ASFALTOVANIE cena

  Cena asfaltu závisí od prípravy podložia a počtu vrstiev. Za prípravu a spevnenie podložia zaplatíte okolo 6 €/m2. Cena za položenie jednej vrstvy asfaltu je okolo 15 €/m2. Dvojvrstvový asfalt je pevnejší, hladší, rovný a stojí okolo 18 €/m2. Aby ste sa dozvedeli presnú cenu za asfaltovanie môžete poslať dopyt našim overeným asfaltérom a tak dostanete viacero ponúk. Pripravili sme pre vás aj niekoľko rád o asfaltovaní.

  POSLAŤ DOPYT REALIZÁTOROM >

  CENA ZA ASFALTOVANIE


  Cena asfaltovanie. Cena za dodávku a pokládku dvojvrstvového jemného a hrubého asfaltu. Cena za asfalt o hrúbke 5 cm a 3 cm, spolu s prípravou na štrkopiesok.

  20.00 €/m2

  VEĽMI NÍZKA CENA
  €/m2

  STREDNÁ CENA
  30.00 €/m2

  NAJVYŠŠIA CENA
  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
  Cena za asfaltéra

  OSTATNÉ CENY ZA ASFALTOVANIE

  Vaše množstvo

  jednotka

  orientačná cena

  Vaša cena

  Asfaltovanie 5 cm hrubého asfaltu, 3 cm jemného asfaltu, kompletne

  Orientačná cena asfaltovania s predbežnou vyrovnaním terénu- bez prípravy podkladu do cca. 200m2  €/m2

  m2
  dopyt

  Asfaltovanie 5 cm hrubého asfaltu, 3 cm jemného asfaltu, kompletne

  Orientačná cena asfaltovania s vyrovnaním terénu - bez prípravy podkladu nad cca. 200m2  €/m2

  m2
  dopyt

  Manuálne asfaltovanie

  Cena za manuálne asfaltovanie. Cena manuálneho asfaltovania. Cena za manuálne asfaltovanie na predpripravený povrch pre 6 cm hrubú vrstvu asfaltu.  €/m2

  m2
  dopyt

  Drobné opravy asfaltu

  Cena za opravu asfaltu. Cena za opravu asfaltových trhlín. Náklady na opravu trhlín s elastickou bitúmenovou studenou liacou hmotou. Cena za opravu trhlín v asfalte do 2 cm.  €/m2

  m2
  dopyt

  Demontáž a montáž krytov

  Demontáž a montáž existujúcich liatinových krytov so zarovnaním do novej výšky.  €/kpl

  kpl
  dopyt

  Odstránenie vymývynej dlažby

  Demolácie a odstraňovanie existujúcej betónovej vymývanej dlažby, dlaždíc s naložením na dopravný prostriedok a odvozom na skládku, spolu so zaplatením poplatku.  €/m2

  m2
  dopyt

  Odstránenie obrubníkov

  Odstránenie existujúcich obrubníkov naložením na dopravný prostriedok a odvozom na skládku spolu s zaplatením poplatku.  €/m

  m
  dopyt

  Odstránenie asfaltu, betónu

  Strojové rezanie asfaltu, odstraňovanie asfaltu alebo betónu o hrúbke od 11 do 15 cm, nakladanie a odstraňovanie sutiny na skládku, pričom sa berú do úvahy náklady na dočasnú a konečnú skládku s predložením záznamov prevádzkovateľa skládky a terénne úpravy okolia.  €/m2

  m2
  dopyt

  Výkop pre asfaltovanie

  Kombinovaný strojovo-manuálny široký výkop v teréne III. kategórie, hĺbka výkopu do 40 cm, s nakladaním materiálu na vozidlo a jeho prepravou na trvalú skládku vrátane zaplatenia poplatkov za skládku.  €/m2

  m2
  dopyt

  Násyp štrku

  Dodávka a montáž stenového štrku frakcie 0-100 mm v hrúbke 40cm.  €/m2

  m2
  dopyt

  Násyp drti

  Dodávka a inštalácia drti, štrkopiesku (0-32D) pre jemné vyrovnanie v hrúbke približne 10 cm.  €/m2

  m2
  dopyt

  Jemné vyrovnanie

  Jemné vyrovnanie s presnosťou +- 1 cm a valcovanie podkladu.  €/m2

  m2
  dopyt

  Asfaltový nástrek (náter) pre povrchovú úpravu.

  Nástrek (náter) s asfaltovou emulzijou pred povrchovou úpravou asfaltu.  €/m2

  m2
  dopyt

  Dvojvrstvový asfalt

  Dodávka a pokládka asfaltu AC 22 base B 50/70 A3, hrúbky 5 cm. Dodávka a pokládka asfaltu AC 8 surf B 50/70 A4 hrubky 3 cm.  €/m2

  m2
  dopyt

  Jednovrstvový asfalt

  Dodávka a pokládka asfaltu AC 8 surf B 50/70 A4 hrúbky 6cm.  €/m2

  m2
  dopyt

  Zahradné obrubníky

  Dodávka a montáž dvojvrstvových betónových obrubníkov 8x20x100 cm cementovo šedá farba, príprava základov a lôžok pre montáž obrubníkov, montáž obrubníkov s vyrovnávaním a obbetónovaním.  €/m

  m
  dopyt

  Cestné obrubníky

  Dodávka a montáž dvojvrstvových cestných betónových obrubníkov 12x20x100 cm cementovo šedá farba, príprava základov a lôžok pre montáž obrubníkov, montáž obrubníkov s vyrovnávaním a obbetónovaním.  €/m

  m
  dopyt

  Liniová vpusť

  Dodávka a montáž líniových vpustí s pozinkovaným roštom do betónu bez položenia potrubia pre dažďové vody.  €/m

  m
  dopyt

  Bodová vpusť

  Dodávka a montáž štandardnej pochôdznej bodovej vputi s kovovým roštom. Dodávka vrátane prípojného kusa pre odtok.  €/kpl

  kpl
  dopyt

  Asfaltový odtokový kanál

  Výroba asfaltového odtokového kanála primeranej šírky pre správny spád pozdĺž asfaltovej plochy.  €/m

  m
  dopyt
  SPOLU:
  POSLAŤ DOPYT >

  Zámková dlažba


  Cena dlažby je rôzna, závisí od toho, aký druh dlažbovej krytiny použijeme, ako pripravíme podklad a...

  Skontrolovať tiež: Dlaždice, dlažba na terase, zámková dlažba cena

  Ako ste využili tieto informácie?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Asfaltovanie - všetko, čo potrebujete vedieť

  1. Čo potrebujeme vedieť o dláždených príjazdových cestách a dvoroch?

  Pri usporiadaní príjazdovej cesty a dvora je dôležité vziať do úvahy estetický aspekt, súlad povrchu podlahy s domom a jeho okolím, ako aj použiteľnosť a životnosť materiálu, ktorý chceme použiť. Používatelia sa preto najčastejšie rozhodnú vydláždiť svoje dvory.

  Z dôvodu ľahkej údržby a dlhej životnosti sa používatelia najčastejšie rozhodujú vydláždiť príjazdové cesty a dvory.
  Z dôvodu ľahkej údržby a dlhej životnosti sa používatelia najčastejšie rozhodujú vydláždiť príjazdové cesty a dvory.

   

  1.1. Výhody asfaltu

  Jednou z hlavných výhod asfaltovania je určite rýchlosť vykonávania asfaltu, ktorú je možné položiť za jeden deň, s riadne pripravenou základňou. Jednoduchá údržba a prakticky neobmedzená životnosť sú tiež dôležitými dôvodmi rozhodnutia o vydláždení. Asfalt je jedným z najodolnejších materiálov a je odolný aj pri solení v zime. Je to najjednoduchší spôsob, ako odstrániť sneh a nezhromažďuje piesok a kamene. Priaznivá cena asfaltovej konštrukcie v porovnaní s inými formami dlažby prístupových ciest a dvorov iba umocňuje jej popularitu. Cena asfaltovania inak závisí od miesta, účelu a hrúbky.

  1.2 Slabé stránky asfaltu

  Napriek mnohým výhodám má asfalt určité nevýhody. V lete sa silno prehrieva a vyžaruje teplo. Prehreje sa dokonca natoľko, že sa môžeme popáliť, ak naň stúpime naboso. Asfalt expanduje pri vysokých teplotách a zmenšuje sa pri nízkych teplotách, takže okraje asfaltu začínajú praskať. V prasklinách sa hromadia nečistoty a materiál sa pomaly rozpadá. Slabosť asfaltu sa prejavuje aj v prípade ďalších prác alebo mantážach nových inštalácií a pripojení. Pri položení rúr musí byť asfalt rozrezaný a následne opravený. Kontakt starého a nového asfaltu bude zreteľný a farby sa budú tiež líšiť. Keby sme mali vydláždený dvor, odstránili by sme časť dlažby a po dokončení prác ju dáme späť.

  2. Profesionálne a kvalitné prevedenie

  Je dôležité, aby asfaltovanie vykonával odborne vyškolený dodávateľ s množstvom skúseností. Pri výbere spoločnosti, ktorá bude pre vás pracovať, venujte pozornosť skúsenostiam a referenciám spoločnosti. Kvalitný dodávateľ vám ponúka záruku na prípravu podkladu a na nainštalovaný asfalt. Profesionálne nanášaný asfalt je zárukou jeho dlhej životnosti, preto nájdite odborníkov, ktorí budú nanášať asfalt v súlade s vašimi želaniami a zavedenými normami.

  3. Druhy asfaltu pre dvor a príjazdové cesty

  Výber typu asfaltu závisí hlavne od týchto faktorov:

  - účel oblasti: asfaltovanie lodeníc, prístupových ciest, ciest ...

  - typy povrchových záťaží: ľahké, ťažké alebo ťažké bremená,

  - geografické polohy

  - výška investície

  Bez ohľadu na to, o aký typ asfaltu sa rozhodneme, potrebujete riadne pripravený podklad, pretože asfalt ako materiál nie je samonosný.

  3.1 Jednovrstvový asfalt

  Cena jednovrstvového asfaltovania je, samozrejme, najnižšia. Tento typ riešenia je zvlášť vhodný pre vozovky a príjazdové cesty, ktoré sú s ľahším zaťažením.

  Kombinácie jednovrstvových asfaltovacích verzií:

  - pri malom povrchovom zaťažení (do 3,5 t) môže byť kamenná frakcia od 0 do 11 alebo 16 mm a hrúbka vrstvy je 5 až 6 cm

  - pri ťažších povrchových zaťaženiach (do 8 ton) je kamenná frakcia od 0 do 16 mm a hrúbka vrstvy je 7 - 8 cm.

  Údaje slúžia iba na informačné účely. Po kontrole na mieste sa určí vhodný typ a hrúbka asfaltu.

  3.2 Dvojvrstvové asfaltovanie

  Tento typ riešenia je zvlášť vhodný pre vozovky a príjazdové cesty, ktoré sú okrem premávky osobných automobilov zaťažené aj prepravou ťažších vozidiel. Dvojvrstvový asfalt je lepšej kvality vďaka silnejšej vrstve spodnej vrstvy, ktorá pozostáva z hrubej frakcie kameňa. Takto vyrobený povrch lepšie odoláva bodovému zaťaženiu pri vysokých teplotách. Tenšia horná vrstva sa skladá z asfaltu z jemnej frakcie kameňa, vďaka čomu má asfalt hladký povrch. Zvyčajná celková hrúbka oboch vrstiev je 8 cm. Spodná vrstva je hrubá 5 cm a horná 3 cm, čo zodpovedá dlažbe dvorov a príjazdových ciest. Tento druh asfaltovania je o niečo drahší, ale kvalitnejší, krajší a trvanlivejší.

  Kombinácie jednovrstvových asfaltovacích verzií:

  - pri ťažších povrchových zaťaženiach (do 8 ton) je podiel kameňa v spodnej vrstve od 0 do 22 mm, v hornej vrstve od 0 do 8/11 mm. Hrúbka spodnej vrstvy je 5 cm a horná vrstva je 5 cm.

  - pri ťažších a ťažších povrchových zaťaženiach (do 10 ton) je podiel kameňa v spodnej vrstve od 0 do 22 mm, v hornej vrstve od 0 do 8 mm. Hrúbka spodnej vrstvy je 8 cm a horná vrstva je 3 až 4 cm.

  - v prípade veľkého a častého zaťaženia povrchu (do 10 ton) je podiel kameňa v spodnej vrstve od 0 do 22/32 mm, v hornej vrstve od 0 do 11 mm. Hrúbka spodnej vrstvy je 10 cm a horná vrstva je od 4 cm.

  Údaje slúžia iba na informačné účely. Po kontrole na mieste sa určí vhodný typ a hrúbka asfaltu.

  4. Ako sa vykonáva asfaltovanie dvorov?

  4.1 Príprava asfaltovej bázy

  Ak chceme, aby dláždená plocha úspešne odolávala rôznym zaťaženiam auta, kolísaniu teploty, vode, zimnému soleniu atď., je veľmi dôležité riadne pripraviť a spevniť podklad, na ktorý nalejeme asfalt. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok pokles, popraskanie asfaltu a výmoly na povrchu asfaltu. Podklad pre povrchy ciest pre osobné automobily sa pripravuje vykopávaním asi 0,6 metra pôdy. V prípade väčšieho a ťažšieho nákladu vozidla je potrebné vykopať ešte viac. Pri výkopoch máme na mysli aj odtok vody, takže zabezpečujeme vhodný pokles terénu z budovy. Pád musí prebehnúť so sklonom najmenej 2% alebo 2 cm na bežný meter. Aj keď zabezpečíme dostatočný pokles, v teréne sa odporúča nainštalovať drenážne mriežky. Do terénu, ktorý bol vykopaný vo viacerých vrstvách, zalejeme asi 0,4 metra hrubých kameňov (štrk alebo drvené kamenivo). Pred naplnením každej vrstvy dôkladne skonsolidujte. Na zasypávanie nikdy nepoužívame odpad zo staveniska alebo vyťažené veľké kamene a skaly. Pretože tento typ materiálu má veľmi nerovnomernú veľkosť a tvar, nedá sa dobre kaliť a vyrovnať. Po vytvrdnutí dolnej časti posypte asi 0,2 metra horného zásypu z jemnejšieho štrku. Vrchná vrstva je nosná vrstva z asfaltu, takže tu je ešte dôležitejšie kalenie.

  4.2 Vyliatie asfaltu

  Ako už bolo uvedené, konštrukcia typu a hrúbky asfaltu závisí od účelu povrchu. Najčastejšie sa asfalt nanáša v dvoch vrstvách, spodné nosné hrubé vrstvy majú hrúbku najmenej 5 cm a horné hladké výsledné vrstvy majú hrúbku najmenej 3 cm. Po aplikácii sa obe vrstvy dobre zvinú a sú pripravené na použitie za pár hodín. Odporúčame asfalt, keď je počasie suché a teplota vzduchu je najmenej 10 stupňov Celzia. To je väčšinou spevnené počas stavebnej sezóny. Vyššie teploty vonkajšieho vzduchu sú dôležité, aby sa asfaltová zmes počas nalievania príliš neochladila, pretože potom je ťažké ju dobre vyvaliť. Dokonca ani daždivé počasie nie je pre pokládku asfaltu najvhodnejšie, pretože hmota nelepí dobre na podklad a môžu sa čoskoro vytvoriť trhliny. Odporúča sa tiež kladenie asfaltu ihneď po príprave podkladu (výkop a zasypanie). Ak to neurobíme okamžite, medzitým môže dôjsť k búrke, jazde na nábreží atď. poškodzuje jemnú vrstvu zásypu.

  4.3 Údržba a opravy asfaltu

  Pri dlažbe to naozaj neplatí, aby ste ušetrili na príprave základne. Dobrá spevnená základňa a kvalitné prevedenie asfaltovej vozovky sú kľúčové faktory pre dlhú životnosť spevnenej plochy. Okrem toho je pre udržateľnosť veľmi dôležité vykonávanie záverov. kontakty asfaltu s inými materiálmi. Nesprávne upravený asfalt je jemný a krehký. Voda potom ľahko preniká cez trhliny v hornej vrstve a tiež poškodzuje spodnú vrstvu. Podľa pesimistického scenára môže asfaltový povrch dokonca stúpať a odlupovať sa od zeme. Častejšie sa však vytvárajú priehlbiny, v ktorých sa hromadí voda, nečistoty atď. V priebehu času sa na povrchu asfaltu môžu objaviť stopy pneumatík (ak jazdíme na rovnakých cestách a vždy parkujeme na rovnakom mieste), veľké kvetinové záhony ... Najmä v lete, keď je asfalt horúci a následne mäkší, musíme byť opatrní pri kladení ťažkých predmetov na asfalt. pretože môžu zanechať viditeľný odtlačok. Asfalt môže byť poškodený únikom oleja z automobilu alebo rozliatím iných agresívnych látok. Nie je možné tieto škvrny očistiť z asfaltu, môžeme ich iba vyrezať a naliať na ne nový.

   

  DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOM  ZAASFALTOVAT ZJAZD NA POZEMOK. JE TAM KAMEŇ ZHUTNENY 32/63 A 16/22

  Dobrý deň prajem

  Potrebujem spraviť zjazd na pozemok. 4 metre široký a 10 metrov dlhý. Je tam makadam 32/63 a na ňom je kameň 16/22. Všetko zhutnene nohou. Ale aj tak sa zabaram autom do kameňa. Mierny svah. A nasyp kaneňa celkovo asi 50 cm.

  V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
  zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
  alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy.
  Termín obhliadky a realizácie upresníme po dohode.

  Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 1800 € do 3000 €


  ........

  FRÉZOVANIE A ASFALTOVANIE CESTY

  Dobrý deň prajem
  cestou stavebného portalu Daibau oslovujem majstrov ktorí by maly zaujem o spracovanie ponuky na
  vyfrézovanie a následne zaasfaltovanie cesty, v šírka od 4,9 do 5,5m a dĺžke 65m.

  V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
  zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
  alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy.
  Termín obhliadky a realizácie upresníme po dohode.

  Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 6300 € do 10500 €


  ........

  VYASFALTOVAT USEK CESTY

  Dobrý deň prajem

  potrebujem spoločnosť pre asfaltovanie
  Stara panelova cesta trhliny
  Potrebujem to vyspravit vyasfaltovat vystizit

  V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
  zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
  alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy.
  Termín obhliadky a realizácie upresníme po dohode.

  Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 3150 € do 5250 €


  ........

  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  CENA, SPEVNENÉ PLOCHY ASFALT, 1000 M2
  Asfaltovanie, Nové Mesto nad Váhom

  18000 € do 30000 €

  CENA, KOMPLETNU REALIZACIU CESTY OD VYKOPU PO POKLADKU ASFALTU, 840 M2
  Asfaltovanie, Nitra

  18000 € do 30000 €

  CENA, VYSPRAVKY VYTLKOV, 380 M2
  Asfaltovanie, Šaľa

  1800 € do 3000 €

  CENA, ASFALTOVANIE CHODNÍKA, 2 M2
  Asfaltovanie, Levoča

  90 € do 150 €

  CENA, NAVÝŠIT EXISTUJÚCI NÁJAZD, 7 M2
  Asfaltovanie, Slopná

  450 € do 750 €

  CENA, ODSTRANENIE STAREHO,PENETRA,NOVY ASFALT, 15 M2
  Asfaltovanie, Hlohovec

  540 € do 900 €

  CENA, ASFALTOVANIE PARKOVISKA, NA EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ PODKLAD., 85 M2
  Asfaltovanie, Žilina

  4500 € do 7500 €

  CENA, OPRAVU ASFALTU, PO POPISE
  Asfaltovanie, Handlová

  1350 € do 2250 €

  CENA, ODSTRÁNIŤ VRCHNÚ VRSTVU ASFALTU A NATIAHNUŤ NA NOVO., PO POPISE
  Asfaltovanie, Podkonice

  5400 € do 9000 €

  CENA, ASFALTOVANIE, PRÍSTUPOVÁ CESTA, VYSPRÁVKY, PO POPISE
  Asfaltovanie, Prenčov

  13500 € do 22500 €

  CENA, ASFALTOVANIE DVORA, 70 M2
  Asfaltovanie, Tornaľa

  1350 € do 2250 €

  CENA, VYASFALTOVANIE PARKOVACIE MIESTA PRED ROD.DOMOMMOM, 36 M2
  Asfaltovanie, Trnava

  1350 € do 2250 €

  CENA, ASFALTOVANIE V HALE, INTERIÉR , CCA 400 M2
  Asfaltovanie, Humenné

  8100 € do 13500 €

  CENA, VYASFALTOVAT PRE PARKOVANIE, OKOLO 35 M2
  Asfaltovanie, Žilina

  1350 € do 2250 €

  CENA, PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA PRE NÁKLADNÚ DOPRAVU, PO POPISE
  Asfaltovanie, Turany

  4500 € do 7500 €

  CENA, CHODNÍK MEDZI CESTOU A PLOTOM, 30 M2
  Asfaltovanie, Šulekovo

  2250 € do 3750 €

  CENA, PRIBLIŽNE 1500 M CESTY PRIEMERNÁ ŠÍRKA 6M, 9000 M2
  Asfaltovanie, Detva

  162000 € do 270000 €

  CENA, PRÍJAZDOVÁ CESTA , 130 M2
  Asfaltovanie, Korňa

  1800 € do 3000 €

  CENA, ASFALTOVANIE MOSTÍKA, 15 M2
  Asfaltovanie, Pušovce

  540 € do 900 €

  CENA, ASFALT, DVOR, ZAŤAŽENIE DO 10 TON, 300 M2
  Asfaltovanie, Voľa

  6300 € do 10500 €

  CENA, ASFALTOVANIE CESTY , 4X0,5
  Asfaltovanie, Považská Bystrica

  720 € do 1200 €

  CENA, PRÎSTUPOVÁ CESTA , ASFALT+PODKLAD, 250 M2
  Asfaltovanie, Parchovany

  4500 € do 7500 €

  CENA, REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA - ASFALTOVANIE, 80 M2
  Asfaltovanie, Bardejov

  1800 € do 3000 €

  CENA, VYASFALTOVAŤ POVRCH VJAZDU, 33 M2
  Asfaltovanie, Revúca

  4500 € do 7500 €

  CENA, OPRAVA PRIJAZDOVEJ CESTY, 300 M2
  Asfaltovanie, Galanta

  6300 € do 10500 €

  CENA, ASFALTOVANIE BETONOVEHO POVRCHU 5 CM , 500 M2
  Asfaltovanie, Nitra

  9000 € do 15000 €

  CENA, ASFALTOVANIE CHODNIKOV, 60 M2
  Asfaltovanie, Petrova Lehota

  1350 € do 2250 €

  CENA, ASFALT NA PRÍJAZD DO GARÁŽE, CCA 30 M2
  Asfaltovanie, Žilina

  900 € do 1500 €

  CENA, POKLÁDKA ASFALTU, 70M2
  Asfaltovanie, Lazy pod Makytou

  1350 € do 2250 €

  CENA, ASFALTOVANIE DVORA... , 70 M2
  Asfaltovanie, Kamenná Poruba

  2250 € do 3750 €

  CENA, PRIJAZDOVA CESTA , 100 M2
  Asfaltovanie, Levoča

  2250 € do 3750 €

  CENA, SPEVNENÉ PLOCHY, 1000 M2
  Asfaltovanie, Nové Mesto nad Váhom

  22500 € do 37500 €

  CENA, VYASFALTOVANIE PARKOVISKA, KOMUNIKÁCIÍ A SPEVNENÝCH PLÔCH, 780 M2
  Asfaltovanie, Trenčín

  16200 € do 27000 €

  CENA, VYASFALTOVAŤ VJAZD DO DOMU, PO POPISE
  Asfaltovanie, Košice

  900 € do 1500 €

  CENA, REKONŠTRUKCIA VJAZDU Z ULICE DO BRÁNY., PO POPISE
  Asfaltovanie, Nitra

  900 € do 1500 €

  CENA, ASFALTOVANIE CHODNIKA + NABEH , 8 M2
  Asfaltovanie, Bratislava

  450 € do 750 €  Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

  ASFALTOVANIE CENNÍK

  SPOLUPRACUJEME S VIAC AKO 134 SPOLOČNOSŤAMI PRE ASFALTOVANIE


  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  ZÍSKAJ PONUKU

  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ASFALTOVANIE?

 • Asfaltovanie Bánovce nad Bebravou
 • Asfaltovanie Banská Bystrica
 • Asfaltovanie Bardejov
 • Asfaltovanie Bratislava
 • Asfaltovanie Brezno
 • Asfaltovanie Bytča
 • Asfaltovanie Čadca
 • Asfaltovanie Detva
 • Asfaltovanie Dolný Kubín
 • Asfaltovanie Dunajská Streda
 • Asfaltovanie Galanta
 • Asfaltovanie Gelnica
 • Asfaltovanie Hlohovec
 • Asfaltovanie Humenné
 • Asfaltovanie Ilava
 • Asfaltovanie Kežmarok
 • Asfaltovanie Komárno
 • Asfaltovanie Košice
 • Asfaltovanie Krupina
 • Asfaltovanie Kysucké Nové Mesto
 • Asfaltovanie Levice
 • Asfaltovanie Levoča
 • Asfaltovanie Liptovský Mikuláš
 • Asfaltovanie Lučenec
 • Asfaltovanie Malacky
 • Asfaltovanie Martin
 • Asfaltovanie Medzilaborce
 • Asfaltovanie Michalovce
 • Asfaltovanie Myjava
 • Asfaltovanie Námestovo
 • Asfaltovanie Nitra
 • Asfaltovanie Nové Mesto nad Váhom
 • Asfaltovanie Nové Zámky
 • Asfaltovanie Partizánske
 • Asfaltovanie Pezinok
 • Asfaltovanie Piešťany
 • Asfaltovanie Poltár
 • Asfaltovanie Poprad
 • Asfaltovanie Považská Bystrica
 • Asfaltovanie Prešov
 • Asfaltovanie Prievidza
 • Asfaltovanie Púchov
 • Asfaltovanie Revúca
 • Asfaltovanie Rimavská Sobota
 • Asfaltovanie Rožňava
 • Asfaltovanie Ružomberok
 • Asfaltovanie Sabinov
 • Asfaltovanie Šaľa
 • Asfaltovanie Senec
 • Asfaltovanie Senica
 • Asfaltovanie Skalica
 • Asfaltovanie Snina
 • Asfaltovanie Sobrance
 • Asfaltovanie Spišská Nová Ves
 • Asfaltovanie Stará Ľubovňa
 • Asfaltovanie Stropkov
 • Asfaltovanie Svidník
 • Asfaltovanie Topoľčany
 • Asfaltovanie Trebišov
 • Asfaltovanie Trenčín
 • Asfaltovanie Trnava
 • Asfaltovanie Turčianske Teplice
 • Asfaltovanie Tvrdošín
 • Asfaltovanie Veľký Krtíš
 • Asfaltovanie Vranov nad Topľou
 • Asfaltovanie Žarnovica
 • Asfaltovanie Žiar nad Hronom
 • Asfaltovanie Žilina
 • Asfaltovanie Zlaté Moravce
 • Asfaltovanie Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  KONTAKTY

  Dopyty: 00421 233 329 745
  Firmy: 00421 233 329 745

  REGIONÁLNE STRÁNKY

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 DaiBau, všetky práva vyhradené