Pre oblasť

  Tepelné čerpadlo cena

  Koľko stojí tepelné čerpadlo? Pred montážou tepelného čerpadla presne porovnajte vlastnosti svojho domu s vlastnosťami zariadenia. Nenechajte sa ovplyvniť iba cenou tepelného čerpadla, pretože bez dobrej úvahy, môžete na tepelnom čerpadle prerobiť. Ešte horšie bude, ak si kúpite príliš slabé a úspory budú oveľa menšie. Cena nesmie byť hlavným kritériom, pretože tepelné čerpadlo je investícia na 20 rokov a aj viac. Hlavným kritériom by mala byť kvalita tepelného čerpadla a odborná konzultácia súvisiaca s jeho výberom, spôsobom inštalácie a regulácie systému i samotnou realizáciou inštalácie. Tepelné čerpadlo môže byť samo o sebe veľmi dobrým zariadením, ale ak nie je správne nainštalované do systému, nebude pracovať správne a jeho energetická účinnosť bude nižšia. Cena systému tepelného čerpadla voda-voda alebo zem-voda je najvyššia a pohybuje sa v rozmedzí od 10 000 EUR až 15 000 EUR, bez investícií do rozvodnej siete, podlahového alebo radiátorového kúrenia. Cena tepelného čerpadla vzduch-voda je oveľa nižšia. Za dodávku a montáž tepelného čerpadla s priemerným výkonom 8 kW, ktorý postačuje pre dobre izolovaný obytný dom, zaplatíte najmenej 6 000 EUR. Aké sú úspory pri vykurovaní? Trojnásobné!

  Komu zveriť montáž tepelného čerpadla? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným dodávateľom tepelných čerpadiel vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

  Požiadajte o ponuku:
  Odošli dopyt

  Cena za tepelné čerpadlo vzduch-voda


  Cena tepelného čerpadla. Cena za dodávku a inštaláciu tepelného čerpadla vzduch-voda v rodinnom dome, výkon 12kW.

  4000.00 €/kus

  VEĽMI NÍZKA CENA
  €/kus

  STREDNÁ CENA
  8000.00 €/kus

  NAJVYŠŠIA CENA
  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  OSTATNÉ CENY ZA Tepelné čerpadlo

  Vaše množstvo

  jednotka

  orientačná cena

  Vaša cena

  Tepelné čerpadlo pre priemerný dom

  Náklady na invertorové nízkoteplotné tepelné čerpadlo s výkonom 8 až 10 kW, ako napríklad Toshiba Estio alebo Daikin Thermo, spolu so sieťovým pripojením a zásobníkom so spustením a testovaním.


  kpl

  €/kpl

  Kompletný vykurovací systém s tepelným čerpadlom

  Cena za vykurovací systém s tepelným čerpadlom 8KW 300 l zásobník teplej vody, prípojky a montáž.


  kpl

  €/kpl

  Kompletný vykurovací a chladiaci systém s teplým vzduchom a tepelným čerpadlom

  Cena za teplovzdušné vykurovanie, vetranie a chladenie s centrálnym rozvodom, rekuperáciou, vykurovacím zariadením, tepelným čerpadlom vzduch-voda a nádržou 200 l.


  kpl

  €/kpl

  Cena za tepelné čerpadlo voda-voda

  Náklady na dodávku a montáž tepelného čerpadla typu voda-voda pre rodinný dom.


  kus

  €/kus

  Cena za tepelné čerpadlo zem-voda

  Cena za dodávku a montáž tepelného čerpadla zem-voda v rodinnom dome vrátane pripojenia a umiestenia tepelného čerpadla.


  kus

  €/kus

  Dodávka tepelného čerpadla


  kus

  €/kus


  kus

  €/kus


  kus

  €/kus


  kus

  €/kus

  Montáž tepelného čerpadla

  Montáž tepelného čerpadla do 10kW so všetkým potrebným materiálom pre pripojenie a upevnenie do 10m, výška do 3m, 1 prielom do 40cm tehlovej steny, montáž elektriny do 5m


  kus

  €/kus

  Pravidelný servis tepelného čerpadla

  Pravidelný servis tepelného čerpadla do 16 kW.


  kus

  €/kus

  Spustenie tepelného čerpadla

  Prevzdušňovanie systému, nastavenie regulácie, teplota sanitárnej vody, vykurovací okruh, riadenie prevádzky systému a uvedenie do prevádzky


  kus

  €/kus

  SPOLU:
  Poslať dopyt >

  Ako ste využili tieto informácie?

  Tepelné čerpadlo - všetko, čo potrebujete vedieť

  1. Čo potrebujete vedieť pred nákupom tepelného čerpadla?

  Tepelné čerpadlá, energeticky efektívny a ekologický spôsob vykurovania
  Tepelné čerpadlá, energeticky efektívny a ekologický spôsob vykurovania

  1.1. Tepelné čerpadlo - výhody

  Znížená spotreba energie, menej škodlivých látok a výrazne nižšie náklady na vykurovanie.

  V dobre izolovaných pasívnych budovách sú náklady na vykurovanie, chladenie a výrobu teplej vody až 10x nižšie ako v prípade konvenčných vykurovacích systémov.

  Investícia do tepelného čerpadla sa splatí čo najskôr.

  Pri správnom výbere vhodného tepelného čerpadla a výhodného dodávateľa sa investícia splatí do 5 rokov.

  Dlhá životnosť a takmer žiadna údržba

  Životnosť tepelného čerpadla až do 25 rokov prakticky nevyžaduje údržbu. V lete tiež chladí priestory, takže sa eliminujú aj náklady spojené s klimatizáciou.

  1.2. Tepelné čerpadlo - nevýhody

  Objem kompresora

  Moderné tepelné čerpadlá sú vždy tichšie (okolo 52 decibelov dnes), ale je vhodné neumiestňovať napríklad externú jednotku s kompresorom. pod okno spálne. Ak je vonkajšia jednotka umiestnená 3 metre od otvoreného okna, zvuk je sotva počuteľný.

  Obmedzenia

  Pre tepelné čerpadlo typu voda-voda je potrebný zdroj vody s dostatočne silným prietokom vody a pre tepelné čerpadlo typu zem-voda dostatočne veľký pozemok (pozemok musí byť najmenej dvakrát väčší ako je veľkosť budovy) na umiestnenie pozemných kolektorov. Oba tieto typy tepelných čerpadiel sú tiež drahšie ako invertorové typy vzduch-voda a tiež musia mať licenciu. Na druhej strane majú tepelné čerpadlá zem-voda a voda-voda oveľa lepšiu účinnosť ako čerpadlá vzduch-voda. Preto je pred nákupom rozumné premyslieť si pomocou odborníkov (projektantov), ​​ktoré tepelné čerpadlo je najvhodnejšie a najhospodárnejšie pre naše individuálne potreby.

  1.3. Finančný príspevok Zelená domácnostiam

  Konečný výpočet investície do tepelného čerpadla môže byť ešte výhodnejší s nevratnými finančnými príspevkami Zelená domácnostiam. Občania môžu získať príspevok na inštaláciu tepelných čerpadiel.

  2. Výber dodávateľov a poskytovateľov

  Iba výber kvalitného poskytovateľa nám zaručuje plynulú prevádzku, veľké úspory a dlhú životnosť tepelného čerpadla.

  2.1. Kvalitná inštalácia tepelného čerpadla

  Správna a kvalitná inštalácia je rozhodujúca pre správne fungovanie tepelného čerpadla. Dnešný trh ponúka predajcov tepelných čerpadiel, ktorí ponúkajú montáž, ale nemajú vlastné inštalačné tímy. Montáž organizujú so subdodávatelmi alebo externými inštalatérmi. To je nevýhodné, pretože sa rozptýlizodpovednosť za vykonanú prácu. V praxi sa často stáva, že inštalatér používa inštalačný materiál nízkej kvality, vykonáva inštaláciu zle a neesteticky, nereaguje na prípadné opravy chýb. Preto je veľmi dôležité, aby ste sa rozhodli pre poskytovateľa, ktorý má svoje vlastné inštalačné a servisné tímy a ponúka záruku na celý nákup a inštaláciu.

  2.2. Užívateľská skúsenosť

  Skontrolujte, či poskytovateľ má dokončené už nejaké projekty a dohodnite sa s ním na ukážke už realizovaných zariadení podobných tým vašim. To vám umožní vidieť, ako bola práca vykonaná. Budete mať možnosť hovoriť s používateľmi o ich skúsenostiach, porovnať náklady, spýtať sa na následné služby a spoľahlivosť.

  2.3. Servis tepelných čerpadiel

  Je dôležité, aby poskytovateľ mal vlastné oddelenie zákaznických služieb a všetky príslušné osvedčenia na predaj a inštaláciu tepelných čerpadiel. Spýtajte sa tiež na čas odozvy na služby zákazníkom. Myšlienka nákupu tepelného čerpadla z obchodu a objednanie vlastnej inštalácie od iného poskytovateľa nie je dobrý nápad! Inštalačný technik, ktorý je tiež opravárom, nemá dostatočný záujem o vykonanie bezplatnej služby, takže naňho budete čakať dlho, pretože uprednostňuje inú platenú prácu.

  3. Rôzne typy tepelných čerpadiel

  3.1. V závislosti od zdroja energie

  Typy tepelných čerpadiel sa označujú ako voda - voda, zem - voda a vzduch - voda podľa ich zdroja energie. V tomto prípade prvé slovo v názve označuje miesto, z ktorého čerpadlo čerpá teplo a druhé slovo hovorí, kde čerpadlo prenáša teplo.

  Tepelné čerpadlo voda-voda

  Najúčinnejším tepelným čerpadlom je čerpadlo voda-voda. Základným predpokladom pre inštaláciu tohto čerpadla je samozrejme to, že sa vaše zariadenie nachádza v oblasti bohatej na podzemné vody. Tepelné čerpadlo typu voda-voda si vyžaduje vytvorenie studne, ktorá si vyžaduje určité povolenia. Vykurovacia účinnosť tepelného čerpadla voda-voda je najvyššia zo všetkých typov tepelných čerpadiel, 4.5. Vykurovacia účinnosť tepelného čerpadla je pomer medzi generovaným teplom a príkonom (napr. COP = 4,5 znamená, že 1 kWh elektriny sa spotrebúva za 4,5 kWh).

  Tepelné čerpadlo zem-voda

  Druhým najúčinnejším tepelným čerpadlom je typ zem - voda. Vykurovacia účinnosť tepelného čerpadla je 4,0. Základnou podmienkou pre inštaláciu takého čerpadla je väčšia plocha voľného pozemku okolo objektu, kde môžu byť umiestnené nádrže. Nevýhodou tohto čerpadla je, že ak nádrže nie sú umiestnené v dostatočnej hĺbke, voda v nich môže zamrznúť. V prípade, že sú zásobníky namontované vertikálne, je potrebné získať povolenie na výrobu studne, konkrétne sondy sa kladú do hĺbky 30 až 200m.

  Tepelné čerpadlo vzduch-voda

  Na slovenskom trhu sa predáva až 90% tepelných čerpadiel vzduch-voda. Inštalácia tohto typu tepelného čerpadla vzduch-voda je najjednoduchšia a najdostupnejšia. Investície do tepelného čerpadla vzduch-voda sa oplatia, aj keď má mierne nižšiu účinnosť než spomenuté dve možnosti. Vykurovacia účinnosť tepelného čerpadla vzduch – voda je iba 3,5. Účinnosť tohto tepelného čerpadla je však výrazne lepšia ako účinnosť všetkých tradičných zdrojov tepla. Doba návratnosti investície do tepelného čerpadla vzduch-voda je najkratšia zo všetkých troch možností a jej životnosť sa dá porovnať s ostatnými dvoma.

  3.2. Tepelné čerpadlá na vykurovanie podľa typu ohrievačov

  Tepelné čerpadlá sú tiež oddelené východnou teplotou vody, ktorú sú schopné zabezpečiť.

  Vysokoteplotné tepelné čerpadlá

  Staršie budovy, ktoré sú menej izolované a sú vykurované konvenčnými radiátorovými systémami (vstupná teplota je 55 - 60 stupňov Celzia), budú potrebovať tepelné čerpadlo s vysokou teplotou, ktoré dodáva teploty vody až do 80 stupňov Celzia. Toto je jediný spôsob, ako zaistiť teplotu, ktorá je vhodná na vykurovanie radiátorov bez zbytočného preťaženia vnútorných komponentov.

  Nízkoteplotné tepelné čerpadlá

  Novšie, dobre izolované budovy, ktoré sú vykurované modernými systémami, ako sú podlahové kúrenie, konvektory a nízkoteplotné radiátory, môžu považovať za nízkoteplotné tepelné čerpadlo. Takto sa vytvorí teplota vody až 55 stupňov Celzia. Nízkoteplotné tepelné čerpadlo je vhodné aj pre staršie budovy s úplnou energetickou renováciou, čo znamená kvalitné zateplenie budovy a inštalácia modernejšieho vykurovacieho systému.
  3.3. V závislosti od režimu prevádzky vo vykurovacom systéme

  Monovalentná prevádzka

  Pri tomto režime prevádzky tepelné čerpadlo bez prechodu na iné systémy počas vykurovacej sezóny pokryje všetky potreby tepla budovy. Teplotný režim pre monovalentnú prevádzku zodpovedá nízkoteplotným vykurovacím systémom a obvykle je 45/40 stupňov Celzia.

  Bivalentná alternatívna prevádzka

  V takom prípade tepelné čerpadlo pracuje resp. jeho prevádzka je stále ekonomická, kým vonkajšia teplota neklesne pod 0 - 5 stupňov Celzia. Pri nižších vonkajších teplotách sa systém vypne a vykurovací systém sa prepne na iný zdroj tepla, obyčajne kotol. Systém má dva nezávislé generátori, ktoré sa v prípade poruchy vzájomne nahradia, čo je určite výhoda. Teplotný režim sa tiež hodí pre vysokoteplotné vykurovacie systémy a pohybuje sa od 60/50 do 80/60 stupňov Celzia.

  Bivalentná paralelná prevádzka

  Tepelné čerpadlo pracuje bez prepnutia na iný zdroj tepla. Ak vonkajšia teplota klesne pod 0 stupňov, kotol na teplú vodu sa zapne ako ďalší zdroj tepla a obidva generátory tepla pracujú paralelne.

  Bivalentná čiastočná paralelná prevádzka

  Tepelné čerpadlo pracuje rovnakým spôsobom ako v prípade bivalentnej alternatívnej prevádzky s tým rozdielom, že pomocou regulácie môžeme zvoliť akúkoľvek operáciu pri určitých vonkajších teplotách.

  4. Postup

  Okrem výberu správneho typu tepelného čerpadla je mimoriadne dôležité, kde a ako bude tepelné čerpadlo nainštalované. V každom prípade je najlepšie kontaktovať odborníkov a renomovaných dodávateľov tepelných čerpadiel, ktorí majú kvalitné inštalačné a servisné tímy, aby vám s tým pomohli.

  4.1. Inštalácia tepelného čerpadla

  Systém tepelného čerpadla sa skladá z vnútornej jednotky a vonkajšej jednotky. Nájsť miesto pre inštaláciu vnútornej jednotky je jednoduché, pretože sa nemusí umiestniť vedľa komína alebo zásobníka. V novostavbách je to obyčajne suterén. Vnútorné jednotky tepelného čerpadla sú dnes tak dobre navrhnuté, že sa dajú umiestniť aj v byte alebo niekde v bytovom priestore. Vnútorná časť tepelného čerpadla je najskôr spojená s už pripraveným rozvodom vodovodných potrubí a potrubí podlahového alebo radiátorového vykurovania. Potom je na rade inštalácia vonkajšej jednotky, ktorá sa zvyčajne inštaluje niekde blízko domu, na betónový podklad. Obidve jednotky sú tiež pripojené k elektrickým rozvodom. Nasleduje odvzdušnenie a pripojenie oboch jednotiek na plyn (freón).

  4.2. Prevádzka tepelného čerpadla

  Po inštalácii oboch blokov a usporiadaní všetkých pripojení nasleduje pripojenie k vode a elektrine. Ak je obehové čerpadlo, zmiešavací ventil a merač teploty pripojené k elektrine, plyn sa najskôr uvoľní z vonkajšej jednotky a potom sa vykurovací systém naplní vodou a odvzdušní sa. Zavedenie nového systému je teda úplné. Zároveň je veľmi dôležité, aby dodávatelia poučili používateľov o tom, ako systém funguje a aké sú kľúčové nastavenia. Správa systému je pomerne jednoduchá, napriek mnohým možným nastaveniam, musíte však poznať základy používania. Preukázanie regulácie je veľmi nevyhnutnou súčasťou procesu, pretože správne riadenie je rozhodujúce pre optimálnu prevádzku tepelného čerpadla a vykurovacieho systému.

  daibau.sk, pomôžeme Vám s odhadom investície a výberom dodávateľa pre Váš Dom  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
  Posledné zverejnené dopyty

  8kw cerpadlo

  Potrebujeme tepelné čerpadlo do novostavby rodinného domu 170 m2. 6300 € do 10500 €

  ........

  KAISAI monoblokové tepelné čerpadlo 8,9 kW - KHX-09PY1 - R290

  Potrebujem tepelné čerpadlo. Chcem sa spytat na toto cerpado ci je vhodne do starsieho domu s novymi radiatormi a obyt.ploch 80m2 a ci by ste mi ho mohli namontovat. 6300 € do 10500 €

  ........

  Tepelné čerpadlo do domu (115m²)

  Potrebujeme dodať a namontovať tepelne cerpadlo all in one 5-7kw. Novostavba domu A0. Má dve poschodia a dva okruhy vykurovania. 6300 € do 10500 €

  ........

  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  Cena, Tepelné čerpadlo, 140 m2
  Tepelné čerpadlo, Plavecký Štvrtok

  7200 € do 12000 €

  Cena, Tepelne cerpadlo aj na TÚV - dodávka a montáž, 116 m2
  Tepelné čerpadlo, Galanta

  6300 € do 10500 €

  Cena, Tepelné čerpadlo do staršieho domu, Po popise
  Tepelné čerpadlo, Rakša

  6300 € do 10500 €

  Cena, Tepelné čerpadlo cenová ponuka, dom 10x16m, dvojpodlazny
  Tepelné čerpadlo, Zubrohlava

  6300 € do 10500 €

  Cena, Opravit cerpadlo, natlakovat a odvzdusnit, slabo pracuje, 1 ks
  Tepelné čerpadlo, Gabčíkovo

  360 € do 600 €

  Cena, Poradiť, dodať a namontovať tepelné čerpadlo, 150 m2
  Tepelné čerpadlo, Senec

  6300 € do 10500 €

  Cena, Realizacia tepelneho cerpadla zem voda, 100 m2
  Tepelné čerpadlo, Ružomberok

  12600 € do 21000 €

  Cena, Cenovu ponuku na teplené cerpadlo 9kw, 90 m2
  Tepelné čerpadlo, Nemešany

  9000 € do 15000 €

  Cena, Tepelné čerpadlo vzduch - voda, 80 m2
  Tepelné čerpadlo, Brodské

  6300 € do 10500 €

  Cena, Tepelné čerpadlo vzduch voda, 1 ks
  Tepelné čerpadlo, Zborov

  6300 € do 10500 €

  Cena, Tepelne čerpado do staršieho utepleneho domu, 100m2
  Tepelné čerpadlo, Oravská Polhora

  6300 € do 10500 €

  Cena, Spustenie TČ HM091M.U44, 9kW, 230V, 1 ks
  Tepelné čerpadlo, Kokava nad Rimavicou

  450 € do 750 €

  Cena, Tepelne cerpadlo 6kw a montaž, 100 m2
  Tepelné čerpadlo, Kokošovce

  6300 € do 10500 €

  Cena, Potrebujeme spoločníkov pre montáž, po popise
  Tepelné čerpadlo, Levice

  900 € do 1500 €

  Cena, Tepelne cerpadlo vzduch - vzduch, 135 m2
  Tepelné čerpadlo, Dúbravy

  7200 € do 12000 €

  Cena, Dodavka a montaz tepelneho cerpadla zem voda, 120 m2
  Tepelné čerpadlo, Motešice

  10800 € do 18000 €

  Cena, Tepelne čerpadlo a podlahové kúrenie, 130 m²
  Tepelné čerpadlo, Trebišov

  11700 € do 19500 €

  Cena, Navrh tepelneho cerpadla, 1 ks
  Tepelné čerpadlo, Jankovce

  6300 € do 10500 €

  Cena, Instalacia a montaz tepelneho cerpadla a vykurovania, 133 m2
  Tepelné čerpadlo, Biely Kostol

  9000 € do 15000 €

  Cena, Tepelné čerpadlo vzduch vzduch cca 8kW 3 jednotky, 70 m2
  Tepelné čerpadlo, Lučenec

  7200 € do 12000 €

  Cena, Zdravotechnika, 137 m2
  Tepelné čerpadlo, Kráľová pri Senci

  15300 € do 25500 €

  Cena, Tepelne čerpadlo, 110
  Tepelné čerpadlo, Trstená

  6300 € do 10500 €

  Cena, Tepelné čerpadlo vzduch / vzduch, 64 m2
  Tepelné čerpadlo, Spišský Hrhov

  6300 € do 10500 €

  Cena, Tepelné čerpadlo, 5m
  Tepelné čerpadlo, Michalovce

  9000 € do 15000 €

  Cena, Tepelné čerpadlo so zásobníkom, zemný kolektor, montaz, 90 m2
  Tepelné čerpadlo, Štefanov

  13500 € do 22500 €

  Cena, Dodávka a montáž tepelného čerpadla, 110 m2
  Tepelné čerpadlo, Nové Mesto nad Váhom

  6300 € do 10500 €

  Cena, Tepelne cerpadlo dodávka, montaž, nastavenie, 130 m2
  Tepelné čerpadlo, Trenčín

  6300 € do 10500 €

  Cena, Tepelne cerpadlo s dopravou, montazou a spustenim, 200
  Tepelné čerpadlo, Vysoká pri Morave

  9000 € do 15000 €

  Cena, Oprava tepelného čerpadla, 150 m2
  Tepelné čerpadlo, Banská Bystrica

  540 € do 900 €

  Cena, Tepelne čerpadlo a podlahové kúrenie na novostavbu, 140 m2
  Tepelné čerpadlo, Dúbrava

  11250 € do 18750 €

  Cena, Tepelné čerpadlo na kúrenie a teplú vodu, 1 ks
  Tepelné čerpadlo, Lučenec

  6300 € do 10500 €

  Cena, Servis tepelného čerpadla, 1 ks
  Tepelné čerpadlo, Oravské Veselé

  450 € do 750 €

  Cena, Revíziu tepelného čerpadla možno len tlak povoliť alebo tak máme ho 3, 1 ks
  Tepelné čerpadlo, Ilava

  540 € do 900 €

  Cena, Realizacia podlahového vykurovania tepelnym cerpadlom, 120 m2
  Tepelné čerpadlo, Bratislava

  10800 € do 18000 €

  Cena, Tepelné čerpadlo, 125 m2
  Tepelné čerpadlo, Poprad

  6300 € do 10500 €

  Cena, Komplet system na podlahove kurenie, tepelne cerpadlo, 130 m2
  Tepelné čerpadlo, Haniska

  12600 € do 21000 €  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo?
  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Tepelné čerpadlo cenník

  Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

  861+ SPOLOČNOSŤAMI PRE Tepelné čerpadlo
  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  BEZ PROVÍZIÍ
  ZÍSKAJ PONUKU
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené