Pre oblasť

  Elektroinštalácie v dome

  Článok si prečítalo viac ako 1243+ používateľov
  Dnes si už nevieme predstaviť život bez elektriny. Preskúmali sme všetky práce súvisiace s elektrickými inštaláciami, ako kontrolujeme ich stav a kvalitu a ako zabezpečujeme, aby elektroinštalácie v dome slúžili bez problémov dlhé roky.
  Odborný článok 1243
  elektroinstalater
  Máme 2579 realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár:

  1. Druhy elektrických inštalácií

  Kilometre káblov na rôzne účely vedú pozdĺž stien domu alebo bytu. Keď hovoríme o elektrických inštaláciách, zvyčajne myslíme len na vodiče, ktoré vedú elektrický prúd pre domáce spotrebiče a zariadenia (napr. poháňajú práčku alebo umývačku riadu, poskytujú elektrické osvetlenie a podobne). Do tejto skupiny však patria aj káble pre telefóny, poplašné systémy, monitorovacie systémy, interkom, počítačovú sieť, internet a ďalšie druhy telekomunikácií.

  V prípade novostavby plán elektroinštalácií je povinnou súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie (PSP) a projektu pre realizáciu stavby (PRS). Pred položením káblov musí zhotoviteľ (elektrikár) pripraviť všetky potrebné drážky, kanály, otvory... Nasleduje inštalácia káblov, inštalácia rozvodových elektrických skriniek, vypínačov a zásuviek, pripojenie na verejnú elektrickú sieť, inštalácia elektromeru a ďalšie práce. Životnosť elektrických inštalácií je 50 rokov a viac, potom ich spravidla treba čiastočne alebo úplne vymeniť. Stav a kvalitu inštalácií je potrebné kontrolovať meraniami, ktoré odporúčame vykonávať v pravidelných intervaloch, aby ste si boli istí, že inštalácie sú bezpečné na používanie.

  Odborná rada zo spoločnosti EMB-SK, s.r.o.

  1. Na čo by sme mali dať pozor pri rekonštrukcii elektroinštalácii v dome alebo v byte?

  Rekonštrukciu elektroinštalácie v byte je potrebné zveriť odbornej firme, ktorá má oprávnenie pre takéto práce. Všeobecne je potrebné poznať potreby a požiadavky užívateľa. Správne nadimenzovať jednotlivé zásuvkové a svetelné obvody, hlavne pre výkonné spotrebiče ako sú elektrická rúra, umývačka, elektrický sporák (indukčná platňa), klimatizáci,... Všetky zásuvky v byte pre všeobecné použitie (ktoré budú používať laici) musia byť vybavené prúdovými chráničmi. Okruhy osvetlenia, ak môže svetelný zdroj (žiarovku) vymieňať užívateľ musia byť taktiež vybavené prúdovým chráničom. V kúpeľniach je potrebné umiestniť zásuvky a svietidlá v požadovaných výškach a vzdialenostiach od zón (vaňa, sprcha) ktoré sú definované v slovenských normách. Z dôvodu finančných úspor je v rozvádzačoch často použitý iba jeden prúdový chránič ale pri poruche v ktoromkoľvek obvode je bez elektrickej energie celý byt. Vhodné je použiť samostatné prúdové chrániče pre osvetlenie a aspoň pre zásuvku chladničky. V bytovom rozvádzači inštalovať vhodnú prepäťovú ochranu a použiť prepäťové ochrany aj v zásuvkách hlavne pre napájanie elektronických a hodnotných zariadení.

  2. Trojfázové inštalácie: čím sa odlišujú od jednofázových?

  Trojfázová inštalácia je vhodná pre byty kde sa predpokladá väčší odber elektrickej energie. Elektrický sporák (indukčná platňa) pre plný výkon vyžaduje 400V pripojenie. Ak je v byte inštalovaná výkonná klimatizačná (multisplitová) jednotka ktorá vyžaduje pripojenie 400V. Pri autonómnom elektrickom vykurovaní bytu, prípadne pri použití sauny.

  3. Ktoré sú najčastejšie chyby pri tvorbe elektroinštalácie?

  Najviac problémov pri realizácií elektroinštalácií v bytoch spôsobujú neupresnené požiadavky a potreby užívateľa. Jedná sa hlavne o umiestnenie zásuviek a vývodov pri kuchynských spotrebičoch, rozmiestnenie a počet zásuvkových obvodov v miestnostiach bytu. Ak sú známe požiadavky na elektrické rozvody, ktoré budú realizované v budúcnosti (žalúzie, rolety, ovládanie osvetlenia, dátové rozvody...) je vhodné s tým počítať pri rekonštrukcií bytu a pripraviť kabeláž, prípadne rezervovať miesto v rozvádzači.

  Pán Ing. Vladimír Laurinec, spoločnosť EMB-SK, s.r.o.

  2. Merania elektrických inštalácií

  Meranie elektrických inštalácií vykonáva elektrikár, pretože vodivosť káblov veľa hovorí o ich stave. Pravidelné meranie elektrických vodičov môže odhaliť problémové oblasti, kde môže dôjsť ku skratu a požiaru. Vodivosť bleskozvodov a počítačového vedenia sa kontroluje podobným spôsobom. Vydaná správa je oficiálnym dokumentom preukazujúcim ich bezpečnosť. Po prvom vyšetrení nasledujú pravidelné vyšetrenia najmenej každých 8 rokov alebo 16 rokov v obytných budovách. Vizuálne je potrebné kontrolovať bleskozvod každý rok. Stav bleskozvodu je potrebné kontrolovať každé 2 roky pre I. a II. úroveň ochrany, resp. každé 4 roky pre III. a IV. úroveň ochrany. Po každom zásahu do elektrickej siete, napr. pri rekonštrukcii, je potrebné vykonať aj mimoriadnu kontrolu elektrickej siete a kontrolu bleskozvodov. 

  Pravidelné kontroly elektrických inštalácií vo vašej domácnosti zaistia pravidelné a bezpečné zásobovanie elektrickým prúdom
  Pravidelné kontroly elektrických inštalácií vo vašej domácnosti zaistia pravidelné a bezpečné zásobovanie elektrickým prúdom

  3. Údržba elektrických inštalácií

  Správna a pravidelná údržba elektrických inštalácií zaisťuje, že nedôjde k nepredvídaným výpadkom elektriny, ktoré môžu spôsobiť poškodenie domácich spotrebičov a vplývať na ich životnosť. Odborníci tiež tvrdia, že týmto spôsobom budete mať aj nižšie náklady, pretože opravy a rekonštrukciu elektroinštalácie bude potrebné vykonávať menej často. Údržba zahŕňa pravidelné kontroly elektrických prvkov, odstránenie drobných porúch, výmenu poistiek a podobné údržbárske práce.

  Ak sa budete riadiť týmito radami, svetlo vo vašej domácnosti nikdy nezhasne.

  Odborný článok 1243
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 2579 realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené