrinkami, spolu s prácou a materiálom.


  m2

  €/m2

  Inštalácie, káblová inštalácia

  Cena za vytvorenie káblovej inštalácie, koaxiálny kábel, anténová zástrčka a vonkajšia káblová skriňa.


  m2

  €/m2

  Cena montáže svetiel

  Cena za montáž osvetlenia. Cena montážče stropného svietidla. Cena za montáž stredne vysokého stropného svietidla do výšky 300 cm, bez dodania.


  kpl

  €/kpl

  Cena vonkajšej elektrickej skrinky

  Vonkajší elektromerový rozvádzač. Cena za vonkajší elektromerový rozvádzač, spolu s trojfázovým dvojtarifným počítadlom, pätkou, poistkami a MTK1.


  kpl

  €/kpl

  Elektro serivs

  Cena za elektro servis. Cena za elektro servis pre stredne náročnú prácu. Cena za opravu a servis elektrických spotrebičov pre domácnosť.


  hodina

  €/hodina

  Meranie elektrioinštalácie

  Cena elektro meranie.Cena za prácu s meraniami, vrátane nákladov na dopravu, zápisnicu a prípravy sprievodných prác. Kontrolné overovacie merania NN elektro inštalácií a bleskozvodov.


  hodina

  €/hodina

  Orientačná cena
  Poslať dopyt >

  Telekomunikácie


  Keď ide o telekomunikácie, cena telekomunikačného systému závisí od individuálnych potrieb jednotliv...

  Skontrolovať tiež: Telekomunikácie cena

  Zabezpečovacie systémy


  Cena zabezpečovacieho systému sa líši v závislosti od typu (káblové, bezdrôtové zabezpečovacie systé...

  Skontrolovať tiež: Zabezpečovacie systémy cena

  Osvetlenie


  Cena osvetlenia v dome i mimo neho, je podmienená počtom svietidiel a typom svetiel, ktoré budú nain...

  Skontrolovať tiež: Svietidlá - cena

  Inteligentná elektroinštalácia


  Koľko stojí inteligentný dom? Inteligentná elektroinštalácia, vďaka ktorej bude dom automatizovaný, ...

  Skontrolovať tiež: Inteligentná elektroinštalácia cena

  Infrapanely


  Koľko stoja infrapanely? Vykurovanie malých priestorov alebo objektov s infračervenými panelmi je la...

  Skontrolovať tiež: Infrapanely cena

  Elektrické podlahové kúrenie


  Koľko stojí elektrické podlahové kúrenie? Investícia do inštalácie elektrického podlahového kúrenia ...

  Skontrolovať tiež: Elektrické podlahové kúrenie cena

  Servis elektrických zariadení


  Koľko stojí servis elektrických zariadení? Cena závisí od vykonanej práce elektroopravára a spotrebo...

  Skontrolovať tiež: Servis elektrických zariadení cena

  Ako ste využili tieto informácie?

  Elektroinštalácie - všetko, čo potrebujete vedieť

  1. Čo potrebujeme vedieť o elektrických inštaláciách?

  Elektrické inštalácie sú dnes dôležitou súčasťou životného priestoru. Umožňujú nám vykurovať, máme prístup k teplej vode, odtoku odpadovej vody, umožňujú osvetlenie miestností a používanie mnohých elektronických zariadení... Správne nainštalovaný a dostatočne výkonný inštalačný systém umožňuje plynulú prevádzku budovy. Elektrické inštalácie sú jednou z tých prác, ktoré si vyžadujú náležité odborné vzdelanie. Je však dobré, že sme ako klienti oboznámení so základnými koncepciami a technikami elektroinštalácie, pretože to je jediný spôsob, ako budeme schopní správne sa dohovoriť s projektantom a dodávateľom.

  Elektroinštalácie kladie kvalifikovaný elektrikár
  Elektroinštalácie kladie kvalifikovaný elektrikár

  1.1 Merania a údržba elektrických inštalácií

  Aspoň každých 10 rokov je potrebné skontrolovať stav elektrického vedenia v domoch a obytných budovách alebo zmerať vodivosť elektrických vodičov. Týmto spôsobom môže autorizovaný elektrikár, ktorý vykonáva meranie, detekovať možné poruchy v jednotlivých bodoch inštalácie. Ak nie sú včas zistené, môže dôjsť ku skratu a následne k požiaru. Súčasne sa kontrolujú aj hromosvody a káble lan. Správa vydaná elektrotechnikom sa považuje za úradný dôkaz bezpečnosti zariadenia. Bleskozvody sa musia kontrolovať častejšie každé 2 až 4 roky. Je tiež potrebné skontrolovať elektrickú sieť a bleskozvod po každom väčšom zásahu alebo renovácii. Ak sú elektrické inštalácie správne a pravidelne udržiavané (pravidelné merania, odstraňovanie porúch, výmena poistiek atď.) nedôjde k prerušeniu elektrického prúdu, ktoré nepriaznivo ovplyvní všetky pripojené elektrické zariadenia.

  2. Profesionálny a kvalitný návrh a montáž

  Odborne vyškolený elektrotechnik najskôr navrhne elektrické inštalácie pre váš byt alebo dom a potom začne s dodávateľ s montážou. Osvetlenie a elektrické spotrebiče v dome potrebujú nízkonapäťové inštalácie ako aj telefónne pripojenie, počítačovú sieť, klimatizáciu, interkom, ochranu pred požiarom a vlámaním, informačné inštalácie. Návrh a realizácia elektrických inštalácií je určite služba, ktorá si vyžaduje odborne vyškoleného a skúseného projektanta a dodávateľa. Dôrazne odporúčame, aby ste si sami neriešili elektroinštalácie! Pri navrhovaní elektrických zariadení je potrebné zohľadniť príslušné právne predpisy stanovené zákonom a zároveň je potrebné zabezpečiť dostupnosť elektrických zariadení v prípade, že sú potrebné opravy alebo modernizácie.

  3. Druhy elektrických inštalácií

  3.1. Nízkonapäťové elektrické inštalácie a informačné inštalácie

  Elektrické inštalácie nízkeho napätia napájajú elektrické spotrebiče a osvetlenie. Informačné inštalácie sú zariadenia telefónnu, zabezprčenia proti vlámaniu a protipožiarnu ochranu, klimatizáciu, počítačové siete,…

  3.2 V závislosti od prevedenia

  Elektrické inštalácie môžu byť inštalované v budove rôznymi spôsobmi:

  - Skryté a omietky: Inštalácia sa vykoná ihneď po vybudovaní stien pred vytvorením konečnej vrstvy omietky.

  - Montáž na povrch: Týmto spôsobom sú inštalované v miestnostiach s vysokou vlhkosťou. Inštalácie sa musia inštalovať v plastových vodiacich lištách na príslušných konzolách.

  - V dutých stenách: môžu byť horľavé alebo nehorľavé v závislosti od materiálu použitého na vykonávanie elektrických inštalácií. Týmto spôsobom sa vykonáva inštalácia pri stavbe sadrokartónu.

  - V betóne: Podobne ako v prípade podomietkovej a omietkovej inštalácie, elektrické inštalácie v betóne sú vedené na začiatku výstavby.

  - V inštalačných kanáloch: Týmto spôsobom sú inštalácie najčastejšie vedené v priemyselnej výstavbe a zriedka v obytných budovách.

  - S neizolovanými vodičmi: Týmto spôsobom sa používajú iba systémy nízkeho napätia, ako napr. halogénové žiarovky a podobné prístroje.

  Je mimoriadne dôležité, aby sa elektrické inštalácie montovali v súlade s platnými predpismi a projektom elektrickej inštalácie. Dbajte na to, aby bolo nízke napätie a vysoké napätie oddelené (najmenej 5 cm od seba). Nemôžu byť tiež spojené v tom istom obvode, pokiaľ nie sú oddelené prepážkou. Elektrické káble sú inštalované vo flexibilných potrubiach a umožňujú tak neskoršiu výmenu alebo opravu. Je dôležité nainštalovať ochranný vodič na všetky elektrické vedenia, ktoré predstavujú tretie jadro v trojžilovom elektrickom vedení.

  4. Ako prebieha montáž elektroinštalácií v dome alebo byte?

  4.1 Montáž

  Pri vykonávaní elektroinštalácií je nevyhnutné, aby boli starostlivo naplánované a profesionálne položené, pretože to je jediný spôsob, ako zabrániť neskorším závažným komplikáciám. Napríklad v kúpeľni, kde v prípade zmeny usporiadania inštalácie je potrebné rozbiť keramické obklady. Elektrické inštalácie sa montujú v dvoch etapách. Prvá tj. hrubá montáž sa uskutoční na úplnom začiatku, druhá finálna v záverečných fázach rekonštrukcie alebo výstavbe. Hrubá fáza sa vykoná po postavení všetkých priečok. Súčasne sa zvyčajne vykonávajú inštalatérske a technické inštalácie (kúrenie, vetranie) a telekomunikácie. V prípade murovaných stien je elektrina v potrubiach inštalovaná pod omietkou a v prípade sadrokartónových stien vyrobených zo sadrokartónovej dosky v dutých stenách. V prípade nových stavieb sú elektrické inštalácie najčastejšie inštalované do betónových dosiek. Duté rúrky z PVC sú namontované na debnenie tesne pred debnením a rúrky sú vyplnené betónom. Tým sa zabráni kopaniu a neskoršiemu rezaniu kanálov do už hotových stien. Neskôr zasunie elektrikár elektrické káble do dutých rúr z PVC, ktoré sú už v paneli vedené. V prípade potreby je možné kedykoľvek vymeniť aj elektrické káble z PVC. Pri pokladaní rúr z PVC a betónovaní je potrebné dbať na to, aby neboli nikde pretlačené alebo poškodené. Inštalačné rúry sa vždy ukladajú zvisle alebo vodorovne, nikdy však šikmo. Potrubia sú vždy inštalované v páse vo vzdialenosti 20 - 120 cm od podlahy, aby bolo možné potom inštalácie ľahšie opraviť alebo modernizovať. Potrubia môžu byť ukladané iba po strope najkratšou cestou. Priemerné množstvo uložených elektrických káblov v rodinnom dome je od 500 do 100 prevádzkových metrov a inštalované rozvodné skrine sa pohybujú okolo 100 - 150.

  Dokonca aj v elektrických inštaláciách v domácnostiach sa prechodný odpor vodičov môže zvýšiť, poruchová slučka sa môže zvýšiť a izolačný odpor sa môže znížiť. S novým elektrickým zapojením sa môžu vyskytnúť rôzne chyby zapojenia a zlé pripojenie vodičov. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, ktorý môže spôsobiť požiar, je veľmi dôležité zabezpečiť dobrú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. Zásuvky v kuchyni musia byť preto nainštalované najmenej 1 meter nad odtokom vody a najmenej 50 cm do strany. Ak majú zásuvky ochranné kryty alebo ak je spotrebič (chladnička, umývačka riadu atď.) Natrvalo pripojený k zásuvke, môže sa nainštalovať aj 30 cm nad podlahou. všetky elektrické zariadenia musia byť napájané pomocou spínačov FID s rozdielovým prúdom 0,03 A alebo pomocou skratových ochranných spínačov s rozdielovým prúdom 0,03 A. Spínače pre tieto miestnosti musia byť inštalované na vonkajšej strane miestností. , spálne a obývacia izba.

  4.2 Postup pripojenia k distribučnej sieti

  1. Podľa koncepčného návrhu elektroinštalácií domu je treba požiadať o vydanie projektových podmienok vyplnením žiadosti. Po získaní stavebného povolenia odošlete žiadosť o vydanie súhlasu na pripojenie do distribučnej siete (jediná žiadosť). Súhlas na pripojenie môže získať iba vlastník zariadenia.

  2. Keď sa vydaný súhlas na pripojenie stane konečným a pred prácami alebo stavebná spoločnosť musí uzavrieť zmluvu o pripojení s dodávateľom elektrickej energie, ktorá určuje vzájomné vzťahy, ktoré zahŕňajú aj náklady na sieťové poplatky a náklady na pripojenie k distribučnej sieti.

  3. Po montáži odošlite žiadosť o pripojenie a používanie systému.

  4. Keď prevádzkovateľ distribúcie dostane úplnú žiadosť o pripojenie a používanie systému, overí, či pripojenie bolo vykonané v súlade so všetkými požiadavkami distribútora a v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi. Najneskôr do desiatich dní distribútor pripojí zariadenie alebo byt či dom do siete.

  5. Pred pripojením musíte mať zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny a zmluvu o používaní sústavy s dodávateľom distribúcie.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár?

  daibau.sk, pomôžeme Vám s odhadom investície a výberom dodávateľa pre Váš Dom  Chcem ponuku od poskytovateľov
  Posledné zverejnené dopyty

  elektrická prípojka na pozemok

  Dobrý deň prajem, potrebujeme firmu pre realizácii elektrickéj prípojky k domu.

  Ide o pozemok, ktorý zatiaľ nie je stavebným pozemkom a nie je k nemu urobená projektová dokumentácia, tú plánujeme cca o 2 roky. Momentálne v tejto oblasti vykonávajú rôzne vedenia a následne bude realizovaná cesta a chodník, preto by sme túto prípojku k domu mali radi hotovú ešte pred týmito prácami aby nebola nutnosť neskoršieho búrania kumunikácie.

  Bod pripojenia je od plánovaného miesta pripojenia na pozemok vzdialený cca 4-5m. 1800 € do 3000 €

  ........

  Oprava nefunkčných svietidiel v byte

  Potrebujem opraviť svietidla v byte. Prestalo mi svietiť svetlo v 2 izbách a fungovať jedna zásuvka. 225 € do 375 €

  ........

  Rekonštrukcia spoločných rozvodov b.d. Skalica

  Dobrý deň

  Na základe požiadavky vlastníkov bytov a NP bytového domu sa na Vás obraciam s požiadavkou o zaslanie cenovej ponuky na realizáciu projektu rekonštrukcie elektroinštalácie spoločných rozvodov b.d. Skalica .Projekt v prílohe.


  Z dôvodu prípravy schôdze vlastníkov bytov a NP prosím ponuku zaslať najneskôr do 16.7.,2024.ica 18000 € do 30000 €

  ........

  Chcem ponuku od poskytovateľov

  Cena, Výmena káblov hliníkových za medené v byte, 45 metrov štvorcových
  Elektroinštalácie, elektrikár, Senica

  2250 € do 3750 €

  Cena, Potiahnute zastrcky na ine miesto, 2 ks
  Elektroinštalácie, elektrikár, Senec

  270 € do 450 €

  Cena, Rozvody el. v bytovom dome do bytov, hlavna skrina, rozvody, 4 poschodia, kompletne rozvody a 1 skrina, 5 svetiel na schodisku
  Elektroinštalácie, elektrikár, Kysak

  7200 € do 12000 €

  Cena, Kontrola bytového ističu, 1 ks
  Elektroinštalácie, elektrikár, Dúbravy

  270 € do 450 €

  Cena, Rozšíriť dvojzásuvky, 2 zásuvky
  Elektroinštalácie, elektrikár, Nová Dubnica

  360 € do 600 €

  Cena, Montáž elektroinštalácie v 3 izbách RD, 2 väčšie izby a jedna menšia
  Elektroinštalácie, elektrikár, Jasov

  4500 € do 7500 €

  Cena, Porucha elektroinštalácie v zemi, Po popise
  Elektroinštalácie, elektrikár, Petrova Ves

  720 € do 1200 €

  Cena, Rekonštrukciu elektrických rozvodov, Jednoizbový byt o rozlohe cca 30 m2
  Elektroinštalácie, elektrikár, Košice

  630 € do 1050 €

  Cena, Nový rozvod elektriny - rekonštrukcia, cca 79 m2
  Elektroinštalácie, elektrikár, Dolná Lehota

  3600 € do 6000 €

  Cena, Privod elektriny do zahradneho domceka z domu, 7 metrov
  Elektroinštalácie, elektrikár, Kendice

  900 € do 1500 €

  Cena, Presun zásuvky a vytvoriť novú, drážky, 1 ks
  Elektroinštalácie, elektrikár, Bratislava

  450 € do 750 €

  Cena, Nová elektrika v dome na komplet, 80m2
  Elektroinštalácie, elektrikár, Gajary

  2250 € do 3750 €

  Cena, Oprava bojlera, po popise
  Elektroinštalácie, elektrikár, Čaka

  180 € do 300 €

  Cena, Elektroinštalacne prace na novostavbu rodinneho domu, 101m2
  Elektroinštalácie, elektrikár, Martin

  3600 € do 6000 €

  Cena, Rozvodová skriňa,zapojiť rozvádzač, Po popise
  Elektroinštalácie, elektrikár, Poprad

  540 € do 900 €

  Cena, Vymenit nove kable v dome a urobenie zasuviek a svetiel, Po popise
  Elektroinštalácie, elektrikár, Liptovské Kľačany

  3600 € do 6000 €

  Cena, Montáž pohonu krídlovej brány, 1 ks
  Elektroinštalácie, elektrikár, Lehôtka pod Brehmi

  180 € do 300 €

  Cena, Potiahnut elektrinu v malej kuchyni, novostavba, Po popise
  Elektroinštalácie, elektrikár, Bratislava

  630 € do 1050 €

  Cena, Revíziu elektroinštalácií, Rozloha domu je 52m2
  Elektroinštalácie, elektrikár, Kechnec

  450 € do 750 €

  Cena, Inštalácia el. špirály Dražice do 300l zásobníka TV a výmena anody, 1ks el. Špirála; 1 ks anoda
  Elektroinštalácie, elektrikár, Valaliky

  135 € do 225 €

  Cena, Nové zásuvkové obvody a vymeniť keramické poistky za ističe, Po popise
  Elektroinštalácie, elektrikár, Lisková

  2250 € do 3750 €

  Cena, Výmena elektrických rozvodov v 61 bytov BD Košice, bytový dom 3 brány 61 bytov
  Elektroinštalácie, elektrikár, Košice

  119700 € do 199500 €

  Cena, Vymena isticov v 3 izbovom byte, 3 izbovy byt, okolo 70 m2, 5 isticov, nefungujuce (problemove) vypinace - 4
  Elektroinštalácie, elektrikár, Banská Bystrica

  1350 € do 2250 €

  Cena, Novú elektroinštalácie v jednej izbe a novú skrinku na ističe., 20m2 ,1 vypínač ,3 zásuvky,1 svetlo
  Elektroinštalácie, elektrikár, Bánovce nad Bebravou

  720 € do 1200 €

  Cena, Zapojenie elektriky z rozvodnej skrine do zahradneho domceka zasuvky.., Po popise
  Elektroinštalácie, elektrikár, Bernolákovo

  720 € do 1200 €

  Cena, Napojiť odpojenú elektrinu, 2 domy
  Elektroinštalácie, elektrikár, Stakčín

  450 € do 750 €

  Cena, Hľadáme elektrikara na prace vo výrobe, 1 ks
  Elektroinštalácie, elektrikár, Žiar nad Hronom

  900 € do 1500 €

  Cena, Inštalácia indukčnej varnej dosky, jedna varná doska
  Elektroinštalácie, elektrikár, Trnava

  135 € do 225 €

  Cena, Oprava el. bojlera, 1 ks
  Elektroinštalácie, elektrikár, Dulovce

  135 € do 225 €

  Cena, Oprava alebo vymena bojlera, Bojler je v panelakovom byte, umiestneny nad wc.
  Elektroinštalácie, elektrikár, Prešov

  135 € do 225 €

  Cena, Osadenie svietidiel a kúpeľňových doplnkov, Po popise
  Elektroinštalácie, elektrikár, Bratislava

  1080 € do 1800 €

  Cena, Výmena elektrických rozvodov v celom byte, cca 60m2
  Elektroinštalácie, elektrikár, Veľký Meder

  1800 € do 3000 €

  Cena, Zistiť, či funguje elektrický bojler a zapojiť ho, po popise
  Elektroinštalácie, elektrikár, Leopoldov

  270 € do 450 €

  Cena, Oprava jednej zástrčky, 1 ks
  Elektroinštalácie, elektrikár, Bratislava

  90 € do 150 €

  Cena, Rekonštrukcia elektroinštalácií,klima a kúrenie, 180m2
  Elektroinštalácie, elektrikár, Šajdíkove Humence

  27000 € do 45000 €

  Cena, Zapojenie elektriny do bunky, 1
  Elektroinštalácie, elektrikár, Borčice

  450 € do 750 €  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Elektroinštalácie, elektrikár cenník

  Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

  2523+ spoločnosťami pre Elektroinštalácie, elektrikár
  Bezplatná služba
  Bez provízií
  Získaj ponuku
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené