Pre oblasť

  Cenník murárskych prác

  Koľko stoja murárske práce? Murárske práce sú veľmi odlišné, a preto sú tiež rôzne ceny. Napríklad vymurovanie 20 cm hrubej tehlovej steny vás bude stáť 120 eur/m3 a 25 cm hrubej steny z pórobetónu 140 EUR/m3. Ak staviate dom na kľúč, cena za všetky stavebné a dokončovacie práce je 800 až 1200 EUR/m2. Pokiaľ ide o podrobné ceny týkajúce sa všetkých murárskych prác, musíte si od dodávateľa vyžiadať ponuku alebo podrobný zoznam predpokladaných prác.

  Komu zveriť murárske práce? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným majstrom murárom vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

  Požiadajte o ponuku:
  Odošli dopyt

  Cena za murovanie z tehál


  Cena za murovanie s modulárnymi tehlami klasických rozmerov. Cena za murovanie s vápennocementovou maltou hrúbky 29 cm za m2 steny.

  100.00 €/m2

  VEĽMI NÍZKA CENA
  120.00 €/m2

  STREDNÁ CENA
  140.00 €/m2

  NAJVYŠŠIA CENA
  Chcem ponuku od poskytovateľov

  Ostatné ceny za Murárske práce

  Vaše množstvo

  jednotka

  Orientačná cena

  Vaša cena

  Murovanie s Ytong tehlami, 25 a 30 cm

  Cena za murovanie stien s pórobetónovými - siporex - Ytong tehlami s dimenziou 25 a 30 cm.


  m3

  €/m3

  Murovanie s Ytong tehlami, 10 a 15 cm

  Cena za murovanie stien s pórobetónovými - siporex - Ytong tehlami s dimenziou 10 a 15 cm.


  m3

  €/m3

  Siporex Ytong štandardný preklad, 30 cm

  Cena za dodávku a inštaláciu štandardného nosného siporexového prekladu Ytong NP 25 na stenu s hrúbkou 30 cm, s pomocnými prácami a prenosmi.


  m1

  €/m1

  Siporex Ytong štandardný preklad, 25 cm

  Cena za dodávku a inštaláciu štandardného nosného siporexového prekladu Ytong NP 25 na stenu s hrúbkou 25 cm, s pomocnými prácami a prenosmi.


  m1

  €/m1

  Murovanie s modulovou tehlou, 19 x 19 x 29 cm

  Cena za murovanie stien s modulovou tehlou, 19 x 19 x 29 cm, vo vápennocementovej malte 1: 3: 9, hrúbka 19/29 cm .


  m3

  €/m3

  Murovanie z Ytong tehál, 10 cm

  Cena za murovanie priečky z porobetónovej - siporex - Ytong tehly s rozmerom 10 cm.


  m3

  €/m3

  Zidanje s potresniki

  Cena za potresnike, vogalnike na stiku sten.


  kpl

  €/kpl

  Vyrovnávanie povrchu stien po obvode budovy s predbežnou prípravou podkladu, výrobou cementovej riedkej a jemnej omietky s cementovou jemnou predĺženou maltou 1: 3 spolu so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a lešeniami tiež všetkými potrebnými vertikálnymi a horizontálnymi presunmi: príprava povrchu na aplikáciu zvislej hydroizolácie


  m2

  €/m2

  Vyrovnanie betónového povrchu, výroba cementovej riedkej a jemnej omietky s cementovou jemnou roztiahnutou maltou 1: 3 spolu so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a všetkými potrebnými vvertikálnymi a horizontálnymi presunmi: príprava povrchu na aplikáciu vodorovnej hydroizolácie


  m2

  €/m2

  Kompletná dodávka materiálu a vodorovná hydroizolácia - vodotesná membrána - napr

  Sika Proof spolu so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a všetkými potrebnými horizontálnymi a vertikálnymi prepravami. Práce vykonávajte podľa pokynov a detailov výrobcu!


  m2

  €/m2

  Kompletná realizácia zvislej hydroizolácie so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a všetkými potrebnými horizontálnymi a vertikálnymi prepravami

  Práce vykonávajte podľa pokynov výrobcu. H.I. v zložení: - Aplikácia studeného asfaltového náteru (napr. IBITOL) na suchý a bezprašný povrch AB konštrukcie, spotreba 0,3 l / m2, sušenie náteru 24 hodín. - Výroba zvislej hydroizolácie. Asfaltové pásy oxidovaného asfaltu v zložení SIST EN 13969 - TYP A a SIST 1031 (napr. ISOTEM V4 alebo ISOTECT V4), sa úplne zvaria so podlahou. Omeriame pásku na začiatok horizontálneho spoja (10 cm). Zvárací proces začíname od spodnej strany steny - od horného konca rohovej lišty smerom k hornej časti steny. Vytvorenie 10 cm priečnych záhybov a 15 cm v pozdĺžnom smere. Dokončením zvislej hydroizolácie dokončíme aj hydroizolačný spoj: stenu-podlahu, spoj minimálne 10 cm ( na EPS rohovýú lištu pásky nezvárame).


  m2

  €/m2

  Nákup, dodávka a výstavba vodotesnej tepelnej izolácie ~ 25 cm (napr

  Tepelná izolácia XPS a mechanická vodotesnosť v súlade s SIST EN 13163, európska smernica o stavebných produktoch CPD 89/106 / EHS). Pripájanie; Polyuretánové lepidlo TERMIFIX (1 náplň / 5 m2), asfaltové studené lepidlo BITUFIX (1 až 2 kg / m2) vrátane dodatočnej ochrany s nopovou fóliou (Tefond) so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a všetkými potrebnými horizontálnymi a vertikálnymi presunmi.


  m2

  €/m2

  Nákup, dodávka a inštalácia rohových líšt 5x5 cm na zmiernenie ostrého uhla v oblasti prechodu hydroizolácie: podlaha-stena (zabránenie ostrému uhybu zváracej pásky a následného trhania pásov následkom zemských posuvov)


  m2

  €/m2

  Nákup, dodávka a inštalácia rohových líšt 5x5 cm na zmiernenie ostrého uhla v oblasti prechodu hydroizolácie: podlaha-stena (zabránenie ostrému uhybu zváracej pásky a následného trhania pásov následkom zemských posuvov)


  m1

  €/m1

  Kompletná dodávka a položenie pod základovú dosku tepelnú izoláciu d = 14 cm XPS - Fibran SEISMIC alebo podobnú spolu so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami tiež všetkými potrebnými horizontálnymi a vertikálnymi presunmi

  Práce vykonávajte podľa pokynov a detailov výrobcu!


  m2

  €/m2

  Nákup, dodávka a murovanie tehlových nosných stien hrúbých 25 cm, s použitím poréznej tehly 1: 2: 6 a predĺženej malty

  Cena zahŕňa všetky práce a materiály pomocných prostriedkov, pomocný materiál, lepenie tehly, rezanie tehly pre väzbu muriva, dokončovanie zvislých špaliet otvoru, ako aj vyhladenie povrchov parapetov okna. Vyhotovenie podľa pokynov výrobcu, vrátane z V a H preprava tiež potrebných pracovných plošín.


  m3

  €/m3

  Nákup, dodávka a murovanie tehlových priečok hrubých 20 cm pomocou poréznej tehly 1: 2: 6 a predĺženej malty 1: 2: 6

  Cena zahŕňa všetky práce a materiály pomocných prostriedkov, pomocný materiál, lepenie tehly, rezanie tehly pre väzbu muriva, dokončovanie zvislých špaliet otvoru, ako aj vyhladenie povrchov parapetov okna. Vyhotovenie podľa pokynov výrobcu, vrátane z V a H preprava tiež potrebných pracovných plošín.


  m3

  €/m3

  Nákup, dodávka a murovanie tehlových priečok hrúbky 10 cm pomocou poréznej tehly 1: 2: 6 a predĺženej malty 1: 2: 6

  Cena zahŕňa všetky práce a materiály pomocných prostriedkov, pomocný materiál, lepenie tehly, rezanie tehly pre väzbu muriva, dokončovanie zvislých špaliet otvoru, ako aj vyhladenie povrchov parapetov okna. Vyhotovenie podľa pokynov výrobcu, vrátane z V a H preprava tiež potrebných pracovných plošín.


  m2

  €/m2

  Kompletná dodávka a vstavanie prefabrikovaného prekladu z tehál, montáž nad dvernými otvormi, stena hrúbky 10 cm

  Vyhotovenie podľa pokynov výrobcu, vrátane z V a H preprava tiež potrebných pracovných plošín.


  kpl

  €/kpl

  Kompletné vyhotovenie hrubých a jemných omietok vnútorných stien domu; hrubá omietka sa vyrába z predĺženej cementovej malty 1: 3: 9 s predchádzajúcim nástrekom, jemnej vápennej omietky 1: 3, vystuženej s armovacou sieťkou 145 g / m2 so všetkými potrebnými lešeniami a prepravami a so všetkými potrebnými pomocnými prácami

  Sadrokartónové steny vysoké do 3,50 m.


  m2

  €/m2

  Kompletné vyhotovenie zarovnania AB steny so základnou omietkou napr

  Lepiaca malta Jubizol vystužená armovacou sieťkou 145 g / m2, vrátane náteru s Unigrund, finálnej vrstvy napr. Jub jemná omietková granulácia 1,0 mm so všetkými potrebnými lešeniami a prepravami a tiež so všetkými potrebnými pomocnými prácami. Sadrokartónové steny vysoké do 3,50 m.


  m2

  €/m2

  Kompletné vyhotovenie zarovnania AB stropu so základnou omietkou napr

  Lepiaca malta Jubizol vystužená armovacou sieťou 145 g / m2, vrátane náteru Unigrund, finálnej vrstvy napr. Jub jemná omietková granulácia 1,0 mm so všetkými potrebnými lešeniami a prepravami a tiež so všetkými potrebnými pomocnými prácami.


  m2

  €/m2

  Kompletné dodávky a obkladanie stien s tepelnou izoláciou EPS hrúbkou 10 cm vrátane vyhotovenia vyarmovanej dokončovacej omietky, spolu so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a tiež všetkými potrebnými vodorovnými a zvislými prepravami


  m2

  €/m2

  Vyrezávanie drážok v tehlových stenách pre inštaláciu rôznych vetracích potrubí


  m1

  €/m1

  Murárske ošetrenie murovaných stien po predchádzajúcom vyrezaní drážok inštalačných rozvodov, nástrek a hrubé murárske spracovanie vyrezaných drážok v stenách


  m1

  €/m1

  Vstavané a murované spracovanie elektrických skriniek, rozdeľovačov, hydrantových skriniek, vodomerov, regulačných a technologických zariadení do veľkosti 1,00 m2


  kpl

  €/kpl

  Nákup, dodávka a pokrytie strechy (medzi krokvami) - izolovaná strecha, s tepelnou izoláciou - minerálna vlna hrúbky 16 cm, vrátane parotesnej zábrany so všetkými pomocnými, prípravnými a konečnými prácami a lešeniami a tiež všetkými potrebnými vodorovnými a zvislými prepravami


  m2

  €/m2

  Nákup, dodávka a pokrytie strechy (medzi latami) - izolovaná strecha, s tepelnou izoláciou - minerálna vlna hrúbky 10 cm vrátane parotesnej zábrany so všetkými pomocnými, prípravnými a konečnými prácami a lešeniami a všetkými požadovanými vodorovnými a zvislými prepravami


  m2

  €/m2

  Nákup, dodávka a kladenie tepelnej izolácie - minerálna vlna hrúbka 20 cm vrátane parotesnej zábrany so všetkými pomocnými, prípravnými a konečnými prácami a lešeniami a všetkými požadovanými vodorovnými a zvislými prepravami


  m2

  €/m2

  Kompletná výroba podláh na balkónoch, šikmý betón pre 2% pokles 0-3 cm, asfaltový náter + parozábrana + tepelná izolácia

  4,5 cm + hydroizolácia, so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a lešeniami a všetkými požadovanými vodorovnými a zvislými prepravami.


  m2

  €/m2

  Priebežné čistenie staveniska počas vykonávania všetkých prác tiež záverečné čistenie, kompletné odstránenie odpadu zo budovy a preprava zo staveniska na trvalú skládku

  Faktúra po 1x podorysnej plochy budovy.


  m2

  €/m2

  Rôzne stavebné pomocné práce pri remeselníckych a montážnych prácach a rôzne nepredvídané a doplnkové práce

  Výpočet by sa mal vykonať na základe skutočných hodín po predchádzajúcom zápise dozorného orgánu do denníka stavby, čo je odhad počtu hodín.


  ur

  €/ur

  Vykonanie omietky po odstránení dlaždíc

  Oprava stien v miestach odstránenej keramiky s hrubozrnnou omietkou na predbežný cementovým nástrek.


  m2

  €/m2

  Výroba omietky, dvere boli odstránené

  Zamurovanie po prestavbe dverových otvorov do štandardných rozmerov sériových dverí (šírka + 7-8 cm, výška + cca 4-5 cm).


  m2

  €/m2

  Výroba omietky, oprava prienikov

  Výroba zamurovania na miestach rôznych menších prienikov v tehlových a betonových stenách po vŕtaniu.


  kpl

  €/kpl

  Výroba omietky, zapravenie drážky, 4/3 až 6/5 cm

  Zapravenie drážok v tehlových a betónových stenách pre elektrické a vodoinštalácie.


  m1

  €/m1

  Výroba omietky, zapravenie drážky, 6/4 až 8/7 cm

  Zapravenie drážok v tehlových a betónových stenách pre elektrické a vodoinštalácie.


  m1

  €/m1

  Výroba omietky, zapravenie podlahovej drážky, 6-8 / 10-12cm

  Výroba zapravenia drážok na podlahe pre nové odtoky.


  m1

  €/m1

  Výroba omietky, sprcha

  Výroba omietky v nových sanitárnych priestoroch, sprcha, s podlahovým kanálom a zmiešavacia batéria.


  kpl

  €/kpl

  Výroba omietky, toaleta, bidet

  Výroba omietky v nových sanitárnych priestoroch, toaletách alebo bidetoch.


  kpl

  €/kpl

  Obmurovanie inštalačného modulu, Geberit

  Obmurovanie vstavaného inštalačného modulu so siporexom - sadrový panel vpredu.


  kpl

  €/kpl

  Omietanie povrchov po búraní

  Výroba nových omietok na niestach väčších stavebných zásahov.


  m2

  €/m2

  Hydrozolácia kúpeľne

  Natretie poteru s Hydrostopom atď. trikrát v kúpeľni, vrátane 10 cm po stene, a ďalší štvrtý náter pri kontakte podlahy / steny.


  m2

  €/m2

  Dobetónovanie , dvere, okenné otvory

  Zabetónovanie prevýšenia pred hlavným vchodom cca. 230/100 cm výška + približne 8- 10 cm, kompletné s bočným debnením, betónom C30 / 37 a armovacou mriežkou ako aj predbežnou vrstvou pre lepšiu priľnavosť k betónu.


  kpl

  €/kpl

  Murovanie steny zo sklenených tvárnic (luxferi)

  Dodávka a montáž sklenených tvárnic pre parapetnú stenu zo siporexa, vel. 120/160 cm, napr. CLEAR 1919/8.


  m2

  €/m2

  Murovanie parapetu

  Výroba parapetného múru zo siporexu.


  m2

  €/m2

  Čistenie, hrubé

  Vykonávanie hrubého čistenia muriva počas rôznych fáz výstavby a nakoniec pred konečným mokrým čistením.


  m2

  €/m2

  Murovaný oporný múr

  Dodávka plotových tvárnic, kompletne s murovaním a betónovým zaliatím. Ak je to potrebné, inštalácia výstužných tyčí.


  m3

  €/m3

  Krycie dosky oporného múru

  Dodávka a montáž krycích dosiek oporného múru.


  m2

  €/m2

  Orientačná cena
  Poslať dopyt >

  Ako ste využili tieto informácie?

  Murárske práce - všetko, čo potrebujete vedieť?

  1. Murárske práce

  Murárske práce zahŕňajú výstavbu kladením jednotlivých celkov (tehla, pórobetónová tvárnica, kameň atď.). Zvyčajne sa kladú na cementovú maltu, ktorá ich spojí a vytvorí tak jednotnú štruktúru. Murárske práce môžu vytvoriť pekné steny a podlahy za ekonomické ceny. Murárske práce sú zvyčajne dosť fyzicky náročné. Kvôli povahe cementu, betónu, tehál alebo kameňa je konštrukcia zvyčajne odolná a často si vyžaduje malú údržbu.

  Murárske práce zahŕňajú stavbu z tehál, pórobetónových tvárnic alebo kameňa, ktoré sú navzájom spojené maltou.
  Murárske práce zahŕňajú stavbu z tehál, pórobetónových tvárnic alebo kameňa, ktoré sú navzájom spojené maltou.

  1.1. História

  Kameň, tehla, malta a betón sú materiály, ktoré používajú pri práci murári už od nepamäti. Najzákladnejším a najvyuživanejší z týchto materiálov bol kameň, ktorý je možné použiť na podlahu, cestu alebo z ktorého je možné vytvárať steny pomocou alebo bez použitia murovacej malty. Ani tehla v histórii stavby nezaostáva ďaleko za kameňom. My ľudia sme si čoskoro uvedomili, že hlinu a piesok je možné miešať a tvarovať do jednotlivých celkov / štvorcov, ktoré je možné stohovať. Niekde na tejto časovej osi sme tiež zistili, že spojivo ako malta urýchľuje a uľahčuje stavbu. Prvými spojivami bolo jednoduché bahno, potom vápno a piesok. Základnou zložkou modernej malty je portlandský cement, ktorý je tiež účinnou látkou v betóne.

  1.2 Murárske práce si vyžadujú pevný podklad - základy

  Všetky materiály na murovanie majú spoločné to, že sú ťažké a pevné, a preto môžu prasknúť. Ak sa povrch, na ktorom je murovaná konštrukcia, môže pohybovať, tehly nakoniec prasknú. Všetky steny musia byť postavené na stabilnom podklade, buď na pevnom, stabilnom podklade, alebo na stlačenom násype. Vo väčšine prípadov musia byť základy tiež v nemrznúcej hĺbke. Keď zem zmrzne, voda v nej sa rozšíri, keď sa zmení na ľad, a to môže vytvoriť dostatok sily na zdvihnutie budovy alebo na prasknutie tuhého muriva.

  1.2.1 Pásové základy, základové dosky

  Na stabilných podlahách sú murované konštrukcie postavené na pásových základoch alebo základových doskách. Vo väčšine prípadov ide o železobetónové konštrukcie, aj keď rovnako môže fungovať aj násyp zo stlačeného štrku alebo z drveného kameňa. Základy, ktoré sú vždy širšie ako postavené steny, rozložia váhu steny na väčšiu plochu, aby sa zabránilo nerovnomernému sadaniu a prasknutiu steny. Šírka pásového základu závisí od hmotnosti, ktorú podopiera, a od nosnosti podkladu. Väčšina pásových základov je zhruba o polovicu taká hlboká ako je široká, a ktorá poskytuje dostatočnú hĺbku pre základňu, aby fungovala ako podpora pri podpore hmotnosti.

  1.2.2 Podklad pre základy

  Betónové dosky, ako aj kamenné alebo tehlové chodníky by mali byť tiež podopreté aj na pevnej zemi, ale namiesto betónového podkladu ležia na drvenom kameni. Rovnako ako základy, aj drvený kameň rozdeľuje váhu povedzme automobilu na zem. Piesok tiež poskytuje drenáž a viac-menej rovnomerný povrch pre uloženie nadstavby. Ďalej umožňuje priečny pohyb betónu, kameňa alebo tehál nad ním. Celá štruktúra sa rozpína a zmršťuje pri teplotných zmenách, a ak bude pri pohybe ohraničená, praskne.

  1.3 Čo je to vlastne betón?

  Betón použitý na základy je zmes štrku, piesku a portlandského cementu. Portlandský cement je kombinácia hliny a vápna, páleného pri veľmi vysokej teplote a potom rozomletá na jemný prášok. Na mieste sa do zmesi pridá voda. Portlandský cement a voda sa zmiešajú a zlepia piesok a štrk. Voda zároveň chemicky reaguje s portlandským cementom a celá zmes začne tuhnúť. Do zmesi je potrebné pridať len minimálne množstvo vody - prebytočná voda oslabuje výsledný betón. Sušenie betónu trvá asi 28 dní, kým úplne vytvrdne, aj keď zvyčajne je pochôdzny do 12 až 24 hodín. Podľa účelu betónu môžu byť do zmesi pridané aj prísady. Prísady znižujú pravdepodobnosť prasknutia. Zmäkčovače umožňujú pridávať menej vody a pritom stále vytvárajú použiteľný betón. Niektoré prostriedky spomaľujú proces tvrdnutia, čo môže byť užitočné v horúcom počasí, keď môže betón príliš rýchlo vytvrdnúť a prasknúť. Naproti tomu urýchľovače urýchľujú vytvrdzovanie betónu, čo je užitočné v chladnom počasí, keď betón pomaly vysychá. Pre väčšie projekty sa betón objednáva v betonárni a dodáva sa v nákladných autách –  v automiešačke. Plne naložený nákladný automobil so zmesou obsahuje asi 10 metrov kubických mokrého betónu resp. asi 20 ton materiálu. Práce vyžadujúce menej ako jeden meter kubický betónu sa zvyčajne vykonávajú ručným miešaním betónových zmesí, ktoré kupujeme vo vreciach.

  1.4 Čo je malta?

  Malta je zmes portlandského cementu a piesku a používa sa na murovanie stien z pórobetónových tvárnic, tehál a kameňa. K tradičnej malte patrí aj vápno, vďaka čomu je malta lepivejšia. Malty používané pred koncom 19. storočia pozostávali iba z vápna a piesku. Dnešné malty používajú na dosiahnutie dobrých užitočných vlastností prísady do vápna a predávajú sa v niekoľkých zloženiach určených na kladenie tehál, betónových tehál alebo kameňa.

  1.5 Rôzne druhy murovacích materiálov

  Ak sa konštrukcia skladá zo stavebných blokov a malty, možno ju považovať za murárske práce. Malta hrá dôležitú úlohu v murovaných konštrukciách a pôsobí ako lepidlo alebo spojivo, ktoré drží všetko pohromade. Malta je k dispozícii v mnohých verziách s rôznym stupňom pevnosti.

  1.5.1 Tehly

  Tehla je dnes najpopulárnejším murovacím materiálom. Je známe, že tehla je odolná a krásne vyzerajúca, vydrží generácie a je stále v móde. Tehly sú tiež k dispozícii v rôznych verziách, od tradičnejších až po moderné textúry a farby. Tehly je možné ukladať rôznymi spôsobmi a rôznymi vzormi. Tehly sú zvyčajne vyrobené z hliny, piesku, vody, niekedy vápna alebo popola. Rôzne druhy tehál môžu obsahovať rôzne prísady, ktoré sa zmiešajú a potom lisujú do formy. Akonáhle sú tehly pekne tvarované, vložte ich do veľmi horúcej rúry a pečte v celých jednotkách.

  1.5.2 Kameň

  Na výrobu kamenných múrov sa dajú použiť dva druhy kameňov, buď ošetrené alebo neošetrené. Opracovaný kameň je jednotnejšej veľkosti a má rôzne textúry. Surový alebo drsný kameň poskytuje rustikálnejší vzhľad a má rozloženie steny bez vzorov. Surový kameň dodáva autentickejší alebo prirodzenejší vzhľad, ktorý môže byť chaotickejší, ale v skutočnosti ponúka vynikajúci výsledok.

  1.5.3 Pórobetónové tvárnice

  Pórobetónové tvárnice sa kladú podobne ako tehly, pričom jedna tehla je v usporiadanej podobe stlačená proti druhej. Pretože pórobetónové tvárnice sú oveľa väčšie ako tehly,  ich kladenie trvá oveľa kratšie. Vďaka tejto a ďalším vlastnostiam sú pórobetónové murovacie prvky veľmi obľúbeným stavebným materiálom. Spravidla sú cenovo dostupnejšie a tiež odolnejšie voči ohňu. Pórobetónové tvárnice majú rôzne veľkosti, tvary a tiež špeciálne tvary, čo z nich robí veľmi univerzálny stavebný materiál. Väčšie budovy, ako sú školy, továrne a obytné budovy, sú často vyrobené z pórobetónových tvárnic.

  2. Vyberte si kvalitného dodávateľa muriva!

  2.1 Môžeme si murovať sami?

  Väčšina murárskych prác je práca pre profesionálov. Pre väčšie projekty potrebujeme okrem vedomostí a skúseností, ktoré sme si v priebehu rokov zdokonalili, aj ťažké mechanizmy a špecializované nástroje. Murivo je považované za jednu z prístupnejších zručností, takže si ho chce vyskúšať veľa staviteľov. Úloha to však nie je ľahká, najmä ak sa chystáte stavať nosné steny. Najjednoduchší spôsob, ako dosiahnuť vynikajúce výsledky, je nájsť dobrého murára. Toto je tiež nákladovo najefektívnejšia možnosť, pretože výroba bude rýchla a zníži sa možnosť chýb. Napriek tomu existuje veľa murárskych prác, ktoré s trochou zručnosti zvládneme sami. Napríklad výroba / vydláždenie záhradného chodníka môže byť taký DIY projekt. Alebo množstvo opráv muriva, ktoré šikovný človek zvládne sám pomocou niekoľkých nástrojov a správnych výrobkov. Napríklad oprava poškodenej omietky, oprava betónu alebo povrchová úprava opotrebovanej betónovej dosky alebo chodníka. Prefabrikované betónové bloky otvárajú niektoré možnosti pri výrobe krbov alebo terás atď.

  3. Murárske práce - druhy

  Pojem murivo sa používa veľmi často a nie vždy je úplne jasnené čo znamená. Murovaná konštrukcia zahŕňa všetko, čo sa vyrába spájaním rôznych materiálov pomocou malty. Malta je cementová zmes, ktorá po vysušení pôsobí ako spojivo pre budovy a stavby z tehál, betónu, kameňa, mramoru a iných materiálov. Murovacie materiály môžu byť umelé alebo prírodné. Tu vysvetľujeme rôzne druhy murárskych prác a na všetky odpovedáme.

  3.1 Murárstvo ako povrchová úprava alebo murárstvo ako stavebníctvo

  Obklady stien a podláh majú zvyčajne estetický účel oproti stenám budov alebo iným pevným a nosným konštrukciám. Takéto práce zahŕňajú obkladové a lepiace materiály na vonkajšiu stranu nosných stien alebo stien a podláh. Nosná stena však odoláva vonkajším prvkom a bojuje s nimi; je samostatná a nie je spojená s ničím iným.

  3.2 Rôzne druhy murárskych prác

  Aj keď stále existujú odborníci vyškolení na vykonávanie všetkých druhov murárskych prác, všeobecne sa toto povolanie stáva čoraz špecializovanejším. Rozsiahly zoznam murárskych prác nám ukazuje, že každý typ práce vyžaduje odbornosť a veľa skúseností. Tu sú niektoré murárske práce:

  Kladenie tehál a iných stavebných tvárnic

  Stavba a oprava komínov

  Renovácie a opravy tehlových stien

  Kladenie kameňa pomocou malty alebo suchého stohovania

  Odlievanie základov, základových dosiek, stĺpov, podlahových dosiek ...

  Opravy cementu

  Cementové nátery

  Výroba debnenia /šalung

  Výroba hydroizolácie

  Stavba kamenných alebo tehlových múrov, oporných múrov, stĺpov, dekoratívnych alebo funkčných štruktúr.

  Inštalácia obkladov stien z kameňa alebo umelého kameňa

  Rezanie betónu

  Montáž / obnova ozdobných prvkov z vápna alebo prírodného kameňa a architektonických detailov

  Výroba kamenných alebo betónových chodníkov, terás, vonkajších grilov, krbov a schodov Zámkové dlažby

  Liatie betónových schodov

  Výroba betónových, kamenných alebo asfaltových príjazdových ciest

  Obnova stavebného dedičstva, ktorá zahŕňa znovuvytvorenie originálnych materiálov a dizajnov vrátane farebných mált

  4. Murivo - Ako postaviť tehlový múr

  4.1 Množstvo tehál

  Samozrejme, ak sa chcete pustiť do murovacieho projektu, má zmysel najskôr sa pustiť do malého projektu, v ktorom si precvičíte základné zručnosti. Vyskúšanie muriva na záhradnej stene je skvelým začiatkom. Pred začatím projektu musíte zistiť, koľko tehál potrebujete. Štandardná veľkosť tehly je 215 mm x 102,5 mm x 65 mm. Pre presný výpočet musíte vziať do úvahy aj 10 mm vrstvu malty. Pre správny výpočet zvážte nasledujúce rozmery: 225 mm x 102,5 mm x 75 mm. Potom budete chcieť pridať nejaké ďalšie odpadové tehly (kalo), asi 5 %.

  4.2 Čo budete potrebovať?

  Tehlová stierka

  Debnenie

  Meter

  Vodováhy

  Šnúry

  Lopata

  Gumové kladivo

  Výstuž (podpera)

  Tvrdý kartáč

  4.3 11 krokov k stavbe tehlového múru

  Krok 1: Začnite murovanú stenu v rohoch

  Najskôr položte tehly na oba konce steny, kde začnú rohy. Toto by sa malo vykonať, ak je to potrebné, po príprave základov. Pomocou šnúrky medzi dvoma vonkajšími tehlami vo výške tehly vytvorte ploché vodidlo.

  Krok 2: Zmiešajte maltu

  Na starú debniacu dosku (OSB) nasypte päť lopatiek piesku a jednu lopatku cementu. Miešajte lopatou, kým nebudú rovnomerne sfarbené. Vytvorte dutinu, nalejte do nej vodu a premiešajte. Opakujte, kým nie je textúra hladká, krémová a nie príliš tekutá.

  Krok 3: Položte prvú vrstvu malty

  Potom pozdĺž šnúrky naneste 1 - 2 cm malty. Počnúc jedným koncom položte prvú tehlu a ľahkým poklepaním ju položte do nanesenej malty. Koniec nasledujúcej tehly namažte maltou a oprite ju o prvú. Ako pomôcku na vedenie priamky použite šnúrku.

  Krok 4: Postavte tehlové rohy

  V mieste, kde chcete, aby vaše rohy začali, položte z boku na konci steny tehlu. Pri stavbe steny musí byť každý nasledujúci tehlový roh položený v opačnom smere.

  Krok 5: Vyrežte tehly

  Pri stavbe rohov budete musieť na určité časti položiť iba polovicu tehly. Ak chcete tehlu rozrezať na polovicu, položte ju na bok, dláto položte na miesto štiepania a silným úderom kladivom / palcátom. Tehla by mala byť po prvom údere rozpolená.

  Krok 6:  Na rohy by ste mali myslieť vždy dopredu

  Na rohoch vždy postavte aspoň jeden rad vyššie ako zvyšok steny. Za týmto účelom posuňte povrázok nahor a vložte ho do malty na stĺpoch. Pri nosníkoch by mal byť koniec každej tehly nad stredom spodného šáru.

  Krok 7: Skontrolujte, či sú škáry hrubé 10 mm

  Vodorovné a zvislé škáry by mali mať hrúbku 10 mm. U bežných tehál by to malo byť 75 mm od hornej časti hornej tehly k hornej časti spodnej.

  Krok 8: Dokončenie rohov

  Po dokončení na vrchu rohov však môžete vytvoriť atraktívnu povrchovú úpravu za nižšiu cenu vložením tehál do malty nabok.

  Krok 9: Dokončite steny

  Pre zaujímavú úpravu dokončenej steny posledné tehly otočte zvisle po celej dĺžke a položte po celej dĺžke steny. Použite druhú, vyššiu šnúrku, aby bola čiara rovnomerná.

  Krok 10: Ako dokončiť škáry?

  Na dokončenie spojov použite zaoblený nástroj alebo lyžicu, aby ste zoškrabali prebytočnú maltu a vytvorili krásnu povrchovú úpravu škáry. Začnite vodorovnými škárami, potom zvislými - takto ľahšie odstránite prebytočnú maltu.

  Krok 11: Vyčistite tehlu

  Nakoniec jemne očistite stenu a očistite všetku maltu, ktorá spadla na podlahu, skôr ako zaschne. Cement je možné zmyť z podlahy vodou, ale buďte opatrní, aby ste neznečistili novú stenu!

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Murárske práce?

  daibau.sk, pomôžeme Vám s odhadom investície a výberom dodávateľa pre Váš Dom  Chcem ponuku od poskytovateľov
  Posledné zverejnené dopyty

  Murovanie obvodovej štítovej steny

  Potrebujeme murovanie obvodovej štítovej steny, zhruba 6-7m2. Momentálne je zhotovený veniec a je potrebné domurovať priestor od venca po krokvy. Materiál zabezpečený, náradie treba mať vlastné. Foto v prílohe. 1350 € do 2250 €

  ........

  Hrubá stavba a veniec

  Potrebujeme majstrov pre hrubú stavbu a veniec. Rozmery 8 x 20 x 3 m. Viac info osobne. 18000 € do 30000 €

  ........

  Postaviť mur z okrasnych tvarnic duvar anticky od citystone

  Základ mame pekny rovny. Uz len vytiahnuť múr.Viac info osobne. Fotky v prilohe. 900 € do 1500 €

  ........

  Chcem ponuku od poskytovateľov

  Cena, Založenie prvého radu tehál na rodinný dom., 180m2 8 rohov
  Murárske práce, Prešov

  13500 € do 22500 €

  Cena, Murovaná dvojgaráž, 34 m2
  Murárske práce, Vinosady

  2250 € do 3750 €

  Cena, Realizácie plotu z DT okolo rodinného domu, cca 40 m
  Murárske práce, Sliač

  5850 € do 9750 €

  Cena, Oporný múr za rodinnym domom širka svahu cca 15m vyška 5m, Po popise
  Murárske práce, Snežnica

  13500 € do 22500 €

  Cena, Vystavanie obvodových múrov z porfixu 375 mm, 14mx7,5mx 3m/4m
  Murárske práce, Kočovce

  8100 € do 13500 €

  Cena, Murovaný zahradný domček so sedlovou strechou, 3,5x5,5x2,5m
  Murárske práce, Stupava

  9000 € do 15000 €

  Cena, Garáž na kľúč od základov, šírka 4000mm / dĺžka 6250mm / výška 2600mm
  Murárske práce, Žilina

  9000 € do 15000 €

  Cena, Murovanie YTONG klasik 30 cm,YTONG 15 cm,Strop YTONG Klasik 20,preklad, YTONG 30 cm 44,00 m3,YTONG 15 cm 23,00 m2,Strop YTONG Klasik,Preklad YTONG 10 ks
  Murárske práce, Trenčín

  13500 € do 22500 €

  Cena, Murovaný plot z DT tvárnic, Dĺžka 15 metrov výška 1.7m
  Murárske práce, Zlaté Moravce

  3600 € do 6000 €

  Cena, Vymurovanie záhradného domčeka na kľúč, D-400cm,š-220,140cm,v-230cm
  Murárske práce, Trnava

  4500 € do 7500 €

  Cena, Petky na mobolny dom, 11×380
  Murárske práce, Gelnica

  1800 € do 3000 €

  Cena, Postavit 10m mur od suseda, 10m x 1.9m
  Murárske práce, Malženice

  3150 € do 5250 €

  Cena, Betónový múr okolo haly, 15cm x 80 cm x 160m
  Murárske práce, Bobrov

  18900 € do 31500 €

  Cena, Spravit platnu na mobilny dom, 11×380
  Murárske práce, Gelnica

  4500 € do 7500 €

  Cena, Potiahnutie obvodových múrov do výšky 4 tvárnic, zakončenie vencom, Pôdorys stavby 5x5m
  Murárske práce, Važec

  4500 € do 7500 €

  Cena, Hrubá stavba garáže a vedĺajšia miestnosť, 60 m2
  Murárske práce, Bratislava

  5400 € do 9000 €

  Cena, Murovaná garáž, cca 50 m2
  Murárske práce, Pezinok

  2250 € do 3750 €

  Cena, Murovanie múrov a priečok, po popise
  Murárske práce, Banská Bystrica

  10800 € do 18000 €

  Cena, Murovany zahradny domcek, 5000 x 3000 mm cca
  Murárske práce, Stupava

  4500 € do 7500 €

  Cena, Murovanie obvodových múrov. Hrúbka stien 300 mm tehly Porotherm, Odhadovaná - 220 m2 stien
  Murárske práce, Diakovce

  108000 € do 180000 €

  Cena, Urobenie prekladu 3,5 m (nie nosna stena), 3,5 m
  Murárske práce, Prešov

  2700 € do 4500 €

  Cena, Hľadáme murarov na kompletnú výstavbu rodinných domov, Po popise
  Murárske práce, Bratislava

  900 € do 1500 €

  Cena, Betonovanie podlahy a deky, vystavba pristavby, 120 m2
  Murárske práce, Brezno

  22500 € do 37500 €

  Cena, Postaviť nové steny z ytongu, 23 m2
  Murárske práce, Bratislava

  4500 € do 7500 €

  Cena, Pomocné stavebné práce podľa potreby stavby vedúceho, 2000 m2
  Murárske práce, Šamorín

  9000 € do 15000 €

  Cena, Pomocné práce - pomocník na stavbe, Po popise
  Murárske práce, Humenné

  450 € do 750 €

  Cena, Stavba nadstavby a omietanie stien, cca 100 m2
  Murárske práce, Hrubá Borša

  27000 € do 45000 €

  Cena, Murovaný zahradny domcek, 4x5x2,3 m
  Murárske práce, Bratislava

  5400 € do 9000 €

  Cena, Prístavba ku domu tri izby chodba, zdvihnutie stien v jednej izbe, 40 m2
  Murárske práce, Handlová

  18000 € do 30000 €

  Cena, Garaz hruba stavba, 5,5 x 4,2 m
  Murárske práce, Horná Potôň

  7200 € do 12000 €

  Cena, Výstavba štítov, Po popise
  Murárske práce, Záhorie

  2700 € do 4500 €

  Cena, Opraviť odpadnuté stropy a steny, 4*5
  Murárske práce, Slovenské Pravno

  1350 € do 2250 €

  Cena, Deka nepodsklepenej časti domu, Rozmery nepodsklepenej časti vrátane Terasy sú 8450x12650mm
  Murárske práce, Smolinské

  19800 € do 33000 €

  Cena, Postaviť chatu s podkrovím do 25 [m2], 5 x 5 x 5 [m]
  Murárske práce, Bardejov

  18000 € do 30000 €

  Cena, Základy, zamurovanie dt v 1.pp, 1.pp 54,5m2, 1.np 246m2pivnica - bez základovej dosky (10,6m2)hrúbka = 17cm
  Murárske práce, Župčany

  27000 € do 45000 €

  Cena, Betónový plot, dĺžka 65 m , výška 2 m
  Murárske práce, Košice

  18000 € do 30000 €  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Murárske práce cenník

  Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

  1908+ spoločnosťami pre Murárske práce
  Bezplatná služba
  Bez provízií
  Získaj ponuku
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené