Pre oblasť

  Elektroinštalácia - dôležitá súčasť životného priestoru

  Článok si prečítalo viac ako 620+ používateľov
  S elektrinou a elektroinštaláciami sa stretávame na každom kroku. Elektroinštalácie umožňujú vykurovať, vďaka nim máme prístup k teplej vode, umožňujú osvetlenie miestností, používanie mnohých elektronických zariadení... Nielen pri výstavbe nového domu, bytu, alebo akejkoľvek inej stavby, ale aj pri renovácii existujúcich stavieb je jedným z kľúčových krokov zavedenie elektriny, resp. rekonštrukcia elektroinštalácie. Správne nainštalovaná a dostatočne výkonná elektroinštalácia umožňuje plynulú prevádzku každej stavby. 
  Odborný článok 620
  elektroinstalacia
  Máme 2524 realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár:

  1. Čo je elektroinštalácia

  Elektroinštalácia je súbor káblov, rozvádzačov, rozvodných skríň, spínačov atď., ktoré slúžia na vedenie elektriny do koncových zariadení.

  2. Projektovanie elektroinštalácií pre novostavbu alebo rekonštrukciu

  Vypracovanie projektu elektroinštalácie je prvým krokom pri kvalitnom zavedení elektriny alebo rekonštrukcii elektriny v tej-ktorej stavbe. Plánuje sa podľa projektu, potrieb a predstáv investora alebo projektanta, tiež účelu priestorov. Projekt, ktorý vypracúva odborník kvalifikovaný v tejto oblasti, musí obsahovať všetku potrebnú dokumentáciu. 

  Cenu elektroinštalácie je ťažké odhadnúť, a preto je dôležité vypracovanie výkazu výmer, ktorý umožňuje presné kalkulácie nákladov, odhady materiálov, ktoré budú použité, káblov a elektropríslušenstva. Vo fáze realizácie týchto prác výkaz výmer šetrí peniaze. Okrem toho budete vedieť, ako dlho budú trvať práce na elektroinštalácii. 

  3. Realizácia elektroinštalácie

  Po vypracovaní projektu elektroinštalácie nasleduje ich realizácia dodávateľom – elektrikárom. Osvetlenie a elektrické spotrebiče v dome potrebujú nízkonapäťové inštalácie, rovnako tak aj telefónne pripojenie, počítačová sieť, klimatizácia, interkom, ochrana pred požiarom a vlámaním, informačné inštalácie a ďalšie. 

  Montáž elektroinštalácie a elektroinštalačné práce sú dôležitou súčasťou nielen novostavby, ale aj pri úprave a renovácii akéhokoľvek priestoru.

  Je veľmi dôležité, aby tieto práce boli vykonané odborne a profesionálne, pretože chyby pri ich vykonávaní môžu viesť k nežiaducim následkom.

  Ak sa elektroinštalačné práce nevykonajú profesionálne, vzniknuté problémy a poruchy môžu viesť k dodatočným prácam a investíciám. 

  V prípade kompletnej obnovy bytového alebo obchodného priestoru najlepšie by bolo, keby všetky práce robila jedna firma, ktorá by bola zodpovedná za kvalitu vykonaných prác. Dobrá koordinácia medzi elektrikármi, obkladačmi a inými majstrami je kľúčová, aby sa plne splnil plán, ktorý bol vytvorený na začiatku.

  Odborná rada zo spoločnosti ELER ELEKTRIK s.r.o.

  1.  Čo sú to elektroinštalácie na kľúč a prečo je ich odborná montáž dôležitá?

  Naša firma realizuje elektroinštalácie na kľúč. To znamená, že vybavíme všetky potrebné papiere a povolenia od prípojky až do ukončenia stavby (kolaudácia). Dodáme všetky podklady, projekty a revízie. Odborná montáž je dôležitá preto, lebo normy sa menia a nejaký majster murár, ktorý povie že on vám urobí aj elektriku, určite nemá toľko školení, skúsenosti ako odborná firma, určite nemá prístup k normám ktoré sa stále menia a tým pádom jeho elektroinštalácia neprejde ani revíznou správou, čo znamená že elektroinštalácia nebude bezpečná na bežnú prevádzku.

  2. Ako často je potrebné vykonať revízie elektroinštalácii?

  Revízie sa pri každej stavbe vykonávajú inak. Na revízie sa používajú rôzne meracie prístroje a metódy merania. Revízia u murovaných obytných budovách a kancelárskych priestoroch sa vykonáva každých 5 rokov. Školy, materské škôlky, jasle, hotely, ubytovacie zariadenia každé 3 roky atď. 

  3. Ako sa pohybujú ceny elektroinštalácií na Slovenskom trhu?

  Ceny elektroinštalácii sa pohybujú rôzne. Hlavný rozdiel v cene je ten aký náročný je zákazník. Každý projekt je iný a cenu vieme určiť po obhliadke. Pokiaľ sa jedná o bungalov s normálnou elektroinštaláciou tak cena je omnoho nižšia ako u bungalova s inteligentnou elektroinštaláciou. 

  Odbornú radu poskytol pán Jozef Relovský zo spološnosti ELER ELEKTRIK s.r.o.

  4. Druhy elektroinštalačných prác   

  Elektroinštalačné práce, ktoré sa vykonávajú počas výstavby a úpravy priestorov, sú:

  • rozvod elektrických inštalácií,
  • oprava starých inštalácií,
  • inštalácia spínačov, poistiek..., 
  • montáž zásuviek, vypínačov, zástrčiek, 
  • montáž rozvádzačov a elektrických skríň,
  • montáž osvetľovacích zariadení, 
  • pripojenie ohrievačov vody a iných spotrebičov, 
  • premiestnenie elektrického vedenia pre žiarovky, lustre, reflektory a pod.,
  • odstránenie možných porúch a ďalšie práce. 

  Pri všetkých prácach na inštalácii elektroinštalácie je potrebné prísne dodržiavať bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo nehodám a nepredvídateľným následkom. 

  Všetky vedenia v dome, byte alebo inej stavbe končia v rozvodnej skrini, ktorá obsahuje elektromer (merač spotreby) a poistky. Elektroinštalácia môže trvať asi 30 rokov, odporúča sa však skontrolovať správnosť elektrických inštalácií a zariadení najmenej raz za rok. Merania elektrických inštalácií, v skutočnosti kontrolu prietoku a napätia, vykonáva skúsený elektrikár s vhodnými meracími nástrojmi.

  Odporúča sa skontrolovať správnosť elektrických inštalácií a zariadení najmenej raz za rok 
  Odporúča sa skontrolovať správnosť elektrických inštalácií a zariadení najmenej raz za rok 

  Ak máte záujem o elektroinštalačné práce, môžete nás kontaktovať na daibau.sk alebo nám poslať dopyt. Zhotovitelia, s ktorými spolupracujeme, pripravia ponuku presne zodpovedajúcu vašim požiadavkám. 

  Informácie o cenách sú dostupné v našej kalkulačke.

  Odborný článok 620
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 2524 realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené