Pre oblasť

  Klimatizácia – čo zahŕňa a aké typy existujú

  Pri výstavbe obytných, komerčných a iných budov je veľmi dôležitým aspektom plánovanie a vypracovanie projektu v oblasti klimatizácie a vetrania. Bez ohľadu na veľkosť, priestory, v ktorých sa ľudia zdržiavajú, musia mať optimálnu a príjemnú mikroklímu. Ak hovoríme o priemyselných závodoch, tie by mali mať vhodnú teplotu, vlhkosť vzduchu a čistotu vzduchu. Preto sa bližšie pozrieme na to, čo klimatizácia zahŕňa, aké sú optimálne podmienky a aké typy existujú.
  Odborný článok 338
  klimatizacia
  Máme 658 realizátorov v oblasti Klimatizácia:

  Čo je klimatizácia a ako funguje?

  Klimatizácia je proces úpravy kvalitatívnych parametrov vzduchu s cieľom zabezpečiť vhodné a stále mikroklimatické podmienky pre pobyt ľudí a iných živých bytostí v uzavretých priestoroch, rovnako tak označenie pre systém zariadení na úpravu a rozvod upraveného vzduchu. Parametre, ktoré sa pomocou klimatizácie dosahujú, kontrolujú a udržiavajú v optimálnych limitných hodnotách, sú teplota, vlhkosť vzduchu, rýchlosť prúdenia vzduchu, hladina hluku a čistota vzduchu.

  Samotný proces klimatizácie zahŕňa vykurovanie – bez ohľadu na atmosférické vplyvy je v uzavretých priestoroch počas celého roka udržiavaná a presne kontrolovaná stála teplota; chladenie - aj v horúcich letných dňoch je príjemná atmosféra pre pobyt všetkých živých bytostí v obytných a obchodných priestoroch; odvlhčovanie vzduchu - znižuje nielen výskyt alergií, ale aj plesní v uzavretých priestoroch; čistenie - filtre pohlcujú prach a iné nečistoty zo vzduchu a poskytujú čerstvý a čistý vzduch.

  Dôležitým segmentom klimatizačného systému je vetranie, resp. prívod čerstvého vzduchu do klimatizovaného priestoru. Vetranie funguje tak, že nasáva vzduch z miestnosti a nahrádza ho čerstvý vonkajší vzduch.

  Čo treba brať do úvahy pri výbere klimatizácie?

  Pri hľadaní najvhodnejšieho riešenia pre klimatizáciu v určitom priestore sa zohľadňuje viacero faktorov: funkčnosť, tepelný a chladiaci výkon, výška investičných nákladov, jednoduchosť údržby, možnosť inštalácie, spoľahlivosť systému.

  Taktiež pri vypracovaní projektu v oblasti klimatizácie treba brať do úvahy veľkosť priestoru, hladinu hluku produkovaného v systéme, rýchlosť prúdenia vzduchu... Zohľadňujúc všetky príslušné parametre si môže projektant vybrať najracionálnejšie, a v daných podmienkach aj najprijateľnejšie riešenie.

  Klimatizácia by mala mať primeraný výkon vzhľadom na veľkosť priestoru, v ktorom je inštalovaná
  Klimatizácia by mala mať primeraný výkon vzhľadom na veľkosť priestoru, v ktorom je inštalovaná

  Optimálna teplota vzduchu v priestore, pre príjemný pobyt ľudí, je počas zimných mesiacov 22 °C a počas letných mesiacov sa za optimálne považujú teploty v rozmedzí 26 až 28 °C.

  Ideálna vlhkosť vzduchu je od 40 do 60 %. Rýchlosť prúdenia vzduchu by nemala presiahnuť 0,3 m/s.

  Klimatizácia by mala mať primeraný výkon vzhľadom na veľkosť priestoru, v ktorom je inštalovaná, nesmie byť hlučná a mala by zaberať priestor, ktorý je proporčne akceptovateľný.

  Klimatizácia - typy

  Klimatizácia pozostáva zo zariadení a prvkov spojených do jedného funkčného celku. Existuje mnoho rôznych typov klimatizácií, ktoré spĺňajú určité požiadavky na udržanie teploty vnútornej klímy v optimálnej úrovni – energetické, ekonomické, stavebné, technologické, estetické, ekologické.

  Podľa rýchlosti prúdenia vzduchu v potrubí klimatizácia môže byť nízkotlaková (maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu v potrubí je menšia ako 12 m/s) a vysokotlaková (rýchlosť prúdenia vzduchu väčšia viac ako 12 m/s).

  Klimatizácie sa podľa počtu kanálov delia na jednokanálové a dvojkanálové. Prúdenie vzduchu môže byť konštantné aj variabilné

  Podľa počtu potrubí v systéme klimatizácia môže byť dvojrúrková, trojrúrková a štvorrúrková

  Odborný článok 338
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Klimatizácia?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 658 realizátorov v oblasti Klimatizácia:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené