Pre oblasť

  Búranie budovy, cena búrania

  Článok už pomohol 804+ používateľom
  Existujúcu budovu je možné obnoviť alebo zrekonštruovať, iba ak je jej konštrukcia „zdravá“, v dobrom stave. Keď sa konštrukcia existujúcej budovy natoľko zhoršila, že je úplne nefunkčná alebo dokonca nebezpečná, potom je jediným a najhospodárnejším riešením demolácia. Búranie budovy znamená jej úplné odstránenie a prípravu terénu pre novú výstavbu.
  Odborný článok 804
  buranie-stavby.jpeg
  Máme 1027 realizátorov v oblasti Búracie práce:

  1. Povolenie na búranie

  Plánujete výstavbu nového domu na mieste, na ktorom stojí iná stavba?  Idete ju búrať? O jej zbúraní treba informovať stavebný úrad. Odstrániť, resp. zbúrať objekt je možné len na základe nariadenia alebo povolenia vydaného stavebným úradom, ktoré vám túto činnosť umožní. Aby ste povolenie na búranie získali, musíte splniť niekoľko podmienok: zabezpečiť potrebnú dokumentáciu na odstraňovanie objektu, zabezpečiť odborné vedenie prác a bezpečnosť osôb a okolitých stavieb, archivovať dokumentáciu, splniť podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických  požiadaviek na výstavbu.

  V žiadosti o povolenie na búranie treba uviesť druh, účel, miesto a označenie stavby. Treba uviesť aj dôvody odstránenia stavby a napríklad aj to, kedy s búracími prácami začnete a kedy ich plánujete ukončiť, či búranie vykonáte svojpomocne alebo to vykoná špecializovaná firma, ako plánujete nakladať s odpadom a čo plánujete robiť s pozemkom, na ktorom vykonávate búracie práce.

  Stavebný úrad, ktorý vydáva rozhodnutie o búraní stavby, následne vydáva územné rozhodnutie, resp. stavebné povolenie na novú stavbu.  Na vybavenie stavebného povolenia budete potrebovať ďalšiu dokumentáciu, týkajúcu sa výstavby nového objektu.

  Po úspešnom vybavení povolenia na búranie, môže sa začať samotný proces búracích prác.

  2. Priebeh búrania

  Búranie (demolácia) prebieha v opačnom poradí od poradia výstavby objektu. Pred začiatkom búrania, s výnimkou zabezpečenia samotného miesta, musia byť všetky inštalácie vypnuté, ak sú stále funkčné a ak nejaké existujú. Je teda potrebné vypnúť elektrinu, vodu, kanalizáciu, plyn a všetky telekomunikačné prípojky. Je potrebné určiť miesto, kde bude všetok odpad dočasne odkladaný.

  Po vypnutí všetkých inštalácií a vnútorného vybavenia pokračuje odstraňovanie všetkých okien, dverí a podlahových krytín. Potom je na rade strešná krytina a celá strecha. Pri búraní strechy je potrebné dbať na to, aby sa predčasne nezrútili nosné steny. Po streche sa odstránia deliace steny a potom pochôdzne prvky medziposchodí. Nakoniec sa zbúra nosná konštrukcia, najskôr sa zbúra nosná medziposchodová konštrukcia, zatiaľ čo prvky nosnej konštrukcie, steny a stĺpy sa búrajú nakoniec.

  Odborná rada zo spoločnosti ModernEkoPlanet

  1. Aký je postup pri búrani nejakého objektu a na čo všetko treba dať pozor?

  Pred samotným búraním sa musí najprv vybaviť búracie, alebo stavebné povolenie, určiť odpadové hospodárstvo, určiť zhotoviteľa, skontrolovať statiku a upresniť postup búrania. Samozrejme je to vždy individuálne, keďže ani jedna stavba nie je identická. Pred samotným začiatkom prác sa musí objekt vypratať, začína sa rozobratie strechy (krytiny, latovania, krovu), ďalej sa dostávame k rozobratiu stropu a pomúrnic. Ďalším krokom je kompletná sanácia múrov a ak má klient záujem, tak aj sanácia základov a na koniec zasypanie jamy. Pozor si treba dávať na prípadný zosuv pôdy, na statiku objektu, na blízko stojace okolité objekty (susedný dom a podobne), taktiež na určenie správneho postupu prác, aby sa predišlo prípadným pracovným úrazom a klient by tiež nemal vstupovať na stavenisko počas realizácie prác, kvôli ochrany vlastného zdravia. 

  2. Keď ide o búranie nejakej stavbe, aké povolenie potrebujeme a v ktorých prípadoch ho nepotrebujeme?

  Vo väčšine prípadov potrebujeme povolenie na búranie, kde získanie povolenia v priemere trvá 30 až 45 dní. Po prípade stavebné povolenie, kde vybavenie trvá v priemere 300 dní. Každá stavba je individuálna, vždy je dobré poradiť sa vopred, aby sa predišlo nedorozumeniam. Povolenie netreba v prípade, ak daný objekt nie je zapísaný v katastri, ak budova nemá základy (napr. šopa, kurník), alebo ak búrame napríklad nenosnú priečku v dome.

  3. Aké vysoké sú náklady na zbúranie starého domu a od čoho závisia?

  Náklady závisia od mnohých faktorov a pri každej realizácii sa môžu líšiť, pri čom sa aj počas sanácie môžu niekedy vyskytnúť nepredvídané okolnosti, čo môže mať za následok zvýšenie nákladov. V prvom rade to závisí od materiálu, z ktorého je objekt zhotovený, od druhu stropu, typu strechy, prípadného odstránenia základov stavby. V prípade zistenia použitia azbestu (napr. eternit), prípadne výskytu aj priamo v objekte sa sanácia môže predĺžiť a tak zvýšiť klientovi náklady s tým spojené. Ďalšie výdavky závisia aj od mesta, obce, v ktorej sa daný objekt nachádza. Jednou z možností, ktorými sa náklady dajú znížiť je ďalšie zhodnotenie materiálu. Každá firma má svoj individuálny cenník a preto je v prvom rade dôležité oboznámiť sa so všetkými možnosťami a premyslieť si, čo presne klient chce a čo od firmy vlastne čaká. Každá stavba si vyžaduje osobitnú pozornosť a dohľad odborníka.

  Pán Juraj Hudák, spoločnosť ModernEkoPlanet

  3. Cena

  Cena búrania priemerného rodinného domu závisí od mnohých faktorov: veľkosti, konštrukčného zloženia budovy a umiestnenia pozemku, pri ktorom sa berie do úvahy dostupnosť terénu. Všetky tieto faktory môžu zvýšiť náklady na demoláciu domu. Priemerná cena demolácie objektu so stavebnou mechanizáciou, vrátane odvozu odpadu na skládku je okolo 60 až 80 EUR/m2.

  Aby ste sa dozvedeli presnú cenu, môžete poslať dopyt našim overeným realizátorom demolácií, a tak dostanete viacero ponúk. Pripravili sme pre vás niekoľko rád týkajúcich sa demolácie domu.

  Odborný článok 804
  Autor: Daibau casopis
  Máme 1027 realizátorov v oblasti Búracie práce:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 1027 realizátorov v oblasti Búracie práce:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 1027 realizátorov v oblasti Búracie práce
  9
  0

  Peter Illes

  21 Komoča
  9.2
  0

  DC JOMIS, s.r.o.


  8.7
  0

  Compacta s.r.o.


  8.7
  0

  Dušan Torák ML


  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI BÚRACIE PRÁCE?

 • Búracie práce Bratislava
 • Búracie práce Banská Bystrica
 • Búracie práce Košice
 • Búracie práce Nitra
 • Búracie práce Prešov
 • Búracie práce Žilina
 • Búracie práce Bardejov
 • Búracie práce Humenné
 • Búracie práce Komárno
 • Búracie práce Levice
 • Búracie práce Liptovský Mikuláš
 • Búracie práce Lučenec
 • Búracie práce Martin
 • Búracie práce Michalovce
 • Búracie práce Nové Zámky
 • Búracie práce Piešťany
 • Búracie práce Poprad
 • Búracie práce Považská Bystrica
 • Búracie práce Prievidza
 • Búracie práce Ružomberok
 • Búracie práce Spišská Nová Ves
 • Búracie práce Topoľčany
 • Búracie práce Trenčín
 • Búracie práce Trnava
 • Búracie práce Zvolen
 • Búracie práce Bánovce nad Bebravou
 • Búracie práce Brezno
 • Búracie práce Bytča
 • Búracie práce Čadca
 • Búracie práce Detva
 • Búracie práce Dolný Kubín
 • Búracie práce Dunajská Streda
 • Búracie práce Galanta
 • Búracie práce Gelnica
 • Búracie práce Hlohovec
 • Búracie práce Ilava
 • Búracie práce Kežmarok
 • Búracie práce Krupina
 • Búracie práce Kysucké Nové Mesto
 • Búracie práce Levoča
 • Búracie práce Malacky
 • Búracie práce Medzilaborce
 • Búracie práce Myjava
 • Búracie práce Námestovo
 • Búracie práce Nové Mesto nad Váhom
 • Búracie práce Partizánske
 • Búracie práce Pezinok
 • Búracie práce Poltár
 • Búracie práce Púchov
 • Búracie práce Revúca
 • Búracie práce Rimavská Sobota
 • Búracie práce Rožňava
 • Búracie práce Sabinov
 • Búracie práce Šaľa
 • Búracie práce Senec
 • Búracie práce Senica
 • Búracie práce Skalica
 • Búracie práce Snina
 • Búracie práce Sobrance
 • Búracie práce Stará Ľubovňa
 • Búracie práce Stropkov
 • Búracie práce Svidník
 • Búracie práce Trebišov
 • Búracie práce Turčianske Teplice
 • Búracie práce Tvrdošín
 • Búracie práce Veľký Krtíš
 • Búracie práce Vranov nad Topľou
 • Búracie práce Žarnovica
 • Búracie práce Žiar nad Hronom
 • Búracie práce Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené