Asfaltovanie cena

Keď ide o asfaltovanie, cena asfaltu závisí od prípravy podložia a počtu vrstiev. Za prípravu a spevnenie podložia zaplatíte okolo 6 EUR/m2. Cena za položenie jednej vrstvy asfaltu je okolo 15 EUR/m2. Dvojvrstvový asfalt je pevnejší, hladší, rovný a stojí okolo 18 EUR/m2.

Komu zveriť asfaltovanie? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným asfaltérom vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT

CENA ZA ASFALTOVANIE


Cena asfaltovanie. Cena za dodávku a pokládku dvojvrstvového jemného a hrubého asfaltu. Cena za asfalt o hrúbke 5 cm a 3 cm, spolu s prípravou na štrkopiesok.

20.00 €/m2

VEĽMI NÍZKA CENA
€/m2

STREDNÁ CENA
30.00 €/m2

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Cena za asfaltéra

OSTATNÉ CENY ZA ASFALTOVANIE

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

Asfaltovanie 5 cm hrubého asfaltu, 3 cm jemného asfaltu, kompletne

Orientačná cena asfaltovania s predbežnou vyrovnaním terénu- bez prípravy podkladu do cca. 200m2€/m2

m2
dopyt

Asfaltovanie 5 cm hrubého asfaltu, 3 cm jemného asfaltu, kompletne

Orientačná cena asfaltovania s vyrovnaním terénu - bez prípravy podkladu nad cca. 200m2€/m2

m2
dopyt

Manuálne asfaltovanie

Cena za manuálne asfaltovanie. Cena manuálneho asfaltovania. Cena za manuálne asfaltovanie na predpripravený povrch pre 6 cm hrubú vrstvu asfaltu.€/m2

m2
dopyt

Drobné opravy asfaltu

Cena za opravu asfaltu. Cena za opravu asfaltových trhlín. Náklady na opravu trhlín s elastickou bitúmenovou studenou liacou hmotou. Cena za opravu trhlín v asfalte do 2 cm.€/m2

m2
dopyt

Demontáž a montáž krytov

Demontáž a montáž existujúcich liatinových krytov so zarovnaním do novej výšky.€/kpl

kpl
dopyt

Odstránenie vymývynej dlažby

Demolácie a odstraňovanie existujúcej betónovej vymývanej dlažby, dlaždíc s naložením na dopravný prostriedok a odvozom na skládku, spolu so zaplatením poplatku.€/m2

m2
dopyt

Odstránenie obrubníkov

Odstránenie existujúcich obrubníkov naložením na dopravný prostriedok a odvozom na skládku spolu s zaplatením poplatku.€/m

m
dopyt

Odstránenie asfaltu, betónu

Strojové rezanie asfaltu, odstraňovanie asfaltu alebo betónu o hrúbke od 11 do 15 cm, nakladanie a odstraňovanie sutiny na skládku, pričom sa berú do úvahy náklady na dočasnú a konečnú skládku s predložením záznamov prevádzkovateľa skládky a terénne úpravy okolia.€/m2

m2
dopyt

Výkop pre asfaltovanie

Kombinovaný strojovo-manuálny široký výkop v teréne III. kategórie, hĺbka výkopu do 40 cm, s nakladaním materiálu na vozidlo a jeho prepravou na trvalú skládku vrátane zaplatenia poplatkov za skládku.€/m2

m2
dopyt

Násyp štrku

Dodávka a montáž stenového štrku frakcie 0-100 mm v hrúbke 40cm.€/m2

m2
dopyt

Násyp drti

Dodávka a inštalácia drti, štrkopiesku (0-32D) pre jemné vyrovnanie v hrúbke približne 10 cm.€/m2

m2
dopyt

Jemné vyrovnanie

Jemné vyrovnanie s presnosťou +- 1 cm a valcovanie podkladu.€/m2

m2
dopyt

Asfaltový nástrek (náter) pre povrchovú úpravu.

Nástrek (náter) s asfaltovou emulzijou pred povrchovou úpravou asfaltu.€/m2

m2
dopyt

Dvojvrstvový asfalt

Dodávka a pokládka asfaltu AC 22 base B 50/70 A3, hrúbky 5 cm. Dodávka a pokládka asfaltu AC 8 surf B 50/70 A4 hrubky 3 cm.€/m2

m2
dopyt

Jednovrstvový asfalt

Dodávka a pokládka asfaltu AC 8 surf B 50/70 A4 hrúbky 6cm.€/m2

m2
dopyt

Zahradné obrubníky

Dodávka a montáž dvojvrstvových betónových obrubníkov 8x20x100 cm cementovo šedá farba, príprava základov a lôžok pre montáž obrubníkov, montáž obrubníkov s vyrovnávaním a obbetónovaním.€/m

m
dopyt

Cestné obrubníky

Dodávka a montáž dvojvrstvových cestných betónových obrubníkov 12x20x100 cm cementovo šedá farba, príprava základov a lôžok pre montáž obrubníkov, montáž obrubníkov s vyrovnávaním a obbetónovaním.€/m

m
dopyt

Liniová vpusť

Dodávka a montáž líniových vpustí s pozinkovaným roštom do betónu bez položenia potrubia pre dažďové vody.€/m

m
dopyt

Bodová vpusť

Dodávka a montáž štandardnej pochôdznej bodovej vputi s kovovým roštom. Dodávka vrátane prípojného kusa pre odtok.€/kpl

kpl
dopyt

Asfaltový odtokový kanál

Výroba asfaltového odtokového kanála primeranej šírky pre správny spád pozdĺž asfaltovej plochy.€/m

m
dopyt
SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Zámková dlažba


Cena dlažby je rôzna. Dlaždice, dlažba na terase, zámková dlažba - cena dlažby závisí od toho, aký d...

Skontrolovať tiež: Dlaždice, dlažba na terase, zámková dlažba cena

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

Asfaltovanie - všetko, čo potrebujete vedieť

1. Čo potrebujeme vedieť o dláždených príjazdových cestách a dvoroch?

Pri usporiadaní príjazdovej cesty a dvora je dôležité vziať do úvahy estetický aspekt, súlad povrchu podlahy s domom a jeho okolím, ako aj použiteľnosť a životnosť materiálu, ktorý chceme použiť. Používatelia sa preto najčastejšie rozhodnú vydláždiť svoje dvory.

Z dôvodu ľahkej údržby a dlhej životnosti sa používatelia najčastejšie rozhodujú vydláždiť príjazdové cesty a dvory
Z dôvodu ľahkej údržby a dlhej životnosti sa používatelia najčastejšie rozhodujú vydláždiť príjazdové cesty a dvory

1.1. Výhody asfaltu

Jednou z hlavných výhod asfaltovania je určite rýchlosť vykonávania asfaltu, ktorú je možné položiť za jeden deň, s riadne pripravenou základňou. Jednoduchá údržba a prakticky neobmedzená životnosť sú tiež dôležitými dôvodmi rozhodnutia o vydláždení. Asfalt je jedným z najodolnejších materiálov a je odolný aj pri solení v zime. Je to najjednoduchší spôsob, ako odstrániť sneh a nezhromažďuje piesok a kamene. Priaznivá cena asfaltovej konštrukcie v porovnaní s inými formami dlažby prístupových ciest a dvorov iba umocňuje jej popularitu. Cena asfaltovania inak závisí od miesta, účelu a hrúbky.

1.2 Slabé stránky asfaltu

Napriek mnohým výhodám má asfalt určité nevýhody. V lete sa silno prehrieva a vyžaruje teplo. Prehreje sa dokonca natoľko, že sa môžeme popáliť, ak naň stúpime naboso. Asfalt expanduje pri vysokých teplotách a zmenšuje sa pri nízkych teplotách, takže okraje asfaltu začínajú praskať. V prasklinách sa hromadia nečistoty a materiál sa pomaly rozpadá. Slabosť asfaltu sa prejavuje aj v prípade ďalších prác alebo mantážach nových inštalácií a pripojení. Pri položení rúr musí byť asfalt rozrezaný a následne opravený. Kontakt starého a nového asfaltu bude zreteľný a farby sa budú tiež líšiť. Keby sme mali vydláždený dvor, odstránili by sme časť dlažby a po dokončení prác ju dáme späť.

2. Profesionálne a kvalitné prevedenie

Je dôležité, aby asfaltovanie vykonával odborne vyškolený dodávateľ s množstvom skúseností. Pri výbere spoločnosti, ktorá bude pre vás pracovať, venujte pozornosť skúsenostiam a referenciám spoločnosti. Kvalitný dodávateľ vám ponúka záruku na prípravu podkladu a na nainštalovaný asfalt. Profesionálne nanášaný asfalt je zárukou jeho dlhej životnosti, preto nájdite odborníkov, ktorí budú nanášať asfalt v súlade s vašimi želaniami a zavedenými normami.

3. Druhy asfaltu pre dvor a príjazdové cesty

Výber typu asfaltu závisí hlavne od týchto faktorov:

- účel oblasti: asfaltovanie lodeníc, prístupových ciest, ciest ...

- typy povrchových záťaží: ľahké, ťažké alebo ťažké bremená,

- geografické polohy

- výška investície

Bez ohľadu na to, o aký typ asfaltu sa rozhodneme, potrebujete riadne pripravený podklad, pretože asfalt ako materiál nie je samonosný.

3.1 Jednovrstvový asfalt

Cena jednovrstvového asfaltovania je, samozrejme, najnižšia. Tento typ riešenia je zvlášť vhodný pre vozovky a príjazdové cesty, ktoré sú s ľahším zaťažením.

Kombinácie jednovrstvových asfaltovacích verzií:

- pri malom povrchovom zaťažení (do 3,5 t) môže byť kamenná frakcia od 0 do 11 alebo 16 mm a hrúbka vrstvy je 5 až 6 cm

- pri ťažších povrchových zaťaženiach (do 8 ton) je kamenná frakcia od 0 do 16 mm a hrúbka vrstvy je 7 - 8 cm.

Údaje slúžia iba na informačné účely. Po kontrole na mieste sa určí vhodný typ a hrúbka asfaltu.

3.2 Dvojvrstvové asfaltovanie

Tento typ riešenia je zvlášť vhodný pre vozovky a príjazdové cesty, ktoré sú okrem premávky osobných automobilov zaťažené aj prepravou ťažších vozidiel. Dvojvrstvový asfalt je lepšej kvality vďaka silnejšej vrstve spodnej vrstvy, ktorá pozostáva z hrubej frakcie kameňa. Takto vyrobený povrch lepšie odoláva bodovému zaťaženiu pri vysokých teplotách. Tenšia horná vrstva sa skladá z asfaltu z jemnej frakcie kameňa, vďaka čomu má asfalt hladký povrch. Zvyčajná celková hrúbka oboch vrstiev je 8 cm. Spodná vrstva je hrubá 5 cm a horná 3 cm, čo zodpovedá dlažbe dvorov a príjazdových ciest. Tento druh asfaltovania je o niečo drahší, ale kvalitnejší, krajší a trvanlivejší.

Kombinácie jednovrstvových asfaltovacích verzií:

- pri ťažších povrchových zaťaženiach (do 8 ton) je podiel kameňa v spodnej vrstve od 0 do 22 mm, v hornej vrstve od 0 do 8/11 mm. Hrúbka spodnej vrstvy je 5 cm a horná vrstva je 5 cm.

- pri ťažších a ťažších povrchových zaťaženiach (do 10 ton) je podiel kameňa v spodnej vrstve od 0 do 22 mm, v hornej vrstve od 0 do 8 mm. Hrúbka spodnej vrstvy je 8 cm a horná vrstva je 3 až 4 cm.

- v prípade veľkého a častého zaťaženia povrchu (do 10 ton) je podiel kameňa v spodnej vrstve od 0 do 22/32 mm, v hornej vrstve od 0 do 11 mm. Hrúbka spodnej vrstvy je 10 cm a horná vrstva je od 4 cm.

Údaje slúžia iba na informačné účely. Po kontrole na mieste sa určí vhodný typ a hrúbka asfaltu.

4. Ako sa vykonáva asfaltovanie dvorov?

4.1 Príprava asfaltovej bázy

Ak chceme, aby dláždená plocha úspešne odolávala rôznym zaťaženiam auta, kolísaniu teploty, vode, zimnému soleniu atď., je veľmi dôležité riadne pripraviť a spevniť podklad, na ktorý nalejeme asfalt. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok pokles, popraskanie asfaltu a výmoly na povrchu asfaltu. Podklad pre povrchy ciest pre osobné automobily sa pripravuje vykopávaním asi 0,6 metra pôdy. V prípade väčšieho a ťažšieho nákladu vozidla je potrebné vykopať ešte viac. Pri výkopoch máme na mysli aj odtok vody, takže zabezpečujeme vhodný pokles terénu z budovy. Pád musí prebehnúť so sklonom najmenej 2% alebo 2 cm na bežný meter. Aj keď zabezpečíme dostatočný pokles, v teréne sa odporúča nainštalovať drenážne mriežky. Do terénu, ktorý bol vykopaný vo viacerých vrstvách, zalejeme asi 0,4 metra hrubých kameňov (štrk alebo drvené kamenivo). Pred naplnením každej vrstvy dôkladne skonsolidujte. Na zasypávanie nikdy nepoužívame odpad zo staveniska alebo vyťažené veľké kamene a skaly. Pretože tento typ materiálu má veľmi nerovnomernú veľkosť a tvar, nedá sa dobre kaliť a vyrovnať. Po vytvrdnutí dolnej časti posypte asi 0,2 metra horného zásypu z jemnejšieho štrku. Vrchná vrstva je nosná vrstva z asfaltu, takže tu je ešte dôležitejšie kalenie.

4.2 Vyliatie asfaltu

Ako už bolo uvedené, konštrukcia typu a hrúbky asfaltu závisí od účelu povrchu. Najčastejšie sa asfalt nanáša v dvoch vrstvách, spodné nosné hrubé vrstvy majú hrúbku najmenej 5 cm a horné hladké výsledné vrstvy majú hrúbku najmenej 3 cm. Po aplikácii sa obe vrstvy dobre zvinú a sú pripravené na použitie za pár hodín. Odporúčame asfalt, keď je počasie suché a teplota vzduchu je najmenej 10 stupňov Celzia. To je väčšinou spevnené počas stavebnej sezóny. Vyššie teploty vonkajšieho vzduchu sú dôležité, aby sa asfaltová zmes počas nalievania príliš neochladila, pretože potom je ťažké ju dobre vyvaliť. Dokonca ani daždivé počasie nie je pre pokládku asfaltu najvhodnejšie, pretože hmota nelepí dobre na podklad a môžu sa čoskoro vytvoriť trhliny. Odporúča sa tiež kladenie asfaltu ihneď po príprave podkladu (výkop a zasypanie). Ak to neurobíme okamžite, medzitým môže dôjsť k búrke, jazde na nábreží atď. poškodzuje jemnú vrstvu zásypu.

4.3 Údržba a opravy asfaltu

Pri dlažbe to naozaj neplatí, aby ste ušetrili na príprave základne. Dobrá spevnená základňa a kvalitné prevedenie asfaltovej vozovky sú kľúčové faktory pre dlhú životnosť spevnenej plochy. Okrem toho je pre udržateľnosť veľmi dôležité vykonávanie záverov. kontakty asfaltu s inými materiálmi. Nesprávne upravený asfalt je jemný a krehký. Voda potom ľahko preniká cez trhliny v hornej vrstve a tiež poškodzuje spodnú vrstvu. Podľa pesimistického scenára môže asfaltový povrch dokonca stúpať a odlupovať sa od zeme. Častejšie sa však vytvárajú priehlbiny, v ktorých sa hromadí voda, nečistoty atď. V priebehu času sa na povrchu asfaltu môžu objaviť stopy pneumatík (ak jazdíme na rovnakých cestách a vždy parkujeme na rovnakom mieste), veľké kvetinové záhony... Najmä v lete, keď je asfalt horúci a následne mäkší, musíme byť opatrní pri kladení ťažkých predmetov na asfalt. pretože môžu zanechať viditeľný odtlačok. Asfalt môže byť poškodený únikom oleja z automobilu alebo rozliatím iných agresívnych látok. Nie je možné tieto škvrny očistiť z asfaltu, môžeme ich iba vyrezať a naliať na ne nový.

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMPRIPRAVA PODKLADU A ASFALTOVANIE

Dobrý deň.

potrebujem majstra pre pripravu podkladu vyrovnaním, resp. orezaním betonu a pokládku asfaltu v priestoroch vst. brány. V prilohe foto. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 1260 1 do 2100 €


........

ASFALTOVANIE

Dobrý deň.

potrebujem asfaltovanie 1km okruh na kolieskové lyžovanie. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 90000 1 do 150000 €


........

ASFALTOVANIE CESTY IBV JARABINA

Dobrý deň.

potrebujeme majstra pre asfaltovanie cesty. Mame pripravenu cestu na asfaltovanie. Fotka v prilohe. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 36900 1 do 61500 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, ASFALTOVAŤ PARKOVISKO , 155 M2
Asfaltovanie, Ratkovo

3150 € do 5250 €

CENA, ASFALTOVANIE PRIJAZDOVEJ CESTY, 250 M2
Asfaltovanie, Trebišov

7200 € do 12000 €

CENA, ASFALTOVANIE ROZKOPANEJ CESTY, 47 M2
Asfaltovanie, Raková

1080 € do 1800 €

CENA, ASFALTOVANIE PARKOVISKA, 200 M2
Asfaltovanie, Piešťany

5400 € do 9000 €

CENA, ASFALTOVANIE, 7 M2
Asfaltovanie, Žilina

900 € do 1500 €

CENA, ASFALTOVANIE PRÍSTUPOVÚ CESTU PLUS ZÁKLAD , 20
Asfaltovanie, Jelka

2250 € do 3750 €

CENA, NAJAZD Z CESTY DO DVORA, 4 M2
Asfaltovanie, Košice

225 € do 375 €

CENA, ASFALTOVANIE VÝKOPU NA PRIPOJENIE IS, 3 M2
Asfaltovanie, Višňové

180 € do 300 €

CENA, ASFALTOVANIE PRED GARÁŽOU CCA 70M2, 70 M2
Asfaltovanie, Brezolupy

1800 € do 3000 €

CENA, ASFALTOVAT ULICU, 350 M2
Asfaltovanie, Mýtne Ludany

7200 € do 12000 €

CENA, ASFALTOVANIE CESTY, 270M2
Asfaltovanie, Malá Franková

6300 € do 10500 €

CENA, ASFALTKU UROBIT OKOLO SKLADOV , CCA 90M2
Asfaltovanie, Rovinka

2250 € do 3750 €

CENA, VYASFALTOVAT PRISTUP DO GARAZE, 25-30 M2
Asfaltovanie, Dolný Kubín

900 € do 1500 €

CENA, ASFALTOVANIE PARKOVISKA , 250M2
Asfaltovanie, Spišská Nová Ves

5850 € do 9750 €

CENA, ZAASFALTOVAT VÝKOP PO VODOVODNEJ PRIPOJKE, 3M2
Asfaltovanie, Žilina

135 € do 225 €

CENA, ASFALT POD PRISTRESOK A PRIJAZD K DOMU, 148 M2
Asfaltovanie, Kračúnovce

3600 € do 6000 €

CENA, ASFALTOVANIE, 220 M2
Asfaltovanie, Šarišské Jastrabie

9900 € do 16500 €

CENA, PRIJAZDOVA CESTA 100X3,5M LEMOVANA OBRUBNIKMI, 350 M2
Asfaltovanie, Levice

7200 € do 12000 €

CENA, ASFALTOVANIE CESTY, PODKLAD MAM KAMEŇ , 300 M2
Asfaltovanie, Abrahámovce

6300 € do 10500 €

CENA, ASFALTOVANIE PRÍJAZDOVEJ CESTY , 125 M2
Asfaltovanie, Hrachovište

2700 € do 4500 €

CENA, PARKOVISKO CCA 200 M 2 A 200M2 CESTY HRÚBKA 5 CM, 400 M2
Asfaltovanie, Hriňová

8550 € do 14250 €

CENA, ASFALTOVANIE CESTY K RODINNÝM DOMOM, 650 M2
Asfaltovanie, Trenčianske Mitice

13500 € do 22500 €

CENA, ZAASFALTOVAŤ KRAJE PARKOVISKA, 30 M2
Asfaltovanie, Bratislava

720 € do 1200 €

CENA, OPRAVA ASFALTU NA PRÍSTUPOVOM MOSTIKU K RODINEMU DOMU , 26 M2
Asfaltovanie, Kostoľany nad Hornádom

630 € do 1050 €

CENA, ASFALTOVANIE, NAPOJENIE CHODNÍKA NA CESTU PRI BYTOVKE, 2 M2
Asfaltovanie, Prievidza

135 € do 225 €

CENA, ASFALTOVANIE NESPVEVNENEJ CESTY, 150 M2
Asfaltovanie, Bratislava

4050 € do 6750 €

CENA, POLOŽENIE ASFLATU NA EXISTUJÚCU BETÓNOVU CESTU, 3150M2
Asfaltovanie, Bernolákovo

63000 € do 105000 €

CENA, VYASFALTOVAT PARKOVISKO V OBJEKTE BYTOVEHO DRUZSTVA, 350 M2
Asfaltovanie, Spišská Nová Ves

6930 € do 11550 €

CENA, ASFALTOVANIE CESTY, 1575 M2
Asfaltovanie, Bretejovce

31500 € do 52500 €

CENA, ASFALTOVANIE, 130 M2
Asfaltovanie, Stropkov

3150 € do 5250 €

CENA, ASFALTOVU CESTU, 240M2
Asfaltovanie, Plevník

5400 € do 9000 €

CENA, OPRAVA ASFALTU, 70 M2
Asfaltovanie, Paňovce

1395 € do 2325 €

CENA, ASFALTOVANIE PRÍJAZDU A DVOR, 50 M2
Asfaltovanie, Klokočov

1800 € do 3000 €

CENA, VYASFALTOVANIE ŠKOLSKÉHO DVORA, 500 M2
Asfaltovanie, Leopoldov

9000 € do 15000 €

CENA, CHODNÍK + PRÍJAZDOVÁ CESTA, 58 M2
Asfaltovanie, Pezinok

1170 € do 1950 €

CENA, BRUSENY BETON KOMPLET DODAVKA PRIJAZDOVA CESTA A PARKOVACIE MIESTO, 164 M2
Asfaltovanie, Košice

1800 € do 3000 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

Asfaltovanie CENNÍK

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

229+ SPOLOČNOSŤAMI PRE ASFALTOVANIE
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ASFALTOVANIE?

 • Asfaltovanie Bratislava
 • Asfaltovanie Banská Bystrica
 • Asfaltovanie Košice
 • Asfaltovanie Nitra
 • Asfaltovanie Prešov
 • Asfaltovanie Žilina
 • Asfaltovanie Bardejov
 • Asfaltovanie Humenné
 • Asfaltovanie Komárno
 • Asfaltovanie Levice
 • Asfaltovanie Liptovský Mikuláš
 • Asfaltovanie Lučenec
 • Asfaltovanie Martin
 • Asfaltovanie Michalovce
 • Asfaltovanie Nové Zámky
 • Asfaltovanie Piešťany
 • Asfaltovanie Poprad
 • Asfaltovanie Považská Bystrica
 • Asfaltovanie Prievidza
 • Asfaltovanie Ružomberok
 • Asfaltovanie Spišská Nová Ves
 • Asfaltovanie Topoľčany
 • Asfaltovanie Trenčín
 • Asfaltovanie Trnava
 • Asfaltovanie Zvolen
 • Asfaltovanie Bánovce nad Bebravou
 • Asfaltovanie Brezno
 • Asfaltovanie Bytča
 • Asfaltovanie Čadca
 • Asfaltovanie Detva
 • Asfaltovanie Dolný Kubín
 • Asfaltovanie Dunajská Streda
 • Asfaltovanie Galanta
 • Asfaltovanie Gelnica
 • Asfaltovanie Hlohovec
 • Asfaltovanie Ilava
 • Asfaltovanie Kežmarok
 • Asfaltovanie Krupina
 • Asfaltovanie Kysucké Nové Mesto
 • Asfaltovanie Levoča
 • Asfaltovanie Malacky
 • Asfaltovanie Medzilaborce
 • Asfaltovanie Myjava
 • Asfaltovanie Námestovo
 • Asfaltovanie Nové Mesto nad Váhom
 • Asfaltovanie Partizánske
 • Asfaltovanie Pezinok
 • Asfaltovanie Poltár
 • Asfaltovanie Púchov
 • Asfaltovanie Revúca
 • Asfaltovanie Rimavská Sobota
 • Asfaltovanie Rožňava
 • Asfaltovanie Sabinov
 • Asfaltovanie Šaľa
 • Asfaltovanie Senec
 • Asfaltovanie Senica
 • Asfaltovanie Skalica
 • Asfaltovanie Snina
 • Asfaltovanie Sobrance
 • Asfaltovanie Stará Ľubovňa
 • Asfaltovanie Stropkov
 • Asfaltovanie Svidník
 • Asfaltovanie Trebišov
 • Asfaltovanie Turčianske Teplice
 • Asfaltovanie Tvrdošín
 • Asfaltovanie Veľký Krtíš
 • Asfaltovanie Vranov nad Topľou
 • Asfaltovanie Žarnovica
 • Asfaltovanie Žiar nad Hronom
 • Asfaltovanie Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené