Pre oblasť

  Zemné práce cena

  Koľko stoja zemné práce? Náklady na zemné práce sa počítajú na kubík vykopaného alebo nasypaného materiálu. Široký výkop zeminy vás bude stáť 4-5 EUR/m3, vykonanie podsypu 16-20 EUR/m3, tvarovanie a spevnenie podkladu 3-4 EUR/m2. Prípadné sťažené podmienky môžu zemné práce zdražiť. Napríklad: práca na mokrom teréne, práca na teréne s koreňmi, ak výkopu bránia podzemné inštalácie...

  Komu zveriť zemné práce? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným realizátorom zemných prác vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

  Požiadajte o ponuku:
  Odošli dopyt

  Cena výkopových stavebných jám pre dom


  Cena stavebnej jamy pre rodinný dom. Cena za strojový výkop zeminy strednej kategórie, zrovnanie dna terénu, položenie geotextílie a štrkopieskového zásypu. Cena za m2 podlahovej plochy stavebnej jamy so širokým výkopom.

  35.00 €/m2

  VEĽMI NÍZKA CENA
  €/m2

  STREDNÁ CENA
  46.00 €/m2

  NAJVYŠŠIA CENA
  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  OSTATNÉ CENY ZA Zemné práce

  Vaše množstvo

  jednotka

  orientačná cena

  Vaša cena

  Obstaranie, dodávka a použitie štrkového materiálu ako zásypu do základov až po úroveň terénu so zhutnením zásypu vo vrstvách do hrúbky 30 cm

  Pri zásype dávajte pozor, aby ste nepoškodili zvislú hydroizoláciu alebo jej ochranu.


  m3

  €/m3

  Využitie už vykopaného materiálu, ako zásyp do základov, až po úroveň terénu s zhutnením zásypu vo vrstvách do maximálnej výšky 30 cm

  Pri zásype dávajte pozor, aby ste nepoškodili zvislú hydroizoláciu alebo jej ochranu. Materiály, ktoré sa môžu použiť na doplňovanie, určí geotechnik! Odhadované množstvo , fakturácia podľa skutočného stavu!


  m3

  €/m3

  Kompletná dodávka a inštalácia geotextílie pri zasypávaniu základov a stien ako oddeľovacej vrstvy medzi štrkom a vykopaným materiálom, vrátane požadovaného prepnutia 10%

  Kompletná dodávka a inštalácia geotextílie pri zasypávaniu základov a stien ako oddeľovacej vrstvy medzi štrkom a vykopaným materiálom, vrátane požadovaného prepnutia 10%


  m2

  €/m2

  Odstraňovanie vykopaného materiálu na trvalú skládku vo vzdialenosti do 5 km, nakládka je súčasťou vykopávky

  Položka musí tiež zahŕňať platbu komunálneho príspevku na trvalú skládku


  m3

  €/m3

  Kompletné zabezpečenie ochrany stien stavebnej jamy, potiahnuté PVC fóliou

  Vykonajte prácu podľa potreby.


  m2

  €/m2

  Kompletné vyhotovenie čerpania vody zo stavebnej jamy

  Vykonajte prácu podľa potreby. Fakturácia podľa skutočného stavu!


  hodna

  €/hodna

  Geomechanická inšpekcia a kontrola z ZGO: odborná prítomnosť geomechanika v čase výkopu, vytvrdrnia a obhliadky základovej dosky pred dokončením základu

  Cena zahŕňa všetky potrebné kontroly geomechanika, vrátane prípravy záverečnej správy.


  kpl

  €/kpl

  Manuálny výkop inštalácií

  Cena manuálneho výkopu existujúcich inštalácií. Manuálny výkop akýchkoľvek inštalácií v teréne III. a IV. kategórie v mieste objektu s odhrnutím na okraj výkopu.


  m3

  €/m3

  Odvoz materiálu na skládku

  Cena za odvoz materiálu. Odvoz vykopaného materiálu na trvalú skládku do 5 km, nakládka je súčasťou vykopávky. Položka musí tiež pokrývať platbu komunálneho príspevku na trvalú skládku.


  m3

  €/m3

  Široký výkop pôdy

  Cena za výkop zeminy pre stavebnú jamu. Strojový široký výkop zeminy pre základy, v teréne III. a IV. kategória s následným naložením na dopravný prostriedok ; Odvoz na trvalú skládku. Výkop sa musí vykonávať podľa pokynov geomechanika!
  Časť vyťaženého materiálu sa môže použiť na doplňovanie alebo vyrovnanie terénu.


  m3

  €/m3

  Výkop humusu

  Cena za výkop humusu. Strojové povrchové odkrytie alebo odkop terénov I a II. kategórie (humus) s celkovou hrúbkou ≤ 40 cm, s prepravou na dočasnú skládku staveniska na stavebnom pozemku do vzdialenosti 15 m. Humus sa ukladá na skládku kvôli neskoršiemu použití pri vonkajších úpravách.


  m3

  €/m3

  Výroba štrkopieskového zásypu

  Obstaranie, dodávka a inštalácia štrkového materiálu, odolného voči mrazu, ako zásyp pod základy, s rozprestretím, zrovnaním a utvrdením po vrstvách do požadovaného zhutnenia - 80MPa. Výpočet na m3 štrkopiesku v zhutnenom stave.


  m3

  €/m3

  Zrovnanie a zhutnenie podláh

  Cena za zrovnanie a zhutnenie podlahy. Zrovnanie výkopovej podlahy s presnosťou + 2 cm s minimálnym vyhadzovaním alebo dosypom ako aj vyhodením prebytočného materiálu. Výpočet na m2. Mechanické zhutnenie dna výkopu v teréne III. a IV. kategórie s vibračnou doskou alebo vibrovacím válcom do požadovaného zhutnenia; skontrolujte stupeň zhutnenia v statickom výpočte alebo v správe inžiniersko- geologického prieskumu.


  m2

  €/m2

  SPOLU:
  Poslať dopyt >

  Výkopové práce


  Koľko stojí výkop? Cena výkopu stavebnej jamy závisí od rozmerov výkopu (šírka, dĺžka, hĺbka), druhu...

  Skontrolovať tiež: Výkopové práce cena

  Vybudovanie kanálu


  Koľko stojí vybudovanie kanálu? Cenu kanalizačnej siete môžeme najviac znížiť v projektovej fáze tým...

  Skontrolovať tiež: Vybudovanie kanálu cena

  Vrty


  Koľko stoja vrty? Cena za meter realizovaného vrtu s osadením rúry závisí od rôznych faktorov, najmä...

  Skontrolovať tiež: Vrty cena

  Ako ste využili tieto informácie?

  daibau.sk, pomôžeme Vám s odhadom investície a výberom dodávateľa pre Váš Dom  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
  Posledné zverejnené dopyty

  Výkop a odvoz zeminy plus dovoz zeminy

  Potrebujeme majstra pre výkop a odvoz zeminy plus dovoz zeminy, 18 az 21 m3. 900 € do 1500 €

  ........

  Úprava pozemku (rozvezenie zeminy zarovnanie), vytvorenie obrubníkov

  Potrebujem majstra pre úpravu pozemku. Treba rozviesť za domom zeminu po 18a pozemku a zarovnať ju. Pred domom v predzáhradke treba zbrúsiť asi 10 cm zeminy. Na pozemku treba vytvoriť obrubníky na cestu. 3600 € do 6000 €

  ........

  úprava podkladu, pokládka zatrávňovacich tvárnic

  Upraviť podklad výkopom zeminy, upraviť štrkový podklad, položiť zatrávňovacie tvárnice v množstve cca 180 ks (2x 37m dlhé pásy pre príjazdovú cestu dvorom). Tvárnice aj podkladový štrk zabezpečujem vo vlastnej réžii. 4500 € do 7500 €

  ........

  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  Cena, Vybratie kemena z pôdy, travnik, 100 m2
  Zemné práce, Veľké Úľany

  1350 € do 2250 €

  Cena, Uloženie betónových tvárnic na odvedenie dažďovej vody, 30 metrov dĺžky
  Zemné práce, Ilava

  630 € do 1050 €

  Cena, Štrkové parkovisko, 5x10 m
  Zemné práce, Búč

  1170 € do 1950 €

  Cena, Uprava terenu na pokladku travnika 10x15m, 10x15m bez stromov
  Zemné práce, Pusté Úľany

  2250 € do 3750 €

  Cena, Dovoz a navozenie zeminy, 30 t
  Zemné práce, Miloslavov

  2250 € do 3750 €

  Cena, Zrealizovať podložie pod zámkovu dlažbu, 300 m2
  Zemné práce, Kamanová

  4050 € do 6750 €

  Cena, Uprava terenu, zarovnanie a priprava na drenaž, 35 metrov vykopove prace + zarovnanie terenu
  Zemné práce, Brusnica

  1080 € do 1800 €

  Cena, Drenáž okolo staršieho rodinného domu, Po popise
  Zemné práce, Nitra

  5400 € do 9000 €

  Cena, Zrovnanie pozemku s dovozom zeminy, 600m2
  Zemné práce, Pitelová

  1350 € do 2250 €

  Cena, Zrovnat pozemok, odstranit burinu, polozit travnik, 70 m2
  Zemné práce, Sekule

  1350 € do 2250 €

  Cena, Celková úprava terénu a pokládka zámkovej dlažby, 50 m2
  Zemné práce, Kežmarok

  2700 € do 4500 €

  Cena, Vývoz sutiny, urovnanie pozemku, Po popise
  Zemné práce, Veľopolie

  1800 € do 3000 €

  Cena, Nastavenie príjazdových výšok, bagrovanie, rovnanie, zámková dlažba, 20m2
  Zemné práce, Hrašovík

  1350 € do 2250 €

  Cena, Odvoz zeminy + vyrovnanie pozemku, po popise
  Zemné práce, Mokrance

  630 € do 1050 €

  Cena, Vykopat 12 jam v obci Lazany do stvrtka 15.2., rozmer: hĺbka 80 cm, šírka 70 cm, dĺžka 70 cm
  Zemné práce, Lazany

  900 € do 1500 €

  Cena, Drenaz maleho penzionu na zemplynskej sirave, 55 m
  Zemné práce, Klokočov

  1350 € do 2250 €

  Cena, Prenájom kontajnerov, 7m3
  Zemné práce, Tovarné

  270 € do 450 €

  Cena, Obkopanie základov, výkop na potrubie, Po popise
  Zemné práce, Košice

  1800 € do 3000 €

  Cena, Odvoz stavebného odpadu, 40 m3
  Zemné práce, Snina

  2700 € do 4500 €

  Cena, Drenaž podpivničenej chaty popripade s injektážou, Po popise
  Zemné práce, Kunerad

  2250 € do 3750 €

  Cena, Priprava pozemku na osadenie mobilneho domu (10m na 3,2m) 12 patiek, 10 metrov na 3,2 metra
  Zemné práce, Senica

  1800 € do 3000 €

  Cena, Odvodnenie - trativod, Vykop cca 30m hĺbka cca2m šírka 0,4 m
  Zemné práce, Stará Turá

  1800 € do 3000 €

  Cena, Vyrovnanie pozemku, 4 fúry zeminy
  Zemné práce, Bellova Ves

  1800 € do 3000 €

  Cena, Upraviť terén pod oplotenie pozemku, dĺžka cca 90bm šírka cca 1,8 m
  Zemné práce, Dunajský Klátov

  1800 € do 3000 €

  Cena, Zarovnanie cesty, 20 m dlžka, 3,5 m šírka cesty - je tam navezená zem
  Zemné práce, Veľká Lehota

  540 € do 900 €

  Cena, Parkovisko zo zatrávňovacých tvárnic, plot z pletiva, drenáž okolo pozemku, 5 x 6 m, 25 m
  Zemné práce, Beladice

  4680 € do 7800 €

  Cena, Zemné práce, cca 1100 t
  Zemné práce, Modra

  6300 € do 10500 €

  Cena, Strhnutie zeminy, návoz štrku 32-64 cca 80m2, vývoz v rámci areálu, 80 m2
  Zemné práce, Voderady

  1350 € do 2250 €

  Cena, Zrovnat 500m pozemok do roviny, 500m2
  Zemné práce, Bratislava

  1800 € do 3000 €

  Cena, Upravit hrob, 1 ks
  Zemné práce, Hontianske Tesáre

  270 € do 450 €

  Cena, Rekonštrukcia upadnutého chodníka pri budove, 20 m2
  Zemné práce, Žilina

  1350 € do 2250 €

  Cena, Upraviť terén v zahrade, 5x3 m
  Zemné práce, Tajov

  450 € do 750 €

  Cena, Vyrovnať a vyplanirovat plochu na pozemok, 30 m2
  Zemné práce, Veľká nad Ipľom

  900 € do 1500 €

  Cena, Rozhrnúť do roviny asi 20 áut navozenéj hliny na veľkom pozemku, Po popisu
  Zemné práce, Trenčianske Stankovce

  2700 € do 4500 €

  Cena, Rucne odpratanie hliny z dvora, 20m3
  Zemné práce, Trenčianska Turná

  900 € do 1500 €

  Cena, Inštalácia podzemnej nádrže na vodu, 4 áre
  Zemné práce, Lučenec

  2700 € do 4500 €  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Zemné práce?
  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Zemné práce cenník

  Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

  1421+ SPOLOČNOSŤAMI PRE Zemné práce
  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  BEZ PROVÍZIÍ
  ZÍSKAJ PONUKU
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené