Pre oblasť

  Zváranie hliníka (MIG, MAG a TIG zváranie)

  Článok si prečítalo viac ako 6923+ používateľov
  Zváranie hliníka je proces spájania dvoch kusov kovu. Ručné zváranie hliníka je najuniverzálnejší a najjednoduchší proces používaný na zváranie železa, ocele, hliníka a nehrdzavejúcej ocele. Existuje tlakové a tavné zváranie. Najbežnejšie zváracie metódy sú MAG, MIG a TIG.
  Odborný článok 6923
  mig zvaranie
  Máme 376 realizátorov v oblasti Kovovýroba:

  1. Zváranie hliníka

  1.1. Podrobnejšie o zváraní hliníka

  Zváranie hliníka je náročný proces, ktorý si vyžaduje veľa skúseností a kvalitné zváracie zariadenie. Hliník môžeme zvárať všetkými základnými typmi zvárania, najlepšie výsledky sú predsa dosahované zváraním metódou TIG AC (striedavým prúdom). Jedna z najdôležitejších častí pri procese zvárania hliníka je jeho čistenie (pred zváraním musí byť dôkladne očistený). Pri každom zváraní sú dôležité ochranné pomôcky: zváračská prilba (zváracia kukla), ochranné rukavice, vhodné oblečenie a obuv a zváracie zariadenie (vysokofrekvenčný generátor, horák, zváračka, plynová fľaša...). Pri zváraní sa uvoľňujú zdraviu škodlivé plyny, pary, dym a prach. Preto zvárať treba len v dobre vetranom a požiaru odolnom prostredí.  

  1.2. Vzhľad zváranej časti (zvar, spoj alebo šev)

  Vzhľad zvaru závisí od techniky zvárania. Poznáme zváracie metódy (techniky) TIG, MIG a  MIG MAG. Existuje veľa požiadaviek na vzhľad zvaru, čo je logické, pretože zvar  ovplyvňuje celkový vzhľad výrobku. Najlepšie výsledky sa dosahujú zváraním hliníka metódou TIG,  podobný efekt je možné dosiahnuť technikou MIG. Skratkami MIG a MAG sa označuje poloautomatické zváranie kovov v ochrannej atmosfére inertného (MIG) alebo aktívneho (MAG) plynu. TIG zváranie je citlivejšie na nečistoty ako MIG zváranie (a MIG MAG zváranie), v každom prípade sa odporúča pred zváraním dôkladne očistiť hrany zváraných prvkov. 

  Zváranie hliníka tavným drôtom
  Zváranie hliníka tavným drôtom

  2. Zváranie metódou TIG

  Touto skratkou sa označuje zváranie elektrickým oblúkom za pomoci netaviacej elektródy a ochrannej atmosféry inertného plynu. Elektrický oblúk horí medzi netaviacou sa elektródou a základným zváraným materiálom. Elektróda musí byť vyrobená z materiálu odolného voči veľmi vysokým teplotám (wolfrámová elektróda). Takéto zváranie sa môže robiť roztavením a zliatím základných materiálov alebo pomocou pridania prídavného materiálu, ktorý má podobné zloženie ako základný materiál. TIG zváranie hliníka je možné robiť ručne, polo automatizovane alebo roboticky. Ručne sa zvaria iba malé kúsky nepravidelných tvarov alebo ťažko dostupné miesta. Automatické zváranie je obmedzené iba na vodorovné zvary.

  3. Zváranie metódou MIG a MAG

  Zváracie metódy MIG a MAG v súčasnosti patria medzi najrozšírenejšie metódy zvárania na svete. Zváračky MIG a MAG získavajú veľkú obľubu v domácom a priemyselnom použití. Pri oboch metódach zvárania ide o „proces oblúkového zvárania, na základe ktorého vznikajú spojenia kovov  za pomoci ich zahrievania elektrickým oblúkom, ktorý vzniká medzi plynulo podávaným zváracím drôtom a zvarencom“. Inými slovami zváračka plynulo posúva zvárací drôt cez zvárací horák a pomocou elektrického oblúka sa kov taví, následne tuhne a vznikne zvar.

  Zvar, šev alebo spoj na hliníku
  Zvar, šev alebo spoj na hliníku

  4. Aký plyn sa používa pri zváraní metódou MIG a MAG

  Pri zváraní metódou MAG (Metal Active Gas) sa používa plyn CO2 (oxid uhličitý). CO2 sa používa čistý alebo ako zmes CO2 a argónu, výnimočne môže ísť aj o trojzložkovú zmes s prímesou kyslíka. Pri zváraní metódou MIG (Metal Inert Gas) sa používa argón a hélium, väčšinou na zváranie hliníka a iných neželezných kovov. Jediný rozdiel medzi MIG a MAG zváraním je v type ochranného plynu. Pri MAG zváraní plyn aktívne zasahuje do zváracieho procesu (active = aktívny), pri MIG zváraní ho iba chráni (inert = nečinný).

  Uvedené metódy zvárania sú veľmi obľúbené pre veľmi kvalitné zvary, pri relatívne nízkych nákladoch. Nevýhodou týchto metód zvárania, že nie sú vhodné pre zváranie v exteriéri pod predpokladom, že ochranný plyn odfúkne vietor.

  5. Zváranie hliníka – všeobecné poznámky

  Moderné zváracie zdroje na zváranie hliníka majú automatické vlastnosti pre zváranie hliníka bez ohľadu na to, či ide o pulzné alebo skratové zváranie. Toto umožňuje zváračovi oveľa ľahšie nastaviť optimálne parametre zvárania. 

  Odborný článok 6923
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Kovovýroba?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 376 realizátorov v oblasti Kovovýroba:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené