Pre oblasť

  Fotovoltaická elektráreň - všetko, čo potrebujete vedieť skôr než sa rozhodnete pre jej výstavbu

  Článok si prečítalo viac ako 848+ používateľov
  Určite ste už počuli o fotovoltaických elektrárňach. Napriek tomu, že ide o poprednú technológiu výroby čistej energie, stále existuje veľa otázok týkajúcich sa inštalácie fotovoltaických elektrární. Koľko stojí fotovoltaická elektráreň? Akú úsporu prináša? Potrebujeme skladovanie elektriny? Na akú strechu môže byť inštalovaná? Tieto a podobné otázky vo všeobecnosti sprevádzajú každé rozmýšľanie o využívaní solárnej energie, až po to, na čo treba prihliadať pri výbere a inštalácii celého zariadenia. Preto sa v prvom rade budeme zaoberať otázkou, prečo sa oplatí inštalovať solárnu elektráreň.
  Odborný článok 848
  fotovoltaicka elektraren
  Máme 422 realizátorov v oblasti Fotovoltaická elektráreň:

  Čoraz viac ľudí sa chce zbaviť nárastov cien elektriny. Sčasti aj vďaka štátnym dotáciám sa náklady na inštaláciu solárnych elektrární z roka na rok znižujú, a preto sú tieto zariadenia čoraz dostupnejšie. Montáž fotovoltaického systému vo vašej domácnosti môže byť inteligentnou investíciou z mnohých dôvodov, vrátane výrazne nižších nákladov na elektrinu a ekologických výhod. Hoci neexistuje žiadne univerzálne riešenie, tu je niekoľko informácií, ktoré vám môžu pomôcť zistiť, čo by bolo pre vás najlepšie.

  1. Prečo si vybrať fotovoltaickú elektráreň?

  Fotovoltaická elektráreň je investícia s návratnosťou do 7 až 8 rokov. Potom už prakticky nemáte žiadne náklady na elektrinu a stávate sa tak nezávislými od zmien cien energií na trhu. Inštalácia zariadení na využívanie slnečnej energie je strategickým smerovaním krajiny, a preto existujú rôzne dotácie na obstaranie fotovoltaickej elektrárne. Tiež sú dostupné aj výhodné úvery so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, čo znamená, že investíciu splatíte úsporou nákladov na elektrinu.

  Fotovoltaická elektráreň je investícia, ktorá sa vráti do 7 až 8 rokov
  Fotovoltaická elektráreň je investícia, ktorá sa vráti do 7 až 8 rokov

  2. Aké typy fotovoltaických elektrární existujú?

  Solárny systém môže byť sieťový, ostrovný a hybridný.

  2.1. Sieťová (on-grid) fotovoltaická elektráreň

  Je napojená na verejnú elektrickú sieť. Prenáša elektrinu do siete a tiež ju zo siete prijíma. Štát podporuje výrobu elektriny v solárnych elektrárňach dotáciami, pretože sa tak znižuje závislosť na fosílnych palivách a vypúšťanie CO2 do atmosféry. Klasické solárne elektrárne spravidla neposkytujú elektrinu na vlastnú dodávku v prípade výpadku systému, pokiaľ ich súčasťou nie je aj skladovanie prebytočnej elektriny.

  2.2. Ostrovná (off-grid) fotovoltaická elektráreň

  Ostrovná fotovoltaická elektráreň je sebestačná a nie je napojená na verejnú elektrickú sieť. Jej základom sú akumulátory alebo batérie, v ktorých sa skladuje prebytočná elektrická energia. Ostrovné solárne elektrárne sa bežne využívajú na: chaty, jachty, karavany, solárne pouličné osvetlenie, komunikačnú podporu a podobne.

  2.3. Hybridná fotovoltaická elektráreň

  Hybridná solárna elektráreň si vyrába elektrinu pre vlastnú potrebu, odoberá ju však aj z verejnej siete a v prípade prebytku elektriny môže ju posielať do siete.

  3. Je lepšia fotovoltaická elektráreň s akumulátorom alebo bez neho?

  Solárna elektráreň s akumuláciou elektriny do akumulátora má oproti klasickej fotovoltaickej elektrárni viacero výhod:

  • s dotáciami na racionalizáciu spotreby a vyššiu energetickú účinnosť je cena samostatnej fotovoltaickej elektrárne s akumuláciou elektriny do akumulátora približná cene klasických solárnych systémov;
  • v prípade výpadku elektriny je vždy k dispozícii napájanie prioritných spotrebičov z vlastných akumulátorov alebo batérií;
  • v prípade výpadku elektriny bude nezávislá elektráreň fungovať ďalej, zatiaľ čo klasická fotovoltaická elektráreň nie.
  Fotofoltaická elektráreň s akumuláciou elektriny do akumulátora má oproti klasickej množstvo výhod
  Fotofoltaická elektráreň s akumuláciou elektriny do akumulátora má oproti klasickej množstvo výhod

  4. Aký výkon by mala mať fotovoltaická elektráreň?

  V súčasnosti existuje program inštalácie solárnych elektrární pre malých odberateľov elektriny, ktoré zabezpečia ich nezávislosť a sebestačnosť. Na konci roka sa vypočíta spotrebovaná elektrina zo siete a energia získaná zo solárnej elektrárne. Ak ste spotrebovali viac, ako vyrobila vaša fotovoltaická  elektráreň, za tú elektrinu zaplatíte. Ak však vaša solárna elektráreň vyrobila viac elektriny, ako ste spotrebovali, potom nič platiť nemusíte, prebytok sa prenesie do ďalšieho zúčtovacieho obdobia. Preto má zmysel inštalovať solárnu elektráreň s výkonom, ktorý pokryje hlavne vaše potreby elektriny bez  vytvárania prebytku.

  Výpočet ročnej spotreby elektriny – ak nemienite v blízkej budúcnosti pridávať do systému ďalšie spotrebiče elektriny, spočítajte posledných 12 účtov za elektrinu a dostanete celkovú ročnú spotrebu elektriny vyjadrenú v kilowatthodinách (kWh). Ak však plánujete inštalovať ďalšie elektrické spotrebiče (tepelné čerpadlo, elektromobil, IR kúrenie, elektrické radiátory, klimatizácia, sauna a podobne), je potrebné tieto hodnoty pripočítať k aktuálnej ročnej spotrebe.

  Koľko teda reálne investujete do kúpy a inštalácie solárnej elektrárne, závisí od dodatočných stimulačných prostriedkov, ktoré na tieto účely môžete získať. 

  5. Kde sa zvyčajne montujú fotovoltické moduly solárnej elektrárne?

  Fotovoltaické moduly môžu byť inštalované na mnohých prístupných miestach, existujú však určité obmedzenia, ktoré je potrebné brať do úvahy, ak chceme mať efektívnu fotovoltaickú elektráreň a rýchlu návratnosť investície.

  • Fotovoltické moduly sa spravidla umiestňujú na strechu budovy, v ktorej je inštalovaný merač spotreby elektrickej energie.
  • Najlepšie je, keď strecha smeruje na juh, pri ostatných smeroch musíme počítať s tým, že na rovnaký výkon bude potrebných viac modulov. Orientácia na sever nie je vhodná, pretože čas slnečného žiarenia je na tejto strane veľmi krátky.
  • Fotovoltaická elektráreň by mala byť inštalovaná na streche bytového domu. Montáž na strechy iných budov (garáž, prístrešok pre auto, dielne a pod.) je možná, ale o tom môže najlepšie rozhodnúť odborník, ktorého si najmete na vypracovanie projektu inštalácie tohto zariadenia.
  • Fotovoltaickú elektráreň možno inštalovať aj na samotný pozemok, to tiež závisí od viacerých faktorov ako je orientácia pozemku, predpokladaná spotreba, výkon elektrárne a podobne.
  • Vhodnosť objektu na inštaláciu sebestačného zariadenia preveruje odborník, ktorý vykoná obhliadku lokality.
  Fotovoltaické moduly sa spravidla inštalujú na strechu budovy, v ktorej je inštalovaný merač spotreby elektrickej energie
  Fotovoltaické moduly sa spravidla inštalujú na strechu budovy, v ktorej je inštalovaný merač spotreby elektrickej energie

  6. Ako ovplyvňuje umiestnenie budovy, sklon a orientácia strechy množstvo elektriny vyrobenej solárnou elektrárňou?

  Maximálna účinnosť fotovoltaickej elektrárne sa dosiahne, keď slnko svieti na fotovoltaické články pod uhlom 90°.

  Optimálne výsledky sa dosiahnu, keď strecha smeruje na juh a má sklon asi 35°. Je to ideálna poloha pre letný čas, kedy je denné svetlo najdlhšie a slnečné žiarenie najsilnejšie. Práve počas teplých  mesiacov (od apríla do konca augusta) získava sa najviac elektriny. Keďže však väčšina budov nemá ideálnu polohu strechy, treba urobiť presný výpočet, koľko elektriny možno na danej streche získať z 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltaického modulu.

  Odborná rada zo spoločnosti TaliTech s.r.o.

  1. Čo je to fotovoltika?

  Fotovoltika je prevod slnečnej energie priamo na elektrickú energiu prostredníctvom fotovoltických článkov. Tieto články sú vyrobené z materiálov, ktoré majú schopnosť po dopade slnečného žiarenia generovať elektrický prúd. Najčastejšie sa na výrobu fotovoltických článkov používa kremík.

  Zjednodušený princíp fungovania FV - fotóny slnečného žiarenia dopadajú na PN priechod a svojou energiou vyrážajú elektróny z valenčného pásma do pásma vodivostného. Tým vzniká elektrická energia.

  2. Hlavné výhody fotovoltiky:

  * Obnoviteľný zdroj energie: Slnko je nevyčerpateľný zdroj energie. Pri výrobe elektriny fotovoltickými systémami sa neemitujú skleníkové plyny alebo iné znečisťujúce látky. Je to teda dlhodobo udržateľný, obnoviteľný spôsob výroby elektrickej energie, ktorý pomáha zmierňovať klimatické zmeny.

  * Nízke prevádzkové náklady: Prevádzkové náklady fotovoltického systému sú nízke, pretože slnko je dostupný zdroj energie zdarma. Fotovoltické systémy majú tiež minimálnu potrebu údržby.

  * Nezávislosť od dodávateľov energie: Fotovoltické systémy umožňujú domácnostiam a firmám produkovať vlastnú elektrickú energiu, čo znižuje ich závislosť od tradičných dodávateľov energie. FVE teda zabezpečuje energetickú nezávislosť.

  * Dlhá životnosť: Fotovoltické články majú obvykle dlhú životnosť (viac ako 25 rokov) a väčšina výrobcov poskytuje dlhodobé záruky.

  * Zvýšenie hodnoty nehnuteľností: Inštalácia fotovoltického systému môže zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti a robí ju atraktívnejšou pre potenciálnych kupcov.

  * Tepelné odizolovanie budovy: Panely pohlcujú teplo zo slnečného žiarenia. A zároveň vytvárajú prirodzené prúdenie vzduchu medzi panelom a povrchom, na ktorom je nainštalovaný. Tým sa zabraňuje prehrievaniu povrchu pod panelom. Pri inštalácií na streche chránia strešnú krytinu, čím zvyšujú jej životnosť.

  3. Oplatí sa investícia do fotovoltiky?

  Určite áno, viaceré výhody sme spomenuli už vyššie. Na Slovensku je možnosť získania dotácií na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie z projektu zelená domácnosť. Pri optimálnom návrhu a prípadnom využití dotácie je návratnosť už od 4 rokov. Majiteľovi vie umožniť nezávislosť od dodávateľov elektrickej energie. Inštalácia obnoviteľných zdrojov tiež pomáha zmierňovať klimatické zmeny.

  4. Kam možno fotovoltické panely umiestniť?

  Fotovoltické panely sa dajú umiestniť na viaceré povrchy. Najčastejšie sa umiestňujú na strechu budov, prístrešky pre autá, terasy, pergoly... Ale existujú riešenia tiež na polia, ploty, fasádu či vodu. Drobné fotovoltické články sa používajú už dlhé roky napríklad na verejnom osvetlení či drobných zariadeniach ako je kalkulačka, či podsvietenie čísla domov a podobne. Možnosti využitia sa neustále rozširujú. Napríklad fotovoltické vodné elektrárne sú na Slovensku novinkou.

  Odbornú radu poskytol Tím TaliTech s.r.o.

  7. Sú všetky regióny na Slovensku vhodné na výstavbu solárnej elektrárne?

  Fotovoltaické elektrárne sú vhodné takmer pre celé územie Slovenska. Ak však chcete vedieť, či je fotovoltaická elektráreň vhodným riešením pre konkrétnu oblasť, odporúčame skontaktovať odborníkov, ktorí vám určite budú vedieť poradiť. 

  8. Aká plocha strechy je potrebná na inštaláciu solárnej elektrárne?

  Plocha, ktorú zaberajú fotovoltaické panely na streche budovy, závisí od spotrebovaného množstva elektriny - kWh (pri starých budovách) alebo odhadovanej ročnej spotreby (napr. pri novostavbách) každého odberateľa. Čím vyššia je spotreba elektriny, tým väčšiu plochu bude sebestačná elektráreň potrebovať, aby pokryla všetky energetické potreby tej-ktorej domácnosti. Minimálna odporúčaná plocha strechy pre inštaláciu fotovoltaickej elektrárne je 31 m2 pre domácnosti s najnižšou ročnou spotrebou elektriny.

  Plocha, ktorú zaberajú fotovoltaické panely na streche budovy, závisí od odhadovanej ročnej spotreby elektriny (kWh) toho-ktorého užívateľa
  Plocha, ktorú zaberajú fotovoltaické panely na streche budovy, závisí od odhadovanej ročnej spotreby elektriny (kWh) toho-ktorého užívateľa

  9. Aký typ strechy a strešnej krytiny je vhodný na inštaláciu fotovoltaickej elektrárne?

  Solárne články alebo fotovoltaické panely je možné montovať na všetky druhy strešných krytín (škridly, plech, bitúmenové fólie...), rôzne typy striech (štítová, sedlová, plochá strecha...) a druhy materiálov (drevo, oceľ, betón...).

  10. Ovplyvňuje inštalácia fotovoltaických modulov záručnú dobu strešnej krytiny?

  Montáž fotovoltaickej elektrárne nepoškodí strechu, a teda nemá vplyv na záručnú dobu strešnej krytiny, ak montáž vykonajú riadne vyškolení odborníci. Okrem toho zhotoviteľ zvyčajne garantuje nepriepustnosť strechy v miestach stykov s nosnou konštrukciou systému.

  11. Je potrebné pred inštaláciou fotovoltaickej elektrárne vymeniť strešnú krytinu a/alebo opraviť strechu?

  Výmena strešnej krytiny a/alebo rekonštrukcia strechy nie je podmienkou pre výstavbu fotovoltaickej  elektrárne, ale určite má zmysel, ak ide o staršie strešné krytiny a/alebo strechy, keďže solárna elektráreň je dlhodobým riešením.

  12. Aký je proces výstavby fotovoltaickej elektrárne?

  Výrobcovia a dodávatelia fotovoltaických elektrární väčšinou tieto práce vykonávajú na kľúč, čo znamená, že sa postarajú o všetko, od prvotnej konzultácie až po finálnu realizáciu.

  Kroky k fotovoltaickej elektrárni:

  1. vybraný výrobca alebo dodávateľ fotovoltaickej elektrárne vykoná obhliadku budovy a zadefinuje detaily projektu;
  2. na základe zistených skutočností vypracuje ponuku so všetkými podrobnosťami;
  3. ak je taká možnosť, odborník, ktorého ponuka je akceptovaná, je schopný pripraviť aj všetky potrebné podklady na podanie žiadosti o získanie dotácie alebo úveru;
  4. inštalácia fotovoltaickej elektrárne;
  5. sprevádzkovanie a pripojenie fotovoltaickej elektrárne do elektrickej siete;
  6. posledným krokom je oboznámenie sa s používaním solárnej elektrárne.

  13. Koľko stojí výstavba fotovoltaickej elektrárne?

  Náklady na výstavbu fotovoltaickej elektrárne závisia od viacerých faktorov. Uchádzači vám vypracujú informatívny výpočet na základe dvoch kľúčových údajov: ročnej spotreby elektriny na odberovom mieste (kWh) a vašej adresy (lokality).  Ceny fotovoltaických systémov môžu byť veľmi odlišné, v závislosti od počtu modulov, typu solárnych buniek a ďalších prvkov, ktoré sú zabudované do systému. Obyčajne štandardná fotovoltaická elektráreň pre rodinný dom stojí v rozmedzí od 5000 do 6000 EUR, resp. 150 až 250 EUR/m2.

  14. Aké dotácie alebo úvery sa ponúkajú?

  Neexistujú presné sumy dotácií, ale sumy sa tvoria na základe jednotlivých dotácií na obnoviteľné zdroje energie. Ide o dotácie z rôznych programov, na ktoré sú verejné výzvy pravidelne zverejňované a realizujú sa za podmienok určených v rámci toho-ktorého projektu. 

  Je na vás, aby ste sledovali tieto výzvy a prihlásili sa alebo sa dohodli s výrobcom, dodávateľom alebo uchádzačom, aby to urobil za vás. V závislosti od toho, akú fotovoltaickú elektráreň potrebujete a aké sú podmienky určené, je možné pripraviť príslušnú dokumentáciu. To isté platí pre bankové úvery. Každá banka má svoje úverové podmienky a je len na vás, čo vám vyhovuje – koľko prostriedkov a aká doba splácania.

  15. Návratnosť investície do fotovoltaickej elektrárne

  Návratnosť investície do fotovoltaickej elektrárne závisí od ceny samotného systému a nákladov na výstavbu, ale v priemere sa pohybuje okolo 7,5 roka (bez dotácie a podľa aktuálnych podmienok na trhu) a fotovoltaická elektráreň bude fungovať 30 a viac rokov. Fotovoltaická elektráreň sa oplatí všetkým odberateľom elektriny, predovšetkým veľkoodberateľom. Po sprevádzkovaní fotovoltaickej elektrárne sa výrazne znížia náklady na elektrinu, dokonca až o 75 %.

  Prevádzku fotovoltaickej elektrárne je možné jednoducho sledovať cez internetovú aplikáciu
  Prevádzku fotovoltaickej elektrárne je možné jednoducho sledovať cez internetovú aplikáciu

  16. Údržba fotovoltaickej elektrárne

  Fotovoltaická elektráreň si nevyžaduje špeciálnu údržbu. Odporúča sa kontrola každé 2 roky a v prípade potreby čistenie modulov (každé 3 až 4 roky). Toto sa odporúča najmä počas dlhých období bez dažďa a na miestach, kde je veľa prachu. 

  Prevádzku solárnej elektrárne je možné jednoducho a pohodlne sledovať cez internetovú aplikáciu. V priebehu niekoľkých sekúnd sa získajú informácie o chode všetkých prvkov fotovoltaickej elektrárne a v prípade výskytu chyby je možné okamžite reagovať. K dispozícii sú údaje o aktuálnom výkone solárnej elektrárne, o vyrobenej energii (denná, týždenná, mesačná, ročná a celková energia), tiež údaje o prevádzke jednotlivých modulov.

  17. Záruky a poistenie fotovoltaickej elektrárne

  Okrem základnej záruky platia na jednotlivé prvky fotovoltaickej elektrárne rôzne záručné doby (presné podmienky sú uvedené v dokumentoch jednotlivých výrobcov). Bez ohľadu na záručné podmienky má zmysel fotovoltaickú elektráreň dodatočne poistiť pre prípady extrémnych poveternostných podmienok.

  Odborný článok 848
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Fotovoltaická elektráreň?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 422 realizátorov v oblasti Fotovoltaická elektráreň:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené