Pre oblasť

  Montáž klimatizačných zariadení

  Článok si prečítalo viac ako 2271+ používateľov
  Prvou podmienkou pre správne fungovanie a maximálny úžitok z klimatizačného zariadenia (klimatizácie) je odborná montáž klimatizačných zariadení. To znamená nielen správnu inštaláciu a pripojenie, ale aj umiestnenie na mieste, ktoré zabezpečí najlepšiu použiteľnosť. Iba tak klimatizácia splní svoju úlohu a ochladí priestor tak, aby umožňoval čo najpríjemnejší pobyt. V tomto texte sa budeme zaoberať kľúčovými vecami súvisiacimi s týmito zariadeniami a ich prevádzkou.
  Odborný článok 2271
  montaz klimatizacnych zariadeni
  Máme 658 realizátorov v oblasti Klimatizácia:

  1. Montáž klimatizácie

  Proces montáže klimatizačného zariadenia je rozdelený na dve časti. Prvou je montáž vnútornej (interiérovej)  jednotky a druhou montáž vonkajšej (exteriérovej) jednotky. Je lepšie nechať, aby montáž a pripojenie urobil kvalifikovaný majster; montáž sa môže zdať jednoduchá, ale ak niektorý z krokov procesu vynecháte, môže to neskôr viesť k nesprávnej prevádzke, možným poruchám a novým nákladom.

  2. Montáž vnútornej (interiérovej) jednotky 

  2.1. Správne umiestnenie vnútornej jednotky

  Pre vnútornú jednotku je dôležité, aby stena, na ktorú sa umiestňuje, mala dostatočnú únosnosť, aby mala toľko voľného priestoru, ako predvídal výrobca, aby nebola vystavená slnku a iným zdrojom tepla. Malo by sa skontrolovať, či stena unesie dodatočnú hmotnosť vnútornej jednotky klimatizácie. Mala by byť vo výške najmenej 2,1 m od podlahy a okolo nej by malo z každej strany zostať minimálne 15 cm. Okrem toho musí byť vzdialená najmenej 1 m od antény a spojovacích vedení pre televíziu, rádio, telefón, „intercom“, zabezpečovací systém a ďalšie telekomunikačné zariadenia a systémy. Všetky tieto zariadenia emitujú elektrické zvukové vlny, ktoré môžu spôsobiť určité problémy pri prevádzke klimatizácie.

  2.2. Vŕtanie a montáž

  Po zvážení všetkých možností a výbere steny pre montáž klimatizácie nasleduje montáž konzoly (nosníka) na stenu. Pred vyvŕtaním steny zvnútra by ste mali skontrolovať, kde bude vychádzať zvonku a či bude vhodná na inštaláciu vonkajšej jednotky klimatizácie. Je dôležité venovať pozornosť vzdialenosti, ktorá sa vytvorí medzi jednotkami, pretože od toho závisí aj dĺžka hadice a rúry, ktorá ich spojí. Potom nasleduje vyvŕtanie otvoru v stene, cez ktorý bude hadica prechádzať (hadica na kondenzát a inštalácia spojovacej rúry/káble). Diera musí byť vyvŕtaná cez stenu šikmo, smerom dolu, aby mali vedenia v určitom uhle sklon (spád), aby   voda bez prekážok mohla odtekať, pokiaľ funguje klimatizácia. Cez otvor z vnútornej  do vonkajšej jednotky klimatizácie je vedená hadica. Keď je nainštalovaná hadica, vykoná sa montáž vnútornej jednotky na konzolu. Prvá časť montáže klimatizácie sa končí pripojením hadice na odtok vody z vnútornej jednotky.

  3. Montáž vonkajšej jednotky 

  3.1. Správna montáž vonkajšej jednotky

  Poloha vonkajšej klimatizačnej jednotky sa musí zhodovať s pozíciou vnútornej jednotky. Ako sme už spomenuli, odporúčame pred inštaláciou určiť vhodné miesta pre obe jednotky, aby v procese inštalácie nenastali problémy. Odporúčame tiež, aby sa vonkajšia jednotka klimatizácie nenachádzala v blízkosti horúcich a prašných povrchov; najvhodnejšia by bola severná strana domu, kde prakticky nie je priame slnečné svetlo. Pozornosť by sa mala venovať aj minimálnej vzdialenosti od televíznych a rozhlasových antén – mala by byť minimálne 3 m. Po podrobnej analýze a rozhodnutí nasleduje inštalácia vonkajšej jednotky  a následne pripojenie elektrického vedenia.

  3.2. Vŕtanie, tesnenie a montáž

  Je veľmi dôležité, aby hadice vedúce k vonkajšej jednotke boli izolované (bandážované/vákuované izolačnou páskou) a pripevnené k stene. Otvory okolo hadice  v stene treba utesniť PUR (polyuretánovou) penou, zagitovať alebo zamaltovať. Po osadení oboch klimatizačných jednotiek a pospájaní potrubí a káblov, musí nasledovať odvzdušnenie potrubného systému, resp. vákuovanie vonkajšej jednotky. To sa robí pomocou manometra a vákuovej pumpy. Pri prvom zapnutí sa vykoná kontrola úniku vzduchu z hadíc a ventilov. Pred prvým zapnutím klimatizačného zariadenia je potrebné znova skontrolovať všetky ventily.

  Odborná rada zo spoločnosti scitoom s.r.o. 

  1. Dnes je takmer nemožné si predstaviť dom bez klimatizácie. Čo odporúčate svojim klientom, keď sa rozhodnú pre inštaláciu klimatizácie?

  V prípade, ak je klient rozhodnutý, že chce mať doma klimatizáciu, je dobre, aby všetko nechal na odborníkov. Mám tým na mysli už aj zaobstaranie samotného klimatizačného zariadenia. Nie vždy može byť výhrou kúpiť si klimatizáciu niekde cez internet a nechať si ju doviezť kurirérskou službou. Pri takejto kúpe klient nemôže vedieť, ako bolo zaobchádzané so zariadením a ľahko sa môže stať, že po montáži nebude klíma fungovať. Klientovi tiež odporúčam, aby si vybral takú firmu na montáž klimatizácie, ktorá zodpovedne a odborne pristúpi k montáži a dokáže klientovi aj poradiť pri zohladnení jeho požiadaviek a technických danosti konkretnej montáže. V otázke ste spomenuli dom, tak ak máte na mysli rodinný dom, odporučil by som klientovi, aby už pri stavbe myslel na prípadné chladenie jednotlivých miestností, pretože najjednoduchšie je urobiť pri výstavbe prípravu na klimatizáciu a táto príprava môže byť pod omietkou až kým sa klient nerozhodne aj po niekoľkých rokoch nainštalovať klimatizačné zariadenia. A taktiež môže klient riešiť chladenie svojho domu komplexnejším spôsobom a to v spojitosti s prívodom čerstvého vzduchu, ktorý môže byť chladený alebo aj ohrievaný klimatizáciou.

  2. Prečo je dôležitá pravidelná údržba a čistenie klimatizačných zariadení a ako často by sme ju mali vykonávať?

  Na potrebu pravidelnej údržby a čistenia klimatizačných zariadení sa môžme pozrieť z dvoch rovín - zdravotnej a ekonomickej. Keď sa klimatizácia nečistí a nedezinfikuje pravidelne, môžu sa vo vnútornej jednotke hromadiť nečistoty a vznikať plesne, ktoré sú potom vzduchom roznášané v miestnosti. A to má negatívny vpyv na zdravie človeka. Nečistená klimatizácia, ktorá je zanesená nečistotami, má slabsí výkon a vyššiu spotrebu elektrickej energie, čo sa samozrejme odrazí vo vyšších cenách za elektrickú energiu. V naposlednom rade, ak sa nevykonáva pravidelný servis klimatizačných zariadení, tak v prípade poruchy, nemusí výrobca uznať záruku.

  Pán Ing. Andrej Klaučo, spoločnosť scitoom s.r.o.

  4. Kde inštalovať klimatizačné zariadenie?

  Okrem odbornej montáže klimatizačného zariadenia je veľmi dôležité starostlivo vybrať miesto inštalácie.  Prečo? Na určitom, teda optimálnom mieste spotreba energie bude oveľa  nižšia, a pocit z pobytu v miestnosti príjemnejší.  Optimálne umiestnenie klimatizačného zariadenia znamená ľahšie a rýchlejšie dosiahnutie požadovanej teploty, takže zariadenie spotrebuje podstatne menej energie. Platí pravidlo, že klimatizáciu treba nainštalovať  v najteplejšej miestnosti v dome, vďaka čomu bude aj v iných častiach príjemnejšie. Tým spôsobom klimatizačné zariadenie najprv ochladí najteplejší a najslnečnejší priestor, čoho výsledkom bude príjemnejšia klíma v celej domácnosti.

  Vnútorná jednotka má byť vzdialená od podlahy najmenej 2,1 m
  Vnútorná jednotka má byť vzdialená od podlahy najmenej 2,1 m

  Neodporúča sa klimatizačné zariadenie inštalovať v chodbe, ktorá väčšinou nie je vystavená slnku a priamemu svetlu, sama o sebe je chladnejšia, čo znamená, že klimatizácia nebude mať veľa „práce“ na dosiahnutie požadovanej teploty, zatiaľ čo by v iných (teplejších) miestnostiach naďalej bolo horúco. Vyhýbať sa treba miestam v blízkosti určitých zdrojov tepla alebo nepríjemného zápachu, pretože klimatizácia by nasávala takýto vzduch  z bezprostredného okolia a rozfúkala ho do celého priestoru.

  Odporúčame, aby vám odborník poradil aj s výberom vhodného miesta; vysvetlí vám všetky skutočnosti týkajúce sa používania klimatizačného zariadenia a určí najlepšiu polohu, ktorá umožní maximálne využitie zariadenia, výsledkom toho bude príjemnejšia klíma v celej domácnosti. Najoptimálnejšia poloha klimatizačného zariadenia často vyžaduje dlhšie inštalačné kanály a hadice. Aj keď by to boli mierne vyššie počiatočné náklady, z dlhodobého hľadiska by sa klimatizácia oplatila vďaka svojej efektívnosti a úsporami.

  5. Montáž klimatizačného zariadenia – cena

  Na záver sa zmienime o orientačnej cene, ktorá závisí od polohy klimatizačných jednotiek, zložitosti práce, výkonu klimatizačného zariadenia a samozrejme aj od subjektu, ktorý pripraví ponuku.

  5.1. Cena montáže klimatizačného zariadenia (klimatizácie)

  Koľko montáž môže stáť? Orientačná cena montáže klimatizačných zariadení (klimatizácie) vrátane vŕtania do steny s hrúbkou do 40 cm, inštalácie a pripojenia 1 vonkajšej a 1 vnútornej jednotky, spolu s montážnym materiálom, inštaláciami do 4 m, hadicou na odtok kondenzátu do 5 m, elektrickým pripojením a technickou kontrolou je okolo 200 EUR. Cena montáže závisí od výkonu klimatizačného zariadenia, montáž klimatizačného zariadenia s výkonom cca 5,5 kW stojí určite viac. 

  5.2. Príprava inštalácie rúr

  Ak ste si klimatizačné zariadenie (klimatizáciu) ešte nezaobstarali, odporúčame prípravu  v zmysle nákupu medených rúr, ktoré vám zhotoviteľ namontuje do podfasádovej krabice,  na miesto, kde bude neskôr stáť klimatizácia. Cena takejto prípravy je asi 15 EUR za meter a asi 5 EUR cena za vykonanú prácu. Môžete teda rátať s tým, že všetko bude stáť od 200  do 300 EUR, v závislosti od výšky, t. j. dĺžky medených rúrok, ale toto je určite dlhotrvajúce  a kvalitné riešenie odtoku vody.

  Odborný článok 2271
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Klimatizácia?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 658 realizátorov v oblasti Klimatizácia:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené