Pre oblasť

  Fotovoltaická elektráreň pre domácnosť zníži účty za elektrinu

  Článok si prečítalo viac ako 932+ používateľov
  Ak plánujete vymeniť niektoré menej výhodné zdroje vykurovania (pelety, drevo, plyn...) za elektrické kúrenie a zároveň získať energetickú nezávislosť a šetriť životné prostredie, najjednoduchšie to dosiahnete efektívnym využívaním solárnej energie. A nemenej dôležité, fotovoltaická elektráreň pre domácnosť zníži účty za elektrinu.
  Odborný článok 932
  obľúbený
  fotovolaticka elektraren na dome
  Máme 423 realizátorov v oblasti Fotovoltaická elektráreň:

  Samostatné solárne panely možno využiť na konkrétny účel, napr. na solárny ohrev vody - často sa používajú v kombinácii s tepelným čerpadlom, vykurovanie alebo nabíjanie batérií. Fotovoltaické systémy, resp. fotovoltaické elektrárne pozostávajúce zo solárnych panelov solárnu energiu zo slnečných lúčov účinne premieňajú na elektrický prúd, ktorý sa používa na bežnú spotrebu pri používaní domácich spotrebičov. Solárne panely môžu byť zapojené sériovo alebo paralelne. Určité množstvo energie môže byť uchované do zásoby pomocou batérie.

  Vďaka vlastnej solárnej elektrárni sa môžete stať energeticky nezávislými. 

  Ak uvažujete o inštalácii fotovoltaického systému na váš dom, a nie ste dostatočne zručný v tejto oblasti, najlepšie bude, ak sa obrátite na certifikovaného dodávateľa, ktorý nainštaluje, resp. uvedie do prevádzky vašu solárnu elektráreň. Skúsený, odborne vyškolený a overený dodávateľ bude vedieť slnečnú elektráreň optimálne navrhnúť, nainštalovať a zabezpečiť všetky potrebné schválenia a povolenia.

  Odborníci v tejto oblasti vykonajú najprv obhliadku miesta, kde bude solárne riešenie aplikované, navrhnú najlepší spôsob inštalácie, zohľadnia energetické potreby domácnosti a zvolia správne technologické postupy, aby bolo fotovoltaické zariadenie čo najefektívnejšie a náklady v pomere k návratnosti optimalizované.  

  Montáž fotovoltaického systému
  Montáž solárnych panelov je najlepšie zveriť odborníkom

  V závislosti od toho, akú máte spotrebu energie vo vašej domácnosti (kWh), určia počet panelov, ktoré je potrebné nainštalovať. Počet solárnych panelov je ovplyvnený rôznymi faktormi: na počet vplýva lokálne slnečné žiarenie, orientácia solárnych panelov, výber panelov... Ak počet panelov nebude správne určený, ak panely budú nesprávne umiestnené alebo fotovoltaické zariadenie nebude vhodne vybrané, môže sa stať, že vaša domáca elektráreň nebude taká efektívna, aká by mala byť, a náklady budú drasticky vysoké. 

  Vzhľadom na cenu investície je veľmi dôležité, aby sa za investované peniaze dostalo to najlepšie. Inštalovaný fotovoltaický systém v rodinných domoch, pozostávajúci z určitého počtu solárnych panelov, resp. objem produkovanej elektrickej energie z fotovoltaiky musí predovšetkým pokryť energetické nároky členov domácnosti aj s určitou rezervou.

  Výstavba solárnych elektrární môže byť realizovaná na kľúč.

  Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že sú všetky panely rovnaké, to nie je tak. Hoci mnohí za najdôležitejšie kritérium považujú účinnosť panelu, najdôležitejšie je vybrať spoľahlivého výrobcu, ktorý ponúka dobrú kvalitu svojich výrobkov. 

  Od čoho závisí účinnosť solárneho panelu?

  Účinnosť solárneho panelu závisí od konštrukcie článku a typu kremíka. Základom celkovej účinnosti je samotné usporiadanie, konfigurácia článkov a veľkosť panelu. Existuje niekoľko typov solárnych panelov, predsa však najvyššiu účinnosť v priebehu času zaručujú monokryštalické panely s polovičným rezom. 

  Aký typ strechy je vhodný na inštaláciu solárnej elektrárne?

  Solárne panely je potrebné umiestniť na vhodnom mieste pod správnym sklonom, dimenzovať tak, aby negatívne neovplyvnili funkčnosť iných prvkov na rodinnom dome. Samozrejme, treba dbať aj na estetické hľadisko. 

  Pre optimálnu inštaláciu a prevádzku solárnej elektrárne dôležitý je výber vhodnej lokality. Nezáleží na tvare strechy ani type krytiny. Solárna elektráreň môže byť umiestnená na akejkoľvek streche bez ohľadu na tvar alebo typ strešnej krytiny. Samozrejme, treba rešpektovať zákonitosti, ktoré vplývajú na optimálnu prevádzku solárnej elektrárne, a preto sa odporúčajú strechy a plochy orientované na juh, pod sklonom 30 až 60°, ktoré nemajú tieň na samotnej ploche ani v okolí a budovy majú dobrú statiku. Strešná krytina budovy musí byť dostatočne kvalitné, aby vydržala dodatočné zaťaženie spôsobené inštaláciou fotovoltaického systému. 

  Solárne panely je možné montovať aj na fasády či voľné priestranstvá. Dôležité je však, aby mali dostatok slnečného žiarenia. Odborníci budú vedieť navrhnúť riešenie, ktoré zabezpečí minimálne energetické straty a optimalizuje produkciu solárnej energie.

  Fotovoltaický systém na dvore
  Solárne panely je možné montovať aj na fasády či voľné priestranstvá

  Odborná rada zo spoločnosti D&D Energy

  1. Čím sa Vaša spoločnosť zaoberá a ako funguje solárna elektráreň?

  Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou a montážou solárnych elektrární a taktiež tepelnými čerpadlami a klimatizáciami. Začína to pri solárnych paneloch, kde sa vyrába jednosmerný prúd a následne pokračuje do striedača, ktorý nám mení jednosmerný prúd na striedavý. Zo striedača pokračuje buď do batérie, kde si vyrobenú elektrinu vieme uchovať alebo rovno do domácnosti, či do nabíjačky na elektromobil. Takto funguje väčšina solárnych elektrární. Batériové úložisko je pre zákazníkov veľmi zaujímavým riešením.

  2. Koľko môžem fotovoltickým systémom ušetriť?

  Štandardne uvádzame úsporu vo výške 75%. Ide o to, že aj keď by naša solárna elektráreň bola dostatočne veľká a vyrábala by nám veľa elektriny, stále tu môžu byť spojené nejaké poplatky s distribúciou elektrickej energie alebo taktiež aj s virtuálnou batériou, nakoľko nie každý zákazník si okamžite pri kúpe fotovoltickej elektrárne zakúpi aj batériu a využívajú tzv. virtuálnu baterku. Je to produkt rôznych distribučných spoločností elektrickej energie, každá ma nejaký iný názov ale celková podstata tej služby je rovnaká. Vyrobenú elektrinu, ktorú aktuálne nespotrebujeme v dome si vieme uložiť na virtuálny účet a následne v noci alebo v dňoch, keď je menší osvit, alebo keď potrebujem elektriny viac, jednoducho využijem zo siete to, čo som vyrobil pár dní pred tým a nevyužil som to v daný moment.

  fotovolticka-elektraren-dd-energy-veltrh.jpg
  Pán Dirga a spoločnosť Daibau na veľtrhu stavebníctva CONECO RACIOENERGIA 2024

  3. Aká je návratnosť investícii pri kúpe fotovoltickej elektrárne?

  Čo sa týka rodinných domov návratnosť je na cca šesť rokov. Závisí to samozrejme od množstva spotrebovanej energie. Čím vyššie má zákazník faktúry, tým je návratnosť pri kúpe solárnych systémov vyššia, to znamená, že sa nám to vráti za kratší čas. Štandardný rodinný dom je okolo šiestich rokov. Čo sa týka firiem a väčších riešení, tam máme návratnosť nižšiu, býva to od troch do štyroch rokov, kedy sa nám vráti prvotná investícia do kúpy fotovoltického systému.

  4. Novinka v spoločnosti D&D Energy

  Novinkou v našej spoločnosti pre rok 2024 je solárny panel s menovitým výkonom 580 W, ide o najväčší výkon, ktorý aktuálne na Slovensku je.

  novinka-dd-energy.jpg
  Novinka pre rok 2024 od spoločnosti D&D Energy - solárny panel s menovitým výkonom 580 W

  5. Čo je to elektro mobilita a na aký spôsob funguje?

  Nakoľko sa naša spoločnosť zaoberá práve výrobou fotovotických elektrární, je to veľmi príjemné spojiť aj s elektro mobilitou. Keď už si vyrábam elektrinu zdarma, prečo nie napríklad aj cestovať zdarma? Takto funguje elektro mobilita: Na streche mám solárne panely, ktoré mi vyrábajú elektrinu, elektrinou poháňam vysokorýchlostnú autonabíjačku a následne z nabíjačky nabíjam elektromobil. Konkrétne tento model nám dokáže elektromobil s dojazdom 300km nabiť cca za 30 minút, čo pri štandardných nabíjačkách trvá tak asi 6 hodín. Taktiež zaujímavým prvkom pre domácnosti bývajú batérie na uloženie elektrickej energie a tie môžeme skombinovať práve aj s takouto nabíjačkou na elektromobil. Počas dňa si nabijem batériu zo slnka, ktoré svieti a večer po práci prídem domov, zaparkujem a následne z batérie pomocou nabíjačky na elektromobil si nabijem auto. Ráno môžem znova pokračovať zdarma do práce, nakoľko za pohonné hmoty neplatím.

  V našej spoločnosti veríme, že zelená energia nie je otázkou zajtrajška ale dneška.

  Odbornú radu poskytol pán Martin Dirga zo spoločnosti D&D Energy

  Aká je životnosť solárnych elektrární?

  Kvalitné panely majú trvanlivosť 25 až 30 rokov, niektoré môžu vydržať aj 50 rokov. Po skončení doby návratnosti investovaných prostriedkov investor má z vyrobenej energie čistý zisk. 

  Aká je ziskovosť solárnych elektrární?

  Ziskovosť solárnej elektrárne závisí od veľkosti, optimalizácie celého systému a prevádzky. Doba návratnosti investície je kratšia ako 10 rokov. Solárna elektráreň je investíciou do obnoviteľných zdrojov energie. Prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju ľudstva a prostredníctvom výroby výrazne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

  Akú údržbu vyžadujú solárne elektrárne?

  Solárna elektráreň pozostáva z prvkov, ktoré sú určené na stálu a spoľahlivú prevádzku. Pre investora je najdôležitejšie, aby elektráreň vyrábala elektrinu, preto ne nevyhnutné pravidelne sledovať chod systému a jeho efektivitu, rozpoznať slabý výkon a rýchlo konať, vyhľadať pomoc odborníka.

  Solárne panely znižujú uhlíkovú stopu vášho domu, zároveň pomáhajú prispievať k čistejšej a udržateľnejšej budúcnosti. Solárna energia je aj cennou investíciou, pretože solárne panely zvyšujú hodnotu majetku. Domy s nainštalovanými solárnymi systémami sa predávajú oveľa rýchlejšie a za väčšiu cenu.

  Fotovoltaická elektráreň zabezpečí čiastočnú alebo úplnú energickú nezávislosť pre vašu domácnosť.

  Koľko stojí fotovoltaická elektráreň? Štandardná fotovoltaická elektráreň pre rodinný dom stojí v rozmedzí od 5000 do 6000 EUR, resp. 150 až 250 EUR/m2.

  Komu zveriť montáž a neskôr aj údržbu fotovoltaickej elektrárne? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným dodávateľom fotovoltaických elektrární a odborníkom na využívanie slnečnej energie vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne!

  Fotovoltaická elektráreň rodinný dom
  Solárna elektráreň je investíciou do obnoviteľných zdrojov energie

  Ak váš dom bude vyrábať dostatok elektrickej energie pre celú rodinu, nebudete sa musieť obávať rastúcich nákladov na elektrinu alebo o vašu uhlíkovú stopu. S inteligentným fotovoltaickým riešením môžete znížiť účty za elektrinu a prispieť k lepšiemu životnému prostrediu, bez toho, aby ste ohrozili svoj životný štýl.

  Odborný článok 932
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Fotovoltaická elektráreň?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 423 realizátorov v oblasti Fotovoltaická elektráreň:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené