ASFALTOVANIE cena

Keď ide o asfaltovanie, cena asfaltu závisí od prípravy podložia a počtu vrstiev. Za prípravu a spevnenie podložia zaplatíte okolo 6 EUR/m2. Cena za položenie jednej vrstvy asfaltu je okolo 15 EUR/m2. Dvojvrstvový asfalt je pevnejší, hladší, rovný a stojí okolo 18 EUR/m2.

Komu zveriť asfaltovanie? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným asfaltérom vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT

CENA ZA ASFALTOVANIE


Cena asfaltovanie. Cena za dodávku a pokládku dvojvrstvového jemného a hrubého asfaltu. Cena za asfalt o hrúbke 5 cm a 3 cm, spolu s prípravou na štrkopiesok.

20.00 €/m2

VEĽMI NÍZKA CENA
€/m2

STREDNÁ CENA
30.00 €/m2

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Cena za asfaltéra

OSTATNÉ CENY ZA ASFALTOVANIE

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

Asfaltovanie 5 cm hrubého asfaltu, 3 cm jemného asfaltu, kompletne

Orientačná cena asfaltovania s predbežnou vyrovnaním terénu- bez prípravy podkladu do cca. 200m2€/m2

m2
dopyt

Asfaltovanie 5 cm hrubého asfaltu, 3 cm jemného asfaltu, kompletne

Orientačná cena asfaltovania s vyrovnaním terénu - bez prípravy podkladu nad cca. 200m2€/m2

m2
dopyt

Manuálne asfaltovanie

Cena za manuálne asfaltovanie. Cena manuálneho asfaltovania. Cena za manuálne asfaltovanie na predpripravený povrch pre 6 cm hrubú vrstvu asfaltu.€/m2

m2
dopyt

Drobné opravy asfaltu

Cena za opravu asfaltu. Cena za opravu asfaltových trhlín. Náklady na opravu trhlín s elastickou bitúmenovou studenou liacou hmotou. Cena za opravu trhlín v asfalte do 2 cm.€/m2

m2
dopyt

Demontáž a montáž krytov

Demontáž a montáž existujúcich liatinových krytov so zarovnaním do novej výšky.€/kpl

kpl
dopyt

Odstránenie vymývynej dlažby

Demolácie a odstraňovanie existujúcej betónovej vymývanej dlažby, dlaždíc s naložením na dopravný prostriedok a odvozom na skládku, spolu so zaplatením poplatku.€/m2

m2
dopyt

Odstránenie obrubníkov

Odstránenie existujúcich obrubníkov naložením na dopravný prostriedok a odvozom na skládku spolu s zaplatením poplatku.€/m

m
dopyt

Odstránenie asfaltu, betónu

Strojové rezanie asfaltu, odstraňovanie asfaltu alebo betónu o hrúbke od 11 do 15 cm, nakladanie a odstraňovanie sutiny na skládku, pričom sa berú do úvahy náklady na dočasnú a konečnú skládku s predložením záznamov prevádzkovateľa skládky a terénne úpravy okolia.€/m2

m2
dopyt

Výkop pre asfaltovanie

Kombinovaný strojovo-manuálny široký výkop v teréne III. kategórie, hĺbka výkopu do 40 cm, s nakladaním materiálu na vozidlo a jeho prepravou na trvalú skládku vrátane zaplatenia poplatkov za skládku.€/m2

m2
dopyt

Násyp štrku

Dodávka a montáž stenového štrku frakcie 0-100 mm v hrúbke 40cm.€/m2

m2
dopyt

Násyp drti

Dodávka a inštalácia drti, štrkopiesku (0-32D) pre jemné vyrovnanie v hrúbke približne 10 cm.€/m2

m2
dopyt

Jemné vyrovnanie

Jemné vyrovnanie s presnosťou +- 1 cm a valcovanie podkladu.€/m2

m2
dopyt

Asfaltový nástrek (náter) pre povrchovú úpravu.

Nástrek (náter) s asfaltovou emulzijou pred povrchovou úpravou asfaltu.€/m2

m2
dopyt

Dvojvrstvový asfalt

Dodávka a pokládka asfaltu AC 22 base B 50/70 A3, hrúbky 5 cm. Dodávka a pokládka asfaltu AC 8 surf B 50/70 A4 hrubky 3 cm.€/m2

m2
dopyt

Jednovrstvový asfalt

Dodávka a pokládka asfaltu AC 8 surf B 50/70 A4 hrúbky 6cm.€/m2

m2
dopyt

Zahradné obrubníky

Dodávka a montáž dvojvrstvových betónových obrubníkov 8x20x100 cm cementovo šedá farba, príprava základov a lôžok pre montáž obrubníkov, montáž obrubníkov s vyrovnávaním a obbetónovaním.€/m

m
dopyt

Cestné obrubníky

Dodávka a montáž dvojvrstvových cestných betónových obrubníkov 12x20x100 cm cementovo šedá farba, príprava základov a lôžok pre montáž obrubníkov, montáž obrubníkov s vyrovnávaním a obbetónovaním.€/m

m
dopyt

Liniová vpusť

Dodávka a montáž líniových vpustí s pozinkovaným roštom do betónu bez položenia potrubia pre dažďové vody.€/m

m
dopyt

Bodová vpusť

Dodávka a montáž štandardnej pochôdznej bodovej vputi s kovovým roštom. Dodávka vrátane prípojného kusa pre odtok.€/kpl

kpl
dopyt

Asfaltový odtokový kanál

Výroba asfaltového odtokového kanála primeranej šírky pre správny spád pozdĺž asfaltovej plochy.€/m

m
dopyt
SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Zámková dlažba


Cena dlažby je rôzna. Dlaždice, dlažba na terase, zámková dlažba - cena dlažby závisí od toho, aký d...

Skontrolovať tiež: Dlaždice, dlažba na terase, zámková dlažba cena

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

Asfaltovanie - všetko, čo potrebujete vedieť

1. Čo potrebujeme vedieť o dláždených príjazdových cestách a dvoroch?

Pri usporiadaní príjazdovej cesty a dvora je dôležité vziať do úvahy estetický aspekt, súlad povrchu podlahy s domom a jeho okolím, ako aj použiteľnosť a životnosť materiálu, ktorý chceme použiť. Používatelia sa preto najčastejšie rozhodnú vydláždiť svoje dvory.

Z dôvodu ľahkej údržby a dlhej životnosti sa používatelia najčastejšie rozhodujú vydláždiť príjazdové cesty a dvory.
Z dôvodu ľahkej údržby a dlhej životnosti sa používatelia najčastejšie rozhodujú vydláždiť príjazdové cesty a dvory

1.1. Výhody asfaltu

Jednou z hlavných výhod asfaltovania je určite rýchlosť vykonávania asfaltu, ktorú je možné položiť za jeden deň, s riadne pripravenou základňou. Jednoduchá údržba a prakticky neobmedzená životnosť sú tiež dôležitými dôvodmi rozhodnutia o vydláždení. Asfalt je jedným z najodolnejších materiálov a je odolný aj pri solení v zime. Je to najjednoduchší spôsob, ako odstrániť sneh a nezhromažďuje piesok a kamene. Priaznivá cena asfaltovej konštrukcie v porovnaní s inými formami dlažby prístupových ciest a dvorov iba umocňuje jej popularitu. Cena asfaltovania inak závisí od miesta, účelu a hrúbky.

1.2 Slabé stránky asfaltu

Napriek mnohým výhodám má asfalt určité nevýhody. V lete sa silno prehrieva a vyžaruje teplo. Prehreje sa dokonca natoľko, že sa môžeme popáliť, ak naň stúpime naboso. Asfalt expanduje pri vysokých teplotách a zmenšuje sa pri nízkych teplotách, takže okraje asfaltu začínajú praskať. V prasklinách sa hromadia nečistoty a materiál sa pomaly rozpadá. Slabosť asfaltu sa prejavuje aj v prípade ďalších prác alebo mantážach nových inštalácií a pripojení. Pri položení rúr musí byť asfalt rozrezaný a následne opravený. Kontakt starého a nového asfaltu bude zreteľný a farby sa budú tiež líšiť. Keby sme mali vydláždený dvor, odstránili by sme časť dlažby a po dokončení prác ju dáme späť.

2. Profesionálne a kvalitné prevedenie

Je dôležité, aby asfaltovanie vykonával odborne vyškolený dodávateľ s množstvom skúseností. Pri výbere spoločnosti, ktorá bude pre vás pracovať, venujte pozornosť skúsenostiam a referenciám spoločnosti. Kvalitný dodávateľ vám ponúka záruku na prípravu podkladu a na nainštalovaný asfalt. Profesionálne nanášaný asfalt je zárukou jeho dlhej životnosti, preto nájdite odborníkov, ktorí budú nanášať asfalt v súlade s vašimi želaniami a zavedenými normami.

3. Druhy asfaltu pre dvor a príjazdové cesty

Výber typu asfaltu závisí hlavne od týchto faktorov:

- účel oblasti: asfaltovanie lodeníc, prístupových ciest, ciest ...

- typy povrchových záťaží: ľahké, ťažké alebo ťažké bremená,

- geografické polohy

- výška investície

Bez ohľadu na to, o aký typ asfaltu sa rozhodneme, potrebujete riadne pripravený podklad, pretože asfalt ako materiál nie je samonosný.

3.1 Jednovrstvový asfalt

Cena jednovrstvového asfaltovania je, samozrejme, najnižšia. Tento typ riešenia je zvlášť vhodný pre vozovky a príjazdové cesty, ktoré sú s ľahším zaťažením.

Kombinácie jednovrstvových asfaltovacích verzií:

- pri malom povrchovom zaťažení (do 3,5 t) môže byť kamenná frakcia od 0 do 11 alebo 16 mm a hrúbka vrstvy je 5 až 6 cm

- pri ťažších povrchových zaťaženiach (do 8 ton) je kamenná frakcia od 0 do 16 mm a hrúbka vrstvy je 7 - 8 cm.

Údaje slúžia iba na informačné účely. Po kontrole na mieste sa určí vhodný typ a hrúbka asfaltu.

3.2 Dvojvrstvové asfaltovanie

Tento typ riešenia je zvlášť vhodný pre vozovky a príjazdové cesty, ktoré sú okrem premávky osobných automobilov zaťažené aj prepravou ťažších vozidiel. Dvojvrstvový asfalt je lepšej kvality vďaka silnejšej vrstve spodnej vrstvy, ktorá pozostáva z hrubej frakcie kameňa. Takto vyrobený povrch lepšie odoláva bodovému zaťaženiu pri vysokých teplotách. Tenšia horná vrstva sa skladá z asfaltu z jemnej frakcie kameňa, vďaka čomu má asfalt hladký povrch. Zvyčajná celková hrúbka oboch vrstiev je 8 cm. Spodná vrstva je hrubá 5 cm a horná 3 cm, čo zodpovedá dlažbe dvorov a príjazdových ciest. Tento druh asfaltovania je o niečo drahší, ale kvalitnejší, krajší a trvanlivejší.

Kombinácie jednovrstvových asfaltovacích verzií:

- pri ťažších povrchových zaťaženiach (do 8 ton) je podiel kameňa v spodnej vrstve od 0 do 22 mm, v hornej vrstve od 0 do 8/11 mm. Hrúbka spodnej vrstvy je 5 cm a horná vrstva je 5 cm.

- pri ťažších a ťažších povrchových zaťaženiach (do 10 ton) je podiel kameňa v spodnej vrstve od 0 do 22 mm, v hornej vrstve od 0 do 8 mm. Hrúbka spodnej vrstvy je 8 cm a horná vrstva je 3 až 4 cm.

- v prípade veľkého a častého zaťaženia povrchu (do 10 ton) je podiel kameňa v spodnej vrstve od 0 do 22/32 mm, v hornej vrstve od 0 do 11 mm. Hrúbka spodnej vrstvy je 10 cm a horná vrstva je od 4 cm.

Údaje slúžia iba na informačné účely. Po kontrole na mieste sa určí vhodný typ a hrúbka asfaltu.

4. Ako sa vykonáva asfaltovanie dvorov?

4.1 Príprava asfaltovej bázy

Ak chceme, aby dláždená plocha úspešne odolávala rôznym zaťaženiam auta, kolísaniu teploty, vode, zimnému soleniu atď., je veľmi dôležité riadne pripraviť a spevniť podklad, na ktorý nalejeme asfalt. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok pokles, popraskanie asfaltu a výmoly na povrchu asfaltu. Podklad pre povrchy ciest pre osobné automobily sa pripravuje vykopávaním asi 0,6 metra pôdy. V prípade väčšieho a ťažšieho nákladu vozidla je potrebné vykopať ešte viac. Pri výkopoch máme na mysli aj odtok vody, takže zabezpečujeme vhodný pokles terénu z budovy. Pád musí prebehnúť so sklonom najmenej 2% alebo 2 cm na bežný meter. Aj keď zabezpečíme dostatočný pokles, v teréne sa odporúča nainštalovať drenážne mriežky. Do terénu, ktorý bol vykopaný vo viacerých vrstvách, zalejeme asi 0,4 metra hrubých kameňov (štrk alebo drvené kamenivo). Pred naplnením každej vrstvy dôkladne skonsolidujte. Na zasypávanie nikdy nepoužívame odpad zo staveniska alebo vyťažené veľké kamene a skaly. Pretože tento typ materiálu má veľmi nerovnomernú veľkosť a tvar, nedá sa dobre kaliť a vyrovnať. Po vytvrdnutí dolnej časti posypte asi 0,2 metra horného zásypu z jemnejšieho štrku. Vrchná vrstva je nosná vrstva z asfaltu, takže tu je ešte dôležitejšie kalenie.

4.2 Vyliatie asfaltu

Ako už bolo uvedené, konštrukcia typu a hrúbky asfaltu závisí od účelu povrchu. Najčastejšie sa asfalt nanáša v dvoch vrstvách, spodné nosné hrubé vrstvy majú hrúbku najmenej 5 cm a horné hladké výsledné vrstvy majú hrúbku najmenej 3 cm. Po aplikácii sa obe vrstvy dobre zvinú a sú pripravené na použitie za pár hodín. Odporúčame asfalt, keď je počasie suché a teplota vzduchu je najmenej 10 stupňov Celzia. To je väčšinou spevnené počas stavebnej sezóny. Vyššie teploty vonkajšieho vzduchu sú dôležité, aby sa asfaltová zmes počas nalievania príliš neochladila, pretože potom je ťažké ju dobre vyvaliť. Dokonca ani daždivé počasie nie je pre pokládku asfaltu najvhodnejšie, pretože hmota nelepí dobre na podklad a môžu sa čoskoro vytvoriť trhliny. Odporúča sa tiež kladenie asfaltu ihneď po príprave podkladu (výkop a zasypanie). Ak to neurobíme okamžite, medzitým môže dôjsť k búrke, jazde na nábreží atď. poškodzuje jemnú vrstvu zásypu.

4.3 Údržba a opravy asfaltu

Pri dlažbe to naozaj neplatí, aby ste ušetrili na príprave základne. Dobrá spevnená základňa a kvalitné prevedenie asfaltovej vozovky sú kľúčové faktory pre dlhú životnosť spevnenej plochy. Okrem toho je pre udržateľnosť veľmi dôležité vykonávanie záverov. kontakty asfaltu s inými materiálmi. Nesprávne upravený asfalt je jemný a krehký. Voda potom ľahko preniká cez trhliny v hornej vrstve a tiež poškodzuje spodnú vrstvu. Podľa pesimistického scenára môže asfaltový povrch dokonca stúpať a odlupovať sa od zeme. Častejšie sa však vytvárajú priehlbiny, v ktorých sa hromadí voda, nečistoty atď. V priebehu času sa na povrchu asfaltu môžu objaviť stopy pneumatík (ak jazdíme na rovnakých cestách a vždy parkujeme na rovnakom mieste), veľké kvetinové záhony... Najmä v lete, keď je asfalt horúci a následne mäkší, musíme byť opatrní pri kladení ťažkých predmetov na asfalt. pretože môžu zanechať viditeľný odtlačok. Asfalt môže byť poškodený únikom oleja z automobilu alebo rozliatím iných agresívnych látok. Nie je možné tieto škvrny očistiť z asfaltu, môžeme ich iba vyrezať a naliať na ne nový.

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMVYASFALTOVAT PRÍJAZDOVÚ CESTU K DOMU

Dobry deň.

potrebujem vyasfaltovat od cesty k domu a okolo domu až k tech. budove a malý chodníček okolo tech.budovy . Viac info osobne. Fotky v prilohe.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 9000 € do 15000 €


........

VYASFALTOVAT CHODNIK A MOSTIK

Dobry deň.

potrebujem majstra pred branou vyasfaltovat cast chodnika a mostik nad jarkom. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 450 € do 750 €


........

OPRAVA POŠKODENEJ BETONOVEJ CESTY

Dobry deň.

potrebujem majstra pre vyspravenie výtlkov a výmolov betónovej cesty cca 100m2. Viac info osobne.Fotka v prilohe.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 2250 € do 3750 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, VYASFALTOVAŤ CHODNÍK OKOLO DOMU A VJAZD DO GARÁŽE, 120 - 140 M2
Asfaltovanie, Zlaté Klasy

3150 € do 5250 €

CENA, VYASFLATOVAT PRIESTOR PRED OBCHODOM, 70M2
Asfaltovanie, Kotešová

1620 € do 2700 €

CENA, ASFALT NA CHODNIK KU DOMU, 12M²
Asfaltovanie, Dúbrava

360 € do 600 €

CENA, ZAASFALTOVAT VODOVODNU PRIPOJKU, 4M2
Asfaltovanie, Hrabkov

90 € do 150 €

CENA, OPRAVA OBECNEJ CESTY K RODINNÝM DOMOM, 2100 M2
Asfaltovanie, Topoľa

45000 € do 75000 €

CENA, ASFALTOVAT CESTU PRI GARAZI, 120M2 5CM HRUBKA
Asfaltovanie, Novoť

2700 € do 4500 €

CENA, ASFALTOVANIE UŽ SPEVNENEJ CESTY. , 500M2
Asfaltovanie, Uzovce

11250 € do 18750 €

CENA, ASFALTOVANIE PODKLADU PRED GARÁŽOU , 30M2
Asfaltovanie, Kostolec

630 € do 1050 €

CENA, ASFALTOVANIE, CCA 30M2
Asfaltovanie, Čadca

630 € do 1050 €

CENA, ASFALTOVANIE RESP. REALIZÁCIE SPEVNENÝCH PLÔCH, 3,5X13M
Asfaltovanie, Sečovce

900 € do 1500 €

CENA, ASFALTOVVANIE PARKOVISKA , 30 M2
Asfaltovanie, Olcnava

630 € do 1050 €

CENA, POKLÁDKA PRÍSTUPOVEJ CESTY A CHODNÍKOV V MATERSKEJ ŠKOLE, CCA 900 M2
Asfaltovanie, Levoča

18000 € do 30000 €

CENA, OPRAVA VÝTLKOV NA ASFALTOVEJ CESTE, CCA 30 VÝTLKOV NA 300 M ÚSEKU CESTY
Asfaltovanie, Ptrukša

4500 € do 7500 €

CENA, VYKOPAT A ODVIEZT HLINU , ZAASFALTOVAT, 23 M2
Asfaltovanie, Brodno

720 € do 1200 €

CENA, POTREBUJEME VYASVALTOVAŤ PLOCHU, 100M2 PO DOHODE MOŽNO AJ VIAC
Asfaltovanie, Markušovce

2250 € do 3750 €

CENA, DOROBIT VYREZANY ASFALT, 22M2
Asfaltovanie, Šaľa

540 € do 900 €

CENA, POKLADKA ASFALTU DVOR, 280M2 HRUBKA 5-6CM
Asfaltovanie, Chrabrany

6300 € do 10500 €

CENA, ASFALTOVÉ VYSPRÁVKY NA KOMUNIKÁCIÍ, CCA 130M2
Asfaltovanie, Vinosady

2970 € do 4950 €

CENA, ASFALTOVAŤ CESTU A PARKOVISKO , 150 M2
Asfaltovanie, Nová Lehota

5400 € do 9000 €

CENA, ASFALTOVAT PLOCHU PRED DOMOM, PO POPISE
Asfaltovanie, Udavské

2700 € do 4500 €

CENA, ASFALTOVANIE PARKOVISKA, 50M2
Asfaltovanie, Trenčianska Turná

1125 € do 1875 €

CENA, VYSFALTOVAT PREREZ CESTI PO PRIPOJKACH, 6M2
Asfaltovanie, Ľubotice

225 € do 375 €

CENA, POKLÁDKU CESTNÝCH OBRUBNÍKOV , DĹŽKA 60M B
Asfaltovanie, Beladice

3150 € do 5250 €

CENA, ASFALTOVANIE DVORA , 5X25M
Asfaltovanie, Varín

2835 € do 4725 €

CENA, PRIJAZDOVA CESTA, CCA 100M
Asfaltovanie, Ludanice

2250 € do 3750 €

CENA, VYASFALTOVANIE PREDDOMIA, NÁDVORIA A SPOJOVACEJ CESTY MEDZI NIMI, 140 - 150 M2
Asfaltovanie, Bardejov

3420 € do 5700 €

CENA, NOVÁ KOMUNIKÁCIA-ASFALTOVANIE, 342 M2
Asfaltovanie, Margecany

27000 € do 45000 €

CENA, ASFALTOVANIE PRIJAZDOVEJ CESTY, CCA 140M2
Asfaltovanie, Perín

3150 € do 5250 €

CENA, ASFALTOVANIE VOLEJBALOVEHO IHRISKA, 242 M2
Asfaltovanie, Dlhé Pole

5400 € do 9000 €

CENA, ASFALTOVANIE CHODNÍKOV V AREÁLI MŠ, 72 METROV DLHÝ CHODNÍK, ŠÍRKA 1,5M
Asfaltovanie, Snina

2700 € do 4500 €

CENA, VYASVALTOVANIE PARKOVACEJ PLOCHY NA POZEMKU, CCA 60 M2
Asfaltovanie, Turčianske Teplice

1350 € do 2250 €

CENA, VYASVALTOVAT DVOR A PRIJAZDOVU CESTU , CCA 180 M2
Asfaltovanie, Novoť

7200 € do 12000 €

CENA, VYASFALTOVAT PARKOVISKO, 150M2
Asfaltovanie, Krásno nad Kysucou

3375 € do 5625 €

CENA, POKLADKU ASFALTU POMOCOU FINISCHERA , 250 M2 V DVOCH VRSTVÁCH PO CCA 6 CM
Asfaltovanie, Dolné Vestenice

9000 € do 15000 €

CENA, ASFALTOVANIE DO DVORA, 50MX3M
Asfaltovanie, Žabokreky nad Nitrou

3420 € do 5700 €

CENA, ASFALTOVANIE CESTY, 10M2
Asfaltovanie, Vyšná Olšava

225 € do 375 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

ASFALTOVANIE CENNÍK

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

209+ SPOLOČNOSŤAMI PRE ASFALTOVANIE
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ASFALTOVANIE?

 • Asfaltovanie Bánovce nad Bebravou
 • Asfaltovanie Banská Bystrica
 • Asfaltovanie Bardejov
 • Asfaltovanie Bratislava
 • Asfaltovanie Brezno
 • Asfaltovanie Bytča
 • Asfaltovanie Čadca
 • Asfaltovanie Detva
 • Asfaltovanie Dolný Kubín
 • Asfaltovanie Dunajská Streda
 • Asfaltovanie Galanta
 • Asfaltovanie Gelnica
 • Asfaltovanie Hlohovec
 • Asfaltovanie Humenné
 • Asfaltovanie Ilava
 • Asfaltovanie Kežmarok
 • Asfaltovanie Komárno
 • Asfaltovanie Košice
 • Asfaltovanie Krupina
 • Asfaltovanie Kysucké Nové Mesto
 • Asfaltovanie Levice
 • Asfaltovanie Levoča
 • Asfaltovanie Liptovský Mikuláš
 • Asfaltovanie Lučenec
 • Asfaltovanie Malacky
 • Asfaltovanie Martin
 • Asfaltovanie Medzilaborce
 • Asfaltovanie Michalovce
 • Asfaltovanie Myjava
 • Asfaltovanie Námestovo
 • Asfaltovanie Nitra
 • Asfaltovanie Nové Mesto nad Váhom
 • Asfaltovanie Nové Zámky
 • Asfaltovanie Partizánske
 • Asfaltovanie Pezinok
 • Asfaltovanie Piešťany
 • Asfaltovanie Poltár
 • Asfaltovanie Poprad
 • Asfaltovanie Považská Bystrica
 • Asfaltovanie Prešov
 • Asfaltovanie Prievidza
 • Asfaltovanie Púchov
 • Asfaltovanie Revúca
 • Asfaltovanie Rimavská Sobota
 • Asfaltovanie Rožňava
 • Asfaltovanie Ružomberok
 • Asfaltovanie Sabinov
 • Asfaltovanie Šaľa
 • Asfaltovanie Senec
 • Asfaltovanie Senica
 • Asfaltovanie Skalica
 • Asfaltovanie Snina
 • Asfaltovanie Sobrance
 • Asfaltovanie Spišská Nová Ves
 • Asfaltovanie Stará Ľubovňa
 • Asfaltovanie Stropkov
 • Asfaltovanie Svidník
 • Asfaltovanie Topoľčany
 • Asfaltovanie Trebišov
 • Asfaltovanie Trenčín
 • Asfaltovanie Trnava
 • Asfaltovanie Turčianske Teplice
 • Asfaltovanie Tvrdošín
 • Asfaltovanie Veľký Krtíš
 • Asfaltovanie Vranov nad Topľou
 • Asfaltovanie Žarnovica
 • Asfaltovanie Žiar nad Hronom
 • Asfaltovanie Žilina
 • Asfaltovanie Zlaté Moravce
 • Asfaltovanie Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 DaiBau, všetky práva vyhradené