Pre oblasť

  Búranie domu v 4 krokoch

  Článok už pomohol 670+ používateľom
  Rovnako ako pri stavbe domu, aj pri jeho búraní je potrebné vypracovať podrobný pracovný plán, ktorý treba rešpektovať, aby sa zabránilo možnému poškodeniu pozemku a jeho okolia. Demolácia domu prebieha v opačnom poradí ako výstavba a podmienkou začatia búracích prác je právoplatné povolenie na odstránenie stavby a búrací projekt. Demolácia domu sa vo väčšine prípadov uskutočňuje z dôvodu jeho chátrania alebo neopraviteľného poškodenia. Existujú situácie, v ktorých je zmysluplnejšie a nákladovo efektívnejšie zbúrať dom a namiesto neho postaviť nový ako vykonať jeho rekonštrukciu. Tu sa budeme zaoberať jednotlivými krokmi, ktoré vedú k úspešnej demolácii domu.
  Odborný článok 670
  buranie-domu.jpg
  Máme 966 realizátorov v oblasti Búracie práce:

  1. Povolenie na odstránenie stavby

  Proces búrania domu sa v skutočnosti začína získaním povolenia na odstránenie stavby, na základe ktorého je búranie domu potvrdené a povolené príslušným úradom. Súčasťou povolenia na odstránenie stavby (zbúranie domu) je opis a zaznamenanie súčasného a plánovaného stavu, údaje o umiestnení existujúceho domu na pozemku, zoznam prípojok všetkých druhov, demolačný plán a bezpečnostné opatrenia (ako minimalizovať prach  a iné potenciálne škodlivé látky, postup likvidácie stavebného odpadu a opatrenia  týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podáva klient na príslušnom stavebnom úrade.

  2. Zaistenie búraniska

  Po získaní povolenia na odstránenie stavby (zbúranie domu) nasleduje zaistenie búraniska, teda územia, kde sa budú búracie práce vykonávať. Búranisko je regulované a zabezpečené na základe plánu, ktorý musí byť vypracovaný v súlade s platnými predpismi. V rámci zaistenia búraniska a na základe plánu BOZP musí byť zabezpečený nerušený a chránený prístup k existujúcemu objektu a v prípade potreby použité dočasné dopravné signály. Je potrebné  počítať s tým, že počas demolácie domu budú funkčné existujúce okolité budovy, preto je potrebné prijať všetky opatrenia na zníženie nežiaducich účinkov na tieto budovy (ochrana pred hlukom, prachom, znemožnenie hromadenia stavebného odpadu na ulici, zabezpečenie primeranej dočasnej skládky stavebného odpadu a podobne).

  3. Búranie domu

  Tretím krokom je samotný začiatok búracích prác, ktoré prebiehajú na základe vopred pripraveného demolačného plánu. Demolácia domu sa vykonáva v tomto poradí: odpojenie všetkých inžinierskych sietí (potrebné je objekt odpojiť od prípojky vody, elektriny a plynu), demontáž zariadení, nábytku, schodísk a plotov, správne istenie a podopieranie otvorov a konštrukcií pred zbúraním, demolácia resp. odstránenie fasádneho plášťa, strešnej krytiny a prvkov strešnej konštrukcie, demolácia priečok. Nosné steny sa búrajú vždy až nakoniec, ako aj základy. 

  Pred začatím búracích prác je potrebné odpojiť všetky inštalačné vedenia a demontovať existujúce zariadenia a prístroje. Všetky inžinierske siete musia byť uzavreté, odstránené resp. pripojené takým spôsobom, aby v prípade napájania susedných objektov umožňovali nehatené fungovanie. Demolácia si vyžaduje pomocné konštrukcie, ktoré slúžia na podopieranie konštrukcie a stropu pri búraní železobetónovej dosky. Demontáž okien a dverí sa väčšinou vykonáva ručne a demolácia konštrukcie domu sa vykonáva s použitím ťažkých strojov.

  4. Likvidácia stavebného odpadu

  Po ukončení búracích prác nasleduje posledný krok v procese búrania domu. Zo zbúraného domu vzniká stavebný odpad, ktorý je nutné odviesť na určenú verejnú skládku. Úspešný a predovšetkým rýchly odvoz odpadu na verejnú skládku si vyžaduje príslušnú dočasnú skládku na búranisku, kde sa odpad priebežne likviduje počas procesu búrania domu. Stavebný odpad je potrebné separovať podľa klasifikácie stavebného odpadu.

  Počas demolácie domu je investor povinný zabezpečiť, aby vykonávatelia búracích prác na búranisku skladovali alebo dočasne zneškodnili stavebný odpad spôsobom, ktorý neohrozuje a neznečisťuje životné prostredie. Prepravcovi stavebného odpadu musí byť umožnený voľný prístup na nakladanie a odvoz stavebného odpadu. V prípade, že na búranisku nie je možná dočasná skládka, musí investor zabezpečiť kontajnery, do ktorých budú vykonávatelia búracích prác priamo odkladať odpad. Kontajnery musia byť upravené na odvoz  bez opätovného nakladania.

  Zaistenie búraniska
  Zaistenie búraniska

  Ak máte záujem o demoláciu domu, môžete nás kontaktovať na DaiBau.sk. Aby ste sa dozvedeli presnú cenu, môžete poslať dopyt našim overeným realizátorom demolácií, a tak dostanete viacero ponúk. Pripravili sme pre vás niekoľko rád týkajúcich sa demolácie domu.

  Informácie o cenách nájdete v našej kalkulačke.

  Odborný článok 670
  Autor: Daibau casopis
  Máme 966 realizátorov v oblasti Búracie práce:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 966 realizátorov v oblasti Búracie práce:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 966 realizátorov v oblasti Búracie práce
  9
  0

  Ladislav Vaš, LaVa


  9.2
  0

  Montér s.r.o.

  Trenčín
  8.7
  0

  AZ Profistavba s.r.o.

  Holíč
  9.6
  2

  Robert Herák - stavebníctvo

  Nové Mesto nad Váhom
  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI BÚRACIE PRÁCE?

 • Búracie práce Bánovce nad Bebravou
 • Búracie práce Banská Bystrica
 • Búracie práce Bardejov
 • Búracie práce Bratislava
 • Búracie práce Brezno
 • Búracie práce Bytča
 • Búracie práce Čadca
 • Búracie práce Detva
 • Búracie práce Dolný Kubín
 • Búracie práce Dunajská Streda
 • Búracie práce Galanta
 • Búracie práce Gelnica
 • Búracie práce Hlohovec
 • Búracie práce Humenné
 • Búracie práce Ilava
 • Búracie práce Kežmarok
 • Búracie práce Komárno
 • Búracie práce Košice
 • Búracie práce Krupina
 • Búracie práce Kysucké Nové Mesto
 • Búracie práce Levice
 • Búracie práce Levoča
 • Búracie práce Liptovský Mikuláš
 • Búracie práce Lučenec
 • Búracie práce Malacky
 • Búracie práce Martin
 • Búracie práce Medzilaborce
 • Búracie práce Michalovce
 • Búracie práce Myjava
 • Búracie práce Námestovo
 • Búracie práce Nitra
 • Búracie práce Nové Mesto nad Váhom
 • Búracie práce Nové Zámky
 • Búracie práce Partizánske
 • Búracie práce Pezinok
 • Búracie práce Piešťany
 • Búracie práce Poltár
 • Búracie práce Poprad
 • Búracie práce Považská Bystrica
 • Búracie práce Prešov
 • Búracie práce Prievidza
 • Búracie práce Púchov
 • Búracie práce Revúca
 • Búracie práce Rimavská Sobota
 • Búracie práce Rožňava
 • Búracie práce Ružomberok
 • Búracie práce Sabinov
 • Búracie práce Šaľa
 • Búracie práce Senec
 • Búracie práce Senica
 • Búracie práce Skalica
 • Búracie práce Snina
 • Búracie práce Sobrance
 • Búracie práce Spišská Nová Ves
 • Búracie práce Stará Ľubovňa
 • Búracie práce Stropkov
 • Búracie práce Svidník
 • Búracie práce Topoľčany
 • Búracie práce Trebišov
 • Búracie práce Trenčín
 • Búracie práce Trnava
 • Búracie práce Turčianske Teplice
 • Búracie práce Tvrdošín
 • Búracie práce Veľký Krtíš
 • Búracie práce Vranov nad Topľou
 • Búracie práce Žarnovica
 • Búracie práce Žiar nad Hronom
 • Búracie práce Žilina
 • Búracie práce Zlaté Moravce
 • Búracie práce Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 DaiBau, všetky práva vyhradené