Pre oblasť

  Pokládka obrubníkov

  Článok si prečítalo viac ako 3096+ používateľov
  Obrubník je prvok, ktorý slúži na ohraničenie plôch, takže ako taký je neodmysliteľnou súčasťou vonkajšej úpravy priestorov – pojazdných a pochôdznych plôch. V závislosti od účelu použitia existujú tri druhy obrubníkov: záhradné, dvorové a cestné obrubníky. Pevnejšie, hrubšie obrubníky sa používajú na inžinierske stavby, na úpravu chodníkov, ciest, parkovísk a ulíc. Tenšie, menšie obrubníky sa používajú na úpravu záhrad, parkov, chodníčkov a cestičiek.
  Odborný článok 3096
  kladenie obrubnikov
  Máme 1138 realizátorov v oblasti Zámková dlažba:

  1. Rozmery obrubníkov

  V stavebníctve, presnejšie v inžinierskych stavbách, sú obrubníky nepostrádateľným prvkom, preto sa vyrábajú v rôznych veľkostiach a z rôznych materiálov. Používajú sa obrubníky rôznych rozmerov, od 5,5 cm × 20 cm × 100 cm do 15 cm × 24 cm × 100 cm. Treba prihliadať na to, že kladenie menších obrubníkov je vďaka nižšej hmotnosti jednotlivých kusov jednoduchšie, ale viacej práce bude so škárovaním.

  Záhradné (dvorové) betónové obrubníky:

  • obrubník 5,5/20, pologuľatý,
  • obrubník 5,5/20, rovný,
  • obrubník 5,5/25, pologuľatý,
  • obrubník 6 šikmý,
  • obrubník 8 šikmý,
  • obrubník 8 rovný.

  Cestné betónové obrubníky:

  • obrubník 10 šikmý,
  • obrubník 12 šikmý,
  • obrubník 15 šikmý,
  • obrubník 15 šikmý s drážkou.

  2. Pokládka obrubníkov: druhy a materiály obrubníkov

  Podľa účelu a materiálu rozlišujeme niekoľko typov obrubníkov. Pred obstaraním obrubníkov alebo ich položením je potrebné informovať sa o vlastnostiach každého druhu, pretože to môže ovplyvniť rýchlosť kladenia obrubníkov a kvalitu práce. Používajú sa cestné obrubníky, dvorové obrubníky a záhradné obrubníky. Cestné obrubníky musia odolávať veľkej sile, preto sa najčastejšie vyrábajú z betónu. Do dvorov a záhrad sa okrem betónových obrubníkov dajú použiť aj iné, dekoratívne obrubníky, kamenné, drevené alebo kovové, keďže sú vystavené len vplyvom poveternostných podmienok.

  3. Ako sa kladú obrubníky?

  3.1. Podklad pre kladenie obrubníkov

  Ak chcete vykonať pokládku obrubníkov, najskôr je potrebné vykopať kanál, do ktorého sa vyhotoví betónový základ s hrúbkou asi 20 cm. Betón pevnostnej triedy C16/20 sa používa na záhradné povrchy.  Keď ide o kladenie obrubníkov na vozovky a iné pojazdné plochy,  potrebné je osadiť betón vyššej pevnostnej triedy, napr. C20/25 alebo C25/30. V tomto prípade sa pozdĺž obrubníkov kladú aj výstužné tyče, a to minimálne s priemerom 12 mm.

  3.2. Obrubníky a odvodnenie

  Každá kvalitná pokládka obrubníkov musí mať aj kvalitne riešenú drenáž. Drenáž je systém na odvádzanie vody z vozovky. Po položení obrubníkov by voda nemohla odtekať do okolitej pôdy, zostávala by na ceste. Aby sa tomu zabránilo, asfaltovanie alebo dláždenie plôch sa vykonáva pod určitým sklonom a pozdĺž obrubníkov sa nechávajú drenážne otvory a vpusty, aby voda odtekala z cesty alebo chodníka. Preto je veľmi dôležité správne vykonať aj drenáž, aby voda mohla nehatene odtekať.

  Kvalitne položené obrubníky majú aj kvalitne navrhnuté a realizované odvodnenie
  Kvalitne položené obrubníky majú aj kvalitne navrhnuté a realizované odvodnenie

  3.3. Pokládka obrubníkov

  Keď je podklad pripravený, môže sa začať s kladením obrubníkov. Obrubníky sa kladú na dobre vytvrdnutý betónový podklad s minimálnou vzdialenosťou 5 mm. V prípade pojazdných plôch bude táto vzdialenosť minimálne 10 mm. Betónové obrubníky 15 s drážkou sa kladú vo vzdialenosti 5 mm, bez škárovania. Obrubníky treba uložiť do betónového lôžka. Výškové rozdiely obrubníkov sa vyrovnávajú doklepávaním dreveným alebo gumovým kladivom. Po vyrovnaní treba po stranách obrubníkov naniesť betónovú zmes (zaliať obrubníky betónom), ak to spôsob kladenia obrubníkov umožňuje, odporúča sa to robiť z oboch strán, pre vytvorenie bočnej podpory obrubníkov.

  3.4. Škárovanie obrubníkov

  Po uložení obrubníkov nasleduje škárovanie, ktoré je potrebné vykonať čo najpozornejšie. Škárovanie obrubníkov zaisťuje ich pevnosť a odolnosť a zabraňuje pohybu. V skutočnosti, ak sa použije kvalitná škárovacia hmota, obrubníky zostanú pevne stáť na svojom mieste.  Je potrebné si uvedomiť, že jeden rozkývaný obrubník spôsobí rozkývanie ďalších obrubníkov, preto je dôležité zvoliť vhodnú a dostatočne odolnú škárovaciu hmotu a vykonať kvalitné škárovanie. Preto sa na škárovanie najčastejšie volí cementová hmota. Škáry by mali byť hlboké asi 10 mm pre obrubníky vedľa vozoviek a 5 mm pre pochôdzne plochy, dvory a záhradu. Keď škáry vyschnú, kladenie obrubníkov je hotové.

  Správnym tvarovaním škár zabránime drobeniu vrchných vrstiev v spojoch, kde dochádza k dynamickému a statickému zaťaženiu. Tým je kladenie obrubníkov dokončené.
  Pokládka obrubníkov - vyrovnanie výškových rozdielov obrubníkov pred škárovaním
  Pokládka obrubníkov - vyrovnanie výškových rozdielov obrubníkov pred škárovaním

  4. Je pokládka obrubníkov náročná práca?

  Ak vás zaujíma, či kladenie obrubníkov zvládnete aj sami, odpoveď je áno. Ide o pomerne nenáročnú úlohu, ktorá si nevyžaduje osobitné skúsenosti. Kladenie obrubníkov je však fyzicky dosť namáhavé, pretože niektoré obrubníky sú veľmi ťažké. Ak sa rozhodnete pracovať svojpomocne, myslite na to, že pri zdvíhaní, presúvaní a usporiadaní týchto betónových prvkov budete určite potrebovať pomoc. Vo všeobecnosti však platí pravidlo, že kladenie obrubníkov bude úspešné, ak budete postupovať podľa uvedených pokynov. Sme si istí, že všetko úspešne zvládnete.

  5. Pokládka obrubníkov – cena

  V cene kladenia obrubníkov je príprava betónového podkladu, realizácia odvodnenia a položenie a škárovanie obrubníkov. Cena sa môže líšiť v závislosti od typu obrubníka a dodávateľa, spravidla si však treba pripraviť 10 až  20 EUR/m.

  Správna pokládka obrubníkov je pre dlhú životnosť obrubníkov najdôležitejšia, preto vyhľadajte skúseného zhotoviteľa.

  Odborný článok 3096
  Autor: Daibau casopis
  Máme 1138 realizátorov v oblasti Zámková dlažba:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 1138 realizátorov v oblasti Zámková dlažba:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 1138 realizátorov v oblasti Zámková dlažba
  8.8
  0

  SAMOSTAV s.r.o.


  9.5
  0

  SOVUS s.r.o.


  10
  1

  PrizeX s.r.o.


  8.7
  0

  Zámková dlažba BN


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti ZÁMKOVÁ DLAŽBA?

 • Zámková dlažba Bratislava
 • Zámková dlažba Banská Bystrica
 • Zámková dlažba Košice
 • Zámková dlažba Nitra
 • Zámková dlažba Prešov
 • Zámková dlažba Žilina
 • Zámková dlažba Bardejov
 • Zámková dlažba Humenné
 • Zámková dlažba Komárno
 • Zámková dlažba Levice
 • Zámková dlažba Liptovský Mikuláš
 • Zámková dlažba Lučenec
 • Zámková dlažba Martin
 • Zámková dlažba Michalovce
 • Zámková dlažba Nové Zámky
 • Zámková dlažba Piešťany
 • Zámková dlažba Poprad
 • Zámková dlažba Považská Bystrica
 • Zámková dlažba Prievidza
 • Zámková dlažba Ružomberok
 • Zámková dlažba Spišská Nová Ves
 • Zámková dlažba Topoľčany
 • Zámková dlažba Trenčín
 • Zámková dlažba Trnava
 • Zámková dlažba Zvolen
 • Zámková dlažba Bánovce nad Bebravou
 • Zámková dlažba Brezno
 • Zámková dlažba Bytča
 • Zámková dlažba Čadca
 • Zámková dlažba Detva
 • Zámková dlažba Dolný Kubín
 • Zámková dlažba Dunajská Streda
 • Zámková dlažba Galanta
 • Zámková dlažba Gelnica
 • Zámková dlažba Hlohovec
 • Zámková dlažba Ilava
 • Zámková dlažba Kežmarok
 • Zámková dlažba Krupina
 • Zámková dlažba Kysucké Nové Mesto
 • Zámková dlažba Levoča
 • Zámková dlažba Malacky
 • Zámková dlažba Medzilaborce
 • Zámková dlažba Myjava
 • Zámková dlažba Námestovo
 • Zámková dlažba Nové Mesto nad Váhom
 • Zámková dlažba Partizánske
 • Zámková dlažba Pezinok
 • Zámková dlažba Poltár
 • Zámková dlažba Púchov
 • Zámková dlažba Revúca
 • Zámková dlažba Rimavská Sobota
 • Zámková dlažba Rožňava
 • Zámková dlažba Sabinov
 • Zámková dlažba Šaľa
 • Zámková dlažba Senec
 • Zámková dlažba Senica
 • Zámková dlažba Skalica
 • Zámková dlažba Snina
 • Zámková dlažba Sobrance
 • Zámková dlažba Stará Ľubovňa
 • Zámková dlažba Stropkov
 • Zámková dlažba Svidník
 • Zámková dlažba Trebišov
 • Zámková dlažba Turčianske Teplice
 • Zámková dlažba Tvrdošín
 • Zámková dlažba Veľký Krtíš
 • Zámková dlažba Vranov nad Topľou
 • Zámková dlažba Žarnovica
 • Zámková dlažba Žiar nad Hronom
 • Zámková dlažba Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené