Pre oblasť
  Stavba rodinného domu patrí medzi najväčšie životné investície, preto je dôležité mať celý tento proces dobre premyslený a naplánovaný. Plánovanie je dôležité aj pri výstavbe obytných budov a rovnako tak pri rekonštrukcii stavieb. V súčasnosti sa zvyšuje záujem o domy alebo budovy s nízkou energetickou spotrebou. Pasívne rodinné domy sú investíciou do budúcnosti. S výstavbou budov súvisí vypracovanie energetického certifikátu.
  Odborný článok 59
  energeticky certifikat
  Máme 67 realizátorov v oblasti Energetický certifikát:

  Čo je to energetický certifikát?

  Energetický certifikát je doklad vypracovaný odborníkmi, ktorý je ukazovateľom hospodárnosti domu, resp. kvalitatívnych energetických vlastností tej-ktorej budovy. Je to tepelno-technický posudok, ktorý obsahuje výpočet celkového množstva energie stavby, ktorá je potrebná na vykurovanie, osvetlenie, klimatizáciu, vetranie a ohrev teplej vody.

  Na základe týchto vlastností budova bude zaradená do určitej energetickej triedy - A až G. Celková potreba energie budovy sa vyjadruje v kWh/(m2.a). Podľa toho do ktorej energetickej triedy určitá stavba bude po výstavbe patriť, alebo zrealizovaná stavba patrí, vieme, do akej miery je dom energeticky hospodárny. 

  Z energetického certifikátu získame informácie o tom, ako efektívna je budova, či sa v nej energia využíva racionálne alebo sa ňou plytvá, alebo jednoduchšie povedané, koľko peňazí budeme musieť každú zimu odpočítať kvôli tepelným stratám budovy a koľko každé leto kvôli nadmernému prehrievaniu.

  V prípade záujmu o kúpu nehnuteľnosti je takáto informácia nevyhnutná, energeticky neefektívna alebo málo hospodárna budova si vyžiada dôkladnú rekonštrukciu alebo veľmi vysoké náklady, ktoré ovplyvňujú kúpnu cenu. Je dôležité pred kúpou (alebo prenájmom) preveriť si energetickú hospodárnosť budovy – túto informáciu obsahuje energetický certifikát.

  Kto potrebuje energetický certifikát?

  Keď ide o krajiny Európskej únie v tejto oblasti platia veľmi náročné štandardy. Nové budovy musia získať energetický certifikát najnižšej energetickej triedy, je to takmer nulový štandard. 

  Pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie je charakteristická veľmi vysoká energetická hospodárnosť. Na užívanie takejto budovy je potrebné veľmi malé, takmer nulové, množstvo energie. Dôležitá je efektívna tepelná ochrana a energia získaná z obnoviteľných zdrojov, ktoré sa môžu nachádzať v budove alebo v jej blízkosti.

  V našej krajine je získanie energetického certifikátu zákonná povinnosť, ktorá sa týka nielen nových stavieb, ale aj nehnuteľností, ktoré sú určené na predaj alebo prenájom. 

  Z uvedeného vyplýva, že ak plánujete stavať alebo rekonštruovať dom, budete potrebovať energetický certifikát, na základe ktorého stavebný úrad vydáva kolaudačné rozhodnutie. Pri rekonštrukcii existuje kategória významne obnovených budov. Do tejto kategórie patria budovy, pri ktorých bol zásah do obalovej konštrukcie 25 % ich plochy a viac. Vzťahuje sa to predovšetkým na zateplenie obalových konštrukcií a výmenu starých okien a dverí za nové. 

  Energetický certifikát platí maximálne 10 rokov, ak na budove nie sú vykonané významné zmeny, ktoré ovplyvnia spotrebu energie (napr. montáž väčších okien, prístavba...). 

  Majiteľ certifikovanej nehnuteľnosti je povinný uchovávať certifikát počas doby jeho platnosti. Ak certifikovaná nehnuteľnosť dostane nového majiteľa, predchádzajúci majiteľ mu musí odovzdať energetický certifikát. Ak ide o prenájom objektu, vlastník nehnuteľnosti nájomcovi môže odovzdať kópiu.

  Sú však aj prípady, kedy budovy nepotrebujú energetický certifikát. 
  Energetický certifikát môže vypracovať len odborne spôsobilá osoba poverená na energetickú certifikáciu 
  Energetický certifikát môže vypracovať len odborne spôsobilá osoba poverená na energetickú certifikáciu

  Odborná rada zo spoločnosti OPL s.r.o.

  1. Kedy je potrebný energetický certifikát?

  Energetická certifikácia je podľa zákona 555 o energetickej certifikácii budov povinná:
  - pri predaji budovy, 
  - pri prenájme budovy,
  - pri dokončenj novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy, inak je dobrovoľná. Významnou obnovou budovy sú stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní. Významnú obnovu budovy možno uskutočniť jej jednorazovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpravami.

  2. Ktoré parametre a ako vplývajú pri hodnotení energetických vlastnostiach budovy?

  Na energetické vlastnosti budovy vplývajú:
  - Tepelnoizolačné vlastnosti materiálov obalových konštrukcií stavby, materiály, ktoré majú vyšší tepelný odpor znižujú tepelné straty budovy. 
  - Spôsob vetrania a intenzita výmeny vzduchu v budove. Vetranie pomocou rekuperácie, dokáže spätne zachytávať teplo z odvetrávaného vzduchu, tým sa znižujú tepelné straty pri vetraní. 
  - Spôsob vykurovania prípravy teplej vody, zohľadňuje sa energetický nosič, zdroj vykurovania a prípravy teplej vody a miera využitia obnoviteľných zdrojov. 
  - Pri určitých budovách sa hodnotí aj potreba energie na osvetlenie a chladenie s vetraním. Pri osvetlení má priaznivý vplyv na energetickú potrebu budovy využitie úsporných svetelných zdrojov, napr. LED svietidlá. 

  3. Sú budovy, ktorých sa energetický certifikát netýka?

  Energetický certifikát sa podľa zákona 555 o energetickej certifikácii nevzťahuje na: 
  - budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,
  - kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
  - budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
  - priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
  - bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku,
  - samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

  Odbornú radu poskytol pán Ján Polomský zo spoločnosti OPL s.r.o.

  Energetický certifikát a dotácie

  Ak chcete získať dotáciu na rekonštrukciu domu, po ktorej sa váš dom stane energeticky úspornejším, budete potrebovať špeciálnu verziu energetického certifikátu, ktorá bude obsahovať návrh opatrení ako to dosiahnuť. Odborník vykoná obhliadku domu, zmeria potrebné parametre, a na základe vykonaných výpočtov bude vedieť odporučiť, ktoré časti domu treba zrekonštruovať, akým spôsobom a aké materiály použiť. Z takto pripraveného energetického certifikátu sa dozviete, či výsledkom vykonanej rekonštrukcie bude úspora minimálne 30 % spotreby energie, čo je vlastne základná podmienka získania dotácie na zateplenie.

  Existujú firmy, ktoré sa zaoberajú vypracovaním energetických certifikátov. Energetický certifikát môže vypracovať len odborne spôsobilá osoba poverená na energetickú certifikáciu. Ak ide o vypracovanie certifikátu pre existujúcu stavbu, odborník vykoná obhliadku a po získaní potrebných podkladov v priebehu niekoľkých týždňov pripraví tento dokument.

  Ak patríte medzi tých, ktorí majú záujem o vypracovanie energetického certifikátu a neviete ako na to, môžete nás kontaktovať na daibau.sk, úplne zadarmo, rýchlo a jednoducho. Stačí vyplniť dopyt na našej webovej stránke a čoskoro vás odborníci, s ktorými spolupracujeme, budú kontaktovať s vhodnou ponukou.

  Odborný článok 59
  Autor: Daibau casopis
  Máme 67 realizátorov v oblasti Energetický certifikát:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Energetický certifikát?

  Máme 67 realizátorov v oblasti Energetický certifikát:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 67 realizátorov v oblasti Energetický certifikát
  9.4
  0

  WoodyBuild s. r. o.


  10
  1

  Ing. David Švrčina


  8.8
  0

  Ing. Adam Skalický - APREON


  10
  1

  RGprojekt Žilina


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené