Pre oblasť

  Ventilačný systém na boj proti šíreniu chorôb

  Článok si prečítalo viac ako 878+ používateľov
  Výskum ukázal, že prepuknutie ochorení spôsobených koronavírusom zvyčajne začína v uzavretých priestoroch. Zlé vetranie môže negatívne ovplyvniť naše zdravie, zvýšiť počet rôznych respiračných ochorení. Preto je celkom pochopiteľné, že ľudia majú určité obavy, či ich ventilačné systémy neurýchľujú šírenie vírusov a baktérií. Vírus COVID-19 vyvolal diskusiu o potrebe ventilačných systémov, ktoré dodávajú čerstvý vzduch do vnútorných priestorov.
  Odborný článok 878
  dantherm
  Máme 489 realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika:

  1. Cirkulácia toho istého vzduchu zvyšuje riziko prenosu infekcie

  Mnohé staršie a novšie ventilačné systémy fungujú tak, že umožňujú cirkuláciu existujúceho vzduchu v miestnosti, čím sa dosiahne rekuperácia tepla a zníženie spotreby energie. Avšak COVID-19 vyvolal obavy z takýchto uzavretých ventilačných systémov. Keďže nimi cirkuluje rovnaký, použitý vzduch a do priestorov nie je zabezpečený prívod čerstvého vonkajšieho vzduchu, znamená to, že vzduchom sa prenášajú častice, ktoré vznikajú pri kašľaní alebo kýchaní. Tie môžu zostať vo vzduchu niekoľko hodín, čo zvyšuje riziko prenosu na iné osoby v priestoroch.

  Európska federácia spoločností pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu REHVA so sídlom v Bruseli v čase pandémie vyzvala na odstavenie systémov alebo obmedzenie cirkulácie vzduchu v budovách, kde sa infekcia vyskytla. Pandémia zvýraznila dôležitosť používania systémov, ktoré nahrádzajú použitý vzduch čerstvým, čistým vonkajším vzduchom.

  Výskum ukázal, že prepuknutie ochorení spôsobených koronavírusom zvyčajne začína v uzavretých priestoroch. Zlé vetranie môže negatívne ovplyvniť naše zdravie, resp. zvýšiť počet rôznych respiračných ochorení. Zdroj: Bossplast

  2. Ako ventilačné systémy Dantherm zabraňujú šíreniu chorôb

  Vetracie systémy fungujú tak, že aktívne odsávajú použitý vzduch z miestností a zároveň ich zásobujú čerstvým vonkajším vzduchom. Dôležité však je, aby tieto dva procesy prebiehali úplne oddelene – jedným kanálom sa odvádza použitý a odsávaný vzduch a druhým sa privádza čerstvý čistý vzduch. Vysokoúčinné vetracie riešenia implementované spoločnosťou Dantherm zaisťujú, že nedochádza ku krížovej kontaminácii vzduchu v systéme. Všetok existujúci vzduch je vypúšťaný do vonkajšieho prostredia a nahradený nepretržitým prúdením čerstvého vzduchu.

  Iba systémy, ktoré umožňujú tento režim fungovania s neustálym prísunom čerstvého vzduchu do miestnosti, môžu aktívne zabrániť šíreniu respiračných ochorení ako je COVID-19
  Iba systémy, ktoré umožňujú tento režim fungovania s neustálym prísunom čerstvého vzduchu do miestnosti, môžu aktívne zabrániť šíreniu respiračných ochorení ako je COVID-19

  3. Rekuperácia tepla – čo to je? 

  Toto bývala kľúčová výhoda zariadení s uzavretým systémom cirkulácie vzduchu. Rekuperáciu tepla je dnes možné plnohodnotne dosiahnuť pomocou zariadení, ktoré využívajú čerstvý vzduch. Keď ide o zariadenia Dantherm, tepelná energia sa prenáša z odpadového vzduchu do privádzaného čerstvého vzduchu, aj keď sa vzduchové prúdy nikde nestretávajú.

  Rekuperácia tepla zabezpečuje stálu a príjemnú teplotu v interiéri, bez nutnosti neustáleho vykurovania samostatným vykurovacím systémom.

  Kompaktné a flexibilné vetracie systémy Dantherm HCV 400 a HCC 2 umožňujú rekuperáciou tepla získať späť do 96 % energie. To je dôvod, prečo sú na samom vrchole zoznamu inštitútu Passive House Institute (PHI).

  Vysokoúčinné vetracie riešenia implementované spoločnosťou Dantherm zaisťujú, že nedochádza ku krížovej kontaminácii vzduchu v systéme, zdroj: Bossplast
  Vysokoúčinné vetracie riešenia implementované spoločnosťou Dantherm zaisťujú, že nedochádza ku krížovej kontaminácii vzduchu v systéme, zdroj: Bossplast

  Odborná rada zo spoločnosti PV-systems, tvojarekuperacia.sk

  1. Čo je to rekuperácia a aké sú jej výhody?

  Rekuperácia inak povedané aj nútené vetranie zabezpečuje vždy čerstvý vzduch v celom dome. Celý princíp spočíva v takzvanom "srdci"  rekuperácie čo je výmenník tepla. Ten dokáže zimnom a prechodovom období zohrievať vonkajší vzduch, ktorý je nasávaný z exteriéru pomocou vnútorného vzduchu ktorý jednotka odsáva z miestností. Tento vzduch sa mieša v takzvanom výmenníku a predáva svoje teplo chladnému vzduchu. Tento princíp spoľahlivo funguje 24/7 s tým že sa o to nemusíte starať všetko ovláda rekuperácia sama. Značnou výhodou rekuperácie vzduchu je šetrenie nákladov na vykurovanie. Takýmto riadeným vetraním máte v dome čerstvý vzduch ktorý je ohriaty a nepotrebujete vetrať oknami. Vedeli ste, že rekuperácia Vám vie ušetriť až 30% nákladov na vykurovanie? Skúsim pridať ďalšie výhody ako je napríklad riadenie vnútornej vlhkosti v dome. Každý vie že podstatou zdravej klímy v dome je aj správna vlhkosť, ktorá by mala byť v rozmedzí od 40-60%. S tým Vám vie rekuperácia pomôcť. Čidlo vlhkosti, CO2, alebo VOC - čidlo kvality vzduchu to všetko rekuperácia môže obsahovať a na základe toho Vám riadi prakticky zdravú klímu v dome automaticky. Takže v dome už nikdy žiadne plesne alebo suchý vzduch. Rekuperácia aj ako RAJ pre alergikov. S filtrami triedy F9 jednoducho odfiltrujete prach ale aj peľ a jemne čiastočky prachu. Rekuperácia vzduchu prináša značné výhody pre ktoré sa oplatí rozhodnúť.

  2. Kam umiestniť rekuperačnú jednotku?

  Rekuperačná jednotka sa zvyčajne umiestňuje do technickej miestnosti, ale prakticky môže byť umiestnená kdekoľvek kde je na ňu priestor. Moderné jednotky sú už dimenzované tak že sa zmestia do 60cm skrinky. Ak na nástennú rekuperáciu nie je miesto, v tom prípade vie pomôcť podstropná jednotka. Vývody vzduchu z jednotky sa umiestňujú buď cez stenu technickej miestnosti alebo môžu byť inštalované v štablóne domu. Je veľa možností aj v malých domoch kde sa rekuperácia zmestí len pre ňu treba nájsť miesto. S tým vieme spoľahlivo poradiť pri každom dome.

  3. Ako často musia byť menené filtre vo vetracej jednotke s rekuperáciou tepla?

  Filtre sú dôležitou časťou rekuperácie o ktoré by sme sa mali pravidelne starať. Odporúčame výmenu minimálne 1x za 6 mesiacov. Ak sa dom nachádza v prašnom prostredí tak aj viac krát, záleží od znečistenia. Zákazník si pri každej jednotke vie vybrať aj triedu filtrácie o ktorú má záujem. Štandardne sa používajú filtre F7 na prisávaní ktoré dokážu zachytiť až 70% jemného prachu a G4 na odsávaní. Pre alergikov odporúčame triedu filtrácie F9 ktorý vie zachytiť až 85% veľmi jemného prachu, baktérie, peľ, sadze a dym. Kvalitným spracovaním filtrov rekuperácia nestráca výkon ani pri jemnom filtrovaní vzduchu.

  Pán Peter Venceľ, PV-systems, tvojarekuperacia.sk

  4. Dôležité je udržiavanie primeranej vlhkosti vzduchu v interiéri

  Entalpický rekuperátor tepla Dantherm okrem tepla obnovuje aj latentnú energiu v miestnosti, čím udržuje stálu primeranú úroveň vlhkosti vzduchu. V zimných mesiacoch si udržiavaním vyššej vlhkosti vzduchu spríjemníte bývanie a v letných mesiacoch je možné systém nastaviť tak, aby sa vlhkosť v miestnosti znížila. To tiež významne prispieva k zníženiu šírenia chorôb, ako je COVID-19, pretože udržiavanie relatívnej vlhkosti 40 až 60 % pomáha obmedziť šírenie častíc vo vzduchu, zatiaľ čo vhodná vlhkosť poskytuje príjemné bývanie.

  5. Prečo sa neodporúča otvárať dvere alebo okná?

  Miestnosti sa dajú samozrejme vetrať aj otváraním dverí a okien a tým spôsobom vymeniť použitý, kontaminovaný vzduch čistým čerstvým vzduchom. Nevýhodou tohto je, že v chladnejších mesiacoch, keď vykurujeme miestnosti, dochádza k veľkým stratám tepla, ktoré bude treba nahradiť dokurovaním miestností. V lete, keď ochladzujeme miestnosti, to bude naopak, všetok ochladený vzduch unikne cez okná a my budeme musieť miestnosti opäť chladiť. Aby sa priestory dôkladne vyvetrali, musia byť okná a dvere otvorené každú hodinu aspoň na 10 minút. Prirodzené vetranie je teda energeticky neefektívne.

  Otváranie okien a dverí zaťaží vykurovacie, chladiace a ventilačné systémy, pretože spotrebujú oveľa viac energie na zabezpečenie príjemných životných podmienok v interiéri. To je veľmi neefektívne a znamená to oveľa vyššie náklady pre majiteľov domov a nehnuteľností a vyššie množstvo CO2 emitovaného týmito systémami do atmosféry. V súvislosti s ochranou našej planéty a šetrením nákladov na energie, sa v celej Európe sprísňujú predpisy o zabezpečení optimálnej vnútornej klímy.

  6. Dantherm poskytuje bezpečné a efektívne vetranie domácnosti 

  Pandémia koronavírusu, aj keď je pre mnohých veľkou výzvou, pomohla zvýšiť povedomie o dôležitosti zdravej vnútornej klímy, v tom sa bude pokračovať aj dlho po jej skončení.

  Prívod čerstvého vzduchu rekuperáciou tepla a vlhkosti sa v boji proti koronavírusu ukázal ako veľmi účinný v porovnaní so systémami, ktoré zabezpečujú iba cirkuláciu toho istého vzduchu. V záujme zachovania ľudského zdravia a pohody a zachovania výhod týchto energeticky úsporných zariadení to musí zostať prioritným prístupom aj v budúcnosti.

  Dantherm ponúka riešenia navrhnuté pre čistejšiu a zdravšiu budúcnosť, zdroj: Bossplast
  Dantherm ponúka riešenia navrhnuté pre čistejšiu a zdravšiu budúcnosť, zdroj: Bossplast

  7. Dantherm – ideálne riešenia vetrania  

  Spoločnosť Dantherm ponúka riešenia navrhnuté pre čistejšiu a zdravšiu budúcnosť. Flexibilné vysokoúčinné zariadenia ako HCV 400 a HCC 2 vytvárajú pohodlné podmienky vo vnútornom prostredí, ktoré vplývajú na ochranu nášho zdravia a pohody. 

  8. Niektoré výhody vetracích jednotiek Dantherm

  Vetracie jednotky Dantherm umožňujú vysoko efektívnu rekuperáciu tepla. EC motory ventilátorov spotrebúvajú málo energie. Jednotky majú aj letný režim chladenia a režim kozubu. Inštalácia a montáž vetracej jednotky je jednoduchá.

  Odborný článok 878
  Autor: Daibau casopis
  Máme 489 realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika?

  Máme 489 realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 489 realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika
  9.8
  0

  INSTALSERVIS


  8.8
  0

  R.Š.ELEKTROSTAV s. r. o


  10
  2

  El-mont - Marek Tomko


  8.6
  0

  KLÍMA LIPTOV s.r.o.


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené