TEPELNÉ ČERPADLO cena

Koľko stojí tepelné čerpadlo? Pred montážou tepelného čerpadla presne porovnajte vlastnosti svojho domu s vlastnosťami zariadenia. Nenechajte sa ovplyvniť iba cenou tepelného čerpadla, pretože bez dobrej úvahy, môžete na tepelnom čerpadle prerobiť. Ešte horšie bude, ak si kúpite príliš slabé a úspory budú oveľa menšie. Cena nesmie byť hlavným kritériom, pretože tepelné čerpadlo je investícia na 20 rokov a aj viac. Hlavným kritériom by mala byť kvalita tepelného čerpadla a odborná konzultácia súvisiaca s jeho výberom, spôsobom inštalácie a regulácie systému i samotnou realizáciou inštalácie. Tepelné čerpadlo môže byť samo o sebe veľmi dobrým zariadením, ale ak nie je správne nainštalované do systému, nebude pracovať správne a jeho energetická účinnosť bude nižšia. Cena systému tepelného čerpadla voda-voda alebo zem-voda je najvyššia a pohybuje sa v rozmedzí od 10 000 EUR až 15 000 EUR, bez investícií do rozvodovej siete, podlahového alebo radiátorového kúrenia. Cena tepelného čerpadla vzduch-voda je oveľa nižšia. Za dodávku a montáž tepelného čerpadla s priemerným výkonom 8 kW, ktorý postačuje pre dobre izolovaný obytný dom, zaplatíte najmenej 6 000 EUR. Aké sú úspory pri vykurovaní? Trojnásobné!

Komu zveriť montáž tepelného čerpadla? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným dodávateľom tepelných čerpadiel vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT

CENA ZA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA


Cena tepelného čerpadla. Cena za dodávku a inštaláciu tepelného čerpadla vzduch-voda v rodinnom dome, výkon 12kW.

4000.00 €/kus

VEĽMI NÍZKA CENA
€/kus

STREDNÁ CENA
8000.00 €/kus

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Cena za dodávateľa, montéra tepelného čerpadla

OSTATNÉ CENY ZA TEPELNÉ ČERPADLO

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

Tepelné čerpadlo pre priemerný dom

Náklady na invertorové nízkoteplotné tepelné čerpadlo s výkonom 8 až 10 kW, ako napríklad Toshiba Estio alebo Daikin Thermo, spolu so sieťovým pripojením a zásobníkom so spustením a testovaním.€/kpl

kpl
dopyt

Kompletný vykurovací systém s tepelným čerpadlom

Cena za vykurovací systém s tepelným čerpadlom 8KW 300 l zásobník teplej vody, prípojky a montáž.€/kpl

kpl
dopyt

Kompletný vykurovací a chladiaci systém s teplým vzduchom a tepelným čerpadlom

Cena za teplovzdušné vykurovanie, vetranie a chladenie s centrálnym rozvodom, rekuperáciou, vykurovacím zariadením, tepelným čerpadlom vzduch-voda a nádržou 200 l.€/kpl

kpl
dopyt

Cena za tepelné čerpadlo zem-voda

Cena za dodávku a montáž tepelného čerpadla zem-voda v rodinnom dome vrátane pripojenia a umiestenia tepelného čerpadla.€/kus

kus
dopyt

Cena za tepelné čerpadlo voda-voda

Náklady na dodávku a montáž tepelného čerpadla typu voda-voda pre rodinný dom.€/kus

kus
dopyt

Montáž tepelného čerpadla

Montáž tepelného čerpadla do 10kW so všetkým potrebným materiálom pre pripojenie a upevnenie do 10m, výška do 3m, 1 prielom do 40cm tehlovej steny, montáž elektriny do 5m€/kus

kus
dopyt

Spustenie tepelného čerpadla

Prevzdušňovanie systému, nastavenie regulácie, teplota sanitárnej vody, vykurovací okruh, riadenie prevádzky systému a uvedenie do prevádzky€/kus

kus
dopyt

Dodávka tepelného čerpadla€/kus

kus€/kus

kus€/kus

kus€/kus

kus
dopyt

Pravidelný servis tepelného čerpadla

Pravidelný servis tepelného čerpadla do 16 kW.€/kus

kus
dopyt
SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

Tepelné čerpadlo - všetko, čo potrebujete vedieť

1. Čo potrebujete vedieť pred nákupom tepelného čerpadla?

Tepelné čerpadlá, energeticky efektívny a ekologický spôsob vykurovania
Tepelné čerpadlá, energeticky efektívny a ekologický spôsob vykurovania

 

1.1. Tepelné čerpadlo - výhody

Znížená spotreba energie, menej škodlivých látok a výrazne nižšie náklady na vykurovanie.

V dobre izolovaných pasívnych budovách sú náklady na vykurovanie, chladenie a výrobu teplej vody až 10x nižšie ako v prípade konvenčných vykurovacích systémov.

Investícia do tepelného čerpadla sa splatí čo najskôr.

Pri správnom výbere vhodného tepelného čerpadla a výhodného dodávateľa sa investícia splatí do 5 rokov.

Dlhá životnosť a takmer žiadna údržba

Životnosť tepelného čerpadla až do 25 rokov prakticky nevyžaduje údržbu. V lete tiež chladí priestory, takže sa eliminujú aj náklady spojené s klimatizáciou.

1.2. Tepelné čerpadlo - nevýhody

Objem kompresora

Moderné tepelné čerpadlá sú vždy tichšie (okolo 52 decibelov dnes), ale je vhodné neumiestňovať napríklad externú jednotku s kompresorom. pod okno spálne. Ak je vonkajšia jednotka umiestnená 3 metre od otvoreného okna, zvuk je sotva počuteľný.

Obmedzenia

Pre tepelné čerpadlo typu voda-voda je potrebný zdroj vody s dostatočne silným prietokom vody a pre tepelné čerpadlo typu zem-voda dostatočne veľký pozemok (pozemok musí byť najmenej dvakrát väčší ako je veľkosť budovy) na umiestnenie pozemných kolektorov. Oba tieto typy tepelných čerpadiel sú tiež drahšie ako invertorové typy vzduch-voda a tiež musia mať licenciu. Na druhej strane majú tepelné čerpadlá zem-voda a voda-voda oveľa lepšiu účinnosť ako čerpadlá vzduch-voda. Preto je pred nákupom rozumné premyslieť si pomocou odborníkov (projektantov), ​​ktoré tepelné čerpadlo je najvhodnejšie a najhospodárnejšie pre naše individuálne potreby.

1.3. Finančný príspevok Zelená domácnostiam

Konečný výpočet investície do tepelného čerpadla môže byť ešte výhodnejší s nevratnými finančnými príspevkami Zelená domácnostiam. Občania môžu získať príspevok na inštaláciu tepelných čerpadiel.

2. Výber dodávateľov a poskytovateľov

Iba výber kvalitného poskytovateľa nám zaručuje plynulú prevádzku, veľké úspory a dlhú životnosť tepelného čerpadla.

2.1. Kvalitná inštalácia tepelného čerpadla

Správna a kvalitná inštalácia je rozhodujúca pre správne fungovanie tepelného čerpadla. Dnešný trh ponúka predajcov tepelných čerpadiel, ktorí ponúkajú montáž, ale nemajú vlastné inštalačné tímy. Montáž organizujú so subdodávatelmi alebo externými inštalatérmi. To je nevýhodné, pretože sa rozptýlizodpovednosť za vykonanú prácu. V praxi sa často stáva, že inštalatér používa inštalačný materiál nízkej kvality, vykonáva inštaláciu zle a neesteticky, nereaguje na prípadné opravy chýb. Preto je veľmi dôležité, aby ste sa rozhodli pre poskytovateľa, ktorý má svoje vlastné inštalačné a servisné tímy a ponúka záruku na celý nákup a inštaláciu.

2.2. Užívateľská skúsenosť

Skontrolujte, či poskytovateľ má dokončené už nejaké projekty a dohodnite sa s ním na ukážke už realizovaných zariadení podobných tým vašim. To vám umožní vidieť, ako bola práca vykonaná. Budete mať možnosť hovoriť s používateľmi o ich skúsenostiach, porovnať náklady, spýtať sa na následné služby a spoľahlivosť.

2.3. Servis tepelných čerpadiel

Je dôležité, aby poskytovateľ mal vlastné oddelenie zákaznických služieb a všetky príslušné osvedčenia na predaj a inštaláciu tepelných čerpadiel. Spýtajte sa tiež na čas odozvy na služby zákazníkom. Myšlienka nákupu tepelného čerpadla z obchodu a objednanie vlastnej inštalácie od iného poskytovateľa nie je dobrý nápad! Inštalačný technik, ktorý je tiež opravárom, nemá dostatočný záujem o vykonanie bezplatnej služby, takže naňho budete čakať dlho, pretože uprednostňuje inú platenú prácu.

3. Rôzne typy tepelných čerpadiel

3.1. V závislosti od zdroja energie

Typy tepelných čerpadiel sa označujú ako voda - voda, zem - voda a vzduch - voda podľa ich zdroja energie. V tomto prípade prvé slovo v názve označuje miesto, z ktorého čerpadlo čerpá teplo a druhé slovo hovorí, kde čerpadlo prenáša teplo.

Tepelné čerpadlo voda-voda

Najúčinnejším tepelným čerpadlom je čerpadlo voda-voda. Základným predpokladom pre inštaláciu tohto čerpadla je samozrejme to, že sa vaše zariadenie nachádza v oblasti bohatej na podzemné vody. Tepelné čerpadlo typu voda-voda si vyžaduje vytvorenie studne, ktorá si vyžaduje určité povolenia. Vykurovacia účinnosť tepelného čerpadla voda-voda je najvyššia zo všetkých typov tepelných čerpadiel, 4.5. Vykurovacia účinnosť tepelného čerpadla je pomer medzi generovaným teplom a príkonom (napr. COP = 4,5 znamená, že 1 kWh elektriny sa spotrebúva za 4,5 kWh).

Tepelné čerpadlo zem-voda

Druhým najúčinnejším tepelným čerpadlom je typ zem - voda. Vykurovacia účinnosť tepelného čerpadla je 4,0. Základnou podmienkou pre inštaláciu takého čerpadla je väčšia plocha voľného pozemku okolo objektu, kde môžu byť umiestnené nádrže. Nevýhodou tohto čerpadla je, že ak nádrže nie sú umiestnené v dostatočnej hĺbke, voda v nich môže zamrznúť. V prípade, že sú zásobníky namontované vertikálne, je potrebné získať povolenie na výrobu studne, konkrétne sondy sa kladú do hĺbky 30 až 200m.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Na slovenskom trhu sa predáva až 90% tepelných čerpadiel vzduch-voda. Inštalácia tohto typu tepelného čerpadla vzduch-voda je najjednoduchšia a najdostupnejšia. Investície do tepelného čerpadla vzduch-voda sa oplatia, aj keď má mierne nižšiu účinnosť než spomenuté dve možnosti. Vykurovacia účinnosť tepelného čerpadla vzduch – voda je iba 3,5. Účinnosť tohto tepelného čerpadla je však výrazne lepšia ako účinnosť všetkých tradičných zdrojov tepla. Doba návratnosti investície do tepelného čerpadla vzduch-voda je najkratšia zo všetkých troch možností a jej životnosť sa dá porovnať s ostatnými dvoma.

3.2. Tepelné čerpadlá na vykurovanie podľa typu ohrievačov

Tepelné čerpadlá sú tiež oddelené východnou teplotou vody, ktorú sú schopné zabezpečiť.

Vysokoteplotné tepelné čerpadlá

Staršie budovy, ktoré sú menej izolované a sú vykurované konvenčnými radiátorovými systémami (vstupná teplota je 55 - 60 stupňov Celzia), budú potrebovať tepelné čerpadlo s vysokou teplotou, ktoré dodáva teploty vody až do 80 stupňov Celzia. Toto je jediný spôsob, ako zaistiť teplotu, ktorá je vhodná na vykurovanie radiátorov bez zbytočného preťaženia vnútorných komponentov.

Nízkoteplotné tepelné čerpadlá

Novšie, dobre izolované budovy, ktoré sú vykurované modernými systémami, ako sú podlahové kúrenie, konvektory a nízkoteplotné radiátory, môžu považovať za nízkoteplotné tepelné čerpadlo. Takto sa vytvorí teplota vody až 55 stupňov Celzia. Nízkoteplotné tepelné čerpadlo je vhodné aj pre staršie budovy s úplnou energetickou renováciou, čo znamená kvalitné zateplenie budovy a inštalácia modernejšieho vykurovacieho systému.
3.3. V závislosti od režimu prevádzky vo vykurovacom systéme

Monovalentná prevádzka

Pri tomto režime prevádzky tepelné čerpadlo bez prechodu na iné systémy počas vykurovacej sezóny pokryje všetky potreby tepla budovy. Teplotný režim pre monovalentnú prevádzku zodpovedá nízkoteplotným vykurovacím systémom a obvykle je 45/40 stupňov Celzia.

Bivalentná alternatívna prevádzka

V takom prípade tepelné čerpadlo pracuje resp. jeho prevádzka je stále ekonomická, kým vonkajšia teplota neklesne pod 0 - 5 stupňov Celzia. Pri nižších vonkajších teplotách sa systém vypne a vykurovací systém sa prepne na iný zdroj tepla, obyčajne kotol. Systém má dva nezávislé generátori, ktoré sa v prípade poruchy vzájomne nahradia, čo je určite výhoda. Teplotný režim sa tiež hodí pre vysokoteplotné vykurovacie systémy a pohybuje sa od 60/50 do 80/60 stupňov Celzia.

Bivalentná paralelná prevádzka

Tepelné čerpadlo pracuje bez prepnutia na iný zdroj tepla. Ak vonkajšia teplota klesne pod 0 stupňov, kotol na teplú vodu sa zapne ako ďalší zdroj tepla a obidva generátory tepla pracujú paralelne.

Bivalentná čiastočná paralelná prevádzka

Tepelné čerpadlo pracuje rovnakým spôsobom ako v prípade bivalentnej alternatívnej prevádzky s tým rozdielom, že pomocou regulácie môžeme zvoliť akúkoľvek operáciu pri určitých vonkajších teplotách.

4. Postup

Okrem výberu správneho typu tepelného čerpadla je mimoriadne dôležité, kde a ako bude tepelné čerpadlo nainštalované. V každom prípade je najlepšie kontaktovať odborníkov a renomovaných dodávateľov tepelných čerpadiel, ktorí majú kvalitné inštalačné a servisné tímy, aby vám s tým pomohli.

4.1. Inštalácia tepelného čerpadla

Systém tepelného čerpadla sa skladá z vnútornej jednotky a vonkajšej jednotky. Nájsť miesto pre inštaláciu vnútornej jednotky je jednoduché, pretože sa nemusí umiestniť vedľa komína alebo zásobníka. V novostavbách je to obyčajne suterén. Vnútorné jednotky tepelného čerpadla sú dnes tak dobre navrhnuté, že sa dajú umiestniť aj v byte alebo niekde v bytovom priestore. Vnútorná časť tepelného čerpadla je najskôr spojená s už pripraveným rozvodom vodovodných potrubí a potrubí podlahového alebo radiátorového vykurovania. Potom je na rade inštalácia vonkajšej jednotky, ktorá sa zvyčajne inštaluje niekde blízko domu, na betónový podklad. Obidve jednotky sú tiež pripojené k elektrickým rozvodom. Nasleduje odvzdušnenie a pripojenie oboch jednotiek na plyn (freón).

4.2. Prevádzka tepelného čerpadla

Po inštalácii oboch blokov a usporiadaní všetkých pripojení nasleduje pripojenie k vode a elektrine. Ak je obehové čerpadlo, zmiešavací ventil a merač teploty pripojené k elektrine, plyn sa najskôr uvoľní z vonkajšej jednotky a potom sa vykurovací systém naplní vodou a odvzdušní sa. Zavedenie nového systému je teda úplné. Zároveň je veľmi dôležité, aby dodávatelia poučili používateľov o tom, ako systém funguje a aké sú kľúčové nastavenia. Správa systému je pomerne jednoduchá, napriek mnohým možným nastaveniam, musíte však poznať základy používania. Preukázanie regulácie je veľmi nevyhnutnou súčasťou procesu, pretože správne riadenie je rozhodujúce pre optimálnu prevádzku tepelného čerpadla a vykurovacieho systému.

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMKONTROLNÝ SERVIS TOPNÉHO ČERPADLA

Dobrý deň prajem

potrebujeme vykonať kontrolu pred začiatkom topnej sezóny ,poprípade nastavenie podlahového kurenia

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
900 € do 1500 €


........

VYSOKOTEPLOTNÉ TEPELNÉ ČERPADLO NAPOJIŤ NA EXISTUJUCI ROZVOD KÚRENIA

Dobry deň.

potrebujem majstra na vysokoteplotné tepelné čerpadlo napojiť na existujuci rozvod kúrenia. Dom bol skolaudovaný 1987 ,zateplený je 10 cm polystyren
hrubka obvodových múrov je 40 cm pororbeton ,
horné podlažie bolo pri stavbe zateplené aj dvojdierovou tehlou,
na streche je 7,5 cm izolačné dosky Izomin + porebetonova drť asi 30 cm , na prízemí je 5cm izolačná doska Izomin
okná sú plastové dvojsklo rozmery sú vo výkresoch
kúrenie plynové a krbová vložka na drevo,s
Radiatory sú panelové rozmery sú vo výkresoch
samostatný plynový bojler na TUV 120 L. Fotky v prilohe.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
900 € do 1500 €


........

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA, MONTÁŽ

Dobry deň.

potrebujem majstra pre tepelné čerpadlo vzduch voda + montáž. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 5400 € do 9000 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, TEPELNE ČERPADLO NA PLOCHU 120M/2., PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Stupava

6300 € do 10500 €

CENA, TEPELNÉ ČERPADLO 16-18 KW 65 STUP. VODOU, PO POPISE
Tepelné čerpadlo, Streda nad Bodrogom

5400 € do 9000 €

CENA, INSTALACIA OBEHOVEHO CERPADLA K PECI, 1 KS
Tepelné čerpadlo, Nemecká

405 € do 675 €

CENA, CENA, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Kolárovo

5400 € do 9000 €

CENA, ZDRAVOTECHNIKA, PODLAHOVÉ KÚRENIE, TEPELNÉ ČERPADLO 210M2 VYKUR PLOCHA, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Oravská Polhora

17820 € do 29700 €

CENA, INŠTALÁCIA TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH VODA, 120 M2
Tepelné čerpadlo, Martin

5400 € do 9000 €

CENA, PONUKA CENOVÁ , PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Petrova Ves

4500 € do 7500 €

CENA, TEPELNÉ ČERPADLO - KÚPU, MONTÁŽ A SERVIS , 1 KS
Tepelné čerpadlo, Biskupová

5400 € do 9000 €

CENA, TEPELNÉ ČERPADLO , PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Košice

4500 € do 7500 €

CENA, TEPELNÉ ČERPADLO , PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Sľažany

4500 € do 7500 €

CENA, REKUPERACIA, TEPELNE CERPADLO, PODLAHOVE KURENIE, NOVOSTAVBA RD, 180M2
Tepelné čerpadlo, Brezno

22500 € do 37500 €

CENA, TEPELNÉ ČERPADLO, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Rožňava

5400 € do 9000 €

CENA, INFORMÁCIE O ČERPADLE, AKE MAM MOZNOSTI, DOSTUPNOSŤ, CENA, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Duplín

4500 € do 7500 €

CENA, TEPELNE CERPADLO VZDUCH VODA 10 KW, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Kaplna

5400 € do 9000 €

CENA, KÚPA A INŠTALÁCIA TEPELNÉHO ČERPADLA, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Vinné

9000 € do 15000 €

CENA, TEPELNÉ ČERPADLO PRE VYKÚRENIE BAZÉNOVEJ HALY A UBYTOVACEJ ČASTI, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Vinné

6300 € do 10500 €

CENA, TEPELNE CERPADLO NA VYKUROVANIE STAREHO RODINNEHO DOMU , PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Nitra

6300 € do 10500 €

CENA, TEPELNÉ ČERPADLO A PRIPOJENIE NA JESTVUJÚCE PODLAHOVÉ KURENIE, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Liptovský Mikuláš

6300 € do 10500 €

CENA, TEPELNÉ ČERPADLO, 200M2
Tepelné čerpadlo, Novoť

6300 € do 10500 €

CENA, TEPELNÉ ĆERPADLO ASI 10 KW, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Radošina

6300 € do 10500 €

CENA, TEPELNÉ ČERPADLO DO DOMU, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Banská Bystrica

6300 € do 10500 €

CENA, TEPELNÉ ČERPADLO, 200M2
Tepelné čerpadlo, Sihelné

6300 € do 10500 €

CENA, NÁVRH A INŠTALÁCIA TEPELNÉHO ČERPADLA DO NOVOSTAVBY RD, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Ivanka pri Dunaji

7200 € do 12000 €

CENA, TEPELNE CERPADLO, VZDUCH-VODA, RODINNY DOM, 140M2, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Tvrdošovce

5400 € do 9000 €

CENA, TEPELNÉ ČERPADLO, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Belá nad Cirochou

6300 € do 10500 €

CENA, TEPELNÉ ČERPADLO DO BYTU , PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Senica

6300 € do 10500 €

CENA, TEPELNE ČERPADLO VZDUCH- VODA NA VYKUROVANIE A OHREV TUV V DOME, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Malacky

5400 € do 9000 €

CENA, DODANIE A MONTAŽ TEPELNEHO ČERPADLA, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Tvrdošín

5400 € do 9000 €

CENA, TEPELNE CERPADLO VZDUCH VODA, CCA 6KW S MONTAZOU DO EXIST SYSTEMU, PO POPISE
Tepelné čerpadlo, Ivanka pri Dunaji

5400 € do 9000 €

CENA, TEPELNE ČERPADLO, NOVOSTAVBA RODINNY DOM, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Bardejov

4500 € do 7500 €

CENA, KÚRENIE A OHREV VODY, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Podbrezová

4500 € do 7500 €

CENA, TEPELNE ČERPADLO NA KURENIE A OHREV VODY , CCA 110M2
Tepelné čerpadlo, Horná Strehová

6300 € do 10500 €

CENA, TEPELNÉ ČERPADLO, 1 KS
Tepelné čerpadlo, Žilina

4500 € do 7500 €

CENA, TEPELNE CERPADLO-OPRAVA-VYMENA RADIÁTOROK., PO POPISE
Tepelné čerpadlo, Mýtne Ludany

4500 € do 7500 €

CENA, TEPELNE ČERPADLO VZDUCH - VODA, PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Visolaje

5400 € do 9000 €

CENA, TEPELNÉ ČERPADLO , PO POPISU
Tepelné čerpadlo, Andovce

6300 € do 10500 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

TEPELNÉ ČERPADLO CENNÍK

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

661+ SPOLOČNOSŤAMI PRE TEPELNÉ ČERPADLO
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI TEPELNÉ ČERPADLO?

 • Tepelné čerpadlo Bánovce nad Bebravou
 • Tepelné čerpadlo Banská Bystrica
 • Tepelné čerpadlo Bardejov
 • Tepelné čerpadlo Bratislava
 • Tepelné čerpadlo Brezno
 • Tepelné čerpadlo Bytča
 • Tepelné čerpadlo Čadca
 • Tepelné čerpadlo Detva
 • Tepelné čerpadlo Dolný Kubín
 • Tepelné čerpadlo Dunajská Streda
 • Tepelné čerpadlo Galanta
 • Tepelné čerpadlo Gelnica
 • Tepelné čerpadlo Hlohovec
 • Tepelné čerpadlo Humenné
 • Tepelné čerpadlo Ilava
 • Tepelné čerpadlo Kežmarok
 • Tepelné čerpadlo Komárno
 • Tepelné čerpadlo Košice
 • Tepelné čerpadlo Krupina
 • Tepelné čerpadlo Kysucké Nové Mesto
 • Tepelné čerpadlo Levice
 • Tepelné čerpadlo Levoča
 • Tepelné čerpadlo Liptovský Mikuláš
 • Tepelné čerpadlo Lučenec
 • Tepelné čerpadlo Malacky
 • Tepelné čerpadlo Martin
 • Tepelné čerpadlo Medzilaborce
 • Tepelné čerpadlo Michalovce
 • Tepelné čerpadlo Myjava
 • Tepelné čerpadlo Námestovo
 • Tepelné čerpadlo Nitra
 • Tepelné čerpadlo Nové Mesto nad Váhom
 • Tepelné čerpadlo Nové Zámky
 • Tepelné čerpadlo Partizánske
 • Tepelné čerpadlo Pezinok
 • Tepelné čerpadlo Piešťany
 • Tepelné čerpadlo Poltár
 • Tepelné čerpadlo Poprad
 • Tepelné čerpadlo Považská Bystrica
 • Tepelné čerpadlo Prešov
 • Tepelné čerpadlo Prievidza
 • Tepelné čerpadlo Púchov
 • Tepelné čerpadlo Revúca
 • Tepelné čerpadlo Rimavská Sobota
 • Tepelné čerpadlo Rožňava
 • Tepelné čerpadlo Ružomberok
 • Tepelné čerpadlo Sabinov
 • Tepelné čerpadlo Šaľa
 • Tepelné čerpadlo Senec
 • Tepelné čerpadlo Senica
 • Tepelné čerpadlo Skalica
 • Tepelné čerpadlo Snina
 • Tepelné čerpadlo Sobrance
 • Tepelné čerpadlo Spišská Nová Ves
 • Tepelné čerpadlo Stará Ľubovňa
 • Tepelné čerpadlo Stropkov
 • Tepelné čerpadlo Svidník
 • Tepelné čerpadlo Topoľčany
 • Tepelné čerpadlo Trebišov
 • Tepelné čerpadlo Trenčín
 • Tepelné čerpadlo Trnava
 • Tepelné čerpadlo Turčianske Teplice
 • Tepelné čerpadlo Tvrdošín
 • Tepelné čerpadlo Veľký Krtíš
 • Tepelné čerpadlo Vranov nad Topľou
 • Tepelné čerpadlo Žarnovica
 • Tepelné čerpadlo Žiar nad Hronom
 • Tepelné čerpadlo Žilina
 • Tepelné čerpadlo Zlaté Moravce
 • Tepelné čerpadlo Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 DaiBau, všetky práva vyhradené