S radosťou odpovieme na Vaše otázky

Ak máte otázku týkajúcu sa projektu, zašlite nám Váš dopyt a my Vám zavoláme v priebehu jedného dňa. Pre všetky ostatné nejasnosti, si prečítajte často kladené otázky a odpovede. Ak ste ešte stále nenašli na Vašu otázku odpoveď, tak nám zavolajte.

Všeobecne o Daibau

1. Prečo by som mal používať Daibau?


Daibau všetkým tým, ktorí stavajú alebo renovujú, uľahčuje vyhľadávanie realizátorov a znižuje riziko. Len s niekoľkými kliknutiami vyplníte požiadavku a my Vás spojíme s primeranými a overenými firmami. Takto si ušetríte veľa času a vyhnete sa možným problémom pri realizácii.

2. Je táto služba platená?


Táto služba je pre používateľov úplne bezplatná. Tiež neúčtujeme žiadne provízie. Platforma je financovaná z predplatného poskytovateľov.

3. Vykonáva Daibau výstavbu a renováciu?


Daibau nie je ani stavebný, ani remeselný zhotoviteľ, rovnako tak neponúka dizajnérske či projektové služby. Daibau sa stará o informovanie, vzdelávanie a spájanie investorov so zhotoviteľmi.

4. Prečo by som mal poskytnúť informácie o mne a mojom projekte?


Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Všetky informácie o projekte a Vaše kontakty sa zobrazujú iba zhotovovateľom, ktorých sme vybrali a sú primeraní pre Váš projekt. Čím viac informácií zverejníte, tým väčšia môže byť odozva zainteresovaných firiem, a tým rýchlejšie sa budete môcť dohodnúť na realizácii.

Dopyt

Ako môžem odoslať dopyt?


Odoslanie dopytu je jednoduché. Musíte iba vyplniť online formulár. V každom políčku formulára, sú na základe zvolenej kategórie uvedené otázky, ktoré by Vám mali pomôcť vytvoriť, čo najlepší opis Vášho projektu.

Prečo potrebujete moje telefónne číslo a e-mail?


Telefónne číslo je povinné, pretože každý dopyt skontrolujeme telefonicky. Položíme Vám ďalšie otázky a v prípade potreby doplníme údaje. Aj telefónne číslo, na ktorom ste zastihnuteľný je dôležité, aby Vás mohli zainteresovaní zhotovitelia zavolať. Aktívna e-mailová adresa je povinná, pretože Vám na ňu chodia všetky správy týkajúce sa projektu. Dbajte na to, aby ste uviedli kontakty osôb, ktoré poznajú podrobnosti projektu a sú zodpovedné za jeho realizáciu.

Pre ktoré činnosti môžem podať dopyt?


Daibau zastrešuje 220 kategórií pre výstavbu a renováciu. Dopyty môžete podať prakticky na všetky služby spojené so stavebnou činnosťou a projektovaním. Pre určité kategórie, budeme potrebovať pred zverejnením viac informácií ako sú plány, zoznamy prác a ďalšie dokumenty.

Neviem presne, čo potrebujem. Môžem podať dopyt?


Daibau je určený na realizáciu. Ak ste sa ešte nerozhodli, čo potrebujete, obráťte sa, prosím, na naše mediálne centrum, ktoré je určené pre usmernenie a pomoc pred výstavbou či renováciou. Ak potrebujete len poradiť, tak Vám môžeme poskytnúť kontakt na zhotoviteľa, ktorý Vám pomôže.

Zaujíma ma iba cena. Mám odoslať dopyt?


Ak chcete vedieť iba orientačnú cenu, tak Vás nasmerujeme na investičnú cenovú kalkulačku pre všetkých 220 kategórií v systéme. Ak plánujete realizáciu a budete najprv chcieť vedieť, aké sú rozdiely medzi rôznymi možnosťami, môžete podať dopyt, ak máte dostatok informácií o tom, čo chcete.

Nie som si istý, či budem poskytovať službu. Je takýto projekt zaujímavý?


Ak ste ešte v začiatočnej fáze rozhodovania o tom, či tento projekt vôbec budete realizovať, tak Vás nasmerujeme na naše mediálne centrum a Investičnú cenovú kalkulačku. Akonáhle ste si istí, že budete výstavbu alebo renováciu realizovať, vyzveme Vás, aby ste ešte raz podali dopyt. Ak ste už podali dopyt a zistili sme, že realizácia ešte nie je aktuálna, projekt nebude odoslaný do databázy, môžete ale nastaviť dátum, kedy Vás môžeme opäť zavolať a aktualizovať projekt.

Môj dopyt ešte nebol zverejnený. Stalo sa niečo?


Denne dostávame veľa dopytov, z toho dôvodu sa môže stať, že sme Váš projekt prehliadli, za čo sa Vám vopred ospravedlňujeme. V takom prípade nás, prosím, kontaktujte. Je tu možnosť, že sme sa Vám v posledných dňoch pokúsili zavolať. V takomto prípade ihneď po neúspešnom volaní Vám pošleme správu na Váš e-mail. Ak nás zavoláte naspäť dopyt zverejníme okamžite.

Dostal som správu, že ste nenašli zhotoviteľov, čo mám robiť?


Napriek veľkej sieti zhotoviteľov, s ktorými aktívne spolupracujeme, sa môže stať, že z nich nikto neprejaví záujem. Zvyčajne majú spoločnosti menší záujem počas sezóny, zvlášť, ak má Váš projekt menšiu hodnotu. V niektorých prípadoch, keď potrebujete veľmi špecifickú činnosť a Váš projekt je odlišný, sa stáva, že v databáze vôbec nemáme vhodnú spoločnosť. Ak chcete, môžete sa obrátiť na svojho administrátora a budeme sa snažiť, aby bol aj takýto projekt v budúcnosti úspešne vyriešený.

Dostal som správu, že nemáte dostatok informácií, čo mám robiť?


Podrobný opis je veľmi dôležitý, ak chcete, aby bolo hľadanie vhodných firiem úspešné. Ak zistíme, že ste neposkytli dostatok informácií o projekte, aby zhotovitelia mohli primerane reagovať, tak Vás požiadame o doplnenie. Už obšírny, zrozumiteľný opis, náčrtok a obrázky aktuálneho stavu alebo referenčné prípady postačujú na to, aby spoločnosti rýchlo reagovali. Keď si myslíte, že ste odpovedali na všetky naše doplňujúce otázky, môžete kliknutím zavolať správcu a nechať ho zverejniť dopyt.

Dnes som podal podobný dopyt ako minule, prečo ste ho nezverejnili?


Ak ste dopyt podali ešte raz, pretože sa Vám žiadny zhotoviteľ neozval, oba dopyty spojíme a pridáme nové potenciálne spoločnosti. Pretože vždy hľadáme vhodné a miestne firmy, potom podaním nového dopytu, nemôžeme zaručiť, že nájdete úplne nových zhotoviteľov a že odozva bude výrazne lepšia. Daibau nie je inzertná stránka, na ktorej by opätovné uverejnenie inzerátu prinieslo lepšie výsledky.

Výber dodávateľa

Čakám ešte na plány a zoznamy, môžem ich nahrať neskôr?


V prípade novostavieb alebo projektov, kde je potrebná dokumentácia, môžete plány pridať dodatočne a o tom upovedomiť aj zhotoviteľov. Prílohy môžete mazať alebo pridávať v priebehu celého procesu koordinácie s navrhovanými zhotoviteľmi.

Niekoľko zhotoviteľov sa zaujíma, aký je ďalší krok?


V každom prípade odporúčame, aby ste zhotoviteľov, ktorí prejavili záujem, zavolali a overili, či im termín realizácie vyhovuje. Ak je veľa zhotoviteľov, na základe ich hodnotení si vyberte najlepšieho s kliknutím na ikonu hviezdičky. Tí, ktorí podľa Vás nie sú vhodní, môžete vymazať zo zoznamu kliknutím na tlačidlo vymazať a vyberte dôvod prečo ich vymazávate.

Žiadny dodávateľ mi neodpovedal. Máju firmy vôbec záujem?


Zhotovitelia sú najmä počas vrcholu sezóny veľmi zaneprázdnení. Napriek tomu, že ich o Vašom projekte upovedomíme prostredníctvom e-mailu, SMS a mobilnej aplikácie, môžu prehliadnuť príležitosť. Ak sa Vám v priebehu niekoľkých dní žiadny zhotoviteľ neozval, odporúčame Vám, aby ste ich zavolali znova . Ak ide o projekt väčšej hodnoty, a odozva bola nedostatočná, tak sa obráťte na správcu, a on overí, v čom je problém.

O môj projekt je príliš veľký záujem, môžete odstrániť dopyt?


Ak je o projekt príliš veľký záujem a veľa zhotoviteľov Vám volalo, kliknutím na tlačidlo zastaviť vyhľadávanie zrušíte vyhľadávanie nových zainteresovaných firiem. Dopyt pre ostatných primeraných zhotoviteľov v sieti, ktorý ešte nereagovali na projekt, už nebude viditeľný. Opätovným kliknutím môžete pokračovať v hľadaní. Ak dopyt už nie je aktuálny, pošlite o tom, prosím, správu zhotoviteľovi a ukončite ho.

Zhotovitelia nie sú vhodní na realizáciu projektu, môžete mi pomôcť?


Ak ste zistili, že zhotovitelia nie sú vhodní na realizáciu projektu, môžete sa obrátiť na správcu, ktorý sa pokúsi nájsť vhodnejších.

Chcel by som iných zhotoviteľov, čo mám robiť?


Vždy odporúčame všetkých miestnych zhotoviteľov, ktorí zodpovedajú špecifikáciám a veľkosti projektu. Ak si myslite, že dodávatelia nie sú vhodní na realizáciu Vášho projektu, môžete to oznámiť správcovi, ktorý ich nahradí. V prípade, že chcete, iných zhotoviteľov, aby ste dostali viac ponúk, Vám nových zhotoviteľov nemôžeme zabezpečiť. (podmienky používania). V súlade so sledovaním kvality, každú písomnú reklamáciu overujeme ako na strane zhotoviteľa, tak aj zákazníka. Ak zistíme, že zhotoviteľ dostal dve oprávnené reklamácie, ktoré nevyriešil, tak ho vylúčime na neurčitý čas zo systému.

Realizácia a hodnotenie

Ktorého zhotoviteľa si mám zvoliť?


Pri výbere zhotoviteľa, sa nezameriavajte iba na najnižšiu cenovú ponuku. V Daibau podporujeme kvalitu, preto Vám odporúčame, aby ste si zhotoviteľa vyberali nie len na základe najoptimálnejšej ponuky, ale aj podľa odbornosti, porovnania referencií a ich hodnotenia.

Ak vezmete do úvahy aj kvalitu a profesionalitu zhotoviteľa, v budúcnosti sa vyhnete mnohým problémom ako je zvýšenie nákladov v dôsledku odstraňovania chýb .

Vybral som si zhotoviteľa, čo teraz?


Ak ste si vybrali zhotoviteľa, ďalším krokom je, podpísanie jeho písomnej ponuky. Pri projektoch s vyššou hodnotou odporúčame uzavrieť stavebnú zmluvu. Väčšina poskytovateľov bude vyžadovať vopred zaplatenie zálohy alebo nákladov na materiál.

Mám požadovať vyfaktúrovanie služieb?


V každom prípade je nutné, aby ste si za každú vykonanú službu vyžiadali faktúru. Nielen, že to vyplýva zo zákona, ale faktúra Vás chráni aj ako spotrebiteľa. Faktúra je dôkazom o poskytnutí služby. Iba na základe faktúry si môžete uplatniť reklamáciu a požadovať odstránenie zjavných a neskôr i skrytých závad.

Zhotoviteľ začal s prácami, čo robiť?


Za práce, kde sa podľa zákona nevyžaduje dokumentácia ani dozor, odporúčame, aby ste dôverovali zhotoviteľovi a občasne skontrolovali súlad medzi zrealizovaným a dohodnutými. Ak zistíte, že zhotoviteľ počas prác urobil chybu, mali by ste ho na to okamžite upozorniť, pretože je povinný ju odstrániť. Pri realizácii fasády a pokrývačských prácach, požiadajte o doklad o použití systémových riešení. Avšak, neodporúčame, aby ste kontrolovali jeho prácu do takej miery, že mu začnete prekážať, pretože môže urobiť ešte viac chýb.

Zhotoviteľ dokončil práce. Ako môžem podať hodnotenie?


Ak zhotoviteľ ukončil práce, Vás prosíme, aby ste ukončili dopyt a dali nám vedieť, ktorého zhotoviteľa chcete hodnotiť. Potom pošlite hodnotenie. Prosíme Vás, aby ste ohodnotili jeho kvalitu, ochotu poradiť a cenu. Rovnako tak, je potrebný kratší opis aspektov, ktoré by ste chceli pochváliť a faktorov, ktoré by ste chceli vytknúť.

Prečo potrebujete hodnotenie?


Daibau je systém, ktorý neustále pracuje na transparentnosti slovenského stavebného trhu. Akékoľvek hodnotenie, aj negatívne, slúži na rozdelenie spoločností na kvalitné a nekvalitné. Vaše hodnotenie pomôže všetkým ostatným, ktorí stavajú či renovujú, aby boli spokojní s realizáciou alebo naopak, aby sa tej zlej vyhli .

Prečo mi ešte posielate e-maily, ak som už dokončil projekt?


Ak sa dopyt neukončil ani kliknutím na tlačidlo Ukončiť dopyt s výberom jednej z možností, znamená to, že ste systému ešte nenahlásili, že je projekt už neaktuálny. Keďže to nevieme, Vám pošleme na e-mail výzvu, aby ste nahlásili aký je stav projektu. Hneď, keď dokončíte dopyt a ohodnotíte zhotoviteľa, systém Vám prestane posielať e-maily pre daný projekt.

Kto je zodpovedný za chyby pri realizácii?


Daibau nie je poskytovateľom služieb plánovania, výstavby a renovácie, preto nezodpovedá ani za chyby. Zhromažďovaním hodnotení a vylúčením nekvalitných zhotovovateľov zabezpečujeme, aby boli v našej databáze iba overené spoločnosti . Nemôžeme však ručiť za prácu týchto spoločností. Za chyby je zodpovedný zhotoviteľ, ktorý prácu vykonal. Základom na uplatnenie reklamácie a následné požiadanie o opravu chýb je faktúra, zmluva a dokumentácia.

Hľadáte dodávateľa pre vašu stavbu alebo rekonštrukciu?

Zadarmo pošlite dopyt na získanie miestnych overených poskytovateľov služieb

      Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
      © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené