Cenník stavebných prác

Koľko stoja stavebné práce? Stavebné práce pokrývajú veľmi širokú škálu služieb: od betónovania základov do maľovania stien. Ceny všetkých stavebných a dokončovacích prác domu na kľúč sa pohybujú okolo 800 až 1200 EUR/m2.

Komu zveriť stavebné práce? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným zhotoviteľom stavieb vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT

CENA ZA STAVEBNÉ PRÁCE


Cena za tavebné práce na dome. Cena za všetky stavebné a dokončovacie práce na kľúč až do konečnej fázy

800.00 €/m2

VEĽMI NÍZKA CENA
€/m2

STREDNÁ CENA
1200.00 €/m2

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Cenník stavebných prác

OSTATNÉ CENY ZA STAVEBNÉ FIRMY

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

Zemné práce

Vykop terénu, odvoz vyťaženého materiálu na skládku a zarovnanie ako aj úprava terénu pre klasický rodinný dom v nenáročnom teréne.€/m2

m2
dopyt

Základová doska

Výroba AB základovej dosky pre klasický dom v hrubke 25 cm s izoláciou pod základmi, spolu s debnením, betónovými a železo ohýbačskými prácami.Výroba samolepiacej hydroizolácie.€/m2

m2
dopyt

Murárske a betónové práce

Murárske práce spojené s výstavbou nosných stien a priečok, výrobou nenáročných AB nosníkov a štandardný preklad nad oknami ako aj s výrobou vodorovných a zvislých hydroizolácií, prienikami a murárskymi úpravami.€/m2

m2
dopyt
SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Menšie búracie práce


Keď ide o menšie búracie práce, cena búracích prác vo veľkej miere závisí od materiálu múrov a od to...

Skontrolovať tiež: Menšie búracie práce cena - Ručné búranie

Murárske práce


Koľko stoja murárske práce? Murárske práce sú veľmi odlišné, a preto sú tiež rôzne ceny. Napríklad v...

Skontrolovať tiež: Cenník murárskych prác

Betónovanie


Koľko stojí betónovanie? Cena betónu najviac závisí od jeho kvality. Ak vezmeme napríklad betón C 25...

Skontrolovať tiež: Betónovanie cena

Podporné múry


Koľko stojí podporný múr? Obtiažnosť terénu môže výrazne zdražiť stavbu, pretože je zvyčajne potrebn...

Skontrolovať tiež: Podporný múr

Oporné múry


Koľko stojí oporný alebo podporný múr? Obtiažnosť terénu môže výrazne zdražiť stavbu, pretože je zvy...

Skontrolovať tiež: Oporný múr cena

Základová doska, základy


Koľko stojí výstavba základov? Cena za vybudovanie základov najviac závisí od typu vybraných základo...

Skontrolovať tiež: Základová doska, základy cena

Búracie práce


Koľko stoja búracie práce? Cena búrania priemerného, rodinného domu závisí od mnohých faktorov: veľk...

Skontrolovať tiež: Búracie práce cena

Menšie murárske práce


Koľko stoja menšie murárske práce? Murárske práce sú veľmi odlišné, a preto sú aj ceny rôzne. Naprík...

Skontrolovať tiež: Menšie murárske práce cena

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

STAVEBNÉ PRÁCE – VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

1. Čo potrebujete vedieť o stavebných prácach?

Či už sa rozhodnete pre rekonštrukciu, adaptáciu, sanáciu alebo stavbu nového domu, stavebné práce budú kostrou celého predsavzatia. Medzi stavebné práce, hrubé alebo jemné, patria všetky stavebné a remeselné práce, od označenia pozemku a vytýčenia stavby až po omietanie fasády a úpravu záhrady. Bez ohľadu na rozsah prác angažovanie odborníkov je veľmi dôležité.

Prvá a najdôležitejšia vec je, aby ste vedeli, čo chcete a ako to chcete realizovať. Ak nemáte úplnú predstavu, architekt alebo projektant, ktorý sa ujme práce, nebude schopný dotvoriť a zrealizovať vaše zámery. Až keď si sami alebo s odbornou pomocou zadefinujete celú ideu, potom bude možné plánovať, navrhovať, kalkulovať a  dokončiť koncepčný návrh projektu a vypracovať realizačný projekt.   
Prvá a najdôležitejšia vec je, aby ste vedeli, čo chcete a ako to chcete realizovať. Ak nemáte úplnú predstavu, architekt alebo projektant, ktorý sa ujme práce, nebude schopný dotvoriť a zrealizovať vaše zámery. Až keď si sami alebo s odbornou pomocou zadefinujete celú ideu, potom bude možné plánovať, navrhovať, kalkulovať a  dokončiť koncepčný návrh projektu a vypracovať realizačný projekt.   

 

2. Kde a ako nájsť zhotoviteľov stavieb?

V závislosti od množstva prác, ktoré plánujete realizovať, urobí projektant alebo architekt, ktorého si najmete, výkaz výmer – je to odborný názov pre zoznam všetkých prác, ktoré sa budú vykonávať. Pre každú jednotlivú položku stavebných prác určí sa množstvo materiálov, ktoré je potrebné obstarať s mernými jednotkami (m, m2, m3, kg, t, hod. a podobne). Keď máte takýto súpis, presne viete, koľko materiálu je potrebné, aký druh, od akého výrobcu a samozrejme, za aké ceny. Na základe výkazu výmer budete žiadať a získate ponuky od zhotoviteľov, resp. dodávateľov, takže je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa neskôr vyskytnú nejaké nepríjemné prekvapenia z hľadiska dodatočných nákladov.    

To všetko platí v prípade, ak práce budete vykonávať svojpomocne, vo viacerých fázach, ak sa rozhodnete kvôli financiám a možným úsporám, vyhľadávať zhotoviteľov, dodávateľov a poskytovateľov služieb sami a dohovárať sa s nimi individuálne. Odporúčame však radšej sa rozhodnúť pre realizáciu stavieb na kľúč, pretože potom firma, s ktorou uzatvoríte zmluvu o dielo (stavba, rekonštrukcia, adaptácia či sanácia), preberá zodpovednosť za plánovanie a projektovanie, kvalitu materiálov a montáž, dodržanie termínov a dohľad nad všetkým, čo sa robí, a napokon aj za záručnú dobu, a prípadné opravy a vylepšenia.

Z bežnej praxe je známe, že v konečnom dôsledku realizácia stavby na kľúč, keď sa všetko zráta a odčíta, je asi 5 % z celkovej hodnoty investície. Preto treba dobre zvážiť, či sa vám oplatí realizovať práce svojpomocne, vložiť do toho veľa energie, času a námahy alebo prenechať tieto práce odborníkom.

Odporúčame vám obrátiť sa na nás, keďže spolupracujeme len so spoľahlivými firmami a remeselníkmi v oblasti stavebníctva, ktorých referencie a všetky komentáre zákazníkov si môžete pozrieť na našej webovej stránke. Vyplňte online formulár so základnými informáciami o vašom projekte (odošlite dopyt) a čoskoro dostanete ponuky od zainteresovaných zhotoviteľov stavieb so všetkými podrobnosťami.

3. Hrubé a jemné stavebné práce

Stavebné práce sú všetky prípravné, realizačné a dokončovacie stavebné alebo rekonštrukčné práce. Zahŕňajú:

3.1. Zemné práce

Sú to práce, ktoré súvisia s pohybom zeminy po stavenisku, väčšinou sa vykonávajú strojovo. Okrem označenia a zabezpečenia staveniska, zemné práce sú všetky výkopy zeminy alebo spätné zasypávanie výkopov, rozmiestňovanie zeminy na stavenisku resp. odvoz, zhutňovanie (spevňovanie) zeminy bez ohľadu na to, či ide o príjazdovú cestu, chodníky alebo stavebnú jamu, kanály, žumpy, bazény, dažďové nádrže alebo ryhy. Zemné práce sa realizujú stavebnými, resp. profesionálnymi strojmi, zariadeniami a náradím. Po dokončení stavby znova nasledujú zemné práce na úprave okolia domu (asfaltovanie resp. dláždenie povrchov, výsadba zelene a podobne).

3.2. Murárske práce

Tieto práce zahŕňajú všetky typy konštrukcií, to znamená vyhotovenie stien a nosnej konštrukcie, debnenie z akéhokoľvek materiálu; betonáž, vystuženie a montáž všetkých druhov izolácií. Jemné murárske práce sa používajú na opracovanie vonkajších alebo vnútorných stien, ich natieranie alebo inštaláciu dekoratívnych obkladov.

3.3. Pokrývačské práce 

Ide o stavebné práce súvisiace s vyhotovením strechy. Hrubé tesárske práce zahŕňajú vyhotovenie krovu, jemné práce súvisia s montážou izolácie a pokládkou strešnej krytiny. Patrí sem aj realizácia komínov, či už murovaných alebo montovaných. Posledné v poradí sú klampiarske práce, vlastne montáž odkvapov (žľabov) a kompletné oplechovanie.

3.4. Inštalácie

Sú to zemné výkopy pre rozvody inštalácií – vodovod, kanalizácia, elektroinštalácie alebo telekomunikácie. Ich napojenie na verejné rozvody patrí medzi prípravné práce. Jemné inštalačné práce sú práce v budove, ktoré zabezpečujú fungovanie a využitie všetkých prvkov: inštalácia sanitárneho vybavenia, osvetlenia, montáž kuchynských inštalácií, kamerový dohľad alebo napojenie na systém inteligentnej domácnosti.

4. Realizácia stavebných prác

Stavebné práce prebiehajú vždy podľa presne určeného poradia a harmonogramu. Práve z toho dôvodu sa vypracúva realizačný projekt – plán práce a v nadväznosti na to požadované materiály, ich množstvá a druhy ako aj spôsob realizácie (použitie mechanizácie, zariadení, strojov, prístrojov a nástrojov).

Kvôli racionalizácii nákladov aj času, odborníci vždy odporúčajú čo najjednoduchšie plány, pretože ich realizácia bude rýchlejšia, jednoduchšia a kvalitnejšia. Ak ide o novostavbu, máme na mysli základné geometrické tvary pôdorysu budovy a strechy, rozvody inštalácií na rovnakej vertikále a podobne. Ak ide o staršiu stavbu, je účelnejšie venovať viac pozornosti a prostriedkov kvalite, odolnosti a trvácnosti materiálov ako  estetickosti. V oboch prípadoch by mala byť rozhodujúca odolnosť, praktickosť a pohodlie.

Tieto odporúčania sú rovnako použiteľné nielen pre novostavbu, ale aj pre rekonštrukciu, najmä ak všetky práce vykonávate sami. Najdôležitejšia je kontinuita – aby presne určené množstvá a druhy materiálov boli na stavenisku podľa stanoveného harmonogramu a včas, ako aj majstri, ktorí ich zabudujú alebo namontujú. Je tu ešte jedna možnosť – ak nebudete angažovať firmu, ktorá všetko realizuje na kľúč, možno by nebolo zlé zvážiť aspoň stavebný dozor – angažovanie odbornej osoby, ktorá bude namiesto vás dozerať počas celej výstavby alebo rekonštrukcie, alebo aspoň občasne sledovať, kontrolovať a riešiť problémy alebo situácie na tvári miesta a včas. To by vám tiež poskytlo určitú záruku, že za cenu, ktorú zaplatíte, dostanete to, čo chcete.

5. Čomu treba venovať osobitnú pozornosť v súvislosti so stavebnými prácami?

5.1. Stavebné práce na kľúč

Ak si zvolíte stavbu alebo rekonštrukciu vášho bývania na kľúč, prakticky v momente, keď definujete projekt, dohodnete termín odovzdania a prevzatia diela a podpíšete zmluvu, je vaše dielo hotové. Samozrejme treba všetko zaplatiť podľa dohodnutej dynamiky a nasťahovať sa. Zvýšenú pozornosť treba venovať nielen právnemu aspektu dokumentu, ale aj technickým špecifikáciám – aké materiály a v akej kvalite budú použité, aké sú záručné doby na takéto výrobky, spôsob ich montáže, pozáručný servis a údržba. Majte na pamäti, že pri stavebných prácach sú niektoré nedostatky alebo chyby viditeľné okamžite, niektoré sa však prejavia až po mnohých rokoch alebo v určitých extrémnych situáciách: silné dažde, povodne, zemetrasenia a podobne. Preto by ste mali byť pripravení a poistení pre každú možnosť. Problémy tohto typu vo všeobecnosti nie je možné vyriešiť okamžite a jednoducho, a často sú navzájom prepojené.

5.2. Stavebné práce vykonávané vo vlastnej réžii

Výstavba, rekonštrukcia, adaptácia alebo sanácia vykonávaná vo vlastnej réžii sú obzvlášť náročné úlohy. V žiadnom prípade sa neodporúčajú ľuďom, ktorí nie sú pripravený venovať im čas a pozornosť. Ak pracujete v oblasti stavebníctva, môže to byť o niečo jednoduchšie, keďže poznáte prácu a pracovné postupy. Stavba svojpomocne sa zvyčajne volí, keď chcete stavebné práce vykonávať v jednotlivých fázach, pretože finančná záťaž je menšia, a keď existuje možnosť získať pomoc rodiny a priateľov.

V každom prípade budete nútení sami zháňať majstrov a rokovať s nimi, obstarávať materiál, následne odvážať odpadový materiál, sledovať zabudovanie, resp. montáž zvolených stavebných materiálov, realizáciu inštalácií a prípojok a podobne. Okrem toho budete kontrolovať vykonávanie prác a ich kvalitu a nakoniec sa zaoberať záručnými lehotami a prípadnými opravami. Nehovoriac o každodenných situáciách na stavbe a otázkach obstarávania, logistiky a iných problémoch.

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMDOMY NA KĽÚČ

Dobrý deň.

potrebujem stavbu R.D na kluč. Projektovú dokumentáciu už mám.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 270000 1 do 450000 €


........

ZALOZENIE STAVBY A PODPIVNICENIA RODINNEHO DOMU

Dobrý deň.

potrebujem zhotoviteľa. Mam zaujem o zalozenie stavby a podpivnicenia rodinneho domu. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
18000 1 do 30000 €


........

PLOT Z BETONOVYCH TVARNIC

Dobrý deň.

potrebujem plot z betónových tvarníc. Vid prilohu. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 13500 1 do 22500 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, HRUBÁ STAVBA PO STRECHU, 205 M2
Stavebné firmy, Poprad

90000 € do 150000 €

CENA, REKONŠTRUKCIA BALKÓNOV, IZOLÁCIA PVC FÓLIA - BALKÓNY, 6000 X 1500 MM 12 KS
Stavebné firmy, Košice

18000 € do 30000 €

CENA, DEMOLÁCIA OBJEKTU A USKLADNENIE SUTIN, 20X30 M
Stavebné firmy, Skalica

40500 € do 67500 €

CENA, BETONAZ STROPU ADMINISTRATIVNA BUDOVA, 250 M2
Stavebné firmy, Malacky

31500 € do 52500 €

CENA, PRIPRAVA PODKLADU A ASFALTOVANIE PLOCHY, 1000 M2
Stavebné firmy, Kechnec

31500 € do 52500 €

CENA, NOVOSTAVBA, HRUBÁ STAVBA, VNÚTORNÉ PRIECKY, 10M X 17M, VÝŠKA 1 PODLAŽIE + OBYTNÉ PODKROVIE 4 RADY TEHAL
Stavebné firmy, Hrnčiarske Zalužany

90000 € do 150000 €

CENA, DOKONČENIE HRUBEJ STAVBY , 167 M2
Stavebné firmy, Zvolen

90000 € do 150000 €

CENA, ASFALTOVANIE, 4000 M2
Stavebné firmy, Pezinok

90000 € do 150000 €

CENA, REKONŠTRUKCIA STARÉHO DOMU, 150 M2
Stavebné firmy, Slovenská Ľupča

72000 € do 120000 €

CENA, REKONŠTRUKCIA EXISTUJÚCEJ STRECHY A VYBUDOVANIE NOVÉHO DOMU NA KĽÚČ , 100 M2
Stavebné firmy, Ivachnová

90000 € do 150000 €

CENA, STAVBA DOMU NA KĽÚČ, STAVBA OPORNÉHO MÚRU, 150 M2, OPORNÝ MÚR 10M X 5,5M
Stavebné firmy, Iliavka

144000 € do 240000 €

CENA, ZATEPLENIE BYTOVEHO DOMU, 1500 M2
Stavebné firmy, Levice

72000 € do 120000 €

CENA, NOVOSTAVBA BUNGALOV ORAVA, 9X16 M
Stavebné firmy, Dolný Kubín

108000 € do 180000 €

CENA, BUNGALOV NA KĽÚČ , 110 M2
Stavebné firmy, Turňa nad Bodvou

108000 € do 180000 €

CENA, REKONŠTRUKCIA DOMU, 100 M2
Stavebné firmy, Lučenec

76500 € do 127500 €

CENA, DOM NA KĽÚČ, 2-PODLAZNY DOM, VELOX NA PENOVOM SKLE, 100M2
Stavebné firmy, Trstená

99000 € do 165000 €

CENA, STAVBA DOMU, 150 M2
Stavebné firmy, Moravany nad Váhom

117000 € do 195000 €

CENA, DOM NA KĽÚČ , 105 M2
Stavebné firmy, Beckov

94500 € do 157500 €

CENA, STAVBA RODINNÉHO DOMU, CCA 160 M2
Stavebné firmy, Liptovský Mikuláš

144000 € do 240000 €

CENA, VÝSTAVBA DVOJPODLAŽNEHO RODINNÉHO DOMU V OBCI LOZORNO , CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA 192M2
Stavebné firmy, Lozorno

95400 € do 159000 €

CENA, NOVOSTAVBA - DVOJPOSCHODOVY DOM, UZITKOVA PLOCHA 258M2, 258M2
Stavebné firmy, Beluša

180000 € do 300000 €

CENA, MENŠÍ MONTOVANÝ DOM, STAVBA, CCA 80 M2
Stavebné firmy, Michal na Ostrove

70200 € do 117000 €

CENA, VYBUDOVANIE ZAKLADOV, PO POPISE
Stavebné firmy, Bardejov

7200 € do 12000 €

CENA, REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA RD, 100 M2
Stavebné firmy, Pezinok

58500 € do 97500 €

CENA, PRÍSTAVBU KU DREVODOMU, 2 IZBY, DO 25 M2
Stavebné firmy, Necpaly

22500 € do 37500 €

CENA, NACENENIE DOMU NA KĽÚČ, 190 M2
Stavebné firmy, Hôrka

171000 € do 285000 €

CENA, PRÍJAZDOVÁ CESTA Z BETÓNU ŠÍRKA 5,5M DĹŽKA 154M, ŠÍRKA 5,5M DĹŽKA 154M
Stavebné firmy, Veľké Úľany

36000 € do 60000 €

CENA, POSTAVIŤ BUNGALOV, CCA.150M2
Stavebné firmy, Nitra

135000 € do 225000 €

CENA, OBVODOVE MURY A VNUTORNE PRIECKY, 7X10 M
Stavebné firmy, Nová Baňa

18000 € do 30000 €

CENA, DOKONČENIE HRUBEJ STAVBY, PO POPISU
Stavebné firmy, Nezbudská Lúčka

22500 € do 37500 €

CENA, NOVOSTAVBY DVOCH RODINNÝCH DOMOV, 215 M2 + 47 M2
Stavebné firmy, Kľače

144000 € do 240000 €

CENA, REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU, 120M2
Stavebné firmy, Liptovské Revúce

90000 € do 150000 €

CENA, PRÍSTAVBA K RD, NOVÁ STRECHA, PO POPISU
Stavebné firmy, Šamorín

72000 € do 120000 €

CENA, PRÍSTAVBA RD, 120 M2
Stavebné firmy, Severná

59400 € do 99000 €

CENA, REALIZÁCIA HRUBEJ STAVBY RODINNEHO DOMU , 100 M2
Stavebné firmy, Liptovská Teplička

49500 € do 82500 €

CENA, DOKONČOVACIE PRÁCE , 60 M2
Stavebné firmy, Košice

2700 € do 4500 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

Stavebné firmy CENNÍK

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

964+ SPOLOČNOSŤAMI PRE STAVEBNÉ FIRMY
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI STAVEBNÉ FIRMY?

 • Stavebné firmy Bratislava
 • Stavebné firmy Banská Bystrica
 • Stavebné firmy Košice
 • Stavebné firmy Nitra
 • Stavebné firmy Prešov
 • Stavebné firmy Žilina
 • Stavebné firmy Bardejov
 • Stavebné firmy Humenné
 • Stavebné firmy Komárno
 • Stavebné firmy Levice
 • Stavebné firmy Liptovský Mikuláš
 • Stavebné firmy Lučenec
 • Stavebné firmy Martin
 • Stavebné firmy Michalovce
 • Stavebné firmy Nové Zámky
 • Stavebné firmy Piešťany
 • Stavebné firmy Poprad
 • Stavebné firmy Považská Bystrica
 • Stavebné firmy Prievidza
 • Stavebné firmy Ružomberok
 • Stavebné firmy Spišská Nová Ves
 • Stavebné firmy Topoľčany
 • Stavebné firmy Trenčín
 • Stavebné firmy Trnava
 • Stavebné firmy Zvolen
 • Stavebné firmy Bánovce nad Bebravou
 • Stavebné firmy Brezno
 • Stavebné firmy Bytča
 • Stavebné firmy Čadca
 • Stavebné firmy Detva
 • Stavebné firmy Dolný Kubín
 • Stavebné firmy Dunajská Streda
 • Stavebné firmy Galanta
 • Stavebné firmy Gelnica
 • Stavebné firmy Hlohovec
 • Stavebné firmy Ilava
 • Stavebné firmy Kežmarok
 • Stavebné firmy Krupina
 • Stavebné firmy Kysucké Nové Mesto
 • Stavebné firmy Levoča
 • Stavebné firmy Malacky
 • Stavebné firmy Medzilaborce
 • Stavebné firmy Myjava
 • Stavebné firmy Námestovo
 • Stavebné firmy Nové Mesto nad Váhom
 • Stavebné firmy Partizánske
 • Stavebné firmy Pezinok
 • Stavebné firmy Poltár
 • Stavebné firmy Púchov
 • Stavebné firmy Revúca
 • Stavebné firmy Rimavská Sobota
 • Stavebné firmy Rožňava
 • Stavebné firmy Sabinov
 • Stavebné firmy Šaľa
 • Stavebné firmy Senec
 • Stavebné firmy Senica
 • Stavebné firmy Skalica
 • Stavebné firmy Snina
 • Stavebné firmy Sobrance
 • Stavebné firmy Stará Ľubovňa
 • Stavebné firmy Stropkov
 • Stavebné firmy Svidník
 • Stavebné firmy Trebišov
 • Stavebné firmy Turčianske Teplice
 • Stavebné firmy Tvrdošín
 • Stavebné firmy Veľký Krtíš
 • Stavebné firmy Vranov nad Topľou
 • Stavebné firmy Žarnovica
 • Stavebné firmy Žiar nad Hronom
 • Stavebné firmy Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené