Pre oblasť

  Hydroizolácia plochej strechy a balkóna

  Článok si prečítalo viac ako 627+ používateľov
  Hydroizolácia je ochrana architektonických stavieb pred škodlivými účinkami vody a vlhkosti. Je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré ovplyvňujú trvanlivosť stavebných konštrukcií a budov, ako aj zdravie ľudí. Čoraz viac sa hydroizolácia využíva nielen pri výstavbe rodinných domov, výškových budov, ale aj pri výstavbe objektov infraštruktúry.
  Odborný článok 627
  hydroizolacia plochej strechy
  Máme 952 realizátorov v oblasti Hydroizolácia rovnej strechy:

  Z uvedeného vyplýva, že sa hydroizolácia v stavebníctve používa na hydroizoláciu podzemných častí budov (základy, pivnice...), hydroizoláciu častí budov priamo vystavených dažďovej vode (fasády, strechy, balóny, terasy...), hydroizoláciu určitých miestností, častí budov alebo špeciálnych budov (kuchyne, kúpeľne, bazény atď.), ale aj pri výstavbe ciest, tunelov, mostov a podobne. 

  1. Vlastnosti hydroizolácie

  Bez ohľadu na umiestnenie hydroizolácie v budove, typ budovy a jej špecifické požiadavky, môže mať hydroizolácia okrem povinnej úplnej nepriepustnosti niekoľko ďalších vlastností, ktoré sa v závislosti od konkrétneho prípadu aplikácie stávajú rozhodujúcimi. Sú to: odolnosť voči teplotným rozdielom, odolnosť proti opotrebovaniu, odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom a odolnosť proti chemickým vplyvom.  

  Keď sa zdalo, že hydroizolačné produkty dosiahli z hľadiska vlastností a možností využitia veľmi vysokú úroveň, vývoj v technológii v posledných niekoľkých desaťročiach v tejto oblasti priniesol aj množstvo nových riešení. 

  Je dôležité zdôrazniť, že hydroizolačné materiály je možné aplikovať len spôsobom, ktorý zaručí splnenie funkcie. Ako vždy v stavebníctve, len na základe poznania rôznych systémov, spôsobov montáže, výhod a nevýhod a samozrejme ceny, si môže projektant vybrať ten najoptimálnejší materiál, prípadne kombináciu materiálov. Iba keď je výrobok použitý na hydroizoláciu dobre nainštalovaný, svoju úlohu bude plniť bezchybne.

  Rovnaké materiály je možné najčastejšie použiť na hydroizoláciu strechy, podlahy, balkóna či terasy, na šikmé, zvislé alebo vodorovné plochy...

  2. Rozdelenie hydroizolačných výrobkov

  Podľa materiálu možno hydroizolačné výrobky rozdeliť do niekoľkých základných skupín: produkty na báze bitúmenu, bentonitové výrobky, syntetické membrány, nátery, prísady a penetračné látky...

  Výber je naozaj veľký, pribúdajú nové výrobky, napríklad stierkové hydroizolačné systémy a systémy aplikované za studena – Triflex. Pri výbere môže projektant aj investor väčšinou počítať s viacerými úplne odlišnými materiálmi, takže rozhodnutie ovplyvní cena, špecifické požiadavky projektu, dodatočné záruky, rýchlosť vykonania práce a podobne.  

  2.1. Membránová hydroizolácia 

  Už niekoľko desaťročí je najrozšírenejším spôsobom hydroizolácie v stavebníctve membránová hydroizolácia. Tento druh hydroizolácie, bez ohľadu na materiál, zahŕňa pásy, ktoré prichádzajú na stavbu v kotúčoch a spájajú sa vytváraním vzájomných presahov. Týmto spôsobom sa získa vodotesný povrch teoreticky neobmedzených rozmerov. Membrány sú výrobky na báze bitúmenu, bentonitu, rôznych polymérov...

  Pri nepochôdznych plochých strechách je tiež bežné pokryť membránu vrstvou štrku, ktorá ju dodatočne chráni pred účinkami UV žiarenia. Pochôdzne ploché strechy, otvorené terasy a pod. vyžadujú položenie pochôdzneho podkladu cez fóliu: vrstvu asfaltu, betónových platní, drevených a syntetických podláh... Tento podklad by mal prebrať účinky opotrebovania, chrániť hydroizoláciu pred mechanickými, chemickými a inými vplyvmi, zabezpečiť bezpečnosť a požadovanú estetiku...

  2.2. Hydroizolačné materiály na báze bitúmenu

  Bitúmen sa používal na tesnenie v stavebníctve už v staroveku. Bitúmen a výrobky na bitúmenovej báze (čierne izolácie) sú aj dnes najrozšírenejšie, na trhu ich nájdeme ako hydroizolácie šikmých a plochých striech, základov, konštrukcií, zariadení infraštruktúry, kovových nádrží v podzemných miestnostiach... V závislosti od miesta použitia sú tieto výrobky dodávané v kombinácii s inými materiálmi.

  2.3. Syntetické materiály

  Syntetické (polymérové) ​​membrány, alebo len membrány, ako sa v praxi najčastejšie nazývajú, sa dajú rozlíšiť podľa suroviny, ktorá im dáva rôzne vlastnosti – PVC, PE, PP, PVA, EVA, TP, EPDM, PIB... Tieto membrány môžu byť na vylepšenie vlastností impregnované plsťou, po montáži môžu byť natreté v požadovanej farbe a niektorí výrobcovia používajú aj špeciálne povrchové úpravy, ktoré dodávajú estetike strešných plôch dodatočnú kvalitu.

  2.4. Nátery, spreje a laky

  Na rozdiel od fólií a membrán, ktoré plnia svoju úlohu vytváraním vodotesného povrchu v pásoch, ponúka trh veľké množstvo rôznych náterov a lakov, ktoré sa nanášajú v tekutej alebo práškovej forme a vytvárajú po vysušení vodotesnú vrstvu

  Zvláštnou výhodou týchto techník nanášania hydroizolácií je jednoduchosť vyhotovenia, pretože ľahko priľnú k zatepľovanej ploche, používajú sa menšie objemy materiálu, čo ovplyvňuje náklady na dopravu... 

  2.5. Penetráty a prísady

  Okrem prostriedkov, ktoré chránia vodeodolným membránovým systémom, existujú aj prostriedky, ktoré menia vlastnosti povrchu alebo materiálu, z ktorého je konštrukčný prvok vyrobený, čím zvyšujú predovšetkým jeho vodotesnosť. Hovoríme o anorganických penetrátoch – penetračných hydroizolačných prostriedkoch, ktoré majú obzvlášť účinné uplatnenie pri impregnácii betónových povrchov vystavených pôsobeniu vody a prísad, ktoré sa pridávajú do materiálu (malty alebo betónu) pri príprave.

  3. Hydroizolácia plochých striech 

  Kvalitné prevedenie prác začína dobrým projektom. Nie je tomu inak ani pri hydroizolácii plochých striech. Pri výbere hydroizolačného systému a hydroizolačnej ochrany musíme brať do úvahy skladbu podkladových prvkov, sklon strechy, klimatické podmienky a účel strechy. Vyriešiť treba zvody a detaily súvisiace s odvádzaním vody, rôzne prestupy hydroizolácií, parapetné steny a prepojenia medzi vodorovnou a zvislou hydroizoláciou, deliace priečky, bleskozvodné siete a iné.

  Viac než 80 % poškodení na plochých striech je z dôvodu zlého návrhu a výkonu práce.

  3.1. Hydroizolácia plochých striech pomocou bitúmenových a polymérových bitúmenových pások

  Hydroizolácia plochých striech závisí od druhu a kvality konštrukčnej dosky, sklonu plochej strechy, druhu a počtu detailov, životnosti zvolených materiálov, prevádzkových požiadaviek a klimatických podmienok. Ak v skladbe podkladu nie je tepelná izolácia, ovplyvňuje výber systému aj relatívna vlhkosť miestnosti. Polymerbitúmenové a bitúmenové pásky sú stále preferované ako materiály na hydroizoláciu plochých striech v porovnaní s hydroizoláciou syntetickými a elastomérnymi páskami.

  Predtým sa na hydroizoláciu plochých striech takmer výlučne používal bitúmen, ktorý je štrukturálne citlivý na prirodzené teplotné cykly – dosahuje bod topenia, keď je horúci, a stáva sa krehkým, keď je studený. 

  Moderné pásky sú vylepšené v porovnaní s tradičnými páskami a inštalujú sa hlavne ako dvojvrstvové systémy. Napojenie hydroizolačného systému na podklad sa dosiahne lepením alebo voľnou montážou. To závisí v prvom rade od druhu a zloženia podkladu, ale aj od jeho sklonu. Lepia sa k sebe 10 cm širokými spojmi, horúcim bitúmenovým potieraním alebo zváraním horákom. Pri potrebe ochrany pred vetrom sa systém mechanicky upevňuje na podklad vyhotovený z oceľového trapézového plechu alebo dreva.

  3.2. Hydroizolácia plochých striech zo syntetických a elastomérových pásov

  Vývoj v technológii pri výrobe hydroizolácie plochých striech viedol k novým materiálom, takže sa objavili jednovrstvové strešné membrány. Väčšinou ide o tenký jednovrstvový materiál zo syntetického kaučuku alebo PVC. Vyrába sa v rolkách čiernej alebo tmavo metalickej šedej farby. Je to systém odolný voči všetkým druhom zrážok a UV žiareniu, voči kyslým dažďom a vtáčím exkrementom, mimoriadne dobre znáša veľké teplotné výkyvy. Taktiež patrí k ekologickým a zdravotne nezávadným materiálom, pretože neobsahuje žiadne halogény ani karcinogénne zložky.

  Podľa základných surovín použitých na výrobu syntetických a elastomérových strešných hydroizolačných fólií a ich správania pri zmenách teploty sa rozlišujú dve skupiny:

  • termoplastické membrány (PVC, PIB, CPE, EVA, PE, PO atď.)
  • elastomérne membrány (CSM, EPDM atď.)

  Sú to materiály odolné voči UV žiareniu, mikroorganizmom, prenikaniu koreňov, agresívnym látkam, ohňu a pod. To vedie k tomu, že na hydroizoláciu plochých striech sa čoraz častejšie používajú PVC pásky.

  3.3. Druhy syntetických membrán

  Na trhu existujú štandardné homogénne pásky bez výstuže, ako aj pásky vystužené v strede alebo zvonku, so zmenenými fyzikálno-mechanickými a reologickými vlastnosťami. Na spevnenie pások sa používajú sklenené vlákna, syntetická plsť a tkanina, ako aj kovové nite, fólie...

  Syntetický kaučuk má niekoľko významných vylepšení oproti materiálu na báze PVC. Je určený na použitie ako finálna membrána odolná voči všetkým poveternostným vplyvom, agresívnym chemikáliám a mikroorganizmom, vetru... Tieto membrány majú veľkú rozmerovú a termodynamickú stabilitu a vysokú odolnosť voči ťahovým silám a bodovému zlomu. Vyrábajú sa v dvoch farbách, v reflexnej sivej alebo bielej pre čo najlepší odraz prebytočnej slnečnej energie. Týmto spôsobom sa získa „studená strecha“ ako ideálne riešenie pre obytné budovy.

  3.3.1. Spôsob aplikácie syntetických membrán

  Hydroizolácia zo syntetických pásov sa spravidla vykonáva ako jednovrstvová membrána s prekrývajúcimi sa okrajmi v šírke 5 cm. Tak je zaručená vodotesnosť spojov, odolnosť proti mechanickému zaťaženiu, poveternostným vplyvom a starnutiu, zvýšená odolnosť proti ohňu, odolnosť proti nárazu vetra.

  Pri oprave už existujúcej plochej strechy s jednovrstvovou fóliou zvyčajne nie je potrebné odstraňovať existujúce staré vrstvy, ak je tepelná izolácia vo vyhovujúcom stave. To urýchľuje prácu a znižuje náklady. Membrány majú malú hmotnosť na meter štvorcový plochy, takže na strešnú konštrukciu nevyvíjajú takmer žiadny tlak.

  3.4. Zvarenie spoja dvoch syntetických hydroizolačných fólií

  Hydroizolácia strechy môže byť kombináciou syntetických a bitúmenových pásov. Pásky sú k sebe lepené bitúmenom, preto sa väčšinou vyrábajú syntetické pásky odolné voči bitúmenu. Na kvalitné spracovanie detailov sa používajú tekuté syntetické a bitúmenové materiály vo forme náterov, nátierok a pást.

  3.5. Bezšvové hydroizolácie striech syntetickými nátermi, nátierkami a pastami

  Bezšvové strešné systémy zahŕňajú syntetické a bitúmenové kombinácie vo forme náterov, nátierok a pást. Sú na báze bitúmenu, polyuretánu, polyetylénu, silikónu a iných syntetických materiálov.

  Strešná bezšvíková hydroizolácia sa vykonáva syntetickými materiálmi, ktoré sú buď vysušené alebo polymerizované na tvári miesta. Na spevnenie hydroizolácie sa v miestach trhlín v podklade a v rohoch umiestňuje výstuž (sieťovina, plsť...).

  4. Údržba plochých striech

  Poškodenie plochých striech nie je ojedinelým javom. Spôsobujú ho živelné pohromy, zle navrhnutá a zrealizovaná konštrukcia, zaťaženie strešnej krytiny, nesprávny výber hydroizolácie a nekvalitne zrealizované vrstvy plochej strechy vrátane hydroizolácie. Škody spôsobené prírodnými katastrofami sú nepredvídateľné, no sú aj také, ktoré sa dajú predvídať a ktorým sa dá včas predísť. 

  Okrem správneho výberu materiálov a kvalitnej montáže sú základom dobrej hydroizolácie a údržby plochej strechy pravidelné kontroly, čistenie, sledovanie a reagovanie na každú zmenu či poškodenie, ktoré nastane. Pri odpratávaní snehu zo striech treba dávať osobitný pozor, dbať na to, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu hydroizolácie. 

  Strecha by sa mala kontrolovať aspoň trikrát do roka, aby sa odhalili prípadné zmeny.

  5. Hydroizolácia  balkónov

  Balkóny sú dôležitými vonkajšími časťami stavby, ktoré nám slúžia ako kontakt s exteriérom alebo ako miesto na pobyt vo voľnom čase. Tieto povrchy sú svojou polohou vystavené poveternostným vplyvom (veľké teplotné rozdiely, zrážky), ako aj iným vplyvom prostredia. Práve z toho dôvodu na mnohých domoch vidieť poškodené balkóny, stopy po zrážkovej vode, opadanú omietku alebo hrdzavé oplechovanie. 

  Balkón je zvyčajne prekrytý dlažbou, ktorá však nestačí na ochranu pred vodou a teplotnými výkyvmi. A preto, ak hydroizolácia  nie je správne realizovaná, zhora vidieť odlepenú alebo popraskanú dlažbu, drobiaci sa poter, zavlhnuté steny... 

  Pri novostavbe, na ktorej sú plánované balkóny, alebo pri rekonštrukcii existujúceho balkóna, náležitú pozornosť treba venovať príprave podkladu pre hydroizoláciu. Hydroizolácia použitá na balkón musí odolávať UV žiareniu, tečúcej dažďovej vode, snehu, mrazu, ľadu…

  Hydroizolácia balkóna je teda bezpodmienečne nevyhnutná a vykonáva sa rovnako ako hydroizolácia plochej strechy alebo terasy.
  Odborný článok 627
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Hydroizolácia rovnej strechy?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 952 realizátorov v oblasti Hydroizolácia rovnej strechy:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené