Pre oblasť

  Servis klimatizácie – čo môžete urobiť sami a kedy je lepšie zavolať profesionálov?

  Článok si prečítalo viac ako 606+ používateľov
  Klimatizácia je dôležitou súčasťou každej domácnosti alebo nebytového priestoru. Z technického hľadiska sú tieto zariadenia stále sofistikovanejšie. Kvalitná klimatizácia dokáže eliminovať nepriaznivé tepelné podmienky a poskytnúť čistý, zdravý a pohodlný priestor na bývanie. Samozrejme, ako každé iné zariadenie, aj klimatizácia si vyžaduje pravidelný servis, kontrolu a údržbu. Nesprávna alebo neriadna údržba klimatizácie môže viesť k mnohým problémom a v konečnom dôsledku k zbytočne vysokým nákladom. Skúmali sme, čo v tomto zmysle môžete urobiť sami a kedy je lepšie zavolať profesionálov.
  Odborný článok 606
  servis klimatizacie
  Máme 651 realizátorov v oblasti Klimatizácia:

  1. Prečo je dôležitý pravidelný servis klimatizácie?

  Preventívny servis klimatizácie zaisťuje správnu údržbu tohto zariadenia v pravidelných intervaloch a znižuje tak z dlhodobého hľadiska pravdepodobnosť výskytu väčších problémov. Na porovnanie uvádzame, že pravidelná údržba klimatizácie je rovnako dôležitá ako pravidelná výmena oleja vo vašom vozidle. Výmena oleja, ktorá stojí okolo 50 eur, dokáže ušetriť motor auta v hodnote 5 000 eur. Pravidelný servis zabezpečuje bezchybné fungovanie klimatizácie.

  Pravidelný servis klimatizácie vám môže ušetriť značné množstvo peňazí, najmä preto, že tieto zariadenia majú oveľa dlhšiu životnosť ako iné spotrebiče vo vašej domácnosti. Správne udržiavaná klimatizácia môže vydržať viac ako desať rokov bez výmeny hlavných komponentov.

  2. Príprava plánu údržby klimatizácie

  Pri vytváraní plánu údržby je potrebné zamerať sa na niekoľko vecí:

  2.1. Servis klimatizácie – v akých intervaloch?

  Prvým krokom je preštudovať si pokyny výrobcu a zaznamenať odporúčané intervaly servisu klimatizácie a jej jednotlivých komponentov. Ak nemáte manuály, najlepšie urobíte, ak si pozriete webovú stránku výrobcu alebo ho priamo kontaktujete, aby ste získali tieto informácie (v súčasnosti mnoho výrobcov zverejňuje svoje pokyny k produktu online). Sú dôležité, pretože výrobcovia určuje intervaly údržby na základe rozsiahlych testov a analýz.

  2.2. Aký zložitý je váš klimatizačný systém?

  To asi sami neposúdite. Najlepšie je kontaktovať výrobcu alebo autorizovaný servis, ktorý vám poskytne presné a spoľahlivé informácie.

  2.3. Priemerná doba prevádzky

  Dôležitým aspektom, ktorý treba vždy brať do úvahy, je, aká je priemerná doba prevádzky  vašej klimatizácie. Priemerná doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od toho, kde je klimatizácia nainštalovaná. V nebytových priestoroch (kanceláriách a pod.) môže klimatizácia fungovať podstatne dlhšiu dobu ako doma. Doba prevádzky je veľmi užitočná pri určovaní, kedy bude potrebný servis.

  3. Servis vonkajšej jednotky – úkony, ktoré zvládnete sami

  Vonkajšia jednotka pozostáva z kondenzátora, kompresora a ventilátora. Toto sú najkritickejšie časti tohto zariadenia. Môže byť umiestnená vonku, ale v závislosti od typu zariadenia aj v garáži alebo na povale. Zvyčajne má medené rúrky, niekedy pokryté vrstvou izolačnej peny, ktoré z nej vedú do vášho domu. Funguje tak, že ochládza budovu tým spôsobom, že odoberá teplo z vnútorného vzduchu a prenáša ho von. Pravidelný servis klimatizácie je podmienkou správneho fungovania tohto zariadenia.    

  Preventívnou údržbou zabezpečujeme primeranú údržbu klimatizácie v pravidelných intervaloch a znižujeme tak z dlhodobého hľadiska pravdepodobnosť veľkých problémov alebo poškodenia
  Preventívnou údržbou zabezpečujeme primeranú údržbu klimatizácie v pravidelných intervaloch a znižujeme tak z dlhodobého hľadiska pravdepodobnosť veľkých problémov alebo poškodenia

  3.1. Vypnite zariadenie (prívod elektriny)

  Pri čistení je potrebné uistiť sa, že cez jednotku nepreteká žiadna elektrina. To možno vykonať vytiahnutím zástrčky zo zásuvky alebo prepnutím vypínača do polohy vypnuté (OFF). Ak je to z akéhokoľvek dôvodu ťažké, môžete úplne vypnúť napájanie klimatizácie na hlavnej rozvodnej doske odskrutkovaním poistky.

  3.2. Vyčistite všetky nečistoty z rebier a okolia vonkajšej jednotky

  Väčšina nečistôt a prachu sa nahromadí na mriežke (rebrách) kondenzátora, preto ju treba dôkladne vyčistiť. Na odstránenie väčších častíc môžete použiť hrubú kefu, a potom pomocou vysávača a úzkeho nástavca povysávať všetky jemnejšie nečistoty. Okrem toho je veľmi dôležité udržiavať priestor, najmenej pol metra okolo vonkajšej jednotky, bez rastlín alebo iných predmetov. 

  3.3. Vyčistite a vyrovnajte rebrá klimatizácie

  Niekedy sa na mriežke s pevnými rebrami nahromadí veľa nečistôt, ktoré sa nedajú ľahko odstrániť kefou. Namiesto toho sa pokúste použiť nôž na zoškrabanie všetkých nečistôt uviaznutých medzi rebrami a zároveň narovnať všetky deformované časti mriežky.

  3.4. Čistenie ventilátora

  Aj toto je časť zariadenia, na ktorej sa môže časom nahromadiť veľa prachu a nečistôt, preto je potrebné ju pravidelne čistiť. Listy môžu tiež niekedy uviaznuť vo ventilátore. Najjednoduchší spôsob čistenia je utrieť ho vlhkou handričkou a potom nechať voľne uschnúť.

  3.5. Dodatočné čistenie mriežky

  Najjednoduchší spôsob čistenia mriežky (rebier) vonkajšej jednotky je umyť ju vodou zo záhradnej hadice vybavenej rozprašovacou dýzou. Tým sa odstráni množstvo nečistôt, ktoré predchádzajúce metódy nedokázali odstrániť. Len treba dávať pozor, aby sa voda nedostala do motora ventilátora.

  3.6. Skontrolujte olej

  Ak váš motor ventilátora nemá utesnené ložiská, môžete skontrolovať aj olej vo ventilátore. Pár kvapiek motorového oleja (nepoužívajte iné oleje) by malo stačiť.

  4. Servis vnútornej jednotky – úkony, ktoré zvládnete sami 

  Vnútorná klimatizačná jednotka pozostáva z výparníka a ventilátora. Špirála výparníka je to, čo ohrieva alebo ochladzuje vzduch vo vašom dome. Funguje pomocou vonkajšej klimatizačnej jednotky alebo jednotky tepelného čerpadla. Časom sa zašpiní, čo ovplyvňuje rýchlosť chladenia alebo vykurovania priestoru. Musí sa pravidelne čistiť, aby sa predišlo zníženiu účinnosti.

  Dobre udržiavaný klimatizačný systém zabezpečuje čistý, zdravý a pohodlný životný priestor
  Dobre udržiavaný klimatizačný systém zabezpečuje čistý, zdravý a pohodlný životný priestor

  4.1. Vyčistite špirálu výparníka

  Kryt výparníka na vnútornej jednotke je zvyčajne tam, kde je na vnútornej jednotke umiestnená mriežka, takže sa tam nevyhnutne hromadí veľa prachu a nečistôt. Môžete začať tak, že na odstránenie prachu použijete mäkkú kefku, potom na špirálu nastriekajte špeciálny čistiaci prostriedok – táto tekutina pomôže odstrániť všetky nahromadené nečistoty a zlepšiť výkon zariadenia. Namiesto špeciálneho čističa môžete použiť aj jemný čistiaci prostriedok a vodu.

  4.2. Vyčistite odtok 

  Niekedy sa odtok upchá riasami a plesňami a je potrebné ho vyčistiť. Upchatý odtok môže spôsobiť rozliatie, ktoré poškodí podlahu alebo, ak je vybavené odtokovým plavákom, môže spôsobiť, že zariadenie prestane fungovať, kým z neho nevytečie voda. Upchatý odtok môže tiež spôsobiť nepríjemný zápach z jednotky. Odtokové potrubie je zvyčajne 16 mm široké PVC potrubie, ktoré je zvyčajne vyvedené von, v blízkosti kondenzačnej jednotky. Na vyčistenie odtokového potrubia môžete použiť vysávač na mokré/suché vysávanie.

  4.3. Vymeňte filter

  Výmena filtra závisí od toho, kde bývate. Prašné prostredie vyžaduje častejšiu výmenu filtra. Filter by sa mal meniť aspoň dvakrát ročne, ak sa klimatizácia používa na vykurovanie aj chladenie. V ideálnom prípade by to malo byť pred chladiacou a vykurovacou sezónou. Ak používate klimatizáciu len na chladenie počas letných mesiacov, výmena filtra tesne pred letnou sezónou by mala stačiť.  

  Uistite sa, že je existujúci filter a nový filter rovnaký. Filter je zvyčajne umiestnený v puzdre na konci spätného potrubia čerstvého vzduchu. Vybratie filtra z puzdra ako aj jeho vrátenie na miesto je jednoduché.

  5. Servis klimatizácie – úkony, ktoré je lepšie prenechať profesionálom

  Aby vám klimatizácia bezchybne slúžila dlhé roky, je potrebné sa o ňu pravidelne starať. Profesionáli by mali vykonať servis aspoň raz ročne. 

  5.1. Ako správne vybrať klimatizáciu – výpočet výkonu

  Keď sa chystáte zaobstarať novú klimatizáciu pre váš domov, váš laický úsudok môže viesť k nákupu zariadenia, ktoré je príliš veľké alebo príliš malé pre váš domov. Potrebujete odborníka, ktorý presne vypočíta, aká klimatizácia je pre váš priestor optimálna. Výpočet výkonu vykoná na základe faktorov, ako je množstvo chladenia, vonkajšia teplota okolia a priemerná doba chladenia. 

  5.2. Pravidelný ročný servis klimatizácie

  Na hĺbkovú kontrolu klimatizačného zariadenia, ktorá je veľmi dôležitá a uskutočňuje sa raz do roka, potrebujete profesionálov. Servis, kontrola a údržba klimatizácie si skutočne vyžaduje skúsené ruky a netreba ju brať na ľahkú váhu, pretože existuje niekoľko vecí, ktoré si vyžadujú presnú kalibráciu a overenie. Údržbu a nastavovanie môžu vykonávať len osoby s príslušnými znalosťami, správnymi nástrojmi a dostatočnými skúsenosťami.

  5.3. Problémy s napájaním

  Klimatizačné zariadenia sú komplexné elektrické systémy pozostávajúce z vodičov, motorov a potrubí. Hoci môžete byť v pokušení skontrolovať elektrické poruchy sami, neodporúčame, aby ste to robili. Elektrické obvody klimatizácie sú pomerne zložité a časom môže dôjsť ku skratu v dôsledku nesprávneho zapojenia alebo poškodenia.

  5.4. Oprava kompresora klimatizácie

  Keď sa kompresor v centrálnom chladiacom systéme začne zapínať a vypínať v krátkych intervaloch, napríklad každých 15 minút, môže to jednotku veľmi zaťažiť. Oprava kompresora klimatizácie môže byť komplikovaná, pretože dôvody, ktoré viedli k poruche, môžu byť početné a rôzne. Problém je tiež potrebné rýchlo riešiť, pretože preťažuje celý systém klimatizácie a môže spôsobiť nadmerné opotrebovanie komponentov alebo dokonca úplnú poruchu. Ešte ťažšie je lokalizovať poruchu, ak je v systéme viacero klimatizácií. Oprava kompresora klimatizácie je výborným príkladom problému, ktorého riešenie je lepšie prenechať skúsenému odborníkovi.

  Odborný článok 606
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Klimatizácia?

  Máme 651 realizátorov v oblasti Klimatizácia:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 651 realizátorov v oblasti Klimatizácia
  9.7
  0

  vychladene.sk s. r. o.


  10
  4

  VPK, s.r.o.


  9.4
  0

  SEGO s. r. o.


  8.7
  0

  Ján Kleberc


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené