Pre oblasť

  Zavlažovanie - aké podmienky musia byť splnené?

  Aby rastliny optimálne rástli a správne sa vyvíjali, potrebujú dostatočné množstvo vody. Okrem vhodnej kvality pôdy, zabezpečenia slnečného stanovišťa a výberu rastlín vzhľadom na podnebie tej-ktorej oblasti, je zálievka jednou z primárnych položiek, bez ktorej sa nezaobíde žiadny trávnik, záhrada či plocha pod pestovanými rastlinami. S nárastom denných teplôt a počtu slnečných hodín sa príroda prebúdza, preto je na zavlažovanie potrebné myslieť včas. Pred inštaláciou samotných zavlažovacích systémov je dôležité venovať pozornosť určitým parametrom.
  Odborný článok 163
  polievanie travnika
  Máme 262 realizátorov v oblasti Zavlažovací systém:

  Skôr než začnete zalievať rastliny, dôležité je poznať kvalitu závlahovej vody a pôdy.

  Kvalita závlahovej vody

  Kvalite vody sa často nevenuje náležitá pozornosť, hoci môže mať nepriamy a priamy vplyv na rastliny. Ak je voda nevyhovujúcej kvality, jej nepriamy vplyv znamená zasolenie alebo alkalizáciu pôdy, priamy vplyv sa prejavuje tak, že rastliny nedokážu správne absorbovať živiny z pôdy,  a existuje aj možnosť vzniku popálenín. Pred samotným zavlažovaním je preto potrebné odobrať vodu na analýzu, aby sa zistila jej mikrobiologická a toxikologická správnosť, zloženie vody a mineralizácia.

  Ak je voda používaná na zavlažovanie nadmerne mineralizovaná, zmení sa aj minerálne zloženie pôdy, čo môže mať vplyv na zníženie výnosov rastlín.

  Pokiaľ ide o hodnotu pH vody používanej na zavlažovanie, mala by byť od 6 do 6,5, pretože tento rozsah vyhovuje väčšine rastlín. Ak je hodnota pH vody nad 7,2, voda sa považuje za tvrdú a vo všeobecnosti vyžaduje okyslenie kyselinou dusičnou, sírovou alebo fosforečnou. Ak je hodnota pH nižšia ako 5,5, je potrebné vodu alkalizovať hydroxidom alebo uhličitanom sodným.

  V určitých prípadoch môže tvrdá voda nepriaznivo pôsobiť na rozpúšťanie hnojiva a vzájomné pôsobenie draslíka a hydrouhličitanov z vody a niektorých živín z hnojív. Výsledkom tejto interakcie sú nerozpustné soli, ktoré sa usadzujú. Rastliny nedokážu absorbovať živiny zo soli, sú blokované a nemajú žiadnu funkciu a to vedie aj k upchatiu systému.

  Z vody sa dá vyrobiť elektrina vďaka iónom, resp. soliam rozpusteným vo vode. Je to elektrická vodivosť vody. Tento parameter je tiež potrebné zvážiť pred samotným zavlažovaním. Je jasné, že sa pridaním hnojiva (soli) zvýši elektrická vodivosť závlahovej vody.

  Je potrebné dbať na to, aby elektrická vodivosť nebola ani príliš vysoká, ani príliš nízka, pretože nedovolená hodnota pri vyživovaní rastlín vedie k pomalému odberu vody a živín, a tým k nesprávnemu vývinu rastlín v záhrade alebo na obrábanej pôde. Okrem toho existuje nerovnováha v pôde.

  Polievanie trávnika
  Polievanie trávnika

  Voda má nízku kvalitu, keď jej elektrická vodivosť (EC) presahuje 1,1 (toto je škodlivé najmä pre novovysadené rastliny), stredne kvalitná je voda na zavlažovanie, ktorej EC sa pohybuje od 0,8 do 1,1 a vyhovujúca, keď je hodnota EC od 0,5 do 0,8

  Okrem uvedených charakteristík je potrebné venovať pozornosť zloženiu prvkov, predovšetkým mikroprvkov bóru. Rastliny by ho mali prijímať v malých množstvách. Ak je v závlahovej vode bór prítomný v nadmernej koncentrácii, môže sa stať toxickým. Sodík v nadmernom množstve spôsobuje zasolenie pôdy, zatiaľ čo nadmerná koncentrácia železa spôsobuje upchávanie zavlažovacích systémov.

  A nakoniec, avšak nie najmenej dôležitá charakteristika vody - teplota. V našich podmienkach sa odporúča teplota vody okolo 20 stupňov. Studená voda spôsobuje zníženie obsahu dostupných živín, mikrobiologickej aktivity a môže mať za následok fyziologické sucho.

  Vzhľadom na spomínané nepriaznivé účinky studenej vody, ktoré vedú k okamžitému spomaleniu rastu a vývoja rastlín vo všetkých ich fázach, je potrebné merať teplotu vody na výstupe zo zavlažovacieho systému.

  Kvalita zavlažovanej pôdy

  Zavlažovací systém
  Zavlažovací systém

  Pred zakúpením určitého zavlažovacieho systému je dôležité vedieť, aká je vhodnosť pozemku, keď ide o zavlažovanie. Z tohto aspektu je potrebné poznať bonitáciu (kontrolu alebo odhad akosti) tej-ktorej pôdy. Poľnohospodársku pôdu väčšinou charakterizuje určitá vrstva úrodnej pôdy – ornice. Pôdy sú rozdelené podľa kvality, resp. podľa pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ). Pokiaľ ide o morfogenetickú a agroekonomickú kategorizáciu pôd, pôdny typ je základnou identifikačnou jednotkou.  

  - Černozeme a aluviálne pôdy sú bez problémov vhodné na zavlažovanie.

  - Lúčnu pôdu a černozem so známkami glejovania je potrebné zavlažovať opatrne, pretože nežiaduce účinky, akými sú zasolenie a alkalizácia pôdy, môžu byť spôsobené v prípadoch relatívne vysokých úrovní mineralizovanej podzemnej vody alebo sekundárneho zamokrenia.

  - Existuje veľké množstvo pôdnych typov, podtypov a variantov, ktoré majú určité obmedzenia, napr. zamokrené pôdy, nedostatok karbonizácie alebo zložité mechanické zloženie pôdy v podmienkach zavlažovania.

  - Pôdy, ktoré obsahujú štrk a kameň, pôdy nachádzajúce sa na extrémne nízkom teréne, plytké pôdy a pôdy, ktoré majú výraznú stratifikáciu, nie sú vhodné na zavlažovanie.

  Skôr než sa rozhodnete pre inštaláciu zavlažovacieho systému pre váš trávnik, záhradu alebo obrábanú plochu, skontrolujte uvedené parametre, aby ste si vybrali ten správny zavlažovací systém.

  Odborný článok 163
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Zavlažovací systém?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 262 realizátorov v oblasti Zavlažovací systém:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené