articles_articles
  Každú investíciu si treba veľmi dobre a starostlivo premyslieť. Tým spôsobom určite ušetríte peniaze. To samozrejme platí aj pre obstaranie tepelného čerpadla, ktoré vám umožní šetriť peniaze od prvého dňa jeho použitia a môže byť veľmi užitočnou investíciou. Nákladom na vykurovanie sa nedá vyhnúť – sú iba možnosti ako náklady znížiť. Tepelné čerpadlá čerpajú tepelnú energiu z prírodného prostredia (z atmosféry, vody alebo pôdy), resp. využívajú obnoviteľné zdroje tepla na zabezpečenie tepla vo vašom príbytku. Rozhodnutie o výbere vykurovacieho systému je spravidla dlhodobé – ak nie na celý život, tak určite na niekoľko desaťročí. Preto pri výbere vykurovacieho systému treba myslieť dlhodobo a nerobiť kompromisy.
  Odborný článok 36
  tepelne-cerpadlo.jpg
  Máme 566 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  Kvalita dáva pocit bezpečia

  Vykurovanie tepelným čerpadlom je energeticky účinný a ekologický spôsob vykurovania. Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré využívajú teplo z okolitého prostredia a menia ho na užitočné teplo na vykurovanie miestností a ohrievanie úžitkovej vody. Teplo čerpané z prostredia tepelnými čerpadlami je slnečná energia akumulovaná v rôznych prírodných prvkoch, preto je obnoviteľným zdrojom energie. Tepelné čerpadlá využívajú teplo vzduchu, podzemnej vody, povrchovej vody a teplo akumulované v zemi.

  Spôsob práce tepelného čerpadla

  Tepelné čerpadlá fungujú na troch rôznych princípoch, preto má zmysel oboznámiť sa s nimi pred výberom najoptimálnejšieho riešenia pre vašu domácnosť.

  Existuje:

  1. monovalentný režim: jediným zdrojom tepla je tepelné čerpadlo, ktoré zabezpečuje 100 % potrieb tepla v budove. To je zvyčajne prípad, keď tepelné čerpadlo využíva teplo z pôdy.

  2. bivalentný paralelný režim: v tomto režime prevádzka tepelného čerpadla podporuje paralelnú prevádzku dodatočného vykurovacieho telesa. Tepelné čerpadlo poskytuje asi 90 % ročnej potreby tepla, zatiaľ čo zvyšných 10 %  vytvára elektrický ohrievač, ktorý sa zapína iba v prípade potreby – pri veľmi nízkych vonkajších teplotách.

  3. bivalentný alternatívny režim: tepelné čerpadlo pracuje až do určitej minimálnej vonkajšej teploty a potom sa systém prepne na iný zdroj tepla, napríklad pec, ktorý pokrýva potrebu tepla pod určitou minimálnou teplotou okolia. Tento systém sa používa hlavne v starších budovách, ktoré majú inštalované vysokoteplotné vykurovacie (radiátorové) systémy.

  Na svoju prevádzku tepelné čerpadlo čerpá energiu zo zeme, podzemných vôd a vzduchu. Pre každý jednotlivý prípad musí byť v závislosti od miestnych podmienok, typu pôdy a klimatických podmienok zvolený najvhodnejší zdroj tepla. Čím vyššia je kvalita vybraného zdroja tepla, tým menej bude musieť kompresor tepelného čerpadla pracovať a faktor účinnosti bude výrazne vyšší.

  Odborná rada zo spoločnosti Tatra Clima, s. r. o.

  1. Kde je inštalácia tepelného čerpadla najlepšia?

  V dnešnej dobe tepelné čerpadlá garantujú pokrytie požadovaných tepelných strát až do -25°C. Takže ich použitie neznamená problém ani v oblastiach ako je Poprad, či Orava. Samozrejme, že na základe princípu ich fungovania majú vyššiu účinnosť v oblastiach s vyššou priemernou ročnou teplotou a s nižším počtom vykurovacích dní.

  3. Nie je tepelné čerpadlo drahé? – Oplatí sa kúpa?

  Cena tepelných čerpadiel v súčasnosti nijako zvlášť neprevyšuje iné zdroje tepla. V porovnaní s plynovým kondenzačným kotlom, nákladom na prípojku plynu a komín je po získaní dotácií rozdiel cca 1000 Eur. Tu by sme ale radi spomenuli neustále sa zvyšujúce ceny plynu a nároky na splnenie energetických tried, ktoré sú podmienkou pri kolaudačnom rozhodnutí. 

  4. Aká je životnosť tepelného čerpadla?

  Životnosť tepelných čerpadiel vhodných pre rodinné domy sa pohybuje okolo 20 rokov. To však v prípade tepelného čerpadla typu zem/voda a voda/voda. Pri type čerpadla vzduch/voda je to cca 15 rokov. Životnosť tepelného čerpadla sa dá predĺžiť výmenou kompresora. Na životnosť zariadení má zásadný vplyv ich správne nadimenzovanie a kvalitná regulácia, aby kompresor nadmerne necykloval, príp. aby nebol neprimerane dlho zaťažovaný na maximum.

  Pán Ing. Jozef Hužvár, PhD. spoločnosť Tatra Clima, s.r.o.

  Ak je zdrojom energie teplo zo zeme – kolektory

  Kolektory na využitie energie zo zeme pozostávajú zo systému potrubí, ktoré by mali byť umiestnené 20 cm pod hranicou mrazu, v hĺbke 1,2 m až 1,5 m. V tejto hĺbke je počas celého roka relatívne konštantná teplota medzi 5 °C a 15 °C. Tento typ kolektora je vhodný do domov na väčších pozemkoch. Účinok rekuperácie tepla závisí od typu pôdy. Čím je pôda vlhšia, tým je systém účinnejší.

  Ak je zdrojom energie teplo zo zeme – hĺbková sonda

  Ak povrch pozemku nestačí na umiestnenie povrchových kolektorov, je možné použiť hĺbkovú sondu.

  Ak je zdrojom energie vzduch

  Tepelné čerpadlo využíva na vykurovanie priestorov nevyčerpateľný a vždy dostupný zdroj energie – vzduch. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je jednou z najmodernejších foriem vykurovania tepelnými čerpadlami a je mimoriadne vhodné do akéhokoľvek priestoru, ktorý je potrebné vykurovať, pretože funguje aj pri teplote vonkajšieho vzduchu až do -20 °C a -25 °C. Ohrev a chladenie sa dosahuje pohybom chladiacej kvapaliny cez rôzne časti tepelného čerpadla, pričom sa agregátny stav chladiacej kvapaliny mení z kvapaliny na horúci plyn a z plynu na studenú kvapalinu. Chladiaca kvapalina sa preto používa na zohrievanie alebo chladenie zariadenia v obytných priestoroch a vrtule zabezpečujú cirkuláciu vzduchu systémom. Externý výmenník tepla zaisťuje ohrev alebo chladenie chladiacej kvapaliny. Týmto spôsobom sa dosiahne chladenie alebo zahrievanie. Tepelné čerpadlo sa kvôli tomuto spôsobu využívania vzduchu nazýva tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Aj pri extrémne nízkych teplotách vonkajšieho vzduchu má tepelné čerpadlo na vykurovanie priestorov s vonkajšou a vnútornou výmenou vzduchu koeficient účinnosti vyšší ako 2, čo prakticky znamená, že na rovnaký účinok sa spotrebuje dvakrát menej energie. Tento koeficient je ešte vyšší tam, kde teploty len zriedka klesajú pod -5 °C, čo znamená, že súčiniteľ vykurovania tepelného čerpadla na vykurovanie je nad 3,5 až 4, to znamená, že poskytuje až o 400 % vyššiu účinnosť elektriny určenej na vykurovanie. Pri inštalácii nie je potrebný žiadny zásah do infraštruktúry budovy, čo ešte viac znižuje náklady na inštaláciu takéhoto systému. Konkrétne, vzduchové tepelné čerpadlo je najlacnejším typom tepelného čerpadla a zároveň vyžaduje len minimálnu údržbu.

  Výhody:

  • -funguje pri teplote vzduchu: od -25 °C do +35 °C,
  • -trikrát až štyrikrát nižšia spotreba elektrickej energie,
  • -odolný a spoľahlivý systém, ktorý vyžaduje minimálny servis,
  • -nepoužíva škodlivé zlúčeniny,
  • -v zime hreje a v lete chladí,
  • -systém je šetrný k prírode.

  Ak je zdrojom energie podzemná voda

  Ak je pôda vhodná na takýto spôsob generovania tepla, môže byť veľmi efektívne využitie podzemnej vody pomocou sacieho a absorpčného vrtu pre podzemné vody. Podzemná voda je veľmi dobrým zásobníkom prijatej slnečnej energie, pretože aj v zime udržuje konštantnú teplotu medzi +7 °C a +12 °C. Nie všade je podzemná voda v dostatočnom množstve a adekvátnej kvalite, ale na miestach, kde sú splnené podmienky, je miera využitia vysoká.

  Ak máte záujem o montáž tepelného čerpadla, môžete nás kontaktovať na DaiBau.sk.  Obráťte sa na našich osvedčených dodávateľov tepelných čerpadiel, pošlite im dopyt a zistíte o koľko si môžete znížiť náklady na vykurovanie. Pripravili sme pre vás niekoľko rád o tepelných čerpadlách.

  Informácie o cenách nájdete v kalkulačke cien.

  Odborný článok 36
  Autor: Daibau casopis
  Máme 566 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  ODPORUČENÍ POSKYTOVATELIA V OBLASTI TEPELNÉ ČERPADLO
  9.5
  0

  TERMOPROGRES

  Budovatelská 45, 08001 Prešov
  9.6
  0

  COLTBURG, s.r.o.

  Pod šiancom 1D , 04001 Košice
  9.5
  0

  Stachovič Peter

  Hlboká 1574, 90101 Malacky
  9.6
  0

  NOVAK & NOVAK, s. r. o.

  Kalinčiakova 1074/8, 90201 Pezinok
  9.6
  0

  MSO - Klimatizácie, s.r.o.

  Jesenského 619/31, 97201 Bojnice
  10
  0

  Pro Bau company - Marek Slovák

  SNP 268/20, 92242 Madunice
  Máme 566 realizátorov v oblasti Tepelné čerpadlo:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI TEPELNÉ ČERPADLO?

 • Tepelné čerpadlo Bánovce nad Bebravou
 • Tepelné čerpadlo Banská Bystrica
 • Tepelné čerpadlo Bardejov
 • Tepelné čerpadlo Bratislava
 • Tepelné čerpadlo Brezno
 • Tepelné čerpadlo Bytča
 • Tepelné čerpadlo Čadca
 • Tepelné čerpadlo Detva
 • Tepelné čerpadlo Dolný Kubín
 • Tepelné čerpadlo Dunajská Streda
 • Tepelné čerpadlo Galanta
 • Tepelné čerpadlo Gelnica
 • Tepelné čerpadlo Hlohovec
 • Tepelné čerpadlo Humenné
 • Tepelné čerpadlo Ilava
 • Tepelné čerpadlo Kežmarok
 • Tepelné čerpadlo Komárno
 • Tepelné čerpadlo Košice
 • Tepelné čerpadlo Krupina
 • Tepelné čerpadlo Kysucké Nové Mesto
 • Tepelné čerpadlo Levice
 • Tepelné čerpadlo Levoča
 • Tepelné čerpadlo Liptovský Mikuláš
 • Tepelné čerpadlo Lučenec
 • Tepelné čerpadlo Malacky
 • Tepelné čerpadlo Martin
 • Tepelné čerpadlo Medzilaborce
 • Tepelné čerpadlo Michalovce
 • Tepelné čerpadlo Myjava
 • Tepelné čerpadlo Námestovo
 • Tepelné čerpadlo Nitra
 • Tepelné čerpadlo Nové Mesto nad Váhom
 • Tepelné čerpadlo Nové Zámky
 • Tepelné čerpadlo Partizánske
 • Tepelné čerpadlo Pezinok
 • Tepelné čerpadlo Piešťany
 • Tepelné čerpadlo Poltár
 • Tepelné čerpadlo Poprad
 • Tepelné čerpadlo Považská Bystrica
 • Tepelné čerpadlo Prešov
 • Tepelné čerpadlo Prievidza
 • Tepelné čerpadlo Púchov
 • Tepelné čerpadlo Revúca
 • Tepelné čerpadlo Rimavská Sobota
 • Tepelné čerpadlo Rožňava
 • Tepelné čerpadlo Ružomberok
 • Tepelné čerpadlo Sabinov
 • Tepelné čerpadlo Šaľa
 • Tepelné čerpadlo Senec
 • Tepelné čerpadlo Senica
 • Tepelné čerpadlo Skalica
 • Tepelné čerpadlo Snina
 • Tepelné čerpadlo Sobrance
 • Tepelné čerpadlo Spišská Nová Ves
 • Tepelné čerpadlo Stará Ľubovňa
 • Tepelné čerpadlo Stropkov
 • Tepelné čerpadlo Svidník
 • Tepelné čerpadlo Topoľčany
 • Tepelné čerpadlo Trebišov
 • Tepelné čerpadlo Trenčín
 • Tepelné čerpadlo Trnava
 • Tepelné čerpadlo Turčianske Teplice
 • Tepelné čerpadlo Tvrdošín
 • Tepelné čerpadlo Veľký Krtíš
 • Tepelné čerpadlo Vranov nad Topľou
 • Tepelné čerpadlo Žarnovica
 • Tepelné čerpadlo Žiar nad Hronom
 • Tepelné čerpadlo Žilina
 • Tepelné čerpadlo Zlaté Moravce
 • Tepelné čerpadlo Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  KONTAKTY

  Dopyty: 00421 233 329 745
  Firmy: 00421 233 329 745

  REGIONÁLNE STRÁNKY

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 DaiBau, všetky práva vyhradené