Cenník stavebných prác

Koľko stoja stavebné práce? Stavebné práce pokrývajú veľmi širokú škálu služieb: od betónovania základov do maľovania stien. Ceny všetkých stavebných a dokončovacích prác domu na kľúč sa pohybujú okolo 800 až 1200 EUR/m2.

Komu zveriť stavebné práce? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným zhotoviteľom stavieb vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT

CENA ZA STAVEBNÉ PRÁCE


Cena za tavebné práce na dome. Cena za všetky stavebné a dokončovacie práce na kľúč až do konečnej fázy

800.00 €/m2

VEĽMI NÍZKA CENA
€/m2

STREDNÁ CENA
1200.00 €/m2

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Cenník stavebných prác

OSTATNÉ CENY ZA STAVEBNÉ FIRMY

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

Zemné práce

Vykop terénu, odvoz vyťaženého materiálu na skládku a zarovnanie ako aj úprava terénu pre klasický rodinný dom v nenáročnom teréne.€/m2

m2
dopyt

Základová doska

Výroba AB základovej dosky pre klasický dom v hrubke 25 cm s izoláciou pod základmi, spolu s debnením, betónovými a železo ohýbačskými prácami.Výroba samolepiacej hydroizolácie.€/m2

m2
dopyt

Murárske a betónové práce

Murárske práce spojené s výstavbou nosných stien a priečok, výrobou nenáročných AB nosníkov a štandardný preklad nad oknami ako aj s výrobou vodorovných a zvislých hydroizolácií, prienikami a murárskymi úpravami.€/m2

m2
dopyt
SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Menšie búracie práce


Keď ide o menšie búracie práce, cena búracích prác vo veľkej miere závisí od materiálu múrov a od to...

Skontrolovať tiež: Menšie búracie práce cena - Ručné búranie

Murárske práce


Koľko stoja murárske práce? Murárske práce sú veľmi odlišné, a preto sú tiež rôzne ceny. Napríklad v...

Skontrolovať tiež: Cenník murárskych prác

Betónovanie


Koľko stojí betónovanie? Cena betónu najviac závisí od jeho kvality. Ak vezmeme napríklad betón C 25...

Skontrolovať tiež: Betónovanie cena

Podporné múry


Koľko stojí podporný múr? Obtiažnosť terénu môže výrazne zdražiť stavbu, pretože je zvyčajne potrebn...

Skontrolovať tiež: Podporný múr

Oporné múry


Koľko stojí oporný alebo podporný múr? Obtiažnosť terénu môže výrazne zdražiť stavbu, pretože je zvy...

Skontrolovať tiež: Oporný múr cena

Základová doska, základy


Koľko stojí výstavba základov? Cena za vybudovanie základov najviac závisí od typu vybraných základo...

Skontrolovať tiež: Základová doska, základy cena

Búracie práce


Koľko stoja búracie práce? Cena búrania priemerného, rodinného domu závisí od mnohých faktorov: veľk...

Skontrolovať tiež: Búracie práce cena

Menšie murárske práce


Koľko stoja menšie murárske práce? Murárske práce sú veľmi odlišné, a preto sú aj ceny rôzne. Naprík...

Skontrolovať tiež: Menšie murárske práce cena

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

STAVEBNÉ PRÁCE – VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

1. Čo potrebujete vedieť o stavebných prácach?

Či už sa rozhodnete pre rekonštrukciu, adaptáciu, sanáciu alebo stavbu nového domu, stavebné práce budú kostrou celého predsavzatia. Medzi stavebné práce, hrubé alebo jemné, patria všetky stavebné a remeselné práce, od označenia pozemku a vytýčenia stavby až po omietanie fasády a úpravu záhrady. Bez ohľadu na rozsah prác angažovanie odborníkov je veľmi dôležité.

Prvá a najdôležitejšia vec je, aby ste vedeli, čo chcete a ako to chcete realizovať. Ak nemáte úplnú predstavu, architekt alebo projektant, ktorý sa ujme práce, nebude schopný dotvoriť a zrealizovať vaše zámery. Až keď si sami alebo s odbornou pomocou zadefinujete celú ideu, potom bude možné plánovať, navrhovať, kalkulovať a  dokončiť koncepčný návrh projektu a vypracovať realizačný projekt.   
Prvá a najdôležitejšia vec je, aby ste vedeli, čo chcete a ako to chcete realizovať. Ak nemáte úplnú predstavu, architekt alebo projektant, ktorý sa ujme práce, nebude schopný dotvoriť a zrealizovať vaše zámery. Až keď si sami alebo s odbornou pomocou zadefinujete celú ideu, potom bude možné plánovať, navrhovať, kalkulovať a  dokončiť koncepčný návrh projektu a vypracovať realizačný projekt.   

 

2. Kde a ako nájsť zhotoviteľov stavieb?

V závislosti od množstva prác, ktoré plánujete realizovať, urobí projektant alebo architekt, ktorého si najmete, výkaz výmer – je to odborný názov pre zoznam všetkých prác, ktoré sa budú vykonávať. Pre každú jednotlivú položku stavebných prác určí sa množstvo materiálov, ktoré je potrebné obstarať s mernými jednotkami (m, m2, m3, kg, t, hod. a podobne). Keď máte takýto súpis, presne viete, koľko materiálu je potrebné, aký druh, od akého výrobcu a samozrejme, za aké ceny. Na základe výkazu výmer budete žiadať a získate ponuky od zhotoviteľov, resp. dodávateľov, takže je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa neskôr vyskytnú nejaké nepríjemné prekvapenia z hľadiska dodatočných nákladov.    

To všetko platí v prípade, ak práce budete vykonávať svojpomocne, vo viacerých fázach, ak sa rozhodnete kvôli financiám a možným úsporám, vyhľadávať zhotoviteľov, dodávateľov a poskytovateľov služieb sami a dohovárať sa s nimi individuálne. Odporúčame však radšej sa rozhodnúť pre realizáciu stavieb na kľúč, pretože potom firma, s ktorou uzatvoríte zmluvu o dielo (stavba, rekonštrukcia, adaptácia či sanácia), preberá zodpovednosť za plánovanie a projektovanie, kvalitu materiálov a montáž, dodržanie termínov a dohľad nad všetkým, čo sa robí, a napokon aj za záručnú dobu, a prípadné opravy a vylepšenia.

Z bežnej praxe je známe, že v konečnom dôsledku realizácia stavby na kľúč, keď sa všetko zráta a odčíta, je asi 5 % z celkovej hodnoty investície. Preto treba dobre zvážiť, či sa vám oplatí realizovať práce svojpomocne, vložiť do toho veľa energie, času a námahy alebo prenechať tieto práce odborníkom.

Odporúčame vám obrátiť sa na nás, keďže spolupracujeme len so spoľahlivými firmami a remeselníkmi v oblasti stavebníctva, ktorých referencie a všetky komentáre zákazníkov si môžete pozrieť na našej webovej stránke. Vyplňte online formulár so základnými informáciami o vašom projekte (odošlite dopyt) a čoskoro dostanete ponuky od zainteresovaných zhotoviteľov stavieb so všetkými podrobnosťami.

3. Hrubé a jemné stavebné práce

Stavebné práce sú všetky prípravné, realizačné a dokončovacie stavebné alebo rekonštrukčné práce. Zahŕňajú:

3.1. Zemné práce

Sú to práce, ktoré súvisia s pohybom zeminy po stavenisku, väčšinou sa vykonávajú strojovo. Okrem označenia a zabezpečenia staveniska, zemné práce sú všetky výkopy zeminy alebo spätné zasypávanie výkopov, rozmiestňovanie zeminy na stavenisku resp. odvoz, zhutňovanie (spevňovanie) zeminy bez ohľadu na to, či ide o príjazdovú cestu, chodníky alebo stavebnú jamu, kanály, žumpy, bazény, dažďové nádrže alebo ryhy. Zemné práce sa realizujú stavebnými, resp. profesionálnymi strojmi, zariadeniami a náradím. Po dokončení stavby znova nasledujú zemné práce na úprave okolia domu (asfaltovanie resp. dláždenie povrchov, výsadba zelene a podobne).

3.2. Murárske práce

Tieto práce zahŕňajú všetky typy konštrukcií, to znamená vyhotovenie stien a nosnej konštrukcie, debnenie z akéhokoľvek materiálu; betonáž, vystuženie a montáž všetkých druhov izolácií. Jemné murárske práce sa používajú na opracovanie vonkajších alebo vnútorných stien, ich natieranie alebo inštaláciu dekoratívnych obkladov.

3.3. Pokrývačské práce 

Ide o stavebné práce súvisiace s vyhotovením strechy. Hrubé tesárske práce zahŕňajú vyhotovenie krovu, jemné práce súvisia s montážou izolácie a pokládkou strešnej krytiny. Patrí sem aj realizácia komínov, či už murovaných alebo montovaných. Posledné v poradí sú klampiarske práce, vlastne montáž odkvapov (žľabov) a kompletné oplechovanie.

3.4. Inštalácie

Sú to zemné výkopy pre rozvody inštalácií – vodovod, kanalizácia, elektroinštalácie alebo telekomunikácie. Ich napojenie na verejné rozvody patrí medzi prípravné práce. Jemné inštalačné práce sú práce v budove, ktoré zabezpečujú fungovanie a využitie všetkých prvkov: inštalácia sanitárneho vybavenia, osvetlenia, montáž kuchynských inštalácií, kamerový dohľad alebo napojenie na systém inteligentnej domácnosti.

4. Realizácia stavebných prác

Stavebné práce prebiehajú vždy podľa presne určeného poradia a harmonogramu. Práve z toho dôvodu sa vypracúva realizačný projekt – plán práce a v nadväznosti na to požadované materiály, ich množstvá a druhy ako aj spôsob realizácie (použitie mechanizácie, zariadení, strojov, prístrojov a nástrojov).

Kvôli racionalizácii nákladov aj času, odborníci vždy odporúčajú čo najjednoduchšie plány, pretože ich realizácia bude rýchlejšia, jednoduchšia a kvalitnejšia. Ak ide o novostavbu, máme na mysli základné geometrické tvary pôdorysu budovy a strechy, rozvody inštalácií na rovnakej vertikále a podobne. Ak ide o staršiu stavbu, je účelnejšie venovať viac pozornosti a prostriedkov kvalite, odolnosti a trvácnosti materiálov ako  estetickosti. V oboch prípadoch by mala byť rozhodujúca odolnosť, praktickosť a pohodlie.

Tieto odporúčania sú rovnako použiteľné nielen pre novostavbu, ale aj pre rekonštrukciu, najmä ak všetky práce vykonávate sami. Najdôležitejšia je kontinuita – aby presne určené množstvá a druhy materiálov boli na stavenisku podľa stanoveného harmonogramu a včas, ako aj majstri, ktorí ich zabudujú alebo namontujú. Je tu ešte jedna možnosť – ak nebudete angažovať firmu, ktorá všetko realizuje na kľúč, možno by nebolo zlé zvážiť aspoň stavebný dozor – angažovanie odbornej osoby, ktorá bude namiesto vás dozerať počas celej výstavby alebo rekonštrukcie, alebo aspoň občasne sledovať, kontrolovať a riešiť problémy alebo situácie na tvári miesta a včas. To by vám tiež poskytlo určitú záruku, že za cenu, ktorú zaplatíte, dostanete to, čo chcete.

5. Čomu treba venovať osobitnú pozornosť v súvislosti so stavebnými prácami?

5.1. Stavebné práce na kľúč

Ak si zvolíte stavbu alebo rekonštrukciu vášho bývania na kľúč, prakticky v momente, keď definujete projekt, dohodnete termín odovzdania a prevzatia diela a podpíšete zmluvu, je vaše dielo hotové. Samozrejme treba všetko zaplatiť podľa dohodnutej dynamiky a nasťahovať sa. Zvýšenú pozornosť treba venovať nielen právnemu aspektu dokumentu, ale aj technickým špecifikáciám – aké materiály a v akej kvalite budú použité, aké sú záručné doby na takéto výrobky, spôsob ich montáže, pozáručný servis a údržba. Majte na pamäti, že pri stavebných prácach sú niektoré nedostatky alebo chyby viditeľné okamžite, niektoré sa však prejavia až po mnohých rokoch alebo v určitých extrémnych situáciách: silné dažde, povodne, zemetrasenia a podobne. Preto by ste mali byť pripravení a poistení pre každú možnosť. Problémy tohto typu vo všeobecnosti nie je možné vyriešiť okamžite a jednoducho, a často sú navzájom prepojené.

5.2. Stavebné práce vykonávané vo vlastnej réžii

Výstavba, rekonštrukcia, adaptácia alebo sanácia vykonávaná vo vlastnej réžii sú obzvlášť náročné úlohy. V žiadnom prípade sa neodporúčajú ľuďom, ktorí nie sú pripravený venovať im čas a pozornosť. Ak pracujete v oblasti stavebníctva, môže to byť o niečo jednoduchšie, keďže poznáte prácu a pracovné postupy. Stavba svojpomocne sa zvyčajne volí, keď chcete stavebné práce vykonávať v jednotlivých fázach, pretože finančná záťaž je menšia, a keď existuje možnosť získať pomoc rodiny a priateľov.

V každom prípade budete nútení sami zháňať majstrov a rokovať s nimi, obstarávať materiál, následne odvážať odpadový materiál, sledovať zabudovanie, resp. montáž zvolených stavebných materiálov, realizáciu inštalácií a prípojok a podobne. Okrem toho budete kontrolovať vykonávanie prác a ich kvalitu a nakoniec sa zaoberať záručnými lehotami a prípadnými opravami. Nehovoriac o každodenných situáciách na stavbe a otázkach obstarávania, logistiky a iných problémoch.

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMFASADA ( PODHLADY, SIETKY A KLEBER)

Dobrý deň.

Potrebujem urobit podhlady komplet 250-300 m2. Dom je zatepleny a je uz sietka ale potrebujeme este raz pancierovu sietku a terciky kedze budeme davat tehlovy obklad. OsB dosky a polystyren na podhlady mam. 9000 1 do 15000 €


........

SPEVNENIE ZAKLADOV Z DÔVODU PRASKLIN V STENE OBVODOVÝCH MÚROV

Dobrý deň.

potrebujem majstra pre spevnenie zakladov z dôvodu prasklin v stene obvodových múrov. Viac info osobne. 5400 1 do 9000 €


........

CEMENTOVÝ POTER

Dobrý deň.

potrebujem majstra pre betónový poter. Jedná sa o objekt supermarketu. Novostravba.
o rozlohe cca 640m2 hrúbke 80mm kari sieť pripravená a dilatačná páska bude pripravená tiež.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

7200 1 do 12000 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, SUCHÝ POTER, 2 PODLAŽNÁ BUDOVA ZEMIANSKE KOSTOĽANY, 1150 M2 NA ROZDELENÝCH NA DVE PODLAŽIA DO HRÚBKY 6 AŽ 7 CM S MATERIÁLOM
Stavebné firmy, Zemianske Kostoľany

21600 € do 36000 €

CENA, ASFALTOVANIE, 780 M2
Stavebné firmy, Dubová

27000 € do 45000 €

CENA, ZATEPLENIE BYTOVÉHO DOMU V POPREDE, 600 M2
Stavebné firmy, Poprad

27000 € do 45000 €

CENA, STROJOVÉ OMIETKY PIVNICE, 1000 M2
Stavebné firmy, Košice

10800 € do 18000 €

CENA, ASFALTOVANIE, VYFRÉZOVANIE STARÉHO ASFALTU A POKLÁDKA NOVÉHO, 5040 M2
Stavebné firmy, Častá

225000 € do 375000 €

CENA, KOMPLETNE ZATEPLENIE DOMU, 200 M2
Stavebné firmy, Prievidza

9000 € do 15000 €

CENA, FASÁDA, 800 M2
Stavebné firmy, Lazy pod Makytou

45000 € do 75000 €

CENA, SADROKARTONOVE STENY STROPY V HOTELI, 1200 M2
Stavebné firmy, Lazy pod Makytou

63000 € do 105000 €

CENA, SPEVNENIE ZAKLADOV DOMU, PO POPISE
Stavebné firmy, Dunajská Streda

6390 € do 10650 €

CENA, FASÁDA RD, 250 M2
Stavebné firmy, Hlinné

10800 € do 18000 €

CENA, ASFALTOVANIE PRÍJAZDOVÉJ CESTY , 300 M2
Stavebné firmy, Púchov

9000 € do 15000 €

CENA, ZATEPLIŤ DOM, 200M2
Stavebné firmy, Košice

9000 € do 15000 €

CENA, DOKONČIL DOM, OMIETKY CHODY DLAŽBY KÚPEĽNE KOMPLET , 190 M2
Stavebné firmy, Banská Bystrica

54000 € do 90000 €

CENA, VYMAĽOVAŤ STENY, VYSPRAVIŤ PRASKLINY SIEŤKOU, 2000 M2
Stavebné firmy, Čadca

18000 € do 30000 €

CENA, ZATEPLENIE FASADY, SOKEL 80 M2, FASÁDA 220 M2
Stavebné firmy, Boleráz

13500 € do 22500 €

CENA, ZATEPLENIE NA KOMPLET, 260 M2
Stavebné firmy, Turčianske Kľačany

11700 € do 19500 €

CENA, ZATEPLENIE STARÉHO DOMU POLYSTYRÉNOM, 255 M2
Stavebné firmy, Prašice

11700 € do 19500 €

CENA, FASÁDU DOMU, 300 M2
Stavebné firmy, Brodské

13500 € do 22500 €

CENA, ZATEPLIŤ OBYTNÝ DOM, 250 M2
Stavebné firmy, Kežmarok

11700 € do 19500 €

CENA, POSTAVIT RODINNY DOM, CCA 200 M2
Stavebné firmy, Kremnica

180000 € do 300000 €

CENA, MUROVANÝ ZÁHRADNÝ DOMČEK S TERASOU, 3,6X3 M
Stavebné firmy, Dolný Štál

9000 € do 15000 €

CENA, KOMPLET MATERIAL NA KROV, 26 M3
Stavebné firmy, Pavlovce nad Uhom

5535 € do 9225 €

CENA, REKONŠTRUKCIA STARÉHO PRÍZEMNÉHO DOMU + PRÍSTAVBA BUNGALOV, 343 M2
Stavebné firmy, Vrbové

360000 € do 600000 €

CENA, ZATEPLENIE FASADY, 250 M2
Stavebné firmy, Iliašovce

11700 € do 19500 €

CENA, ZATEPLENIE DOMU, CCA 300 M2
Stavebné firmy, Horná Kráľová

13500 € do 22500 €

CENA, ZATEPLENIE RD, 250-300M2
Stavebné firmy, Trnava

13500 € do 22500 €

CENA, ZATEPLENIE DOMU, 250 M2
Stavebné firmy, Bratislava

11250 € do 18750 €

CENA, KOMPLETNÉ ZATEPLENIE DOMU, 200 M2
Stavebné firmy, Snina

9000 € do 15000 €

CENA, ZATEPLENIE 40 ROCNEHO ROD. DOMU, 300 M2
Stavebné firmy, Bratislava

13500 € do 22500 €

CENA, STAVBA DOMU, MURARSKE PRACE, 144M2, 12X12M
Stavebné firmy, Bohdanovce

99000 € do 165000 €

CENA, NADSTAVBA RODINNEHO DOMU, 120 M2
Stavebné firmy, Ružomberok

30600 € do 51000 €

CENA, FASADA NA RD , CCA 200M2
Stavebné firmy, Poltár

9000 € do 15000 €

CENA, ZATEPLENIE DREVOVLÁKNITÝMI DOSKAMI, ALEBO KONOPNÝMI DOSKAMI, 240 M2
Stavebné firmy, Martin

21600 € do 36000 €

CENA, ZATEPLIŤ 20CM POLYSTYRÉN, FASÁDA, PRIBLIŽNE 200M2
Stavebné firmy, Skalica

9000 € do 15000 €

CENA, NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH - 2 IHRISKÁ, CENOVÁ PONUKA, 342 M2
Stavebné firmy, Žilina

10800 € do 18000 €

CENA, ZATEPLENIE DOMU A ZATEPLENIE STRECHY, 160 M2
Stavebné firmy, Strekov

18000 € do 30000 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

Stavebné firmy cenník

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

1057+ SPOLOČNOSŤAMI PRE STAVEBNÉ FIRMY
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti STAVEBNÉ FIRMY?

 • Stavebné firmy Bratislava
 • Stavebné firmy Banská Bystrica
 • Stavebné firmy Košice
 • Stavebné firmy Nitra
 • Stavebné firmy Prešov
 • Stavebné firmy Žilina
 • Stavebné firmy Bardejov
 • Stavebné firmy Humenné
 • Stavebné firmy Komárno
 • Stavebné firmy Levice
 • Stavebné firmy Liptovský Mikuláš
 • Stavebné firmy Lučenec
 • Stavebné firmy Martin
 • Stavebné firmy Michalovce
 • Stavebné firmy Nové Zámky
 • Stavebné firmy Piešťany
 • Stavebné firmy Poprad
 • Stavebné firmy Považská Bystrica
 • Stavebné firmy Prievidza
 • Stavebné firmy Ružomberok
 • Stavebné firmy Spišská Nová Ves
 • Stavebné firmy Topoľčany
 • Stavebné firmy Trenčín
 • Stavebné firmy Trnava
 • Stavebné firmy Zvolen
 • Stavebné firmy Bánovce nad Bebravou
 • Stavebné firmy Brezno
 • Stavebné firmy Bytča
 • Stavebné firmy Čadca
 • Stavebné firmy Detva
 • Stavebné firmy Dolný Kubín
 • Stavebné firmy Dunajská Streda
 • Stavebné firmy Galanta
 • Stavebné firmy Gelnica
 • Stavebné firmy Hlohovec
 • Stavebné firmy Ilava
 • Stavebné firmy Kežmarok
 • Stavebné firmy Krupina
 • Stavebné firmy Kysucké Nové Mesto
 • Stavebné firmy Levoča
 • Stavebné firmy Malacky
 • Stavebné firmy Medzilaborce
 • Stavebné firmy Myjava
 • Stavebné firmy Námestovo
 • Stavebné firmy Nové Mesto nad Váhom
 • Stavebné firmy Partizánske
 • Stavebné firmy Pezinok
 • Stavebné firmy Poltár
 • Stavebné firmy Púchov
 • Stavebné firmy Revúca
 • Stavebné firmy Rimavská Sobota
 • Stavebné firmy Rožňava
 • Stavebné firmy Sabinov
 • Stavebné firmy Šaľa
 • Stavebné firmy Senec
 • Stavebné firmy Senica
 • Stavebné firmy Skalica
 • Stavebné firmy Snina
 • Stavebné firmy Sobrance
 • Stavebné firmy Stará Ľubovňa
 • Stavebné firmy Stropkov
 • Stavebné firmy Svidník
 • Stavebné firmy Trebišov
 • Stavebné firmy Turčianske Teplice
 • Stavebné firmy Tvrdošín
 • Stavebné firmy Veľký Krtíš
 • Stavebné firmy Vranov nad Topľou
 • Stavebné firmy Žarnovica
 • Stavebné firmy Žiar nad Hronom
 • Stavebné firmy Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené