Pre oblasť

  Tepelné čerpadlo voda-voda

  Článok si prečítalo viac ako 794+ používateľov
  Podzemná voda je vďaka svojej relatívne vysokej teplote ideálnym zdrojom tepla a môže dosahovať vysoké výkonové koeficienty. To znamená, že voda je spomedzi všetkých zdrojov energeticky najefektívnejšia, podľa odhadovaného ročného priemeru. Okrem vody zdrojmi energie sú pôda a vzduch. Tepelné čerpadlo voda-voda pri veľmi malých vonkajších rozmeroch poskytuje vysoký vykurovací výkon, ktorý postačuje na uspokojenie všetkých potrieb domácnosti.
  Odborný článok 794
  tepelne cerpadlo voda voda
  Máme 797 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  1. Tepelné čerpadlo voda-voda: prevádzka

  Tepelné čerpadlo voda-voda na výrobu tepla využíva vodu a jej energiu. Môže to byť voda z jazera, potoka, rieky, studničného potoka... Najbežnejším zdrojom tepla pre tepelné čerpadlá voda-voda je podzemná voda, geotermálna energia. Teplo z podzemnej vody je veľmi dobrým zdrojom energie pre tepelné čerpadlo voda-voda. Jeho výhodou je relatívne stála úroveň teploty, ktorá sa pohybuje od 7 do 12 stupňov Celzia.

  Na využitie podzemnej vody je potrebné vyvŕtať dve studne – jednu na čerpanie vody a druhú na vracanie vody späť do podzemnej vody. Prvá studňa je vybavená hadicou ponorného čerpadla. Počas prevádzky tepelné čerpadlo voda-voda čerpá vodu, čerpadlo využíva svoju tepelnú energiu na ohrev vody vo vykurovacom systéme a/alebo v systéme ohrevu teplej úžitkovej vody. O niekoľko stupňov chladnejšia voda (od 2 do 4 °C) sa potom prečerpáva do druhej studne, ktorá je od prvej vzdialená 15 m až 20 m a vracia späť do podzemnej vody.

  Množstvo vody musí byť dostatočné pre plynulú prevádzku, keď je potreba tepla najväčšia. Na využívanie podzemných vôd je potrebné získať príslušné povolenie. Pred začatím prác je tiež potrebné vykonať chemický rozbor vody.

  2. Tepelné čerpadlo voda-voda: výhody

  2.1. Využitie konštantnej teploty podzemnej vody

  Podzemná voda má stálu teplotu v rozmedzí od 7 do 12 stupňov Celzia. Túto teplotu si udržiava aj v zime, keď sú vonkajšie teploty vzduchu pod bodom mrazu. Tepelné čerpadlo vzduch-voda vyžaduje na svoju prevádzku vonkajšie teploty vyššie ako mínus 5 stupňov Celzia a na prevádzku pri nízkych teplotách vonkajšieho vzduchu spotrebuje viac elektriny.

  2.2. Pasívne (prirodzené) chladenie

  V mesiacoch, kedy sú vysoké vonkajšie teploty vzduchu, budova môže byť pasívne chladená pomocou tepelného čerpadla voda-voda.

  3. Zdroje vody a inštalácia tepelného čerpadla voda-voda

  Pri inštalácii tepelného čerpadla voda-voda si treba dať pozor na výber zdroja vody. Zdroje povrchovej vody môžu zamrznúť a znemožniť prevádzku tepelného čerpadla. Zvolený zdroj vody musí zabezpečiť dostatočné množstvo vody, inak bude mať jeho prevádzka príliš veľký vplyv na jeho teplotu a tepelné čerpadlo voda-voda sa stane energeticky neefektívnym. Pred výberom a kúpou tepelného čerpadla sa odporúča poradiť sa s odborníkmi. Najpraktickejšie je najať si miestnu firmu, ktorá už pozná situáciu v teréne a zo skúseností vie, aké riešenie by bolo najoptimálnejšie. Tá istá firma vám s najväčšou pravdepodobnosťou ponúkne vhodný model zariadenia a systému, takže ak sa dohodnete na cene, vykoná aj montáž, poskytne záruku, údržbu a servis.

  Potoky a rieky ako tečúce vody sú obzvlášť účinnými zdrojmi. Kvôli umiestneniu a právnym obmedzeniam sú však dostupné len zriedka. V riekach a potokoch je neustále čerstvá voda, takže vonkajšia teplota neovplyvňuje činnosť tepelného čerpadla. Okrem toho je nepravdepodobné, že by zdroj tekutej vody v zime úplne zamrzol.

  Na využitie podzemnej vody je potrebné vyvŕtať dve studne – jednu na čerpanie vody a druhú na jej vrátenie späť do podzemnej vody
  Na využitie podzemnej vody je potrebné vyvŕtať dve studne – jednu na čerpanie vody a druhú na jej vrátenie späť do podzemnej vody

  4. Životnosť tepelného čerpadla voda-voda

  Tepelné čerpadlá majú dlhú životnosť, v priemere 15 až 20 rokov. Pre čo najdlhšiu životnosť tepelného čerpadla je potrebné vybrať si kvalitné tepelné čerpadlo od spoľahlivého a uznávaného výrobcu, ktoré môže dosiahnuť životnosť až 25 rokov. Odborná montáž a pravidelná a správna údržba a včasné odstraňovanie prípadných porúch sú podmienkou dlhodobej prevádzky tepelného čerpadla voda-voda.

  5. Tepelné čerpadlo voda-voda: údržba a servis 

  Zariadenia tohto typu nevyžadujú špeciálne a časté zásahy. Vzhľadom na rôznu kvalitu a čistotu vody má tepelné čerpadlo voda-voda vždy na samotnom vstupe do systému nainštalovaný čistiaci filter, ktoré je potrebné niekoľkokrát do roka vyčistiť a v prípade potreby vymeniť. Keďže veľmi jemné čiastočky nečistôt môžu cez tento filter prechádzať, je dobré stav výmenníka pravidelne kontrolovať. Tieto úkony zvládnete sami, bez pomoci servisného technika. Pri zariadeniach tohto typu môže byť prietok vody nižší v dôsledku zníženia hladiny spodnej vody, v takom prípade nebude tepelné čerpadlo fungovať efektívne. S tým sa však nedá nič robiť; stav sa zlepší, keď sa zlepší zásobovanie vodou. Čo však môžete urobiť vopred, je vykonať správne a odborné posúdenie zdroja vody a až potom sa rozhodnúť pre druh a obstaranie tepelného čerpadla.

  Pri všetkých tepelných čerpadlách určených na vykurovanie, bez ohľadu na zdroj tepla, servisný technik pri pravidelných prehliadkach kontroluje stav chladiaceho plynu. Tlak chladiaceho plynu musí byť primeraný, pretože najviac ovplyvňuje činnosť tepelného čerpadla a bezprostredne po ňom nasleduje tlak vody vo vykurovacom systéme. Pred vstupom vykurovacej vody do tepelného čerpadla sa nachádza aj čistiaci filter, ktorý by sa mal minimálne raz ročne vyčistiť, inak môže dôjsť k zníženiu prietoku vody a zvýšeniu jej tlaku vo vykurovacom systéme. Servisný technik zvyčajne určuje a nastavuje parametre rôznych funkcií, požadovanú teplotu a podobne.

  6. Záruka na tepelné čerpadlo voda-voda

  Záručná doba sa líši od výrobcu k výrobcovi. Vo väčšine prípadov je však základná záruka na tepelné čerpadlo voda-voda 2 až 3 roky a pokrýva všetky náklady na náhradné diely a opravy. Väčšina výrobcov okrem základnej záruky ponúka možnosť predĺženej záruky za príplatok.

  7. Tepelné čerpadlo voda-voda a návratnosť investície

  V priemere sa investícia do tepelného čerpadla voda-voda vráti približne do 5 rokov. Vzhľadom na dlhú životnosť tepelného čerpadla to znamená minimálne 15 rokov prevádzky po odpísaní investičných nákladov. Na Slovensku existujú rôzne možnosti finančnej podpory pri kúpe tepelného čerpadla, vďaka ktorým sa môže znížiť vstupná investícia a zrýchliť návratnosť.

  Odborný článok 794
  Autor: Daibau casopis
  Máme 797 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 797 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 797 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo
  10
  0

  MI&JA Servis s.r.o.


  10
  8

  Bc.Adam Czucz


  8.8
  0

  ClimaCore s.r.o.


  9.8
  0

  EKOVITAL, s.r.o.


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti TEPELNÉ ČERPADLO?

 • Tepelné čerpadlo Bratislava
 • Tepelné čerpadlo Banská Bystrica
 • Tepelné čerpadlo Košice
 • Tepelné čerpadlo Nitra
 • Tepelné čerpadlo Prešov
 • Tepelné čerpadlo Žilina
 • Tepelné čerpadlo Bardejov
 • Tepelné čerpadlo Humenné
 • Tepelné čerpadlo Komárno
 • Tepelné čerpadlo Levice
 • Tepelné čerpadlo Liptovský Mikuláš
 • Tepelné čerpadlo Lučenec
 • Tepelné čerpadlo Martin
 • Tepelné čerpadlo Michalovce
 • Tepelné čerpadlo Nové Zámky
 • Tepelné čerpadlo Piešťany
 • Tepelné čerpadlo Poprad
 • Tepelné čerpadlo Považská Bystrica
 • Tepelné čerpadlo Prievidza
 • Tepelné čerpadlo Ružomberok
 • Tepelné čerpadlo Spišská Nová Ves
 • Tepelné čerpadlo Topoľčany
 • Tepelné čerpadlo Trenčín
 • Tepelné čerpadlo Trnava
 • Tepelné čerpadlo Zvolen
 • Tepelné čerpadlo Bánovce nad Bebravou
 • Tepelné čerpadlo Brezno
 • Tepelné čerpadlo Bytča
 • Tepelné čerpadlo Čadca
 • Tepelné čerpadlo Detva
 • Tepelné čerpadlo Dolný Kubín
 • Tepelné čerpadlo Dunajská Streda
 • Tepelné čerpadlo Galanta
 • Tepelné čerpadlo Gelnica
 • Tepelné čerpadlo Hlohovec
 • Tepelné čerpadlo Ilava
 • Tepelné čerpadlo Kežmarok
 • Tepelné čerpadlo Krupina
 • Tepelné čerpadlo Kysucké Nové Mesto
 • Tepelné čerpadlo Levoča
 • Tepelné čerpadlo Malacky
 • Tepelné čerpadlo Medzilaborce
 • Tepelné čerpadlo Myjava
 • Tepelné čerpadlo Námestovo
 • Tepelné čerpadlo Nové Mesto nad Váhom
 • Tepelné čerpadlo Partizánske
 • Tepelné čerpadlo Pezinok
 • Tepelné čerpadlo Poltár
 • Tepelné čerpadlo Púchov
 • Tepelné čerpadlo Revúca
 • Tepelné čerpadlo Rimavská Sobota
 • Tepelné čerpadlo Rožňava
 • Tepelné čerpadlo Sabinov
 • Tepelné čerpadlo Šaľa
 • Tepelné čerpadlo Senec
 • Tepelné čerpadlo Senica
 • Tepelné čerpadlo Skalica
 • Tepelné čerpadlo Snina
 • Tepelné čerpadlo Sobrance
 • Tepelné čerpadlo Stará Ľubovňa
 • Tepelné čerpadlo Stropkov
 • Tepelné čerpadlo Svidník
 • Tepelné čerpadlo Trebišov
 • Tepelné čerpadlo Turčianske Teplice
 • Tepelné čerpadlo Tvrdošín
 • Tepelné čerpadlo Veľký Krtíš
 • Tepelné čerpadlo Vranov nad Topľou
 • Tepelné čerpadlo Žarnovica
 • Tepelné čerpadlo Žiar nad Hronom
 • Tepelné čerpadlo Zlaté Moravce
 • Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené