Pre oblasť

  Koľko stojí výstavba rodinného domu?

  Článok si prečítalo viac ako 12687+ používateľov
  Pre mnohých z nás je stavba domu jednou z našich najväčších finančných akcií. Predtým, ako sa pustíme do projektu, musíme mať spoľahlivý finančný plán. Na výpočet stavebných nákladov sú k dispozícii rôzne výpočty a možnosti. Náklady na výstavbu závisia od použitých materiálov, veľkosti budovy, zložitosti... V spoločnosti Daibau sme spočítali, koľko zhruba bola priemerná cena domu v roku 2020.
  Odborný článok 12687
  vystavba domu
  Máme 1623 realizátorov v oblasti Novostavba:

  Koľko stojí výstavba rodinného domu?

  Koľko v skutočnosti môže stáť dom? To je otázka, na ktorú málokto bude chcieť alebo vedieť na ňu odpovedať. Stavba vysnívaného domu je jednou z najväčších finančných akcií pre nás všetkých. V skutočnosti, globálne pozorované, míňame až 30 % peňazí, ktoré máme, na naše vlastné nehnuteľnosti. Odpoveď na to, koľko stojí novostavba, je veľmi ťažké dostať. Hlavne preto, že náklady závisia od mnohých vzájomne prepojených faktorov. Žiaľ, v tejto časti je spotrebiteľ často ponechaný sám na seba. Pokúsili sme sa urobiť rozpočet, aby sme vám nejakým spôsobom aspoň trocha uľahčili.

  Jedným z prvých krokov na ceste k vlastnému domu, ak potrebujete ďalšie financovanie, je určite rozhovor s bankovým poradcom. Odporúčame prečítať si text, ktorý sme v tejto súvislosti napísali, každopádne osobne, veľmi podrobne a komplexne, informujte sa sami a zozbierajte ponuky od rôznych bánk. Uvidíte presne, koľko účasti si vyžaduje každá z nich, aké sú ​​úrokové sadzby a ďalšie podmienky. Existujú aj fondy, z ktorých by ste mohli získať nejaké prostriedky na ekologické budovy.

  1. Rozpočet na stavbu domu

  1.1 Dom nie je sériový produkt zo skladu

  Keď staviame dom, nekupujeme produkt vyrábaný sériovo. Náklady na výstavbu závisia od veľkosti, zložitosti, umiestnenia, terénu, použitých materiálov a spôsobu organizácie. Návrh domu je jedinečný projekt, ktorý robíte pre seba. A tak to aj musí byť, pretože primárne zodpovedá vašim vlastným potrebám, kontextu priestoru, urbanistickým označeniam a charakteristikám krajiny. V obchode sme zvyknutí pýtať sa na ceny, a presné náklady napr. na maľovanie alebo renováciu podlahy je možné získať veľmi rýchlo. Náklady na výstavbu si však žiadajú čas a podrobnú analýzu vášho projektu a trhu.

  1.2 Súpis prác a vyčíslenie investície

  Napriek zložitosti úlohy, náklady na výstavbu sa dajú určiť pomerne presne. Východiskovým bodom je dobre definovaný projekt. To neznamená, že máte rukou nakreslený náčrt alebo vizualizáciu svojho vysnívaného domu, ale dokumentáciu, ktorú pre vás pripraví váš architekt. O stavebnej dokumentácii sme už písali veľa a na tento príspevok postačuje len znalosť jednotlivých etáp projektu. Ak je ideový projekt zhmotnením vašich prianí, stavebné povolenie je formalizáciou vášho domu vo forme jednoduchých plánov a dokumentácie. Projekt pre realizáciu je presné určenie všetkých detailov, postupov, kontaktov. A to je presne vo fáze prípravy realizačného povolenia. Či už projekt na realizáciu stavby robí architekt alebo projektant, musí zostaviť výkaz výmer, ktorý obsahuje súpis všetkých stavebných a remeselných prác, služieb, ale aj druh a množstvo materiálov.

  Súpis prác (výkaz výmer) kombinovaný s dobre definovanými plánmi je najdôležitejším dokumentom pre komunikáciu s dodávateľmi. Obsahuje zoznam všetkých potrebných prác a materiálov, na základe ktorých je možné odhadnúť veľkosť investície. Jedinou skutočnou cenou je, samozrejme, cena, ktorú ponúka vybraný dodávateľ na základe súpisu prác. Je rozumné porovnať odhad na stavbu domu aspoň s tromi spoločnosťami, ktorým veríme, že od nich získame skutočné náklady potrebné na stavbu domu. Mnohí z vás sa však nedostali tak ďaleko alebo len premýšľajú o tom, či sa oplatí investovať do stavby. Preto sme pre vás pripravili investičné odhady pre rôzne situácie pri stavbe domu.

  1.3 Cena domu za m2 podľa odhadov

  Nižšie uvádzame najtypickejšie príklady a východiskové body, ktoré sme získali od našich spolupracovníkov, odborníkov, ktorých kontakty ponúkame. Avšak musíme zdôrazniť, že sú ceny materiálov, a zvlášť vykonávania prác veľmi odlišné a rozdiely sú tu veľké. Miesto výstavby je v tomto prípade rozhodujúce, závisí v ktorej časti Slovenska sa bude výstavba realizovať, a v tom zmysle budú aj cenové rozdiely. Ako príklad uvádzame fiktívny štandardne stavaný dom o rozlohe 160 m2 a hrubou plochou 200 m2 na nenáročnom teréne. Použité materiály sú v súlade s platnými právnymi predpismi, podľa ktorých je každý dom v zásade nízkoenergetický. Štandardne budeme rátať s trojvrstvovými oknami, izoláciu minimálne 15 cm na obvodové steny s hrúbkou 30 cm a jednoduchou konštrukciou bez tepelných mostov. Náklady na výstavbu zahŕňajú všetku stavebnú dokumentáciu vrátane prípojok inžinierskych sietí a terénne úpravy.

  Odhadovanou jednotkou budú náklady na výstavbu za EUR/m2 čistej plochy. Čistá plocha je – najjednoduchšie povedané – plocha obytných priestorov, ktoré môžete skutočne použiť. Hrubá plocha znamená vonkajší rozmer domu. Podľa neho sa, v súlade s platnými štandardmi, vypočítava cena za m2. Pamätajte, že zle navrhnutý dom s množstvom prístreškov, presahov atď. majú nízku čistú plochu a sú podstatne drahšie ako dobre navrhnuté.

  2. Koľko stojí výstavba domu?

  Koľko stojí výstavba nového domu? Uvedieme niekoľko typických príkladov na našom trhu. V tejto kapitole sme ako počiatočný bod použili fázu výstavby na kľúč. Výstavba na kľúč, ako názov napovedá, znamená kompletný objekt. Všetky stavebné a remeselné fázy sú skončené spolu s dokončovacími prácami. Chýba iba nábytok a osvetlenie, keď sa nasťahujete. Všetci vieme, že pri výbere podláh, keramiky alebo povedzme okien nie sú takmer žiadne obmedzenia. Zdôrazňujeme, že pri týchto investíciách predpokladáme s výberom strednej kvality vložených materiálov.

  2.1 Klasická výstavba na kľúč – cena

  Murovanie, t. j. klasická výstavba domu znamená murovanie z tehál, netónové stĺpy a rôzne nosníky. Do tejto kategórie patrí aj výstavba domu z Ytong. Na Slovensku je takýto spôsob výstavby domu najbežnejší. Napriek nárastu popularity montovanej výstavby sa 80 % projektov slovenských rodinných domov  stále robí klasickým spôsobom.

  Koľko stojí výstavba domu na kľúč? V roku 2019 takýto dom stál 1 100 až 1 400 EUR/m2 čistej plochy.

  Výstavba domu

  2.2 Stavba malého domu

  Plocha vybudovaných objektov za posledných 30 rokov klesla asi o 100 %. Priemerná rozloha budov postavených prostredníctvom nášho portálu Daibau je 154,5 m2 na analyzovaných 500 prípadoch, čo bolo základom pre naše ďalšie výpočty. Ak však chcete menší dom, povedzme jeden z 80 m2 čistej plochy, náklady na výstavbu budú asi o 10 % vyššie. Aj keď to môže znieť nelogicky, existujú dva hlavné dôvody. Prvým je, že menej firiem (spoločnosti) majú záujem o menšie objekty. Druhým je skutočnosť, že niektoré prvky, ako sú tepelné čerpadlá alebo elektrické inštalácie, majú vysokú počiatočnú cenu, ktorá sa neznižuje úmerne so znížením metrov štvorcových.

  Náklady na výstavbu menšieho domu sa v roku 2019 pohybovali od 1 200 do 1 500 EUR/m2 čistej plochy.

  Dom s plochou strechou

  2.3 Stavba domu s plochou strechou

  Najmä od staršej generácie budete počuť upozornenie, že plochá strecha je nie dobrá, lebo vždy presakuje. Čo bolo pravdepodobne mnohokrát pravda, pretože strecha bola v minulosti zle vyhotovená. Dnes tomu tak samozrejme nie je. S vynikajúcimi modernými riešeniami strešných fólií a tekutých membrán, napríklad vyrábaných spoločnosťou Sika, v kombinácii s dobre vykonanou prácou,  budete určite v bezpečí. Z tohto dôvodu získavajú na popularite domy s plochými strechami. Jedným z dôvodov je estetika, súčasné architektonické tendencie uprednostňujú priame línie, minimalistické koncepty, s dôrazom na funkčnosť a využiteľnosť priestoru. Povedzme, že na pozemku môžete zastavať 100 m2. Vaše prianie pre rodinný dom je aby mal prízemie a podkrovie. Pri výbere štítovej strechy so sklonom 35 stupňov a stenou 160 cm – čo je obvyklé – budete môcť využiť iba 60 % podkrovia. Pri 200 m2 hrubej plochy je využiteľná plocha len 130 m2. V prípade výberu plochej strechy je situácia úplne iná. Obidve podlažia zostávajú rovnaké, takže vám zostáva čistá plocha 160 m2. Stavba domu s plochou strechou vytvára ďalších 25 % plochy.

  Cena výstavby je celkom iná. Pretože je dobre vyrobená plochá strecha s dokončeným odvodnením a výstupom na strechu drahšia ako klasická, celková investícia bude o 3 % vyššia. Stále však zostávate v rozpätí od 1 150 do 1 350 EUR/m2 čistej plochy, pričom budete môcť využiť podlažie alebo ďalšie priestory.

  Moderná novostavba

  2.4 Prístavba domu

  Stavba prístavby má rovnakú cenu ako výstavba klasického tehlového domu. Preto s prístavbou, s výnimkou pripojenia na rozvodnú sieť, významne neušetríte, ak je ich sila dostatočná napriek zvýšenej spotrebe. Rozšírenie samozrejme vyžaduje všetku stavebnú dokumentáciu a zaplatenie príspevku obci.

  Cena výstavby prístavby sa preto pohybuje v rozmedzí 1 080 až 1 350 EUR/m2 čistej plochy.

  Prístavba k domu

  2.5 Výstavba montovaného domu

  Montované domy sú čoraz populárnejšie, najmä medzi mladšou generáciou. Jedným z dôvodov možno pripísať mimoriadne úspešný marketing prefabrikovaných poskytovateľov drevodomov v posledných rokoch, ktorý predstavuje prefabrikovanú stavbu ako jediný zmysel pre moderné spotrebiteľské požiadavky. Ďalší dôvod určite spočíva v mnohých výhodách. Drevodomy sú niektorých ohľadoch príjemnejšie pre život, priedušnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Montáž je navyše extrémne rýchla a počas výstavby nie sú takmer žiadne komplikácie. Mnoho výrobcov vám tiež povie, že prefabrikovaná konštrukcia je tiež lacnejšia. S tým však vôbec nesúhlasíme. Prefabrikovaná konštrukcia nie je lacnejšia ako murivo. Ceny ponúknuté dodávateľmi nezahŕňajú náklady na realizáciu inštalácií a prípojok inžinierskych sietí. Cena samozrejme nezahŕňa vonkajšie usporiadanie dlažby, kanalizácie a podobne.

  Cena prefabrikovanej stavby sa pohybuje od 1 100 do 1 400 EUR/m2. Tu musíme pripočítať náklady za základovú dosku a prípojky inžinierskych sietí a aspoň základnú vonkajšiu úpravu. To konkrétne znamení, že sa musí zaplatiť ďalších 20 000 EUR, čo v prípade priemerného domu zdražuje čistú plochu o asi 100 EUR/m2.

  Výstavba montovaného domu

  2.6 Pasívny dom

  Mnohí z nás si uvedomujú dôležitosť udržateľnej výstavby a stopy, ktoré energeticky náročná architektúra zanecháva na životnom prostredí. Pasívny dom je termín pre budovu, ktorá je tak dobre navrhnutá, že je vyhrievaná samotnými zariadeniami a ľuďmi, ktorí v nej žijú. Kúrenie je preto potrebné iba v najchladnejších mesiacoch. To znamená, že má mimoriadne dobrý  tepelný plášť, bez tepelných mostov, vstavanú rekuperáciu a trojvrstvové okná. Cena za murované a montované pasívne domy je podobná, musíte si však počítať s tým, že zaplatíte o 15 % –  20 % viac, ako za klasický nízkoenergetický dom.

  Cena pasívnej výstavby sa pohybuje od 1 300 do 1 600 EUR/m2 čistej plochy, v závislosti od toho, či ste sa rozhodli pre prefabrikovaný alebo murovaný dom.

  Pasívny dom

  2.7 Najlacnejšia stavba domu

  Lacný dom je minulosťou. Moderné požiadavky na kvalitné životné prostredie a úspory energie prispievajú k nákladom na meter štvorcový, ktoré je ťažké znížiť. Toto pravidlo platí pre materiál pri stavbe domov a predstavuje asi 60 % stavebných nákladov. Druhou časťou nákladov je samozrejme práca a logistika, ktorú pre vás dodávateľ urobí. Vzhľadom na našu kultúru výstavby môžeme sami prispievať mnohými hodinami práce a pomáhať si svojpomocne.

  Ak si nečo vykopeme a upravíme v rámci exteriéru, sami vymaľujeme alebo kúpime sanitárnu keramiku, obklady, dlažby či parkety, náklady na výstavbu sa môžu znížiť až o 10 %. Nesmieme však zabudnúť na náš investovaný čas, ktorý má tiež určitú hodnotu.

  Najlacnejšia výstavba domu sa teda pohybuje medzi 1 000 a 1 200 EUR/m2 čistej plochy.

  2.8. Koľko stojí poistenie domu?

  Na túto otázku tiež neexistuje krátka alebo rýchla odpoveď. Poistné, to znamená výška splátky, ktorú by ste zaplatili, závisí od mnohých faktorov, ako je veľkosť, počet poistných prvkov, výška poistného a ďalšie. Rovnako ako pri úvery na byt, aj vy by ste sa mali osobne zapojiť a dobre sa informovať. Porovnajte ponuky poisťovacích spoločností na internete a v pobočkách a venujte osobitnú pozornosť nasledovnému:

  • čo všetko musíte urobiť, aby vám zaplatili vzniknutú škodu,
  • ktorým pasciam musíte venovať osobitnú pozornosť,
  • presne koľko každá položka stojí a koľko to všetko celkovo vyjde.

  3. Náklady na výstavbu domu

  Vyššie sme uviedli náklady na výstavbu domu pre konkrétny typ projektu. Pre ešte presnejšiu predstavu o nákladoch na výstavbu je potrebné zohľadniť aj všeobecné faktory, ktoré sú uvedené v nasledujúcej kapitole.

  3.1 Stavba domu v roku 2020 a 2015

  Koľko stojí výstavba domu v roku 2020? Žiaľ, na radosť stavebných spoločností sa ceny v posledných rokoch prudko zvýšili. Čiastočne pre zvýšený dopyt, čiastočne to bolo spôsobené cenou materiálov a nedostatkom pracovnej sily v stavebníctve. Od roku 2015 vzrástli ceny stavebných služieb o 20 %. V roku 2019 sme zaznamenali mierny pokles objednávok, takže predpokladáme, že ceny služieb v stavebníctve budú do konca roka 2020 mierne klesať.

  3.2 Zvýšenie cien stavebných prác

  Stavba domu je komplexný proces, ktorý si vyžaduje dobré plánovanie a veľa koordinácie. Dokonca aj dobre naplánovaný projekt vždy prekvapí. Preto je nevyhnutné, aby ste vytvorili vynikajúci projekt, ktorý sa má realizovať. Rovnako dôležité je, aby ste si najali vedúceho, ktorý je s vami vo všetkých fázach projektu. Ak prevezmete organizáciu úplne na vlastné plecia, výstavba sa určite predĺži o niekoľko mesiacov. To, čo sa dalo ľahko premyslieť a určiť podľa plánu, je v skutočnosti oveľa ťažšie a drahšie realizovať. Hydroizolácia, tepelné mosty, problémy so zladením medzi výstavbou a inštaláciou, zle umiestnené stĺpy a pod., môžu zvýšiť náklady na výstavbu o 10 % alebo viac. Preto je nevyhnutné plánovanie a odborná podpora. Krátkodobejšie sa oplatí investovať viac, ako dosahovať veľké úspory.

  Rodinný dom

  3.3 Výstavba domu v Bratislave, vo Zvolene alebo v Košiciach

  Miesto stavby má výrazný vplyv na cenu. Napríklad stavebné povolenie na jednotlivých územiach môže mať rozdielnu cenu, zhotovitelia a remeselníci sa tomu prispôsobujú. Niekto v Bratislave je ochotný zaplatiť dodávateľovi viac ako napr. investor na východnom Slovensku. Priemerná cena stavby sa pohybuje od 1 100 EUR/m2 do 1 400 EUR/m2

  3.4 Obťažnosť stavby a stavebný pozemok

  Náklady výstavby veľmi závisia od zložitosti stavby. Môže sa začať už pri výkope, ako uvidíte nižšie. Stavebné jamy v jednoduchom teréne vás stoja okolo 4 000 EUR a rozbitie skaly sa môže vyšplhať na neuveriteľných 30 000 EUR alebo viac. Jednoduchá základová doska nebude stáť viac ako 10 000 EUR a cena ochrany stavebnej jamy v nestabilnej pôde alebo na kopci môže byť až 30 000 EUR.

  Existuje aj pasca v sieťových pripojeniach. Ak na pozemku máte vodu, elektrinu a kanalizáciu, potom je cena dokončovacích prác zanedbateľná. Ak všetky prípojky treba realizovať zo susednej parcely, zo zdroja vzdialeného asi 50 m, to znamená navýšenie nákladov o ďalších 4 000 EUR.

  Niekedy je pekné zdediť pozemok, ale skontrolujte ho naozaj veľmi dobre, aby ste napr. nezistili, že sa nachádza v zosuvnom alebo záplavovom teréne, v takom prípade by ste mali zvážiť kúpu nového pozemku. Ak sa vám páčia veľké okná a otvorené pôdorysy, čo je určite trend v kvalite moderného bývania, môžete si pripočítať 10 000 EUR na ďalšie betónové výstuže a zhusťovanie podlahovej dosky. Každý balkón alebo otvor prispieva k dodatočným nákladom od 2 000 do 5 000 EUR.

  4. Náklady na výstavbu domu v niekoľkých etapách

  Veľmi častý a najrozumnejší výpočet sa týka posúdenia investície podľa etáp výstavby. I. a II. fáza predstavuje výkop a prípravu základov, III. fáza výstavby znamená dokončenú stavbu, VI. fáza už má fasádu, okná a všetky potrebné inštalácie, V. fáza výstavby zahŕňa konečné opláštenie a dokončenie objektu. Nesmieme však zabúdať na významné investičné náklady mimo fáz výstavby (tzv. nultá fáza), ktoré vyplývajú z vypracovania plánov, projektov a nákresov, získania povolenia a platenia poplatkov a príspevkov.

  4.1 Plánovanie, riadenie, štúdie a merania

  Pre každú stavbu musíme získať stavebné povolenie na základe projektovej dokumentácie. Mnoho ľudí stavebnú dokumentáciu nazýva ako stavebné materiály, ale je to omnoho viac. Obsahuje ideový (koncepčný) plán, zhmotnenie vášho vysnívaného domu a všetko potrebné pre projekt TZB. Bez týchto povinných častí nemôžete získať stavebné povolenie a neskôr kolaudačné povolenie tzn. povolenie na použitie a číslo domu.

  Pri výpočte sme predpokladali, že ste si objednali unikátny projekt od kvalitného architekta. Cena takejto dokumentácie sa pohybuje medzi 5 000 a 10 000 EUR. Lacnejšia dokumentácia tiež znamená veľa stavebných komplikácií a rozhodne sa neodporúča. Počas výstavby je povinný dozor. Odporúčame vám, aby váš stavebný dozorca vykonal aspoň 20 - 30 návštev na mieste a riadil koordináciu stavebných prác vo všetkých fázach výstavby. Takáto služba stojí okolo 3 000 EUR. Tiež objednanie geodetických služieb, ktoré môžu vyžadovať aj určité štúdie, môže predstavovať investíciu  ďalších 3 000 EUR.

  4.2 Prípojky – poplatky za služby

  Už je vám jasné, že peniaze budete musieť dať ešte skôr, ako začnete s akýmikoľvek prácami týkajúcimi sa samotnej výstavby. Cena inžinierskych sietí nie je vôbec malá. Väčšinou ide o komunálne príspevky. Všetko sa počíta podľa zákonom daného vzorca, v ktorom najväčšími faktormi sú hrubá plocha zariadenia a komunálne vybavenie miesta. O tom, aká bude táto suma, sa všeobecne nevie, kým obec nerozhodne. Odporúčame vám, aby ste sa spýtali niekoľkých úradníkov samosprávy, pretože môžu existovať rozdiely.

  Všeobecne možno povedať, že komunálne prípojky pre rodinný dom môžu byť okolo 5 000 EUR, všetko však závisí od obce, polohy a samotného terénu.

  Prípojky

  4.3. Príprava a úprava pôdy – I. etapa výstavby

  Príprava a úprava pôdy, t. j. zemné práce, predstavujú hlavne prípravu stavebnej jamy, ktorá by v tomto prípade predstavovala 2,6 % alebo 5 000 EUR. Táto cena sa samozrejme vzťahuje na stavebnú jamu v rozsiahlom výkope, kde sa strany stavebnej jamy zvažujú. V prípade, že nemáme priestor, je potrebné vytvoriť stavebnú jamu so zvislými stenami, ktoré musia byť zabezpečené proti zosuvu. Takýto zásah je drahší ako klasické vykopávky. Cena v zásade závisí aj od kategórie pôdy. V našom prípade sa cena počíta pre pôdu II. kategórie - obyčajná pôda, cena sa výrazne mení, ak je potrebné kopať napríklad do pôdy V. triedy – t. j. do stredne pevnej steny.

  4.4. Výstavba základov – II. etapa výstavby

  Výstavba základov a základovej dosky stojí asi  8 000 EUR. Ako príklad uvádzame vyhotovenie základovej dosky zo štandardných materiálov  s hrúbkou 25 až 30 cm. Existujú aj iné spôsoby plytkého zakladania. Pre väčšie domy používame pásové základy a pre terasy a prístrešky používame bodové základy, ktoré sú drahšie ako základová doska.

  Najdrahšia výstavba je vždy na nestabilnom teréne. V tom prípade je použiť pilóty do nosného terénu, taký zásah pre klasický dom stojí okolo 10 000 EUR. Ak sa váš budúci dom nachádza na strmom, erodovanom teréne, počítajte s podpornými alebo opornými múrmi, ktoré zvyšujú náklady na výstavbu o 5 000 až 10 000 EUR.

  Výstavba zakladov

  4.5. Pozemné stavby – III. etapa výstavby

  Stavebná časť predstavuje najväčšiu investíciu, t. j. medzi 22 %  – 30 % z celkovej investície, alebo okolo 46 000 EUR. Cena platí pre strednú triedu kvality, so základovou doskou 5 000 EUR, vonkajšími stenami s hrúbkou 30 cm v betónovej konštrukcii a vnútornými murovanými stenami s hrúbkou 20 cm. Stavbu sme počítali z klasických tehál alebo pórobetónu. Cena sedlovej strechy a cena dvoch strešných okien by bola 13 000 EUR. Samozrejme, všetko za predpokladu, že stavba je nenáročná, bez previsov alebo nadmerného rozpätia.

  4.6. Fasáda a okná

  4.6.1 Fasáda

  S fasádou a oknami zatvoríte svoju budovu a už ste prešli dlhú cestu. III.  fáza môže byť dokončená pomerne rýchlo.

  Ceny fasády sú pomerne jednotné. Veľa záleží na výbere materiálu. Pri tomto výpočte berieme do úvahy 15 cm hrubý fasádny systém vyrobený z polystyrénu, asi 7 EUR/doska, ktorý by vás spolu s parapetmi stál 11 000 EUR.

  4.6.2 Okná

  S oknami je to celkom iné. Na trhu existuje veľa riešení a spotrebitelia často čelia veľkej dileme. V spoločnosti DaiBau odporúčame veľké okná, pretože skutočne prispievajú ku kvalite vášho obytného priestoru. Odporúčame vám znížiť počet otvorených okien. Pevné okná sú dvakrát lacnejšie ako okná s otvorením. Najoptimálnejším riešením sú trojvrstvové PVC okná s maskou ALU, pretože vďaka tomu majú oveľa dlhšiu životnosť. Súčasné PVC-ALU okná sa dizajnom veľmi podobajú dreveným oknám. Ich cena je 100 – 200 EUR/m2 a  žalúzie sú asi 25 EUR/m2.

  Fasáda eps

  4.7. IV. etapa výstavby

  4.7.1 Inštalácie

  Pri výstavbe venujte pozornosť inštaláciám, pretože tie predstavujú štvrtinu celkovej investície (23 až 27 %). Celková cena inštalácií v dome by tak predstavovala 45 200 EUR. Najväčší podiel, 17 000 EUR, by sa pridelil cene vykurovacieho systému, pričom sa zohľadnia náklady na tepelné čerpadlo a podlahové kúrenie. Kanalizácia, vodovodné inštalácie a plyn  stoja 13 000 EUR. Cena elektrických inštalácií pre dom by bola približne 7 000 EUR za jednoduché inštalácie s výstražným zariadením a diaľkovým ovládaním, čo by vás stálo ďalších 1 000 EUR.

  4.7.2 Omietka, poter, cementová mazanina

  S omietkami a potermi získa váš dom príjemnejší vzhľad. Ich náklady sú predvídateľné a budú predstavovať 6 000 EUR. Odporúčame vám, aby ste si dali pozor na ponuky so zníženými cenami, a aby ste našli dodávateľa, ktorý rýchlo príde a dobre vykoná svoju prácu. Nesprávna alebo nerovnomerná konštrukcia poteru môže mať katastrofálne následky. Správne urobená omietka je tiež nevyhnutnosťou pre ďalšie fázy dokončovania budovy. Nezabudnite, že poter schne aj pár mesiacov.

  4.7.3. Priečne steny

  Mnoho klientov sa pýta, či sa rozhodnúť pre sádrokartónové alebo murované priečky. Každý variant má svoje výhody a nevýhody a nakoniec neexistujú žiadne významné rozdiely v cene. Sadrokartón potrebuje iba dvojité gletovanie a maľovanie, murované priečky potrebujú omietku. Na prefabrikované steny môžete  ľahšie nainštalovať izoláciu. Murované steny sú tvrdšie a musia sa vysekávať na umiestnenie káblov.  Náklady oboch verzií sú asi 5 000 EUR.

  4.7.4 Dvere, schody

  Vnútorné dvere môžu byť súčasťou IV. alebo V.  fázy výstavby. Ak chcete posuvné dvere do steny, musíte nainštalovať kazetu a zvážte, kam umiestnite inštalácie. Pretože posuvné interiérové dvere s kompletným príslušenstvom stoja asi 300 eur, treba ich plánovať skôr.  Obyčajné krídlové dvere môžu sa montovať neskôr. Cena stredne kvalitných interiérových dverí spolu so zárubňami a montážou je okolo 300 EUR a za vchodové dvere si pripravte 1 200 EUR. Predpokladáme, že si zvolíte jednoduché dvojramenné schody na betónovej konštrukcii. Tieto schody budú musieť byť vyrovnané a obložené masívnym drevom alebo parketami. Cena jedného schodu sa pohybuje okolo 150 EUR a za 18 schodov (vo výške 3 m) odpočítate 2 700 EUR.

  4.7.5 Zámočnícke a sklenárske práce

  Tam, kde sú schody, sa vyžaduje aj zábradlie. Predpokladáme, že sa rozhodnete pre sklenené zábradlie na stĺpikoch z nehrdzavejúcej ocele. Takéto riešenie bude stáť 1 400 EUR.

  Moderné kúpeľne tiež nejdú bez skla. S rozlohou 160 m2 budete mať dve kúpeľne. Dodanie a inštalácia tvrdeného skla vás bude stáť, v závislosti od hrúbky skla, asi 300 EUR/ks.

  4.7.6 Keramika a parkety

  Najmä pri podlahových krytinách môže cena stúpať. Žiaľ, teraz už máme oveľa nižší rozpočet. Dobrou správou však je, že s parketami a keramikami dokončujeme „špinavé“ stavebné práce v našom novom domove. Pri výpočte sme brali do úvahy hotové parkety (pod ktorými je podlahové kúrenie),  s položením je cena 45 EUR m2 a keramiku strednej triedy, čo by vás stálo 50 EUR/m2 pri keramických prácach. Odporúčame vám, aby ste na konečných povrchoch príliš nešetrili, pretože ich nebudete tak skoro meniť.

  4.7.7 Maliarske a natieračské práce

  Maľovanie domu je záverečnou časťou výstavby domu. Tu už všetci pociťujeme úľavu. Obyčajne sa robí dvojité omietanie, gletovanie a brúsenie, maľovanie sa zvyčajne vykonáva v dvoch alebo troch vrstvách. Náklady na maliarske práce sú vo vzťahu k celku zanedbateľné a dajú sa ľahko predvídať. Cena maľovania je predovšetkým závislá od veľkosti a zložitosti maľovaného povrchu. Cenu môže dodatočne zvýšiť použitie viacerých farieb alebo vytváranie špeciálnych dekoratívnych náterov. Najjednoduchšie maľovanie interiérových stien a stropov na bielo (2 nátery, materiál a práca) stojí v rozmedzí 1 až  3 €/m2. 

  4.8 Vonkajšie úpravy

  Vonkajšie úpravy zvyčajne predstavujú 10 % investície, ale ak sa rozhodnete pre náročnejšiu úpravu exteriéru s bazénom, náklady sa zvýšia o 15 % z celkovej investície. V našom prípade by externé usporiadanie stálo 13 000 EUR. Cena vonkajšieho usporiadania zahŕňa 400 m2 terénu a 100 m2 dlažby so žulovými a betónovými dlaždicami. V prípade konsolidácie väčšej plochy terénu a asfaltovania, by cena vonkajšej úpravy okolia domu predstavovala ďalších  4 000 EUR.

  Dom s bazenom

  5. Výstavba domu – odvážne sa do toho pustite!

  Pomohli sme s viac ako 2000 novými stavebnými projektmi. Uvedomujeme si, že výstavba je jednou z najstresovejších fáz nášho života, ktorá pre nás tiež predstavuje obrovské finančné bremeno. Žiadny projekt neprebehol bez stresu, komplikácií alebo zvýšenia ceny. Nie je však nič krajšie ako sa pozerať  na dom svojich snov, ktorý sme prispôsobili našim želaniam, potrebám a očakávaniam. Investícia do výstavby domu sa preto oplatí. S najlepším úmyslom vám odporúčame tri veci:

  Prvá – pozorne sa treba venovať plánovaniu. Predstavte si dom, ktorý vám bude vyhovovať teraz a aj o 30 rokov. Vytvorte svetlý, vzdušný, otvorený, útulný a starostlivo naplánovaný dom. Neponáhľajte s ideovým riešením a nešetrite na architektovi!

  Druhá – nepreháňajte kvadratúru. Navrhnite priestranný obývací priestor a menšie ​​izby. Za každý štvorcový meter zaplatíte najmenej 1 100 EUR! Luxus nie sú zbytočné m2, ale dobre navrhnutý pôdorys budovy. Ak dáte auto do garáže, ktorá nie je súčasťou budovy, ušetríte až 10 000 EUR. Detská izba slúži svojmu účelu už pri 12 m2, dobre navrhnutá kúpeľňa je tiež priestranná pri 8 m2.

  Tretia – nešetrite na materiáloch a vybavení. Vstavané materiály nie je možné ľahko vymeniť. Tiež sa na dom pozrite ako na investíciu do budúcnosti, možno ho budete chcieť jedného dňa predať. Investujte do veľkých okien, cez ktoré do vášho domova vstúpi svetlo, ale aj obdivujúce pohľady okolia!

  Veľa šťastia!

  Odborný článok 12687
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Novostavba?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 1623 realizátorov v oblasti Novostavba:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené