Pre oblasť

  Architektonická vizualizácia

  Článok si prečítalo viac ako 1337+ používateľov
  Architektonická vizualizácia je ilustrované priestorové zobrazenie budúceho exteriéru a/alebo interiéru konkrétnej budovy. Na architektonickú vizualizáciu sa používa niekoľko termínov, ako napríklad 3D zobrazenie, 3D animácie, fotomontáž objektu a podobne. Architektonickú vizualizáciu budovy má na starosti projektant alebo architektonická kancelária, ktorá v súlade so všetkými plánmi, pôdorysmi a prierezmi nakoniec urobí priestorové zobrazenie, aby uľahčila prezentáciu konečného riešenia budúcej budovy.
  Odborný článok 1337
  architektonicka vizualizacia
  Máme 653 realizátorov v oblasti Vizualizácie:

  1. Účel architektonickej vizualizácie

  Hlavným účelom vyhotovenia architektonickej vizualizácie je uľahčiť komunikáciu medzi projektantom a klientom, kde je prípadná konečná realizácia konkrétnej budovy predstavená na základe priestorovej prezentácie. Architektonická vizualizácia je považovaná za účinný nástroj, pomocou ktorého si najmä klient (investor) dokáže jednoduchšie predstaviť konečný vzhľad exteriéru alebo interiéru budovy. Na základe architektonickej vizualizácie môže architekt vytvoriť variantné riešenia, z ktorých si investor vyberie možnosť, ktorá sa mu najviac páči. Je dôležité, aby architekt zahrnul do 3D zobrazenia skutočné materiály a ich vlastnosti, tak, ako si to investor predstavoval. Aj vďaka tejto možnosti obe strany rýchlejšie dosiahnu dohodu.

  Architektonické vizualizácie sú spravidla rozdelené na vizualizácie exteriéru a interiéru konkrétnej budovy
  Architektonické vizualizácie sú spravidla rozdelené na vizualizácie exteriéru a interiéru konkrétnej budovy

  3D vizualizácia exteriéru

  Priestorové zobrazenie exteriéru obsahuje počítačový obraz budúceho objektu v prírode, všetky materiály na vonkajšej strane objektu a jeho širšieho okolia. Okrem zobrazenia strechy a fasády budovy je zobrazenie exteriéru doplnené vegetáciou. Stromy, kríky, trávniky, kvety a podobná vegetácia sú neoddeliteľnou súčasťou 3D vizualizácie exteriéru. Pre jednoduchšiu predstavu o veľkosti budovy má zmysel zaradiť na obrázok siluety ľudí, na základe ktorých si klient ľahšie vytvorí predstavu o tvaroch, rozmeroch a pomeroch v priestore.

  3D vizualizácia interiéru

  3D vizualizácia interiéru (priestorové zobrazenie interiéru) okrem zobrazenia podlahových, stenových a stropných krytín zahŕňa aj nábytok a ďalšie vybavenie určitého priestoru. Rovnako ako pri 3D zobrazení exteriéru, aj pri 3D zobrazení interiéru je dôležité vytvoriť resp. zobraziť najmenej jeden nočný interiér ukazujúci osvetlenie miestnosti. Pridanou hodnotou 3D zobrazenia interiéru sú okrem svetiel aj rôzne umelecké diela, sochy, riad, knihy, kvety a ďalšie detaily, aby vizualizácia bola čo najrealistickejšia. Je tiež dôležité vidieť siluety ľudí, na základe ktorých si aj v tomto prípade klient ľahšie vytvorí predstavu o tvaroch, rozmeroch a pomeroch v danom priestore.

  Odborná rada zo spoločnosti ARKON ATELIÉR, s.r.o.

  1. Prečo vizualizovať nejaký projekt a prečo je vizualizácia dôležitá?

  Pre lepšie predstavenie konceptu/návrhu klientovi. Pri profesionálne spracovaných vizualizáciách klient dostáva ucelenú predstavu o projekte, jeho skutočných rozmeroch, osadení, osvetlení, materiálovom ako i farebnom riešení. Pri naozaj kvalitných vizualizáciách je rozdiel voči po-realizačnej fotografii nepatrný. Dá sa povedať, že architekt tak prezentuje „budúcu realitu" zhotoveného diela.

  2. Od čoho závisí cena vytvorenia 3D vizualizácie?

  Cena závisí od viacerých ukazovateľov. Rozsahu, či ide o vizualizáciu väčšieho developerského zámeru, prípadne mestskej štvrte, alebo o malý rodinný dom, či priamo jednu z miestností interiéru. Taktiež cena je závislá od kvality prevedenia, koncepčná „hmotová" vizualizácia je lacnejšia ako foto-realistická vizualizácia s dodatočnými úpravami a postprodukciou. Najvyššia cena je účtovaná klientom za 360-stupňové vizualizácie použiteľné vo virtuálnej realite, prípadne za animované snímky – videá.

  Pán Ing. arch. Dušan Chupáč, spoločnosť ARKON ATELIÉR, s.r.o.

  2. Architektonická vizualizácia – cena

  Cena 3D priestorového zobrazenia závisí od úrovne kvality vizualizácie, počtu vizualizácií a projekčnej kancelárie. Ceny 3D vizualizácií objektov a vypracovanie 3D modelov začínajú od 80 EUR a môžu dosahovať až 400 EUR/obrázok. 

  Cena makety 3D modelu závisí od veľkosti, použitého materiálu či zložitosti modelu a v priemere sa pohybuje medzi 300 a 600 EUR.

  Ak máte záujem o 3D vizualizáciu, môžete nás kontaktovať na daibau.sk.  Aby ste sa dozvedeli presnú cenu, môžete poslať dopyt našim overeným zhotoviteľom 3D vizualizácií, a tak dostanete viacero ponúk. Pripravili sme pre vás aj niekoľko rád o vizualizáciách.

  Informácie o cenách nájdete v našej kalkulačke.

  Odborný článok 1337
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Vizualizácie?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 653 realizátorov v oblasti Vizualizácie:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené