Pre oblasť

  Zabezpečovací systém – ako zabezpečiť svoj dom

  Článok si prečítalo viac ako 833+ používateľov
  V dnešnej dobe je, vzhľadom na rastúci počet vlámaní do rodinných domov, bytových a nebytových budov, ťažké predstaviť si bezpečnosť v nich bez dobrého bezpečnostného systému. Zlodeji zvyčajne uprednostňujú priestory s menším počtom prekážok a menším  rizikom odhalenia. Bezpečnostný systém je sada zariadení na zisťovanie zmien udalostí v chránenom objekte. Inštaláciou kvalitného alarmového systému, ktorý prenáša výstražné signály do bezpečnostného riadiaceho centra v spolupráci so zásahovou službou, zaisťujeme vyššiu bezpečnosť.
  Odborný článok 833
  zabezpecovaci system kamerovy
  Máme 865 realizátorov v oblasti Zabezpečovacie systémy:

  1. Alarmové systémy

  Ak chcete mať skutočné bezpečie, najúčinnejšie je kombinovať mechanické zabezpečenie s elektronickým. Príkladom elektronického zabezpečenia sú alarmové systémy.

  Samotná prítomnosť alarmového systému často zlodeja odradí od akýchkoľvek snáh o prekonanie zámkov, dverí a okien. Pokiaľ sa aj napriek tomu o vniknutie pokúsi, detekčný systém ho odhalí a spustí alarm. Nepozorované vlámanie potom jednoducho nie je možné.

  Dôležitý je samozrejme výber vhodného alarmového systému a jeho správne nastavenie. V ponuke sú alarmy rôznych výrobcov so širokou škálou voliteľného príslušenstva, ktoré umožňujú odhaliť pohyb na určitej ploche, priechod dverami či oknom, nezavreté dvere alebo okno, rozbité okno alebo dym. Vlastný alarmový systém, úplne na mieru, si môžete zostaviť z ľubovoľných komponentov.

  Jednotlivé alarmové systémy sa charakterizujú nielen jednoduchou inštaláciou, ktorú zvládne každý, ale aj používaním. Pri zložitejších systémoch je nutné inštaláciu prenechať špecializovanej firme. 

  Alarmové systémy môžu mať napr. nezávislé napájanie a bezdrôtový prenos dát, takže nie je potrebné žiadne vŕtanie ani rozvody káblov. Systémy vďaka použitiu najmodernejších metód detekcie zaručujú maximálnu bezpečnosť. Môžu byť spravované a ovládané nielen pomocou riadiacej jednotky, ale aj vzdialene, prostredníctvom smartfónu, tabletu aj počítača.

  Ak na monitorovanom objekte vznikne neželaná udalosť, môže byť signalizovaná napr. SMS správou na prednastavené čísla, tiež hlasovým volaním. 

  2. Kamerové bezpečnostné systémy

  Kamerové bezpečnostné systémy sú doplnkom elektronického zabezpečovacieho systému. Umožňujú identifikáciu páchateľa a získanie dôkazov o spáchanom skutku.

  Vo verejne prístupných objektoch a v exteriéri majú kamerové bezpečnostné systémy preventívnu odstrašujúcu funkciu na prípadných páchateľov. Väčšina z týchto páchateľov sa nechce nechať natočiť pri svojom počínaní a vyberú si radšej inú obeť, kde im také riziko nehrozí.

  Účinnosť kamerového systému závisí od výberu správnych komponentov a ich inštalácie tak, aby následné zábery mali vypovedajúcu hodnotu pre identifikáciu páchateľa a mohli byť použité ako dôkaz. Z toho dôvodu je dôležitý správny výber kamerového systému, aby ste  zbytočne neinvestovali svoje peniaze do nevhodnej konfigurácie.

  Hlavnou funkciou kamerového systému je online monitoring kľúčových priestorov napr. rodinného domu a jeho priľahlých častí. Neoddeliteľnou súčasťou systému väčšinou býva možnosť nahrania záznamu z kamier po určité časové obdobie. Vďaka tomu vám môže kamera na dom poskytnúť cenné dôkazy v prípade trestného činu (domáce bezpečnostné kamery so záznamom).

  Kamery patria k rýchlo sa rozvíjajúcemu odboru v oblasti bezpečnostných riešení. Stávajú sa  veľmi obľúbeným prvkom zabezpečenia domácnosti. Kamerové zabezpečenie domu môže byť inštalované všade tam, kde je požiadavka na zvýšenú ochranu osôb a majetku. Domáce kamery slúžia na identifikáciu páchateľa (zlodeja), ale tiež poskytujú dôkazné materiály.

  Rodinný dom patrí k jednej z najväčších investícií v živote, preto je tiež potrebné venovať pozornosť jeho ochrane  
  Rodinný dom patrí k jednej z najväčších investícií v živote, preto je tiež potrebné venovať pozornosť jeho ochrane 
  Domové kamerové systémy sú skvelým preventívnym bezpečnostným prvkom, ktorý vám pomôže efektívne chrániť váš majetok. 

  V súčasnosti vám špecializované firmy, zaoberajúce sa touto činnosťou, môžu zaistiť odborný návrh domáceho kamerového systému, profesionálnu inštaláciu a následné revízie. Pritom dbajú na výber najvhodnejších komponentov na základe možností a požiadaviek zákazníkov. 

  2.1. Komponenty kamerového zabezpečenia domu

  Kamerové zabezpečenie domu pozostáva z jednej alebo viacerých kamier (rôznych typov), nahrávacieho zariadenia s dátovým úložiskom, monitora, myši a klávesnice pre ovládanie domáceho kamerového systému (ak nie je pripojený k PC).

  2.2. Ako vybrať vhodný domáci kamerový systém?

  Na trhu sa nachádza široká ponuka mnohých druhov bezpečnostných kamier na dom. Každý typ domácej kamery má špecifické vlastnosti a možnosti využitia. V základnom rozdelení kamery sa delia na IP kamery a kamery analógové, pričom tieto kamery sa líšia najmä spôsobom prenosu obrazu do záznamového alebo zobrazovacieho zariadenia.

  2.3. Vlastnosti kamier a ich využitie v kamerovom systéme do rodinného domu

  2.3.1. Rozlíšenie domácich kamier

  Rozlíšenie domácich kamier určuje, koľkými obrazovými bodmi (pixelmi) je výsledný obraz tvorený. Obvykle sa udáva v mega-pixeloch (počet miliónov pixelov). Od rozlíšenia závisí, ako kamera bude rozoznávať tvár neznámej osoby, do akej vzdialenosti to zvládne. 

  2.3.2. Snímková frekvencia

  Snímková frekvencia určuje, koľko snímok za sekundu je domáca strážna kamera schopná urobiť. Platí tu úmera, že čím vyššia táto hodnota je, tým je obraz pre ľudské oko plynulejší. Kamery schopné poskytovať vyššiu snímkovú frekvenciu sú užitočné pri sledovaní veľmi rýchleho pohybu.

  2.3.3. Detekcia pohybu v obraze

  Detekcia pohybu v obraze má za účel zaznamenať pohyb v obraze. Detekciu je možné využiť na nastavenie nahrávania, kedy domový kamerový systém nahráva len v čase, keď je v obraze zaznamenaný pohyb. To vplýva na zníženie množstva nahraných dát a znižuje sa tak náročnosť na dátové úložisko.

  2.3.4. Sledovanie domácej kamery cez mobil alebo na PC

  Sledovanie obrazu cez internet alebo cez mobilný telefón umožňujú analógové aj IP kamery. Analógový kamerový systém túto funkciu zaisťuje cez nahrávacie zariadenie, väčšinou ide o bezpečnostný kamerový systém so záznamom. IP kamery umožňujú zábery odosielať priamo z kamery na mobilný telefón alebo do PC. 

  2.3.5. Využitie káblových rozvodov

  Káblové rozvody analógových systémov je možné využiť iba na prenos záznamu z kamery do záznamového zariadenia. Inštalované káble domácich IP kamerových systémov možno  využiť na mnohé účely, napríklad na pripojenie počítačov, na prenos dát alebo na prenos napájania.

  2.4. Cena za zabezpečenie domu kamerami

  Na cenu vplýva mnoho faktorov. Cena závisí najmä od požiadaviek, ktoré na danú kameru do domu máte, a či máte vhodné káblové rozvody alebo nie.

  Pokiaľ už máte k dispozícii sieť dátových káblov, výhodnejšia bude inštalácia domácich IP kamier. Ak máte doma rozvedené analógové rozvody, výhodnejším riešením budú analógové kamery. Nedá sa však všeobecne povedať, aké kamery do bytu sú lacné, aké drahé alebo aká domáca kamera je najlepšia.

  2.5. Aké kamery na rodinnom dome inštalovať?

  Ak nie ste odborníkom v oblasti bezpečnostných kamier na dom, odporúčame výber kamerového systému zveriť odborníkom. Profesionálna bezpečnostná agentúra s bohatými skúsenosťami vám zaistí odborný návrh kamerového zabezpečenia domu a postará sa aj o jeho inštaláciu. Navyše vám spracuje všetku potrebnú dokumentáciu. Bez ohľadu na to, akú kameru si vyberiete, profesionáli si vypočujú vaše priania a navrhnú optimálne bezpečnostné riešenie na mieru vašim možnostiam a potrebám.

  Domáci bezdrôtový kamerový systém sa radí k veľmi obľúbenému bezpečnostnému riešeniu v rodinných domoch aj ďalších objektoch. Prenos videosignálu tu prebieha bezdrôtovo, napájanie jednotlivých častí je veľmi obmedzené, pretože ide o kamerový systém čerpajúci energiu z batérií. Domáce bezdrôtové kamery sa preto používajú v prípade, keď nie je možné využiť štandardné riešenie.

  Spoľahlivejší prenos záznamu a kvalitnejší obraz ponúka káblový kamerový systém. Avšak inštalácia drôtového kamerového systému do domu je oveľa náročnejšia. Aj v tomto prípade môžete kontaktovať odborníkov, ktorí vám s inštaláciou kamier na dom veľmi radi a ochotne pomôžu.

  3. Ďalšie typy domácich kamerových systémov

  3.1. Domový zvonček s kamerou

  Domový zvonček s kamerou alebo domáci telefón s kamerou patrí k dôležitým bezpečnostným prvkom vo vašom dome. Pomôže vám komunikovať s osobou na druhom konci bez toho, aby ste museli otvárať vchodové dvere. Vďaka tomu vám, alebo vašim deťom, rodičom či starým rodičom, umožní si návštevu najprv prezrieť a na základe toho sa rozhodnúť, či ju vpustíte dovnútra.

  3.2. Domáce skryté kamery pre dohľad nad vašou domácnosťou

  Domáce skryté (tajné) kamery napomáhajú odhaľovanie nevery a rozlúštenie ďalších záhad, ktoré sa dejú za vašim chrbtom. Tieto domáce minikamery môžu byť ukryté napríklad v drobných veciach ako sú perá, ceruzky, hodinky, v nábytku, elektronike a ďalšom domácom vybavení. Záznam nahrávajú diskrétne, ale spoľahlivo. Vďaka tomu vám pomôžu nájsť príčinu podozrivého správania vášho partnera alebo kohokoľvek v rodine a súčasne poskytnú dôkazné materiály.

  3.3. Dverné domáce kamery bezdrôtové

  Často používané sú aj dverné bezdrôtové kamery, ktoré sú inštalované do dverí alebo do vchodu bytového domu. Dverné kamery umožňujú bezpečné monitorovanie priestoru za vašimi dverami. Väčšina z nich disponuje možnosťou zhotovenia fotografie osoby za dverami alebo krátkeho videozáznamu. Skvelou funkciou väčšiny dverných kamier je nočné videnie alebo pohybový senzor.

  Odborná rada zo spoločnosti NANOVO, s.r.o.

  1. Keď ide o zabezpečovacie systémy, skôr odporúčate vonkajšiu alebo vnútornú ochranu domu?

  Najlepšia je kombinácia oboch, pretože keď ľudia vedia o kamerovom systéme majú pred ním rešpekt a správajú sa inak, sú "civilizovanejší". Na druhej strane, ak má niekto úmysel niečo spáchať, tak sa na to pripraví (myslím tým, že sa zahalí od hlavy po päty a žiadna kamera ho nikdy neidentifikuje) a vykoná to, čo si zaumienil. Čo sa týka vnútorného zabezpečenia, ak by páchateľ prešiel cez kamerový systém, tak v interiéri sa nachádzajú rôzne pohybové čidlá a kontrolné mechanizmy, o ktorých keď dotyčný nevie, tak ho zachytia a spustí sa poplach, o ktorom majiteľa upozorní správa na telefóne.

  2. Ktorý typ alarmového systému najčastejšie odporúčate pre obytné budovy a ktorý pre rodinné domy?

  Keď som začínal, tak som mal tendenciu robiť dva typy alarmov: Paradox a Jablotron, ale postupom času a aj z hľadiska jednoduchosti som zostal pri Jablotrone. Je to jednoduchý systém, ktorý je napájaný buď po kábli alebo bezdrôtovo alebo kombináciou oboch. Je jedno či je to obytná budova alebo rodinný dom. Vždy záleží na majiteľovi čo od alarmu očakáva a čo všetko ním chce ovládať respektíve mať zabezpečené. Po vypočutí požiadaviek na zabezpečovací systém viem majiteľa usmerniť, prípadne mu poradiť ako najlepšie chrániť jeho majetok.

  3. Potrebná je aj nejaká pravidelná špeciálna údržba zabezpečovacieho systému po inštalácii?

  Určite áno, raz za rok je odporúčané vykonať u zákazníka servisnú prehliadku všetkých komponentov aj s odskúšaním celého systému, aby do budúcna všetko fungovalo bez zbytočných problémov.

  Pán Štefan Budjaš, spoločnosť NANOVO, s.r.o.

  4. Výhody inštalácie domáceho kamerového systému

  Kamery do domu sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostného riešenia vašej domácnosti. Monitorujú váš byt a poskytujú cenné dôkazné materiály v prípade trestnej činnosti. Bez ohľadu na to, akú kameru sa rozhodnete nainštalovať, zvýšite tak úroveň ochrany vášho majetku a zdravia.

  Kamerové zabezpečenie domu môže pôsobiť aj preventívne a odstrašiť prípadné nelegálne vniknutie. Avšak, nielen z tohto dôvodu sa odporúča montáž domáceho kamerového systému.

  Prečo si pre návrh a inštaláciu bezpečnostnej kamery na dom zvoliť špecializovanú firmu?

  Pre výber spoľahlivej bezpečnostnej kamery, ktorá má slúžiť ako profesionálna ochrana vášho majetku a najmä zdravia, oslovte špecializovanú firmu.

  Vybrať vhodnú domovú kameru, jej zobrazovacie schopnosti a správny účel použitia, je skutočne práca pre odborníka v tejto oblasti. Ak potrebujete iba jednu domácu vnútornú kameru alebo bezpečnostnú kameru pre domáce použitie, zrejme takýto výber zvládnete sami.

  Odborný článok 833
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Zabezpečovacie systémy?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 865 realizátorov v oblasti Zabezpečovacie systémy:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené