Pre oblasť

  Lokálne (miestne) vetranie

  Článok si prečítalo viac ako 972+ používateľov
  Pokročilé technologické riešenia umožňujú odstrániť odpadový vzduch z miestnosti a zabezpečiť do nej prísun čerstvého vzduchu bohatého na kyslík. Na rozdiel od centrálneho vetracieho systému sa dá systém lokálneho vetrania jednoducho inštalovať do steny, bez rozsiahlych stavebných prác. Každá jednotka striedavo privádza a odvádza vzduch, má takmer nepostrehnuteľný vzhľad a takmer nečujnú prevádzku. Najnovšie modely lokálnych ventilačných systémov disponujú funkciami diaľkového ovládania, cez mobilnú aplikáciu. 
  Odborný článok 972
  lokalne vetranie
  Máme 540 realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika:

  Vetranie – prečo je dôležité?

  Moderné stavebné materiály, predovšetkým materiály používané na výrobu okien a dverí, ktoré sú dnes k dispozícii na trhu, sa vyznačujú mimoriadnou odolnosťou, životnosťou a kvalitou, s osobitným dôrazom na dokonalé tesnenie z dôvodu úspory a efektívneho využitia energie. Zároveň však všetky tieto vlastnosti zabraňujú prirodzenému vetraniu v obytnom priestore. Keď vymeníme staré okná za nové, ktoré dokonale tesnia, vzduch v interiéri je zlý a nezdravý, v niektorých prípadoch sa môže objaviť aj vlhkosť a plesne.

  Keďže väčšinu svojho života trávime v uzavretých priestoroch, kvalita vzduchu má obrovský vplyv na našu pohodu, zdravie a efektivitu. Znečistenie vonkajšieho ovzdušia má silný vplyv aj na vnútornú mikroklímu a prispieva k nárastu alergických ochorení a astmy.
  Zariadenia tohto typu sú malé, kompaktné a nezaberajú veľa miesta. Niektoré dokonca môžu byť skryté aj v okennom ráme.
  Zariadenia tohto typu sú malé, kompaktné a nezaberajú veľa miesta. Niektoré dokonca môžu byť skryté aj v okennom ráme.

  Miestne vetracie systémy v porovnaní s centrálnymi vetracími systémami

  V určitých prípadoch nie je možné nainštalovať centrálny vetrací systém

  Centrálne vetracie systémy sú výborné a v niektorých prípadoch jediné riešenie na zabezpečenie dostatočného množstva čerstvého vzduchu, avšak inštalácia hlavných jednotiek a pridružených rozvodov vzduchu si vyžaduje veľké stavebné zásahy. V určitých prípadoch je priestor navrhnutý tak, že neumožňuje inštaláciu centrálneho vetracieho systému alebo je takéto riešenie príliš nákladné.

  Miestne vetracie systémy sú lepším riešením

  Miestne vetracie systémy neobsahujú potrubia a prvky na rozvod vzduchu. Miestne vetracie zariadenia s výmenníkom tepla sa jednoducho inštalujú do akejkoľvek steny a nevyžadujú rozsiahle stavebné práce. Jednotlivé jednotky zabezpečujú riadené vetranie miestností, filtrujú častice zo vzduchu a privádzajú čerstvý vzduch s rekuperáciou tepla. Ich prevádzka je takmer nepostrehnuteľná a nepočuteľná.

  Miestne vetracie zariadenia s výmenníkom tepla sa jednoducho inštalujú do steny a nevyžadujú rozsiahle stavebné práce
  Miestne vetracie zariadenia s výmenníkom tepla sa jednoducho inštalujú do steny a nevyžadujú rozsiahle stavebné práce

  Lokálna rekuperácia – ako funguje?

  Použitý vnútorný vzduch prúdi cez tepelný keramický výmenník v lokálnej vetracej jednotke, ktorý z neho prenáša teplo na prichádzajúci čerstvý vzduch. Zaužívaný názov lokálne vetranie sa v praxi používa pre všetky zariadenia, ktoré fungujú lokálne, resp. decentralizovane. Existujú však dve podkategórie systému. Miestne vetracie zariadenia, ktoré súčasne privádzajú a odvádzajú vzduch a decentralizované vetracie zariadenia, ktoré fungujú vo dvojiciach, striedavo.

  Lokálne vetracie zariadenie, ktoré sa inštaluje priamo cez stenu alebo do okenného rámu, má už integrované ovládacie prvky. V takom prípade stačí k zariadeniu priviesť elektrinu. Inštalované zariadenie dodáva vzduch takmer celú minútu a približne rovnakú dobu použitý vzduch odsáva. Keramický výmenník sa tak paralelne ohrieva a ochladzuje. V skutočnosti  privádzaný vzduch sa ohrieva teplom odvádzaného vzduchu, takže teplota zostáva rovnaká.

  Tepelný keramický výmenník v lokálnej vetracej jednotke prenáša teplo z odvádzaného  vnútorného vzduchu na privádzaný čerstvý vzduch
  Tepelný keramický výmenník v lokálnej vetracej jednotke prenáša teplo z odvádzaného  vnútorného vzduchu na privádzaný čerstvý vzduch

  Odborná rada zo spoločnosti VAŇO spol. s r.o.

  1. Čo je to rekuperácia a aké sú jej výhody?

  Rekuperácia vzduchu je využívanie tepla z odpadného vzduchu na spätné získavanie tepla pre privádzaný vzduch, pokiaľ možno s čo najnižšou hlučnosťou. Funkčná rekuperácia je vtedy, ak v priestore je nameraná hodnota kvality vzduchu približne menej ako 1 000 jednotiek ppm.

  rekuperacia-vano.jpg
  Realizácia rekuperácie, VAŇO spol. s r.o.

  2. Ako často musia byť menené filtre vo vetracej jednotke s rekuperáciou tepla?

  Filtre musia byť menené raz za rok (doporučujeme 2 x). Trieda filtrov min. F5 alebo F7 by mala byť rovnaká na prívode a aj na odvode vzduchu (pre vyrovnanosť tlakov). Stále častejšie sa presadzuje dvojitá filtrácia prívodného vzduchu s pachovým a peľovým filtrom na prívode vzduchu. Rekuperačná jednotka na to musí byť stavaná.

  realizacia-rekuperacia-vano.jpg
  Rekuperácia, VAŇO spol. s r.o.

  3. Kam umiestniť rekuperačnú jenotku a na čo všetko je potrebné myslieť pri jej
  inštalácii?

  Pred inštaláciou rekuperácie je vhodné si uvedomiť, aké sú výpočtové teploty. Mnoho dovážaných rekuperácii pre naších spotrebiteľov nie sú stavané na naše klimatické pásmo, keď pri mínusových teplotách vonkajšieho vzduchu nefungujú. Problémom pre mnohé rekuperácie je protimrazová ochrana. Preto v rekuperačných jednotkách našej výroby používame vymenníky z hliníku, ktoré sú odolné voči námraze, sú nehorľavé a sú
  dlhodobo tvarovo stále. Hliníkové výmenníky nepotrebujú predohrev vzduchu (ako napr. plastové) a nezmiešavajú prívodný vzduch s odpadným (ako napr. pri rotačných výmenníkoch), preto prevádzka hliníkových výmenníkov je najekonomickejšia. Pre dosiahnutie čo najekonomickejšej prevádzky je potrebné zvoliť aj vhodné ovládanie. K jednotkám MVZ doporučujeme riadenie on-off, ktoré je vypnuté v čase, keď v objekte nikto nie je!

  Vypracoval: pán Vladimír Vaňo, VAŇO spol. s r.o.

  Koľko miestnych ventilačných zariadení je potrebných?

  Koľko zariadení je potrebné nainštalovať v miestnosti závisí od veľkosti každej miestnosti, resp. od veľkosti domu alebo bytu, ale aj od počtu spoluobyvateľov. Podľa nepísaného pravidla by sa na každých 25 m2 malo inštalovať jedno zariadenie.

  Aké sú výhody lokálneho vetracieho systému?

  Najväčšou výhodou je určite čerstvý vzduch s vysokou mierou rekuperácie tepla a vyšším komfortom bývania. Pri montáži sú potrebné len menšie stavebné zásahy. Zariadenia sú malé, kompaktné, nezaberajú veľa miesta. Existuje veľa modelov, zariadenie môže byť inštalované v okennom ráme. V menších miestnostiach funguje lokálne vetranie lepšie ako systém centrálneho vetrania. Miestne vetracie zariadenia sú tiež efektívnym riešením problému vlhkosti a plesní.

  Aké sú nevýhody lokálneho vetracieho systému?

  Pri inštalácii týchto zariadení pôdorys miestnosti je limitujúcim faktorom, tiež rozmiestnenie nábytku. Nevhodné umiestnenie zariadenia môže zhoršiť účinnosť vetrania a zároveň sa nepríjemné vône z kúpeľne a kuchyne môžu pri nevhodnej inštalácii šíriť do ďalších miestností. Jednotlivé zariadenia majú tiež obmedzený prietok vzduchu, nie sú vhodné do miestností s väčším počtom ľudí.

  Miestne ventilačné zariadenia možno jednoducho ovládať pomocou mobilných aplikácií (rýchlosť ventilátora, režim vetrania, nastavenie harmonogramu, monitorovanie teploty a vlhkosti pre každú miestnosť individuálne)
  Miestne ventilačné zariadenia možno jednoducho ovládať pomocou mobilných aplikácií (rýchlosť ventilátora, režim vetrania, nastavenie harmonogramu, monitorovanie teploty a vlhkosti pre každú miestnosť individuálne)

  Údržba ventilačného zariadenia

  Miestne vetracie zariadenia sa ľahko inštalujú a udržiavajú. Pri inštalácii vetracích zariadení sa často prehliada dôležitosť údržby ventilačného systému. Vetracie potrubia centrálnych systémov sa ťažšie čistia a zároveň sa v nich hromadí prach a iné nečistoty. V prípade lokálneho vetracieho systému neexistujú žiadne ventilačné potrubia, takže ich nie je potrebné čistiť. Údržba zahŕňa iba ročnú výmenu filtra.

  Odborný článok 972
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 540 realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené