Pre oblasť

  Vetranie a rekuperácia vzduchu šetrí energiu

  Článok si prečítalo viac ako 610+ používateľov
  V súčasnosti sa na výstavbu domov, bytových a nebytových priestorov používajú kvalitné stavebné materiály, tiež okná s kvalitným kovaním a tesnením. Na vetranie a nepretržitú výmenu vzduchu v súčasnosti môžete používať rekuperačné jednotky, ktoré nielenže zvyšujú kvalitu vnútorného prostredia, ale šetria aj energiu vďaka spätnému získavaniu tepla. Okrem toho zabraňujú vzniku nadmernej vlhkosti v dome.
  Odborný článok 610
  rekuperacia
  Máme 534 realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika:

  1. Čo je to rekuperácia?

  Rekuperácia je proces, pri ktorom dochádza k odovzdaniu tepelnej energie medzi odvádzaným a privádzaným vzduchom. Tento prenos tepla prebieha vo vzduchotechnickej jednotke v rekuperačnom výmenníku, ktorý pozostáva z teplovýmenných dosiek, medzi ktorými prúdi teplý a studený vzduch.

  Pozitívom je, že v tomto procese nemôže prísť k zmiešaniu prúdu privádzaného a prúdu odvádzaného vzduchu, keďže sú oddelené. Tým pádom nemôže dôjsť ani k prenosu pachov. V závislosti od toho, aký rekuperačný výmenník je použitý a v závislosti od prietokového objemu vzduchu, ktorý ním prechádza, účinnosť rekuperácie tepla môže byť 80 % až 95 %.  Na dodanie zvyšnej tepelnej energie potrebnej na dohriatie privádzaného vzduchu na požadovanú teplotu môže byť použitý teplovodný alebo elektrický ohrievač, ktorý môže byť súčasťou vzduchotechnickej jednotky alebo osadený priamo do prívodného potrubia.

  2. Dôležitá je kvalita vzduchu v interiéri

  Keďže je vzduch základom nášho života, dôležitá je jeho kvalita. 

  Vzduch priamo vplýva na našu telesnú a duševnú pohodu a produktivitu, preto je potrebné zabezpečiť nepretržitý prísun čerstvého a zdravého vzduchu, napríklad pomocou rekuperácie. 

  Rekuperácia (riadené vetranie) je činnosť, pri ktorej sa vzduch privádzaný do budovy zohrieva teplým odpadovým vzduchom, ktorý z miestnosti odchádza. Je to získavanie energie (tepla) z odpadového vzduchu, ktorý by sme inak vyvetrali von oknami a odovzdanie jeho tepla čerstvému vzduchu, ktorý je privádzaný dnu.

  Aby sme zabezpečili hygienickú a pravidelnú výmenu vzduchu museli by sme náš príbytok prirodzene vetrať asi hodinu denne. Ak by sme na vetranie používali okná, teplý vzduch by odchádzal z miestnosti bez úžitku von. Pri takomto vetraní by došlo k strate veľkého množstva tepla, viac ako 50 %. Rekuperácia (spätné získavanie tepla) je proces, v ktorom pomocou rekuperačného výmenníka odovzdá odpadové teplo väčšinu svojho tepla (s viac ako 90 % účinnosťou) čerstvému vzduchu prichádzajúcemu do miestnosti, ktorý je potrebné dohriať na požadovanú teplotu, ktorá zabezpečí tepelnú pohodu v miestnosti.

  Vetranie v domoch, v bytových a nebytových priestoroch je veľmi dôležité, predovšetkým zo zdravotného hľadiska. 

  Zabezpečením optimálnej vlhkosti sa môže predchádzať aj tvorbe plesní, to sa môže dosiahnuť práve vďaka rekuperácii. V obvodových stenách obytných miestností sú zabudované nastaviteľné otvory, ktoré slúžia na prívod vzduchu. Z kuchyne, kúpeľne alebo toalety odpadový vzduch prúdi do vetracieho zariadenia, kde mu výmenník tepla odoberie časť tepelnej energie a odovzdá ju čerstvému vzduchu, ktorý je do výmenníka privádzaný z vonku. Hoci je tento systém náročný, predsa dokáže ušetriť veľké množstvo energie a tým znížiť naše výdavky.

  3. Ako funguje rekuperácia

  Odpadový vzduch, ktorý bol ohriaty na nami zvolenú izbovú teplotu iným zdrojom tepla, sa z obytného priestoru odsáva pomocou ventilátora v rekuperačnom zariadení. Zároveň je do obytného priestoru privádzaný čerstvý vzduch (pomocou druhého ventilátora) z vonkajšieho prostredia. V zimnom období má tento vzduch nízku teplotu. Odpadový vzduch z interiéru a  čerstvý vzduch z exteriéru prúdia za pomoci ventilátorov cez rekuperačný výmenník tepla (rekuperátor). V tomto procese, ktorý sa nazýva rekuperácia tepla pri vetraní, ohriaty odpadový vzduch odovzdá energiu (teplo) čerstvému vzduchu. Aj čerstvý aj  odpadový vzduch sa zároveň filtruje, aby sa obytný priestor neznečisťoval prachom z vonkajšieho prostredia, a zároveň, aby sa časti vetracieho potrubia a rekuperačnej jednotky nezanášali nečistotami. 

  Rekuperácia môže nahradiť vetranie oknami (prirodzené vetranie), ktoré v mnohých ohľadoch znamená relatívne vysoké straty z vyrobenej tepelnej energie, na ktorú treba vyčleniť nemalé sumy peňazí. Práve preto vznikli systémy riadeného vetrania, ktoré nielenže pomáhajú optimalizovať výmenu vzduchu v bytových a nebytových priestoroch, ale prispievajú k zníženiu strát tepelnej energie a šetreniu nákladov na bývanie.

  Rekuperácia je ideálna nielen pre novostavby, ale aj pri rekonštrukciách starších domov a bytov.

  Odborná rada zo spoločnosti RT eko s.r.o. - Vasevykurovanie.sk

  1. Čo je to rekuperácia a ako si správne zvoliť typ rekuperácie?

  Rekuperácia vzduchu je spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu a jeho odovzdanie čerstvému vzduchu. Privádzaný vonkajší čerstvý vzduch prechádza cez rekuperačný výmenník vo vnútri vzduchotechnickej jednotky, do ktorého z druhej strany vstupuje teplý odpadový vzduch z objektu. Deje sa tak pomocou tepelného výmenníka (rekuperátora), v ktorom odpadový vzduch odovzdá svoju tepelnú energiu prichádzajúcemu čerstvému vzduchu. Účinnosť rekuperátorov sa pohybuje medzi 60 a 90%. Vďaka takto spätne získanej tepelnej energii je možné ušetriť až 50% nákladov na vykurovanie. Pri výbere rekuperačnej jednotky je dôležité sledovať viac kritérií (typ tepelného výmenníka, účinnosť a výkon, či sa jedná o aktývnu alebo pasívnu rekuperáciu, možnosť ovládanie jednotky, ako často je realizovaný servis a pod.) aby bol výsledok optimálni. Na slovenskom trhu v súčasnej dobe sa medzi popredných výrobcov rekuperácií radí firmy ako Brink, Viessmann, Paul, Komfovent, Zehnder s veľkou ponukou najrôznejších typov a veľkostí jednotiek. Preto nemusíte mať obavy, existuje riešenie pre každú domácnosť. Z vlastnej skúsenosti odporúčame svojim zákazníkom nešetriť s obstarávacou cenou rekuperácie, z dlhodobého hľadiska sa určite oplatí si priplatiť a mať profesionálne zvolenú kompletnú vzduchotechniku.

  2. Ktoré sú výhody a nevýhody rekuperácie?

  Jednou z najväčších výhod rekuperácie je určite úspora energie vďaka efektívnemu využitiu tepla ako aj vysoká kvalita vzduchu v obytných miestnostiach. Ďalšie z predností sú zniženie tj. ochrana proti plesniam a vlhkosti v priestore, výhodná je aj pre alergikov a astmatikov, keď že zamedzuje vstup hmyzu a peľu. Tiež znižuje hladinu CO2 v interiéri a samozrejme umožňuje nie len kvalitnejšie ovzdušie počas dňa, ale skvalitňuje aj náš spánok. 

  Rekuperácia ako samotná svoje nevýhody nemá a však náklady spojené so samotnou montážou rekuperácia sú vyššie, pre rekuperáciu je potrebné sa rozhodnúť buď počas výstavby alebo počas rekonštrukcie. A samozrejme rekuperácia vyžaduje aj svoju údržbu, a to tiež vyžaduje určité náklady. 

  3. Kam umiestniť rekuperačnú jenotku a čo je dvôležité vedieť pri jej inštalácii? 

  Ideálne pre umiestnenie rekuperačnej jednotky je technická miestnosť, pokiaľ možno čo najviac vzdialená od jednotlivých izieb. V prípade, že zvažujete umiestnenie rekuperačnej jednotky do podkrovných priestorov, je potrebné vziať do úvahy, že toto umiestnenie môže byť nepriaznivé kvôli nižšej teplote okolia. 

  Celková inštalácia rekuperačnej jednotky môže byť v niektorých prípadoch aj trochu zložitejší proces, preto odporúčame osloviť s realizáciou firmy, ktoré sa primárne zameriavajú na celkovú montáž a sú schopné aj poradiť a vybrať tú najlepšiu variantu. Základom úspešnej realizácie je vykonanie analýzy budovy (potreba dimenzovania rozvodov a výustiek, aby bol dom v rovnotlaku), tá potom ukáže, aký najvhodnejší typ rekuperácie zvoliť. Pred samotnou inštaláciou treba myslieť aj na prestupy cez konštrukcie stavby pre rozvody
  rekuperácie a preto odporúčame celkový proces riešiť ešte pred začiatkom výstavby/rekonštrukcie. Pri montáži rekuperačnej jednotky vedieme 2 potrubia (prívod a odvod) do exteriéru a 2 potrubia do interiéru. Odvodové potrubia sú vedené z priestoru, kde chceme vzduch odsávať (kuchyňa, wc, kúpeľňa …) do rozdeľovača a následne cez rekuperačnú jednotku do exteriéru. Interiérové prívodové potrubie je vedené do rozdeľovača, z rozdeľovača je vedené antibakteriálne potrubie (na provádzanie čerstvého vzduchu) do každej obytnej miestnosti. To je ukončené pretlakovým boxom s tzv. výustkou, ktorú vidíte napr. na strope. Tieto výustky sú k dispozícii v rôznych materiálových a dizajnových prevedeniach (plast, kov, nerez). Spôsoby, ako vykonať realizáciu rozvodov rekuperácie sa ponúkajú spravidla v železobetónovom strope, v tepelnej izolácii strechy, v podhľadoch a prípadne aj v rámci skladby podlahy. Rekuperačná jednotka pracuje ako v automatickom režime, tak sa dá ovládať aj cez smart (inteligentné) technológie.

  Odbornú radu poskytol pán Rastislav Nemec konateľ spoločnosti Vasevykurovanie.sk

  rozvody-rekuperacie.jpg
  Rekuperácia od spoločnosti Vasevykurovanie.sk

   

  4. Ako vybrať rekuperačnú jednotku

  Ak ste sa rozhodli pre rekuperáciu, dôležité je rozhodnúť sa, či je pre váš príbytok vhodnejšia centrálna alebo decentrálna (lokálna) rekuperácia.

  4.1. Centrálna rekuperácia

  Vetracia jednotka sa umiestňuje v technickej miestnosti. Vzduch sa distribuuje pomocou potrubných rozvodov do všetkých miestností, v ktorých chceme mať zabezpečený prívod čerstvého vzduchu. Centrálna rekuperácia je zložitejšia na inštaláciu, pretože potrebuje potrubné rozvody pre svoje vstupy a výstupy. Vhodná je na inštaláciu pri stavbe domu alebo jeho rekonštrukcii.

  Výhody centrálneho systému prívodného a odpadového vzduchu sú:

  • tichá prevádzka,                       
  • úspora nákladov na vykurovanie, 
  • k dispozícii je voliteľné príslušenstvo, napr. filter na jemný prach a peľ, ktorý je ideálny pre alergikov,
  • mimoriadne hygienické a rýchle čistenie výmenníka tepla s hliníkovým povrchom,
  • vysoký prietok vzduchu (do 70 m³/h) pre napr. intenzívne vetranie pri nízkom hluku.

  4.2. Decentrálna rekuperácia

  Pre lokálnu rekuperáciu nie sú potrebné potrubné rozvody, pretože tento typ rekuperácie slúži iba pre jednu miestnosť. Rekuperačné jednotky sú osadené v obvodovej stene.

  Výhody lokálnej rekuperačnej jednotky sú rovnaké ako výhody centrálnej rekuperácie. 

  rekuperacia-od-spolocnosti-vase.jpg
  Montáž rekuperačnej jednotky od spoločnosti Vasevykurovanie.sk

   

  5. Výhody núteného vetrania

  5.1. Vyššia kvalita ovzdušia v interiéri 

  Kontrolované vetranie zabezpečuje neustály prísun čerstvého vzduchu a zároveň odvetranie častí domu, kde vznikajú pachy a vlhkosť. Vďaka tomu, že je čerstvý vzduch filtrovaný,  znižuje sa koncentrácia baktérií, plesní a iných škodlivín vo vzduchu.

  5.2. Spotreba energie 

  Vysoká účinnosť rekuperačnej vetracej jednotky pri spätnom získavaní tepla znižuje náklady na vykurovanie. Na svoju prevádzku rekuperačná jednotka potrebuje minimálne množstvo energie. Pri rekuperácii nevzniká prievan a zabezpečená je kontrola vlhkosti.

  5.3. Účinná filtrácia

  Rekuperácia môže mať zabudovaný filter na zachytávanie jemného prachu, nečistôt a peľu. Pri klasickom vetraní prach, peľ a nečistoty vnikajú do interiéru oknami, čo môže byť   nepríjemné predovšetkým pre alergikov. Práve preto je rekuperácia vhodná pre ľudí trpiacich alergiou. Keďže toto zariadenie dokáže v priebehu hodiny vymeniť až polovicu celkového množstva vzduchu v miestnosti pri zachovaní tepelného pohodlia, znižuje sa nielen energetická strata a náklady na vykurovanie, ale podstatne klesá aj výskyt plesní, množstvo roztočov a škodlivých mikroorganizmov v domácnosti.   

  5.4. Zdravé životné prostredie, pohodlie a komfort

  Rekuperácia zabraňuje vzniku nezdravého životného prostredia, rôznych hubových a plesňových organizmov, ktoré vznikajú nedostatočnou cirkuláciou vzduchu, vysokou vlhkosťou a vysokou hladinou oxidu uhličitého.

  Veľkou výhodou je aj pohodlie a komfort pri využívaní núteného vetrania s rekuperáciou. Rekuperácia zabráni veľkým výkyvom teploty, ktoré sú prítomné pri klasickom vetraní oknami. Z kúpeľne a kuchyne veľmi rýchlo odvedie vlhký a znečistený vzduch.

  5.5. Údržba 

  Podobne ako pri všetkých iných technických výdobytkoch dnešnej doby, ktoré nám uľahčujú život, aj rekuperačný systém je potrebné pravidelne udržiavať.

  6. Rekuperácia v lete – prírodná klimatizácia

  V letnom období môžeme rekuperačnú jednotku použiť ako prírodnú klimatizáciu, potrebujeme na to zemný kolektor. Ventilátor rekuperačnej jednotky vháňa vzduch zo zemného kolektora do obytných priestorov, priestory sú tak klimatizovanie s takmer nulovými nákladmi (náklady na elektrickú energiu sú zanedbateľné, 150 W elektrický ventilátor rekuperačnej jednotky). Počas teplých letných mesiacov rekuperácia funguje opačne ako v zimnom období, vonkajšiemu teplu odoberá teplo a zabraňuje tak prehrievaniu interiéru. 

  7. Rekuperácia v zime

  V zimnom období svoje príbytku zvyčajne vetráme menej ako je potrebné, pretože nechceme prísť o drahocenné teplo. To môže spôsobiť zvýšenú vlhkosť a tvorbu plesní, vyvolávať zdravotné komplikácie a nežiaduce alergické reakcie. 

  Z uvedeného vyplýva, že pre udržanie čerstvého vzduchu počas celého roka je ideálne riadené vetranie, teda vetranie rekuperáciou. Ak máte záujem o rekuperáciu, môžete nás kontaktovať na daibau.sk alebo nám poslať dopyt. Firmy, s ktorými spolupracujeme, pripravia ponuku presne zodpovedajúcu vašim požiadavkám.  

  Odborný článok 610
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 534 realizátorov v oblasti Rekuperácia, vzduchotechnika:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené