Pre oblasť

  Rekuperácia

  Článok si prečítalo viac ako 1812+ používateľov
  Keďže sa v súčasnosti na výstavbu domou používajú kvalitné materiály a okná s výbornou tesnosťou, vhodné je v dome zabezpečiť nepretržitú výmenu vzduchu. Na vetranie domu môžu byť použité rekuperačné jednotky, ktoré nielenže zvyšujú kvalitu interiéru, ale šetria aj energiu spätným získavaním tepla a zabraňujú vzniku nadmernej vlhkosti v dome.
  Odborný článok 1812
  schema rekuperatora
  Máme 534 realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika:

  Rekuperácia vzduchu je spätné získavanie energie (tepla) z odpadového vzduchu, resp. tepla, ktoré by bolo vypustené oknom nenávratne preč a ktoré môžeme použiť na ohrievanie čerstvého privádzaného vzduchu. Napríklad, ak je v interiéri teplota 22 °C a vonkajšia teplota je -10 °C,  prívodný vzduch dokážeme ohriať až na 19 °C bez toho, aby sme potrebovali elektrické ohrievanie vzduchu. Náklady súvisia iba s chodom ventilátorov, v porovnaní s ušetrenou energiou sú tieto náklady zanedbateľné.

  Princíp fungovania rekuperácie vzduchu

  Odpadový vzduch (vydýchaný, znečistený vzduch, s vysokou hodnotou CO2, vlhkosť, zápach...), ktorý bol iným zdrojom tepla ohriaty na zvolenú izbovú teplotu, sa z obytného priestoru odsáva pomocou ventilátora v rekuperačnom zariadení. Zároveň sa do obytného priestoru privádza čerstvý vzduch (pomocou druhého ventilátora) z vonkajšieho prostredia, v zime má tento vzduch nízku teplotu. Pri nútenom vetraní s rekuperáciou tepla prebieha proces odovzdávania tepla medzi odvádzaným (vnútorným, odpadovým) a privádzaným (vonkajším, čerstvým) vzduchom v rekuperačnom výmenníku, ktorý sa nachádza vo vzduchotechnickej jednotke a je srdcom rekuperačného systému, ktorý udrží v obytnom priestore teplo. Privádzaný aj odpadový vzduch sa filtruje filtrami, ktoré sú súčasťou rekuperačného zariadenia. Vnútorné obytné prostredie sa tak neznečisťuje prachom z vonkajšieho prostredia a časti vetracieho potrubia a rekuperačnej jednotky nebudú zanesené nečistotami. Vo výmenníku sa v zimnom období chladný vonkajší vzduch ohreje (využije sa vyššia teplota vnútorného odchádzajúceho vzduchu). Pomocou rekuperačnej jednotky je možné znížiť tepelné straty, keďže sa z vypúšťaného vzduchu získava teplo. Vďaka rekuperácii v zimných mesiacoch môžeme ušetriť 40 až 50 % energií na vykurovanie. 

  Výhody rekuperácie

  Keď ide o nútené vetranie s rekuperáciou, prúdy privádzaného a odvádzaného vzduchu sú oddelené, nemôže prísť k ich zmiešaniu ani k prenosu pachov. Účinnosť rekuperácie tepla môže byť veľmi vysoká, 80 % až  95 % v závislosti od toho, aký rekuperačný výmenník je nainštalovaný a aký je prietokový objem vzduchu, ktorý ním prechádza. Teplovodný alebo elektrický ohrievač zabezpečuje dodanie zvyšnej tepelnej energie, ktorá je potrebná na dohriatie privádzaného vzduchu na požadovanú teplotu. Ohrievač môže byť súčasťou vzduchotechnickej jednotky alebo môže byť osadený priamo do prívodného potrubia.

  Ďalšou výhodou je pohodlie a komfort, ktoré ponúka nútené vetranie s rekuperáciou. Existuje možnosť nadstaviť si na ovládacom panely presný časový úsek, kedy sa počas dňa vetranie spustí a určiť jeho výkon. Zabráni sa tým aj veľkým výkyvom teploty, ktoré vznikajú pri klasickom vetraní oknami. Zo sociálneho zariadenia a kuchyne sa veľmi rýchlo odvedie príliš vlhký a znečistený vzduch.

  Odborná rada zo spoločnosti Melmar, s.r.o.

  1. Čo je to rekuperácia?

  Rekuperácia je v podstate spätné získavanie tepla. Do rekuperačného výmenníka vnútri vzduchotechnickej jednotky sú privádzané tak teplý odpadový vzduch z rodinného domu, ako aj čerstvý vonkajší vzduch, sú od seba dokonale oddelené sústavou kanálikov, aby nedochádzalo k prieniku pachov z odpadového do čerstvého vzduchu. Súčasne však dochádza cez steny kanálikov k predhrievaniu prívodného vzduchu odpadovým.

  2. Aké sú výhody rekuperácie?

  Rekuperácia pre rodinné domy vám prinesie množstvo výhod, ktoré oceníte pri bežnom používaní svojho domu. Okrem prísunu čerstvého vzduchu a tým lepších podmienok na bývanie zamedzí veľkým tepelným stratám pri bežnom vetraní oknami a tým šetrí náklady na vykurovanie.

  3. Aká je účinnosť rekuperácie odpadného tepla?

  Účinnosť rekuperácie je v podstate účinnosť spätného získavania tepla, čiže využitie odpadného tepla na predohrev čerstvého vzduchu. Účinnosť sa udáva v percentách a pri jednotkách DUPLEX pohybuje od 80 do 95 % podľa veľkosti jednotky, prietoku vzduchu a typu rekuperačného výmenníka.

  Poznáte tieto problémy?

  -Plesne na stenách

  Plastové okná, varenie, sušenie oblečenia, hygienické procedúry a dýchanie spôsobujú to, že sa v miestnostiach hromadí nadbytočná vlhkosť.
  Ak sa vlhkosť vzduchu nezníži na optimálnu úroveň, dôjde ku kondenzácii vodnej pary a následne sa objavia vlhké fľaky, černejú steny, poškodzuje sa nábytok a zhoršuje sa aj zdravie obyvateľov domácnosti.

  -Rosenie okien

  Kondenzácia alebo rosenie vznikne vtedy, keď sa teplý a vlhký vzduch stretne s chladnejším povrchom. V prípade okien môže byť príčin hneď niekoľko.

  -Prach a peľ

  Mohlo by sa zdať, že boj proti nepriateľovi, ktorého ani nevidíme, bude vopred prehratý. Čiastočky prachu, peľu a ďalších nečistôt sa do našich domovov dostávajú otvorenými oknami počas vetrania. Bežne ich nemáme šancu zaregistrovať a zachytiť.

  4. Ako často musia byť menené filtre vo vetracej jednotke s rekuperáciou tepla?

  Záleží do predpisu výrobcu a prašnosti prostredia z ktorého rekuperácia nasáva vzduch. Dnes sú rekuperácie bežne vybavené snímačom ktorý meria prietok vzduchu. Pri nedostatočnom prietoku rekuperácia vyzve na výmenu filtra. Zo skúseností je to s pravidla 1 až 2 krát ročne.

  5. Kam umiestniť rekuperačnú jenotku a na čo všetko je potrebné myslieť pri jej inštalácii?

  Realizácia rekuperácie je vždy individuálna, pri centrálnych jednotkách sa robia návrhy rozvodov a počíta výkon rekuperácie. Následne sa realizuje inštalácia vzduchodvého potrubia a distribučných elementov. Centrálne rekuperačné jednotky sa najčastejšie inštaluju do technických miestností odkiaľ sa následne ťahajú rozvody vzduchu.

  Pán Martin Meliš, spoločnosť Melmar, s.r.o.

  Rekuperácia a rekonštrukcia starších domov

  Keď ide o rekonštrukciu starších rodinných domov, väčšinou sa dbá na ich vizuálnu stránku a prioritou je zníženie tepelných strát a energetická náročnosť, čo sa dosiahne vylepšením izolácie. Zabúdame pritom, že sa pri stavbe starších rodinných domov používali materiály úplne inej kvality a konzistencie ako sú dnes k dispozícii. V minulosti sa nedbalo ani na hydroizoláciu a tepelné mosty. Práve preto v rodinných domoch, ktoré prešli rekonštrukciou (fasádne zateplenie a výmena okien) často enormne stúpne vlhkosť a zníži sa kvalita vzduchu a vnútorného prostredia. Z toho dôvodu často po stenách, v rohoch a popri oknách vznikajú plesne a prostredie je nevhodné na bývanie. Za pomoci rekuperačných jednotiek je možné v obytných priestoroch zvýšiť výmenu vzduchu a znížiť vlhkosť, ktorá je vhodná pre tvorbu nežiaducich organizmov.

  Rekuperačné zariadenie môže byť centrálne alebo môže byť nainštalované lokálne v každom priestore. 

  Ak máte záujem o obstaranie a montáž rekuperačného zariadenia, môžete sa poradiť s našimi osvedčenými montérmi rekuperácií, ktorým môžete poslať svoj dopyt.

  Cenu rekuperačných zariadení si môžete overiť pomocou cenovej kalkulačky.

  Odborný článok 1812
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 534 realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené