Pre oblasť

  Izolácia z EPS polystyrénu alebo XPS polystyrénu?

  Článok si prečítalo viac ako 15301+ používateľov
  Polystyrén EPS a polystyrén XPS sa používajú na rôzne účely. Stretneme sa s ním v každodennom živote, napríklad sa používa na balenie alebo samozrejme v stavebníctve. V stavebníctve sú oba druhy polystyrénu známe ako dobré izolačné materiály, pretože majú jedinečné vlastnosti.
  Odborný článok 15301
  izolacia z eps polystyrenu alebo xps polystyrenu
  Máme 2056 realizátorov v oblasti Fasáda:

  1. Izolácia s polystyrénom EPS alebo izolácia s polystyrénom XPS - výroba

  Polystyrén EPS sa vyrába polymerizáciou, pri ktorej sa styrén expanduje pridaním pentánu (C5H12). To zvyšuje objem styrénu asi 40-krát. Po dokončení môže byť polystyrén formovaný do rôznych tvarov.

  Extrudovaný polystyrén XPS sa tiež vyrába polymerizačným procesom, extrúziou styrénu, bez pridávania plynu. Pritom sa styrén pridáva do rôznych prísad, ktoré sa dávkujú do špeciálneho lisu a tavia sa pri vysokej teplote. Takto sa vytvorí reťazec polystyrénu, extrémne pevného a odolného polyméru. Polystyrén možno formovať do širokej škály výrobkov.

  2. Podobnosti a rozdiely v používaní

  Polystyrén EPS a polystyrén XPS sa používajú v stavebníctve pri zvukovej a tepelnej izolácii budov. Materiál môže byť použitý na tepelnú izoláciu fasády, na demitáciu, baumit a ďalšie systémy. Môže sa tiež použiť na tepelnú ochranu plochých striech a vonkajších suterénnych stien, alebo ako akustická izolácia pre podlahy, pretože sú odolné proti kročajovému a nárazovému zvuku. V neposlednom rade môžeme izolovať okenné profily, aby sme zabránili tepelným mostom a použili ich ako debnenie.

  Rozdiel medzi používaním polystyrénu EPS a polystyrénu XPS je v tom, že polystyrén XPS dokáže odolať veľkému zaťaženiu, preto je vhodný izolant pre plochy s kročajovou aktivitou ako sú chodby a podlahy miestností a aplikujte ich tam, kde je povrch väčší. Keď sa izolujú vlhšie priestory, napr. v suteréne je vhodnejšie použiť extrudovaný polystyrén XPS, ktorý sa dá použiť aj ako hydroizolácia.

  Odborná rada zo spoločnosti Roso build s.r.o.

  1. Ktoré sú odporúčané hrúbky tepelnej izolácie a ktorá hrúbka tepelnej izolácie je vhodná pre rodinný dom?

  Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď, každý dom je iný, ma inú hrúbku obvodových stien, materiál je rôzny od tehlového muriva až po železobetónové steny, všetko závisí od hodnoty tepelného odporu. Tepelný odpor môžeme v jednoduchosti charakterizovať ako schopnosť konštrukcie udržať teplo a zabrániť jeho uniknutiu do exteriéru. Pre nové stavby po 1.1.2021 je podľa STN požadovaný tepelný odpor R = 6,5 m2 K/W, v praxi sa stretávame s tým, že pre nový rodinný dom z tehly hr. 300mm vyhovuje zateplenie cca od 180 mm z polystyrénu a od 140 mm z minerálnej vlny.

  2. Ako sa koná montáž fasádového polystyrénu?

  Pred samotnou montážou zateplenia je nutné skontrolovať stav podkladu, na ktorý budeme izolant lepiť. Pri starších budovách je potrebné zistiť, či je podklad zväčša hrubá brizolitová omietka - súdržná alebo odpadá, či je nutné opraviť povrch, či je podklad rovný alebo bude nutné ho zrovnať. Pri novostavbách kontrolujeme hlavne rovinatosť stien.

  V ideálnom prípade stačí povrch očistiť od nečistôt, natrieť penetráciou, aby sme zjednotili nasiakavosť povrchov. Osadíme APU lišty okolo otvorov, namontujeme si zakladaciu lištu, podľa hrúbky EPS alebo zhotovíme zámok zo sieťky a môžeme pristúpiť k lepeniu izolantu. Prichystáme si polystyrén, nanesieme naň lepidlo-vytvoríme rámik okolo obvodu dosky a do stredu rámika spravíme 2-3 „buchty“. Dosky lepíme dlhšou stranou vodorovne. Dávame pozor, aby škáry neboli priebežné, skontrolujeme rovinatosť, prípadné nerovnosti prebrúsime a môžeme pristúpiť ku kotveniu izolantu.

  Pre väčšie stavby býva vytvorený kotevný plán na základe odtrhových skúšok vykonaných priamo na mieste, pre menšie stavby ako rodinné domy volíme dĺžku kotvy cca o 5-6 cm dlhšiu ako je hrúbka izolantu. Množstvo kotiev je obvykle v strednej časti steny 6 ks/m2 v rohoch stien je to 8 ks/ m2. Dnes už je samozrejmosťou používať zátky alebo izolačné kotvy, aby sme čo najviac obmedzili vznik tepelných mostov.

  Nasleduje lepenie profilov - rohové profily aplikujeme na všetky vystupujúce rohy budovy a taktiež na bočné ostenia okien, na horné ostenie použijeme rohový profil s okapovým nosom, aby nám po fasáde nestekala voda na okno, ale rovno odkvapla na parapet. Na izolant aplikujeme prvú vrstvu lepidla a vtláčame doň sklotextilnú sieťku, pri napájaní sa sieťka musí prekrývať min.10 cm. Nanesieme druhú vrstvu lepidla a môžeme pristúpiť k aplikácii finálnej vrstvy – omietky. Ak by finálnu vrstvu tvoril napr. obklad z kameňa, je nutné izolant prekotviť dvakrát a buď použiť pancierovú sieťku, alebo aplikovať dve vrstvy sieťky.

  Expandovaným polystyrénom nezatepľujeme soklové časti a časti namáhané vodou, s EPS začíname min. 30-40 cm nad zemou. Na tieto časti je vhodný extrudovaný polystyrén –XPS.

  4. Na čo všetko treba dať pozor keď ide o montáž fasádového polystyrénu?

  - Počasie: treba pracovať pri vhodných teplotách od +5 °C do +28°C.
  - Skontrolovať súdržnosť a rovinatosť podkladu. Medzery medzi doskami nesmú byť väčšie ako 5 mm a taktiež nesmú byť vyplnené lepidlom – vznik tepelných mostov.
  - Rozmiestnenie kotiev.
  - Prekrývanie sieťky, vystuženie rohov otvorov.
  - Vhodnosť použitia - časti stavby namáhané vodou XPS, nenamáhané EPS, použitie správnych lepidiel na lepenie izolantu a správnych na aplikáciu sieťky.

  3. Koľko stojí fasádový polystyrén?

  Tento rok bol dosť turbulentný, čo sa týka cien stavebných materiálov všeobecne. V prvej polovici roka sa stavebníctvo potýkalo „s polystyrénovou krízou“, kedy sa nikto nepýtal za koľko, ale či je, to sa potom prenieslo aj na vlnu. Teraz sa ako tak ustálili aj dodávky aj cena polystyrénu, ktorá aj tak ako cena všetkých stavebných materiálov kolíše a nie je stála nejaké dlhšie obdobie. No môžeme povedať, že v bežných stavebninách zákazník kúpi polystyrén od cca 60,00-64,00 €/m3.

  Pán Roman Sieklik, spoločnosť Roso build s.r.o.

  3. Vlastnosti EPS a XPS

  Polystyrén EPS, chemicky neutrálny materiál, je dobre izolovaný, hlavne preto, že polystyrén (plast) tvorÍ iba dve percentá a až 98 % vzduchu. Je preto mimoriadne ľahký a cenovo dostupný materiál. Je tiež paropriepustný, bez vône a zápachu, nehorľavý, ale rozpustný v kontakte s ohňom. Jeho horenie je mimoriadne nebezpečné, pretože pri reakcii EPS a ohňa vznikajú škodlivé plyny. Pri dlhodobom kontakte s vodou ju absorbuje a stáva sa tak nepoužiteľným. Začína sa rozkladať aj pod vplyvom UV lúčov. Tepelná vodivosť EPS je od 1 = 0,035 do 0,04 W / mK. Polystyrén má pomerne vysokú pevnosť v tlaku, ťahu a ohybe. Odoláva teplotám až 75 °C.

  Polystyrén XPS je tiež chemicky neutrálny a bez zápachu. Zvyčajne je zámerne zafarbený v širokej škále farieb, z ktorej najznámejšie sú pastelovo zelená, ružová alebo modrá. XPS je menej priepustný pre pary ako EPS. Je však potrebné zdôrazniť, že je horľavý materiál, takže ho možno používať iba na miestach, ktoré nie sú vystavené ohňu. XPS je však oveľa odolnejší voči vode ako EPS, pretože neabsorbuje vodu v dôsledku uzavretej bunkovej štruktúry vody. Tepelná vodivosť 1 = 0,025 až 0,033 W/mK. Má extrémne vysokú pevnosť v tlaku vyššiu ako EPS polystyrén. Rovnako ako EPS, prenáša teploty až do 75 °C. Vo všeobecnosti je polystyrén odolnejší a pevnejší ako EPS polystyrén.

  4. Cena polystyrén EPS vs. cena polystyrén XPS

  EPS aj XPS sa dajú kúpiť v paneloch rôznych hrúbok. Na porovnanie ceny sme vzali dosku s hrúbkou 5 cm 1 m2. Cena takejto polystyrénovej dosky z EPS je od 1 EUR/m2. Cena polystyrénovej XPS dosky s hrúbkou 5 cm je od 2 EUR/m2.

  Odborný článok 15301
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Fasáda?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 2056 realizátorov v oblasti Fasáda:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené