Pre oblasť

  Je na búranie budovy potrebné stavebné povolenie?

  Článok si prečítalo viac ako 3651+ používateľov
  Nový Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) priniesol početné zmeny, okrem iných aj v oblasti stavieb so stavebným povolením a bez stavebného povolenia. O postupoch a zmenách týkajúcich sa výstavby so stavebným povolením a súvisiacou projektovou dokumentáciou sme sa zmienili v jednom z našich článkov. Tentokrát sme pre vás pripravili krátky záznam na tému búrania budov, keďže sa pre búranie rozhodne veľa jednotlivcov pred stavbou nového domu.
  Odborný článok 3651
  buranie budovy
  Máme 1686 realizátorov v oblasti Búracie práce:

  1. Dôvody na búranie budovy

  Hlavným dôvodom demolácie je vo väčšine prípadov neistota – keď je budova konštrukčne nestabilná a nevhodná pre ďalšie bezpečné bývanie – niekedy v dôsledku nehody (požiar, výbuch alebo podobne), hoci sa zvyčajne stáva, že je budova zanedbaná a už neslúži svojmu pôvodnému účelu. Na demoláciu, najmä ak ide o väčšiu budovu, je potrebné nájsť odborníkov, ktorí sú špecializovaní na rozsiahlejšie demolácie objektov.

  2. Búranie starého objektu, výstavba nového objektu

  Mnoho jednotlivcov sa rozhodne pre búranie schátralej a nefunkčnej budovy, namiesto ktorej bude neskôr postavená nová budova. Zjavným dôvodom tohto druhu konania je vyhnúť sa zbytočným nákladom na kúpu nového pozemku. V prípade, že má investor na určitom pozemku starú budovu, ktorú zub času poškodil a ako taká už neslúži svojmu pôvodnému účelu, je určite vhodné ju najskôr zbúrať a na tom istom pozemku neskôr postaviť novú budovu.

  Búranie budovy vždy prenechajte odborníkom špecializovaným na demolácie objektov
  Búranie budovy vždy prenechajte odborníkom špecializovaným na demolácie objektov

  Odborná rada zo spoločnosti AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o.

  1. Aký je postup pri búrani nejakého objektu a na čo všetko treba dať pozor?

  Postup pri búraní objektov je vždy uspôsobený podľa typu objektu a jeho konštrukčno-materiálového zloženia, tvaru miesta a okolitých podmienok. Pred samotným búraním je nutné vypratať objekt a odstrojiť ho od okien, dverí, podláh a pod. Železobetónové objekty sa búrajú ideálne drviacimi kliešťami na ramene pásového rýpadla, murované objekty je možné búrať kliešťami, búracím kladivom a prípadne aj lopatou pásového rýpadla. Búranie objektov prebieha vždy zhora nadol, v princípe opačne, ako ich výstavba. Jednotlivé vzniknuté odpady sa separujú podľa druhu odpadu v zmysle katalógu odpadov. Základné pravidlá pri asanácií sú nebúrať nižšie postavené konštrukcie, ktoré spôsobia pád vyššie postavených konštrukcií a nebúrať konštrukcie „pod sebou". Pri stiesnených podmienkach staveniska, prípadne dvojdomoch, či „nalepených" objektoch, kde sa búra iba ich časť je vždy nutné realizovanie dilatácie a zabezpečenie stability susedných objektov. Toto si žiada často aj ručné opatrné búranie, stavbu lešenia, prípadne iných ochranných konštrukcií.

  2. Keď ide o búranie nejakej stavby, aké povolenie potrebujeme a v ktorých prípadoch ho nepotrebujeme?

  Spravidla je nutné pri búraní akejkoľvek stavby mať právoplatné rozhodnutie o asanácií stavby (asanačné povolenie), ktoré sa vydáva na základe žiadosti stavebníka a v zmysle stavebníkom poskytnutého Projektu na asanáciu objektu. V prípade, že sa na mieste búranej stavby ide realizovať aj nová výstavba, môže byť asanačné povolenie zlúčené do stavebného povolenia. Ak je na stavbe zistená prítomnosť nebezpečných odpadov (väčšinou azbestocementová krytina, obklady, prípadne potrubia) je nutné aj povolenie na odstránenie týchto materiálov, ktoré je rovnako začlenené do asanačného povolenia.

  3. Aké vysoké sú náklady na zbúranie starého domu a od čoho závisia?

  Na túto otázku neexistuje všeobecná odpoveď. Cenu ovplyvňuje celý rad faktorov a to najmä okolie asanovaného objektu, či je možné použiť väčšie a silnejšie mechanizmy, alebo je nutné asanovať objekt menšími mechanizmami, či čiastočne ručne z dôvodu blízkosti iných objektov, ktoré by mohli pri prácach utrpieť neželanú ujmu. Cena je tým nižšia, čím je objekt „čistejší" od domového, či komunálneho odpadu, podláh, nábytkov a pod. Štandardne sa cena za klasický rodinný dom s jedným až dvoma nadzemnými podlažiami, suterénom a obývateľným podkrovím pohybuje od 10 000 do 20 000 € bez DPH.

  Pán Ing. Marek Valašík, spoločnosť AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o.

  3. Stavebné povolenie na búranie objektu

  Podľa nového stavebného zákona na odstránenie, resp. demoláciu objektu nepotrebujete stavebné povolenie. Spravidla je nutné pri búraní akejkoľvek stavby mať právoplatné rozhodnutie o búraní, ktoré sa vydáva na základe žiadosti stavebníka a v zmysle stavebníkom poskytnutého Projektu na búranie objektu. Demolačný proces objektu sa tak môže začať na základe ohlásenia začiatku výstavby, resp. odstránenia stavby. Nasleduje zabezpečenie staveniska, resp. oblasti, kde musí byť zabezpečený neobmedzený a chránený prístup k existujúcej stavbe a zodpovedajúce dočasné dopravné značenie.   

  V prípade, že sa na mieste búranej stavby ide realizovať aj nová výstavba, môže byť asanačné povolenie zlúčené do stavebného povolenia. 

  Vo všeobecnosti odporúčame, aby ste si vždy preverili platné predpisy buď vo vašej obci alebo na príslušnom stavebnom úrade, aby ste sa tak vyhli možným nepríjemnostiam.
  Odborný článok 3651
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Búracie práce?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 1686 realizátorov v oblasti Búracie práce:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené