x

  Cennik murarskych prac

  Koľko stoja murárske práce? Murárske práce sú veľmi odlišné, a preto sú tiež rôzne ceny. Napríklad vymurovanie 20 cm hrubej tehlovej steny, vás bude stáť 120 eur/m3 a 25 cm hrubej steny z pórobetónu 140 EUR/m3. Ak staviate dom na kľúč, cena za všetky stavebné a dokončovacie práce je 800-1200€/m2. Ohľadne podrobných cien týkajúcich sa všetkých murárskych prác si musíte od dodávateľa vyžiadať ponuku alebo podrobný zoznam predpokladaných prác. Dopyt môžete jednoducho poslať našim overeným murárom. Pripravili sme pre vás niekoľko rád o murárskych prácach.

  Skontrolovať tiež:
  Stavebné firmy, cena

  CENA ZA MUROVANIE Z TEHÁL


  Cena za murovanie s modulárnymi tehlami klasických rozmerov. Cena za murovanie s vápennocementovou maltou hrúbky 29 cm za m2 steny.

  100.00 €/m2

  VEĽMI NÍZKA CENA
  €/m2

  STREDNÁ CENA
  140.00 €/m2

  NAJVYŠŠIA CENA
  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
  Cennik murarskych prac

  OSTATNÉ CENY ZA MURÁRSKE PRÁCE

  Vaše množstvo

  jednotka

  orientačná cena

  Vaša cena

  Murovanie s Ytong tehlami, 25 a 30 cm

  Cena za murovanie stien s pórobetónovými - siporex - Ytong tehlami s dimenziou 25 a 30 cm.  €/m3

  m3
  dopyt

  Murovanie s Ytong tehlami, 10 a 15 cm

  Cena za murovanie stien s pórobetónovými - siporex - Ytong tehlami s dimenziou 10 a 15 cm.  €/m3

  m3
  dopyt

  Siporex Ytong štandardný preklad, 30 cm

  Cena za dodávku a inštaláciu štandardného nosného siporexového prekladu Ytong NP 25 na stenu s hrúbkou 30 cm, s pomocnými prácami a prenosmi.  €/m1

  m1
  dopyt

  Siporex Ytong štandardný preklad, 25 cm

  Cena za dodávku a inštaláciu štandardného nosného siporexového prekladu Ytong NP 25 na stenu s hrúbkou 25 cm, s pomocnými prácami a prenosmi.  €/m1

  m1
  dopyt

  Murovanie s modulovou tehlou, 19 x 19 x 29 cm

  Cena za murovanie stien s modulovou tehlou, 19 x 19 x 29 cm, vo vápennocementovej malte 1: 3: 9, hrúbka 19/29 cm .  €/m3

  m3
  dopyt

  Murovanie z Ytong tehál, 10 cm

  Cena za murovanie priečky z porobetónovej - siporex - Ytong tehly s rozmerom 10 cm.  €/m3

  m3
  dopyt

  Zidanje s potresniki

  Cena za potresnike, vogalnike na stiku sten.  €/kpl

  kpl
  dopyt

  Vyrovnávanie povrchu stien po obvode budovy s predbežnou prípravou podkladu, výrobou cementovej riedkej a jemnej omietky s cementovou jemnou predĺženou maltou 1: 3 spolu so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a lešeniami tiež všetkými potrebnými vertikálnymi a horizontálnymi presunmi: príprava povrchu na aplikáciu zvislej hydroizolácie  €/m2

  m2
  dopyt

  Vyrovnanie betónového povrchu, výroba cementovej riedkej a jemnej omietky s cementovou jemnou roztiahnutou maltou 1: 3 spolu so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a všetkými potrebnými vvertikálnymi a horizontálnymi presunmi: príprava povrchu na aplikáciu vodorovnej hydroizolácie  €/m2

  m2
  dopyt

  Kompletná dodávka materiálu a vodorovná hydroizolácia - vodotesná membrána - napr

  Sika Proof spolu so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a všetkými potrebnými horizontálnymi a vertikálnymi prepravami. Práce vykonávajte podľa pokynov a detailov výrobcu!  €/m2

  m2
  dopyt

  Kompletná realizácia zvislej hydroizolácie so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a všetkými potrebnými horizontálnymi a vertikálnymi prepravami

  Práce vykonávajte podľa pokynov výrobcu. H.I. v zložení: - Aplikácia studeného asfaltového náteru (napr. IBITOL) na suchý a bezprašný povrch AB konštrukcie, spotreba 0,3 l / m2, sušenie náteru 24 hodín. - Výroba zvislej hydroizolácie. Asfaltové pásy oxidovaného asfaltu v zložení SIST EN 13969 - TYP A a SIST 1031 (napr. ISOTEM V4 alebo ISOTECT V4), sa úplne zvaria so podlahou. Omeriame pásku na začiatok horizontálneho spoja (10 cm). Zvárací proces začíname od spodnej strany steny - od horného konca rohovej lišty smerom k hornej časti steny. Vytvorenie 10 cm priečnych záhybov a 15 cm v pozdĺžnom smere. Dokončením zvislej hydroizolácie dokončíme aj hydroizolačný spoj: stenu-podlahu, spoj minimálne 10 cm ( na EPS rohovýú lištu pásky nezvárame).  €/m2

  m2
  dopyt

  Nákup, dodávka a výstavba vodotesnej tepelnej izolácie ~ 25 cm (napr

  Tepelná izolácia XPS a mechanická vodotesnosť v súlade s SIST EN 13163, európska smernica o stavebných produktoch CPD 89/106 / EHS). Pripájanie; Polyuretánové lepidlo TERMIFIX (1 náplň / 5 m2), asfaltové studené lepidlo BITUFIX (1 až 2 kg / m2) vrátane dodatočnej ochrany s nopovou fóliou (Tefond) so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a všetkými potrebnými horizontálnymi a vertikálnymi presunmi.  €/m2

  m2
  dopyt

  Nákup, dodávka a inštalácia rohových líšt 5x5 cm na zmiernenie ostrého uhla v oblasti prechodu hydroizolácie: podlaha-stena (zabránenie ostrému uhybu zváracej pásky a následného trhania pásov následkom zemských posuvov)  €/m2

  m2
  dopyt

  Nákup, dodávka a inštalácia rohových líšt 5x5 cm na zmiernenie ostrého uhla v oblasti prechodu hydroizolácie: podlaha-stena (zabránenie ostrému uhybu zváracej pásky a následného trhania pásov následkom zemských posuvov)  €/m1

  m1
  dopyt

  Kompletná dodávka a položenie pod základovú dosku tepelnú izoláciu d = 14 cm XPS - Fibran SEISMIC alebo podobnú spolu so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami tiež všetkými potrebnými horizontálnymi a vertikálnymi presunmi

  Práce vykonávajte podľa pokynov a detailov výrobcu!  €/m2

  m2
  dopyt

  Nákup, dodávka a murovanie tehlových nosných stien hrúbých 25 cm, s použitím poréznej tehly 1: 2: 6 a predĺženej malty

  Cena zahŕňa všetky práce a materiály pomocných prostriedkov, pomocný materiál, lepenie tehly, rezanie tehly pre väzbu muriva, dokončovanie zvislých špaliet otvoru, ako aj vyhladenie povrchov parapetov okna. Vyhotovenie podľa pokynov výrobcu, vrátane z V a H preprava tiež potrebných pracovných plošín.  €/m3

  m3
  dopyt

  Nákup, dodávka a murovanie tehlových priečok hrubých 20 cm pomocou poréznej tehly 1: 2: 6 a predĺženej malty 1: 2: 6

  Cena zahŕňa všetky práce a materiály pomocných prostriedkov, pomocný materiál, lepenie tehly, rezanie tehly pre väzbu muriva, dokončovanie zvislých špaliet otvoru, ako aj vyhladenie povrchov parapetov okna. Vyhotovenie podľa pokynov výrobcu, vrátane z V a H preprava tiež potrebných pracovných plošín.  €/m3

  m3
  dopyt

  Nákup, dodávka a murovanie tehlových priečok hrúbky 10 cm pomocou poréznej tehly 1: 2: 6 a predĺženej malty 1: 2: 6

  Cena zahŕňa všetky práce a materiály pomocných prostriedkov, pomocný materiál, lepenie tehly, rezanie tehly pre väzbu muriva, dokončovanie zvislých špaliet otvoru, ako aj vyhladenie povrchov parapetov okna. Vyhotovenie podľa pokynov výrobcu, vrátane z V a H preprava tiež potrebných pracovných plošín.  €/m2

  m2
  dopyt

  Kompletná dodávka a vstavanie prefabrikovaného prekladu z tehál, montáž nad dvernými otvormi, stena hrúbky 10 cm

  Vyhotovenie podľa pokynov výrobcu, vrátane z V a H preprava tiež potrebných pracovných plošín.  €/kpl

  kpl
  dopyt

  Kompletné vyhotovenie hrubých a jemných omietok vnútorných stien domu; hrubá omietka sa vyrába z predĺženej cementovej malty 1: 3: 9 s predchádzajúcim nástrekom, jemnej vápennej omietky 1: 3, vystuženej s armovacou sieťkou 145 g / m2 so všetkými potrebnými lešeniami a prepravami a so všetkými potrebnými pomocnými prácami

  Sadrokartónové steny vysoké do 3,50 m.  €/m2

  m2
  dopyt

  Kompletné vyhotovenie zarovnania AB steny so základnou omietkou napr

  Lepiaca malta Jubizol vystužená armovacou sieťkou 145 g / m2, vrátane náteru s Unigrund, finálnej vrstvy napr. Jub jemná omietková granulácia 1,0 mm so všetkými potrebnými lešeniami a prepravami a tiež so všetkými potrebnými pomocnými prácami. Sadrokartónové steny vysoké do 3,50 m.  €/m2

  m2
  dopyt

  Kompletné vyhotovenie zarovnania AB stropu so základnou omietkou napr

  Lepiaca malta Jubizol vystužená armovacou sieťou 145 g / m2, vrátane náteru Unigrund, finálnej vrstvy napr. Jub jemná omietková granulácia 1,0 mm so všetkými potrebnými lešeniami a prepravami a tiež so všetkými potrebnými pomocnými prácami.  €/m2

  m2
  dopyt

  Kompletné dodávky a obkladanie stien s tepelnou izoláciou EPS hrúbkou 10 cm vrátane vyhotovenia vyarmovanej dokončovacej omietky, spolu so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a tiež všetkými potrebnými vodorovnými a zvislými prepravami  €/m2

  m2
  dopyt

  Vyrezávanie drážok v tehlových stenách pre inštaláciu rôznych vetracích potrubí  €/m1

  m1
  dopyt

  Murárske ošetrenie murovaných stien po predchádzajúcom vyrezaní drážok inštalačných rozvodov, nástrek a hrubé murárske spracovanie vyrezaných drážok v stenách  €/m1

  m1
  dopyt

  Vstavané a murované spracovanie elektrických skriniek, rozdeľovačov, hydrantových skriniek, vodomerov, regulačných a technologických zariadení do veľkosti 1,00 m2  €/kpl

  kpl
  dopyt

  Nákup, dodávka a pokrytie strechy (medzi krokvami) - izolovaná strecha, s tepelnou izoláciou - minerálna vlna hrúbky 16 cm, vrátane parotesnej zábrany so všetkými pomocnými, prípravnými a konečnými prácami a lešeniami a tiež všetkými potrebnými vodorovnými a zvislými prepravami  €/m2

  m2
  dopyt

  Nákup, dodávka a pokrytie strechy (medzi latami) - izolovaná strecha, s tepelnou izoláciou - minerálna vlna hrúbky 10 cm vrátane parotesnej zábrany so všetkými pomocnými, prípravnými a konečnými prácami a lešeniami a všetkými požadovanými vodorovnými a zvislými prepravami  €/m2

  m2
  dopyt

  Nákup, dodávka a kladenie tepelnej izolácie - minerálna vlna hrúbka 20 cm vrátane parotesnej zábrany so všetkými pomocnými, prípravnými a konečnými prácami a lešeniami a všetkými požadovanými vodorovnými a zvislými prepravami  €/m2

  m2
  dopyt

  Kompletná výroba podláh na balkónoch, šikmý betón pre 2% pokles 0-3 cm, asfaltový náter + parozábrana + tepelná izolácia

  4,5 cm + hydroizolácia, so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a lešeniami a všetkými požadovanými vodorovnými a zvislými prepravami.  €/m2

  m2
  dopyt

  Priebežné čistenie staveniska počas vykonávania všetkých prác tiež záverečné čistenie, kompletné odstránenie odpadu zo budovy a preprava zo staveniska na trvalú skládku

  Faktúra po 1x podorysnej plochy budovy.  €/m2

  m2
  dopyt

  Rôzne stavebné pomocné práce pri remeselníckych a montážnych prácach a rôzne nepredvídané a doplnkové práce

  Výpočet by sa mal vykonať na základe skutočných hodín po predchádzajúcom zápise dozorného orgánu do denníka stavby, čo je odhad počtu hodín.  €/ur

  ur
  dopyt

  Vykonanie omietky po odstránení dlaždíc

  Oprava stien v miestach odstránenej keramiky s hrubozrnnou omietkou na predbežný cementovým nástrek.  €/m2

  m2
  dopyt

  Výroba omietky, dvere boli odstránené

  Zamurovanie po prestavbe dverových otvorov do štandardných rozmerov sériových dverí (šírka + 7-8 cm, výška + cca 4-5 cm).  €/m2

  m2
  dopyt

  Výroba omietky, oprava prienikov

  Výroba zamurovania na miestach rôznych menších prienikov v tehlových a betonových stenách po vŕtaniu.  €/kpl

  kpl
  dopyt

  Výroba omietky, zapravenie drážky, 4/3 až 6/5 cm

  Zapravenie drážok v tehlových a betónových stenách pre elektrické a vodoinštalácie.  €/m1

  m1
  dopyt

  Výroba omietky, zapravenie drážky, 6/4 až 8/7 cm

  Zapravenie drážok v tehlových a betónových stenách pre elektrické a vodoinštalácie.  €/m1

  m1
  dopyt

  Výroba omietky, zapravenie podlahovej drážky, 6-8 / 10-12cm

  Výroba zapravenia drážok na podlahe pre nové odtoky.  €/m1

  m1
  dopyt

  Výroba omietky, sprcha

  Výroba omietky v nových sanitárnych priestoroch, sprcha, s podlahovým kanálom a zmiešavacia batéria.  €/kpl

  kpl
  dopyt

  Výroba omietky, toaleta, bidet

  Výroba omietky v nových sanitárnych priestoroch, toaletách alebo bidetoch.  €/kpl

  kpl
  dopyt

  Obmurovanie inštalačného modulu, Geberit

  Obmurovanie vstavaného inštalačného modulu so siporexom - sadrový panel vpredu.  €/kpl

  kpl
  dopyt

  Omietanie povrchov po búraní

  Výroba nových omietok na niestach väčších stavebných zásahov.  €/m2

  m2
  dopyt

  Hydrozolácia kúpeľne

  Natretie poteru s Hydrostopom atď. trikrát v kúpeľni, vrátane 10 cm po stene, a ďalší štvrtý náter pri kontakte podlahy / steny.  €/m2

  m2
  dopyt

  Dobetónovanie , dvere, okenné otvory

  Zabetónovanie prevýšenia pred hlavným vchodom cca. 230/100 cm výška + približne 8- 10 cm, kompletné s bočným debnením, betónom C30 / 37 a armovacou mriežkou ako aj predbežnou vrstvou pre lepšiu priľnavosť k betónu.  €/kpl

  kpl
  dopyt

  Murovanie steny zo sklenených tvárnic (luxferi)

  Dodávka a montáž sklenených tvárnic pre parapetnú stenu zo siporexa, vel. 120/160 cm, napr. CLEAR 1919/8.  €/m2

  m2
  dopyt

  Murovanie parapetu

  Výroba parapetného múru zo siporexu.  €/m2

  m2
  dopyt

  Čistenie, hrubé

  Vykonávanie hrubého čistenia muriva počas rôznych fáz výstavby a nakoniec pred konečným mokrým čistením.  €/m2

  m2
  dopyt

  Murovaný oporný múr

  Dodávka plotových tvárnic, kompletne s murovaním a betónovým zaliatím. Ak je to potrebné, inštalácia výstužných tyčí.  €/m3

  m3
  dopyt

  Krycie dosky oporného múru

  Dodávka a montáž krycích dosiek oporného múru.  €/m2

  m2
  dopyt
  POSLAŤ DOPYT >
  SPOLU:

  Ako ste využili tieto informácie?

  DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOM  BETÓNOVÝ PLOT Z OBDĹŽNIKOV

  Dobrý deň prajem

  Potrebujem urobiť betónový plot v rozmere 3,75 m x 2 m z obdĺžnikov v prílohe fotka cca o aký plot pôjde aj kde sa bude robiť

  V pripade že mate zaujem zrealizovať tento dopyt, zakazku, alebo dať ponuku, poprosim aby ste ma skontaktovali bud telefonický alebo mailom. Termin realizacie
  upresnime telefonicky alebo priamo po dohode

  Ďakujem, s pozdravom 1800 € do 3000 €


  ........

  VYBURAŤ OTVOR, A OSADIŤ NOVE DVERE

  dobrý deň prajem

  potrebujem vybúrať otvor na dvere a osadiť nove dvere
  Nove dvere potrebujem kupit, bud dame posuvacie alebo nieco na vase odporucanie.Dvolezite mi je urobyť otvor.

  V pripade že mate zaujem zrealizovať tento dopyt, alebo dať ponuku, poprosim aby ste ma skontaktovali bud telefonický alebo mailom. Termin realizacie
  upresnime telefonicky alebo priamo po dohode

  Ďakujem 225 € do 375 €


  ........

  HRUBA STAVBA RD - MUROVANIE

  Dobrý deň prajem

  hladam spoločnosť na komplet hrubu stavba RD 230 m2 po vence. Bude sa murovať z tehli 38.

  V pripade že mate zaujem zrealizovať tento dopyt, alebo dať ponuku, poprosim aby ste ma skontaktovali bud telefonický alebo mailom. Termin realizacie
  upresnime telefonicky

  Ďakujem 9000 € do 15000 €


  ........

  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  CENA, VYMUROVAŤ SCHODY NA POSCHODIE ,
  Murárske práce, Jablonové

  270 € do 450 €

  CENA, OBKLAD STYRODUROM, PLOTOVÉ ČAPICE,
  Murárske práce, Nitra

  540 € do 900 €

  CENA, PRIEČKY,
  Murárske práce, Tvrdošovce

  180 € do 300 €  Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

  MURÁRSKE PRÁCE CENNÍK

  SPOLUPRACUJEME S VIAC AKO 373 SPOLOČNOSŤAMI PRE MURÁRSKE PRÁCE


  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  ZÍSKAJ PONUKU

  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI MURÁRSKE PRÁCE?

 • Murárske práce Bánovce nad Bebravou
 • Murárske práce Banská Bystrica
 • Murárske práce Bardejov
 • Murárske práce Bratislava
 • Murárske práce Brezno
 • Murárske práce Bytča
 • Murárske práce Čadca
 • Murárske práce Detva
 • Murárske práce Dolný Kubín
 • Murárske práce Dunajská Streda
 • Murárske práce Galanta
 • Murárske práce Gelnica
 • Murárske práce Hlohovec
 • Murárske práce Humenné
 • Murárske práce Ilava
 • Murárske práce Kežmarok
 • Murárske práce Komárno
 • Murárske práce Košice
 • Murárske práce Krupina
 • Murárske práce Kysucké Nové Mesto
 • Murárske práce Levice
 • Murárske práce Levoča
 • Murárske práce Liptovský Mikuláš
 • Murárske práce Lučenec
 • Murárske práce Malacky
 • Murárske práce Martin
 • Murárske práce Medzilaborce
 • Murárske práce Michalovce
 • Murárske práce Myjava
 • Murárske práce Námestovo
 • Murárske práce Nitra
 • Murárske práce Nové Mesto nad Váhom
 • Murárske práce Nové Zámky
 • Murárske práce Partizánske
 • Murárske práce Pezinok
 • Murárske práce Piešťany
 • Murárske práce Poltár
 • Murárske práce Poprad
 • Murárske práce Považská Bystrica
 • Murárske práce Prešov
 • Murárske práce Prievidza
 • Murárske práce Púchov
 • Murárske práce Revúca
 • Murárske práce Rimavská Sobota
 • Murárske práce Rožňava
 • Murárske práce Ružomberok
 • Murárske práce Sabinov
 • Murárske práce Šaľa
 • Murárske práce Senec
 • Murárske práce Senica
 • Murárske práce Skalica
 • Murárske práce Snina
 • Murárske práce Sobrance
 • Murárske práce Spišská Nová Ves
 • Murárske práce Stará Ľubovňa
 • Murárske práce Stropkov
 • Murárske práce Svidník
 • Murárske práce Topoľčany
 • Murárske práce Trebišov
 • Murárske práce Trenčín
 • Murárske práce Trnava
 • Murárske práce Turčianske Teplice
 • Murárske práce Tvrdošín
 • Murárske práce Veľký Krtíš
 • Murárske práce Vranov nad Topľou
 • Murárske práce Žarnovica
 • Murárske práce Žiar nad Hronom
 • Murárske práce Žilina
 • Murárske práce Zlaté Moravce
 • Murárske práce Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor, Slovenia

  00421 233 329 745

  KONTAKTY

  Dopyty: 00421 233 329 745
  Firmy: 00421 233 329 745

  REGIONÁLNE STRÁNKY

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2020 DaiBau, všetky práva vyhradené