Pre oblasť
  Hydroizolácia plochej strechy pozostáva väčšinou z jednej alebo dvoch hydroizolačných vrstiev modifikovaných asfaltových pásov alebo PVC fólií. Jej úlohou je dokonale zabrániť prieniku vody do konštrukcie strechy a obytných priestorov, čo by malo za následok zvýšenú vlhkosť, vznik plesní a nepríjemného zápachu a v neposlednom rade narušenie statiky stavby.
  Odborný článok 111
  hydroizolacia plochej strechy
  Máme 847 realizátorov v oblasti Hydroizolácia rovnej strechy:

  1. Prečo je dôležitá hydroizolácia plochej strechy?

  Pre kvalitné prevedenie prác súvisiacich s hydroizoláciou plochej strechy je potrebný dobrý projekt. Hydroizolácia je jedným z najdôležitejších konštrukčných prvkov každej strechy. Chráni stavbu pred prenikaním vody a následným spôsobením nenávratných škôd.

  Zo šikmých striech voda môže vďaka sklonu nehatene odtekať. Pri plochých strechách to tak nie je, preto je hydroizolácia o to dôležitejšia.

  Dnes je na správnu realizáciu tohto druhu stavebných prác k dispozícii veľa rôznych druhov materiálov. Pokiaľ ide o spôsob montáže hydroizolácie, tá je najčastejšie podmienená typom plochej strechy, ktorý určuje, kde hydroizolácia bude umiestnená.

  Donedávna vládlo presvedčenie, že sa na hydroizoláciu plochých striech používa výlučne bitúmen. Hoci je v súčasnosti, vďaka technologickému pokroku, k dispozícii mnoho nových materiálov, predsa bitúmen zostáva mimoriadne účinným a obľúbeným. Okrem bitúmenu sa na vyhotovenie hydroizolácie plochých striech používajú aj membrány a fólie z umelých materiálov (PVC, FPO, PIB alebo EPDM).

  2. Materiály používané na hydroizoláciu plochých striech

  2.1. Bitúmenové pásy

  Sú stále najbežnejšou voľbou pre hydroizoláciu. Hydroizolácia plochej strechy bitúmenovými pásmi je vhodná najmä na väčšie nevyužívané strešné plochy, kde hydroizolácia nemôže byť dodatočne prekrytá a chránená. Medzi bitúmenom používaným voľakedy a dnes existujú značné rozdiely. Bitúmenová hydroizolácia je obohatená o vrstvu elastomérov, ktoré pozitívne prispievajú k odolnosti voči nízkym a vysokým teplotám a UV žiareniu. Zvyčajne sa bitúmenové pásy ukladajú v dvoch vrstvách, pričom spoje jednotlivých vrstiev sa nesmú prekrývať, musia byť od seba odstupňované, vzdialené asi desať centimetrov, aby poskytovali skutočne dobrú ochranu proti vode.

  Bitúmenové pásy sa veľmi jednoducho inštalujú. 

  2.2. Bitúmenové pásy so sklenenou tkaninou

  Vylepšené bitúmenové pásy majú podobné vlastnosti ako bežné bitúmenové pásy. Predsa však, ako už názov napovedá, spevňuje ich sklenená tkanina, takže sú oproti klasickým pásom pevnejšie a odolnejšie, schopné bez problémov odolávať aj veľkým silám pozdĺžneho a priečneho zaťaženia. Tiež sú odolnejšie voči vyšším teplotám a veľkým teplotným výkyvom.

  2.3. Rozličné syntetické fólie

  Sú novým typom hydroizolácie plochých striech, ktorý je na trhu čoraz obľúbenejší. Výhodou syntetických fólií je, že ich možno inštalovať prakticky na akýkoľvek podklad. Sú dostupné v rolkách, čo uľahčuje prepravu a pokládku. Používajú sa pri novostavbe, rekonštrukcii alebo sanácii existujúcej hydroizolácie. Syntetické fólie sú vyrábané na báze PVC, FPO (flexibilný polyolefín) a na báze materiálov EVA/EBA. Každý z týchto materiálov má svoje výhody a nevýhody, takže rozhodnutie o tom, ktorý z nich použiť, je najlepšie nechať na profesionálov.

  Najväčšou výhodou syntetických fólií oproti bitúmenovým pásom je množstvo použitého materiálu. Totiž na rovnaký povrch je potrebné dvakrát menej fólie ako bitúmenových pásov.

  Okrem toho fólia je pružnejšia ako bitúmenové pásy, takže sa ľahko prispôsobí aj tým najnezvyčajnejším tvarom striech. Je ohňovzdorná a esteticky žiaduca, keďže kontakty sú zvarené tak, že ich sotva vidno. V neposlednom rade pre syntetické fólie je príznačná dobrá paropriepustnosť.

  2.4. Tekutá hydroizolácia plochej strechy

  Hydroizolácia plochej strechy vo forme dvojzložkovej tekutej membrány je najdrahším typom hydroizolácie, ktorý sa zvyčajne používa len na detaily. Je to predovšetkým kvôli cene. Tento materiál je veľmi drahý, a preto nemá zmysel ho používať na miestach, kde to nie je bezpodmienečne nutné. Na väčšinu strešnej plochy stačia bitúmenové pásy alebo syntetické fólie, na detaily (napr. miesta spojov) je vhodnejšia tekutá hydroizolácia, ktorá je kompatibilná so všetkými materiálmi a dobre priľne ku všetkým podkladom. 

  3. Hydroizolácia plochej strechy – realizácia

  3.1. Hydroizolácia a typ strechy

  Aby nejaká stavba dobre slúžila dlhé roky, správna hydroizolácia je kľúčová. Zle vykonaná hydroizolácia môže spôsobiť veľa problémov, preto treba tieto práce prenechať odborníkom. Ako sa bude realizovať hydroizolácia plochej strechy závisí od typu plochej strechy – či ide o inverznú (obrátenú) plochú strechu, klasickú alebo dvojitú strechu a podobne. Ale žiadne obavy: vykonávateľ týchto prác bude vedieť, ako ich treba realizovať.

  3.2. Hydroizolácia musí byť dobre pripevnená

  Bez ohľadu na typ plochej strechy hydroizolácia musí byť vždy dobre pripevnená. Možno ju pripevniť mechanicky lepením, kotvením alebo zaťažením štrkom. Závisí to predovšetkým od účelu strechy – či je pochôdzna alebo nie.

  3.3. Hydroizolácia klasickej plochej strechy

  Klasická plochá strecha je typ plochej strechy, ktorý sa objavil ako prvý, no stále je veľmi obľúbený. Pri tomto type plochej strechy sa na dosku alebo strešnú konštrukciu umiestňuje parozábrana, potom nasleduje tepelná izolácia, na ktorú sa položí hydroizolácia a následne rôzne dodatočné ochranné vrstvy (napr. protikoreňová bariéra pri zelených strechách a pod.).

  3.4. Hydroizolácia obrátenej plochej strechy

  Výhodou obrátenej plochej strechy je, že hydroizolácia je veľmi dobre chránená pred tepelným a mechanickým zaťažením. Kladie sa pod tepelnú izoláciu, ktorá ju chráni. Takáto realizácia je možná len vtedy, ak je samotná tepelná izolácia odolná voči vlhkosti a vode. Obrátená plochá strecha musí byť tepelne izolovaná izoláciou XPS, ktorá má takéto vlastnosti.

  3.5. Dvojitá plochá strecha a hydroizolácia

  Hydroizolačná vrstva je umiestnená medzi prvou a druhou vrstvou tepelnej izolácie. Pri tomto type plochej strechy nie je potrebná parozábrana, ale v dôsledku toho musí byť vrstva tepelnej izolácie nad hydroizoláciou oveľa hrubšia ako tá pod hydroizoláciou.

  4. Chyby pri realizácii hydroizolácie plochej strechy

  Jednou z najčastejších chýb pri realizácii hydroizolácie plochej strechy sú nesprávne realizované spoje alebo detaily. Tento problém je bežný najmä pri spojoch rôznych materiálov alebo pri spojoch strešných okien so strechou. Chyby sa často robia pri výbere samotných materiálov, ktoré sú nekvalitné a nevhodné, možno aj lacnejšie, a preto sa pre ne investor rozhodol. Vždy si však treba uvedomiť, že ak v danej chvíli realizáciou nie práve najvhodnejšieho riešenia trochu ušetríme, zajtra môže byť sanácia nedostatkov oveľa drahšia a náročnejšia. 

  5. Sanácia hydroizolácie rovnej strechy

  Najväčšie problémy môže spôsobiť realizácia nesprávneho alebo nevhodného typu plochej strechy pre určitú stavbu, čo následne ovplyvňuje celú stavbu vrátane hydroizolácie. Zodpovednosť za výber správneho a vhodného typu plochej strechy samozrejme nesie projektant. Väčšina chýb vzniká pri samotnej realizácii, ktorá závisí predovšetkým od odbornosti a profesionality zhotoviteľa. Ak sa pustíme do hydroizolácie plochej strechy sami, môžeme očakávať viacero problémov a chýb, ktoré nás v budúcnosti vyjdú oveľa drahšie. Mnohé problémy môžu spôsobiť aj tepelné mosty, ktoré sú opäť dôsledkom nevhodnej konštrukcie. V mieste tepelných mostov môže dochádzať ku kondenzácii, ktorá poškodzuje konštrukciu budovy a spôsobuje značné škody.

  Okrem už uvedených dôvodov, ktoré si vyžadujú okamžitú opravu, častým dôvodom zatekania alebo prenikania vlhkosti môže byť poškodenie strešných vrstiev. Pri podozrení na stagnáciu vody alebo dokonca pri netesnosti budovy je potrebné okamžite zareagovať a problém riešiť. Ak ide o chybu menšieho rozsahu, riešenie je pomerne jednoduché a rýchle. Ak sa rovnaký problém vyskytuje na viacerých miestach, ide o väčší problém, kde lokálna sanácia nestačí. V takom prípade je potrebné urobiť celú hydroizoláciu nanovo, odporúča sa aj výmena poškodených častí tepelnej izolácie.

  Odborný článok 111
  Autor: Daibau casopis
  Máme 847 realizátorov v oblasti Hydroizolácia rovnej strechy:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 847 realizátorov v oblasti Hydroizolácia rovnej strechy:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 847 realizátorov v oblasti Hydroizolácia rovnej strechy
  8.6
  0

  Lörinc Peter s.r.o.


  10
  1

  B-Komplex s. r. o.


  10
  1

  TTITAN, s.r.o.


  8.9
  0

  TESAR - DACH s.r.o.


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti HYDROIZOLÁCIA ROVNEJ STRECHY?

 • Hydroizolácia rovnej strechy Bratislava
 • Hydroizolácia rovnej strechy Banská Bystrica
 • Hydroizolácia rovnej strechy Košice
 • Hydroizolácia rovnej strechy Nitra
 • Hydroizolácia rovnej strechy Prešov
 • Hydroizolácia rovnej strechy Žilina
 • Hydroizolácia rovnej strechy Bardejov
 • Hydroizolácia rovnej strechy Humenné
 • Hydroizolácia rovnej strechy Komárno
 • Hydroizolácia rovnej strechy Levice
 • Hydroizolácia rovnej strechy Liptovský Mikuláš
 • Hydroizolácia rovnej strechy Lučenec
 • Hydroizolácia rovnej strechy Martin
 • Hydroizolácia rovnej strechy Michalovce
 • Hydroizolácia rovnej strechy Nové Zámky
 • Hydroizolácia rovnej strechy Piešťany
 • Hydroizolácia rovnej strechy Poprad
 • Hydroizolácia rovnej strechy Považská Bystrica
 • Hydroizolácia rovnej strechy Prievidza
 • Hydroizolácia rovnej strechy Ružomberok
 • Hydroizolácia rovnej strechy Spišská Nová Ves
 • Hydroizolácia rovnej strechy Topoľčany
 • Hydroizolácia rovnej strechy Trenčín
 • Hydroizolácia rovnej strechy Trnava
 • Hydroizolácia rovnej strechy Zvolen
 • Hydroizolácia rovnej strechy Bánovce nad Bebravou
 • Hydroizolácia rovnej strechy Brezno
 • Hydroizolácia rovnej strechy Bytča
 • Hydroizolácia rovnej strechy Čadca
 • Hydroizolácia rovnej strechy Detva
 • Hydroizolácia rovnej strechy Dolný Kubín
 • Hydroizolácia rovnej strechy Dunajská Streda
 • Hydroizolácia rovnej strechy Galanta
 • Hydroizolácia rovnej strechy Gelnica
 • Hydroizolácia rovnej strechy Hlohovec
 • Hydroizolácia rovnej strechy Ilava
 • Hydroizolácia rovnej strechy Kežmarok
 • Hydroizolácia rovnej strechy Krupina
 • Hydroizolácia rovnej strechy Kysucké Nové Mesto
 • Hydroizolácia rovnej strechy Levoča
 • Hydroizolácia rovnej strechy Malacky
 • Hydroizolácia rovnej strechy Medzilaborce
 • Hydroizolácia rovnej strechy Myjava
 • Hydroizolácia rovnej strechy Námestovo
 • Hydroizolácia rovnej strechy Nové Mesto nad Váhom
 • Hydroizolácia rovnej strechy Partizánske
 • Hydroizolácia rovnej strechy Pezinok
 • Hydroizolácia rovnej strechy Poltár
 • Hydroizolácia rovnej strechy Púchov
 • Hydroizolácia rovnej strechy Revúca
 • Hydroizolácia rovnej strechy Rimavská Sobota
 • Hydroizolácia rovnej strechy Rožňava
 • Hydroizolácia rovnej strechy Sabinov
 • Hydroizolácia rovnej strechy Šaľa
 • Hydroizolácia rovnej strechy Senec
 • Hydroizolácia rovnej strechy Senica
 • Hydroizolácia rovnej strechy Skalica
 • Hydroizolácia rovnej strechy Snina
 • Hydroizolácia rovnej strechy Sobrance
 • Hydroizolácia rovnej strechy Stará Ľubovňa
 • Hydroizolácia rovnej strechy Stropkov
 • Hydroizolácia rovnej strechy Svidník
 • Hydroizolácia rovnej strechy Trebišov
 • Hydroizolácia rovnej strechy Turčianske Teplice
 • Hydroizolácia rovnej strechy Tvrdošín
 • Hydroizolácia rovnej strechy Veľký Krtíš
 • Hydroizolácia rovnej strechy Vranov nad Topľou
 • Hydroizolácia rovnej strechy Žarnovica
 • Hydroizolácia rovnej strechy Žiar nad Hronom
 • Hydroizolácia rovnej strechy Zlaté Moravce
 • Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené