Pre oblasť
  AGROKOMPLEX - NÁBYTOK A BÝVANIE
  Dnes si len ťažko vieme predstaviť bezpečnosť v našich príbytkoch, v komerčných alebo iných priestoroch bez dobre naplánovaného technického zabezpečenia. Zabezpečovací systém je zariadenie, pomocou ktorého sa môžeme ochrániť proti vlámaniu, užitočný je aj v prípade iných nežiaducich udalostí v nejakom objekte alebo priestore. 
  Odborný článok 43
  zabezpecovaci system
  Máme 856 realizátorov v oblasti Zabezpečovacie systémy:

  1. Moderný zabezpečovací systém 

  Moderný zabezpečovací systém zaisťuje ochranu vnútorného a vonkajšieho priestoru, osôb, ktoré sa v ňom zdržiavajú, majetku... Hoci sa zabezpečovacie systémy líšia v závislosti od konkrétneho účelu, spôsobu detekcie škodlivej udalosti, miesta inštalácie, spôsobu hlásenia, fungujú na rovnakom alebo veľmi podobnom princípe. 

  Keď ide o detekciu škodlivej udalosti, zabezpečovacie systémy sa spoliehajú na senzory, ktoré sú najčastejšie umiestnené na miestach, kde je možné vstúpiť do objektu (okná, dvere...), alebo sú určené na ochranu určitých bodov v budove (trezory alebo akékoľvek iné miesta či predmety). Môžu byť inštalované aj na iné slabé miesta, ktoré môžu byť lákavé pre nežiadúce osoby. Senzory komunikujú s hlavnou riadiacou jednotkou, ktorá je inštalovaná niekde vo vnútri objektu. Počet komponentov systému sa mení v závislosti od veľkosti chráneného priestoru. 

  Ak zabezpečovací systém má zvukovú signalizáciu, tá vyvoláva strach, sťažuje páchanie trestnej činnosti a upozorňuje okolie, že napr. prebieha vlámanie.

  Systém požiarnej signalizácie zahŕňa zvukovú a svetelnú signalizáciu pri zistení požiaru s cieľom varovať všetky osoby v chránenom priestore. Požiarne signalizácie sú aktívne nepretržite, 24 hodín.

  Zabezpečovací systém môže byť inštalovaný aj tak, že tiché upozornenie volá do akcie príslušníkov bezpečnostných zložiek a záchranné zásahové zložky (políciu, hasičskú jednotku, špeciálne zásahové tímy...).

  Zabezpečovacie systémy proti vlámaniu plnia svoju funkciu najlepšie mimo času, kedy sa v chránenom priestore pohybuje veľa ľudí, ponúkajú možnosť zónovania priestoru so samostatným programovaním.

  Oznamovanie a monitorovanie môže byť lokálne a vzdialené
  Oznamovanie a monitorovanie môže byť lokálne a vzdialené

  2. Výhody zabezpečovacích systémov

  Zabezpečovacie systémy ponúkajú určité špecifické výhody, medzi ktoré patria:

  • Zabezpečovací systém sa vytvorí v súlade s potrebami používateľov. Spojiť možno systémy určené na rôzne účely a integrovať ich s inými systémami (protipožiarna ochrana, kontrola vstupu a pod.) do jednotného systému technickej ochrany.
  • Existuje možnosť centrálneho ovládania aj tých najzložitejších systémov.
  • Zabezpečovací systém je možné programovať časovo a podľa zón chráneného priestoru.
  • Oznamovanie a monitorovanie môže byť lokálne a vzdialené. 
  • Inštalovaný zabezpečovací systém následne možno rozširovať podľa potrieb zákazníkov.
  • Ak je zabezpečovací systém vybavený záložným napájaním (cez agregáty alebo vstavané batérie) poskytuje neobmedzený výkon funkcie v prípade prerušení dodávky elektriny.

  3. Zabezpečovacie systémy a ich uplatnenie  

  Zabezpečovacie systémy sú v dnešnej dobe úplne bežné, majú mimoriadne široké uplatnenie v závislosti od ich účelu. Dôležité sú napr. pre bankový sektor vzhľadom na špecifickosť činnosti, ktorou sa zaoberá; verejný sektor, v ktorom sú potrebné opatrenia na ochranu osôb, majetku a podnikania zabezpečovacími systémami rôznej zložitosti; priemyselný, resp. podnikateľský sektor, v ktorom zabezpečovací systém zaisťuje ochranu osôb, majetku, zariadení, kvality a samotného produktu, ako aj celkového podnikania; verejné budovy, bez ohľadu na vlastníctvo, kde žijú, pracujú a pohybujú sa zamestnanci a zákazníci, napr. zdravotnícke a školské ústavy, cestné, železničné a letecké stanice, múzeá, galérie, divadlá, kiná, športové haly, obchodné centrá, hotely a pod. 

  4. Zabezpečovací systém – ochrana proti vlámaniu do príbytkov

  Medzi základné a najbežnejšie typy ochrany patrí domový alarm proti vlámaniu do našich príbytkov. 

  Ľudia si vyberajú ochranný systém hlavne kvôli miestu, na ktorom sa nachádzajú, alebo aby sa cítili bezpečnejšie. Takéto systémy je možné inštalovať na všetky typy objektov, či už ide o viacposchodovú obytnú budovu alebo rodinný dom.

  5. Inteligentný zabezpečovací systém

  Inteligentné systémy v najširšom zmysle znamenajú integráciu rôznych, predovšetkým elektrických, zariadení v priestore do systému, ktorý je možné riadiť rôznymi spôsobmi. V súlade so životným štýlom, návykmi a potrebami užívateľa je systém ovládaný univerzálnym diaľkovým ovládačom, mobilným alebo pevným telefónom, počítačom alebo dotykovou obrazovkou.

  Bez ohľadu na typ objektu, môže existovať bezpečnostný blok, ktorý centralizuje všetky elektronické ochranné systémy do komfortného celku, jednoduchého na obsluhu a maximálne prispôsobeného ochrane objektu a potrebám užívateľov (elektronické zabezpečovacie systémy, kamerové systémy, bezkontaktné systémy kontroly vstupu...).

  Hlavnú výhodu centrálneho systému riadenia možno odvodiť z jeho názvu. Všetky systémy v domácnosti sa prehľadávajú cez ústredňu systému. Všetko od sprchy po alarm proti vlámaniu je riešené prostredníctvom jednej centrálnej riadiacej jednotky. Centrálne monitorovacie systémy sú zvyčajne najmodernejšie, čo znamená, že zabezpečujú vysoko kvalitné riadenie.

  Spolu so zhotoviteľmi alebo dodávateľmi technológií pre inteligentné domácnosti zostavte pre seba a svoju rodinu koncept inteligentnej domácnosti, ktorý bude pohodlný, bezpečný a spoľahlivý podľa vašich želaní a dostupných možností, v rámci ktorého dôležité miesto bude mať aj zabezpečovací systém.

  Inteligentný zabezpečovací systém - dôležité je plánovanie, ktoré bude obsahovať všetky potrebné technické požiadavky
  Inteligentný zabezpečovací systém - dôležité je plánovanie, ktoré bude obsahovať všetky potrebné technické požiadavky

  V súvislosti s inteligentnou domácnosťou a inteligentným zabezpečovacím systémom dôležité je plánovanie, resp. príprava projektu, ktorý bude obsahovať všetky potrebné technické požiadavky. Rovnako tak je dôležitá aj realizácia projektu, aby všetko plánované bolo aj realizované, aby celý projekt bol dokončený ku všeobecnej spokojnosti, v stanovenom termíne a za dohodnuté ceny. 

  Zabezpečovacie systémy sa líši v závislosti od typu (káblové, bezdrôtové zabezpečovacie systémy), kvality, počtu bezpečnostných zariadení a dodávateľa. Inštalácia bežného bezpečnostného systému proti vlámaniu, s hlavnou jednotkou, senzormi a kamerami, stojí 500 až 1000 EUR

  Ak hľadáte odborníkov, ktorým zveríte realizáciu zabezpečovacieho systému, pomoc môžete vyhľadať na daibau.sk, úplne zadarmo, rýchlo a jednoducho. Stačí vyplniť dopyt na našej webovej stránke a čoskoro sa vám ozvú odborníci v tejto oblasti s vhodnou ponukou.

  Odborný článok 43
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Zabezpečovacie systémy?

  Máme 856 realizátorov v oblasti Zabezpečovacie systémy:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 856 realizátorov v oblasti Zabezpečovacie systémy
  10
  10

  Bartoš Elektroinštalačné práce Sereď


  10
  1

  Marek Belák


  8.8
  0

  elektroflow s. r. o.


  8.8
  0

  ELEX Slovakia, s.r.o.


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené