Pre oblasť

  Hydroizolácia plochej strechy a bazéna

  Článok si prečítalo viac ako 899+ používateľov
  Čo je vlastne hydroizolácia? Je to vrstva, ktorá zabraňuje vnikaniu vody v akomkoľvek skupenstve do stavebnej konštrukcie, alebo do vnútorných priestorov objektu. Hydroizolácia rovnej strechy chráni strešnú konštrukciu proti vode. Odporúča sa na hydroizoláciu použiť materiály, ktoré majú výnimočné technické vlastnosti a dlhú životnosť. Väčšina majiteľov vlastných domov alebo chát, sníva o vybudovaní bazéna na svojom pozemku. Mnohí svoje sny oživujú. Aby nový bazén potešil svojho majiteľa, musí sa počas jeho výstavby venovať osobitná pozornosť účinnej hydroizolácii.
  Odborný článok 899
  hydroizolacia plocha strecha
  Máme 955 realizátorov v oblasti Hydroizolácia rovnej strechy:

  1. Hydroizolácia plochej strechy je dôležitá!

  Rozvoj plochých striech na Slovensku sa začal v 60. až 70. rokoch 20. storočia. Samotný rozvoj v značnej miere súvisel s vývojom stavebných materiálov, ktoré realizáciu takejto konštrukcie umožňovali. V dnešnej dobe je trend plochých striech ešte markantnejší, a to aj v súvislosti s rozvojom tzv. zelených striech (plochy, ktorá je vysadená vegetáciou).

  Vzhľadom k tomu, že sa na plochej streche drží sneh a tiež zrážková voda, je najdôležitejším prvkom plochých striech hydroizolačná vrstva.

  Hydroizolácia používaná na ploché strechy sa delí na tzv. povlakové (asfaltové pásy alebo PVC fólie) a stierkové (napr. tekuté lepenky). Najmodernejším typom hydroizolačných vrstiev sú striekané alebo náterové izolácie polyurea a silikón.

  Strecha je konečná, horná časť budovy a ovplyvňujú ju ako vlhkosť zhora a zdola, tak aj teplota, mechanické a rôzne špeciálne vplyvy. Vlhkosť pôsobiaca z vrchnej strany je dôsledkom atmosférických zrážok. Preniká cez trhliny v poškodenej vrstve hydroizolácie, prechádza do spodných vrstiev plochej strechy a zostáva ako zachytená stavebná vlhkosť, ktorá má devastačný vplyv na inštalované materiály. Vlhkosť, ktorá pôsobí na strešný plášť zospodu, je procesná vlhkosť, ktorá môže spôsobiť poškodenie parnej priehrady a nepriaznivo pôsobiť na ostatné vrstvy. Za špeciálne vplyvy sa považujú vplyvy, ktoré spôsobujú prirodzené starnutie hydroizolačných fólií – škodlivé UV žiarenie, plyny, prach, špina, riasy, humus, ktoré pôsobením zrážok a odlupovaním vedú k tvorbe trhlín, nanášaniu a usadzovaniu semien, ktoré vedú k prenikaniu koreňov cez hydroizoláciu...

  2. Hydroizolácia plochých striech a konštrukčné riešenia

  Kvalitné prevedenie prác začína dobrým projektom. Ani pri hydroizolácii plochých striech to nie je inak. Pri výbere hydroizolačného systému a hydroizolačnej ochrany musíme brať do úvahy skladbu podkladových prvkov, sklon strechy, klimatické podmienky a účel strechy. Vyriešiť treba zvody a detaily súvisiace s odvádzaním vody, rôzne prestupy hydroizolácií, dutín, spoje vodorovných a zvislých hydroizolácií, bleskozvody a iné.

  Hydroizolácia plochých striech bitúmenovými a polymér-bitúmenovými pásmi

  Hydroizolácia plochých striech závisí od typu a kvality konštrukčnej dosky, sklonu plochej strechy, druhu a počtu detailov, životnosti zvolených materiálov, prevádzkových požiadaviek a klimatických podmienok. Ak v skladbe podkladu nie je tepelná izolácia, ovplyvňuje výber systému aj relatívna vlhkosť miestnosti. Polymér-bitúmenové a bitúmenové pásy ako materiál na hydroizoláciu plochých striech majú stále výhodu oproti hydroizolácii syntetickými a elastomérovými pásmi.

  Donedávna sa na hydroizoláciu plochej strechy takmer výlučne používal bitúmen. Naň sa ako finálna vrstva zvyčajne kládol betón. Často bol aplikovaný len bitúmen bez akýchkoľvek ďalších vrstiev. Zistilo sa však, že bitúmen je štrukturálne citlivý na prirodzené teplotné cykly – že v teple dosahuje bod topenia a v chlade sa stáva krehkým. Piesčitý podklad sa ukázal ako nevhodný aj preto, že ovplyvňuje vzchádzanie burín, ktorých koreň je pre bitúmen zhubný.

  Odborná rada zo spoločnosti IZOL-TECH

  1. Čo je to hydroizolácia plochej strechy a prečo je dôležitá?

  Hydroizolácia plochej strechy je povlaková krytina, ktorá je tvorená väčšinou z jednej alebo dvoch hydroizolačných vrstiev modifikovaných asfaltových pásov alebo PVC fólií. Jej úlohou je dokonale zabrániť prieniku vody do konštrukcie strechy a obytných priestorov, čo by malo za následok zvýšenú vlhkosť, vznik plesní a nepríjemného zápachu a v neposlednom rade narušenie statiky stavby. Ďalším bodom, prečo je hydroizolácia dôležitá je fakt, že ak má byť plochá strecha dlhodobou investíciou, odbornou a kvalitnou inštaláciou hydroizolácie sa môže predĺžiť životnosť strechy.

  2. Dá sa predísť zatekaniu strechy?

  V prvom rade treba poznať príčiny zatekania strechy. Za fundamentálne zlyhanie sa považuje porušenie celistvosti strechy. Najčastejšími dôvodmi tohto porušenia sú zlé projektové riešenia, nevhodný materiál či neodborná inštalácia. K porušeniu dochádza najmä vo zvaroch hydroizolačnej fólie, mieste odvetrávacích šácht, v miestach ostatných priestupov na streche a pod. Pravidelnou vizuálnou kontrolou plochej strechy a včasným riešením možných problémov je možné predísť zatekaniu strechy. V prípade rekonštrukcie strechy je veľmi dôležitým krokom k úspešnej realizácii výber vhodného materiálu a preškolenej, overenej a skúsenej firmy, ktorá strechu zrealizuje so všetkými detailmi a prestupmi, ktoré sú najkrehkejším článkom strechy, a preto musia byť dokonale zabezpečené pred zatečením.

  3. Čo je najlepšia voľba: asfaltové pásy alebo pvc fólie? Ktoré sú ich výhody, resp. nevýhody?

  To je asi dlho nezodpovedná otázka, kde sa mnohé názory rozchádzajú. Veľa záleží na oblasti požitia. PVC fólia vlyvom počasia stráca svoju pružnosť a mechanickú odolnosť. Je spájaná len v spojoch a dodatočne mechanicky kotvená, prípadne zaťažená štrkovým zásypom. To však môže predstavovať väčší problém v prípade zatečenia stechy, a to nájsť poškodené miesto a tiež náročnejšiu rekonštrukciu. Výhoda je vysoká elasticita, vysoká UV odolnosť, rýchlejšia inštalácia.

  Modifikované asfaltové pásy s vhodnou modifikáciou APP alebo SBS sú vhodné do každých klimatických podmienok. Sú hrubšie a udržujú si svoj tvar počas celej ich životnosti. Na povrchu sú chránené posypom z prírodnej bridlice, ktoré chráni materiál pred UV žiarením a mechanickým poškodením. Sú natavené plameňom po celej ich ploche, takže nie je potrebné ich ďalšie mechanické kotvenie. Rekonštrukcia takejto strechy je nenáročná, natavením novej vrstvy modifikovaných asfaltových pásov. Moderné asfaltové pásy sú zdravotne nezávadné a recyklovateľné.

  Každá s týchto možností má svoje výhody a nevýhody. No myslím si, že obe sú dobré a funkčné pri dodržaní správnych pracovných postupov s trochou citu, zmyslu pre detail a poctivou prácou.

  Pán Michal Machaj, spoločnosť IZOL-TECH

  Inštalácia bitúmenovej pásky na plochú strechu

  Moderné pásy sú v porovnaní s tradičnými výrazne vylepšené a inštalujú sa prevažne ako dvojvrstvové systémy. Spojenie hydroizolačného systému s podkladom sa dosiahne lepením alebo voľnou montážou. To závisí predovšetkým od druhu a zloženia podkladu, ale aj od sklonu podkladu. Lepia sa spojmi šírky 10 cm, horúcim bitúmenovým náterom alebo zváraním horákom. Pri potrebe zabezpečenia systému pred vetrom sa systém mechanicky upevňuje na podklad z oceľového trapézového plechu alebo dreva.

  Uhľovodíkové hydroizolácie plochých striech, teda bitúmenové a polymér-bitúmenové systémy sa používajú pre pochôdzne a nepochôdzne ploché strechy so sklonom 0,5 % a 8 %.

  Hydroizolácia plochých striech zo syntetických a elastomérových pásov

  Vývoj technológie pri výrobe hydroizolácie plochých striech viedol k novým materiálom, takže sa objavili jednovrstvové strešné fólie (membrány). Väčšinou ide o tenký jednovrstvový materiál zo syntetického kaučuku alebo plastu. Vyrába sa v kotúčoch čiernej alebo tmavo metalickej šedej farby. Systém je odolný voči všetkým druhom zrážok a UV žiareniu, kyslým dažďom a vtáčiemu trusu, tiež mimoriadne dobre odoláva veľkým teplotným výkyvom. Je to zároveň ekologický a zdravotne nezávadný materiál, pretože neobsahuje žiadne karcinogénne zložky.

  Podľa základných surovín na výrobu syntetických a elastomérových strešných hydroizolačných fólií a ich správania pri zmenách teploty sa rozlišujú dve skupiny:

  • termoplastické fólie (PVC, PIB, CPE, EVA, PE, PO atď.)
  • elastomérové fólie (CSM, EPDM atď.)

  Pridanie zmäkčovadiel ovplyvňuje ich kvalitu a rôzne fyzikálne a mechanické vlastnosti. Vznikajú tak materiály odolné voči UV žiareniu, mikroorganizmom, prenikaniu koreňov, agresívnym látkam, ohňu a pod. To vedie k tomu, že na hydroizoláciu plochých striech sa čoraz častejšie používajú PVC pásy.

  Druhy syntetických fólií

  Na trhu dostať štandardné homogénne pásy bez výstuže, ako aj pásy vystužené v strede alebo zvonku, so zmenenými fyzikálno-mechanickými a reologickými vlastnosťami. Na spevnenie pásov sa používajú sklenené vlákna, syntetická plsť a tkanina (nylon, polypropylén...), ako aj kovové nite, fólie, azbestová a polyesterová plsť.

  V praxi sa väčšinou používajú polyizobutylénové pásy z dôvodu odolnosti tohto materiálu voči vplyvu bitúmenu. Široko používaný je aj polyvinylchlorid, ktorý sa vyrába so zníženou tuhosťou alebo zvýšenou plasticitou (PVC-P). Vyrábajú sa aj polyvinylchloridové pásy, ktoré sú odolné voči bitúmenu a ropným produktom.

  Pokládka PVC-P fólie na plochú strechu

  Možnosť použitia syntetického kaučuku je novšia a má niekoľko významných vylepšení oproti materiálu na báze PVC. Základnou surovinou týchto pásov, resp. fólie je termoplastický polyolefín alebo variant polypropylénu. Je určená na použitie ako dokončovacia membrána, takže je odolná voči všetkým poveternostným vplyvom, agresívnym chemikáliám, mikroorganizmom, vetru... Tieto membrány majú vysokú rozmerovú a termodynamickú stabilitu a vysokú odolnosť voči ťahovým silám. Vyrábajú sa v dvoch farbách, reflexná sivá alebo biela, aby lepšie odrážali prebytočnú slnečnú energiu. Takže týmto spôsobom sa zároveň získa „studená strecha“ ako ideálne riešenie pre obytné budovy.

  Spôsob aplikácie syntetických membrán

  Hydroizolácia syntetickými pásmi sa spravidla vykonáva ako jednovrstvová membrána s presahmi pásov v šírke 5 cm. Tak je zaručená vodotesnosť spojov, odolnosť proti mechanickému zaťaženiu, poveternostným vplyvom a starnutiu, zvýšená požiarna odolnosť, odolnosť proti nárazu vetra.

  Pri oprave už existujúcej plochej strechy s jednovrstvovou fóliou zvyčajne nie je potrebné odstraňovať existujúce staré vrstvy, ak je tepelná izolácia vo vyhovujúcom stave. To urýchľuje a znižuje náklady na prácu. Membrány majú nízku hmotnosť na meter štvorcový plochy, takže na strešnú konštrukciu nevyvíjajú takmer žiadny tlak.

  Zváranie spojov dvoch syntetických hydroizolačných fólií

  Hydroizolácia môže byť kombináciou syntetických a bitúmenových pások. Pásy sa lepia bitúmenom, preto sa väčšinou vyrábajú syntetické pásy odolné voči bitúmenu. Príkladom kvalitného strešného hydroizolačného systému je systém termoplastických polyizobutylénových pásov s bitúmenovými pásmi. Na kvalitné spracovanie detailov sa v kombinácii s uhľovodíkovými pásmi používajú aj tekuté syntetické a bitúmenové materiály vo forme náterov.

  Bezšvová hydroizolácia strechy syntetickými nátermi

  Bezšvové strešné systémy zahŕňajú syntetické a bitúmenové kombinácie vo forme náterov. Sú na báze bitúmenu, polyuretánu, polyetylénu, vinylkopolyméru, polyizobutylénu, silikónu a iných syntetických materiálov.

  Bezšvové strešné hydroizolácie sa vyrábajú zo syntetických materiálov, ktoré sú buď vysušené alebo polymerizované na mieste. V miestach trhlín v podklade a v rohoch sa na spevnenie hydroizolácie aplikuje výstuž (sieťovina, plsť...).

  Z tekutých syntetických náterov sa používa jednozložkový polyuretánový náter so silnou ochranou alebo pre pochôdzne strechy. Prvý sa aplikuje na nové a staré budovy na výstavbu hydroizolácie strechy na strechách so sklonom nad 1% s povinnou konštrukciou ťažkej ochrany. Dá sa použiť aj na spracovanie detailov, či už je hydroizolácia strechy robená aj s týmto náterom alebo bitúmenovými pásmi a používa sa aj na zhotovenie hydroizolácie v mokrých uzloch. Tekutý hydroizolačný systém pre pochôdzne strechy je jednozložkový polyuretánový náter, ktorý je odolný voči UV žiareniu, opotrebovaniu a mechanickému poškodeniu. Je dobrý aj na spracovanie detailov. Strešné plochy ošetrené týmto hydroizolačným systémom je možné upraviť konečnou úpravou.

  Údržba plochých striech

  Poškodenie plochých striech môže byť spôsobené živelnými pohromami, zle navrhnutou a vyhotovenou konštrukciou, zaťažením strešnej krytiny, nesprávnym výberom hydroizolácie a nekvalitne vyhotovenými vrstvami plochých striech vrátane hydroizolácie. Škody spôsobené prírodnými katastrofami sú nepredvídateľné, no sú aj také, ktoré sa dajú predvídať a ktorým sa dá včas predísť.

  Preto je potrebná pravidelná údržba plochej strechy, ktorá zahŕňa kontroly a opravy, ako aj včasné odstraňovanie škôd, keď vzniknú. Strecha by sa mala kontrolovať aspoň trikrát do roka, aby sa odhalili prípadné zmeny.

  Bez ohľadu na to, či je plochá strecha pochôdzna alebo nie, musí byť udržiavaná v čistote. Je potrebné dbať na to, aby sa zabránilo rastu rastlín. Odtoky, vpusty a žľaby by sa mali pravidelne čistiť od lístia a iného odpadu, aby sa neupchali. Plochá strecha by sa mala používať na účel, na ktorý je určená a navrhnutá, aby nedošlo k mechanickému a inému poškodeniu. V prípade nepochôdznych striech je povolený pohyb napríklad len za účelom údržby. Pri odpratávaní snehu treba dávať pozor, aby sa mechanicky nepoškodila hydroizolácia.

  Vhodný výber materiálu na hydroizoláciu plochej strechy je rovnako dôležitý ako kvalita jej vrstiev. Jednou z podmienok kvalitného života a bývania v priestore je, aby tam nebola vlhkosť. Prevencia a zamedzenie prieniku vody cez vrstvy plochej strechy je jednou z hlavných úloh. Preto je potrebné realizovať hydroizolačnú vrstvu, aby poskytovala úplnú ochranu budovy pred vlhkosťou. Voľbu hydroizolačného systému plochej strechy ovplyvňuje typ konštrukčného podkladu, sklon plochej strechy, detaily, životnosť zvoleného materiálu, prevádzkové požiadavky a klimatické podmienky.

  Ako hydroizolačné materiály sa používajú polymérové ​​pásky a membrány, ako aj syntetické a elastomérne pásy. Všetky tieto materiály sú vyrábané tak, aby mali výborné fyzikálno-mechanické vlastnosti, vodeodolnosť a odolnosť voči rôznym vplyvom ako je klíma, nebezpečenstvo mikroorganizmov, zamedzenie prerastaniu koreňov, starnutie či niektoré ďalšie dodatočné požiadavky. A okrem správneho výberu materiálov, kvalitnej montáže, základom dobrej hydroizolácie a údržby plochej strechy sú periodické kontroly, čistenie, sledovanie a reagovanie na prípadné zmeny či poškodenia, ktoré nastanú.

  3. Hydroizolácia bazéna

  Väčšina majiteľov vlastných domov alebo chát vystavaných v skrytých zákutiach, sníva o vybudovaní bazéna na svojom pozemku. Mnohí svoje sny premenia na realitu. Na umiestnenie bazéna dôležitý je správne výber miesta, odporúča sa miesto s čo najväčším slnečným svitom.  Aby nový bazén potešil svojho majiteľa, musí sa počas jeho výstavby venovať osobitná pozornosť účinnej hydroizolácii. Miska pociťuje značné zaťaženie vodou a bez osobitnej ochrany veľmi rýchlo zlyháva. Ako správne vykonávať hydroizoláciu?

  Typy hydroizolácie bazéna

  Vonkajšia hydroizolácia sa používa, ak je stavba ohrozená podzemnou vodou, ktorá sa vyskytuje zriedka. Vo väčšine prípadov sú bazény inštalované nad hladinou podzemnej vody a vonkajšia hydroizolácia nie je potrebná. Aplikuje sa iba vtedy, ak sa predpokladá priamy kontakt podzemnej vody s miskou. Vonkajšia ochrana je obzvlášť dôležitá pre betónové konštrukcie. Pórovitý materiál ľahko absorbuje vlhkosť, ktorá ničí kovové kovania, vnútornú hydroizoláciu a deformuje bazén. Najúčinnejším spôsobom vonkajšej ochrany proti vode v takomto prípade bude inštalácia bentonitových rohoží, ktoré sa vyrábajú na báze ílov prírodného pôvodu.

  Vnútorná hydroizolácia je nevyhnutná pre všetky typy misiek. Chráni bazén pred škodlivými účinkami vlhkosti, zabraňuje úniku vody a stáva sa prekážkou korózie. Kvalitná izolácia musí spĺňať niekoľko požiadaviek: odolnosť proti praskaniu a trhaniu do 3 mm, malá šírka a elasticita hydroizolačnej vrstvy, vysoká priľnavosť k povrchu, dobrá odolnosť proti vode, schopnosť vydržať dynamické a hydrostatické zaťaženie, rešpektovanie environmentálnych noriem, potlačenie aktivity mikroorganizmov.

  Zvolená izolácia musí zodpovedať typu povrchovej úpravy.

  Kvalitnú hydroizoláciu bazéna možno vykonať niekoľkými spôsobmi. Každý z nich má určité výhody a nevýhody. Jedna z možností sú materiály na báze cementu, ďalšie sú izolácia prieniku do betónových misiek, izolácia PVC filmu, použitie tekutej gumy, tekutého skla alebo latexovej membrány.

  Ktorú hydroizoláciu uprednostniť?

  Pri výbere hydroizolačného materiálu, ktorý použijete  pre váš bazén,  odporúčame vypočuť si názor odborníkov. Tí sa domnievajú, že penetračná a cementová hydroizolácia, ktorá sa vyznačuje nízkou elasticitou, nie sú odolné proti otvoreniu trhlín a neznesú silné dynamické a hydrostatické zaťaženie, sú pre izolačné práce najmenej optimálne. Najlepším výsledkom bude použitie tekutej gumy, PVC filmu alebo hydroizolačnej membrány. Tieto materiály spĺňajú všetky moderné požiadavky a poskytujú bazénu najúčinnejšiu hydroizoláciu.

  Odborný článok 899
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Hydroizolácia rovnej strechy?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 955 realizátorov v oblasti Hydroizolácia rovnej strechy:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené