Pre oblasť

  Ventilačný systém, nútené vetranie s rekuperáciou

  Článok si prečítalo viac ako 2192+ používateľov
  Či už ide o existujúcu staršiu obytnú budovu alebo novostavbu, je žiaduce vetranie s rekuperáciou, ktoré zabezpečí maximálnu úsporu energie a optimálny komfort bývania. V prípade budov s viacerými bytmi sa ventilačné systémy inštalujú osobitne pre každú bytovú jednotku.
  Odborný článok 2192
  vetranie
  Máme 537 realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika:

  1. Spôsob fungovania rekuperácie

  Vetranie s rekuperáciou vzduchu zabezpečuje privádzanie čerstvého vzduchu do vnútorných priestorov a zároveň odvádzanie použitého vzduchu, pričom využíva teplo alebo chlad odvádzaného vzduchu na predohrev alebo chladenie privádzaného vzduchu. Rekuperácia vzduchu zabezpečuje lepšiu kvalitu vzduchu vo vnútorných priestoroch a prispieva k energetickej hospodárnosti budovy.

  Rekuperátor
  Rekuperátor zabezpečuje, že odpadový vzduch odovzdáva tepelnú energiu čerstvému ​​vzduchu. Čerstvý vzduch je nasávaný cez fasádnu mriežku a vedený do rekuperátora, kde je predfiltrovaný.

  1.1. Základné princípy vetrania s rekuperáciou

  • Prívod čerstvého vzduchu: Vetrací systém s rekuperáciou nasáva vonkajší vzduch do objektu, ktorý je potrebné ohrievať alebo ochladiť v závislosti od ročného obdobia.
  • Odvádzanie použitého vzduchu: Systém súčasne odvádza vnútorný vzduch, ktorý je v závislosti od sezónnych podmienok obohatený o teplú alebo studenú energiu.
  • Rekuperácia tepla alebo chladu: Rekuperátor, ktorý je súčasťou systému, vymieňa teplo alebo chlad medzi privádzaným a odvádzaným vzduchom. To znamená, že v zime sa teplo prenáša z odpadového vzduchu na čerstvý a v lete naopak.
  • Filtrácia vzduchu: Súčasťou vetracieho systému sú často aj filtre, ktoré čistia vzduch pred vstupom do budovy, odstraňujú prach, alergény a iné častice.

  1.2. Výhody vetrania s rekuperáciou

  • Energetická účinnosť: Keďže systém využíva teplo alebo chlad z odpadového vzduchu, je energeticky efektívnejší ako systémy, ktoré iba vymieňajú vnútorný a vonkajší vzduch.
  • Zlepšená kvalita vzduchu: Filtre vo ventilačnom systéme pomáhajú udržiavať čistý vzduch v interiéri, čo je dôležité najmä pre ľudí trpiacich alergiami alebo astmou.
  • Udržiavanie teploty: Rekuperácia tepla umožňuje udržiavať príjemnú teplotu v interiéri bez toho, aby ste museli míňať príliš veľa energie na vykurovanie alebo chladenie.

  Je však dôležité poznamenať, že účinnosť systému závisí od správnej inštalácie, údržby a predovšetkým správneho nastavenia podľa konkrétnych potrieb danej budovy.

  2. Časti vetrania s rekuperáciou

  Centrálny ventilačný systém s rekuperáciou alebo skrátene rekuperačný systém funguje na princípe výmeny vzduchu vo všetkých miestnostiach. Rekuperačné zariadenie sa skladá z výmenníka tepla (rekuperátora), filtra na prívodový (čerstvý) a odpadový (znečistený) vzduch, prívodného a výfukového ventilátora, riadiaceho systému a štyroch prípojok pre vzduchové kanály. Na jednej strane sa z miestnosti nasáva použitý odpadový (znečistený) vzduch a na druhej strane sa vháňa prívodový (čerstvý) vzduch. 

  2.1. Rekuperátor

  V rekuperátore odvádzaný vzduch prenáša tepelnú energiu na čerstvý vzduch. Čerstvý vzduch sa do systému privádza zvonku cez fasádu (fasádnu mriežku) a dostáva sa do rekuperátora, kde je filtrovaný, vymenený. Oba prúdy vzduchu nemajú fyzický kontakt, v rekuperátore prebieha iba prenos energie. Výhody tohto použitia energie sú veľké. Napríklad, ak má odvádzaný vzduch teplotu 20 °C a čerstvý vzduch 0 °C, bude teplota čerstvého vzduchu vháňaného do miestnosti 18 °C bez ďalšieho ohrievania.

  Rekuperácia vzduchu
  Rekuperáciou sa zabezpečuje lepšia kvalita vnútorného vzduchu a zlepšuje energetická hospodárnosť budovy

  3. Potrubie v rekuperačnom systéme

  Súčasťou systému sú aj recirkulačné komory, rúrkové tlmiče a, samozrejme, izolované potrubia pre prívod a odvod vzduchu, resp. prietok medzi vonkajším prostredím a zariadením. Medzi recirkulačnými komorami a ventilmi na nasávanie a odvod vzduchu prechádzajú malé okrúhle rúry DN 75 mm a v určitých prípadoch sa z dôvodu priestorových obmedzení používajú ploché rúry rovnakého prierezu. 

  Existujú, samozrejme, varianty štandardných rozmerov, okrúhle a ploché. Kvalita potrubí je rozhodujúca. Musia byť certifikované, v skutočnosti musia byť antistatické a antibakteriálne a odporúča sa, aby boli vyrobené z originálneho plastu, nie z recyklovaného.

  4. Montáž ventilačného systému s rekuperáciou

  Vetracie zariadenie je možné inštalovať v pivnici, kotolni, vstupnom priestore alebo dokonca v skrini – dôležité je iba to, aby miesto bolo suché a tepelne izolované, a aby ste sa v tom priestore nezdržiavali stále. Povala je tiež prijateľná za predpokladu, že je v zime teplota od  +10 do -15 °C. Podľa Pravidiel vetrania a klimatizácie budov sa rekuperácia uskutočňuje vstrekovaním čistého vzduchu do obytných miestností, akými sú  obývacie izby a spálne, prostredníctvom prívodných ventilov. Z najfrekventovanejších miestností, akými sú toalety, šatníky, špajze, vchody, kúpeľne a kuchyne, použitý vzduch sa odvádza cez výfukové ventily. 

  Rovnaké pravidlá určujú normy pre rýchlosť prúdenia vzduchu. Je dôležité, aby prúdenie prívodového a odpadového  vzduchu (nie toľko objemu) bolo čo najrovnomernejšie, iba tak je rekuperátor efektívny a dosahuje maximálnu účinnosť. Rekuperátory majú v zásade zabudovaný by-pass alebo vzduchový by-pass, keď je rekuperácia energie vypnutá. Táto funkcia sa používa napríklad v lete, v noci, na ochladenie prehriatych miestností, keď sú teploty vonkajšieho vzduchu o niečo nižšie.

  Odborná rada zo spoločnosti Distar SK s.r.o.

  1. Čo je to rekuperácia a aké sú jej výhody?

  Je to spätné získavanie tepla, čiže rekuperácia v podstate znamená, že teplom, ktoré by sme inak vypustili oknom nenávratne preč dokážeme ohriať čerstvý privádzaný vzduch. Dokonca až s 90 % účinnosťou. To znamená, že ak máme vo vnútri 22 °C a vonkajšia teplota je -10 °C, dokážeme ohriať prívodný vzduch až na 19 °C. A to bez nutnosti elektrického ohrevu vzduchu s nákladmi len na chod ventilátorov. Tieto náklady sú v porovnaní s ušetrenou energiou zanedbateľné. Je mnoho prípadov, že po rekonštrukcii fasádnym zateplením a výmenou okien v rodinných domoch a bytoch enormne stúpla vlhkosť a znížila sa kvalita vzduchu a vnútorného prostredia. Výmena vzduchu, ktorá predtým bola (aj keď nechcene) netesnosťami a špárami v konštrukciách, zanikla. A z toho dôvodu často po stenách, v rohoch a popri oknách vidieť v rekonštruovaných objektoch mapy plesní, ktoré nebolo len vidieť, ale aj cítiť. Jednoducho prostredie nevhodné na bývanie. Tomuto sa dá zabrániť práve riadeným vetraním za pomoci centrálnej rekuperačnej jednotky a vhodne navrhnutého rozvodu vzduchu. Prípadne za pomoci lokálnych rekuperačných jednotiek. Takto sa v obytných priestoroch zvýši výmena vzduchu a zníži sa vhodnosť prostredia pre tvorbu nežiaducich organizmov. A to všetko komfortne, bez toho aby na to človek musel myslieť. V lete môžeme rekuperačné zariadenie využívať na vychladzovanie obytných priestorov v noci, keď klesá vonkajšia teplota. V tom prípade je ale nutné, aby mala rekuperačná jednotka by-pass, prípadne letnú náhradu rekuperátora. Sú dva zásadné druhy rekuperátorov:

  * centrálna rekuperácia – centrálna rekuperačná jednotka a rozvod do jednotlivých miestností,

  * decentrálna /lokálna/ rekuperácia – každá miestnosť má vlastný rekuperátor.

  2. Ako často musia byť menené filtre vo vetracej jednotke s rekuperáciou tepla?

  Záleží od znečistenia okolitého prostredia, ale filtre je potrebné vymeniť priemerne raz za rok.

  3. Kam umiestniť rekuperačnú jenotku?

  Centrálna rekuperácia sa inštaluje näjma v technickej miestnosti. Decentrálna rekuperácia sa inštaluje v každej miestnosti podľa podmienok, ale väčšinou pri strope.

  Pán Julius Kapinus, spoločnosť Distar SK, s.r.o.

  5. Rekuperácia na chladenie a ohrievanie miestností

  Okrem toho miestnosti môžu byť chladené a ohrievané rekuperáciou, keď je vykonaná montáž chladiča/ohrievača do potrubia na prívod čerstvého vzduchu. Výhodou tejto možnosti je, že v lete môže byť do všetkých obytných miestností vháňaný chladený a suchý vzduch a v prechodných ročných obdobiach, keď systém nie je aktívny, zostáva vzduch pri izbovej teplote. V dobre izolovaných a zatienených domoch to už stačí na udržanie stálej príjemnej teploty, ale ak sa dom stále prehrieva, zvyčajne stačí umiestniť jednu klimatizáciu na schodisko v podkroví. 

  Centrálna rekuperácia môže v zime zabezpečiť zvlhčenie prívodového vzduchu. Na tieto účely je možné zabezpečiť rekuperátor s výmenníkom tepla. Potrubný zvlhčovač vzduchu je efektívnejší, pretože rekuperátor s výmenníkom tepla nie je v zime dostatočne účinný a jeho menovitá účinnosť za dlhšie obdobie je tiež otázna.

  Rekuperácia fasádne mriežky
  Čerstvý vzduch vstupuje do budovy cez fasádnu mriežku, je filtrovaný a vedený do rekuperátora

  6. Údržba ventilačného systému s rekuperáciou

  Jedinou potrebnou pravidelnou údržbou je čistenie a/alebo výmena použitých filtrov. V zásade všetky zariadenia majú štandardný filter na sanie čerstvého vzduchu a filter na sanie odpadového vzduchu, t. j. ISO Coarse 60 % (G4), a navyše majú možnosti vstupného filtra ISO ePM1.0 50 % (F7), ktorý filtruje peľ a jemné pevné látky, ktorý sa odporúča najmä pre alergikov a ľudí s dýchacími problémami. 

  7. Lokálne (miestne) rekuperátory

  Vyššie popísaný systém sa vzťahuje na centrálny rekuperátor, ktorý sa používa pre celý objekt. Rekuperátory môžu byť aj lokálne (miestne), inštalované v jednotlivých miestnostiach. Systém s miestnymi rekuperátormi je zvyčajne lacnejší, pokiaľ ide o 2 až 3 miestnosti. Je to však nákladnejšie, ak je viac miestností alebo ak chcete dosiahnuť kvalitu vetrania, ktorá je zabezpečená centrálnym rekuperačným systémom. Lokálny systém sa inštaluje tam, kde nie je možnosť inštalácie centrálnej rekuperácie a je vhodný pre menší počet miestností, pre celý byt alebo dom iba výnimočne. V zásade je to možné pri menších rekonštrukciách, riešení lokálnych problémov a v podobných situáciách.

  Existujú dva hlavné typy lokálnych zariadení. Jeden si vyžaduje dve jednotky s jedným ventilátorom, ktoré pracujú synchrónne, vo dvojiciach, navzájom prepojené káblovo alebo na diaľku. Druhý, novší, oveľa efektívnejší a tichší typ zariadenia, má dva ventilátory v jednej jednotke a pracuje samostatne. V prípade, že je viac miestností a je možné inštalovať všetky prvky centrálnej rekuperácie, odporúča sa centrálny systém. Na rozhodnutie, ktorý systém je pre investora najoptimálnejší, je potrebná osobná konzultácia so skúseným odborníkom v tejto oblasti.

  8. Účinnosť a cena ústredného vetrania (ústrednej ventilácie)

  Dnešné ventilačné systémy sú veľmi účinné, pretože využívajú viac ako 90 % energie odpadového vzduchu. Berie sa do úvahy aj spotreba elektriny za určitých podmienok, takže z technického hľadiska poskytuje reálny obraz na porovnanie, podľa ktorého sa ľahšie rozhoduje. Koľko stojí rekuperácia do domu? Približné náklady na systém núteného vetrania s rekuperáciou sa pohybujú od 4 000 do 6 000 EUR, v závislosti od systému a veľkosti objektu.  

  Vetranie s rekuperáciou
  Príklad ventilačného systému v rodinnom dome s rekuperáciou energie

  Ak hľadáte dodávateľov, ktorým by ste zverili montáž vzduchotechnického systému s rekuperáciou, môžete nás kontaktovať. Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným odborníkom na rekuperáciu a systémy vetrania vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! 

  Odborný článok 2192
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 537 realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené