Pre oblasť

  Vetranie a rekuperácia vzduchu šetrí energiu

  V súčasnosti sa na výstavbu domov, bytových a nebytových priestorov používajú kvalitné stavebné materiály, tiež okná s kvalitným kovaním a tesnením. Na vetranie a nepretržitú výmenu vzduchu v súčasnosti môžete používať rekuperačné jednotky, ktoré nielenže zvyšujú kvalitu vnútorného prostredia, ale šetria aj energiu vďaka spätnému získavaniu tepla. Okrem toho zabraňujú vzniku nadmernej vlhkosti v dome.
  Odborný článok 206
  rekuperacia
  Máme 445 realizátorov v oblasti Rekuperácia:

  1. Čo je to rekuperácia?

  Rekuperácia je proces, pri ktorom dochádza k odovzdaniu tepelnej energie medzi odvádzaným a privádzaným vzduchom. Tento prenos tepla prebieha vo vzduchotechnickej jednotke v rekuperačnom výmenníku, ktorý pozostáva z teplovýmenných dosiek, medzi ktorými prúdi teplý a studený vzduch.

  Pozitívom je, že v tomto procese nemôže prísť k zmiešaniu prúdu privádzaného a prúdu odvádzaného vzduchu, keďže sú oddelené. Tým pádom nemôže dôjsť ani k prenosu pachov. V závislosti od toho, aký rekuperačný výmenník je použitý a v závislosti od prietokového objemu vzduchu, ktorý ním prechádza, účinnosť rekuperácie tepla môže byť 80 % až 95 %.  Na dodanie zvyšnej tepelnej energie potrebnej na dohriatie privádzaného vzduchu na požadovanú teplotu môže byť použitý teplovodný alebo elektrický ohrievač, ktorý môže byť súčasťou vzduchotechnickej jednotky alebo osadený priamo do prívodného potrubia.

  2. Dôležitá je kvalita vzduchu v interiéri

  Keďže je vzduch základom nášho života, dôležitá je jeho kvalita. 

  Vzduch priamo vplýva na našu telesnú a duševnú pohodu a produktivitu, preto je potrebné zabezpečiť nepretržitý prísun čerstvého a zdravého vzduchu, napríklad pomocou rekuperácie. 

  Rekuperácia (riadené vetranie) je činnosť, pri ktorej sa vzduch privádzaný do budovy zohrieva teplým odpadovým vzduchom, ktorý z miestnosti odchádza. Je to získavanie energie (tepla) z odpadového vzduchu, ktorý by sme inak vyvetrali von oknami a odovzdanie jeho tepla čerstvému vzduchu, ktorý je privádzaný dnu.

  Aby sme zabezpečili hygienickú a pravidelnú výmenu vzduchu museli by sme náš príbytok prirodzene vetrať asi hodinu denne. Ak by sme na vetranie používali okná, teplý vzduch by odchádzal z miestnosti bez úžitku von. Pri takomto vetraní by došlo k strate veľkého množstva tepla, viac ako 50 %. Rekuperácia (spätné získavanie tepla) je proces, v ktorom pomocou rekuperačného výmenníka odovzdá odpadové teplo väčšinu svojho tepla (s viac ako 90 % účinnosťou) čerstvému vzduchu prichádzajúcemu do miestnosti, ktorý je potrebné dohriať na požadovanú teplotu, ktorá zabezpečí tepelnú pohodu v miestnosti.

  Vetranie v domoch, v bytových a nebytových priestoroch je veľmi dôležité, predovšetkým zo zdravotného hľadiska. 

  Zabezpečením optimálnej vlhkosti sa môže predchádzať aj tvorbe plesní, to sa môže dosiahnuť práve vďaka rekuperácii. V obvodových stenách obytných miestností sú zabudované nastaviteľné otvory, ktoré slúžia na prívod vzduchu. Z kuchyne, kúpeľne alebo toalety odpadový vzduch prúdi do vetracieho zariadenia, kde mu výmenník tepla odoberie časť tepelnej energie a odovzdá ju čerstvému vzduchu, ktorý je do výmenníka privádzaný z vonku. Hoci je tento systém náročný, predsa dokáže ušetriť veľké množstvo energie a tým znížiť naše výdavky.

  3. Ako funguje rekuperácia

  Odpadový vzduch, ktorý bol ohriaty na nami zvolenú izbovú teplotu iným zdrojom tepla, sa z obytného priestoru odsáva pomocou ventilátora v rekuperačnom zariadení. Zároveň je do obytného priestoru privádzaný čerstvý vzduch (pomocou druhého ventilátora) z vonkajšieho prostredia. V zimnom období má tento vzduch nízku teplotu. Odpadový vzduch z interiéru a  čerstvý vzduch z exteriéru prúdia za pomoci ventilátorov cez rekuperačný výmenník tepla (rekuperátor). V tomto procese, ktorý sa nazýva rekuperácia tepla pri vetraní, ohriaty odpadový vzduch odovzdá energiu (teplo) čerstvému vzduchu. Aj čerstvý aj  odpadový vzduch sa zároveň filtruje, aby sa obytný priestor neznečisťoval prachom z vonkajšieho prostredia, a zároveň, aby sa časti vetracieho potrubia a rekuperačnej jednotky nezanášali nečistotami. 

  Rekuperácia môže nahradiť vetranie oknami (prirodzené vetranie), ktoré v mnohých ohľadoch znamená relatívne vysoké straty z vyrobenej tepelnej energie, na ktorú treba vyčleniť nemalé sumy peňazí. Práve preto vznikli systémy riadeného vetrania, ktoré nielenže pomáhajú optimalizovať výmenu vzduchu v bytových a nebytových priestoroch, ale prispievajú k zníženiu strát tepelnej energie a šetreniu nákladov na bývanie.

  Rekuperácia je ideálna nielen pre novostavby, ale aj pri rekonštrukciách starších domov a bytov.

  4. Ako vybrať rekuperačnú jednotku

  Ak ste sa rozhodli pre rekuperáciu, dôležité je rozhodnúť sa, či je pre váš príbytok vhodnejšia centrálna alebo decentrálna (lokálna) rekuperácia.

  4.1. Centrálna rekuperácia

  Vetracia jednotka sa umiestňuje v technickej miestnosti. Vzduch sa distribuuje pomocou potrubných rozvodov do všetkých miestností, v ktorých chceme mať zabezpečený prívod čerstvého vzduchu. Centrálna rekuperácia je zložitejšia na inštaláciu, pretože potrebuje potrubné rozvody pre svoje vstupy a výstupy. Vhodná je na inštaláciu pri stavbe domu alebo jeho rekonštrukcii.

  Výhody centrálneho systému prívodného a odpadového vzduchu sú:

  • tichá prevádzka,                       
  • úspora nákladov na vykurovanie, 
  • k dispozícii je voliteľné príslušenstvo, napr. filter na jemný prach a peľ, ktorý je ideálny pre alergikov,
  • mimoriadne hygienické a rýchle čistenie výmenníka tepla s hliníkovým povrchom,
  • vysoký prietok vzduchu (do 70 m³/h) pre napr. intenzívne vetranie pri nízkom hluku.

  4.2. Decentrálna rekuperácia

  Pre lokálnu rekuperáciu nie sú potrebné potrubné rozvody, pretože tento typ rekuperácie slúži iba pre jednu miestnosť. Rekuperačné jednotky sú osadené v obvodovej stene.

  Výhody lokálnej rekuperačnej jednotky sú rovnaké ako výhody centrálnej rekuperácie. 

  5. Výhody núteného vetrania

  5.1. Vyššia kvalita ovzdušia v interiéri 

  Kontrolované vetranie zabezpečuje neustály prísun čerstvého vzduchu a zároveň odvetranie častí domu, kde vznikajú pachy a vlhkosť. Vďaka tomu, že je čerstvý vzduch filtrovaný,  znižuje sa koncentrácia baktérií, plesní a iných škodlivín vo vzduchu.

  5.2. Spotreba energie 

  Vysoká účinnosť rekuperačnej vetracej jednotky pri spätnom získavaní tepla znižuje náklady na vykurovanie. Na svoju prevádzku rekuperačná jednotka potrebuje minimálne množstvo energie. Pri rekuperácii nevzniká prievan a zabezpečená je kontrola vlhkosti.

  5.3. Účinná filtrácia

  Rekuperácia môže mať zabudovaný filter na zachytávanie jemného prachu, nečistôt a peľu. Pri klasickom vetraní prach, peľ a nečistoty vnikajú do interiéru oknami, čo môže byť   nepríjemné predovšetkým pre alergikov. Práve preto je rekuperácia vhodná pre ľudí trpiacich alergiou. Keďže toto zariadenie dokáže v priebehu hodiny vymeniť až polovicu celkového množstva vzduchu v miestnosti pri zachovaní tepelného pohodlia, znižuje sa nielen energetická strata a náklady na vykurovanie, ale podstatne klesá aj výskyt plesní, množstvo roztočov a škodlivých mikroorganizmov v domácnosti.   

  5.4. Zdravé životné prostredie, pohodlie a komfort

  Rekuperácia zabraňuje vzniku nezdravého životného prostredia, rôznych hubových a plesňových organizmov, ktoré vznikajú nedostatočnou cirkuláciou vzduchu, vysokou vlhkosťou a vysokou hladinou oxidu uhličitého.

  Veľkou výhodou je aj pohodlie a komfort pri využívaní núteného vetrania s rekuperáciou. Rekuperácia zabráni veľkým výkyvom teploty, ktoré sú prítomné pri klasickom vetraní oknami. Z kúpeľne a kuchyne veľmi rýchlo odvedie vlhký a znečistený vzduch.

  5.5. Údržba 

  Podobne ako pri všetkých iných technických výdobytkoch dnešnej doby, ktoré nám uľahčujú život, aj rekuperačný systém je potrebné pravidelne udržiavať.

  6. Rekuperácia v lete – prírodná klimatizácia

  V letnom období môžeme rekuperačnú jednotku použiť ako prírodnú klimatizáciu, potrebujeme na to zemný kolektor. Ventilátor rekuperačnej jednotky vháňa vzduch zo zemného kolektora do obytných priestorov, priestory sú tak klimatizovanie s takmer nulovými nákladmi (náklady na elektrickú energiu sú zanedbateľné, 150 W elektrický ventilátor rekuperačnej jednotky). Počas teplých letných mesiacov rekuperácia funguje opačne ako v zimnom období, vonkajšiemu teplu odoberá teplo a zabraňuje tak prehrievaniu interiéru. 

  7. Rekuperácia v zime

  V zimnom období svoje príbytku zvyčajne vetráme menej ako je potrebné, pretože nechceme prísť o drahocenné teplo. To môže spôsobiť zvýšenú vlhkosť a tvorbu plesní, vyvolávať zdravotné komplikácie a nežiaduce alergické reakcie. 

  Z uvedeného vyplýva, že pre udržanie čerstvého vzduchu počas celého roka je ideálne riadené vetranie, teda vetranie rekuperáciou. Ak máte záujem o rekuperáciu, môžete nás kontaktovať na daibau.sk alebo nám poslať dopyt. Firmy, s ktorými spolupracujeme, pripravia ponuku presne zodpovedajúcu vašim požiadavkám.  

  Odborný článok 206
  Autor: Daibau casopis
  Máme 445 realizátorov v oblasti Rekuperácia:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 445 realizátorov v oblasti Rekuperácia:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 445 realizátorov v oblasti Rekuperácia
  10
  0

  Mark Empire, s.r.o.


  9.2
  0

  MaŠ klíma


  10
  2

  MARTINS GROUP s. r. o.


  10
  1

  Tomáš Drgoňa KLIMASTYLE


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti REKUPERÁCIA?

 • Rekuperácia Bratislava
 • Rekuperácia Banská Bystrica
 • Rekuperácia Košice
 • Rekuperácia Nitra
 • Rekuperácia Prešov
 • Rekuperácia Žilina
 • Rekuperácia Bardejov
 • Rekuperácia Humenné
 • Rekuperácia Komárno
 • Rekuperácia Levice
 • Rekuperácia Liptovský Mikuláš
 • Rekuperácia Lučenec
 • Rekuperácia Martin
 • Rekuperácia Michalovce
 • Rekuperácia Nové Zámky
 • Rekuperácia Piešťany
 • Rekuperácia Poprad
 • Rekuperácia Považská Bystrica
 • Rekuperácia Prievidza
 • Rekuperácia Ružomberok
 • Rekuperácia Spišská Nová Ves
 • Rekuperácia Topoľčany
 • Rekuperácia Trenčín
 • Rekuperácia Trnava
 • Rekuperácia Zvolen
 • Rekuperácia Bánovce nad Bebravou
 • Rekuperácia Brezno
 • Rekuperácia Bytča
 • Rekuperácia Čadca
 • Rekuperácia Detva
 • Rekuperácia Dolný Kubín
 • Rekuperácia Dunajská Streda
 • Rekuperácia Galanta
 • Rekuperácia Gelnica
 • Rekuperácia Hlohovec
 • Rekuperácia Ilava
 • Rekuperácia Kežmarok
 • Rekuperácia Krupina
 • Rekuperácia Kysucké Nové Mesto
 • Rekuperácia Levoča
 • Rekuperácia Malacky
 • Rekuperácia Medzilaborce
 • Rekuperácia Myjava
 • Rekuperácia Námestovo
 • Rekuperácia Nové Mesto nad Váhom
 • Rekuperácia Partizánske
 • Rekuperácia Pezinok
 • Rekuperácia Poltár
 • Rekuperácia Púchov
 • Rekuperácia Revúca
 • Rekuperácia Rimavská Sobota
 • Rekuperácia Rožňava
 • Rekuperácia Sabinov
 • Rekuperácia Šaľa
 • Rekuperácia Senec
 • Rekuperácia Senica
 • Rekuperácia Skalica
 • Rekuperácia Snina
 • Rekuperácia Sobrance
 • Rekuperácia Stará Ľubovňa
 • Rekuperácia Stropkov
 • Rekuperácia Svidník
 • Rekuperácia Trebišov
 • Rekuperácia Turčianske Teplice
 • Rekuperácia Tvrdošín
 • Rekuperácia Veľký Krtíš
 • Rekuperácia Vranov nad Topľou
 • Rekuperácia Žarnovica
 • Rekuperácia Žiar nad Hronom
 • Rekuperácia Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené