Pre oblasť

  Vikier alebo strešné okno

  Článok si prečítalo viac ako 4297+ používateľov
  Vikier alebo strešné okno slúži na presvetlenie podkrovia, a to na mieste, kde výška parapetnej steny bráni osadeniu klasického okna na fasádu budovy. Vyhotovenie vikiera alebo strešného okna musí byť starostlivo naplánované a profesionálne vykonané, aby ste neskôr čo najmenej používali osvetlenie. Vikier je časť podkrovia nad strechou a má vlastné okno a strechu. Strešné okno je úplne integrované do strešnej konštrukcie, a preto nepôsobí ako niečo, čo „vyčnieva“ nad dom. Pre túto tému sme pripravili niekoľko dôležitých informácií, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní.
  Odborný článok 4297
  stresne okno
  Máme 726 realizátorov v oblasti Strešné okno:

  1.Vikier

  1.1. Výhody

  Jednou z kľúčových výhod vikiera je viac priestoru na úkor menšieho sklonu strechy, čím sa dosiahne vyššia funkčnosť vďaka zvýšeniu klenby. Vyhotovením vikiera určite dosiahnete, že váš dom bude vyzerať originálnejšie a zaujímavejšie.

  1.2. Nevýhody

  Zdá sa, že hlavnou slabou stránkou vikiera je, že do priestoru dopadá oveľa menej denného svetla. Dôvod spočíva v novovzniknutom lome svetla (refrakcii). Stáva sa tiež, že sa počas montáže horná hrana strešného okna nelemuje paralelne s rovinou strechy. Montáž tienidiel   a sietí proti hmyzu (komárom) je možná iba z vonkajšej strany a kvôli väčším počtom spojov a presahov sa zvyšuje možnosť prieniku vody, zvlášť v prípade neodbornej stavby. Pri vikieri je veľmi dôležité zabezpečiť vhodnú tepelnú izoláciu, čo automaticky zvyšuje cenu.

  2. Vyhotovenie vikiera

  Pri vyhotovení vikiera je nevyhnutný väčší zásah do strešnej konštrukcie, ktorý zahŕňa vyhotovenie tej časti strechy,  vikiera spolu s montážou okien. Vikier sa ako taký považuje za „malý dom“, a preto sa vyhotovuje podľa prakticky rovnakého postupu. Je dôležité dbať na kvalitnú tepelnú izoláciu dostatočných rozmerov, aby nedošlo k výskytu tzv. tepelných mostov. Vyhotovenie vikiera a montáž okien by rozhodne mali vykonať majstri.

  Vikier
  Vikier otvára cestu svetlu a výhľadu

  2.1.  Potrebujete na vyhotovenie vikiera stavebné povolenie?

  Je potrebné preveriť, či na vyhotovenie vikiera treba vybaviť stavebné povolenie, pretože ide o konkrétny zásah do strešnej konštrukcie a zmenu vzhľadu domu. Ak bývate v budove, treba si preveriť, či je na vyhotovenie vikiera potrebný súhlas všetkých vlastníkov bytov. Ak ide o dom, ktorý je chránený ako kultúrne dedičstvo, treba zistiť, či je potrebné povolenie miestneho Ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

  2.2. Izolácia vikiera a sklo

  Okolo okrajov vikiera je potrebné inštalovať tepelnú izoláciu; pre zvislé steny sa odporúča hrúbka asi 20 cm (rovnaká ako pri fasáde domu), na strechu vikiera sa inštaluje izolácia s hrúbkou asi 40 cm, resp. ako na ostatných častiach strechy. Pri inštalácii je potrebné dbať na nepriepustnosť (parotesná zábrana), maximálnu ochranu pred zrážkami (sekundárna strecha) a nerušenú cirkuláciu vzduchu nad vrstvou tepelnej izolácie.

  2.3. Okná pre vikier

  Ako pre strešné okná, tak aj pre vikiere si môžete vybrať z bohatej ponuky materiálov, rovnakých aké sa používajú pre tepelno-izolačné okná (drevo, PVC, hliník). Materiály sú rovnaké, ale najlepšie by bolo vykonať montáž okien podľa normy RAL. Spôsoby otvárania okien tiež môžu byť rôzne - vertikálne, horizontálne a posuvné.

  3. Ako sa pohybujú ceny vikierov?

  Cena vikiera je určite vyššia ako cena strešného okna. Treba vyčleniť 900 EUR až 3 000 EUR, v závislosti od veľkosti, tvaru a použitých materiálov.

  4. Strešné okno

  4.1. Výhody

  Hlavnou výhodou strešného okna je určite veľa prirodzeného svetla a tepla v priestore (až 30 %), môže ich byť viac, čo poskytuje ešte lepšie osvetlenie. Strešné okno umožňuje ľahšie vetranie, opticky zväčšuje miestnosť, je na streche menej nápadné ako vikier a určite prispieva k lepšiemu estetickému dojmu.

  4.2. Nevýhody

  Medzi slabé stránky strešného okna môže patriť možné prenikanie vody zo strechy, ktoré môže nastať v prípade neodbornej montáže, tiež relatívne obmedzený výhľad (ak nejde o panoramatické okno).

  5. Montáž strešného okna

  Montáž strešného okna je určite jednoduchšia ako stavba vikiera. Predsa je dôležité, aby montáž vykonal skúsený a zručný majster. Pre stopercentnú vodotesnosť je potrebné, aby bolo samotné okno utesnené tak, aby zodpovedalo existujúcej strešnej krytine; ďalšou dôležitou vecou je nepriepustnosť oboch fólií (blokovanie prenikania pary zdola a parotesná zábrana zhora), ako aj vnútorná úprava špaliet – tepelná izolácia rovnaká ako na ostatných častiach strechy. Takýto postup nie je možný, ak je strešné okno umiestnené medzi strechovými nosníkmi; v tom prípade treba inštalovať špeciálne doplnkové prvky, ktoré umožňujú nerušené vetranie strechy. 

  Strešné okno v kúpeľni
  Strešné okno v kúpeľni na rozdiel od vikiera nezväčšuje priestor, ale prepúšťa dostatok svetla

  5.1. Stavebné povolenie

  Je potrebné preveriť, či na montáž strešných okien potrebujete stavebné povolenie. 

  5.2. Izolácia a sklo

  Často sa odporúča montáž okien s lepeným vnútorným sklom. Tento druh skla sa nerozbije na ostré kúsky, ale praskne a zostane na svojom mieste, takže je oveľa bezpečnejší. Izolácia sa kladie cez vnútorné obloženie strešného okna (špalety) – spodné zvislé a horné vodorovné. Vždy sa odporúča použiť špeciálnu inštalačnú súpravu. Tá súprava sa skladá z izolačného rámu, sekundárneho lemovania a parotesnej zábrany.

  5.3. Spôsob otvárania

  Strešné okná sa otvárajú niekoľkými spôsobmi. Prvý je manuálny alebo elektrický. Klasickým sa nazýva otváranie okna s kľučkou na hornej strane a so závesmi v strede rámu a existuje aj panoramatický spôsob otvárania, keď je kľučka na spodnej strane. Panoramatické okno poskytuje lepší výhľad a je vhodnejšie pre strechy s menším sklonom.

  5.4. Drevené, plastové alebo hliníkové strešné okná?

  Pokiaľ ide o materiál, neexistujú žiadne špeciálne požiadavky – môžete si vybrať plast, drevo a hliník, ako aj kombinácie týchto materiálov. Najlacnejším variantom sú drevené okná, o niečo drahšie sú plastové strešné okná. Hliníkové strešné okná sa najčastejšie používajú ako svetlíky do priemyslených budov. Oplechovanie alebo lemovanie strešného okna je buď hliníkové, medené, alebo titánzinkové - podľa materiálu strechy.

  Odborná rada zo spoločnosti DOSTAV-strešné okná Galanta

  1. Kde môžeme umiestniť strešné okná a čo je ich úlohou?

  Strešné okná môžeme umiestniť všade tam, kde potrebujeme priviesť denné svetlo a čerstvý vzduch. Systém strešných okien je vymyslený tak, aby bolo možné strešné okná namontovať do akejkoľvek skladby strechy. Existujú okná do šikmých, plochých striech, prípadne okná pre odvod dymu a tepla, či svetlovody. Strešné okná majú riešenie aj pre najobľúbenejšie stavby tzv. bungalovy a to využitím svetelnej šachty. Zo strešných okien sa dá dokonca vytvoriť balkón, či terasa. Rôzne zostavy okien vedľa seba nám privádzajú do interiéru denné svetlo a čerstvý vzduch. Je dokázané, že denné svetlo a čerstvý vzduch sú veľmi dôležité pre zdravie a psychickú pohodu človeka. Málo presvetlené a vetrané priestory spôsobujú únavu a psychické problémy. Ideálne presvetlené miestnosti sú také, ktorých presklená plocha tvorí aspoň 10 % z ich podlahovej plochy. Pri výbere strešného okna a jeho umiestnenia by ste sa mali poradiť s odborníkmi, ktorí túto problematiku ovládajú.

  2. Môže strešné okno zatekať alebo je to iba mýtus?

  Existujú situácie a nepredvídateľné udalosti, pri ktorých môže aj profesionálne namontované strešné okno zatekať. V poslednom čase sme svedkami mohutných prívalových dažďov, či búrok. Tieto môžu problém zatekania vytvoriť. Strešné okná majú systémové prvky, ktoré pri správnom namontovaní (presne podľa montážneho návodu) zabezpečia tesnosť okna voči zatekaniu. Samozrejme záleží aj od sklonu strechy, správneho výberu typu okna a tesniaceho lemovania, prípadne systémových prvkov pre danú strechu.

  3. Aká je životnosť strešných okien

  Životnosť strešných okien závisí od toho ako sa o okno človek stará. Okná si vyžadujú pravidelný servisný zásah, aby sa predĺžila ich životnosť. Je naivné si myslieť, že zakúpením strešných okien si zabezpečím ich životnosť na 25 rokov bez akéhokoľvek servisného zásahu. Strešné okná sú veľmi namáhaným článkom v strešnej konštrukcii. Pri pravidelnom servisovaní okien zabezpečíme správne fungovanie okien na veľmi dlhý čas. Pravidelný servis by sa mal vykonávať každých 3 - 5 rokov. Technologické postupy konštruovania okien sa neustále vylepšujú. Výrobcovia prichádzajú na trh z čoraz kvalitnejšími výrobkami. Čas na výmenu strešných okien prichádza po cca 15 - 20 rokoch.

  Pán Matej Báchor, spoločnosť DOSTAV-strešné okná Galanta

  6. Strešné okno – ceny

  Ako sa pohybujú ceny strešných okien? Cena strešného okna je nižšia ako cena vikiera. Na klasické plastové strešné okno, ktorého vnútorné časti sú drevené a má vonkajšie tvrdené sklo, treba vyčleniť zhruba 250 EUR. Cena panoramatického strešného okna vyrobeného z PVC s drevenými interiérovými prvkami a štandardným bezpečnostným sklom sa pohybuje okolo 450 EUR. Samozrejme, sú aj drahšie varianty strešných okien, ktoré dosahujú až 800 EUR.

  Odborný článok 4297
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Strešné okno?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 726 realizátorov v oblasti Strešné okno:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené