Pre oblasť
  Bezpečnosť a istota je niečo, o čo sa snaží každý, bez ohľadu na to, či ide o dom/byt, chatu, garáž, kanceláriu alebo nejaký iný priestor. Základným účelom video dohľadu je technická ochrana osôb a majetku pred prípadnými vlámaniami a krádežami. Video dohľad je však užitočný aj na iné účely. Kamerový systém sa veľmi osvedčil v predajniach, na základe získaného materiálu majitelia môžu sledovať spotrebiteľské návyky a v súlade s nimi presmerovať a zlepšiť svoje podnikanie. Okrem toho sa v rôznych prevádzkach a komerčných objektoch využívajú kamery na monitorovanie zamestnancov, ale aj na monitorovanie niektorých pracovných strojov a procesov.
  Odborný článok 226
  kamerovy system
  Máme 863 realizátorov v oblasti Zabezpečovacie systémy:

  V duchu príslovia „prevencia je lepšia ako liečba“ môže existencia kamerového systému odradiť páchateľov od krádeže, a ak sa tak stane, pomocou obrazových záznamov bude ľahšie nájsť a identifikovať páchateľov, a majetok prinavrátiť.

  V závislosti od účelu, na ktorý sa bude kamerový systém používať a kde bude umiestnený, je dôležité vybrať ten správny. V prvom rade je však potrebné byť informovaný o typoch kamerového systému, charakteristikách, ktorým je dôležité venovať pozornosť, vedieť, z akých komponentov pozostáva a poznať jeho technické možnosti.

  Analógový a IP kamerový systém

  Toto je základné rozdelenie kamerového systému. Rozdiel je vo vlastnostiach, možnostiach a, samozrejme, v cene.

  Analógový kamerový systém

  Tento typ kamerového systému je na našom trhu rozšírenejší práve kvôli nižšej cene a jednoduchosti použitia. Existuje analógový kamerový systém známy ako CCTV (Closed circuit television – uzavretý televízny okruh) a AHD (Analog high Definition – analógové vysoké rozlíšenie).

  Prvý z nich - analógový kamerový systém CCTV - zahŕňa analógové kamery, ktoré sú priamo pripojené k záznamníku pomocou koaxiálneho kábla RG59, pričom na ich napájanie sa používa samostatný kábel. Maximálne rozlíšenie materiálu poskytované analógovým kamerovým systémom CCTV je 720p (HD). Nevýhodou tohto systému je, že v rovnakom čase a z jedného miesta má prístup k získanému materiálu obmedzený počet ľudí. 

  Komponenty analógového kamerového systému CCTV 
  Komponenty analógového kamerového systému CCTV 

  Technológia AHD má lepšie vlastnosti v porovnaní s analógovým kamerovým systémom CCTV. Okrem toho, že ide o analógový kamerový systém s vysokým rozlíšením – záznamy sú nepopierateľne kvalitnejšie, rekordéry tohto systému sú univerzálne, t. j. môžu prijímať signál analógových aj IP kamier. Tento systém poskytuje viac možností pre neskoršie zmeny a nadstavby.

  Pokiaľ ide o rekordéry analógových kamerových systémov - DVR (Digital Video Recorder) - je dôležité zdôrazniť, že čas, ktorý je možné nahrávať, je určený priamo kapacitou ich zabudovaného pevného disku (HDD). Tí, ktorí sa rozhodnú pre kúpu tohto komponentu, si vo väčšine prípadov musia nainštalovať pevný disk sami, pretože DVR sa z výroby dodáva bez vstavaného pevného disku. Je to vlastne výhoda, pretože používatelia si v súlade s budúcim účelom kamerového systému, podľa svojich potrieb, môžu nainštalovať pevný disk s kapacitou, ktorú potrebujú.

  Pre každého, kto používa kamerový systém za účelom monitorovania správania zákazníkov, monitoringu alebo práce zamestnancov, je rozhodujúca nasledujúca vlastnosť rekordéra: je možné ho pripojiť k sieti a internetu, čo umožňuje prístup k záznamom z väčších vzdialeností cez mobilný telefón alebo počítač.

  Technológia AHD vykazuje lepšie vlastnosti ako analógový kamerový systém CCTV.

  IP kamerový systém

  Je to modernejší kamerový systém ako kamerový systém CCTV a rozlíšenie poskytované kamerami je HD (High Definition) t. j. 720p a Full HD, t. j. 1080p. IP kamerový systém preto poskytuje oveľa viac možností, keďže umožňuje nahliadnuť do detailov – v záznamoch sa tváre dajú jasne rozlíšiť, tabuľky áut sú čitateľné na väčšiu vzdialenosť, obrazový snímač je s progresívnym skenovaním.

  Okrem lepšej kvality záznamov, ktorá je hlavnou výhodou IP kamerového systému v porovnaní s analógovým kamerovým systémom CCTV, zahŕňa aj ďalšie výhody pri nahrávaní a ukladaní získaného materiálu.

  Pri tomto type kamerového systému sú kamery pripojené k NVR (Network Video Recorder), alebo presnejšie k serveru v sieti. Vďaka NVR má IP kamerový systém aj ďalšiu výhodu: teoreticky je možné k nemu pripojiť neobmedzený počet kamier a obmedzenie nastáva len z hľadiska rýchlosti celej siete a schopnosti tohto rekordéra nahrávať v reálnom čase zo všetkých pripojených kamier.

  Prenos dát prostredníctvom tohto kamerového systému sa vykonáva pomocou UTP kábla. Výhoda IP kamier spočíva aj v tom, že ponúkajú možnosť prenosu ďalších dát sieťovým káblom, a teda je možné použiť alarmové senzory pripojené ku kamere alebo ovládať pohyb IP PTZ kamier. Pri analógových kamerových systémoch sú pre snímače a ovládanie potrebné určité káble. Ďalšou výhodou, ktorú je dôležité zdôrazniť, je to, že kamery je možné napájať pomocou sieťového kábla.

  IP kamerový systém poskytuje vysokokvalitný materiál a umožňuje pozorovanie malých detailov na získaných záznamoch.

  V IP kamerovom systéme sú kamery pripojené k NVR - nájdete však aj kamery, ktoré sú v prevádzke úplne nezávislé a nahrávajú priamo na internú pamäťovú kartu SD, teda odosielajú dáta do sieťových dátových úložísk NAS a počítačov.

  Kamera namontovaná na budove
  Kamera namontovaná na budove

  Bez ohľadu na to, pre ktorý kamerový systém sa rozhodnete, je nepopierateľným faktom, že vám pomôže ochrániť osobný majetok, pracovné procesy a zlepšiť podnikanie, a ak dôjde k určitému porušeniu, umožní ľahšie a rýchlejšie identifikovať a nájsť zodpovednú osobu, resp. páchateľa.

  Odborný článok 226
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Zabezpečovacie systémy?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 863 realizátorov v oblasti Zabezpečovacie systémy:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené