Cenník murárskych prác

Koľko stoja murárske práce? Murárske práce sú veľmi odlišné, a preto sú tiež rôzne ceny. Napríklad vymurovanie 20 cm hrubej tehlovej steny vás bude stáť 120 eur/m3 a 25 cm hrubej steny z pórobetónu 140 EUR/m3. Ak staviate dom na kľúč, cena za všetky stavebné a dokončovacie práce je 800 až 1200 EUR/m2. Pokiaľ ide o podrobné ceny týkajúce sa všetkých murárskych prác, musíte si od dodávateľa vyžiadať ponuku alebo podrobný zoznam predpokladaných prác.

Komu zveriť murárske práce? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným majstrom murárom vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT

CENA ZA MUROVANIE Z TEHÁL


Cena za murovanie s modulárnymi tehlami klasických rozmerov. Cena za murovanie s vápennocementovou maltou hrúbky 29 cm za m2 steny.

100.00 €/m2

VEĽMI NÍZKA CENA
€/m2

STREDNÁ CENA
140.00 €/m2

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Cenník murárskych prác

OSTATNÉ CENY ZA MURÁRSKE PRÁCE

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

Murovanie s Ytong tehlami, 25 a 30 cm

Cena za murovanie stien s pórobetónovými - siporex - Ytong tehlami s dimenziou 25 a 30 cm.€/m3

m3
dopyt

Murovanie s Ytong tehlami, 10 a 15 cm

Cena za murovanie stien s pórobetónovými - siporex - Ytong tehlami s dimenziou 10 a 15 cm.€/m3

m3
dopyt

Siporex Ytong štandardný preklad, 30 cm

Cena za dodávku a inštaláciu štandardného nosného siporexového prekladu Ytong NP 25 na stenu s hrúbkou 30 cm, s pomocnými prácami a prenosmi.€/m1

m1
dopyt

Siporex Ytong štandardný preklad, 25 cm

Cena za dodávku a inštaláciu štandardného nosného siporexového prekladu Ytong NP 25 na stenu s hrúbkou 25 cm, s pomocnými prácami a prenosmi.€/m1

m1
dopyt

Murovanie s modulovou tehlou, 19 x 19 x 29 cm

Cena za murovanie stien s modulovou tehlou, 19 x 19 x 29 cm, vo vápennocementovej malte 1: 3: 9, hrúbka 19/29 cm .€/m3

m3
dopyt

Murovanie z Ytong tehál, 10 cm

Cena za murovanie priečky z porobetónovej - siporex - Ytong tehly s rozmerom 10 cm.€/m3

m3
dopyt

Zidanje s potresniki

Cena za potresnike, vogalnike na stiku sten.€/kpl

kpl
dopyt

Vyrovnávanie povrchu stien po obvode budovy s predbežnou prípravou podkladu, výrobou cementovej riedkej a jemnej omietky s cementovou jemnou predĺženou maltou 1: 3 spolu so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a lešeniami tiež všetkými potrebnými vertikálnymi a horizontálnymi presunmi: príprava povrchu na aplikáciu zvislej hydroizolácie€/m2

m2
dopyt

Vyrovnanie betónového povrchu, výroba cementovej riedkej a jemnej omietky s cementovou jemnou roztiahnutou maltou 1: 3 spolu so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a všetkými potrebnými vvertikálnymi a horizontálnymi presunmi: príprava povrchu na aplikáciu vodorovnej hydroizolácie€/m2

m2
dopyt

Kompletná dodávka materiálu a vodorovná hydroizolácia - vodotesná membrána - napr

Sika Proof spolu so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a všetkými potrebnými horizontálnymi a vertikálnymi prepravami. Práce vykonávajte podľa pokynov a detailov výrobcu!€/m2

m2
dopyt

Kompletná realizácia zvislej hydroizolácie so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a všetkými potrebnými horizontálnymi a vertikálnymi prepravami

Práce vykonávajte podľa pokynov výrobcu. H.I. v zložení: - Aplikácia studeného asfaltového náteru (napr. IBITOL) na suchý a bezprašný povrch AB konštrukcie, spotreba 0,3 l / m2, sušenie náteru 24 hodín. - Výroba zvislej hydroizolácie. Asfaltové pásy oxidovaného asfaltu v zložení SIST EN 13969 - TYP A a SIST 1031 (napr. ISOTEM V4 alebo ISOTECT V4), sa úplne zvaria so podlahou. Omeriame pásku na začiatok horizontálneho spoja (10 cm). Zvárací proces začíname od spodnej strany steny - od horného konca rohovej lišty smerom k hornej časti steny. Vytvorenie 10 cm priečnych záhybov a 15 cm v pozdĺžnom smere. Dokončením zvislej hydroizolácie dokončíme aj hydroizolačný spoj: stenu-podlahu, spoj minimálne 10 cm ( na EPS rohovýú lištu pásky nezvárame).€/m2

m2
dopyt

Nákup, dodávka a výstavba vodotesnej tepelnej izolácie ~ 25 cm (napr

Tepelná izolácia XPS a mechanická vodotesnosť v súlade s SIST EN 13163, európska smernica o stavebných produktoch CPD 89/106 / EHS). Pripájanie; Polyuretánové lepidlo TERMIFIX (1 náplň / 5 m2), asfaltové studené lepidlo BITUFIX (1 až 2 kg / m2) vrátane dodatočnej ochrany s nopovou fóliou (Tefond) so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a všetkými potrebnými horizontálnymi a vertikálnymi presunmi.€/m2

m2
dopyt

Nákup, dodávka a inštalácia rohových líšt 5x5 cm na zmiernenie ostrého uhla v oblasti prechodu hydroizolácie: podlaha-stena (zabránenie ostrému uhybu zváracej pásky a následného trhania pásov následkom zemských posuvov)€/m2

m2
dopyt

Nákup, dodávka a inštalácia rohových líšt 5x5 cm na zmiernenie ostrého uhla v oblasti prechodu hydroizolácie: podlaha-stena (zabránenie ostrému uhybu zváracej pásky a následného trhania pásov následkom zemských posuvov)€/m1

m1
dopyt

Kompletná dodávka a položenie pod základovú dosku tepelnú izoláciu d = 14 cm XPS - Fibran SEISMIC alebo podobnú spolu so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami tiež všetkými potrebnými horizontálnymi a vertikálnymi presunmi

Práce vykonávajte podľa pokynov a detailov výrobcu!€/m2

m2
dopyt

Nákup, dodávka a murovanie tehlových nosných stien hrúbých 25 cm, s použitím poréznej tehly 1: 2: 6 a predĺženej malty

Cena zahŕňa všetky práce a materiály pomocných prostriedkov, pomocný materiál, lepenie tehly, rezanie tehly pre väzbu muriva, dokončovanie zvislých špaliet otvoru, ako aj vyhladenie povrchov parapetov okna. Vyhotovenie podľa pokynov výrobcu, vrátane z V a H preprava tiež potrebných pracovných plošín.€/m3

m3
dopyt

Nákup, dodávka a murovanie tehlových priečok hrubých 20 cm pomocou poréznej tehly 1: 2: 6 a predĺženej malty 1: 2: 6

Cena zahŕňa všetky práce a materiály pomocných prostriedkov, pomocný materiál, lepenie tehly, rezanie tehly pre väzbu muriva, dokončovanie zvislých špaliet otvoru, ako aj vyhladenie povrchov parapetov okna. Vyhotovenie podľa pokynov výrobcu, vrátane z V a H preprava tiež potrebných pracovných plošín.€/m3

m3
dopyt

Nákup, dodávka a murovanie tehlových priečok hrúbky 10 cm pomocou poréznej tehly 1: 2: 6 a predĺženej malty 1: 2: 6

Cena zahŕňa všetky práce a materiály pomocných prostriedkov, pomocný materiál, lepenie tehly, rezanie tehly pre väzbu muriva, dokončovanie zvislých špaliet otvoru, ako aj vyhladenie povrchov parapetov okna. Vyhotovenie podľa pokynov výrobcu, vrátane z V a H preprava tiež potrebných pracovných plošín.€/m2

m2
dopyt

Kompletná dodávka a vstavanie prefabrikovaného prekladu z tehál, montáž nad dvernými otvormi, stena hrúbky 10 cm

Vyhotovenie podľa pokynov výrobcu, vrátane z V a H preprava tiež potrebných pracovných plošín.€/kpl

kpl
dopyt

Kompletné vyhotovenie hrubých a jemných omietok vnútorných stien domu; hrubá omietka sa vyrába z predĺženej cementovej malty 1: 3: 9 s predchádzajúcim nástrekom, jemnej vápennej omietky 1: 3, vystuženej s armovacou sieťkou 145 g / m2 so všetkými potrebnými lešeniami a prepravami a so všetkými potrebnými pomocnými prácami

Sadrokartónové steny vysoké do 3,50 m.€/m2

m2
dopyt

Kompletné vyhotovenie zarovnania AB steny so základnou omietkou napr

Lepiaca malta Jubizol vystužená armovacou sieťkou 145 g / m2, vrátane náteru s Unigrund, finálnej vrstvy napr. Jub jemná omietková granulácia 1,0 mm so všetkými potrebnými lešeniami a prepravami a tiež so všetkými potrebnými pomocnými prácami. Sadrokartónové steny vysoké do 3,50 m.€/m2

m2
dopyt

Kompletné vyhotovenie zarovnania AB stropu so základnou omietkou napr

Lepiaca malta Jubizol vystužená armovacou sieťou 145 g / m2, vrátane náteru Unigrund, finálnej vrstvy napr. Jub jemná omietková granulácia 1,0 mm so všetkými potrebnými lešeniami a prepravami a tiež so všetkými potrebnými pomocnými prácami.€/m2

m2
dopyt

Kompletné dodávky a obkladanie stien s tepelnou izoláciou EPS hrúbkou 10 cm vrátane vyhotovenia vyarmovanej dokončovacej omietky, spolu so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a tiež všetkými potrebnými vodorovnými a zvislými prepravami€/m2

m2
dopyt

Vyrezávanie drážok v tehlových stenách pre inštaláciu rôznych vetracích potrubí€/m1

m1
dopyt

Murárske ošetrenie murovaných stien po predchádzajúcom vyrezaní drážok inštalačných rozvodov, nástrek a hrubé murárske spracovanie vyrezaných drážok v stenách€/m1

m1
dopyt

Vstavané a murované spracovanie elektrických skriniek, rozdeľovačov, hydrantových skriniek, vodomerov, regulačných a technologických zariadení do veľkosti 1,00 m2€/kpl

kpl
dopyt

Nákup, dodávka a pokrytie strechy (medzi krokvami) - izolovaná strecha, s tepelnou izoláciou - minerálna vlna hrúbky 16 cm, vrátane parotesnej zábrany so všetkými pomocnými, prípravnými a konečnými prácami a lešeniami a tiež všetkými potrebnými vodorovnými a zvislými prepravami€/m2

m2
dopyt

Nákup, dodávka a pokrytie strechy (medzi latami) - izolovaná strecha, s tepelnou izoláciou - minerálna vlna hrúbky 10 cm vrátane parotesnej zábrany so všetkými pomocnými, prípravnými a konečnými prácami a lešeniami a všetkými požadovanými vodorovnými a zvislými prepravami€/m2

m2
dopyt

Nákup, dodávka a kladenie tepelnej izolácie - minerálna vlna hrúbka 20 cm vrátane parotesnej zábrany so všetkými pomocnými, prípravnými a konečnými prácami a lešeniami a všetkými požadovanými vodorovnými a zvislými prepravami€/m2

m2
dopyt

Kompletná výroba podláh na balkónoch, šikmý betón pre 2% pokles 0-3 cm, asfaltový náter + parozábrana + tepelná izolácia

4,5 cm + hydroizolácia, so všetkými pomocnými, prípravnými a dokončovacími prácami a lešeniami a všetkými požadovanými vodorovnými a zvislými prepravami.€/m2

m2
dopyt

Priebežné čistenie staveniska počas vykonávania všetkých prác tiež záverečné čistenie, kompletné odstránenie odpadu zo budovy a preprava zo staveniska na trvalú skládku

Faktúra po 1x podorysnej plochy budovy.€/m2

m2
dopyt

Rôzne stavebné pomocné práce pri remeselníckych a montážnych prácach a rôzne nepredvídané a doplnkové práce

Výpočet by sa mal vykonať na základe skutočných hodín po predchádzajúcom zápise dozorného orgánu do denníka stavby, čo je odhad počtu hodín.€/ur

ur
dopyt

Vykonanie omietky po odstránení dlaždíc

Oprava stien v miestach odstránenej keramiky s hrubozrnnou omietkou na predbežný cementovým nástrek.€/m2

m2
dopyt

Výroba omietky, dvere boli odstránené

Zamurovanie po prestavbe dverových otvorov do štandardných rozmerov sériových dverí (šírka + 7-8 cm, výška + cca 4-5 cm).€/m2

m2
dopyt

Výroba omietky, oprava prienikov

Výroba zamurovania na miestach rôznych menších prienikov v tehlových a betonových stenách po vŕtaniu.€/kpl

kpl
dopyt

Výroba omietky, zapravenie drážky, 4/3 až 6/5 cm

Zapravenie drážok v tehlových a betónových stenách pre elektrické a vodoinštalácie.€/m1

m1
dopyt

Výroba omietky, zapravenie drážky, 6/4 až 8/7 cm

Zapravenie drážok v tehlových a betónových stenách pre elektrické a vodoinštalácie.€/m1

m1
dopyt

Výroba omietky, zapravenie podlahovej drážky, 6-8 / 10-12cm

Výroba zapravenia drážok na podlahe pre nové odtoky.€/m1

m1
dopyt

Výroba omietky, sprcha

Výroba omietky v nových sanitárnych priestoroch, sprcha, s podlahovým kanálom a zmiešavacia batéria.€/kpl

kpl
dopyt

Výroba omietky, toaleta, bidet

Výroba omietky v nových sanitárnych priestoroch, toaletách alebo bidetoch.€/kpl

kpl
dopyt

Obmurovanie inštalačného modulu, Geberit

Obmurovanie vstavaného inštalačného modulu so siporexom - sadrový panel vpredu.€/kpl

kpl
dopyt

Omietanie povrchov po búraní

Výroba nových omietok na niestach väčších stavebných zásahov.€/m2

m2
dopyt

Hydrozolácia kúpeľne

Natretie poteru s Hydrostopom atď. trikrát v kúpeľni, vrátane 10 cm po stene, a ďalší štvrtý náter pri kontakte podlahy / steny.€/m2

m2
dopyt

Dobetónovanie , dvere, okenné otvory

Zabetónovanie prevýšenia pred hlavným vchodom cca. 230/100 cm výška + približne 8- 10 cm, kompletné s bočným debnením, betónom C30 / 37 a armovacou mriežkou ako aj predbežnou vrstvou pre lepšiu priľnavosť k betónu.€/kpl

kpl
dopyt

Murovanie steny zo sklenených tvárnic (luxferi)

Dodávka a montáž sklenených tvárnic pre parapetnú stenu zo siporexa, vel. 120/160 cm, napr. CLEAR 1919/8.€/m2

m2
dopyt

Murovanie parapetu

Výroba parapetného múru zo siporexu.€/m2

m2
dopyt

Čistenie, hrubé

Vykonávanie hrubého čistenia muriva počas rôznych fáz výstavby a nakoniec pred konečným mokrým čistením.€/m2

m2
dopyt

Murovaný oporný múr

Dodávka plotových tvárnic, kompletne s murovaním a betónovým zaliatím. Ak je to potrebné, inštalácia výstužných tyčí.€/m3

m3
dopyt

Krycie dosky oporného múru

Dodávka a montáž krycích dosiek oporného múru.€/m2

m2
dopyt
SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

Murárske práce - všetko, čo potrebujete vedieť?

1. Murárske práce

Murárske práce zahŕňajú výstavbu kladením jednotlivých celkov (tehla, pórobetónová tvárnica, kameň atď.). Zvyčajne sa kladú na cementovú maltu, ktorá ich spojí a vytvorí tak jednotnú štruktúru. Murárske práce môžu vytvoriť pekné steny a podlahy za ekonomické ceny. Murárske práce sú zvyčajne dosť fyzicky náročné. Kvôli povahe cementu, betónu, tehál alebo kameňa je konštrukcia zvyčajne odolná a často si vyžaduje malú údržbu.

Murárske práce zahŕňajú stavbu z tehál, pórobetónových tvárnic alebo kameňa, ktoré sú navzájom spojené maltou.
Murárske práce zahŕňajú stavbu z tehál, pórobetónových tvárnic alebo kameňa, ktoré sú navzájom spojené maltou.

1.1. História

Kameň, tehla, malta a betón sú materiály, ktoré používajú pri práci murári už od nepamäti. Najzákladnejším a najvyuživanejší z týchto materiálov bol kameň, ktorý je možné použiť na podlahu, cestu alebo z ktorého je možné vytvárať steny pomocou alebo bez použitia murovacej malty. Ani tehla v histórii stavby nezaostáva ďaleko za kameňom. My ľudia sme si čoskoro uvedomili, že hlinu a piesok je možné miešať a tvarovať do jednotlivých celkov / štvorcov, ktoré je možné stohovať. Niekde na tejto časovej osi sme tiež zistili, že spojivo ako malta urýchľuje a uľahčuje stavbu. Prvými spojivami bolo jednoduché bahno, potom vápno a piesok. Základnou zložkou modernej malty je portlandský cement, ktorý je tiež účinnou látkou v betóne.

1.2 Murárske práce si vyžadujú pevný podklad - základy

Všetky materiály na murovanie majú spoločné to, že sú ťažké a pevné, a preto môžu prasknúť. Ak sa povrch, na ktorom je murovaná konštrukcia, môže pohybovať, tehly nakoniec prasknú. Všetky steny musia byť postavené na stabilnom podklade, buď na pevnom, stabilnom podklade, alebo na stlačenom násype. Vo väčšine prípadov musia byť základy tiež v nemrznúcej hĺbke. Keď zem zmrzne, voda v nej sa rozšíri, keď sa zmení na ľad, a to môže vytvoriť dostatok sily na zdvihnutie budovy alebo na prasknutie tuhého muriva.

1.2.1 Pásové základy, základové dosky

Na stabilných podlahách sú murované konštrukcie postavené na pásových základoch alebo základových doskách. Vo väčšine prípadov ide o železobetónové konštrukcie, aj keď rovnako môže fungovať aj násyp zo stlačeného štrku alebo z drveného kameňa. Základy, ktoré sú vždy širšie ako postavené steny, rozložia váhu steny na väčšiu plochu, aby sa zabránilo nerovnomernému sadaniu a prasknutiu steny. Šírka pásového základu závisí od hmotnosti, ktorú podopiera, a od nosnosti podkladu. Väčšina pásových základov je zhruba o polovicu taká hlboká ako je široká, a ktorá poskytuje dostatočnú hĺbku pre základňu, aby fungovala ako podpora pri podpore hmotnosti.

1.2.2 Podklad pre základy

Betónové dosky, ako aj kamenné alebo tehlové chodníky by mali byť tiež podopreté aj na pevnej zemi, ale namiesto betónového podkladu ležia na drvenom kameni. Rovnako ako základy, aj drvený kameň rozdeľuje váhu povedzme automobilu na zem. Piesok tiež poskytuje drenáž a viac-menej rovnomerný povrch pre uloženie nadstavby. Ďalej umožňuje priečny pohyb betónu, kameňa alebo tehál nad ním. Celá štruktúra sa rozpína a zmršťuje pri teplotných zmenách, a ak bude pri pohybe ohraničená, praskne.

1.3 Čo je to vlastne betón?

Betón použitý na základy je zmes štrku, piesku a portlandského cementu. Portlandský cement je kombinácia hliny a vápna, páleného pri veľmi vysokej teplote a potom rozomletá na jemný prášok. Na mieste sa do zmesi pridá voda. Portlandský cement a voda sa zmiešajú a zlepia piesok a štrk. Voda zároveň chemicky reaguje s portlandským cementom a celá zmes začne tuhnúť. Do zmesi je potrebné pridať len minimálne množstvo vody - prebytočná voda oslabuje výsledný betón. Sušenie betónu trvá asi 28 dní, kým úplne vytvrdne, aj keď zvyčajne je pochôdzny do 12 až 24 hodín. Podľa účelu betónu môžu byť do zmesi pridané aj prísady. Prísady znižujú pravdepodobnosť prasknutia. Zmäkčovače umožňujú pridávať menej vody a pritom stále vytvárajú použiteľný betón. Niektoré prostriedky spomaľujú proces tvrdnutia, čo môže byť užitočné v horúcom počasí, keď môže betón príliš rýchlo vytvrdnúť a prasknúť. Naproti tomu urýchľovače urýchľujú vytvrdzovanie betónu, čo je užitočné v chladnom počasí, keď betón pomaly vysychá. Pre väčšie projekty sa betón objednáva v betonárni a dodáva sa v nákladných autách –  v automiešačke. Plne naložený nákladný automobil so zmesou obsahuje asi 10 metrov kubických mokrého betónu resp. asi 20 ton materiálu. Práce vyžadujúce menej ako jeden meter kubický betónu sa zvyčajne vykonávajú ručným miešaním betónových zmesí, ktoré kupujeme vo vreciach.

1.4 Čo je malta?

Malta je zmes portlandského cementu a piesku a používa sa na murovanie stien z pórobetónových tvárnic, tehál a kameňa. K tradičnej malte patrí aj vápno, vďaka čomu je malta lepivejšia. Malty používané pred koncom 19. storočia pozostávali iba z vápna a piesku. Dnešné malty používajú na dosiahnutie dobrých užitočných vlastností prísady do vápna a predávajú sa v niekoľkých zloženiach určených na kladenie tehál, betónových tehál alebo kameňa.

1.5 Rôzne druhy murovacích materiálov

Ak sa konštrukcia skladá zo stavebných blokov a malty, možno ju považovať za murárske práce. Malta hrá dôležitú úlohu v murovaných konštrukciách a pôsobí ako lepidlo alebo spojivo, ktoré drží všetko pohromade. Malta je k dispozícii v mnohých verziách s rôznym stupňom pevnosti.

1.5.1 Tehly

Tehla je dnes najpopulárnejším murovacím materiálom. Je známe, že tehla je odolná a krásne vyzerajúca, vydrží generácie a je stále v móde. Tehly sú tiež k dispozícii v rôznych verziách, od tradičnejších až po moderné textúry a farby. Tehly je možné ukladať rôznymi spôsobmi a rôznymi vzormi. Tehly sú zvyčajne vyrobené z hliny, piesku, vody, niekedy vápna alebo popola. Rôzne druhy tehál môžu obsahovať rôzne prísady, ktoré sa zmiešajú a potom lisujú do formy. Akonáhle sú tehly pekne tvarované, vložte ich do veľmi horúcej rúry a pečte v celých jednotkách.

1.5.2 Kameň

Na výrobu kamenných múrov sa dajú použiť dva druhy kameňov, buď ošetrené alebo neošetrené. Opracovaný kameň je jednotnejšej veľkosti a má rôzne textúry. Surový alebo drsný kameň poskytuje rustikálnejší vzhľad a má rozloženie steny bez vzorov. Surový kameň dodáva autentickejší alebo prirodzenejší vzhľad, ktorý môže byť chaotickejší, ale v skutočnosti ponúka vynikajúci výsledok.

1.5.3 Pórobetónové tvárnice

Pórobetónové tvárnice sa kladú podobne ako tehly, pričom jedna tehla je v usporiadanej podobe stlačená proti druhej. Pretože pórobetónové tvárnice sú oveľa väčšie ako tehly,  ich kladenie trvá oveľa kratšie. Vďaka tejto a ďalším vlastnostiam sú pórobetónové murovacie prvky veľmi obľúbeným stavebným materiálom. Spravidla sú cenovo dostupnejšie a tiež odolnejšie voči ohňu. Pórobetónové tvárnice majú rôzne veľkosti, tvary a tiež špeciálne tvary, čo z nich robí veľmi univerzálny stavebný materiál. Väčšie budovy, ako sú školy, továrne a obytné budovy, sú často vyrobené z pórobetónových tvárnic.

2. Vyberte si kvalitného dodávateľa muriva!

2.1 Môžeme si murovať sami?

Väčšina murárskych prác je práca pre profesionálov. Pre väčšie projekty potrebujeme okrem vedomostí a skúseností, ktoré sme si v priebehu rokov zdokonalili, aj ťažké mechanizmy a špecializované nástroje. Murivo je považované za jednu z prístupnejších zručností, takže si ho chce vyskúšať veľa staviteľov. Úloha to však nie je ľahká, najmä ak sa chystáte stavať nosné steny. Najjednoduchší spôsob, ako dosiahnuť vynikajúce výsledky, je nájsť dobrého murára. Toto je tiež nákladovo najefektívnejšia možnosť, pretože výroba bude rýchla a zníži sa možnosť chýb. Napriek tomu existuje veľa murárskych prác, ktoré s trochou zručnosti zvládneme sami. Napríklad výroba / vydláždenie záhradného chodníka môže byť taký DIY projekt. Alebo množstvo opráv muriva, ktoré šikovný človek zvládne sám pomocou niekoľkých nástrojov a správnych výrobkov. Napríklad oprava poškodenej omietky, oprava betónu alebo povrchová úprava opotrebovanej betónovej dosky alebo chodníka. Prefabrikované betónové bloky otvárajú niektoré možnosti pri výrobe krbov alebo terás atď.

3. Murárske práce - druhy

Pojem murivo sa používa veľmi často a nie vždy je úplne jasnené čo znamená. Murovaná konštrukcia zahŕňa všetko, čo sa vyrába spájaním rôznych materiálov pomocou malty. Malta je cementová zmes, ktorá po vysušení pôsobí ako spojivo pre budovy a stavby z tehál, betónu, kameňa, mramoru a iných materiálov. Murovacie materiály môžu byť umelé alebo prírodné. Tu vysvetľujeme rôzne druhy murárskych prác a na všetky odpovedáme.

3.1 Murárstvo ako povrchová úprava alebo murárstvo ako stavebníctvo

Obklady stien a podláh majú zvyčajne estetický účel oproti stenám budov alebo iným pevným a nosným konštrukciám. Takéto práce zahŕňajú obkladové a lepiace materiály na vonkajšiu stranu nosných stien alebo stien a podláh. Nosná stena však odoláva vonkajším prvkom a bojuje s nimi; je samostatná a nie je spojená s ničím iným.

3.2 Rôzne druhy murárskych prác

Aj keď stále existujú odborníci vyškolení na vykonávanie všetkých druhov murárskych prác, všeobecne sa toto povolanie stáva čoraz špecializovanejším. Rozsiahly zoznam murárskych prác nám ukazuje, že každý typ práce vyžaduje odbornosť a veľa skúseností. Tu sú niektoré murárske práce:

Kladenie tehál a iných stavebných tvárnic

Stavba a oprava komínov

Renovácie a opravy tehlových stien

Kladenie kameňa pomocou malty alebo suchého stohovania

Odlievanie základov, základových dosiek, stĺpov, podlahových dosiek ...

Opravy cementu

Cementové nátery

Výroba debnenia /šalung

Výroba hydroizolácie

Stavba kamenných alebo tehlových múrov, oporných múrov, stĺpov, dekoratívnych alebo funkčných štruktúr.

Inštalácia obkladov stien z kameňa alebo umelého kameňa

Rezanie betónu

Montáž / obnova ozdobných prvkov z vápna alebo prírodného kameňa a architektonických detailov

Výroba kamenných alebo betónových chodníkov, terás, vonkajších grilov, krbov a schodov Zámkové dlažby

Liatie betónových schodov

Výroba betónových, kamenných alebo asfaltových príjazdových ciest

Obnova stavebného dedičstva, ktorá zahŕňa znovuvytvorenie originálnych materiálov a dizajnov vrátane farebných mált

4. Murivo - Ako postaviť tehlový múr

4.1 Množstvo tehál

Samozrejme, ak sa chcete pustiť do murovacieho projektu, má zmysel najskôr sa pustiť do malého projektu, v ktorom si precvičíte základné zručnosti. Vyskúšanie muriva na záhradnej stene je skvelým začiatkom. Pred začatím projektu musíte zistiť, koľko tehál potrebujete. Štandardná veľkosť tehly je 215 mm x 102,5 mm x 65 mm. Pre presný výpočet musíte vziať do úvahy aj 10 mm vrstvu malty. Pre správny výpočet zvážte nasledujúce rozmery: 225 mm x 102,5 mm x 75 mm. Potom budete chcieť pridať nejaké ďalšie odpadové tehly (kalo), asi 5 %.

4.2 Čo budete potrebovať?

Tehlová stierka

Debnenie

Meter

Vodováhy

Šnúry

Lopata

Gumové kladivo

Výstuž (podpera)

Tvrdý kartáč

4.3 11 krokov k stavbe tehlového múru

Krok 1: Začnite murovanú stenu v rohoch

Najskôr položte tehly na oba konce steny, kde začnú rohy. Toto by sa malo vykonať, ak je to potrebné, po príprave základov. Pomocou šnúrky medzi dvoma vonkajšími tehlami vo výške tehly vytvorte ploché vodidlo.

Krok 2: Zmiešajte maltu

Na starú debniacu dosku (OSB) nasypte päť lopatiek piesku a jednu lopatku cementu. Miešajte lopatou, kým nebudú rovnomerne sfarbené. Vytvorte dutinu, nalejte do nej vodu a premiešajte. Opakujte, kým nie je textúra hladká, krémová a nie príliš tekutá.

Krok 3: Položte prvú vrstvu malty

Potom pozdĺž šnúrky naneste 1 - 2 cm malty. Počnúc jedným koncom položte prvú tehlu a ľahkým poklepaním ju položte do nanesenej malty. Koniec nasledujúcej tehly namažte maltou a oprite ju o prvú. Ako pomôcku na vedenie priamky použite šnúrku.

Krok 4: Postavte tehlové rohy

V mieste, kde chcete, aby vaše rohy začali, položte z boku na konci steny tehlu. Pri stavbe steny musí byť každý nasledujúci tehlový roh položený v opačnom smere.

Krok 5: Vyrežte tehly

Pri stavbe rohov budete musieť na určité časti položiť iba polovicu tehly. Ak chcete tehlu rozrezať na polovicu, položte ju na bok, dláto položte na miesto štiepania a silným úderom kladivom / palcátom. Tehla by mala byť po prvom údere rozpolená.

Krok 6:  Na rohy by ste mali myslieť vždy dopredu

Na rohoch vždy postavte aspoň jeden rad vyššie ako zvyšok steny. Za týmto účelom posuňte povrázok nahor a vložte ho do malty na stĺpoch. Pri nosníkoch by mal byť koniec každej tehly nad stredom spodného šáru.

Krok 7: Skontrolujte, či sú škáry hrubé 10 mm

Vodorovné a zvislé škáry by mali mať hrúbku 10 mm. U bežných tehál by to malo byť 75 mm od hornej časti hornej tehly k hornej časti spodnej.

Krok 8: Dokončenie rohov

Po dokončení na vrchu rohov však môžete vytvoriť atraktívnu povrchovú úpravu za nižšiu cenu vložením tehál do malty nabok.

Krok 9: Dokončite steny

Pre zaujímavú úpravu dokončenej steny posledné tehly otočte zvisle po celej dĺžke a položte po celej dĺžke steny. Použite druhú, vyššiu šnúrku, aby bola čiara rovnomerná.

Krok 10: Ako dokončiť škáry?

Na dokončenie spojov použite zaoblený nástroj alebo lyžicu, aby ste zoškrabali prebytočnú maltu a vytvorili krásnu povrchovú úpravu škáry. Začnite vodorovnými škárami, potom zvislými - takto ľahšie odstránite prebytočnú maltu.

Krok 11: Vyčistite tehlu

Nakoniec jemne očistite stenu a očistite všetku maltu, ktorá spadla na podlahu, skôr ako zaschne. Cement je možné zmyť z podlahy vodou, ale buďte opatrní, aby ste neznečistili novú stenu!

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMOBRUBA HROBU NA CINTORÍNE

Dobrý deň,

potrebujem obrubu hrobu na cintoríne v Turčianskom Michale.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
450 € do 750 €


........

DOMUROVAŤ VNÚTORNÉ PRIEČKY

Dobrý deň,

potrebovali by sme dokončiť dve vnútorné priečky, zamurovať otvor na dvere+ ešte niekoľko drobných prác.
1x celá miestnosť, 1x polovica miestnosti + zamurovať niekoľko otvorov

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
630 € do 1050 €


........

STAVBA PRIEČOK PLUS DOMUROVANIE

Dobrý deň,

máme záujem o stavbu priečok plus domurovanie. Potrebujeme murárov s vybavením, materiál mame pripadne dokúpime.
Cca 82 m2 priečky zmenšenie 2 okien a vymurovanie stlpika.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

2700 € do 4500 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, ZAHRADNY DOMCEK Z YTONGU PLUS STRECHA S PREDLZENIM NAD TERASU, 3,5X4,5 A STRECHA VACSIA PODLA TERASY
Murárske práce, Župčany

2250 € do 3750 €

CENA, MURÁRSKE PRÁCE , 180 M2
Murárske práce, Nováky

6300 € do 10500 €

CENA, VYMUROVAŤ MENŠIU ŽUMPU 2 X 3 M, 2 X 3 M
Murárske práce, Vyšný Medzev

270 € do 450 €

CENA, MUROVANIE RD YTONG, 45M3 YTONGU
Murárske práce, Hviezdoslavov

5850 € do 9750 €

CENA, VONKAJSIA PRÍSTAVBA K DOMU - SPRCHOVACI KUT SO ZACHODOM, ŠÍRKA CCA 2 -2,5 M X 1,5 M X VÝŠKA CCA 2,20M,
Murárske práce, Jelka

1080 € do 1800 €

CENA, OPRAVIŤ POPUKANÉ ZÁKLADY POD CHATOU, PÔDORIS 6X8, NEROVNOMERNÁ VÝŠKA ZÁKLADOV 50CM
Murárske práce, Martin

1350 € do 2250 €

CENA, BÚRANIE PRIEČKY ,STIERKY, 30M2
Murárske práce, Vráble

1350 € do 2250 €

CENA, ODSTRÁNIŤ STARÚ A ZHOTOVIŤ NOVÚ STRECHU , CCA 20 M2
Murárske práce, Červeník

450 € do 750 €

CENA, POLOŽIŤ NOSNÝ PREKLAD YTONG A ZAMUROVAŤ OKENNÝ OTVOR., 1,2 M2
Murárske práce, Spišské Bystré

3150 € do 5250 €

CENA, POTREBUJEME 2X MURÁROU NA MUROVANIE NENOSNYCH STIEN, ROZOSTAVANY BUNGALOV LEN NENOSNE STENY
Murárske práce, Poprad

900 € do 1500 €

CENA, MUROVANIE, 30 M3
Murárske práce, Veľká Ida

4050 € do 6750 €

CENA, ZALOŽIŤ PRVÝ RAD TEHLY GARÁŽ PRÍPADNE POSTAVIT, 6M X 6M
Murárske práce, Myjava

4500 € do 7500 €

CENA, OPRAVIŤ - NAVÝŠIŤ PREKLADY NAD DVERAMI NA NOVOSTAVBE. , 8 DVERÍ
Murárske práce, Šulekovo

450 € do 750 €

CENA, MONTÁŽ OKNA , NOVÉ OKNO 1300X1500
Murárske práce, Ľutov

45 € do 75 €

CENA, MUROVANIE PIVNICE NA ZAHRADE - 2.5 * 3M + VONKANSIE SCHODY, 2.5M * 3M + SCHODY ZVONKA
Murárske práce, Cífer

1350 € do 2250 €

CENA, MUROVANIE STIEN A PRIECOK, DOM MA ROZMER 11X15 M
Murárske práce, Prešov

7200 € do 12000 €

CENA, VÝSTAVBA PRÍSTUPOVÝCH ŽELEZOBETÓNOVÝCH SCHODOV DO DOMU , CCA 80CM PODESTA, ŠÍRKA SCHODOV CCA 110CM, - PRIBLIŽNE 5 SCHODOV, Z DÔVODU DVÍHANIA POZEMKU BUDE PRVÝ SCHOD NA 3 DTČKACH
Murárske práce, Zvolen

630 € do 1050 €

CENA, POSTAVIT 1 M VYSOKÝ A 10 M DLHÝ MÚR, S BETÓNOVÝM ZÁKLADOM
Murárske práce, Skalka nad Váhom

5400 € do 9000 €

CENA, OPRAVA (VYROVNANIE) PLOTOVÉHO MÚRIKA A STĹPIKOV DO ROVINY, CCA 30 M
Murárske práce, Liptovský Mikuláš

1800 € do 3000 €

CENA, MURÁRSKE, VIAZACIE PRÁCE NA STAVBE, 50 TON A VIAC
Murárske práce, Liptovský Mikuláš

27000 € do 45000 €

CENA, VYMUROVANIE OBVODOVYCH A NOSNÝCH PRIEČOK , 126M2 OBVODOVEJ 30CM A NOSNEJ 25CM 45M2
Murárske práce, Sabinov

7200 € do 12000 €

CENA, BETONOVANIE DEKY,ARMATURA, 120M2
Murárske práce, Pakostov

8100 € do 13500 €

CENA, MUROVANIE PRIEČOK , 200 M2
Murárske práce, Nová Lesná

4500 € do 7500 €

CENA, REKONŠTRUKCIU KÚPELNE, PO POPISE
Murárske práce, Turzovka

1800 € do 3000 €

CENA, MUROVANIE PRIEČOK, 600M2
Murárske práce, Nová Dedinka

8100 € do 13500 €

CENA, OSADENIE PREKLADOV DO EXISTUJÚCICH MÚROV, MUROVANIE PRIEČOK, 7 PREKLADOV, DVE PRIEČKY
Murárske práce, Malý Krtíš

1350 € do 2250 €

CENA, ZÁHRADNÝ DOMČEK + TERASA + CHODNÍK, DOMČEK 3X4, TERASA 3X4 ZASTREŠENÁ + ZÁMKOVÁ DLAŽBA 6M2
Murárske práce, Senec

5985 € do 9975 €

CENA, VYMUROVAŤ PLOT Z OKRASNÝCH TVÁRNIC , 35 M
Murárske práce, Hozelec

2700 € do 4500 €

CENA, HĽADÁM NA DOPLNENIE MURÁROV NA PROJEKTE V LM, 500 M3 HELUZ 300 MM NA LEPIDLO, 450 M3 HELUZ AKU NA MALTU
Murárske práce, Liptovský Mikuláš

900 € do 1500 €

CENA, BETONOVÉ SCHODISKO DO JAZERA , PO POPISU
Murárske práce, Selce

675 € do 1125 €

CENA, VÝSTAVBA TERASY NA PILEROCH, 9X3M
Murárske práce, Prešov

1800 € do 3000 €

CENA, SSPEVNENIE ZÁKLADOV RODINNÉHO DOMU, 15 M
Murárske práce, Betliar

1350 € do 2250 €

CENA, VYBETÓNOVANIE SCHODOV, PO POPISU
Murárske práce, Považská Bystrica

900 € do 1500 €

CENA, SKLAD NARADIA , 36M2
Murárske práce, Poniky

27000 € do 45000 €

CENA, OBVODNOVÉ MURIVO, 35 M3
Murárske práce, Rovinka

2700 € do 4500 €

CENA, MUROVANÝ ZÁHRADNÝ DOMČEK, 3,5X5M
Murárske práce, Trnava

972 € do 1620 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

MURÁRSKE PRÁCE CENNÍK

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

1173+ SPOLOČNOSŤAMI PRE MURÁRSKE PRÁCE
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI MURÁRSKE PRÁCE?

 • Murárske práce Bánovce nad Bebravou
 • Murárske práce Banská Bystrica
 • Murárske práce Bardejov
 • Murárske práce Bratislava
 • Murárske práce Brezno
 • Murárske práce Bytča
 • Murárske práce Čadca
 • Murárske práce Detva
 • Murárske práce Dolný Kubín
 • Murárske práce Dunajská Streda
 • Murárske práce Galanta
 • Murárske práce Gelnica
 • Murárske práce Hlohovec
 • Murárske práce Humenné
 • Murárske práce Ilava
 • Murárske práce Kežmarok
 • Murárske práce Komárno
 • Murárske práce Košice
 • Murárske práce Krupina
 • Murárske práce Kysucké Nové Mesto
 • Murárske práce Levice
 • Murárske práce Levoča
 • Murárske práce Liptovský Mikuláš
 • Murárske práce Lučenec
 • Murárske práce Malacky
 • Murárske práce Martin
 • Murárske práce Medzilaborce
 • Murárske práce Michalovce
 • Murárske práce Myjava
 • Murárske práce Námestovo
 • Murárske práce Nitra
 • Murárske práce Nové Mesto nad Váhom
 • Murárske práce Nové Zámky
 • Murárske práce Partizánske
 • Murárske práce Pezinok
 • Murárske práce Piešťany
 • Murárske práce Poltár
 • Murárske práce Poprad
 • Murárske práce Považská Bystrica
 • Murárske práce Prešov
 • Murárske práce Prievidza
 • Murárske práce Púchov
 • Murárske práce Revúca
 • Murárske práce Rimavská Sobota
 • Murárske práce Rožňava
 • Murárske práce Ružomberok
 • Murárske práce Sabinov
 • Murárske práce Šaľa
 • Murárske práce Senec
 • Murárske práce Senica
 • Murárske práce Skalica
 • Murárske práce Snina
 • Murárske práce Sobrance
 • Murárske práce Spišská Nová Ves
 • Murárske práce Stará Ľubovňa
 • Murárske práce Stropkov
 • Murárske práce Svidník
 • Murárske práce Topoľčany
 • Murárske práce Trebišov
 • Murárske práce Trenčín
 • Murárske práce Trnava
 • Murárske práce Turčianske Teplice
 • Murárske práce Tvrdošín
 • Murárske práce Veľký Krtíš
 • Murárske práce Vranov nad Topľou
 • Murárske práce Žarnovica
 • Murárske práce Žiar nad Hronom
 • Murárske práce Žilina
 • Murárske práce Zlaté Moravce
 • Murárske práce Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 DaiBau, všetky práva vyhradené