Pre oblasť

  Asfaltovanie cena

  Keď ide o asfaltovanie, cena asfaltu závisí od prípravy podložia a počtu vrstiev. Za prípravu a spevnenie podložia zaplatíte okolo 6 EUR/m2. Cena za položenie jednej vrstvy asfaltu je okolo 15 EUR/m2. Dvojvrstvový asfalt je pevnejší, hladší, rovný a stojí okolo 18 EUR/m2.

  Komu zveriť asfaltovanie? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným asfaltérom vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

  Požiadajte o ponuku:
  Odošli dopyt

  Cena za asfaltovanie


  Cena asfaltovanie. Cena za dodávku a pokládku dvojvrstvového jemného a hrubého asfaltu. Cena za asfalt o hrúbke 5 cm a 3 cm, spolu s prípravou na štrkopiesok.

  20.00 €/m2

  VEĽMI NÍZKA CENA
  €/m2

  STREDNÁ CENA
  30.00 €/m2

  NAJVYŠŠIA CENA
  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  OSTATNÉ CENY ZA Asfaltovanie

  Vaše množstvo

  jednotka

  orientačná cena

  Vaša cena

  Asfaltovanie 5 cm hrubého asfaltu, 3 cm jemného asfaltu, kompletne

  Orientačná cena asfaltovania s predbežnou vyrovnaním terénu- bez prípravy podkladu do cca. 200m2


  m2

  €/m2

  Asfaltovanie 5 cm hrubého asfaltu, 3 cm jemného asfaltu, kompletne

  Orientačná cena asfaltovania s vyrovnaním terénu - bez prípravy podkladu nad cca. 200m2


  m2

  €/m2

  Asfaltový nástrek (náter) pre povrchovú úpravu.

  Nástrek (náter) s asfaltovou emulzijou pred povrchovou úpravou asfaltu.


  m2

  €/m2

  Asfaltový odtokový kanál

  Výroba asfaltového odtokového kanála primeranej šírky pre správny spád pozdĺž asfaltovej plochy.


  m

  €/m

  Bodová vpusť

  Dodávka a montáž štandardnej pochôdznej bodovej vputi s kovovým roštom. Dodávka vrátane prípojného kusa pre odtok.


  kpl

  €/kpl

  Cestné obrubníky

  Dodávka a montáž dvojvrstvových cestných betónových obrubníkov 12x20x100 cm cementovo šedá farba, príprava základov a lôžok pre montáž obrubníkov, montáž obrubníkov s vyrovnávaním a obbetónovaním.


  m

  €/m

  Demontáž a montáž krytov

  Demontáž a montáž existujúcich liatinových krytov so zarovnaním do novej výšky.


  kpl

  €/kpl

  Drobné opravy asfaltu

  Cena za opravu asfaltu. Cena za opravu asfaltových trhlín. Náklady na opravu trhlín s elastickou bitúmenovou studenou liacou hmotou. Cena za opravu trhlín v asfalte do 2 cm.


  m2

  €/m2

  Dvojvrstvový asfalt

  Dodávka a pokládka asfaltu AC 22 base B 50/70 A3, hrúbky 5 cm. Dodávka a pokládka asfaltu AC 8 surf B 50/70 A4 hrubky 3 cm.


  m2

  €/m2

  Jednovrstvový asfalt

  Dodávka a pokládka asfaltu AC 8 surf B 50/70 A4 hrúbky 6cm.


  m2

  €/m2

  Jemné vyrovnanie

  Jemné vyrovnanie s presnosťou +- 1 cm a valcovanie podkladu.


  m2

  €/m2

  Liniová vpusť

  Dodávka a montáž líniových vpustí s pozinkovaným roštom do betónu bez položenia potrubia pre dažďové vody.


  m

  €/m

  Manuálne asfaltovanie

  Cena za manuálne asfaltovanie. Cena manuálneho asfaltovania. Cena za manuálne asfaltovanie na predpripravený povrch pre 6 cm hrubú vrstvu asfaltu.


  m2

  €/m2

  Násyp drti

  Dodávka a inštalácia drti, štrkopiesku (0-32D) pre jemné vyrovnanie v hrúbke približne 10 cm.


  m2

  €/m2

  Násyp štrku

  Dodávka a montáž stenového štrku frakcie 0-100 mm v hrúbke 40cm.


  m2

  €/m2

  Odstránenie asfaltu, betónu

  Strojové rezanie asfaltu, odstraňovanie asfaltu alebo betónu o hrúbke od 11 do 15 cm, nakladanie a odstraňovanie sutiny na skládku, pričom sa berú do úvahy náklady na dočasnú a konečnú skládku s predložením záznamov prevádzkovateľa skládky a terénne úpravy okolia.


  m2

  €/m2

  Odstránenie obrubníkov

  Odstránenie existujúcich obrubníkov naložením na dopravný prostriedok a odvozom na skládku spolu s zaplatením poplatku.


  m

  €/m

  Odstránenie vymývynej dlažby

  Demolácie a odstraňovanie existujúcej betónovej vymývanej dlažby, dlaždíc s naložením na dopravný prostriedok a odvozom na skládku, spolu so zaplatením poplatku.


  m2

  €/m2

  Výkop pre asfaltovanie

  Kombinovaný strojovo-manuálny široký výkop v teréne III. kategórie, hĺbka výkopu do 40 cm, s nakladaním materiálu na vozidlo a jeho prepravou na trvalú skládku vrátane zaplatenia poplatkov za skládku.


  m2

  €/m2

  Zahradné obrubníky

  Dodávka a montáž dvojvrstvových betónových obrubníkov 8x20x100 cm cementovo šedá farba, príprava základov a lôžok pre montáž obrubníkov, montáž obrubníkov s vyrovnávaním a obbetónovaním.


  m

  €/m

  SPOLU:
  Poslať dopyt >

  Zámková dlažba


  Cena dlažby je rôzna. Dlaždice, dlažba na terase, zámková dlažba - cena dlažby závisí od toho, aký d...

  Skontrolovať tiež: Dlaždice, dlažba na terase, zámková dlažba cena

  Ako ste využili tieto informácie?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Asfaltovanie - všetko, čo potrebujete vedieť

  1. Čo potrebujeme vedieť o dláždených príjazdových cestách a dvoroch?

  Pri usporiadaní príjazdovej cesty a dvora je dôležité vziať do úvahy estetický aspekt, súlad povrchu podlahy s domom a jeho okolím, ako aj použiteľnosť a životnosť materiálu, ktorý chceme použiť. Používatelia sa preto najčastejšie rozhodnú vydláždiť svoje dvory.

  Z dôvodu ľahkej údržby a dlhej životnosti sa používatelia najčastejšie rozhodujú vydláždiť príjazdové cesty a dvory
  Z dôvodu ľahkej údržby a dlhej životnosti sa používatelia najčastejšie rozhodujú vydláždiť príjazdové cesty a dvory

  1.1. Výhody asfaltu

  Jednou z hlavných výhod asfaltovania je určite rýchlosť vykonávania asfaltu, ktorú je možné položiť za jeden deň, s riadne pripravenou základňou. Jednoduchá údržba a prakticky neobmedzená životnosť sú tiež dôležitými dôvodmi rozhodnutia o vydláždení. Asfalt je jedným z najodolnejších materiálov a je odolný aj pri solení v zime. Je to najjednoduchší spôsob, ako odstrániť sneh a nezhromažďuje piesok a kamene. Priaznivá cena asfaltovej konštrukcie v porovnaní s inými formami dlažby prístupových ciest a dvorov iba umocňuje jej popularitu. Cena asfaltovania inak závisí od miesta, účelu a hrúbky.

  1.2 Slabé stránky asfaltu

  Napriek mnohým výhodám má asfalt určité nevýhody. V lete sa silno prehrieva a vyžaruje teplo. Prehreje sa dokonca natoľko, že sa môžeme popáliť, ak naň stúpime naboso. Asfalt expanduje pri vysokých teplotách a zmenšuje sa pri nízkych teplotách, takže okraje asfaltu začínajú praskať. V prasklinách sa hromadia nečistoty a materiál sa pomaly rozpadá. Slabosť asfaltu sa prejavuje aj v prípade ďalších prác alebo mantážach nových inštalácií a pripojení. Pri položení rúr musí byť asfalt rozrezaný a následne opravený. Kontakt starého a nového asfaltu bude zreteľný a farby sa budú tiež líšiť. Keby sme mali vydláždený dvor, odstránili by sme časť dlažby a po dokončení prác ju dáme späť.

  2. Profesionálne a kvalitné prevedenie

  Je dôležité, aby asfaltovanie vykonával odborne vyškolený dodávateľ s množstvom skúseností. Pri výbere spoločnosti, ktorá bude pre vás pracovať, venujte pozornosť skúsenostiam a referenciám spoločnosti. Kvalitný dodávateľ vám ponúka záruku na prípravu podkladu a na nainštalovaný asfalt. Profesionálne nanášaný asfalt je zárukou jeho dlhej životnosti, preto nájdite odborníkov, ktorí budú nanášať asfalt v súlade s vašimi želaniami a zavedenými normami.

  3. Druhy asfaltu pre dvor a príjazdové cesty

  Výber typu asfaltu závisí hlavne od týchto faktorov:

  - účel oblasti: asfaltovanie lodeníc, prístupových ciest, ciest ...

  - typy povrchových záťaží: ľahké, ťažké alebo ťažké bremená,

  - geografické polohy

  - výška investície

  Bez ohľadu na to, o aký typ asfaltu sa rozhodneme, potrebujete riadne pripravený podklad, pretože asfalt ako materiál nie je samonosný.

  3.1 Jednovrstvový asfalt

  Cena jednovrstvového asfaltovania je, samozrejme, najnižšia. Tento typ riešenia je zvlášť vhodný pre vozovky a príjazdové cesty, ktoré sú s ľahším zaťažením.

  Kombinácie jednovrstvových asfaltovacích verzií:

  - pri malom povrchovom zaťažení (do 3,5 t) môže byť kamenná frakcia od 0 do 11 alebo 16 mm a hrúbka vrstvy je 5 až 6 cm

  - pri ťažších povrchových zaťaženiach (do 8 ton) je kamenná frakcia od 0 do 16 mm a hrúbka vrstvy je 7 - 8 cm.

  Údaje slúžia iba na informačné účely. Po kontrole na mieste sa určí vhodný typ a hrúbka asfaltu.

  3.2 Dvojvrstvové asfaltovanie

  Tento typ riešenia je zvlášť vhodný pre vozovky a príjazdové cesty, ktoré sú okrem premávky osobných automobilov zaťažené aj prepravou ťažších vozidiel. Dvojvrstvový asfalt je lepšej kvality vďaka silnejšej vrstve spodnej vrstvy, ktorá pozostáva z hrubej frakcie kameňa. Takto vyrobený povrch lepšie odoláva bodovému zaťaženiu pri vysokých teplotách. Tenšia horná vrstva sa skladá z asfaltu z jemnej frakcie kameňa, vďaka čomu má asfalt hladký povrch. Zvyčajná celková hrúbka oboch vrstiev je 8 cm. Spodná vrstva je hrubá 5 cm a horná 3 cm, čo zodpovedá dlažbe dvorov a príjazdových ciest. Tento druh asfaltovania je o niečo drahší, ale kvalitnejší, krajší a trvanlivejší.

  Kombinácie jednovrstvových asfaltovacích verzií:

  - pri ťažších povrchových zaťaženiach (do 8 ton) je podiel kameňa v spodnej vrstve od 0 do 22 mm, v hornej vrstve od 0 do 8/11 mm. Hrúbka spodnej vrstvy je 5 cm a horná vrstva je 5 cm.

  - pri ťažších a ťažších povrchových zaťaženiach (do 10 ton) je podiel kameňa v spodnej vrstve od 0 do 22 mm, v hornej vrstve od 0 do 8 mm. Hrúbka spodnej vrstvy je 8 cm a horná vrstva je 3 až 4 cm.

  - v prípade veľkého a častého zaťaženia povrchu (do 10 ton) je podiel kameňa v spodnej vrstve od 0 do 22/32 mm, v hornej vrstve od 0 do 11 mm. Hrúbka spodnej vrstvy je 10 cm a horná vrstva je od 4 cm.

  Údaje slúžia iba na informačné účely. Po kontrole na mieste sa určí vhodný typ a hrúbka asfaltu.

  4. Ako sa vykonáva asfaltovanie dvorov?

  4.1 Príprava asfaltovej bázy

  Ak chceme, aby dláždená plocha úspešne odolávala rôznym zaťaženiam auta, kolísaniu teploty, vode, zimnému soleniu atď., je veľmi dôležité riadne pripraviť a spevniť podklad, na ktorý nalejeme asfalt. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok pokles, popraskanie asfaltu a výmoly na povrchu asfaltu. Podklad pre povrchy ciest pre osobné automobily sa pripravuje vykopávaním asi 0,6 metra pôdy. V prípade väčšieho a ťažšieho nákladu vozidla je potrebné vykopať ešte viac. Pri výkopoch máme na mysli aj odtok vody, takže zabezpečujeme vhodný pokles terénu z budovy. Pád musí prebehnúť so sklonom najmenej 2% alebo 2 cm na bežný meter. Aj keď zabezpečíme dostatočný pokles, v teréne sa odporúča nainštalovať drenážne mriežky. Do terénu, ktorý bol vykopaný vo viacerých vrstvách, zalejeme asi 0,4 metra hrubých kameňov (štrk alebo drvené kamenivo). Pred naplnením každej vrstvy dôkladne skonsolidujte. Na zasypávanie nikdy nepoužívame odpad zo staveniska alebo vyťažené veľké kamene a skaly. Pretože tento typ materiálu má veľmi nerovnomernú veľkosť a tvar, nedá sa dobre kaliť a vyrovnať. Po vytvrdnutí dolnej časti posypte asi 0,2 metra horného zásypu z jemnejšieho štrku. Vrchná vrstva je nosná vrstva z asfaltu, takže tu je ešte dôležitejšie kalenie.

  4.2 Vyliatie asfaltu

  Ako už bolo uvedené, konštrukcia typu a hrúbky asfaltu závisí od účelu povrchu. Najčastejšie sa asfalt nanáša v dvoch vrstvách, spodné nosné hrubé vrstvy majú hrúbku najmenej 5 cm a horné hladké výsledné vrstvy majú hrúbku najmenej 3 cm. Po aplikácii sa obe vrstvy dobre zvinú a sú pripravené na použitie za pár hodín. Odporúčame asfalt, keď je počasie suché a teplota vzduchu je najmenej 10 stupňov Celzia. To je väčšinou spevnené počas stavebnej sezóny. Vyššie teploty vonkajšieho vzduchu sú dôležité, aby sa asfaltová zmes počas nalievania príliš neochladila, pretože potom je ťažké ju dobre vyvaliť. Dokonca ani daždivé počasie nie je pre pokládku asfaltu najvhodnejšie, pretože hmota nelepí dobre na podklad a môžu sa čoskoro vytvoriť trhliny. Odporúča sa tiež kladenie asfaltu ihneď po príprave podkladu (výkop a zasypanie). Ak to neurobíme okamžite, medzitým môže dôjsť k búrke, jazde na nábreží atď. poškodzuje jemnú vrstvu zásypu.

  4.3 Údržba a opravy asfaltu

  Pri dlažbe to naozaj neplatí, aby ste ušetrili na príprave základne. Dobrá spevnená základňa a kvalitné prevedenie asfaltovej vozovky sú kľúčové faktory pre dlhú životnosť spevnenej plochy. Okrem toho je pre udržateľnosť veľmi dôležité vykonávanie záverov. kontakty asfaltu s inými materiálmi. Nesprávne upravený asfalt je jemný a krehký. Voda potom ľahko preniká cez trhliny v hornej vrstve a tiež poškodzuje spodnú vrstvu. Podľa pesimistického scenára môže asfaltový povrch dokonca stúpať a odlupovať sa od zeme. Častejšie sa však vytvárajú priehlbiny, v ktorých sa hromadí voda, nečistoty atď. V priebehu času sa na povrchu asfaltu môžu objaviť stopy pneumatík (ak jazdíme na rovnakých cestách a vždy parkujeme na rovnakom mieste), veľké kvetinové záhony... Najmä v lete, keď je asfalt horúci a následne mäkší, musíme byť opatrní pri kladení ťažkých predmetov na asfalt. pretože môžu zanechať viditeľný odtlačok. Asfalt môže byť poškodený únikom oleja z automobilu alebo rozliatím iných agresívnych látok. Nie je možné tieto škvrny očistiť z asfaltu, môžeme ich iba vyrezať a naliať na ne nový.

  daibau.sk, pomôžeme Vám s odhadom investície a výberom dodávateľa pre Váš Dom  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
  Posledné zverejnené dopyty

  Lacnú prístupovú cestu k pozemkom.

  Dobrý deň prajem

  potrebujeme zhotovič prístupovú cestu k pozemkom 5850 € do 9750 €

  ........

  Asfaltovanie dvora

  Potrebujem majstra pre asfaltovanie dvora 160 m2. 4950 € do 8250 €

  ........

  Penetracia a asfaltovanie príjazdovéj cesty ku garáži

  Potrebujem majstra pre penetraciu a asfaltovanie príjazdovéj cesty ku garáži, 35 m2. Fotky v prílohe. 990 € do 1650 €

  ........

  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  Cena, Asfaltovať prístupovú cestu k bytovému domu, 144 m2
  Asfaltovanie, Čerín

  4500 € do 7500 €

  Cena, Asfaltovať plochu na dvore - je tam starý betón., 70 m2
  Asfaltovanie, Nová Ľubovňa

  2250 € do 3750 €

  Cena, Vyasfaltovanie vjazdu do garaze, 18 m2
  Asfaltovanie, Bučany

  630 € do 1050 €

  Cena, Asfaltovanie cesty pred garazou, 200 m2
  Asfaltovanie, Krásna Lúka

  6300 € do 10500 €

  Cena, Asfaltovanie na plochu 100m2, povrch je spevnený, 100 m2
  Asfaltovanie, Palárikovo

  2700 € do 4500 €

  Cena, Asfaltovy povrch dvora a vjazdu rd, 110 m2
  Asfaltovanie, Malé Zálužie

  3150 € do 5250 €

  Cena, Asfaltovanie priestoru pred garažou cca10 m štvorcov, 10 m2
  Asfaltovanie, Stará Turá

  315 € do 525 €

  Cena, Kompletné služby vybudovania cesty, 500 m2
  Asfaltovanie, Stožok

  27000 € do 45000 €

  Cena, Asfaltovanie, predpríprava výšky povrchu, 210 m2
  Asfaltovanie, Nové Mesto nad Váhom

  6300 € do 10500 €

  Cena, Asfaltovanie cesty dlžky 25m, šírka 3,5 metra, cca 90 m2
  Asfaltovanie, Veľké Borové

  2700 € do 4500 €

  Cena, Zaasfaltovať ryhu po elektrickej prípojke, cca 5m2
  Asfaltovanie, Mengusovce

  180 € do 300 €

  Cena, Asfaltovať najazd do garáže, 60 m2
  Asfaltovanie, Detva

  1800 € do 3000 €

  Cena, Asfaltovanie strechy garaze v petrzalke, strecha je sucast terasy, 35-40m2strecha/terasa - vid popis
  Asfaltovanie, Bratislava

  1800 € do 3000 €

  Cena, Asfaltovanie príjazdovej cesty, 225 m2
  Asfaltovanie, Dvory nad Žitavou

  7200 € do 12000 €

  Cena, Asfaltovanie chodníkov, cca 1,7m x 50m, 2,8m x 60m
  Asfaltovanie, Nitra

  7200 € do 12000 €

  Cena, Vyasfaltovanie príjazdovej cesty do garaze o hrúbke 5cm, Cca 80m2
  Asfaltovanie, Liptovský Mikuláš

  2250 € do 3750 €

  Cena, Asfaltovanie dvoru do hrúbky 3 cm, 150 m2
  Asfaltovanie, Hrnčiarske Zalužany

  4050 € do 6750 €

  Cena, Asfaltovanie, 8m2
  Asfaltovanie, Križovany nad Dudváhom

  270 € do 450 €

  Cena, Asfaltový nástrek a manuálne asfaltovanie krajnice ku obrubníku, 12 m2
  Asfaltovanie, Vinosady

  450 € do 750 €

  Cena, Zaasfaltovat 2 nájazdy ku domu, Cca 45 m2
  Asfaltovanie, Belá

  1350 € do 2250 €

  Cena, Asfaltovanie - po vykope v odovod pripojky dedinskej cesty, 0.5x6m
  Asfaltovanie, Slavošovce

  4050 € do 6750 €

  Cena, Prijazdova cesta na pozemok, cca 10m2
  Asfaltovanie, Zemplínska Široká

  1350 € do 2250 €

  Cena, Vyasfaltovať staré pôvodné asfaltové ihrisko v škole, 660 m2
  Asfaltovanie, Prešov

  18000 € do 30000 €

  Cena, Asfaltová cesta, 3850 m2
  Asfaltovanie, Dunajská Streda

  108000 € do 180000 €

  Cena, Po postaveni plota dorobit k ceste asfalt, 1 m x 7 m
  Asfaltovanie, Brestov

  270 € do 450 €

  Cena, Asfaltovanie chodnika, 15m x 1.5m
  Asfaltovanie, Blatné

  1170 € do 1950 €

  Cena, Vyasfaltovat most, 30 m2
  Asfaltovanie, Hnilčík

  7200 € do 12000 €

  Cena, Asfaltovať dvor, 1300 m2
  Asfaltovanie, Nitra

  36000 € do 60000 €

  Cena, Vyasfaltovanie prijazdovej cesty, 600m2
  Asfaltovanie, Rosina

  18000 € do 30000 €

  Cena, Asfaltovanie pristupovéj cesty, 180 m2
  Asfaltovanie, Vyšný Kubín

  4950 € do 8250 €

  Cena, Realizacia cesty podla projektu, 200 m
  Asfaltovanie, Svätý Jur

  45000 € do 75000 €

  Cena, Asfaltovanie pristupovej cesty, 800 m2
  Asfaltovanie, Michalovce

  27000 € do 45000 €

  Cena, Asfaltovat cestu, 6 metrov x 0,8m x 0,05 m, 6 x 0,8 m
  Asfaltovanie, Fiľakovo

  270 € do 450 €

  Cena, Príjazdová cesta, cca.75m2
  Asfaltovanie, Trnovec

  2250 € do 3750 €

  Cena, Asfaltovanie cesty, 385 m2
  Asfaltovanie, Lieskovany

  10800 € do 18000 €

  Cena, Zválcování asfaltu v místě autobusové zastávky, 380 m2
  Asfaltovanie, Senica

  10800 € do 18000 €  Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny
  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Asfaltovanie?

  Asfaltovanie cenník

  Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

  290+ SPOLOČNOSŤAMI PRE Asfaltovanie
  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  BEZ PROVÍZIÍ
  ZÍSKAJ PONUKU
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené