Pre oblasť

  Elektroinštalácie, cena a prevedenie

  Článok si prečítalo viac ako 1775+ používateľov
  Keď ide o elektrinu a práce na elektroinštalácii, to väčšinou vedia robiť profesionáli. Na realizáciu je potrebný dobrý plán elektroinštalácií vypracovaný projektantom a spoľahlivý majster elektrikár, ktorý bude schopný túto časť stavebného projektu - elektroinštalácie - realizovať. Aj k tejto téme sme napísali pár slov, trochu pozornosti venujeme aj cenám.
  Odborný článok 1775
  elektroinstalacie
  Máme 2523 realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár:

  1. Elektroinštalácie nízkeho napätia

  V obytných budovách sú väčšinou elektroinštalácie nízkeho napätia, do 250 V. Silnejšie, ktoré idú až do 600 V, sa používajú iba v priemysle. V dome sú aj inštalácie pre telekomunikačné zariadenia, ktoré nepresahujú 50 V striedavého napätia a 120 V jednosmerného napätia, medzi ktoré patria telefóny, bránové videotelefóny, antény, zabezpečovacie zariadenia, internet a podobne.

  2. Elektroinštalácie treba dobre naplánovať!

  Treba rozlišovať elektroinštalácie a siete. Elektrická sieť je mimo domu, k nej je možné pripojiť sa špeciálnou prípojkou, ktorú projektant elektroinštalácie definuje v projekte, ktorý je súčasťou dokumentácie pre získanie stavebného povolenia.

  Pred začatím realizácie elektroinštalácií je nevyhnutné mať projekt elektroinštalácií, ktorý vyhotoví projektant. Vďaka presnému určeniu vedenia káblov, skriniek, zásuviek a spínačov sa vyhnete dodatočným nákladom. Na základe dobrého plánu elektroinštalácií aj realizátori elektroinštalácií (elektrikári) budú môcť pripraviť presnejšiu cenovú ponuku. Plán je však potrebný aj preto, aby ste mohli modernizovať alebo obnoviť elektroinštalácie, keď to bude potrebné. 

  Cena projektovej dokumentácie týkajúcej sa elektroinštalácií sa pohybuje medzi 400 a 600 EUR, čo je vzhľadom na celkovú cenu realizácie ešte stále malá čiastka.

  3. Montáž elektroinštalácií a ich prvkov

  Pri vykonávaní elektroinštalácií sa práce delia na hrubé práce a jemnú montáž. Hrubé práce zahŕňajú vysekávanie rýh, prerazenie stien, rozvody káblov...

  Medzi jemné práce patrí inštalácia zásuviek, vypínačov a svietidiel
  Medzi jemné práce patrí inštalácia zásuviek, vypínačov a svietidiel

  4. Druhy elektrických inštalácií

  Elektroinštalácie nízkeho napätia napájajú elektrické spotrebiče a osvetlenie. Inštalácie telekomunikačných zariadení sú potrebné pre telefón, bezpečnostné a požiarne  zariadenia, internet, klimatizáciu, počítačové siete a podobne.

  Elektrické inštalácie môžu byť inštalované v budove rôznymi spôsobmi: môžu byť skryté pod omietky (inštalácia sa vykoná ihneď po vybudovaní stien pred vytvorením konečnej vrstvy omietky), montované na povrch stien (týmto spôsobom sú inštalované v miestnostiach s vysokou vlhkosťou) alebo inštalované do káblových kanálov (žľabov) na povrchu steny,  kedy si nevyžadujú vŕtanie alebo vysekávanie rýh, teda následné uzatvorenie a omietanie. Výmena elektroinštalácií je oveľa jednoduchšia, ale ovplyvňuje vzhľad, pretože kanály nemožno skryť za omietku. Existujú aj podlahové elektroinštalácie.

  4.1 Káble a vodiče

  Základnými komponentmi elektroinštalácie sú samozrejme vodiče a káble. Káble sú uložené v elektroinštalačnom potrubí alebo žľaboch (kanáloch). V každom prípade sa najmenej odporúča kladenie káblov povrchovo pomocou príchytiek. V priemernom dome môžeme očakávať 500 až 1000 m rôznych káblov.

  Inštalačné potrubia sa ukladajú pod omietku, betón, podlahu. Inštalácia je vždy horizontálna alebo vertikálna, nikdy nie diagonálna (šikmá). Pre ľahšiu modernizáciu alebo opravu sú vedenia vždy inštalované vo výške 20 cm až 120 cm od podlahy. Inštalácia najkratšou cestou, t. j. diagonálne, je povolená len na strope.

  Elektrikár položí káble PP-Y, pre káblovú televíziu alebo internet položí kábel FTP CAT5. Na prenos vysokofrekvenčných signálov je potrebný aj koaxiálny kábel.

  Káble sa spájajú v elektroinštalačných krabiciach. Počítajte s tým, že ich v dome budú desiatky.

  4.2 Rozvodné skrine

  Rozvodné skrine sú uzly elektroinštalácie v dome. Dobre navrhnutá a umiestnená skriňa poskytuje ovládanie a údržbu a prispieva k vašej bezpečnosti. Rozvodné skrine sú umiestnené v ohňovzdorných kovových krytoch. Na každé poschodie sa zvyčajne umiestňuje jedna rozvodná skriňa. Sú v nich inštalované merače, ističe a hlavné vypínače, aj keď kvôli vyššej spotrebe a množstvu rôznych zariadení ich môže byť viac.

  Pre špeciálne systémy, ako je videodohľad alebo poplašné zariadenie, sa odporúčajú samostatné rozvodné skrine. Na elektroinštaláciu priemerného domu budete potrebovať 3 až 5 rozvodných skríň. Jedna skriňa stojí 200 až 300 EUR. 

  4.3. Vypínače a zásuvky

  Dobre umiestnené vypínače sú kľúčové pre pohodlné a funkčné ovládanie osvetlenia a spotrebičov. Ich počet a umiestnenie určuje projektant elektroinštalácie.

  Vypínače sa inštalujú 105 cm nad podlahou a zásuvky 30 cm nad podlahou. Zásuvky v pracovných priestoroch, ako je kuchyňa a kúpeľňa, musia byť inštalované 115 cm nad podlahou. Existuje niekoľko typov vypínačov. Poraďte sa o tom so svojím projektantom alebo dodávateľom. Poznáme bežné vypínače, ťahové vypínače, otočné vypínače, senzorové vypínače, môžu byť jednopólové alebo dvojpólové. Vypínače sú inštalované vo výške asi 120 cm.

  Odborná rada zo spoločnosti S.V.A.F. ELECTRICS s.r.o.

  1. Na čo by sme mali dať pozor pri rekonštrukcii elektroinštalácii v dome alebo v byte?

  Na začiatku si treba všetko dobre premyslieť, kde budeme chcieť mať umiestnené jednotlivé zásuvky, vypínače, spotrebiče a v neposlednom rade aj nábytok. Aby sa nám nestalo, že zásuvku zakryje kus nábytku a následne budeme musieť natiahnuť predlžovací kábel, alebo presekávať zásuvku na iné miesto, čím sa všetko iba skomplikuje a predraží. Treba myslieť na to, že spotrebičov v domácnostiach neustále pribúda, takže zásuviek by malo byť radšej viac, ako menej. Čo sa týka obvodov, je potrebné ich správne nadimenzovať na jednotlivé zásuvkové a svetelné obvody a hlavne jednotlivé obvody pre výkonnejšie spotrebiče (ako napr. indukčná platňa, elektrická rúra a pod.). Na jeden zásuvkový obvod je možné inštalovať max. 10 zásuviek, pričom dvoj-zásuvka alebo viacnásobná zásuvka sa berie ako jedna zásuvka (za jeden zásuvkový vývod). Celkový inštalovaný príkon nesmie prekročiť pri istení 16 A 3680 kVA, pri istení 10 A 2300 VA. Okruhy musia byť vybavené prúdovými chráničmi tak, ako to je uvedené v platnej norme STN. Prúdové chrániče zabezpečujú elektrický obvod tak, aby došlo k rýchlemu odpojeniu obvodu v prípade, že dôjde k úniku časti elektrického prúdu mimo chránený obvod. Podľa noriem, máme tiež presne definovanú elektroinštaláciu v kúpeľniach, kde musíme dodržať vzdialenosti od jednotlivých zón. V neposlednom rade inštalovať vhodnú prepäťovú ochranu v rozvádzači, prípadne naviac použiť doplnkové prepäťové ochrany v zásuvkách, kde sú pripojené cennejšie zariadenia. Určite treba myslieť aj na slaboprúdové rozvody (štruktúrovaná kabeláž) v byte alebo dome, pretože na všetko treba pripraviť kabeláž a väčšina ľudí už dnes potrebuje internet. Následne sa vie objekt vybaviť kamerovým, zabezpečovacím aj inteligentným systémom a pod. Pri výbere jednotlivých komponentov (ističe, zásuvky, vypínače... a pod.) nie je rozumné uprednostniť nižšiu cenu alebo dizajn pred kvalitou, čo zaručí dlhšiu životnosť a vyvarovanie sa následných finančných výdavkov za opravy.

  elektroinstalacie_svaf_zasuvka.JPG

  2. Trojfázové inštalácie: čím sa odlišujú od jednofázových?

  Jednofázové rozvody sú inštalované väčšinou v bytoch, kde je zabezpečená centrálna dodávka tepla a pre varenie sa využíva plynový sporák. Trojfázová inštalácia s napätím 230/400V sa skladá z piatich vodičov (jednofázová - 3 vodiče), tri sú fázy, jeden neutrálny N vodič a jeden ochranný PE vodič. Tieto fázy sú napojené nezávisle na sebe. Je vhodné mať trojfázovú inštaláciu v dome alebo byte, kde sa predpokladá väčší odber elektrickej energie. Čoraz viac zariadení má väčší odber elektrickej energie a pre svoj plný výkon vyžadujú 400V. Sem môžeme zaradiť indukčnú varnú dosku, klimatizačnú jednotku či elektrické vykurovanie bytu/domu, ale aj rôzne vybavenie v domácich dielňach, tiež motory.

  elektroinstalacie_svaf.jpg

  3. Ktoré sú najčastejšie chyby pri tvorbe elektroinštalácie?

  Chýb môže byť viacero. Od inštalácie káblov s malým prierezom žíl, k nesprávne nainštalovanej ochrane k záťaži, čo môže viesť napríklad k požiaru. Častokrát porušené izolácie na kábloch, alebo nesprávne zaizolovanie, kde môžu vznikať skraty. Nedodržiavanie správneho sledu fáz (pri troj-fázovej inštalácii). Ďalej sa stretávame s neoznačenými rozvodnými skriňami, alebo veľmi slabo označenými, čo sťažuje následnú identifikáciu jednotlivých okruhov, pri poruchách alebo dodatočných inštaláciách. Presahujúci počet zásuviek pre jeden obvod, ktorý zapríčiňuje následné preťaženie. Zlá alebo nedostačujúca komunikácia so zákazníkom resp. koncovým užívateľom, kde nastávajú chyby v rozmiestnení jednotlivých prvkov inštalácie. Chybou je aj častokrát zvolená malá alebo presne na počet modulov vypočítaná rozvodná skriňa, kde sa v budúcnosti už nič nedá pridať. Elektrická inštalácia častokrát nespĺňa základné ochranné  opatrenie - samočinné odpojenie pri poruche. Vyskytuje sa aj absencia projektovej či realizačnej dokumentácie. Problémom sú zásuvkové a svetlené okruhy zapojené mimo prúdové chrániče, nesprávne zapojená prepäťová ochrana, alebo sa v elektrickom rozvádzači nachádzajú nebezpečné živé časti. Ešte môžeme spomenúť nezapojený hlavný prívod PE vodiča pri HUS svorke.

  elektroinstalacie_svaf_zasuvky_termostat.JPG 

  Odbornú radu poskytol pán Šimon Valient zo spoločnosti S.V.A.F. ELECTRICS s.r.o.

  5. Elektroinštalácie – cena

  Koľko bude stáť elektroinštalácia, to samozrejme závisí od jej náročnosti. Ak sa rozhodnete pre klasickú verziu, bez senzorov, inteligentných inštalácií, diaľkového ovládania či časovania, na začiatku samozrejme ušetríte. Cena jednoduchej elektroinštalácie sa pohybuje okolo 15 EUR/m2. Na elektroinštalácie v priemernom rodinnom dome treba vyčleniť asi 3 000 EUR.

  V obytných budovách sú väčšinou elektroinštalácie nízkeho napätia, do 250 V
  V obytných budovách sú väčšinou elektroinštalácie nízkeho napätia, do 250 V
  Odborný článok 1775
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 2523 realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené