Pre oblasť

  Fotovoltická elektráreň so solárnymi článkami

  Článok si prečítalo viac ako 1962+ používateľov
  Fotovoltická elektráreň je jedným z najmodernejších zdrojov energie. Systém je tiež jedným z najsofistikovanejších, pretože poskytuje stálu dodávku elektrickej energie a nespôsobuje žiadne škody na životnom prostredí. Fotovoltická elektráreň sa skladá zo solárnych článkov, ktoré slnečnú energiu premieňajú na elektrinu.
  Odborný článok 1962
  fotovoltaicka elektraren
  Máme 263 realizátorov v oblasti Fotovoltaická elektráreň:

  1. Výhody a slabé stránky

  Ľudia sa rozhodujú pre fotovoltickú elektráreň, lebo ide o systém získavania elektrickej energie, ktorý nepoškodzuje prírodné prostredie, neemituje škodlivé vedľajšie produkty a pracuje ticho a nepretržite; fotovoltická elektráreň poskytuje absolútnu nezávislosť od verejnej elektrickej siete. Zásobovanie solárnou energiou má aj svoje slabé stránky – účinnosť systému je v porovnaní s obstarávacou (kúpnou) cenou pomerne nízka.

   

  Monokryštalický solárny článok je najdrahší, ale najefektívnejší
  Monokryštalický solárny článok je najdrahší, ale najefektívnejší

  2. Kedy sa používa solárna elektráreň?

  Fotovoltický systém je možné použiť na akýkoľvek objekt. Najčastejšie sa používa tam, kde neexistuje pripojenie k verejnej elektrickej sieti (horské domy a víkendové chaty, vzdialené osady a podobne).

  Solárna elektráreň sa používa pre objekty, ktoré sú bližšie k verejnej elektrickej sieti, zväčša vtedy, keď zákazníci požadujú čistý a dlhodobý zdroj energie. Aby objekt mohol využívať energiu z fotovoltického systému, zvyčajne je pripojený aj do verejnej elektrickej siete. V slnečných mesiacoch (apríl – október) nevyužitý elektrický prúd je možné predať distribučnej spoločnosti.

  3. Ako funguje solárny článok?

  Základom fotovoltického systému je solárny článok, ktorý premieňa slnečné svetlo (fotóny) na elektrickú energiu. Keď fotóny preniknú do solárneho článku, tlačia elektróny z povrchu dovnútra a tento pohyb vytvára prúd. Fotovoltické články sú zvyčajne vyrobené z kremíka a sú spojené do panelov alebo modulov. Súčasťou systému je regulátor, ktorý pripája moduly, používateľov a batérie. Jeho úlohou je regulovať tok elektriny medzi prvkami systému.

  Ak chcete monitorovať činnosť systému, medzi batériu a regulátor sa umiestňuje ďalšie zariadenie, ktoré zobrazuje tok medzi jednotlivými prvkami. Ak budova nie je pripojená k verejnej elektrickej sieti a je úplne autonómna, do systému sa pridá ďalší agregát. Slúži na to, aby v noci alebo keď nie je slnko a články neprodukujú elektrinu, bolo možné čerpať elektrickú energiu (prúd) z agregátu.

   

  solarny-panel.jpg
  Solárny panel, modul a článok

  4. Účinnosť (použiteľnosť) fotovoltického systému

  Najvyššiu jednorazovú účinnosť (15 % – 17,5 %) majú monokryštalické kremíkové články. Existujú aj polykryštalické články, ktorých účinnosť sa pohybuje medzi 13 % a 15 %.

  Odborná rada zo spoločnosti ELEKTRO & KÚRENIE s.r.o.

  1. Čo je to fotovoltický panel a aká je jeho životnosť?

  Fotovoltický panel je niečo čo vám vyrába vlastnú elektrinu tým že naň dopadá slnečné žiarenie. Technicky je to panel ktorý priamo premieňa svetelnu energiu na energiu elektrickú pomocou fotoelektrického javu a tým vytvára jednosmerné napätie ktoré cez striedač dodáva elektrickú energiu do siete, tú ktorú bežne poznáme na využitie každého domaceho elektrospotrebiča. Keďže fotovoltaické články sa začali používať najskôr vo vesmírnych programoch tak museli počítať aj s ich dlhou životnosťou. Životnosť takéhoto panela je aj 50 rokov avšak každým rokom klesá účinnosť výroby energie a tým sa znižuje jeho výkon o necelých 0,75% ročne. V dnešnej dobe inštalujeme panely ktoré majú bežne garanciu účinnosti 25 rokov, kde výrobca deklaruje, že po tejto dobe vám bude panel vyrábať elektrickú energiu ešte viac než 82%.

  2. Dá sa využiť fotovoltický systém aj v zime?

  Fotovoltický systém sa využíva vždy pokial na neho dopadá slnečné žiarenie. Je pravdou že v zimnom období je to menej ako v letnom. Klamal by som ak by som tvrdil, že výroba elektrickej energie je rovnaká. To čo vieme využiť vo svoj prospech je že na trhu máme možnosť využitia virtuálnej batérie, kde si vyrobenú silovú elektrinu môžeme uchovať a následne ju spotrebovať vtedy, keď ju potrebujeme. S praxe dám jeden príklad pre predstavu: Jeden môj známy je kúrenár, býva pri Nitre. Má vlastnú firmu kde realizuje kúrenie pre rodinné domy. On sám na rodinnom dome má na streche fotovoltiku. Dom vykuruje tepelným čerpadlom a keď si prepočítal v zimnom období kolko mu fotovoltika vyrobila vlastnej elektriny tak mu vyšlo, že si musel v zime kúpiť elektrinu zo siete na 10 dní čo je pomerne slušné.

  3. Kedy sa mi vráti investícia ktorú som zaplatil?

  Záleží na tom kedy fotovoltiku používate a aký fotovoltický systém si zvolíte. Ďalší faktor je zmena legislatívy v prospech podpory obnovitelných zdrojov energie priamo pre fotovoltiku. Jediné čo viem s istotou povedať je to, že sa návratnosť investície neustále skracuje tým, že sa vytvárajú prospešnejšie podmienky pre obnoviteľné zdroje energií. Aby som to priblížil v roku 2020 bola orientačná návratnosť pre rodinné domy 10 rokov pri systéme s virtuálnou batériou, dnes v roku 2022 sa vieme dostať už na 6-7 rokov. Ako som vravel záleží to od samostatného riešenia celého systému a spravneho nastavenia. Pri firmách bola návratnosť 9-10 rokov dnes a sa vieme dostať pri správnom nastavení už aj na 4 ročnú návratnosť systému. Zaujíma nás velmi ako to bude ďalej, pretože už v dnešnej dobe sa pripravuje zákon toho že každá novostavba bude musieť mať na streche vlastný fotovotlický systém. Vieme že v Nemecku je to už bežnou súčasťou každej novostavby, pretože posledné roky sme prevažne robili inštalácie práve tam a dnes sa zameriavame na Slovensko, kde prenášame kvalitný montážny systém do našej krajiny.

  Pán Peter Šuraba - Elektrikári Nitra firma: Elektro & Kúrenie s.r.o.

  5. Výpočet pre fotovoltické články

  Veľkosť modulu sa určuje podľa zamýšľaného budúceho použitia. Musíme spočítať spotrebu elektrickej energie všetkých jednotlivých spotrebiteľov v budove (objekte) (každý trvale pripojený domáci spotrebič sa počíta ako jeden spotrebiteľ) a vynásobiť tento počet počtom hodín predpokladaného použitia za deň.  Treba mať na zreteli, že niektoré spotrebiče sa používajú cez deň, iné v noci (treba to uviesť v rozpočte).

  Solárne kolektory sú dostupné v rôznych veľkostiach a farbách
  Solárne kolektory sú dostupné v rôznych veľkostiach a farbách

  6. Ako prebieha montáž?

  Miesto, kde budú umiestnené solárne články, je pre celý proces veľmi dôležité. Zariadenia musia byť umiestnené tak, aby sa k nim dostalo čo najviac energie:

  1) solárne moduly by mali smerovať na juh alebo čo najbližšie k tejto polohe;

  2) moduly sú namontované v uhle 10 až 40 stupňov – v lete je optimálny sklon 30 stupňov a v zime 70 stupňov;

  3) slnečný svit by mal byť v lete 7 až 18 hodín denne;

  4) solárne moduly sa zvyčajne inštalujú na strechu alebo prístrešok.

  K modulom je možné pridať flexibilné komponenty, pomocou ktorých sa pohybujú a sledujú pohyb slnka. Takýto systém je o niečo nákladnejší, ale umožňuje maximálnu účinnosť (použiteľnosť). Samotná montáž elektrárne nie je zložitá. Moduly treba priskrutkovať k inštalovanej podkonštrukcii a pripojiť k transformátorom.

  7. Cena

  Koľko stojí solárna (slnečná) elektráreň? Ceny solárnych elektrární môžu byť rôzne, v závislosti od počtu modulov, druhu článkov a príslušenstva zabudovaného do systému. Všetko spolu pre priemerný rodinný dom môže stáť 5 000 až 15 000 EUR. 

  Ak sa rozhodnete pre montáž systému, môžete nás kontaktovať na DaiBau.sk. Na našej webovej stránke nájdete ďalšie rady týkajúce sa tejto témy, ale aj dodávateľov a výrobcov, s ktorými spolupracujeme, ktorí v súlade s vaším dopytom pripravia vhodnú ponuku.

  Informácie o cenách si môžete pozrieť v našej kalkulačke.

  Odborný článok 1962
  Autor: Daibau casopis
  Máme 263 realizátorov v oblasti Fotovoltaická elektráreň:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 263 realizátorov v oblasti Fotovoltaická elektráreň:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 263 realizátorov v oblasti Fotovoltaická elektráreň
  9.4
  0

  HUMONT, s.r.o.


  10
  4

  Jakub Sliviak - SERVIS LIPTOV


  10
  7

  Sándor Nagy - ELEKTROMONT


  9.3
  0

  TELEMONT s.r.o


  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁREŇ?

 • Fotovoltaická elektráreň Bratislava
 • Fotovoltaická elektráreň Banská Bystrica
 • Fotovoltaická elektráreň Košice
 • Fotovoltaická elektráreň Nitra
 • Fotovoltaická elektráreň Prešov
 • Fotovoltaická elektráreň Žilina
 • Fotovoltaická elektráreň Bardejov
 • Fotovoltaická elektráreň Humenné
 • Fotovoltaická elektráreň Komárno
 • Fotovoltaická elektráreň Levice
 • Fotovoltaická elektráreň Liptovský Mikuláš
 • Fotovoltaická elektráreň Lučenec
 • Fotovoltaická elektráreň Martin
 • Fotovoltaická elektráreň Michalovce
 • Fotovoltaická elektráreň Nové Zámky
 • Fotovoltaická elektráreň Piešťany
 • Fotovoltaická elektráreň Poprad
 • Fotovoltaická elektráreň Považská Bystrica
 • Fotovoltaická elektráreň Prievidza
 • Fotovoltaická elektráreň Ružomberok
 • Fotovoltaická elektráreň Spišská Nová Ves
 • Fotovoltaická elektráreň Topoľčany
 • Fotovoltaická elektráreň Trenčín
 • Fotovoltaická elektráreň Trnava
 • Fotovoltaická elektráreň Zvolen
 • Fotovoltaická elektráreň Bánovce nad Bebravou
 • Fotovoltaická elektráreň Brezno
 • Fotovoltaická elektráreň Bytča
 • Fotovoltaická elektráreň Čadca
 • Fotovoltaická elektráreň Detva
 • Fotovoltaická elektráreň Dolný Kubín
 • Fotovoltaická elektráreň Dunajská Streda
 • Fotovoltaická elektráreň Galanta
 • Fotovoltaická elektráreň Gelnica
 • Fotovoltaická elektráreň Hlohovec
 • Fotovoltaická elektráreň Ilava
 • Fotovoltaická elektráreň Kežmarok
 • Fotovoltaická elektráreň Krupina
 • Fotovoltaická elektráreň Kysucké Nové Mesto
 • Fotovoltaická elektráreň Levoča
 • Fotovoltaická elektráreň Malacky
 • Fotovoltaická elektráreň Medzilaborce
 • Fotovoltaická elektráreň Myjava
 • Fotovoltaická elektráreň Námestovo
 • Fotovoltaická elektráreň Nové Mesto nad Váhom
 • Fotovoltaická elektráreň Partizánske
 • Fotovoltaická elektráreň Pezinok
 • Fotovoltaická elektráreň Poltár
 • Fotovoltaická elektráreň Púchov
 • Fotovoltaická elektráreň Revúca
 • Fotovoltaická elektráreň Rimavská Sobota
 • Fotovoltaická elektráreň Rožňava
 • Fotovoltaická elektráreň Sabinov
 • Fotovoltaická elektráreň Šaľa
 • Fotovoltaická elektráreň Senec
 • Fotovoltaická elektráreň Senica
 • Fotovoltaická elektráreň Skalica
 • Fotovoltaická elektráreň Snina
 • Fotovoltaická elektráreň Sobrance
 • Fotovoltaická elektráreň Stará Ľubovňa
 • Fotovoltaická elektráreň Stropkov
 • Fotovoltaická elektráreň Svidník
 • Fotovoltaická elektráreň Trebišov
 • Fotovoltaická elektráreň Turčianske Teplice
 • Fotovoltaická elektráreň Tvrdošín
 • Fotovoltaická elektráreň Veľký Krtíš
 • Fotovoltaická elektráreň Vranov nad Topľou
 • Fotovoltaická elektráreň Žarnovica
 • Fotovoltaická elektráreň Žiar nad Hronom
 • Fotovoltaická elektráreň Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené