Pre oblasť
  AGROKOMPLEX - NÁBYTOK A BÝVANIE

  Lepené drevo, lepené trámy

  Článok si prečítalo viac ako 1092+ používateľov
  Vývoj a zdokonalenie procesu výroby chemických lepidiel viedlo k mnohým druhom a typom, ktoré majú rôzne vlastnosti a spôsoby aplikácie. Niektoré druhy špeciálnych lepidiel sa okrem iného začali používať aj v drevárskom priemysle, a čoskoro našli svoje uplatnenie v stavebníctve. Lepené drevo, predovšetkým lepené trámy sú mimoriadne užitočné, pretože sú vyrobené z prírodného materiálu, vyznačujú sa tiež vysokou pevnosťou a nosnosťou. 
  Odborný článok 1092
  lepene drevo
  Máme 191 realizátorov v oblasti Lepené drevo:

  1. Čo je to lepené drevo?

  Drevo je jedným z najstarších stavebných materiálov. To však neznamená, že každé drevo má automaticky vyhovujúce konštrukčné vlastnosti, akými sú mechanické vlastnosti – pevnosť dreva v ohybe, tlaku, ťahu, šmyku a pod. Výsledkom je, že mnohé druhy dreva vykazujú určité nedostatky, a preto nie sú v stavebníctve ani žiaduce, ani užitočné. Riešením sú  moderné technologické postupy, ktorými možno primárne nevyužiteľné druhy dreva a drevokompozitov spracovať tak, aby sa stali použiteľnými aj v stavebníctve.

  Jedným z takýchto postupov je lepenie dreva, ktoré upraví štruktúru dreva a výrazne zlepší jeho mechanické vlastnosti. Najznámejšie a najužitočnejšie v stavebníctve sú lepené trámy, ktoré dokážu preklenúť oveľa väčšie rozpätia a dokonca fungujú ako konštrukčné prvky hál a športových hál. 

  1.1. Lepené drevo alebo masívne drevo?

  Lepené trámy sú okrem iného rozmerovo stabilnejšie a menej náchylné na deformácie. Pridaním lepidla sa zlepšujú mechanické vlastnosti dreva. Ako už bolo spomenuté, mnohé druhy dreva nie sú konštrukčne vôbec vhodné na použitie v stavebníctve a problém nastáva aj so štruktúrnou homogenitou; keďže drevo (pred vyrúbaním) je živý materiál, ktorý rastie a vyvíja sa, v závislosti od vonkajších, poveternostných podmienok môže dochádzať k nerovnomernému rastu a tvorbe stromov, čoho výsledkom je nehomogénna a menej stabilná štruktúra kmeňa. Lepením sa tieto nedostatky eliminujú, čím sa vlastnosti materiálu ešte zlepšujú. Treba povedať, že na lepenie sa vyberajú len tie najlepšie kusy dreva, pričom sa odstraňujú zvyšky, ktoré sa používajú v iných odvetviach drevospracovateľského priemyslu, na výrobu iných výrobkov.

  Lepené trámy dokážu preklenúť oveľa väčšie rozpätia v porovnaní s masívnym drevom.

  2. Aké sú výhody lepených trámov?

  Lepené trámy sú vyrobené z prírodného materiálu, ktorý je krásny, kvalitný, pevný, a zároveň sa dá aj recyklovať. Pre takéto prvky sú príznačné vlastnosti ako je vysoká pevnosť a nízka hmotnosť konštrukcie. Použitím lepených trámov je možné urýchliť priebeh výstavby a existuje aj možnosť dodatočných zmien v konštrukcii.

  Lepené trámy sú tiež ohňovzdorné, pretože vedú teplo 300 až 400-krát pomalšie ako oceľ. V prípade požiaru dôjde k obhoreniu (zuhoľnateniu) vonkajšej vrstvy, ktorá potom pôsobí ako protipožiarna ochrana, chráni vnútornú, nosnú vrstvu dreveného prvku pred zrútením. Drevené konštrukčné prvky preto vydržia v ohni dlhšie ako oceľ, ktorá sa aj napriek ochranným náterom začne postupne topiť (po dosiahnutí určitej teploty).

  3. Lepené trámy a výroba

  Na výrobu lepených trámov treba použiť kvalitné a suché drevo, ktorého vlhkosť nepresahuje 15 %. Najčastejšie sa na výrobu lepených trámov používa smrekové drevo, ktoré má ešte jednu výhodu – keď je drevo dobre vysušené, pri jeho prirodzenom starnutí nevzniknú žiadne nové trhliny. Na lepenie trámov sa používa špeciálne bezfarebné lepidlo, takže spoje medzi jednotlivými drevenými časťami nie sú vôbec viditeľné.

  Lepením dosiahneme, že drevo získa lepšie vlastnosti ako masívne drevo
  Lepením dosiahneme, že drevo získa lepšie vlastnosti ako masívne drevo

  4. Kde sa používajú lepené trámy?

  Lepené trámy sa používajú v stavebníctve na rôzne účely. Vyrábajú sa z nich konštrukcie prístreškov alebo striech. Lepené drevo je vhodné na výstavbu bytových a rodinných domov, ako aj nebytových priestorov a priemyselných zariadení. Lepené nosníky sa používajú aj na stavbu mostov a iných infraštruktúrnych zariadení. V prípade drevených montovaných stavieb existujú určité technické obmedzenia súvisiace s rozpätím konštrukcií. Aj v montovanej výstavbe sa čoraz častejšie využívajú lepené trámy, ktoré umožňujú väčšie rozpätie v objekte.

  5. Lepené lamelové hranoly – BSH

  5.1. Čo sú to lepené lamelové trámy?

  Lepené vrstvené drevo sa vyrába lepením menších kusov dreva – lamiel – do jedného celku. Lepené lamelové drevo je kvalitné drevo, ktoré sa najčastejšie používa na výrobu konštrukčných, lineárnych prvkov, kde dĺžka trámu presahuje rozmery jeho prierezu. Platí pravidlo, že smer vlákien je rovnaký a ide pozdĺž prvku. Takéto lepené drevo môže byť samostatný prvok alebo súčasť zložitejších konštrukčných systémov, ako sú systémy s oblúkmi, trámami...

  5.2. Aké sú výhody lepeného vrstveného dreva?

  Vrstvené drevo má oproti masívnemu drevu mnoho výhod. Kľúčová je možnosť voľného tvarovania, ktoré ponúka. Lepené vrstvené trámy umožňujú realizovať zložitejšie geometrické tvary, akými sú rôzne oblúky a lepené trámy môžu dokonca meniť svoju výšku na dĺžku. Navyše v porovnaní s masívnym drevom má väčšiu pevnosť a je tvrdšie; na druhej strane umožňuje väčšiu presnosť konštrukcie, pretože materiál lepeného trámu je možné upraviť podľa zaťaženia – na miestach, kde je zaťaženie väčšie, používa sa kvalitnejší a pevnejší lepený trám, a tam, kde sa očakáva menšie zaťaženie, možno použiť menej kvalitné drevo. Optimalizácia a hospodárnosť výstavby môže byť skutočne efektívna.

  Ďalšou dôležitou vlastnosťou materiálu je väčšia odolnosť proti vlhkosti, čo vedie k menšej ťažnosti a zmenám štruktúry materiálu a zároveň zabezpečuje dlhšiu životnosť. Netreba zabúdať, že lepené lamelové drevo dokáže vďaka spomínaným vlastnostiam preklenúť neporovnateľne väčšie rozpätia ako masívne drevené trámy.

  Lepené lamelové nosníky je možné použiť na preklenutie extrémnych rozpätí – až do 100 m!

  5.3. Lepené vrstvené trámy a nevýhody

  Všetky lepené trámy sú vyrobené z dreva a lepidla. Lepidlo je syntetický produkt a získava sa z chemických látok, preto odolá aj tým najnáročnejším poveternostným podmienkam a silným insekticídom. Do lepidiel sa často pridávajú fungicídy a insekticídy, ktoré sú však zdraviu škodlivé, preto sa neodporúča používať ich v prípadoch, keď má byť lepené drevo použité v interiéry viditeľné.

  Ďalšou nevýhodou sú ochranné nátery proti vlhkosti, ktoré často úplne zničia prirodzený vzhľad dreva a výrazne ovplyvňujú konečný vzhľad drevených trámov.
  Krížovo lepené drevo je známe pod viacerými názvami: KLH, CLT, XLAM...
  Krížovo lepené drevo je známe pod viacerými názvami: KLH, CLT, XLAM...

  6. Krížovo lepené drevo – CLT alebo KLH

  6.1. Krížovo lepené nosníky sú viacúčelové

  Krížovo viazané nosníky sú podobné nosníkom BSH, ale s jedným kľúčovým rozdielom. Vlákna totiž nie sú usporiadané vždy v rovnakom smere, ich smer sa po vrstvách mení: raz sú  usporiadané rovnobežne s dlhšou stranou, druhýkrát s kratšou. Vznikne tak drevo, ktoré je rovnako pevné vo všetkých smeroch a znesie zaťaženie vo všetkých smeroch. Vďaka tomu je odolnejšie voči mechanickému poškodeniu ako BSH a práve preto je aj o niečo drahšie.

  Krížovo lepené nosníky sú v posledných rokoch mimoriadne obľúbené pre svoju všestrannosť. Zvyčajne sú konštrukčným prvkom, hlavne ako nosníky a stĺpy, ale existujú aj  steny z masívnych drevených CLT panelov, ktoré pôsobia ako konštrukčný prvok aj ako bariéra. Nie je to bežná, skeletová drevená konštrukcia, ale konštrukcia, ktorá umožňuje stavbu masívnych stien, čo je unikátny technologický počin.

  7. Koľko stojí lepené drevo?

  Cena lepeného dreva je závislá od jeho kvality, dĺžky a množstva rovnakých kusov. Na neštandardné rozmery lepených hranolov budete čakať dlhšie a budú drahšie. Výhodou krížom lepených panelov je tiež krátky čas postavenia objektu, pretože prvky sú vopred pripravené na okamžité namontovanie, čo výrazne znižuje náklady na stavbu. Prípadné úpravy sa dajú jednoducho vykonať aj na stavenisku alebo sa môžu dodatočne vyrezať okenné otvory. Celá montáž zvyčajne trvá len niekoľko dní. Cena rovných lepených hranolov zo smrekového dreva, väčších rozpätí, sa pohybovala v rozmedzí od 300 do 500 EUR/m3.  Drevo je však materiál, ktorý v posledných rokoch v stavebníctve v dôsledku koronakrízy enormne zdražel –  až o 100 %! 

  Odborný článok 1092
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Lepené drevo?

  Máme 191 realizátorov v oblasti Lepené drevo:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 191 realizátorov v oblasti Lepené drevo
  8.8
  0

  Michal Horvát


  9.3
  1

  Maroš Makula


  10
  1

  Mário Zemčák ml.


  8.7
  0

  Klimostav, s. r. o.


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené