Pre oblasť

  Skladba plochej strechy

  Článok si prečítalo viac ako 6565+ používateľov
  Pri všetkých strechách je dôležité čo najrýchlejšie odvedenie vody zo strešnej krytiny. Samozrejme, aby to bolo možné, všetky materiály by mali byť kvalitné, správne použité a súčasne dostatočne izolujúce, aby poskytli maximálnu ochranu interiéru budovy. Dôležitá je skladba plochej strechy, prvky, z ktorých pozostáva, predovšetkým vodotesná hydroizolačná vrstva, tvorená napríklad zváranými bitúmenovými pásmi, pretože kvôli malému sklonu voda zo strechy odteká oveľa pomalšie.
  Odborný článok 6565
  skladba plochej strechy
  Máme 911 realizátorov v oblasti Plochá strecha:

  1. Plochá strecha - typy 

  V tejto súvislosti spomenieme niektoré technické riešenia pri realizácii klasickej teplej plochej strechy s bitúmenovou strešnou krytinou, klasickej plochej strechy s dokončovacou vrstvou zo štrku a pochôdznej obrátenej (inverznej) plochej strechy s vymývanými betónovými doskami. Tieto riešenia sa vzťahujú na tzv. klasické alebo základné verzie plochých striech.

  2. Klasická plochá strecha – detaily

  Systém klasickej bitúmenovej teplej plochej strechy je považovaný za jednoduchý, funkčný a cenovo optimálny a je použiteľný prakticky pre všetky typy stavieb.

  Klasická teplá plochá strecha s bitúmenovou fóliou
  Klasická teplá plochá strecha s bitúmenovou fóliou

  2.1. Vystužená betónová doska, základný bitúmenový náter a parozábrana

  Pri realizácii klasickej teplej plochej strechy nad železobetónovou stropnou doskou sa inštaluje parotesná fólia a následne tepelná izolácia, na ktorú sa kladie dvojitá hydroizolačná vrstva. Horná vrstva hydroizolácie je chránená bridlicovým posypom. Medzi parozábranou a vystuženou betónovou stropnou doskou je základný bitúmenový náter.

  Nosný podklad – železobetónová doska natretá bitúmenom musí byť pred aplikáciou parozábrany čistá a suchá.

  Parozábrana vzniká zváraním bitúmenových pásov, ktoré majú v jadre výstuž zo sklenenej vlny a ALU fólie, ktorá zabraňuje prestupu vodnej pary priamo do tepelnej izolácie. V tomto prípade ide o difúzne uzavretý systém, ktorý zabezpečuje účinnú „obranu“ proti prenikaniu a prestupu pary do tepelnej izolácie, čím by sa znížili izolačné vlastnosti materiálu.

  2.2. Tepelná izolácia

  Asi nie je potrebné zdôrazňovať, že tepelná izolácia okrem znižovania tepelných strát objektu slúži na vytvorenie príjemnej mikroklímy v obytných priestoroch v lete aj v zime. Na tepelnú izoláciu strechy bez balastu je najvhodnejší EPS, pretože na rozdiel od XPS sa v dôsledku teplotných rozdielov dosky nezmršťujú, nenaťahujú a nedeformujú. Tepelná izolácia sa zvyčajne kladie v dvoch vrstvách s presadenými spojmi, ktoré by mali byť čo najtesnejšie. EPS má vysokú pevnosť v tlaku, nízku hmotnosť, jednoduché spracovanie, výborné izolačné vlastnosti a je cenovo dostupný.

  2.3. Hydroizolácia, bridlicový posyp

  Poslednou vrstvou klasickej teplej plochej strechy je hydroizolácia a dokončovací bridlicový posyp. Pri klasickej nezaťaženej plochej streche je hydroizolácia vystavená rôznym vonkajším poveternostným vplyvom. Preto je dôležité realizovať ju v dvoch vrstvách. Na finálnu hydroizoláciu sa používajú kvalitné polymér-bitúmenové pásy. Jedným z takýchto kvalitných materiálov je IZOTEKT s posypom.

  Polymér-bitúmenové pásy sú vystužené pružnými a odolnými polyesterovými nosičmi a potiahnuté modifikovaným bitúmenom, ktorý je veľmi odolný voči vonkajším teplotám.

  Finálne vrstvy hydroizolácie je potrebné upevniť mechanicky. Kotvy sa zvyčajne umiestňujú pod záhyby prvej hydroizolačnej vrstvy cez tepelnú izoláciu do nosnej konštrukcie. Prvá vrstva hydroizolácie musí zabezpečiť celistvosť zvarových spojov. Inštaluje sa konečná (druhá) vrstva hydroizolácie, spoje sa zhotovujú plameňovým zváraním. Vrchná strana finálnej vrstvy hydroizolácie je chránená bridlicovým posypom. 

  3. Klasická zaťažená plochá strecha – detaily

  Skladba klasickej zaťaženej plochej strechy je v podstate rovnaká. Zaťaženie je vo forme finálnej vrstvy štrku, ktorá je oddelená od dvoch finálnych vrstiev hydroizolácie difúzne otvorenou separačnou vrstvou. Vrstvy klasickej zaťaženej strechy sa zhotovujú v nasledujúcom poradí (zdola nahor): vystužená doska s betónom pod spádom, základný bitúmenový náter, prvá vrstva tepelnej izolácie EPS, druhá vrstva tepelnej izolácie EPS, potom hydroizolácia v dvoch vrstvách a difúzne otvorená izolačná vrstva, potom posypanie štrkom.

  Priečny rez klasickej zaťaženej plochej strechy
  Priečny rez klasickej zaťaženej plochej strechy 

  4. Obrátená plochá strecha – detaily

  Tretím príkladom sú obrátené ploché strechy. Klasická a inverzná plochá strecha sa líšia v detailoch, keďže finálna vrstva hydroizolácie na inverznej plochej streche sa nachádza pod vrstvou tepelnej izolácie. Obrátená plochá strecha má tieto vrstvy: vystužená betónová doska so spádom, bitúmenový základný náter, dvojvrstvová hydroizolácia, tepelná izolácia z XPS, a umytý štrk, na ktorý sa ukladajú vymývané betónové dosky.

  Obrátená pochôdzna plochá strecha s vymývanými doskami
  Obrátená pochôdzna plochá strecha s vymývanými doskami 
  Odborný článok 6565
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Plochá strecha?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 911 realizátorov v oblasti Plochá strecha:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené