articles_articles

  Hydroizolácia plochej strechy

  Plochá strecha je jednou z najcharakteristickejších vlastností moderných budov. Umožňuje lepšie využitie priestoru. Aby ste si však mohli bezstarostne užívať pod takouto strechou, dôležitá je dobrá hydroizolácia plochej strechy.
  Odborný článok 492
  plocha-strecha.jpg
  Máme 506 realizátorov v oblasti Plochá strecha:

  1. Kedy sa rozhodnúť pre plochú strechu?

  S plochou strechou oveľa lepšie využijete priestor, pretože zo strechy sa môže stať napríklad ďalšia terasa. Napriek týmto výhodám je správna konštrukcia plochej strechy náročnejšia a nákladnejšia ako klasická šikmá strecha, takže to neriešte sami, najmä ak nemáte skúsenosti. Cena plochej strechy vo veľkej miere závisí od jej sklonu, skladby a možnej pochôdznosti. Pochôdzna alebo zelená plochá strecha je oveľa drahšia ako nepochôdzna. Kľúčovým krokom pri realizácii plochej strechy je správna inštalácia hydroizolácie.

  2. Skladba plochej strechy

  Podľa zloženia existuje niekoľko druhov plochých striech, podľa poradia montáže, hrúbky a druhu materiálu. Plochá strecha zvyčajne obsahuje tieto vrstvy od konštrukcie po povrch: ochrannú vrstvu zo štrku, filtračnú vrstvu z polypropylénovej plsti a tepelnú izoláciu, ktorá sa zvyčajne umiestňuje pod hydroizoláciu; ak je poradie tepelnoizolačnej a hydroizolačnej vrstvy strešného plášťa opačné, ide o tzv. obrátenú plochú strechu. Potom nasleduje hydroizolačná fólia, ktorá zabráni prenikaniu vlhkosti, dažďa a snehu. Toto je kľúčová vrstva plochej strechy, zabezpečuje kvalitu a životnosť strechy bez ohľadu na to, ako je vyrobená. Potom nasleduje ďalšia izolácia v podobe polystyrénu, parozábrany, bitúmenového základného náteru, špeciálneho betónu pre ploché strechy (pridávajú sa protišmykové prísady) a vybraného strešného materiálu. Ak chcete zelenú strechu, na hydroizoláciu sa nainštaluje drenáž, ochrana pred koreňmi rastlín a rastlinný substrát.

  Odborná rada zo spoločnosti GAMAT, s.r.o.

  1. Čo je to hydroizolácia plochej strechy a prečo je dôležitá?

  Hydroizolácia je izolácia, ktorá bráni prieniku vody do strešnej konštrukcie, stavebnej konštrukcie a ďalej do vnútorných priestorov stavby. Kvalitná a kvalitne spracovaná hydroizolácia zvládne zabrániť prieniku vodného živlu v akejkoľvek podobe. Používa sa hlavne na miestach, kde by voda mohla robiť najväčšie ťažkosti. V exteriéri sa jedná hlavne o ploché strechy alebo terasy a v interiéri ide najčastejšie o kúpeľne. Hydroizolácie sa delia podľa použitého materiálu na niekoľko druhov a to živočné, plastové a polyetylénové.

  2. Čo je lepšia voľba: asfaltové pásy alebo pvc fólie? Ktoré sú ich výhody, resp. nevýhody?

  Nie je asfaltový pás ako asfaltový pás a pvc fólia ako pvc fólia. Každý z týchto materiálov sa rozdeľuje na niekoľko modifikácií od ktorých priamo závisí aj kvalita hydroizolácie. Každá tzv. modifikácia hydroizolačného materiálu má vplyv na kvalitu, životnosť a vlastnosti materiálu.

  Asfaltové pásy sa rozdelujú na SBS modifikáciu, APP modifikáciu, APAO modifikáciu a na klasické oxidované asfaltové pásy. Modifikované asfaltové pásy APP a APAO sa vyznačujú neporovnateľne vyššou kvalitou a životnosťou ako klasické asfaltové pásy a hydroizolačné fólie bežne dostupné na trhu. Modifikácia APP a APAO je vystužená polyesterovou nosnou vložkou a v spolupráci s modifikovaným asfaltom umožňuje 45% až 80% rozťažnosť materiálu bez jeho porušenia. Pásy s modifikáciou APP a APAO vplyvom starnutia nepraskajú, zostávajú celistvé a sú určené do najextrémnejších podmienok. Je možné ich aplikovať horákom už od -30°C a tečú pri povrchových teplotách vyšších ako 150 °C. Strecha je vďaka celoplošnému minerálnemu posypu z prírodnej bridlice počas svojej životnosti bezúdržbová a pochôdzna. Medzi najpoužívanejšie asfaltové pásy na Slovensku patria vďaka svojej dostupnosti a hlavne cene asfaltové pásy s modifikáciou SBS. Pri realizácií sa preto treba zamyslieť či vsadiť na kvalitu modifikácie APP alebo APAO, alebo šetriť s modifikáciou SBS alebo s oxidovanými asfaltovými pásmi.

  MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY  

  VÝHODY:

  + životnosť 35 až 45 rokov (pri jednej vrstve modifikácie APP alebo APAO, pri modifikácii SBS je životnosť kratšia)
  + skvelá UV ochrana
  + celoplošné nalepenie
  + dobrá rozťažnosť
  + odolné na mechanické poškodenie
  + nekrehne a nezvetráva (neplatí pre SBS modifikáciu)
  + bez nutnosti kotvenia
  + možnosť aplikácie na pôvodnú vrstvu
  + vytvára jednoliaty celok
  + záruka od 10 do 35 rokov
  + plne pochôdzne (neplatí pre SBS modifikáciu)

  NEVÝHODY:

  - vyššia hmotnosť na m2
  - nižšia kvalita a životnosť SBS modifikácie a oxidovaných asfaltových pásov

  HYDROIZOLAČNÉ FÓLIE PVC/TPO

  Hydroizolačná fólia je rýchly a jednoduchý spôsob izolácie strechy. Pri realizácií je nutné oddeliť PVC fóliu od pôvodnej krytiny a zateplenia separačnou geotextíliou. Pri PVC fóliách je otázny ich vplyv na životné prostredie. PVC fólie obsahujú monomerické zmäkčovadlá, tie sa z fólie postupne uvoľňujú a fólia následkom stráca pružnosť a krehne. TPO fólie, alebo tzv. termoplastické polyolefíny, sú modernou verziou PVC fólií. Na rozdiel od PVC majú menšiu ekologickú stopu a dlhšiu životnosť. Nie sú zdraviu škodlivé a používajú sa aj pri styku s pitnou vodou. PVC a TPO fólie sa kotvia do plochy strechy a prvkov strechy. Namiesto kotvenia je možné použiť balastový systém tzv. zaťaženie štrkom alebo zaťaženie zelenou strechou. 

  VÝHODY:

  + dobrá rozťažnosť
  + jednoduchá realizácia
  + dobrá priedušnosť
  + záruka od 6 do 10 rokov

  NEVÝHODY:

  - nekompatibilita s materiálmi
  - životnosť TPO 25 až 30 rokov
  - životnosť PVC a mPVC 15 až 20 rokov
  - krehne a stráca pružnosť
  - znečisťuje sa (tmavne)
  - zmršťuje sa a zvetráva
  - slabá UV ochrana
  - náchylné na mechanické poškodenie
  - kotvenie (rozvrtaná strecha, kotvy robia po čase problémy hydroizolačnej vrstve, častokrát sa stáva, že kotva časom prenikne cez hydroizoláciu a tá sa stáva defektnou).

  3. Dá sa predísť zatekaniu plochej strechy?

  Prieskumom a výberom správnej realizačnej spoločnosti sa vyhnete problémom s vašou strechou v budúcnosti. Vymeňte všetky nedostatky plochej strechy za jej kvality. Poruchy plochých striech rozdeľujeme na niekoľko typov a to: statické poruchy, vodotesnosť izolácie, konštrukčné detaily, stavebné a fyzikálne poruchy. Predísť takýmto poruchám a teda nechcenému zatekaniu sa dá jednoducho. Vyvarujte sa týmto chybám a predídete zatekaniu plochej strechy.

  4. Prečo vznikajú poruchy na strechách?

  - nesprávne vstupné údaje
  - zlý návrh technického riešenia
  - zlá projektová dokumentácia
  - nekvalitné materiály a konštrukčné prvky
  - rozdielna životnosť jednotlivých materiálov a komponentov, nezlučiteľnosť
  - nesprávna realizácia
  - nesprávne používanie
  - nesprávna manipulácia s materiálmi
  - živelné katastrofy, havárie a pod.
  - nekvalifikované požiadavky
  - nerealistické požiadavky
  - šetrenie financiami na úkor kvality
  - chyby projektanta
  - chyba výrobcu materiálov
  - nekvalitný servis
  - chyba realizátora
  - neopatrnosť firmy a pracovníkov
  - neznalosť

  Pán Matúš Garb, spoločnosť GAMAT, s.r.o.

  3. Hydroizolácia pre ploché strechy

  Existuje niekoľko druhov hydroizolácií pre ploché strechy. Spravidla sú vo forme PVC fólie, takže porovnáme dva typické druhy. Strešná fólia Haniplan MP 150 PVC je odolná proti opotrebovaniu, koreňom a ohňu. Je ľahká a elastická, ale zároveň sa vyznačuje mimoriadnou pevnosťou a stabilitou. Fólia je vo forme pásov v dvojmetrovej šírke, takže sa kladie veľmi rýchlo a ľahko. Je šedočiernej farby, preto môže byť použitá ako finálna vrstva plochej strechy; pri väčších množstvách dokonca existuje možnosť zvoliť si aj inú farbu. Alternatívnou hydroizolačnou fóliou je Sintofoil RG, ktorá je k dispozícii v hrúbkach od 1,5 mm do 1,8 mm. Tento typ hydroizolácie je odolný aj proti opotrebovaniu, roztrhnutiu, koreňom a ohňu.

  Výberom kvalitnej hydroizolácie a dobrého dodávateľa môže plochá strecha slúžiť bez problémov celé desaťročia.

  Zváranie bitúmenovej hydroizolácie na plochej streche
  Zváranie bitúmenovej hydroizolácie na plochej streche

  Ak sa rozhodnete pre plochú, obyčajnú alebo zelenú strechu, pochôdznu alebo nepochôdznu, môžete nás kontaktovať aj na DaiBau.sk. Na našej webovej stránke nájdete ďalšie rady týkajúce sa tejto témy, ale aj dodávateľov a výrobcov, s ktorými spolupracujeme, a ktorí  v súlade s vaším dopytom pripravia vhodnú ponuku.

  Informácie o cenách nájdete v kalkulačke cien.

   

  Odborný článok 492
  Autor: Daibau casopis
  Máme 506 realizátorov v oblasti Plochá strecha:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  ODPORUČENÍ POSKYTOVATELIA V OBLASTI PLOCHÁ STRECHA
  9.2
  0

  DUM, s.r.o.

  Masarykova 16,, 08001 Prešov
  9.2
  0

  M&T systémy, s.r.o.

  Žitná 13, 01009 Žilina
  8.7
  0

  RM strechy, s.r.o.

  Nová 598/16, 97217 Kanianka
  9.3
  0

  Tipstav s.r.o.

  Ľ. Podjavorinskej 17,, 97101 Prievidza
  8.6
  0

  One Building Co., s.r.o. ,

  Odeská 45, 82106 Bratislava
  9.9
  0

  Ján Jarik - MALKO

  Opatovce Nad Nitrou 193, 97202 Opatovce nad Nitrou
  Máme 506 realizátorov v oblasti Plochá strecha:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI PLOCHÁ STRECHA?

 • Plochá strecha Bánovce nad Bebravou
 • Plochá strecha Banská Bystrica
 • Plochá strecha Bardejov
 • Plochá strecha Bratislava
 • Plochá strecha Brezno
 • Plochá strecha Bytča
 • Plochá strecha Čadca
 • Plochá strecha Detva
 • Plochá strecha Dolný Kubín
 • Plochá strecha Dunajská Streda
 • Plochá strecha Galanta
 • Plochá strecha Gelnica
 • Plochá strecha Hlohovec
 • Plochá strecha Humenné
 • Plochá strecha Ilava
 • Plochá strecha Kežmarok
 • Plochá strecha Komárno
 • Plochá strecha Košice
 • Plochá strecha Krupina
 • Plochá strecha Kysucké Nové Mesto
 • Plochá strecha Levice
 • Plochá strecha Levoča
 • Plochá strecha Liptovský Mikuláš
 • Plochá strecha Lučenec
 • Plochá strecha Malacky
 • Plochá strecha Martin
 • Plochá strecha Medzilaborce
 • Plochá strecha Michalovce
 • Plochá strecha Myjava
 • Plochá strecha Námestovo
 • Plochá strecha Nitra
 • Plochá strecha Nové Mesto nad Váhom
 • Plochá strecha Nové Zámky
 • Plochá strecha Partizánske
 • Plochá strecha Pezinok
 • Plochá strecha Piešťany
 • Plochá strecha Poltár
 • Plochá strecha Poprad
 • Plochá strecha Považská Bystrica
 • Plochá strecha Prešov
 • Plochá strecha Prievidza
 • Plochá strecha Púchov
 • Plochá strecha Revúca
 • Plochá strecha Rimavská Sobota
 • Plochá strecha Rožňava
 • Plochá strecha Ružomberok
 • Plochá strecha Sabinov
 • Plochá strecha Šaľa
 • Plochá strecha Senec
 • Plochá strecha Senica
 • Plochá strecha Skalica
 • Plochá strecha Snina
 • Plochá strecha Sobrance
 • Plochá strecha Spišská Nová Ves
 • Plochá strecha Stará Ľubovňa
 • Plochá strecha Stropkov
 • Plochá strecha Svidník
 • Plochá strecha Topoľčany
 • Plochá strecha Trebišov
 • Plochá strecha Trenčín
 • Plochá strecha Trnava
 • Plochá strecha Turčianske Teplice
 • Plochá strecha Tvrdošín
 • Plochá strecha Veľký Krtíš
 • Plochá strecha Vranov nad Topľou
 • Plochá strecha Žarnovica
 • Plochá strecha Žiar nad Hronom
 • Plochá strecha Žilina
 • Plochá strecha Zlaté Moravce
 • Plochá strecha Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  KONTAKTY

  Dopyty: 00421 233 329 745
  Firmy: 00421 233 329 745

  REGIONÁLNE STRÁNKY

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 DaiBau, všetky práva vyhradené