Pre oblasť

  Tepelné čerpadlo

  Článok si prečítalo viac ako 1408+ používateľov
  Každú investíciu si treba veľmi dobre a starostlivo premyslieť. Tým spôsobom určite ušetríte peniaze. To samozrejme platí aj pre obstaranie tepelného čerpadla, ktoré vám umožní šetriť peniaze od prvého dňa jeho použitia a môže byť veľmi užitočnou investíciou. Nákladom na vykurovanie sa nedá vyhnúť – sú iba možnosti ako náklady znížiť. Tepelné čerpadlá čerpajú tepelnú energiu z prírodného prostredia (z atmosféry, vody alebo pôdy), resp. využívajú obnoviteľné zdroje tepla na zabezpečenie tepla vo vašom príbytku. Rozhodnutie o výbere vykurovacieho systému je spravidla dlhodobé – ak nie na celý život, tak určite na niekoľko desaťročí. Preto pri výbere vykurovacieho systému treba myslieť dlhodobo a nerobiť kompromisy.
  Odborný článok 1408
  tepelne cerpadlo
  Máme 874 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  Kvalita dáva pocit bezpečia

  Vykurovanie tepelným čerpadlom je energeticky účinný a ekologický spôsob vykurovania. Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré využívajú teplo z okolitého prostredia a menia ho na užitočné teplo na vykurovanie miestností a ohrievanie úžitkovej vody. Teplo čerpané z prostredia tepelnými čerpadlami je slnečná energia akumulovaná v rôznych prírodných prvkoch, preto je obnoviteľným zdrojom energie. Tepelné čerpadlá využívajú teplo vzduchu, podzemnej vody, povrchovej vody a teplo akumulované v zemi.

  Spôsob práce tepelného čerpadla

  Tepelné čerpadlá fungujú na troch rôznych princípoch, preto má zmysel oboznámiť sa s nimi pred výberom najoptimálnejšieho riešenia pre vašu domácnosť.

  Existuje:

  1. monovalentný režim: jediným zdrojom tepla je tepelné čerpadlo, ktoré zabezpečuje 100 % potrieb tepla v budove. To je zvyčajne prípad, keď tepelné čerpadlo využíva teplo z pôdy.

  2. bivalentný paralelný režim: v tomto režime prevádzka tepelného čerpadla podporuje paralelnú prevádzku dodatočného vykurovacieho telesa. Tepelné čerpadlo poskytuje asi 90 % ročnej potreby tepla, zatiaľ čo zvyšných 10 %  vytvára elektrický ohrievač, ktorý sa zapína iba v prípade potreby – pri veľmi nízkych vonkajších teplotách.

  3. bivalentný alternatívny režim: tepelné čerpadlo pracuje až do určitej minimálnej vonkajšej teploty a potom sa systém prepne na iný zdroj tepla, napríklad pec, ktorý pokrýva potrebu tepla pod určitou minimálnou teplotou okolia. Tento systém sa používa hlavne v starších budovách, ktoré majú inštalované vysokoteplotné vykurovacie (radiátorové) systémy.

  Na svoju prevádzku tepelné čerpadlo čerpá energiu zo zeme, podzemných vôd a vzduchu. Pre každý jednotlivý prípad musí byť v závislosti od miestnych podmienok, typu pôdy a klimatických podmienok zvolený najvhodnejší zdroj tepla. Čím vyššia je kvalita vybraného zdroja tepla, tým menej bude musieť kompresor tepelného čerpadla pracovať a faktor účinnosti bude výrazne vyšší.

  Odborná rada zo spoločnosti KLI-MAX

  1. Čo je to tepelné čerpadlo a aká je jeho výhoda?

  Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré slúži na prenos tepla z jedného miesta na druhé pomocou kompresie a dekompresie pracovnej látky. Jeho hlavným cieľom je prenášať teplo z chladnejšieho miesta (zdroja tepla) do teplejšieho miesta (miesto, kde teplo potrebujeme). Tepelné čerpadlo môže fungovať na rôznych princípoch - vzduch-voda, voda-voda, pôda-voda a iné.

  Hlavnou výhodou tepelných čerpadiel je ich energetická efektívnosť. V porovnaní s inými zdrojmi  na vykurovanie a chladenie dokážu tepelné čerpadlá dosiahnuť vysoké úspory energie. To znamená, že môžete vyrábať viac tepla (alebo chladu) na jednotku spotrebovanej energie. Táto energetická efektívnosť vedie k nižšiemu nákladu na prevádzku a k menšiemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie.

  Ďalšou výhodou tepelných čerpadiel je ich všestrannosť. Môžu byť použité na vykurovanie domov, ohrev vody a dokonca aj na chladenie vnútorných priestorov v letných mesiacoch. Sú ekologicky prijateľnejšia alternatíva s tradičným systémom vykurovania, ktorý môže využívať fosílne palivá, ako je nafta,drevo  alebo plyn.Tepelné čerpadlá tiež prispievajú k zníženiu emisií skleníkových plynov a môžu byť súčasťou o udržateľnejšiu budúcnosť.

  2. Kde je inštalácia tepelného čerpadla najlepšia?

  Inštalácia tepelného čerpadla by mala byť vykonaná s ohľadom na konkrétne potreby a podmienky  miest. Ide o niekoľko faktorov:

  a.) Typ tepelného čerpadla : Rozlišujeme rôzne typy tepelných čerpadiel, ako sú vzduch-voda, voda-voda, pôda-voda a ďalšie. Každý typ má svoje špecifické požiadavky na inštaláciu a miesto závisí od vybraného typu.

  b.) Dostupnosť tepla alebo chladu: Tepelné čerpadlo potrebuje zdroj tepla alebo chladu, s ktorým môže pracovať. Ak je vaším cieľom vykurovanie, budete potrebovať zdroj tepla, ako je vzduch alebo pôda. Ak potrebujete chladenie, môže byť potrebný prístup k studenej vode alebo inej chladiacej látke.

  c.) Klimatické podmienky: Klimatické podmienky na mieste hrajú dôležitú úlohu. Tepelné čerpadlá môžu byť efektívnejšie pri vyšších alebo nižších výkonoch, a preto je to dôležité,či bude zariadenie fungovať v konkrétnom prostredí.

  d.) Rozložiteľný priestor: Tepelné čerpadlo potrebuje určitý priestor pre nastavenie a správne fungovanie. Musíte zistiť, či máte dostatok miesta na inštaláciu jednotky a aké sú miestne stavebné predpisy.

  e.) Náklady na inštaláciu: Rozmýšľajte aj o nákladoch na inštaláciu. Inštalácia tepelného čerpadla môže byť drahá, a preto je dôležité, či je finančne výhodná voľba vzhľadom na konkrétne okolnosti.

  f.) Ekologické faktory: Ak je pre vás dôlezná ekológia, mali by ste použiť inštaláciu tepelného čerpadla na životné prostredie a najvhodnejšie miesto a spôsob inštalácie, ktorý minimalizuje vplyv.

  Celkovo platí, že najlepšie miesto na inštaláciu tepelného čerpadla bude závisieť od konkrétnych okolností a požiadaviek vášho domu alebo budovy. Pred inštaláciou je vždy potrebné konzultovať so špecialistom na čerpadlá, aby sa zvolilo najvhodnejšie riešenie pre vaše potreby.

  3. Aká je životnosť tepelného čerpadla?

  Životnosť tepelného čerpadla môže byť ovplyvnená niekoľkými faktormi, vrátane typu čerpadla, správnej inštalácie a údržby, miestnych klimatických podmienok a kvality výroby zariadení. Priemerná životnosť tepelného čerpadla sa pohybuje od 15 do 25 rokov. Tu sú niektoré faktory, ktoré zvyšujú životnosť tepelného čerpadla:

  * Typ tepelného čerpadla: Rôzne typy tepelných čerpadiel majú rôznu životnosť. Napríklad tepelné čerpadlá zem-voda alebo voda-voda majú tendenciu mať dlhšiu životnosť v porovnaní s tepelnými čerpadlami vzduch-voda.

  * Kvalita výroby: Kvalita tepelného čerpadla a jeho komponentov hrá veľkú úlohu. Kvalitné zariadenia od renomovaných výrobcov majú tendenciu byť spoľahlivejšie a trvácnejšie.

  * Inštalácia: Správna inštalácia tepelného čerpadla je kľúčová pre jeho životnosť. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť problémy, ktoré môžu skrátiť životnosť zariadenia.

  * Údržba: Pravidelná údržba je dôležitá pre udržanie tepelného čerpadla v dobrej kondícii. Zahŕňa čistenie filtrov, kontrolu chladiva a servisovanie kompresora a iných komponentov.

  * Klimatické podmienky: Klimatické podmienky na mieste inštalácie môžu mať významný vplyv na životnosť tepelného čerpadla. Extrémna teplota môže ovplyvniť jeho výkon a životnosť.

  * Frekvencia používania: Častejšie spúštanie tepelného čerpadla môže viesť k väčšiemu opotrebovaniu a skráteniu životnosti.

  * Výrobná záruka a servis: Mnoho tepelných čerpadiel je dodávaných s výrobnou zárukou. Starajte sa o to, aby ste dodržiavali odporúčané postupy a používali licencovaných servisných technikov, aby ste zachovali túto záruku.

  Je dôležité si uvedomiť, že tepelné čerpadlá majú vysokú investičnú cenu, a preto je dôležité kvalitné zariadenie, ktoré bude spĺňať vaše potreby. Dodržiavanie správnej údržby a starostlivosti o zariadenie môže výrazne predĺžiť jeho životnosť.

  Odbornú radu poskytol pán Vladimír Cmarko zo spoločnosti KLI-MAX

  Ak je zdrojom energie teplo zo zeme – kolektory

  Kolektory na využitie energie zo zeme pozostávajú zo systému potrubí, ktoré by mali byť umiestnené 20 cm pod hranicou mrazu, v hĺbke 1,2 m až 1,5 m. V tejto hĺbke je počas celého roka relatívne konštantná teplota medzi 5 °C a 15 °C. Tento typ kolektora je vhodný do domov na väčších pozemkoch. Účinok rekuperácie tepla závisí od typu pôdy. Čím je pôda vlhšia, tým je systém účinnejší.

  Ak je zdrojom energie teplo zo zeme – hĺbková sonda

  Ak povrch pozemku nestačí na umiestnenie povrchových kolektorov, je možné použiť hĺbkovú sondu.

  Ak je zdrojom energie vzduch

  Tepelné čerpadlo využíva na vykurovanie priestorov nevyčerpateľný a vždy dostupný zdroj energie – vzduch. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je jednou z najmodernejších foriem vykurovania tepelnými čerpadlami a je mimoriadne vhodné do akéhokoľvek priestoru, ktorý je potrebné vykurovať, pretože funguje aj pri teplote vonkajšieho vzduchu až do -20 °C a -25 °C. Ohrev a chladenie sa dosahuje pohybom chladiacej kvapaliny cez rôzne časti tepelného čerpadla, pričom sa agregátny stav chladiacej kvapaliny mení z kvapaliny na horúci plyn a z plynu na studenú kvapalinu. Chladiaca kvapalina sa preto používa na zohrievanie alebo chladenie zariadenia v obytných priestoroch a vrtule zabezpečujú cirkuláciu vzduchu systémom. Externý výmenník tepla zaisťuje ohrev alebo chladenie chladiacej kvapaliny. Týmto spôsobom sa dosiahne chladenie alebo zahrievanie. Tepelné čerpadlo sa kvôli tomuto spôsobu využívania vzduchu nazýva tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Aj pri extrémne nízkych teplotách vonkajšieho vzduchu má tepelné čerpadlo na vykurovanie priestorov s vonkajšou a vnútornou výmenou vzduchu koeficient účinnosti vyšší ako 2, čo prakticky znamená, že na rovnaký účinok sa spotrebuje dvakrát menej energie. Tento koeficient je ešte vyšší tam, kde teploty len zriedka klesajú pod -5 °C, čo znamená, že súčiniteľ vykurovania tepelného čerpadla na vykurovanie je nad 3,5 až 4, to znamená, že poskytuje až o 400 % vyššiu účinnosť elektriny určenej na vykurovanie. Pri inštalácii nie je potrebný žiadny zásah do infraštruktúry budovy, čo ešte viac znižuje náklady na inštaláciu takéhoto systému. Konkrétne, vzduchové tepelné čerpadlo je najlacnejším typom tepelného čerpadla a zároveň vyžaduje len minimálnu údržbu.

  Výhody:

  • funguje pri teplote vzduchu: od -25 °C do +35 °C,
  • trikrát až štyrikrát nižšia spotreba elektrickej energie,
  • odolný a spoľahlivý systém, ktorý vyžaduje minimálny servis,
  • nepoužíva škodlivé zlúčeniny,
  • v zime hreje a v lete chladí,
  • systém je šetrný k prírode.

  Ak je zdrojom energie podzemná voda

  Ak je pôda vhodná na takýto spôsob generovania tepla, môže byť veľmi efektívne využitie podzemnej vody pomocou sacieho a absorpčného vrtu pre podzemné vody. Podzemná voda je veľmi dobrým zásobníkom prijatej slnečnej energie, pretože aj v zime udržuje konštantnú teplotu medzi +7 °C a +12 °C. Nie všade je podzemná voda v dostatočnom množstve a adekvátnej kvalite, ale na miestach, kde sú splnené podmienky, je miera využitia vysoká.

  Ak máte záujem o montáž tepelného čerpadla, môžete nás kontaktovať na daibau.sk. Obráťte sa na našich osvedčených dodávateľov tepelných čerpadiel, pošlite im dopyt a zistíte o koľko si môžete znížiť náklady na vykurovanie. Pripravili sme pre vás niekoľko rád o tepelných čerpadlách.

  Informácie o cenách nájdete v našej kalkulačke.

  Odborný článok 1408
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 874 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené