Pre oblasť

  Dlažba – cena dláždenia

  Článok si prečítalo viac ako 4088+ používateľov
  Či už ide o chodník, príjazdovú cestu, dvor alebo o akúkoľvek inú vonkajšiu plochu, pokládka dlažby sa nijako výrazne nelíši. Dláždenie pozostáva z dvoch základných procesov, z ktorých jeden je obzvlášť dôležitý, pretože od neho závisí bezchybný vzhľad výsledného povrchu, umožňuje primeranú nosnosť a odvádzanie dažďovej vody. Ide o prvú časť prác – prípravu podkladu – druhým procesom je konečné položenie samotnej dlažby na už pripravený terén. Od správnej prípravy terénu závisí životnosť dlažby, ale aj cena kladenia dlažby.
  Odborný článok 4088
  struktura dlazby
  Máme 1308 realizátorov v oblasti Zámková dlažba:

  1. Podklad je najdôležitejší pre únosnosť

  Povrch, ktorý budeme dláždiť, treba najprv dobre pripraviť. Na tom mieste najprv vykopeme jamu s hĺbkou 40 – 70 cm, kde nasypeme piesok alebo mrazuvzdorný drvený štrk 0 – 32 mm. Hrúbka tejto vrstvy závisí od štruktúry pôdy a typu zaťaženia. Tá vrstva, nazývaná tampón,  sa valcuje a zhutňuje na príslušnú únosnosť, zároveň však nesmieme zabudnúť na musí mať   minimálny sklon 2,5 %.

  2. Drenážna fólia

  Aby sa zabránilo prieniku vody do pripravenej tampónovej vrstvy, je možné pod túto vrstvu alebo nad ňu položiť drenážnu fóliu. Takto zostane pochôdzny povrch rovný a stabilný a zabráni sa neustálym opravám, ako sú hrby, priehlbiny a vyjazdené koľaje.

  3. Drenážna vrstva

  Drenážnu vrstvu tvorí mrazuvzdorný piesok so zrnitosťou 4 – 8 mm a hrúbkou 3,5 cm. Kladie sa na drenážnu fóliu, táto vrstva sa nesmie zhutňovať vibračnou doskou a musí mať minimálny sklon. Pri kladení nám pomáhajú drevené alebo hliníkové laty, ktorými sa nakoniec vyrovná prebytočný piesok.

  Detail dláždenia: štruktúra podkladu
  Detail dláždenia: štruktúra podkladu

  4. Pokládka dlažby (dláždenie)

  Dlažobný materiál začneme ukladať do rohu, kolmo na hlavnú vstupnú líniu. Odporúča sa začať pokladať na tej časti povrchu, ktorá je najnižšia. Je dôležité dodržať medzi kockami vhodné škáry, resp. neukladať kocky alebo tvárnice blízko vedľa seba. Tým sa tiež zabráni rohovému napätiu. Na udržanie rovnej línie kladenia má byť vedená napnutá šnúra. Ďalej sa uistite, že sú dlaždice položené plocho pomocou plastového kladiva alebo plochej laty. Pozdĺž okrajov a stien je materiál dokončený rezaním alebo sekaním. Pri dláždení dbáme, aby bol povrch rovnomerne zafarbený, takže odoberáme materiál z niekoľkých paliet súčasne.

  Odborná rada zo spoločnosti VYBET s.r.o.

  1. Možné je položiť zámkovú dlažbu na už vybetónovanú plochu, alebo je potrebné betón odstrániť?

  Zámkovú dlažbu je možné položiť na vybetónovanú plochu, ak má betón dostatočnú hrúbku, nie je poškodený a ak hrúbka dlažby s podsypom dovolí položiť dlažbu do určitej stanovenej výšky.

  2. Čo je dôležité, aby zámková dlažba dlho vydržala?

  Aby vám zámková dlažba vydržala čo najdlhšie, dôležité je, aby boli dodržané podkladové vrstvy pre záťaž, na ktorú bude zhotovená spevnená plocha. Potrebná je dostatočná hrúbka dlažby pre danú záťaž a taktiež po položení zámkovej dlažby je dôležitá údržba dlažby zákazníkom (čistenie, odstránenie nečistôt, ak sa vytvoria v škárach).

  3. Prečo je zámková dlažba taká obľúbená?

  Zámková dlažba sa stala obľúbenou hlavne pre ľahké a rýchle kladenie, má širokú škálu tvarov a farieb a výhodou je to, že v prípade potreby sa dá rozobrať a znovu použiť.

  Pán Miroslav Dóka, spoločnosť VYBET s.r.o.

  5. Škárovanie dlažby a škárovacia hmota

  Po dokončení procesu kladenia dlažby treba urobiť škárovanie kremenným pieskom, ktorého spotreba je približne 2,5 - 3,0 kg/m2. Je dôležité túto prácu vykonať za suchého počasia. Prebytočný piesok sa ľahko odstráni a postup sa opakuje 2-3 krát.

  5.1 Škárovací piesok

  Nesprávny škárovací materiál môže spôsobiť zadržiavanie vody, nerovnosti povrchu a rôzne poškodenia. Okrem vhodnej šírky škáry 3 -5 mm je potrebné zvoliť aj vhodný škárovací piesok. Najčastejšie sa používa kremenný piesok s granuláciou 0,3 – 0,6 mm. Škárovací piesok musí byť primerane suchý a zbavený nečistôt, napr. hliny alebo semien.

  6. Zhutnenie vibračnou doskou

  Na vydláždenú plochu treba nakoniec použiť vibračnú dosku, je to stroj, ktorý vibráciami zhutňuje a stabilizuje podklad a materiál, z dolnej strany je pokrytý gumou, aby pri samotnom vibrovaní nedošlo k poškodeniu povrchu. Pred začiatkom prác s vibračnou doskou musíme z dlažby odstrániť zvyšky piesku a iného materiálu.

  Zhutnenie (vibrovanie) vibračnou doskou
  Zhutnenie (vibrovanie) vibračnou doskou

  6.1 Pokládka dlažby na betón

  Najbežnejšou realizáciou je kladenie dlažby na piesčitý podklad, ale je možné dlažby položiť aj na betón. Tento spôsob kladenia je vhodný na najviac zaťažované povrchy, napr. na povrch vozovky s nákladnými vozidlami. Existujúci betónový podklad vždy možno využiť na tento účel. Hlavnou nevýhodou vykonávania takýchto prác na betónovom podklade je, že v prípade výkopov musíte rozbiť betónovú dosku, čo je časovo náročná a nákladná úloha.

  7. Dláždenie – cena dláždenia (pokládky)

  Koľko stojí dláždenie (pokládka dlažby)? Cena dláždenia závisí od hĺbky výkopu, hrúbky tampónu, ktorý sa pripravuje, podľa predpokladaných zaťažení, a veľkosti dlažby. Za výkop, prípravu podkladu a vydláždenie dvora betónovými dlažbami počítajte treba vyčleniť 8 až 14 EUR/m2.

  Odborný článok 4088
  Autor: Daibau casopis
  Máme 1308 realizátorov v oblasti Zámková dlažba:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Zámková dlažba?

  Máme 1308 realizátorov v oblasti Zámková dlažba:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 1308 realizátorov v oblasti Zámková dlažba
  9.5
  0

  STEIN - Mal


  8.6
  0

  Vincent Holub


  8.7
  0

  Mstav-Michal Šarközy


  8.5
  3

  Radoslav Olah


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené