Pre oblasť

  Cenník stavebných prác

  Koľko stoja stavebné práce? Stavebné práce pokrývajú veľmi širokú škálu služieb: od betónovania základov do maľovania stien. Ceny všetkých stavebných a dokončovacích prác domu na kľúč sa pohybujú okolo 800 až 1200 EUR/m2.

  Komu zveriť stavebné práce? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným zhotoviteľom stavieb vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

  Požiadajte o ponuku:
  Odošli dopyt

  Cena za stavebné práce


  Cena za tavebné práce na dome. Cena za všetky stavebné a dokončovacie práce na kľúč až do konečnej fázy

  800.00 €/m2

  VEĽMI NÍZKA CENA
  €/m2

  STREDNÁ CENA
  1200.00 €/m2

  NAJVYŠŠIA CENA
  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  OSTATNÉ CENY ZA Stavebné firmy

  Vaše množstvo

  jednotka

  orientačná cena

  Vaša cena

  Murárske a betónové práce

  Murárske práce spojené s výstavbou nosných stien a priečok, výrobou nenáročných AB nosníkov a štandardný preklad nad oknami ako aj s výrobou vodorovných a zvislých hydroizolácií, prienikami a murárskymi úpravami.


  m2

  €/m2

  Základová doska

  Výroba AB základovej dosky pre klasický dom v hrubke 25 cm s izoláciou pod základmi, spolu s debnením, betónovými a železo ohýbačskými prácami.Výroba samolepiacej hydroizolácie.


  m2

  €/m2

  Zemné práce

  Vykop terénu, odvoz vyťaženého materiálu na skládku a zarovnanie ako aj úprava terénu pre klasický rodinný dom v nenáročnom teréne.


  m2

  €/m2

  SPOLU:
  Poslať dopyt >

  Menšie búracie práce


  Keď ide o menšie búracie práce, cena búracích prác vo veľkej miere závisí od materiálu múrov a od to...

  Skontrolovať tiež: Menšie búracie práce cena - Ručné búranie

  Murárske práce


  Koľko stoja murárske práce? Murárske práce sú veľmi odlišné, a preto sú tiež rôzne ceny. Napríklad v...

  Skontrolovať tiež: Cenník murárskych prác

  Betónovanie


  Koľko stojí betónovanie? Cena betónu najviac závisí od jeho kvality. Ak vezmeme napríklad betón C 25...

  Skontrolovať tiež: Betónovanie cena

  Podporné múry


  Koľko stojí podporný múr? Obtiažnosť terénu môže výrazne zdražiť stavbu, pretože je zvyčajne potrebn...

  Skontrolovať tiež: Podporný múr

  Oporné múry


  Koľko stojí oporný alebo podporný múr? Obtiažnosť terénu môže výrazne zdražiť stavbu, pretože je zvy...

  Skontrolovať tiež: Oporný múr cena

  Základová doska, základy


  Koľko stojí výstavba základov? Cena za vybudovanie základov najviac závisí od typu vybraných základo...

  Skontrolovať tiež: Základová doska, základy cena

  Búracie práce


  Koľko stoja búracie práce? Cena búrania priemerného, rodinného domu závisí od mnohých faktorov: veľk...

  Skontrolovať tiež: Búracie práce cena

  Menšie murárske práce


  Koľko stoja menšie murárske práce? Murárske práce sú veľmi odlišné, a preto sú aj ceny rôzne. Naprík...

  Skontrolovať tiež: Menšie murárske práce cena

  Ako ste využili tieto informácie?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  STAVEBNÉ PRÁCE – VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

  1. Čo potrebujete vedieť o stavebných prácach?

  Či už sa rozhodnete pre rekonštrukciu, adaptáciu, sanáciu alebo stavbu nového domu, stavebné práce budú kostrou celého predsavzatia. Medzi stavebné práce, hrubé alebo jemné, patria všetky stavebné a remeselné práce, od označenia pozemku a vytýčenia stavby až po omietanie fasády a úpravu záhrady. Bez ohľadu na rozsah prác angažovanie odborníkov je veľmi dôležité.

  Prvá a najdôležitejšia vec je, aby ste vedeli, čo chcete a ako to chcete realizovať. Ak nemáte úplnú predstavu, architekt alebo projektant, ktorý sa ujme práce, nebude schopný dotvoriť a zrealizovať vaše zámery. Až keď si sami alebo s odbornou pomocou zadefinujete celú ideu, potom bude možné plánovať, navrhovať, kalkulovať a  dokončiť koncepčný návrh projektu a vypracovať realizačný projekt.   
  Prvá a najdôležitejšia vec je, aby ste vedeli, čo chcete a ako to chcete realizovať. Ak nemáte úplnú predstavu, architekt alebo projektant, ktorý sa ujme práce, nebude schopný dotvoriť a zrealizovať vaše zámery. Až keď si sami alebo s odbornou pomocou zadefinujete celú ideu, potom bude možné plánovať, navrhovať, kalkulovať a  dokončiť koncepčný návrh projektu a vypracovať realizačný projekt.   

   

  2. Kde a ako nájsť zhotoviteľov stavieb?

  V závislosti od množstva prác, ktoré plánujete realizovať, urobí projektant alebo architekt, ktorého si najmete, výkaz výmer – je to odborný názov pre zoznam všetkých prác, ktoré sa budú vykonávať. Pre každú jednotlivú položku stavebných prác určí sa množstvo materiálov, ktoré je potrebné obstarať s mernými jednotkami (m, m2, m3, kg, t, hod. a podobne). Keď máte takýto súpis, presne viete, koľko materiálu je potrebné, aký druh, od akého výrobcu a samozrejme, za aké ceny. Na základe výkazu výmer budete žiadať a získate ponuky od zhotoviteľov, resp. dodávateľov, takže je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa neskôr vyskytnú nejaké nepríjemné prekvapenia z hľadiska dodatočných nákladov.    

  To všetko platí v prípade, ak práce budete vykonávať svojpomocne, vo viacerých fázach, ak sa rozhodnete kvôli financiám a možným úsporám, vyhľadávať zhotoviteľov, dodávateľov a poskytovateľov služieb sami a dohovárať sa s nimi individuálne. Odporúčame však radšej sa rozhodnúť pre realizáciu stavieb na kľúč, pretože potom firma, s ktorou uzatvoríte zmluvu o dielo (stavba, rekonštrukcia, adaptácia či sanácia), preberá zodpovednosť za plánovanie a projektovanie, kvalitu materiálov a montáž, dodržanie termínov a dohľad nad všetkým, čo sa robí, a napokon aj za záručnú dobu, a prípadné opravy a vylepšenia.

  Z bežnej praxe je známe, že v konečnom dôsledku realizácia stavby na kľúč, keď sa všetko zráta a odčíta, je asi 5 % z celkovej hodnoty investície. Preto treba dobre zvážiť, či sa vám oplatí realizovať práce svojpomocne, vložiť do toho veľa energie, času a námahy alebo prenechať tieto práce odborníkom.

  Odporúčame vám obrátiť sa na nás, keďže spolupracujeme len so spoľahlivými firmami a remeselníkmi v oblasti stavebníctva, ktorých referencie a všetky komentáre zákazníkov si môžete pozrieť na našej webovej stránke. Vyplňte online formulár so základnými informáciami o vašom projekte (odošlite dopyt) a čoskoro dostanete ponuky od zainteresovaných zhotoviteľov stavieb so všetkými podrobnosťami.

  3. Hrubé a jemné stavebné práce

  Stavebné práce sú všetky prípravné, realizačné a dokončovacie stavebné alebo rekonštrukčné práce. Zahŕňajú:

  3.1. Zemné práce

  Sú to práce, ktoré súvisia s pohybom zeminy po stavenisku, väčšinou sa vykonávajú strojovo. Okrem označenia a zabezpečenia staveniska, zemné práce sú všetky výkopy zeminy alebo spätné zasypávanie výkopov, rozmiestňovanie zeminy na stavenisku resp. odvoz, zhutňovanie (spevňovanie) zeminy bez ohľadu na to, či ide o príjazdovú cestu, chodníky alebo stavebnú jamu, kanály, žumpy, bazény, dažďové nádrže alebo ryhy. Zemné práce sa realizujú stavebnými, resp. profesionálnymi strojmi, zariadeniami a náradím. Po dokončení stavby znova nasledujú zemné práce na úprave okolia domu (asfaltovanie resp. dláždenie povrchov, výsadba zelene a podobne).

  3.2. Murárske práce

  Tieto práce zahŕňajú všetky typy konštrukcií, to znamená vyhotovenie stien a nosnej konštrukcie, debnenie z akéhokoľvek materiálu; betonáž, vystuženie a montáž všetkých druhov izolácií. Jemné murárske práce sa používajú na opracovanie vonkajších alebo vnútorných stien, ich natieranie alebo inštaláciu dekoratívnych obkladov.

  3.3. Pokrývačské práce 

  Ide o stavebné práce súvisiace s vyhotovením strechy. Hrubé tesárske práce zahŕňajú vyhotovenie krovu, jemné práce súvisia s montážou izolácie a pokládkou strešnej krytiny. Patrí sem aj realizácia komínov, či už murovaných alebo montovaných. Posledné v poradí sú klampiarske práce, vlastne montáž odkvapov (žľabov) a kompletné oplechovanie.

  3.4. Inštalácie

  Sú to zemné výkopy pre rozvody inštalácií – vodovod, kanalizácia, elektroinštalácie alebo telekomunikácie. Ich napojenie na verejné rozvody patrí medzi prípravné práce. Jemné inštalačné práce sú práce v budove, ktoré zabezpečujú fungovanie a využitie všetkých prvkov: inštalácia sanitárneho vybavenia, osvetlenia, montáž kuchynských inštalácií, kamerový dohľad alebo napojenie na systém inteligentnej domácnosti.

  4. Realizácia stavebných prác

  Stavebné práce prebiehajú vždy podľa presne určeného poradia a harmonogramu. Práve z toho dôvodu sa vypracúva realizačný projekt – plán práce a v nadväznosti na to požadované materiály, ich množstvá a druhy ako aj spôsob realizácie (použitie mechanizácie, zariadení, strojov, prístrojov a nástrojov).

  Kvôli racionalizácii nákladov aj času, odborníci vždy odporúčajú čo najjednoduchšie plány, pretože ich realizácia bude rýchlejšia, jednoduchšia a kvalitnejšia. Ak ide o novostavbu, máme na mysli základné geometrické tvary pôdorysu budovy a strechy, rozvody inštalácií na rovnakej vertikále a podobne. Ak ide o staršiu stavbu, je účelnejšie venovať viac pozornosti a prostriedkov kvalite, odolnosti a trvácnosti materiálov ako  estetickosti. V oboch prípadoch by mala byť rozhodujúca odolnosť, praktickosť a pohodlie.

  Tieto odporúčania sú rovnako použiteľné nielen pre novostavbu, ale aj pre rekonštrukciu, najmä ak všetky práce vykonávate sami. Najdôležitejšia je kontinuita – aby presne určené množstvá a druhy materiálov boli na stavenisku podľa stanoveného harmonogramu a včas, ako aj majstri, ktorí ich zabudujú alebo namontujú. Je tu ešte jedna možnosť – ak nebudete angažovať firmu, ktorá všetko realizuje na kľúč, možno by nebolo zlé zvážiť aspoň stavebný dozor – angažovanie odbornej osoby, ktorá bude namiesto vás dozerať počas celej výstavby alebo rekonštrukcie, alebo aspoň občasne sledovať, kontrolovať a riešiť problémy alebo situácie na tvári miesta a včas. To by vám tiež poskytlo určitú záruku, že za cenu, ktorú zaplatíte, dostanete to, čo chcete.

  5. Čomu treba venovať osobitnú pozornosť v súvislosti so stavebnými prácami?

  5.1. Stavebné práce na kľúč

  Ak si zvolíte stavbu alebo rekonštrukciu vášho bývania na kľúč, prakticky v momente, keď definujete projekt, dohodnete termín odovzdania a prevzatia diela a podpíšete zmluvu, je vaše dielo hotové. Samozrejme treba všetko zaplatiť podľa dohodnutej dynamiky a nasťahovať sa. Zvýšenú pozornosť treba venovať nielen právnemu aspektu dokumentu, ale aj technickým špecifikáciám – aké materiály a v akej kvalite budú použité, aké sú záručné doby na takéto výrobky, spôsob ich montáže, pozáručný servis a údržba. Majte na pamäti, že pri stavebných prácach sú niektoré nedostatky alebo chyby viditeľné okamžite, niektoré sa však prejavia až po mnohých rokoch alebo v určitých extrémnych situáciách: silné dažde, povodne, zemetrasenia a podobne. Preto by ste mali byť pripravení a poistení pre každú možnosť. Problémy tohto typu vo všeobecnosti nie je možné vyriešiť okamžite a jednoducho, a často sú navzájom prepojené.

  5.2. Stavebné práce vykonávané vo vlastnej réžii

  Výstavba, rekonštrukcia, adaptácia alebo sanácia vykonávaná vo vlastnej réžii sú obzvlášť náročné úlohy. V žiadnom prípade sa neodporúčajú ľuďom, ktorí nie sú pripravený venovať im čas a pozornosť. Ak pracujete v oblasti stavebníctva, môže to byť o niečo jednoduchšie, keďže poznáte prácu a pracovné postupy. Stavba svojpomocne sa zvyčajne volí, keď chcete stavebné práce vykonávať v jednotlivých fázach, pretože finančná záťaž je menšia, a keď existuje možnosť získať pomoc rodiny a priateľov.

  V každom prípade budete nútení sami zháňať majstrov a rokovať s nimi, obstarávať materiál, následne odvážať odpadový materiál, sledovať zabudovanie, resp. montáž zvolených stavebných materiálov, realizáciu inštalácií a prípojok a podobne. Okrem toho budete kontrolovať vykonávanie prác a ich kvalitu a nakoniec sa zaoberať záručnými lehotami a prípadnými opravami. Nehovoriac o každodenných situáciách na stavbe a otázkach obstarávania, logistiky a iných problémoch.

  daibau.sk, pomôžeme Vám s odhadom investície a výberom dodávateľa pre Váš Dom  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
  Posledné zverejnené dopyty

  Betonáž parkoviska

  Potrebujeme vybetónovanie parkoviska, výška dosky 20 cm, spádovanie, finálna úprava: metličkový betón, všetko je pripravené, len vyliať betón, cca 450 m2. Fotky v prílohe. 34200 € do 57000 €

  ........

  Bungalow na kľúč

  Potrebujem firmu pre bungalow na kľúč, 140 m2. Projekt v prílohe. 126000 € do 210000 €

  ........

  Murovaný zahradny domcek

  Dobrý deň.

  potrebujem murovaný zahradny domcek, rozmery 4x5 m, okno, dvere. Realizacia pri Hainburgu - 15 km od Bratislavy.
  Chceme z ytongu 5400 € do 9000 €

  ........

  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  Cena, Zateplenie rodinného domu, cca 250 m2
  Stavebné firmy, Žilina

  10800 € do 18000 €

  Cena, Zateplenie domu, 220 m2
  Stavebné firmy, Horná Súča

  9900 € do 16500 €

  Cena, Planujeme stavbu domu, bungalow, 140 m2
  Stavebné firmy, Malacky

  72000 € do 120000 €

  Cena, Cenová ponuka na hrubú stavbu dom na kľúč, cca 168 m2
  Stavebné firmy, Imeľ

  135000 € do 225000 €

  Cena, Zatepliť rodinný dom, cca 200 m2
  Stavebné firmy, Levice

  9000 € do 15000 €

  Cena, Zateplenie obvodového plášťa, fasáda, cca 300 m2
  Stavebné firmy, Mikušovce

  13500 € do 22500 €

  Cena, Zateplenie RD, 250 m2
  Stavebné firmy, Ružomberok

  10800 € do 18000 €

  Cena, Fasada celeho domu, cca 250 m2
  Stavebné firmy, Stupava

  11250 € do 18750 €

  Cena, Búracie práce, cca 1750 m2
  Stavebné firmy, Trenčín

  54000 € do 90000 €

  Cena, Komplet zateplenie mineralnou vatou, 230 m2
  Stavebné firmy, Dolná Mariková

  10350 € do 17250 €

  Cena, Betónovú konštrukciu dvojpodlažnú, 50x20x7 m
  Stavebné firmy, Skalica

  72000 € do 120000 €

  Cena, Zateplit fasadu RD nobasilom, 200 m2
  Stavebné firmy, Rozhanovce

  9000 € do 15000 €

  Cena, Zateplenie existujúceho rodinného domu, 250 m2
  Stavebné firmy, Nová Dubnica

  11250 € do 18750 €

  Cena, Zateplenie rodinného domu, 300 m2
  Stavebné firmy, Gelnica

  13500 € do 22500 €

  Cena, Búracie prace starého domu, prístavba nových zakladov, vybudovanie rodinného domu, 150m2 nový dom 170m2
  Stavebné firmy, Jakubova Voľa

  172800 € do 288000 €

  Cena, Zateplenie celého domu, od základov až po strechu/podkrovie, orientačne 350 m2
  Stavebné firmy, Liptovská Lúžna

  18000 € do 30000 €

  Cena, Betonaz zaklad.pasov, zaklad doska, murivo Ytong 250,150,100, 25 x 50
  Stavebné firmy, Močenok

  72000 € do 120000 €

  Cena, Zateplenie a fasáda, 253 m2
  Stavebné firmy, Jaslovské Bohunice

  11700 € do 19500 €

  Cena, Zateplenie domu, 450 m2
  Stavebné firmy, Suchá Hora

  19800 € do 33000 €

  Cena, Betónovanie podkladovéj vrstvy električkového zvršku, 2,8m širka, 28-30cm výška, dĺžka 8km
  Stavebné firmy, Bratislava

  90000 € do 150000 €

  Cena, Zateplenie RD Košice-okolie, 300 m2
  Stavebné firmy, Perín

  19800 € do 33000 €

  Cena, Zateplenie + fasáda, 440 m2
  Stavebné firmy, Rešica

  19800 € do 33000 €

  Cena, Zateplenie rodinneho domu, 230 m2
  Stavebné firmy, Poloma

  10800 € do 18000 €

  Cena, Kompletné služby vybudovania cesty, 500 m2
  Stavebné firmy, Stožok

  27000 € do 45000 €

  Cena, Nadstavba hotelovej casti, 380 m2
  Stavebné firmy, Zvolen

  360000 € do 600000 €

  Cena, Výstavba polyfunkčného bytového domu s 15 bj, 658 m2
  Stavebné firmy, Svit

  630000 € do 1050000 €

  Cena, Rovna zelená strecha 4-poschodoveho 8-rocneho bytoveho domu, 460 m²
  Stavebné firmy, Pezinok

  54000 € do 90000 €

  Cena, Zateplenie fasády 14cm polystyren, 360 m2
  Stavebné firmy, Štrba

  16200 € do 27000 €

  Cena, Odstránenie dvoch budov a časť tretej, 23,25x8,86m vysokej 8,5m.8,86x6,77, v. 14,1m27,53x14,85m o výške 7,6m.2,6x1,8m, v. 17,85m
  Stavebné firmy, Ružomberok

  45000 € do 75000 €

  Cena, Naceniť podľa projektu Hrubú stavbu a holodom, 150 m2
  Stavebné firmy, Lemešany

  90000 € do 150000 €

  Cena, Zateplenie rd na kluc+balkony, 350 m2
  Stavebné firmy, Púchov

  16200 € do 27000 €

  Cena, Stierka na rodinnom dome a zateplenie vychodnej strany, cca 300 m2
  Stavebné firmy, Pohronská Polhora

  13500 € do 22500 €

  Cena, Zateplenie Fasady 2.podlazneho domu 6x12m, 210 m2
  Stavebné firmy, Uhrovec

  9000 € do 15000 €

  Cena, Zateplenie fasády rodinného domu, cca 200m2
  Stavebné firmy, Medzilaborce

  9000 € do 15000 €

  Cena, Zakladova doska, hruba stavba, 12x9m
  Stavebné firmy, Veľký Ďur

  64800 € do 108000 €

  Cena, Zateplenie obvodového plášťa, 302 m2
  Stavebné firmy, Nitra

  13500 € do 22500 €  Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny
  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Stavebné firmy?

  Stavebné firmy cenník

  Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

  1157+ SPOLOČNOSŤAMI PRE Stavebné firmy
  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  BEZ PROVÍZIÍ
  ZÍSKAJ PONUKU
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené