ASFALTOVANIE cena

Keď ide o asfaltovanie, cena asfaltu závisí od prípravy podložia a počtu vrstiev. Za prípravu a spevnenie podložia zaplatíte okolo 6 EUR/m2. Cena za položenie jednej vrstvy asfaltu je okolo 15 EUR/m2. Dvojvrstvový asfalt je pevnejší, hladší, rovný a stojí okolo 18 EUR/m2.

Komu zveriť asfaltovanie? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným asfaltérom vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT

CENA ZA ASFALTOVANIE


Cena asfaltovanie. Cena za dodávku a pokládku dvojvrstvového jemného a hrubého asfaltu. Cena za asfalt o hrúbke 5 cm a 3 cm, spolu s prípravou na štrkopiesok.

20.00 €/m2

VEĽMI NÍZKA CENA
€/m2

STREDNÁ CENA
30.00 €/m2

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Cena za asfaltéra

OSTATNÉ CENY ZA ASFALTOVANIE

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

Asfaltovanie 5 cm hrubého asfaltu, 3 cm jemného asfaltu, kompletne

Orientačná cena asfaltovania s predbežnou vyrovnaním terénu- bez prípravy podkladu do cca. 200m2€/m2

m2
dopyt

Asfaltovanie 5 cm hrubého asfaltu, 3 cm jemného asfaltu, kompletne

Orientačná cena asfaltovania s vyrovnaním terénu - bez prípravy podkladu nad cca. 200m2€/m2

m2
dopyt

Manuálne asfaltovanie

Cena za manuálne asfaltovanie. Cena manuálneho asfaltovania. Cena za manuálne asfaltovanie na predpripravený povrch pre 6 cm hrubú vrstvu asfaltu.€/m2

m2
dopyt

Drobné opravy asfaltu

Cena za opravu asfaltu. Cena za opravu asfaltových trhlín. Náklady na opravu trhlín s elastickou bitúmenovou studenou liacou hmotou. Cena za opravu trhlín v asfalte do 2 cm.€/m2

m2
dopyt

Demontáž a montáž krytov

Demontáž a montáž existujúcich liatinových krytov so zarovnaním do novej výšky.€/kpl

kpl
dopyt

Odstránenie vymývynej dlažby

Demolácie a odstraňovanie existujúcej betónovej vymývanej dlažby, dlaždíc s naložením na dopravný prostriedok a odvozom na skládku, spolu so zaplatením poplatku.€/m2

m2
dopyt

Odstránenie obrubníkov

Odstránenie existujúcich obrubníkov naložením na dopravný prostriedok a odvozom na skládku spolu s zaplatením poplatku.€/m

m
dopyt

Odstránenie asfaltu, betónu

Strojové rezanie asfaltu, odstraňovanie asfaltu alebo betónu o hrúbke od 11 do 15 cm, nakladanie a odstraňovanie sutiny na skládku, pričom sa berú do úvahy náklady na dočasnú a konečnú skládku s predložením záznamov prevádzkovateľa skládky a terénne úpravy okolia.€/m2

m2
dopyt

Výkop pre asfaltovanie

Kombinovaný strojovo-manuálny široký výkop v teréne III. kategórie, hĺbka výkopu do 40 cm, s nakladaním materiálu na vozidlo a jeho prepravou na trvalú skládku vrátane zaplatenia poplatkov za skládku.€/m2

m2
dopyt

Násyp štrku

Dodávka a montáž stenového štrku frakcie 0-100 mm v hrúbke 40cm.€/m2

m2
dopyt

Násyp drti

Dodávka a inštalácia drti, štrkopiesku (0-32D) pre jemné vyrovnanie v hrúbke približne 10 cm.€/m2

m2
dopyt

Jemné vyrovnanie

Jemné vyrovnanie s presnosťou +- 1 cm a valcovanie podkladu.€/m2

m2
dopyt

Asfaltový nástrek (náter) pre povrchovú úpravu.

Nástrek (náter) s asfaltovou emulzijou pred povrchovou úpravou asfaltu.€/m2

m2
dopyt

Dvojvrstvový asfalt

Dodávka a pokládka asfaltu AC 22 base B 50/70 A3, hrúbky 5 cm. Dodávka a pokládka asfaltu AC 8 surf B 50/70 A4 hrubky 3 cm.€/m2

m2
dopyt

Jednovrstvový asfalt

Dodávka a pokládka asfaltu AC 8 surf B 50/70 A4 hrúbky 6cm.€/m2

m2
dopyt

Zahradné obrubníky

Dodávka a montáž dvojvrstvových betónových obrubníkov 8x20x100 cm cementovo šedá farba, príprava základov a lôžok pre montáž obrubníkov, montáž obrubníkov s vyrovnávaním a obbetónovaním.€/m

m
dopyt

Cestné obrubníky

Dodávka a montáž dvojvrstvových cestných betónových obrubníkov 12x20x100 cm cementovo šedá farba, príprava základov a lôžok pre montáž obrubníkov, montáž obrubníkov s vyrovnávaním a obbetónovaním.€/m

m
dopyt

Liniová vpusť

Dodávka a montáž líniových vpustí s pozinkovaným roštom do betónu bez položenia potrubia pre dažďové vody.€/m

m
dopyt

Bodová vpusť

Dodávka a montáž štandardnej pochôdznej bodovej vputi s kovovým roštom. Dodávka vrátane prípojného kusa pre odtok.€/kpl

kpl
dopyt

Asfaltový odtokový kanál

Výroba asfaltového odtokového kanála primeranej šírky pre správny spád pozdĺž asfaltovej plochy.€/m

m
dopyt
SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Zámková dlažba


Cena dlažby je rôzna. Dlaždice, dlažba na terase, zámková dlažba - cena dlažby závisí od toho, aký d...

Skontrolovať tiež: Dlaždice, dlažba na terase, zámková dlažba cena

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

Asfaltovanie - všetko, čo potrebujete vedieť

1. Čo potrebujeme vedieť o dláždených príjazdových cestách a dvoroch?

Pri usporiadaní príjazdovej cesty a dvora je dôležité vziať do úvahy estetický aspekt, súlad povrchu podlahy s domom a jeho okolím, ako aj použiteľnosť a životnosť materiálu, ktorý chceme použiť. Používatelia sa preto najčastejšie rozhodnú vydláždiť svoje dvory.

Z dôvodu ľahkej údržby a dlhej životnosti sa používatelia najčastejšie rozhodujú vydláždiť príjazdové cesty a dvory.
Z dôvodu ľahkej údržby a dlhej životnosti sa používatelia najčastejšie rozhodujú vydláždiť príjazdové cesty a dvory

1.1. Výhody asfaltu

Jednou z hlavných výhod asfaltovania je určite rýchlosť vykonávania asfaltu, ktorú je možné položiť za jeden deň, s riadne pripravenou základňou. Jednoduchá údržba a prakticky neobmedzená životnosť sú tiež dôležitými dôvodmi rozhodnutia o vydláždení. Asfalt je jedným z najodolnejších materiálov a je odolný aj pri solení v zime. Je to najjednoduchší spôsob, ako odstrániť sneh a nezhromažďuje piesok a kamene. Priaznivá cena asfaltovej konštrukcie v porovnaní s inými formami dlažby prístupových ciest a dvorov iba umocňuje jej popularitu. Cena asfaltovania inak závisí od miesta, účelu a hrúbky.

1.2 Slabé stránky asfaltu

Napriek mnohým výhodám má asfalt určité nevýhody. V lete sa silno prehrieva a vyžaruje teplo. Prehreje sa dokonca natoľko, že sa môžeme popáliť, ak naň stúpime naboso. Asfalt expanduje pri vysokých teplotách a zmenšuje sa pri nízkych teplotách, takže okraje asfaltu začínajú praskať. V prasklinách sa hromadia nečistoty a materiál sa pomaly rozpadá. Slabosť asfaltu sa prejavuje aj v prípade ďalších prác alebo mantážach nových inštalácií a pripojení. Pri položení rúr musí byť asfalt rozrezaný a následne opravený. Kontakt starého a nového asfaltu bude zreteľný a farby sa budú tiež líšiť. Keby sme mali vydláždený dvor, odstránili by sme časť dlažby a po dokončení prác ju dáme späť.

2. Profesionálne a kvalitné prevedenie

Je dôležité, aby asfaltovanie vykonával odborne vyškolený dodávateľ s množstvom skúseností. Pri výbere spoločnosti, ktorá bude pre vás pracovať, venujte pozornosť skúsenostiam a referenciám spoločnosti. Kvalitný dodávateľ vám ponúka záruku na prípravu podkladu a na nainštalovaný asfalt. Profesionálne nanášaný asfalt je zárukou jeho dlhej životnosti, preto nájdite odborníkov, ktorí budú nanášať asfalt v súlade s vašimi želaniami a zavedenými normami.

3. Druhy asfaltu pre dvor a príjazdové cesty

Výber typu asfaltu závisí hlavne od týchto faktorov:

- účel oblasti: asfaltovanie lodeníc, prístupových ciest, ciest ...

- typy povrchových záťaží: ľahké, ťažké alebo ťažké bremená,

- geografické polohy

- výška investície

Bez ohľadu na to, o aký typ asfaltu sa rozhodneme, potrebujete riadne pripravený podklad, pretože asfalt ako materiál nie je samonosný.

3.1 Jednovrstvový asfalt

Cena jednovrstvového asfaltovania je, samozrejme, najnižšia. Tento typ riešenia je zvlášť vhodný pre vozovky a príjazdové cesty, ktoré sú s ľahším zaťažením.

Kombinácie jednovrstvových asfaltovacích verzií:

- pri malom povrchovom zaťažení (do 3,5 t) môže byť kamenná frakcia od 0 do 11 alebo 16 mm a hrúbka vrstvy je 5 až 6 cm

- pri ťažších povrchových zaťaženiach (do 8 ton) je kamenná frakcia od 0 do 16 mm a hrúbka vrstvy je 7 - 8 cm.

Údaje slúžia iba na informačné účely. Po kontrole na mieste sa určí vhodný typ a hrúbka asfaltu.

3.2 Dvojvrstvové asfaltovanie

Tento typ riešenia je zvlášť vhodný pre vozovky a príjazdové cesty, ktoré sú okrem premávky osobných automobilov zaťažené aj prepravou ťažších vozidiel. Dvojvrstvový asfalt je lepšej kvality vďaka silnejšej vrstve spodnej vrstvy, ktorá pozostáva z hrubej frakcie kameňa. Takto vyrobený povrch lepšie odoláva bodovému zaťaženiu pri vysokých teplotách. Tenšia horná vrstva sa skladá z asfaltu z jemnej frakcie kameňa, vďaka čomu má asfalt hladký povrch. Zvyčajná celková hrúbka oboch vrstiev je 8 cm. Spodná vrstva je hrubá 5 cm a horná 3 cm, čo zodpovedá dlažbe dvorov a príjazdových ciest. Tento druh asfaltovania je o niečo drahší, ale kvalitnejší, krajší a trvanlivejší.

Kombinácie jednovrstvových asfaltovacích verzií:

- pri ťažších povrchových zaťaženiach (do 8 ton) je podiel kameňa v spodnej vrstve od 0 do 22 mm, v hornej vrstve od 0 do 8/11 mm. Hrúbka spodnej vrstvy je 5 cm a horná vrstva je 5 cm.

- pri ťažších a ťažších povrchových zaťaženiach (do 10 ton) je podiel kameňa v spodnej vrstve od 0 do 22 mm, v hornej vrstve od 0 do 8 mm. Hrúbka spodnej vrstvy je 8 cm a horná vrstva je 3 až 4 cm.

- v prípade veľkého a častého zaťaženia povrchu (do 10 ton) je podiel kameňa v spodnej vrstve od 0 do 22/32 mm, v hornej vrstve od 0 do 11 mm. Hrúbka spodnej vrstvy je 10 cm a horná vrstva je od 4 cm.

Údaje slúžia iba na informačné účely. Po kontrole na mieste sa určí vhodný typ a hrúbka asfaltu.

4. Ako sa vykonáva asfaltovanie dvorov?

4.1 Príprava asfaltovej bázy

Ak chceme, aby dláždená plocha úspešne odolávala rôznym zaťaženiam auta, kolísaniu teploty, vode, zimnému soleniu atď., je veľmi dôležité riadne pripraviť a spevniť podklad, na ktorý nalejeme asfalt. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok pokles, popraskanie asfaltu a výmoly na povrchu asfaltu. Podklad pre povrchy ciest pre osobné automobily sa pripravuje vykopávaním asi 0,6 metra pôdy. V prípade väčšieho a ťažšieho nákladu vozidla je potrebné vykopať ešte viac. Pri výkopoch máme na mysli aj odtok vody, takže zabezpečujeme vhodný pokles terénu z budovy. Pád musí prebehnúť so sklonom najmenej 2% alebo 2 cm na bežný meter. Aj keď zabezpečíme dostatočný pokles, v teréne sa odporúča nainštalovať drenážne mriežky. Do terénu, ktorý bol vykopaný vo viacerých vrstvách, zalejeme asi 0,4 metra hrubých kameňov (štrk alebo drvené kamenivo). Pred naplnením každej vrstvy dôkladne skonsolidujte. Na zasypávanie nikdy nepoužívame odpad zo staveniska alebo vyťažené veľké kamene a skaly. Pretože tento typ materiálu má veľmi nerovnomernú veľkosť a tvar, nedá sa dobre kaliť a vyrovnať. Po vytvrdnutí dolnej časti posypte asi 0,2 metra horného zásypu z jemnejšieho štrku. Vrchná vrstva je nosná vrstva z asfaltu, takže tu je ešte dôležitejšie kalenie.

4.2 Vyliatie asfaltu

Ako už bolo uvedené, konštrukcia typu a hrúbky asfaltu závisí od účelu povrchu. Najčastejšie sa asfalt nanáša v dvoch vrstvách, spodné nosné hrubé vrstvy majú hrúbku najmenej 5 cm a horné hladké výsledné vrstvy majú hrúbku najmenej 3 cm. Po aplikácii sa obe vrstvy dobre zvinú a sú pripravené na použitie za pár hodín. Odporúčame asfalt, keď je počasie suché a teplota vzduchu je najmenej 10 stupňov Celzia. To je väčšinou spevnené počas stavebnej sezóny. Vyššie teploty vonkajšieho vzduchu sú dôležité, aby sa asfaltová zmes počas nalievania príliš neochladila, pretože potom je ťažké ju dobre vyvaliť. Dokonca ani daždivé počasie nie je pre pokládku asfaltu najvhodnejšie, pretože hmota nelepí dobre na podklad a môžu sa čoskoro vytvoriť trhliny. Odporúča sa tiež kladenie asfaltu ihneď po príprave podkladu (výkop a zasypanie). Ak to neurobíme okamžite, medzitým môže dôjsť k búrke, jazde na nábreží atď. poškodzuje jemnú vrstvu zásypu.

4.3 Údržba a opravy asfaltu

Pri dlažbe to naozaj neplatí, aby ste ušetrili na príprave základne. Dobrá spevnená základňa a kvalitné prevedenie asfaltovej vozovky sú kľúčové faktory pre dlhú životnosť spevnenej plochy. Okrem toho je pre udržateľnosť veľmi dôležité vykonávanie záverov. kontakty asfaltu s inými materiálmi. Nesprávne upravený asfalt je jemný a krehký. Voda potom ľahko preniká cez trhliny v hornej vrstve a tiež poškodzuje spodnú vrstvu. Podľa pesimistického scenára môže asfaltový povrch dokonca stúpať a odlupovať sa od zeme. Častejšie sa však vytvárajú priehlbiny, v ktorých sa hromadí voda, nečistoty atď. V priebehu času sa na povrchu asfaltu môžu objaviť stopy pneumatík (ak jazdíme na rovnakých cestách a vždy parkujeme na rovnakom mieste), veľké kvetinové záhony... Najmä v lete, keď je asfalt horúci a následne mäkší, musíme byť opatrní pri kladení ťažkých predmetov na asfalt. pretože môžu zanechať viditeľný odtlačok. Asfalt môže byť poškodený únikom oleja z automobilu alebo rozliatím iných agresívnych látok. Nie je možné tieto škvrny očistiť z asfaltu, môžeme ich iba vyrezať a naliať na ne nový.

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMASFALTOVE PARKOVISKO

Dobry deň.

potrebujem majstra,miesto travnateho porastu urobit parkovisko pre kamion vratane obrubnikova odvozu zeminy . Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 4500 € do 7500 €


........

VYASFALTOVANIE PRÍSTUPU K RODINNÉMU DOMU

Dobry deň.

potrebujem majstra pre vyasfaltovanie prístupu k rodinnému domu, dĺžka 17m šírka 2 m , jedna vrstva asfaltu 5 CM, druhá podľa potreby 3 cm.Fotky v prilohe.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 765 € do 1275 €


........

ASFALTOVANIE DVORA A ODSTRÁNENIE STARÉHO ASFALTU

Dobrý deň,

potrebovali by sme vyasfaltovať dvor na parkovanie. Stary asfalt odstranit, dvor vyspadovat a naniest novy asfalt. 170 m2

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt, zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky, alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy.Termín obhliadky a realizácie upresníme po dohode.
Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
3330 € do 5550 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, ASFALTOVANIE PARKOVISKA, 200 M2
Asfaltovanie, Rimavská Sobota

3960 € do 6600 €

CENA, ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ASFALTU A VYASFALTOVANIE ČASTI ŠKOLSKÉHO DVORA, 867M2
Asfaltovanie, Vlčany

17100 € do 28500 €

CENA, VYASFALTOVAT MOSTÍK K DVORU, 4,2M X 11M
Asfaltovanie, Soblahov

990 € do 1650 €

CENA, DAŤ DO PÔVODNÉHO STAVU KOMUNIKACIU VYASFLATOVAŤ, 30M²
Asfaltovanie, Sereď

675 € do 1125 €

CENA, ASFALT NA BETONOVY CHODNÍK, 30 M2
Asfaltovanie, Papradno

630 € do 1050 €

CENA, VYROVNANIE POVRCHU, NASYP ASFALTOVEJ DRTE, ASFALTOVY NASTREK, 600M2
Asfaltovanie, Zálesie

11700 € do 19500 €

CENA, VYASFALTOVANIE PRIEMYSLEHO POZEMKU., 1600-1800 M2
Asfaltovanie, Nové Mesto nad Váhom

90000 € do 150000 €

CENA, ASFALTOVANIE VYREZANEJ CESTY, 1,5 M2
Asfaltovanie, Vlachy

90 € do 150 €

CENA, PRÍSTUPOVÁ CESTA KU GARÁŽAM. SÚ TAM VYJAZDENÉ DIERY AUTAMI., CCA 15-20M2.
Asfaltovanie, Bratislava

540 € do 900 €

CENA, ASFALTOVANIE PRÍPOJOK , 5M2
Asfaltovanie, Dolná Tižina

180 € do 300 €

CENA, POKLÁDKA ASFALTU FINIŠEROM REKONŠTRUKCIA ULÍC, VŠETKO CCA 4000M2
Asfaltovanie, Plášťovce

90000 € do 150000 €

CENA, ASFALTOVANIE VOLEJBALOVEHO IHRISKA, 242 M2
Asfaltovanie, Dlhé Pole

5400 € do 9000 €

CENA, OPRAVA PARKOVISKA, 450 M2
Asfaltovanie, Malacky

9000 € do 15000 €

CENA, JEDNU VRSTVU ASFALTU NA NOVY BETONOVY MOST, 20M2
Asfaltovanie, Mestečko

315 € do 525 €

CENA, ASFALTOVANIE DVORA, CCA 200M2
Asfaltovanie, Pezinok

3960 € do 6600 €

CENA, VYBÚRANIE STARÉHO ASFALTU, POLOŽENIE NOVÉHO PODKLADU A NOVÉHO ASFALTU., 100 M2
Asfaltovanie, Bratislava

2250 € do 3750 €

CENA, 3 VÝJAZDY VYASFALTOVAT, 30M2
Asfaltovanie, Čelovce

900 € do 1500 €

CENA, CESTKA K RODINNEMU DOMU, 70M2
Asfaltovanie, Čierny Balog

1440 € do 2400 €

CENA, POKLÁDKA ASFALTU V HR.5CM, 230M2
Asfaltovanie, Hodkovce

4500 € do 7500 €

CENA, ASFALTOVANIE POĽNEJ CESTY., 150M2
Asfaltovanie, Breznica

3600 € do 6000 €

CENA, ODSTRÁNIŤ LIATY ASFALT A POLOŽIŤ NOVÝ, 1150M2
Asfaltovanie, Giraltovce

27000 € do 45000 €

CENA, VÝSTAVBA CIEST, 1256,40 M2
Asfaltovanie, Belža

45000 € do 75000 €

CENA, VYASFALTOVAT VSTUP DO GARAZE S HLAVNEJ CESTY., 15M2
Asfaltovanie, Šemša

450 € do 750 €

CENA, NOVY ASFALT NA CESTU, NOVY CHODNIK, CCA 80M2
Asfaltovanie, Bratislava

1800 € do 3000 €

CENA, VYASFALTOVAŤ PARKOVISKO, 150 M2
Asfaltovanie, Lodno

4500 € do 7500 €

CENA, POKLÁDKA ASFALTOVEJ CESTY, 37 M2
Asfaltovanie, Kapušany

855 € do 1425 €

CENA, FRÉZOVANIE, REALIZÁCIA KONŠTRUKCIE VOZOVKY , PO POPISE
Asfaltovanie, Podolínec

45000 € do 75000 €

CENA, ASFALT NA EXIST.KRYT V HRÚBKE 80 MM, 4685 M2
Asfaltovanie, Veľký Blh

90000 € do 150000 €

CENA, ASFALTOVANIE S PODKLADOV PRÍPRAVOU, 280M2
Asfaltovanie, Krivany

9000 € do 15000 €

CENA, ASFALTOVANIE, 40X7M
Asfaltovanie, Bratislava

5535 € do 9225 €

CENA, ASFALTOVANIE DVORA- PODKLAD JE BETÓN, 130M2
Asfaltovanie, Snina

2520 € do 4200 €

CENA, VYASFALTOVAŤ STARÚ BETONOVÚ PLOCHU , PO POPISE
Asfaltovanie, Horná Streda

1980 € do 3300 €

CENA, POTREBUJEM VYSTAVAT ASI 150 M DLHU A 6M ŠIROKU ASFALTOVU CESTU . , 800 M2
Asfaltovanie, Bánovce nad Bebravou

54000 € do 90000 €

CENA, REKONŠTRUKCIA CESTY V OBCI, 534 METROV
Asfaltovanie, Záhorská Ves

86580 € do 144300 €

CENA, ASFALTOVÚ CESTU S IS NA NOVÚ IBV PRE 7RD, 830 M2
Asfaltovanie, Batizovce

27720 € do 46200 €

CENA, ASFALTOVANIE VJAZDU K BRÁNE OD CESTY, CCA 17M2
Asfaltovanie, Prešov

315 € do 525 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

ASFALTOVANIE CENNÍK

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

198+ SPOLOČNOSŤAMI PRE ASFALTOVANIE
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ASFALTOVANIE?

 • Asfaltovanie Bánovce nad Bebravou
 • Asfaltovanie Banská Bystrica
 • Asfaltovanie Bardejov
 • Asfaltovanie Bratislava
 • Asfaltovanie Brezno
 • Asfaltovanie Bytča
 • Asfaltovanie Čadca
 • Asfaltovanie Detva
 • Asfaltovanie Dolný Kubín
 • Asfaltovanie Dunajská Streda
 • Asfaltovanie Galanta
 • Asfaltovanie Gelnica
 • Asfaltovanie Hlohovec
 • Asfaltovanie Humenné
 • Asfaltovanie Ilava
 • Asfaltovanie Kežmarok
 • Asfaltovanie Komárno
 • Asfaltovanie Košice
 • Asfaltovanie Krupina
 • Asfaltovanie Kysucké Nové Mesto
 • Asfaltovanie Levice
 • Asfaltovanie Levoča
 • Asfaltovanie Liptovský Mikuláš
 • Asfaltovanie Lučenec
 • Asfaltovanie Malacky
 • Asfaltovanie Martin
 • Asfaltovanie Medzilaborce
 • Asfaltovanie Michalovce
 • Asfaltovanie Myjava
 • Asfaltovanie Námestovo
 • Asfaltovanie Nitra
 • Asfaltovanie Nové Mesto nad Váhom
 • Asfaltovanie Nové Zámky
 • Asfaltovanie Partizánske
 • Asfaltovanie Pezinok
 • Asfaltovanie Piešťany
 • Asfaltovanie Poltár
 • Asfaltovanie Poprad
 • Asfaltovanie Považská Bystrica
 • Asfaltovanie Prešov
 • Asfaltovanie Prievidza
 • Asfaltovanie Púchov
 • Asfaltovanie Revúca
 • Asfaltovanie Rimavská Sobota
 • Asfaltovanie Rožňava
 • Asfaltovanie Ružomberok
 • Asfaltovanie Sabinov
 • Asfaltovanie Šaľa
 • Asfaltovanie Senec
 • Asfaltovanie Senica
 • Asfaltovanie Skalica
 • Asfaltovanie Snina
 • Asfaltovanie Sobrance
 • Asfaltovanie Spišská Nová Ves
 • Asfaltovanie Stará Ľubovňa
 • Asfaltovanie Stropkov
 • Asfaltovanie Svidník
 • Asfaltovanie Topoľčany
 • Asfaltovanie Trebišov
 • Asfaltovanie Trenčín
 • Asfaltovanie Trnava
 • Asfaltovanie Turčianske Teplice
 • Asfaltovanie Tvrdošín
 • Asfaltovanie Veľký Krtíš
 • Asfaltovanie Vranov nad Topľou
 • Asfaltovanie Žarnovica
 • Asfaltovanie Žiar nad Hronom
 • Asfaltovanie Žilina
 • Asfaltovanie Zlaté Moravce
 • Asfaltovanie Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 DaiBau, všetky práva vyhradené