Pre oblasť
  Tepelné čerpadlá sú zdrojom tepla na vykurovanie a ohrev vody. Vďaka vysokej technickej úrovni sú moderné tepelné čerpadlá úplne rovnocenným zdrojom tepla  ako tradičné kotly, ale s oveľa úspornejšou prevádzkou. Ide o vykurovacie zariadenia, ktoré využívajú teplo z okolia, ktoré je nahromadené v zemi, vo vode alebo vzduchu. Pri nákupe tepelného čerpadla je dôležité, ktorý zdroj tepla budete využívať. Na základe toho si môžete vybrať tepelné čerpadlo vzduch-voda, voda-voda alebo zem-voda.
  Odborný článok 421
  tepelne cerpadlo
  Máme 879 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  Pri výbere typu tepelného čerpadla je dôležité aj prevádzkové miesto, ktoré musí byť vhodné vzhľadom na poveternostné podmienky (medzi -20 °C a +35 °C). Dôležité je aj to, akým spôsobom bude teplo privádzané do vykurovaných priestorov. Bodové ohrievače, akými sú napríklad radiátory, vyžadujú vysokoteplotné tepelné čerpadlá. Pre podlahové vykurovanie, ktoré má väčší povrch, môže byť namontované nízkoteplotné tepelné čerpadlo. V závislosti od našich potrieb je potrebné zvoliť aj optimálnu veľkosť zásobníka alebo tepelnej nádrže, ktorá môže výrazne ušetriť náklady, pretože čerpadlo nemusí byť v prevádzke po celý čas.

  Výhody použitia tepelného čerpadla

  Medzi hlavné dôvody, prečo sa oplatí investovať do tepelného čerpadla, patria významná úspora energie, pohodlné riešenie vykurovania a ohrevu vody, šetrnosť voči životnému prostrediu.

  Významná úspora energie

  Štandardné spôsoby vykurovania (plynové, elektrické kotly) majú vysoké ročné náklady na energie. Tepelné čerpadlá získavajú teplo z okolia (z okolitého vzduchu alebo zo zeme), ktoré je „zadarmo“. Spotrebúvajú iba časť energie pre svoju prevádzku, predovšetkým na fungovanie kompresora, vďaka čomu bývajú účty za energie menej ako polovičné. Tepelné čerpadlá sú vynikajúcim riešením pre dobre izolované objekty (ročná spotreba energie nižšia ako 50 kWh/m2a), čím sa znižujú náklady na vykurovanie.

  Pohodlné riešenie vykurovania

  Plynové kotly vyžadujú každoročnú údržbu kotla a revíziu komína. Ešte viac práce a starostí je s kotlami na tuhé palivá, ktoré so sebou prinášajú obstarávanie uhlia alebo dreva, čistenie kotla a odstraňovanie popola. Keď ide o tepelné čerpadlá, všetky tieto starosti odpadajú. Moderné tepelné čerpadlá môžu využívať aj existujúce rozvody s radiátormi, bez nutnosti investícií do podlahového vykurovania.  Môžu byť v prevádzke po celý čas a niektoré modely môžu kúriť aj chladiť, čo je obzvlášť výhodné v horúcich letných mesiacoch.

  Niektoré prevedenia tepelných čerpadiel umožňujú ich vzdialený dohľad pomocou internetu, čím odpadá nutnosť vykonávať a platiť pravidelné ročné prehliadky. Vzdialený dohľad umožňuje v prípade zaznamenanej poruchy alebo iného potenciálneho problému vo vykurovacom systéme automatické odoslanie e-mailu majiteľovi, poprípade firme na údržbu a opravu tepelných čerpadiel.

  Šetrnosť voči životnému prostrediu

  Pre všetkých, ktorým záleží na ochrane životného prostredia, predstavujú tepelné čerpadlá preferovaný zdroj tepla, pretože životné prostredie zaťažujú podstatne menej ako iné zdroje. Tepelné čerpadlá pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov, znižujú spotrebu nerastných surovín (plyn, uhlie a pod.) a kvalitné tepelné čerpadlá nezaťažujú prostredie ani hlukom (sú tiché).

  Ak máte záujem o tepelné čerpadlá, môžete nás kontaktovať na daibau.sk, pošlite dopyt alebo nám položte otázku. Na našich stránkach nájdete ďalšie rady týkajúce sa tejto témy.

  Odborný článok 421
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 879 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené