Pre oblasť

  Zemné práce cena

  Koľko stoja zemné práce? Náklady na zemné práce sa počítajú na kubík vykopaného alebo nasypaného materiálu. Široký výkop zeminy vás bude stáť 4-5 EUR/m3, vykonanie podsypu 16-20 EUR/m3, tvarovanie a spevnenie podkladu 3-4 EUR/m2. Prípadné sťažené podmienky môžu zemné práce zdražiť. Napríklad: práca na mokrom teréne, práca na teréne s koreňmi, ak výkopu bránia podzemné inštalácie...

  Komu zveriť zemné práce? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným realizátorom zemných prác vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

  Požiadajte o ponuku:
  Odošli dopyt

  Cena výkopových stavebných jám pre dom


  Cena stavebnej jamy pre rodinný dom. Cena za strojový výkop zeminy strednej kategórie, zrovnanie dna terénu, položenie geotextílie a štrkopieskového zásypu. Cena za m2 podlahovej plochy stavebnej jamy so širokým výkopom.

  35.00 €/m2

  VEĽMI NÍZKA CENA
  €/m2

  STREDNÁ CENA
  46.00 €/m2

  NAJVYŠŠIA CENA
  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  OSTATNÉ CENY ZA Zemné práce

  Vaše množstvo

  jednotka

  orientačná cena

  Vaša cena

  Obstaranie, dodávka a použitie štrkového materiálu ako zásypu do základov až po úroveň terénu so zhutnením zásypu vo vrstvách do hrúbky 30 cm

  Pri zásype dávajte pozor, aby ste nepoškodili zvislú hydroizoláciu alebo jej ochranu.


  m3

  €/m3

  Využitie už vykopaného materiálu, ako zásyp do základov, až po úroveň terénu s zhutnením zásypu vo vrstvách do maximálnej výšky 30 cm

  Pri zásype dávajte pozor, aby ste nepoškodili zvislú hydroizoláciu alebo jej ochranu. Materiály, ktoré sa môžu použiť na doplňovanie, určí geotechnik! Odhadované množstvo , fakturácia podľa skutočného stavu!


  m3

  €/m3

  Kompletná dodávka a inštalácia geotextílie pri zasypávaniu základov a stien ako oddeľovacej vrstvy medzi štrkom a vykopaným materiálom, vrátane požadovaného prepnutia 10%

  Kompletná dodávka a inštalácia geotextílie pri zasypávaniu základov a stien ako oddeľovacej vrstvy medzi štrkom a vykopaným materiálom, vrátane požadovaného prepnutia 10%


  m2

  €/m2

  Odstraňovanie vykopaného materiálu na trvalú skládku vo vzdialenosti do 5 km, nakládka je súčasťou vykopávky

  Položka musí tiež zahŕňať platbu komunálneho príspevku na trvalú skládku


  m3

  €/m3

  Kompletné zabezpečenie ochrany stien stavebnej jamy, potiahnuté PVC fóliou

  Vykonajte prácu podľa potreby.


  m2

  €/m2

  Kompletné vyhotovenie čerpania vody zo stavebnej jamy

  Vykonajte prácu podľa potreby. Fakturácia podľa skutočného stavu!


  hodna

  €/hodna

  Geomechanická inšpekcia a kontrola z ZGO: odborná prítomnosť geomechanika v čase výkopu, vytvrdrnia a obhliadky základovej dosky pred dokončením základu

  Cena zahŕňa všetky potrebné kontroly geomechanika, vrátane prípravy záverečnej správy.


  kpl

  €/kpl

  Manuálny výkop inštalácií

  Cena manuálneho výkopu existujúcich inštalácií. Manuálny výkop akýchkoľvek inštalácií v teréne III. a IV. kategórie v mieste objektu s odhrnutím na okraj výkopu.


  m3

  €/m3

  Odvoz materiálu na skládku

  Cena za odvoz materiálu. Odvoz vykopaného materiálu na trvalú skládku do 5 km, nakládka je súčasťou vykopávky. Položka musí tiež pokrývať platbu komunálneho príspevku na trvalú skládku.


  m3

  €/m3

  Široký výkop pôdy

  Cena za výkop zeminy pre stavebnú jamu. Strojový široký výkop zeminy pre základy, v teréne III. a IV. kategória s následným naložením na dopravný prostriedok ; Odvoz na trvalú skládku. Výkop sa musí vykonávať podľa pokynov geomechanika!
  Časť vyťaženého materiálu sa môže použiť na doplňovanie alebo vyrovnanie terénu.


  m3

  €/m3

  Výkop humusu

  Cena za výkop humusu. Strojové povrchové odkrytie alebo odkop terénov I a II. kategórie (humus) s celkovou hrúbkou ≤ 40 cm, s prepravou na dočasnú skládku staveniska na stavebnom pozemku do vzdialenosti 15 m. Humus sa ukladá na skládku kvôli neskoršiemu použití pri vonkajších úpravách.


  m3

  €/m3

  Výroba štrkopieskového zásypu

  Obstaranie, dodávka a inštalácia štrkového materiálu, odolného voči mrazu, ako zásyp pod základy, s rozprestretím, zrovnaním a utvrdením po vrstvách do požadovaného zhutnenia - 80MPa. Výpočet na m3 štrkopiesku v zhutnenom stave.


  m3

  €/m3

  Zrovnanie a zhutnenie podláh

  Cena za zrovnanie a zhutnenie podlahy. Zrovnanie výkopovej podlahy s presnosťou + 2 cm s minimálnym vyhadzovaním alebo dosypom ako aj vyhodením prebytočného materiálu. Výpočet na m2. Mechanické zhutnenie dna výkopu v teréne III. a IV. kategórie s vibračnou doskou alebo vibrovacím válcom do požadovaného zhutnenia; skontrolujte stupeň zhutnenia v statickom výpočte alebo v správe inžiniersko- geologického prieskumu.


  m2

  €/m2

  SPOLU:
  Poslať dopyt >

  Výkopové práce


  Koľko stojí výkop? Cena výkopu stavebnej jamy závisí od rozmerov výkopu (šírka, dĺžka, hĺbka), druhu...

  Skontrolovať tiež: Výkopové práce cena

  Vybudovanie kanálu


  Koľko stojí vybudovanie kanálu? Cenu kanalizačnej siete môžeme najviac znížiť v projektovej fáze tým...

  Skontrolovať tiež: Vybudovanie kanálu cena

  Vrty


  Koľko stoja vrty? Cena za meter realizovaného vrtu s osadením rúry závisí od rôznych faktorov, najmä...

  Skontrolovať tiež: Vrty cena

  Ako ste využili tieto informácie?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  daibau.sk, pomôžeme Vám s odhadom investície a výberom dodávateľa pre Váš Dom  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
  Posledné zverejnené dopyty

  Strhnutie zeminy, návoz štrku 32-64 cca 80m2, vývoz v rámci areálu

  Potrebujeme majstra pre strhnutie zeminy blata, uskladnenie v rámci areálu, návoz štrku 32-64, 80 m2. 1350 € do 2250 €

  ........

  Upravit hrob

  Potrebujem overiť stav hrobu. Navrhnút jeho opravu. Odhadujem, zarovnať, upraviť náhrobok. Obec Hontianske Tesáre, časť Dvorníky, cintorín. 270 € do 450 €

  ........

  Upraviť terén v zahrade

  Potrebujeme upraviť terén v záhrade po výkopových prácach. Upraviť terén malým bagrom na ploche 5x3 m, vykopať betónové základy či zostali po drobnej stavbe 2x1 m. Fotky v prílohe. 450 € do 750 €

  ........

  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  Cena, Vyrovnanie terenu a vykopanie zakladov, Po popisu
  Zemné práce, Gbely

  1350 € do 2250 €

  Cena, Rekonstrukcia a odvodnenie nadvoria RD, pokládka zámkovéj dlažby, Celkovu rozmer nadoria cca 13 x 9m. Rozmer renonstruovanej casti - cca 13 x 2.5m
  Zemné práce, Bratislava

  7200 € do 12000 €

  Cena, Drenaz okolo domu, Po popisu
  Zemné práce, Tisovec

  2700 € do 4500 €

  Cena, Oplotenie, terasa, úprava terénu záhrady, 62 m oplotenie, 20 m2
  Zemné práce, Petrovany

  4500 € do 7500 €

  Cena, Terénne úpravy minibagrom, 4000 m2
  Zemné práce, Fiľakovo

  4500 € do 7500 €

  Cena, Nakladka zeminy z vykopu, Po popisu
  Zemné práce, Banská Bystrica

  1350 € do 2250 €

  Cena, Výkop náletových stromov a zrovnanie pozemku, 20 ks, 235 m2
  Zemné práce, Lehnice

  3150 € do 5250 €

  Cena, Úprava terénu, 266 m2
  Zemné práce, Nová Bystrica

  11700 € do 19500 €

  Cena, Prípojka na mestské vodovodné potrubie, 700 m
  Zemné práce, Vranov nad Topľou

  14400 € do 24000 €

  Cena, Odvoz zeminy, 150 m3
  Zemné práce, Banská Bystrica

  720 € do 1200 €

  Cena, Vyrovnat teren ,pokladka noveho travnika, 90 m2
  Zemné práce, Streda nad Bodrogom

  810 € do 1350 €

  Cena, Odkop a urovnanie terénu, 100 m2
  Zemné práce, Šútovo

  3150 € do 5250 €

  Cena, Dorobiť chodník okolo domu - zámková dlažba, 60 m2
  Zemné práce, Miloslavov

  3150 € do 5250 €

  Cena, Zemne upravy, jama - zumpa, Po popisu
  Zemné práce, Zvolen

  2700 € do 4500 €

  Cena, Spevnenie svahu a vyrovnanie pozemku novostavby, 540 m2
  Zemné práce, Bratislava

  9450 € do 15750 €

  Cena, Premiestnenie cca 2 vlečky uležanej zeminy na kope o 60 m ďalej, Po popisu
  Zemné práce, Malacky

  270 € do 450 €

  Cena, Rozhrnutie a utlacenie zeminy, Po popisu
  Zemné práce, Bellova Ves

  2250 € do 3750 €

  Cena, Dokončenie marmolitu na fasáde domu, príprava základu na záhradný domček, Odhad 12m2
  Zemné práce, Abranovce

  1350 € do 2250 €

  Cena, Vyrovnat prijazdivu cestu a uhladit s vybracnou doskou, Po popisu
  Zemné práce, Madunice

  1350 € do 2250 €

  Cena, Úprava terénu za skleníkom a pri plote., 15 m2
  Zemné práce, Prievidza

  180 € do 300 €

  Cena, Zámková dlažba, 160 m2
  Zemné práce, Adamovské Kochanovce

  6750 € do 11250 €

  Cena, Zemné práce pri založení RD, 50 m3
  Zemné práce, Orovnica

  3600 € do 6000 €

  Cena, Terénne úpravy na pozemku v k.ú. Velké Lovce, 150 m2
  Zemné práce, Veľké Lovce

  2250 € do 3750 €

  Cena, Inžinierske siete, odvoz zeminy výkopové prace, žumpa, studňa, Po popisu
  Zemné práce, Rajecká Lesná

  9000 € do 15000 €

  Cena, Vyvoz zeminy, Po popisu
  Zemné práce, Župčany

  450 € do 750 €

  Cena, Vykopat pre vodovodnu sachtu a zarovnanie parkovacieho miesta, 8
  Zemné práce, Stará Turá

  1440 € do 2400 €

  Cena, Zarovnanie pozemku malym bagrom, oporný mur 14x1m, parkovisko zo strku, 14x1 m
  Zemné práce, Tatranské Zruby

  8550 € do 14250 €

  Cena, Zarovnanie, závlaha, trávnik, obrubníky, zarovnanie pozemku 190m2, závlaha + trávnik 100m2, osadenie obrubníkov 40m, osadenie zatrávňovacích tvárnic 20m2
  Zemné práce, Šamorín

  2520 € do 4200 €

  Cena, Rozvoz asvaltovej drni na prijazdovu cestu, Po popisu
  Zemné práce, Zvolen

  1350 € do 2250 €

  Cena, Rozviest hliny po pozemku, 400 m2
  Zemné práce, Šamorín

  1350 € do 2250 €

  Cena, Zrovnanie pozemku - 5,5 ar / hlbka 40-60cm do max. moznej roviny, Po popisu
  Zemné práce, Malý Šariš

  1350 € do 2250 €

  Cena, Obkopanie domu, izolácia základu domu, prístavba oporného múru, 4 x 2 m oporný múr
  Zemné práce, Liptovská Kokava

  2700 € do 4500 €

  Cena, Vyrovnanie pozemku za domom., Po popisu
  Zemné práce, Veľká Lomnica

  1800 € do 3000 €

  Cena, Zasypať drenazny vykop, 15 m
  Zemné práce, Levoča

  450 € do 750 €

  Cena, Priprava na kanalyzaciu a vykopat aktualnu vodovodnu ruru, Po popisu
  Zemné práce, Považany

  1350 € do 2250 €

  Cena, Vybrať zeminu vystaviť oporný múr a poklad, 1,5 x 2,5 x 1m
  Zemné práce, Nitra

  450 € do 750 €  Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny
  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Zemné práce?

  Zemné práce cenník

  Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

  1320+ SPOLOČNOSŤAMI PRE Zemné práce
  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  BEZ PROVÍZIÍ
  ZÍSKAJ PONUKU
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené