Pre oblasť

  Pokládka obrubníkov

  Článok si prečítalo viac ako 6539+ používateľov
  Obrubník je prvok, ktorý slúži na ohraničenie plôch, takže ako taký je neodmysliteľnou súčasťou vonkajšej úpravy priestorov – pojazdných a pochôdznych plôch. V závislosti od účelu použitia existujú tri druhy obrubníkov: záhradné, dvorové a cestné obrubníky. Pevnejšie, hrubšie obrubníky sa používajú na inžinierske stavby, na úpravu chodníkov, ciest, parkovísk a ulíc. Tenšie, menšie obrubníky sa používajú na úpravu záhrad, parkov, chodníčkov a cestičiek.
  Odborný článok 6539
  kladenie obrubnikov
  Máme 1522 realizátorov v oblasti Zámková dlažba:

  1. Rozmery obrubníkov

  V stavebníctve, presnejšie v inžinierskych stavbách, sú obrubníky nepostrádateľným prvkom, preto sa vyrábajú v rôznych veľkostiach a z rôznych materiálov. Používajú sa obrubníky rôznych rozmerov, od 5,5 cm × 20 cm × 100 cm do 15 cm × 24 cm × 100 cm. Treba prihliadať na to, že kladenie menších obrubníkov je vďaka nižšej hmotnosti jednotlivých kusov jednoduchšie, ale viacej práce bude so škárovaním.

  Záhradné (dvorové) betónové obrubníky:

  • obrubník 5,5/20, pologuľatý,
  • obrubník 5,5/20, rovný,
  • obrubník 5,5/25, pologuľatý,
  • obrubník 6 šikmý,
  • obrubník 8 šikmý,
  • obrubník 8 rovný.

  Cestné betónové obrubníky:

  • obrubník 10 šikmý,
  • obrubník 12 šikmý,
  • obrubník 15 šikmý,
  • obrubník 15 šikmý s drážkou.

  2. Pokládka obrubníkov: druhy a materiály obrubníkov

  Podľa účelu a materiálu rozlišujeme niekoľko typov obrubníkov. Pred obstaraním obrubníkov alebo ich položením je potrebné informovať sa o vlastnostiach každého druhu, pretože to môže ovplyvniť rýchlosť kladenia obrubníkov a kvalitu práce. Používajú sa cestné obrubníky, dvorové obrubníky a záhradné obrubníky. Cestné obrubníky musia odolávať veľkej sile, preto sa najčastejšie vyrábajú z betónu. Do dvorov a záhrad sa okrem betónových obrubníkov dajú použiť aj iné, dekoratívne obrubníky, kamenné, drevené alebo kovové, keďže sú vystavené len vplyvom poveternostných podmienok.

  3. Ako sa kladú obrubníky?

  3.1. Podklad pre kladenie obrubníkov

  Ak chcete vykonať pokládku obrubníkov, najskôr je potrebné vykopať kanál, do ktorého sa vyhotoví betónový základ s hrúbkou asi 20 cm. Betón pevnostnej triedy C16/20 sa používa na záhradné povrchy.  Keď ide o kladenie obrubníkov na vozovky a iné pojazdné plochy,  potrebné je osadiť betón vyššej pevnostnej triedy, napr. C20/25 alebo C25/30. V tomto prípade sa pozdĺž obrubníkov kladú aj výstužné tyče, a to minimálne s priemerom 12 mm.

  3.2. Obrubníky a odvodnenie

  Každá kvalitná pokládka obrubníkov musí mať aj kvalitne riešenú drenáž. Drenáž je systém na odvádzanie vody z vozovky. Po položení obrubníkov by voda nemohla odtekať do okolitej pôdy, zostávala by na ceste. Aby sa tomu zabránilo, asfaltovanie alebo dláždenie plôch sa vykonáva pod určitým sklonom a pozdĺž obrubníkov sa nechávajú drenážne otvory a vpusty, aby voda odtekala z cesty alebo chodníka. Preto je veľmi dôležité správne vykonať aj drenáž, aby voda mohla nehatene odtekať.

  Kvalitne položené obrubníky majú aj kvalitne navrhnuté a realizované odvodnenie
  Kvalitne položené obrubníky majú aj kvalitne navrhnuté a realizované odvodnenie

  3.3. Pokládka obrubníkov

  Keď je podklad pripravený, môže sa začať s kladením obrubníkov. Obrubníky sa kladú na dobre vytvrdnutý betónový podklad s minimálnou vzdialenosťou 5 mm. V prípade pojazdných plôch bude táto vzdialenosť minimálne 10 mm. Betónové obrubníky 15 s drážkou sa kladú vo vzdialenosti 5 mm, bez škárovania. Obrubníky treba uložiť do betónového lôžka. Výškové rozdiely obrubníkov sa vyrovnávajú doklepávaním dreveným alebo gumovým kladivom. Po vyrovnaní treba po stranách obrubníkov naniesť betónovú zmes (zaliať obrubníky betónom), ak to spôsob kladenia obrubníkov umožňuje, odporúča sa to robiť z oboch strán, pre vytvorenie bočnej podpory obrubníkov.

  3.4. Škárovanie obrubníkov

  Po uložení obrubníkov nasleduje škárovanie, ktoré je potrebné vykonať čo najpozornejšie. Škárovanie obrubníkov zaisťuje ich pevnosť a odolnosť a zabraňuje pohybu. V skutočnosti, ak sa použije kvalitná škárovacia hmota, obrubníky zostanú pevne stáť na svojom mieste.  Je potrebné si uvedomiť, že jeden rozkývaný obrubník spôsobí rozkývanie ďalších obrubníkov, preto je dôležité zvoliť vhodnú a dostatočne odolnú škárovaciu hmotu a vykonať kvalitné škárovanie. Preto sa na škárovanie najčastejšie volí cementová hmota. Škáry by mali byť hlboké asi 10 mm pre obrubníky vedľa vozoviek a 5 mm pre pochôdzne plochy, dvory a záhradu. Keď škáry vyschnú, kladenie obrubníkov je hotové.

  Správnym tvarovaním škár zabránime drobeniu vrchných vrstiev v spojoch, kde dochádza k dynamickému a statickému zaťaženiu. Tým je kladenie obrubníkov dokončené.
  Pokládka obrubníkov - vyrovnanie výškových rozdielov obrubníkov pred škárovaním
  Pokládka obrubníkov - vyrovnanie výškových rozdielov obrubníkov pred škárovaním

  4. Je pokládka obrubníkov náročná práca?

  Ak vás zaujíma, či kladenie obrubníkov zvládnete aj sami, odpoveď je áno. Ide o pomerne nenáročnú úlohu, ktorá si nevyžaduje osobitné skúsenosti. Kladenie obrubníkov je však fyzicky dosť namáhavé, pretože niektoré obrubníky sú veľmi ťažké. Ak sa rozhodnete pracovať svojpomocne, myslite na to, že pri zdvíhaní, presúvaní a usporiadaní týchto betónových prvkov budete určite potrebovať pomoc. Vo všeobecnosti však platí pravidlo, že kladenie obrubníkov bude úspešné, ak budete postupovať podľa uvedených pokynov. Sme si istí, že všetko úspešne zvládnete.

  5. Pokládka obrubníkov – cena

  V cene kladenia obrubníkov je príprava betónového podkladu, realizácia odvodnenia a položenie a škárovanie obrubníkov. Cena sa môže líšiť v závislosti od typu obrubníka a dodávateľa, spravidla si však treba pripraviť 10 až  20 EUR/m.

  Správna pokládka obrubníkov je pre dlhú životnosť obrubníkov najdôležitejšia, preto vyhľadajte skúseného zhotoviteľa.

  Odborný článok 6539
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Zámková dlažba?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 1522 realizátorov v oblasti Zámková dlažba:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené