Pre oblasť

  Ventilačný systém, nútené vetranie s rekuperáciou

  Článok si prečítalo viac ako 1714+ používateľov
  Či už ide o existujúcu staršiu obytnú budovu alebo novú budovu, je žiaduce vetranie s rekuperáciou, ktoré zabezpečí maximálnu úsporu energie a optimálny komfort bývania. V prípade budov s viacerými bytmi sa ventilačné systémy inštalujú osobitne pre každú bytovú jednotku.
  Odborný článok 1714
  vetranie
  Máme 489 realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika:

  1. Spôsob fungovania

  Centrálny ventilačný systém s rekuperáciou alebo skrátene rekuperačný systém funguje na princípe výmeny vzduchu vo všetkých miestnostiach. Rekuperačné zariadenie sa skladá z výmenníka tepla (rekuperátora), filtra na prívodový (čerstvý) a odpadový (znečistený) vzduch, prívodného a výfukového ventilátora, riadiaceho systému a štyroch prípojok pre vzduchové kanály. Na jednej strane sa z miestnosti nasáva použitý odpadový (znečistený) vzduch a na druhej strane sa vháňa prívodový (čerstvý) vzduch. V rekuperátore odvádzaný vzduch prenáša tepelnú energiu na čerstvý vzduch. Čerstvý vzduch sa do systému privádza zvonku cez fasádu (fasádnu mriežku) a dostáva sa do rekuperátora, kde je filtrovaný, vymenený. Oba prúdy vzduchu nemajú fyzický kontakt, v rekuperátore prebieha iba prenos energie. Výhody tohto použitia energie sú veľké. Napríklad, ak má odvádzaný vzduch teplotu 20 °C a čerstvý vzduch 0 °C, bude teplota čerstvého vzduchu vháňaného do miestnosti 18 °C bez ďalšieho ohrievania.

  2. Časti rekuperačného systému

  Súčasťou systému sú aj recirkulačné komory, rúrkové tlmiče a samozrejme izolované potrubia pre prívod a odvod vzduchu, resp. prietok medzi vonkajším prostredím a zariadením. Medzi recirkulačnými komorami a ventilmi na nasávanie a odvod vzduchu prechádzajú malé okrúhle rúry DN 75 mm a v určitých prípadoch sa z dôvodu priestorových obmedzení používajú ploché rúry rovnakého prierezu. Existujú samozrejme varianty štandardných rozmerov, okrúhle a ploché. Kvalita potrubí je rozhodujúca. Musia byť certifikované, v skutočnosti musia byť antistatické a antibakteriálne a odporúča sa, aby boli vyrobené z originálneho plastu, nie z recyklovaného.

  3. Montáž systému

  Vetracie zariadenie je možné inštalovať v pivnici, kotolni, vstupnom priestore alebo dokonca v skrini – dôležité je iba to, aby miesto bolo suché a tepelne izolované, a aby ste sa v tom priestore nezdržiavali dlho. Povala je tiež prijateľná za predpokladu, že ani v zime neklesne teplota pod +10 až 15 °C. Podľa Pravidiel vetrania a klimatizácie budov sa rekuperácia uskutočňuje vstrekovaním čistého vzduchu do prívodných ventilov do obytných miestností (obývacie izby a spálne). Z najfrekventovanejších miestností, ako sú toalety, šatníky, špajze, vchody, kúpeľne a kuchyne, vyfukovaný vzduch sa odvádza cez výfukové ventily. Rovnaké pravidlá určujú normy pre rýchlosť prúdenia vzduchu. Je dôležité, aby prúdenie prívodového a odpadového  vzduchu (nie toľko objemu) bolo čo najrovnomernejšie, iba tak je rekuperátor efektívny a dosahuje maximálnu účinnosť. Rekuperátory majú v zásade zabudovaný by-pass alebo vzduchový by-pass, keď je rekuperácia energie vypnutá. Táto funkcia sa používa napríklad v lete, v noci, na ochladenie prehriatych miestností, keď sú teploty vonkajšieho vzduchu o niečo nižšie.

  Odborná rada zo spoločnosti Distar SK s.r.o.

  1. Čo je to rekuperácia a aké sú jej výhody?

  Je to spätné získavanie tepla, čiže rekuperácia v podstate znamená, že teplom, ktoré by sme inak vypustili oknom nenávratne preč dokážeme ohriať čerstvý privádzaný vzduch. Dokonca až s 90 % účinnosťou. To znamená, že ak máme vo vnútri 22 °C a vonkajšia teplota je -10 °C, dokážeme ohriať prívodný vzduch až na 19 °C. A to bez nutnosti elektrického ohrevu vzduchu s nákladmi len na chod ventilátorov. Tieto náklady sú v porovnaní s ušetrenou energiou zanedbateľné. Je mnoho prípadov, že po rekonštrukcii fasádnym zateplením a výmenou okien v rodinných domoch a bytoch enormne stúpla vlhkosť a znížila sa kvalita vzduchu a vnútorného prostredia. Výmena vzduchu, ktorá predtým bola (aj keď nechcene) netesnosťami a špárami v konštrukciách, zanikla. A z toho dôvodu často po stenách, v rohoch a popri oknách vidieť v rekonštruovaných objektoch mapy plesní, ktoré nebolo len vidieť, ale aj cítiť. Jednoducho prostredie nevhodné na bývanie. Tomuto sa dá zabrániť práve riadeným vetraním za pomoci centrálnej rekuperačnej jednotky a vhodne navrhnutého rozvodu vzduchu. Prípadne za pomoci lokálnych rekuperačných jednotiek. Takto sa v obytných priestoroch zvýši výmena vzduchu a zníži sa vhodnosť prostredia pre tvorbu nežiaducich organizmov. A to všetko komfortne, bez toho aby na to človek musel myslieť. V lete môžeme rekuperačné zariadenie využívať na vychladzovanie obytných priestorov v noci, keď klesá vonkajšia teplota. V tom prípade je ale nutné, aby mala rekuperačná jednotka by-pass, prípadne letnú náhradu rekuperátora. Sú dva zásadné druhy rekuperátorov:

  * centrálna rekuperácia – centrálna rekuperačná jednotka a rozvod do jednotlivých miestností,

  * decentrálna /lokálna/ rekuperácia – každá miestnosť má vlastný rekuperátor.

  2. Ako často musia byť menené filtre vo vetracej jednotke s rekuperáciou tepla?

  Záleží od znečistenia okolitého prostredia, ale filtre je potrebné vymeniť priemerne raz za rok.

  3. Kam umiestniť rekuperačnú jenotku?

  Centrálna rekuperácia sa inštaluje näjma v technickej miestnosti. Decentrálna rekuperácia sa inštaluje v každej miestnosti podľa podmienok, ale väčšinou pri strope.

  Pán Julius Kapinus, spoločnosť Distar SK, s.r.o.

  4. Ďalšie možnosti

  Okrem toho môžu byť miestnosti chladené a ohrievané rekuperáciou, keď je vykonaná montáž chladiča/ohrievača do potrubia na prívod čerstvého vzduchu. Výhodou tejto možnosti je, že v lete môže byť do všetkých obytných miestností vháňaný chladený a suchý vzduch a v prechodných ročných obdobiach, keď systém nie je aktívny, zostáva vzduch pri izbovej teplote. V dobre izolovaných a zatienených domoch to už stačí na udržanie stálej príjemnej teploty, ale ak sa dom stále prehrieva, zvyčajne stačí umiestniť jednu klimatizáciu na schodisko v podkroví. Centrálna rekuperácia môže v zime zabezpečiť zvlhčenie prívodového vzduchu. Na tieto účely je možné zabezpečiť rekuperátor s výmenníkom tepla. Potrubný zvlhčovač vzduchu je efektívnejší, pretože rekuperátor s výmenníkom tepla nie je v zime dostatočne účinný a jeho menovitá účinnosť za dlhšie obdobie je tiež otázna.

  5. Filtre v systéme

  Jedinou potrebnou pravidelnou údržbou je čistenie a/alebo výmena použitých filtrov. V zásade všetky zariadenia majú štandardný filter na sanie čerstvého vzduchu a filter na sanie odpadového vzduchu, t. j. ISO Coarse 60 % (G4), a navyše majú možnosti vstupného filtra ISO ePM1.0 50 % (F7), ktorý filtruje peľ a jemné pevné látky, ktorý sa odporúča najmä pre alergikov a ľudí s dýchacími problémami.

  6. Centrálne a lokálne (miestne) rekuperátory

  Vyššie popísaný systém sa vzťahuje na centrálny rekuperátor, ktorý sa používa pre celý objekt. Rekuperátory môžu byť aj lokálne (miestne), inštalované v jednotlivých miestnostiach. Systém s miestnymi rekuperátormi je zvyčajne lacnejší, pokiaľ ide o 2 až 3 miestnosti. Je to však nákladnejšie, ak je viac miestností alebo ak chcete dosiahnuť kvalitu vetrania, ktorá je zabezpečená centrálnym rekuperačným systémom. Lokálny systém sa inštaluje tam, kde nie je možnosť inštalácie centrálnej rekuperácie a je vhodný pre menší počet miestností, pre celý byt alebo dom iba výnimočne. Existujú dva hlavné typy miestnych zariadení. Jeden si vyžaduje dve jednotky s jedným ventilátorom, ktoré pracujú synchrónne, vo dvojiciach, navzájom prepojené káblovo alebo na diaľku. Druhý, novší, oveľa efektívnejší a tichší typ zariadenia, má dva ventilátory v jednej jednotke a pracuje samostatne. V prípade, že je viac miestností a je možné inštalovať všetky prvky centrálnej rekuperácie, odporúča sa centrálny systém. Na rozhodnutie, ktorý systém je pre investora najoptimálnejší, je potrebná osobná konzultácia so skúseným odborníkom v tejto oblasti.

  7. Účinnosť a cena ústredného vetrania (ústrednej ventilácie)

  Dnešné ventilačné systémy sú veľmi účinné, pretože využívajú viac ako 90 % energie odpadového vzduchu. Berie sa do úvahy aj spotreba elektriny za určitých podmienok, takže z technického hľadiska poskytuje reálny obraz na porovnanie, podľa ktorého sa ľahšie rozhoduje. Približné náklady na systém núteného vetrania s rekuperáciou sa pohybujú medzi  4 000 a 6 000 EUR, v závislosti od systému a veľkosti objektu.  

  Príklad ventilačného systému v rodinnom dome s rekuperáciou energie
  Príklad ventilačného systému v rodinnom dome s rekuperáciou energie

  Aby ste sa dozvedeli presnú cenu vetracieho systému, môžete poslať dopyt našim overeným montérom rekuperácií, a tak dostanete viacero ponúk.

  Odborný článok 1714
  Autor: Daibau casopis
  Máme 489 realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika?

  Máme 489 realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 489 realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika
  10
  1

  M5M GROUP s.r.o.


  9.8
  0

  INSTALSERVIS


  9.1
  0

  I-Imko s. r. o.


  9.6
  0

  Key Energy s.r.o.


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené