Pre oblasť

  Cenník stavebných prác

  Koľko stoja stavebné práce? Stavebné práce pokrývajú veľmi širokú škálu služieb: od betónovania základov do maľovania stien. Ceny všetkých stavebných a dokončovacích prác domu na kľúč sa pohybujú okolo 800 až 1200 EUR/m2.

  Komu zveriť stavebné práce? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným zhotoviteľom stavieb vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

  Požiadajte o ponuku:
  Odošli dopyt

  Cena za stavebné práce


  Cena za tavebné práce na dome. Cena za všetky stavebné a dokončovacie práce na kľúč až do konečnej fázy

  800.00 €/m2

  VEĽMI NÍZKA CENA
  1000.00 €/m2

  STREDNÁ CENA
  1200.00 €/m2

  NAJVYŠŠIA CENA
  Chcem ponuku od poskytovateľov

  Ostatné ceny za Stavebné firmy

  Vaše množstvo

  jednotka

  Orientačná cena

  Vaša cena

  Murárske a betónové práce

  Murárske práce spojené s výstavbou nosných stien a priečok, výrobou nenáročných AB nosníkov a štandardný preklad nad oknami ako aj s výrobou vodorovných a zvislých hydroizolácií, prienikami a murárskymi úpravami.


  m2

  €/m2

  Základová doska

  Výroba AB základovej dosky pre klasický dom v hrubke 25 cm s izoláciou pod základmi, spolu s debnením, betónovými a železo ohýbačskými prácami.Výroba samolepiacej hydroizolácie.


  m2

  €/m2

  Zemné práce

  Vykop terénu, odvoz vyťaženého materiálu na skládku a zarovnanie ako aj úprava terénu pre klasický rodinný dom v nenáročnom teréne.


  m2

  €/m2

  Orientačná cena
  Poslať dopyt >

  Menšie búracie práce


  Keď ide o menšie búracie práce, cena búracích prác vo veľkej miere závisí od materiálu múrov a od to...

  Skontrolovať tiež: Menšie búracie práce cena - Ručné búranie

  Murárske práce


  Koľko stoja murárske práce? Murárske práce sú veľmi odlišné, a preto sú tiež rôzne ceny. Napríklad v...

  Skontrolovať tiež: Cenník murárskych prác

  Betónovanie


  Koľko stojí betónovanie? Cena betónu najviac závisí od jeho kvality. Ak vezmeme napríklad betón C 25...

  Skontrolovať tiež: Betónovanie cena

  Podporné múry


  Koľko stojí podporný múr? Obtiažnosť terénu môže výrazne zdražiť stavbu, pretože je zvyčajne potrebn...

  Skontrolovať tiež: Podporný múr

  Oporné múry


  Koľko stojí oporný alebo podporný múr? Obtiažnosť terénu môže výrazne zdražiť stavbu, pretože je zvy...

  Skontrolovať tiež: Oporný múr cena

  Základová doska, základy


  Koľko stojí výstavba základov? Cena za vybudovanie základov najviac závisí od typu vybraných základo...

  Skontrolovať tiež: Základová doska, základy cena

  Búracie práce


  Koľko stoja búracie práce? Cena búrania priemerného, rodinného domu závisí od mnohých faktorov: veľk...

  Skontrolovať tiež: Búracie práce cena

  Menšie murárske práce


  Koľko stoja menšie murárske práce? Murárske práce sú veľmi odlišné, a preto sú aj ceny rôzne. Naprík...

  Skontrolovať tiež: Menšie murárske práce cena

  Ako ste využili tieto informácie?

  STAVEBNÉ PRÁCE – VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

  1. Čo potrebujete vedieť o stavebných prácach?

  Či už sa rozhodnete pre rekonštrukciu, adaptáciu, sanáciu alebo stavbu nového domu, stavebné práce budú kostrou celého predsavzatia. Medzi stavebné práce, hrubé alebo jemné, patria všetky stavebné a remeselné práce, od označenia pozemku a vytýčenia stavby až po omietanie fasády a úpravu záhrady. Bez ohľadu na rozsah prác angažovanie odborníkov je veľmi dôležité.

  Prvá a najdôležitejšia vec je, aby ste vedeli, čo chcete a ako to chcete realizovať. Ak nemáte úplnú predstavu, architekt alebo projektant, ktorý sa ujme práce, nebude schopný dotvoriť a zrealizovať vaše zámery. Až keď si sami alebo s odbornou pomocou zadefinujete celú ideu, potom bude možné plánovať, navrhovať, kalkulovať a  dokončiť koncepčný návrh projektu a vypracovať realizačný projekt.   
  Prvá a najdôležitejšia vec je, aby ste vedeli, čo chcete a ako to chcete realizovať. Ak nemáte úplnú predstavu, architekt alebo projektant, ktorý sa ujme práce, nebude schopný dotvoriť a zrealizovať vaše zámery. Až keď si sami alebo s odbornou pomocou zadefinujete celú ideu, potom bude možné plánovať, navrhovať, kalkulovať a  dokončiť koncepčný návrh projektu a vypracovať realizačný projekt.   

   

  2. Kde a ako nájsť zhotoviteľov stavieb?

  V závislosti od množstva prác, ktoré plánujete realizovať, urobí projektant alebo architekt, ktorého si najmete, výkaz výmer – je to odborný názov pre zoznam všetkých prác, ktoré sa budú vykonávať. Pre každú jednotlivú položku stavebných prác určí sa množstvo materiálov, ktoré je potrebné obstarať s mernými jednotkami (m, m2, m3, kg, t, hod. a podobne). Keď máte takýto súpis, presne viete, koľko materiálu je potrebné, aký druh, od akého výrobcu a samozrejme, za aké ceny. Na základe výkazu výmer budete žiadať a získate ponuky od zhotoviteľov, resp. dodávateľov, takže je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa neskôr vyskytnú nejaké nepríjemné prekvapenia z hľadiska dodatočných nákladov.    

  To všetko platí v prípade, ak práce budete vykonávať svojpomocne, vo viacerých fázach, ak sa rozhodnete kvôli financiám a možným úsporám, vyhľadávať zhotoviteľov, dodávateľov a poskytovateľov služieb sami a dohovárať sa s nimi individuálne. Odporúčame však radšej sa rozhodnúť pre realizáciu stavieb na kľúč, pretože potom firma, s ktorou uzatvoríte zmluvu o dielo (stavba, rekonštrukcia, adaptácia či sanácia), preberá zodpovednosť za plánovanie a projektovanie, kvalitu materiálov a montáž, dodržanie termínov a dohľad nad všetkým, čo sa robí, a napokon aj za záručnú dobu, a prípadné opravy a vylepšenia.

  Z bežnej praxe je známe, že v konečnom dôsledku realizácia stavby na kľúč, keď sa všetko zráta a odčíta, je asi 5 % z celkovej hodnoty investície. Preto treba dobre zvážiť, či sa vám oplatí realizovať práce svojpomocne, vložiť do toho veľa energie, času a námahy alebo prenechať tieto práce odborníkom.

  Odporúčame vám obrátiť sa na nás, keďže spolupracujeme len so spoľahlivými firmami a remeselníkmi v oblasti stavebníctva, ktorých referencie a všetky komentáre zákazníkov si môžete pozrieť na našej webovej stránke. Vyplňte online formulár so základnými informáciami o vašom projekte (odošlite dopyt) a čoskoro dostanete ponuky od zainteresovaných zhotoviteľov stavieb so všetkými podrobnosťami.

  3. Hrubé a jemné stavebné práce

  Stavebné práce sú všetky prípravné, realizačné a dokončovacie stavebné alebo rekonštrukčné práce. Zahŕňajú:

  3.1. Zemné práce

  Sú to práce, ktoré súvisia s pohybom zeminy po stavenisku, väčšinou sa vykonávajú strojovo. Okrem označenia a zabezpečenia staveniska, zemné práce sú všetky výkopy zeminy alebo spätné zasypávanie výkopov, rozmiestňovanie zeminy na stavenisku resp. odvoz, zhutňovanie (spevňovanie) zeminy bez ohľadu na to, či ide o príjazdovú cestu, chodníky alebo stavebnú jamu, kanály, žumpy, bazény, dažďové nádrže alebo ryhy. Zemné práce sa realizujú stavebnými, resp. profesionálnymi strojmi, zariadeniami a náradím. Po dokončení stavby znova nasledujú zemné práce na úprave okolia domu (asfaltovanie resp. dláždenie povrchov, výsadba zelene a podobne).

  3.2. Murárske práce

  Tieto práce zahŕňajú všetky typy konštrukcií, to znamená vyhotovenie stien a nosnej konštrukcie, debnenie z akéhokoľvek materiálu; betonáž, vystuženie a montáž všetkých druhov izolácií. Jemné murárske práce sa používajú na opracovanie vonkajších alebo vnútorných stien, ich natieranie alebo inštaláciu dekoratívnych obkladov.

  3.3. Pokrývačské práce 

  Ide o stavebné práce súvisiace s vyhotovením strechy. Hrubé tesárske práce zahŕňajú vyhotovenie krovu, jemné práce súvisia s montážou izolácie a pokládkou strešnej krytiny. Patrí sem aj realizácia komínov, či už murovaných alebo montovaných. Posledné v poradí sú klampiarske práce, vlastne montáž odkvapov (žľabov) a kompletné oplechovanie.

  3.4. Inštalácie

  Sú to zemné výkopy pre rozvody inštalácií – vodovod, kanalizácia, elektroinštalácie alebo telekomunikácie. Ich napojenie na verejné rozvody patrí medzi prípravné práce. Jemné inštalačné práce sú práce v budove, ktoré zabezpečujú fungovanie a využitie všetkých prvkov: inštalácia sanitárneho vybavenia, osvetlenia, montáž kuchynských inštalácií, kamerový dohľad alebo napojenie na systém inteligentnej domácnosti.

  4. Realizácia stavebných prác

  Stavebné práce prebiehajú vždy podľa presne určeného poradia a harmonogramu. Práve z toho dôvodu sa vypracúva realizačný projekt – plán práce a v nadväznosti na to požadované materiály, ich množstvá a druhy ako aj spôsob realizácie (použitie mechanizácie, zariadení, strojov, prístrojov a nástrojov).

  Kvôli racionalizácii nákladov aj času, odborníci vždy odporúčajú čo najjednoduchšie plány, pretože ich realizácia bude rýchlejšia, jednoduchšia a kvalitnejšia. Ak ide o novostavbu, máme na mysli základné geometrické tvary pôdorysu budovy a strechy, rozvody inštalácií na rovnakej vertikále a podobne. Ak ide o staršiu stavbu, je účelnejšie venovať viac pozornosti a prostriedkov kvalite, odolnosti a trvácnosti materiálov ako  estetickosti. V oboch prípadoch by mala byť rozhodujúca odolnosť, praktickosť a pohodlie.

  Tieto odporúčania sú rovnako použiteľné nielen pre novostavbu, ale aj pre rekonštrukciu, najmä ak všetky práce vykonávate sami. Najdôležitejšia je kontinuita – aby presne určené množstvá a druhy materiálov boli na stavenisku podľa stanoveného harmonogramu a včas, ako aj majstri, ktorí ich zabudujú alebo namontujú. Je tu ešte jedna možnosť – ak nebudete angažovať firmu, ktorá všetko realizuje na kľúč, možno by nebolo zlé zvážiť aspoň stavebný dozor – angažovanie odbornej osoby, ktorá bude namiesto vás dozerať počas celej výstavby alebo rekonštrukcie, alebo aspoň občasne sledovať, kontrolovať a riešiť problémy alebo situácie na tvári miesta a včas. To by vám tiež poskytlo určitú záruku, že za cenu, ktorú zaplatíte, dostanete to, čo chcete.

  5. Čomu treba venovať osobitnú pozornosť v súvislosti so stavebnými prácami?

  5.1. Stavebné práce na kľúč

  Ak si zvolíte stavbu alebo rekonštrukciu vášho bývania na kľúč, prakticky v momente, keď definujete projekt, dohodnete termín odovzdania a prevzatia diela a podpíšete zmluvu, je vaše dielo hotové. Samozrejme treba všetko zaplatiť podľa dohodnutej dynamiky a nasťahovať sa. Zvýšenú pozornosť treba venovať nielen právnemu aspektu dokumentu, ale aj technickým špecifikáciám – aké materiály a v akej kvalite budú použité, aké sú záručné doby na takéto výrobky, spôsob ich montáže, pozáručný servis a údržba. Majte na pamäti, že pri stavebných prácach sú niektoré nedostatky alebo chyby viditeľné okamžite, niektoré sa však prejavia až po mnohých rokoch alebo v určitých extrémnych situáciách: silné dažde, povodne, zemetrasenia a podobne. Preto by ste mali byť pripravení a poistení pre každú možnosť. Problémy tohto typu vo všeobecnosti nie je možné vyriešiť okamžite a jednoducho, a často sú navzájom prepojené.

  5.2. Stavebné práce vykonávané vo vlastnej réžii

  Výstavba, rekonštrukcia, adaptácia alebo sanácia vykonávaná vo vlastnej réžii sú obzvlášť náročné úlohy. V žiadnom prípade sa neodporúčajú ľuďom, ktorí nie sú pripravený venovať im čas a pozornosť. Ak pracujete v oblasti stavebníctva, môže to byť o niečo jednoduchšie, keďže poznáte prácu a pracovné postupy. Stavba svojpomocne sa zvyčajne volí, keď chcete stavebné práce vykonávať v jednotlivých fázach, pretože finančná záťaž je menšia, a keď existuje možnosť získať pomoc rodiny a priateľov.

  V každom prípade budete nútení sami zháňať majstrov a rokovať s nimi, obstarávať materiál, následne odvážať odpadový materiál, sledovať zabudovanie, resp. montáž zvolených stavebných materiálov, realizáciu inštalácií a prípojok a podobne. Okrem toho budete kontrolovať vykonávanie prác a ich kvalitu a nakoniec sa zaoberať záručnými lehotami a prípadnými opravami. Nehovoriac o každodenných situáciách na stavbe a otázkach obstarávania, logistiky a iných problémoch.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Stavebné firmy?

  daibau.sk, pomôžeme Vám s odhadom investície a výberom dodávateľa pre Váš Dom  Chcem ponuku od poskytovateľov
  Posledné zverejnené dopyty

  Zateplenie obvodového plášťa

  Dobrý deň.

  potrebujem majstra pre zateplenie obvodového plášta, 150 mm, cca 302 m2. Viac info osobne.

  13500 € do 22500 €

  ........

  Cena za zbúranie starého domu a výstavba bungalovu 100 m2 na komplet

  Potrebujeme firmu pre zbúranie starého domu z valkou , dom ma asi 70m2 a výstavbu bungalovu 4kk 100m2 holodomu z dokumentáciou.
  Kontakt cestou daibau správy, zahraničné číslo. 108000 € do 180000 €

  ........

  Zhodiť stávajúcu fasádu a realizácia novej

  Potrebujeme čo najskôr zhodiť doterajšie zateplenie Nobasil+ omietkovy systém a následne po výmene okien nové zateplenie 220 m2. 9900 € do 16500 €

  ........

  Chcem ponuku od poskytovateľov

  Cena, Zateplenie fasady, 290 m2
  Stavebné firmy, Košice

  13050 € do 21750 €

  Cena, Dvojpodlažná murovaná chata na kľúč, cca 8 x 11 m
  Stavebné firmy, Kamenný Most

  81000 € do 135000 €

  Cena, Zhotovenie fasády cca 200 m2, 200 m2
  Stavebné firmy, Liptovský Mikuláš

  9000 € do 15000 €

  Cena, Nová fasáda so zateplením, 650 m2
  Stavebné firmy, Bratislava

  32400 € do 54000 €

  Cena, Fasádu na 3 podlažný rodinný dom, prácu s lešením bez materiálu, 280 m²
  Stavebné firmy, Detva

  9000 € do 15000 €

  Cena, Suchá pivnica, 5x2,5x5
  Stavebné firmy, Bratislava

  9000 € do 15000 €

  Cena, Primurovka z devinskeho kamena, cca 1200 m2
  Stavebné firmy, Bratislava

  180000 € do 300000 €

  Cena, Montovaný dom na kľúč aj z projektom, Do 100 m2
  Stavebné firmy, Milhosť

  90000 € do 150000 €

  Cena, Dokončenie domu do štandardu, 128 m2
  Stavebné firmy, Malé Leváre

  16200 € do 27000 €

  Cena, Zateplenie, fasáda, 245m2 fasáda (soklová časť 60m2) + 50m2 podbitie
  Stavebné firmy, Dolná Súča

  13500 € do 22500 €

  Cena, Založenie prvého radu tehál na rodinný dom., 180m2 8 rohov
  Stavebné firmy, Prešov

  13500 € do 22500 €

  Cena, Hruba stavba rekreacneho domu, 6x6,5m
  Stavebné firmy, Dobšiná

  18000 € do 30000 €

  Cena, Fasáda na komplet, Cca 270 m2
  Stavebné firmy, Zákamenné

  12150 € do 20250 €

  Cena, Zateplenie strechy a rodinného domu, cca 10,5 x 10,5m, cca 200 m2 fasáda
  Stavebné firmy, Šurany

  16200 € do 27000 €

  Cena, Zateplenie rod. domu bez sokla, 250 m2
  Stavebné firmy, Svidník

  11700 € do 19500 €

  Cena, Vyložiť mobilný dom D10xŠ4, po popise
  Stavebné firmy, Dohňany

  270 € do 450 €

  Cena, Zateplenie fasady, cca 250 m2
  Stavebné firmy, Brezno

  11250 € do 18750 €

  Cena, Zateplenie fasády minerálnou vlnou, cca 1000 m2
  Stavebné firmy, Štrbské Pleso

  58500 € do 97500 €

  Cena, Zatepliť a fasadu na 255 m2 domu, 255 m2
  Stavebné firmy, Jankovce

  11700 € do 19500 €

  Cena, Zateplenie domu minerálnou vlnou, 270 m2
  Stavebné firmy, Martin

  13500 € do 22500 €

  Cena, Zrealizovat asfaltovú cestu v obci Podkylava, Plocha 300 m2, 11cm
  Stavebné firmy, Podkylava

  8550 € do 14250 €

  Cena, Fasáda komplet 2 domy cca 320m2 spolu, cca 320 m2
  Stavebné firmy, Močenok

  18000 € do 30000 €

  Cena, Zateplenie domu, 200 m2
  Stavebné firmy, Lučenec

  9000 € do 15000 €

  Cena, Zateplenie rodinného domu cca 220 m2, 220 m2
  Stavebné firmy, Mošovce

  9900 € do 16500 €

  Cena, Zateplenie fasády, izolácia základov, zateplenie podhladu, Cca 200 m2
  Stavebné firmy, Hubová

  18000 € do 30000 €

  Cena, Zateplenie rodinného domu, 260 m2
  Stavebné firmy, Rimavská Sobota

  11700 € do 19500 €

  Cena, Realizacia suterenu a základovej dosky k montovanemu domu, Plocha pivnice ca 70m2, plocha betonovej platne prizemia ca 182m2
  Stavebné firmy, Nová Dubnica

  27000 € do 45000 €

  Cena, Zateplenie obvodových múrov + strecha, Dom má celkovú plochu cca. 180 m2, ale časť je už zateplená, takže tam len nová omietka
  Stavebné firmy, Partizánske

  18000 € do 30000 €

  Cena, Zateplenie domu, 158 m2 zastavaná plocha
  Stavebné firmy, Myjava

  10800 € do 18000 €

  Cena, Liatu podlahu do garaže(epoxid), 30 m2
  Stavebné firmy, Bardejov

  1080 € do 1800 €

  Cena, Murovaný zahradný domček so sedlovou strechou, 3,5x5,5x2,5m
  Stavebné firmy, Stupava

  9000 € do 15000 €

  Cena, Zateplenie staršieho domu, 230 m2
  Stavebné firmy, Dubnica nad Váhom

  10350 € do 17250 €

  Cena, Zatepliť aj fasadu na budovu, okolo 140m x 3m, 420 m2
  Stavebné firmy, Zvolen

  18000 € do 30000 €

  Cena, Montovany dom 4+kk s projektom, 110 m2
  Stavebné firmy, Stožok

  99000 € do 165000 €

  Cena, Sadrokartonové konštrukcie podhľady, priečky, cca 3200 m2, podhľady 2000 m2
  Stavebné firmy, Kráľovský Chlmec

  180000 € do 300000 €

  Cena, Montáž zateplenia domu nobasil 1150mm vcetne fasady, 235 m2
  Stavebné firmy, Čierny Balog

  10800 € do 18000 €  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Stavebné firmy cenník

  Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

  1253+ spoločnosťami pre Stavebné firmy
  Bezplatná služba
  Bez provízií
  Získaj ponuku
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené