ARCHITEKT, ARCHITEKTÚRA cena

Koľko stoja služby architekta? Ak sa chystáte stavať novostavbu bežná cena architektonických služieb za celý projekt, za stavebné povolenie a realizáciu (koncepčný návrh, projektová dokumentácia na vybavenie stavebného povolenia, RP – realizačný projekt) sa pohybuje od 4 000 až do 15 000 EUR. Pri rozhodovaní, ktorý architekt je ten pravý, cena by nemala byť rozhodujúca. Ak dostanete lacnejšiu ponuku, odporúčame vám, aby ste boli opatrní, pretože architekt môže mať menej času na váš projekt a vaše želania. Cena sa Vám môže zdať zdať vysoká, ale musíte si uvedomiť, že dobrý plán vám ušetrí peniaze, ktoré budete môcť investovať do stavby domu podľa vašich želaní. Ceny za individuálne projekty na obytné domy sa pohybujúce okolo 1-2 % hodnoty investície. Typové projekty sú lacnejšie, ale prípadné zmeny, projekt rýchlo zdražia, zároveň vám nenechajú slobodu. Budete musieť robiť veľké kompromisy ohľadne domu, do ktorého veľa investujete a v ktorom môžete stráviť zvyšok svojho života. Cena projektu na rekonštrukciu bytu alebo rekonštrukciu podkrovia je závislá od veľkosti projektu a podrobností plánu. Cena projektovej dokumentácie sa pohybuje od 15 EUR/m2 až do 50 EUR/m2.

Komu zveriť vypracovanie architektonického projektu? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným architektom vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT

NÁKLADY NA PROJEKT STAVEBNÉHO POVOLENIA, PROJEKT STAVEBNÉHO POVOLENIA


Projektová dokumentácia pre získanie stanovísk a získanie stavebného povolenia. Všetka dokumentácia na získanie stavebného povolenia, plány architektúry na získanie stavebného povolenia. Jedinečný architektonický projekt zahŕňa základný technický popis budovy, plán vonkajšieho usporiadania 1: 200 alebo väčší, pôdorys všetkých základov a podláh, pôdorys strechy a podstrešia, 2 rezy a všetky fasády budovy v mierke 1: 100. Zahŕňa všetky architektonické plány a nákresy potrebné pre získanie stavebného povolenia.

1900.00 €/kus

VEĽMI NÍZKA CENA
€/kus

STREDNÁ CENA
20000.00 €/kus

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Cena za architekti, architektonické studio

OSTATNÉ CENY ZA ARCHITEKT, ARCHITEKTÚRA

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

Unikátny koncepčný architektonický návrh obytného domu, koncepčný návrh pre získanie projektových podmienok

Jedinečný koncepčný návrh architektúry zahŕňa analýzu územného plánu a jeho obmedzenia, technický popis projektu, získanie projektových podmienok a východiskových bodov pre projektovanie, koncepčné plány pôdorysov, prierezov a fasád v mierke 1: 100€/kus

kus
dopyt

Architektonické plány a technické výkresy pre získanie stavebného povolenia

Jedinečný projekt architektúry pre stavebné povolenie zahŕňa základný technický popis budovy, návrh vonkajšieho usporiadania 1: 200 alebo väčší, pôdorys základov a všetkých poschodí, pôdorys podstrešia a strechy, 2 rezy a všetky fasády budovy v mierke 1: 100. Zahŕňa všetky architektonické plány a nákresy, ktoré sú potrebné na získanie stavebného povolenia.€/kus

kus
dopyt

Vyhlásenie projektanta o mechanickej odolnosti a stabilite budovy

Preskúmanie návrhov stavebné povolenie a vyhlásenie projektanta o mechanickej odolnosti a stabilite budovy. Vyhlásenie postačuje iba na získanie stavebného povolenia a nezahŕňa statický výpočet konštrukcie a plány stavebných konštrukcií, ktoré sa majú vykonať vo fáze projektu pre realizáciu stavby , projekt pre realizáciu stavby.€/kus

kus
dopyt

Štúdia stavebnej fyziky pre realizáciu stavby

Analýza plánov pre realizáciu stavby a výpočet stavebnej fyziky, overenie súladu s technickými usmerneniami a právnymi predpismi, príprava štúdie stavebnej fyziky, preukaz o energetickej náročnosti budovy€/kus

kus
dopyt

Štúdia požiarnej bezpečnosti pre realizáciu stavby, bytový dom

Analýza plánovpre realizáciu stavby, overenie súladu s technickým usmernením, -Požiarna bezpečnosť v budovách, návrh koncepcie požiarnej bezpečnosti, vyhlásenie o požiarnej bezpečnosti€/kus

kus
dopyt

Štúdia ochrany proti hluku pre realizáciu stavby, menej náročnú budovu

Analýza plánov pre realizáciu stavby, overovanie súladu s technickými usmerneniami, príprava štúdie ochrany proti hluku€/kus

kus
dopyt

Zmena účelu použitia

Cena za zmenu účelu využitia. Zmena účelu využitia z obchodných priestorov na reštauráciu alebo bar. Cena za vedenie procesu zmeny účelu, získanie súhlasu a získanie stavebného povolenia na zmenu účelu.€/kus

kus
dopyt

Ideový náčrt bytu

Cena ideového nákresu bytu. Cena za ideový nákres bytu, spolu s pôdorysmi a rezmi 1: 100 a usporiadaním nábytku .€/m2

m2
dopyt

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Dokumentácia, projekt na získanie stavebného povolenia s vedúcim projektom, všetka potrebná dokumentácia a zodpovedné riadenie projektu až do získania stavebného povolenia.€/kus

kus
dopyt

Koncepčný návrh pre získanie SP

Koncepčný návrh na získanie projektových a ďalších podmienok pre získanie stavebného povolenia. Unikátny plán architektúry s analýzou lokálnych údajov s dvomi koncepčnými vizualizáciami návrhu exteriéru a interiéru. Návrh sa zostavuje podľa želaní uvedených v zadaní projektu od investora.€/kus

kus
dopyt

Projekt pre stavebné povolenie

Projekt pre stavebné povolenie, ktorý obsahuje architektonické plány s podrobnosťami, plán vonkajšieho usporiadania a prípojky, súpis stavebných remeselných prác, stavebných konštrukcií, projekt elektroinštalácií a projekt TZB.€/kus

kus
dopyt

Kontrola a podpora projektanta

5 návštev na stavenisku pri hlavných koordináciach a koordinácie s dodávateľmi. Vysvetlenie plánov dodávateľom a preskúmanie ponúk.€/kus

kus
dopyt
SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Projekt pre stavebné povolenie


Koľko stojí stavebné povolenie? Náklady, resp. cena stavebného povolenia závisia od veľkosti objektu...

Skontrolovať tiež: Projekt pre stavebné povolenie cena

Realizačný projekt


Koľko stojí realizačný projekt? Cena realizačného projektu závisí od veľkosti objektu, zložitosti k...

Skontrolovať tiež: Realizačný projekt cena

Legalizácia stavby


Koľko stojí legalizácia čiernej stavby? Cena legalizácie domu závisí predovšetkým od veľkosti budovy...

Skontrolovať tiež: Legalizácia stavby cena

Urbanizmus a územné plánovanie


Koľko stojí urbanistický návrh a územné plánovanie? Urbanistický návrh je komplexný plán, ktorý si v...

Skontrolovať tiež: Urbanizmus a územné plánovanie cena

Poradenstvo a legislatíva


Koľko stojí stavebné poradenstvo? Výstavba je zložitý proces, preto sa odporúča využiť služby skúsen...

Skontrolovať tiež: Poradenstvo a legislatíva cena

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

Architekt, architektúra - všetko, čo potrebujete vedieť

1. Prečo osloviť architekta?

Architekt počúva želania klienta. V tom mu pomáha jeho odbornosť a predchádzajúce skúsenosti.
Architekt počúva želania klienta. V tom mu pomáha jeho odbornosť a predchádzajúce skúsenosti.

Keď sa rozhodnete osloviť architekta, znamená to o niečo väčšiu počiatočnú investíciu, no ušetrí vám to veľa neskorších starostí a predovšetkým náklady. Cesta k vášmu cieľu (rekonštrukcia alebo výstavba bytu, domu, kancelárskych priestorov ...) je bez architekta oveľa ťažšia a konečný výsledok sa zvyčajne líši od toho, čo ste chceli na začiatku. Úlohou architekta je správne Vás sprevádzať projektom, zohľadniť vaše preferencie, prísť s novými nápadmi, poukázať na potenciálne prekážky a priestorové obmedzenia. Architekt je odborník, ktorý sa každý deň stretáva s projektmi životného prostredia a má veľa skúseností a znalostí, aby mohol správne priblížiť konkrétnu situáciu.

Vďaka odbornosti zabezpečuje, aby sa nápady prenášali najskôr na papier a potom z nakreslených plánov prišlo až po konečnú realizáciu. Od samého začiatku predpokladá čo najviac detailov a neskôr ich koordinuje podľa požiadaviek projektu.

Architekt usiluje o funkčné, moderné a estetické riešenia. Na základe vašich prianí a požiadaviek na priestor správne umiestnite objektov do miestnosti, racionálne usporiadajte vnútorných priestorov, vyberie spolu s vami najvhodnejšie materiály, navrhne vybavenie, navrhne farby a ďalšie malé veci, ktoré sú potrebné na to, aby priestor alebo objekt fungoval ako premyslene navrhnutý a dokončený celok.

2. Architekt a koordinátor všetkých zúčastnených

Nepotrebujete architekta iba ako experta, ktorý vám pomôže zariadiť projektovú dokumentáciu, ale ako osobu, ktora Vás povedie správnym smerom a skoordinuje práce v správnom poradí.

Úlohou architekta je plánovať interiér a exteriér, pristupovať k projektom s profesionálnym prístupom, ktorý vychádza z danej situácie a potrieb klienta. V prípade projektov vychádza zo základnej myšlienky, je si však vedomý, že samotný dobrý nápad nestačí - je dôležitá profesionálna realizácia projektu na všetkých úrovniach. Architekt počúva želania klienta a pomáha mu jeho odbornosť a predchádzajúce skúsenosti.

Je to mylná predstava, že architekt musí iba predložiť nápad a náčrt plánov. Väčšina ľudí je presvedčená, že architekti trávia väčšinu času premýšľaním a navrhovaním, ale pravdou je, že trávia až trikrát viac času na stretnutiach s klientom, vyjednávaním s administratívou, inžiniermi, dodávateľmi ... pri dnešnom rýchlom tempe s organizáciou práce a riešenie postupov šetrí veľa zbytočných starostí a drahocenného času.

Ako navrhovateľ projektu architekt starostlivo riadi a organizuje dielo od prvého návrhu po konečné dokončenie, predvída náklady a termíny, pretože architekt navrhuje koncepčné návrhy, ktoré neskôr tvoria základ pre vypracovanie a vykonanie stavebných prác. Pri plánovaní spolupracuje s ďalšími odborníkmi a spoluautormi a pri realizácii s vybranými subdodávateľmi.

3. Ktorého architekta zvoliť?

3.1. Kde nájsť architekta?

Odporúčame, aby ste si našli na výber vhodného architekta čas. Dozviete sa o skúsenostiach priateľov a známych, ktorí už zrekonštruovali byty alebo postavili a spolupracovali s architektom. Architektov môžete vyhľadávať aj online. Jednou z možností je odoslanie vašej žiadosti na našej webovej stránke DaiBau a skúsení architekti Vás budú následne kontaktovať. Na našom portáli nájdete ich profily, kde nájdete aj recenzie a názory klientov, ktorí s nimi už spolupracovali. Pri predkladaní ponúk vždy skontrolujte, či je architekt (ak sa vyžaduje) licencovaný Architektonickou komorou. Predovšetkým sa pozrite na jeho doterajšiu prácu a získajte obraz o jeho práci a či sa zhoduje s vašim vkusom. Tiež sa uistite, že zvolený architekt nie je od Vás príliš ďaleko. To vám uľahčí a zrýchli prácu a komunikáciu.

3.2. Ako si vybrať správneho architekta?

Po výbere troch alebo viacerých potenciálnych architektov si dohodnite stretnutie s architektmi. Pre úspešný projekt a spokojnosť s konečným výsledkom je veľmi dôležité, ako dobre prebieha komunikácia medzi zúčastnenými stranami. Ak vám architekt venuje čas, predstavuje kvalitnú prácu a poskytuje vám kvalitné a dôkladné rady, skrátka na Vás urobí dobrý dojem, možnosť dobrej spolupráce a pozitívneho výsledku je skvelá. Predtým, ako pôjdete k architektovi, je tiež dobré získať informácie na stavebnom úrade aké sú stavebné obmedzenia a dovolenia vo Vašej lokalite. Architekt potom bude môcť prísť s podrobnejšou ponukou a porozprávať sa o obmedzeniach. Pripravte tiež zoznam svojich preferencií, životného štýlu, priestorov, ktoré potrebujete atď. Pri výbere architekta je samozrejme dôležitá aj jeho cena, nemala by však byť hlavným dôvodom Vášho rozhodnutia. Po konečnom rozhodnutí konkrétneho architekta je dôležité, aby ste uzavreli zmluvu, v ktorej sa jasne uvedie, čo pre vás vytvorí (druh dokumentácie), za akú cenu a kedy.

3.3. Overenie architekta

Pokiaľ potrebujete architekta na vypracovanie projektovej dokumentácie, musí mať príslušný diplom z Fakulty architektúry a autorizačné razítko, aby mohol vykonávať činnosti zodpovedného architekta.

Nemusíte však hľadať autorizovaného architekta na navrhnutie interiérov alebo menších stavebných projektov, ktoré si nevyžadujú stavebné povolenie.

4. Postup

4.1 Porozumenie vašim želaniam

Prvé stretnutia s architektom v jeho kancelárii alebo v mieste vášho domu, bytu, administrácie atď. budú venované zhromažďovaniu informácií o vašich želaniach, potrebách a vašej vízii. Bude sa tiež zaujímať o vaše každodenné zvyky, životný štýl a hodnoty. V prípade kancelárskych priestorov alebo zariadení sa bude zaujímať o obchodnú kultúru spoločnosti. Spočiatku to bude hĺbková zbierka informácií zameraná na pochopenie vašich cieľov a túžob.

4.2 Pochopenie priestoru

Pred projektovaním musí architekt tiež získať čo najviac informácií o vašej polohe, pozemku, existujúcom zariadení ... To zahŕňa získavanie prieskumných a iných podkladov, informácie o polohe, fotodokumentáciu polohy, priestoru atď. Architekt potom nakreslí priestor, ktorý slúži ako základ pre ďalšie plánovanie. Architekt tiež skontroluje, aké zákonné, miestne a stavebné predpisy je potrebné zohľadniť pri navrhovaní.

4.3 Koncepčné náčrty, varianty

Po získaní informácií nasleduje vypracovanie náčrtu nápadov alebo niekoľkých náčrtov vášho objektu. Architekt pri tom starostlivo zaistí, aby bol dizajn použiteľný, bezpečný a v súlade so všetkými predpismi, pričom zohľadní vaše želania a potreby. Nákres náčrtu je druh vízie vášho objektu.

4.4 Koncepčný projekt

Po výbere a potvrdení jednej z viac variant architekt pristúpi k podrobnejšiemu rozkresleniu návrhu a pripraví koncepčný projekt. Týmto projektom je možné získať súhlasy kompetentných dodávateľov na pripojenie inžinierskej siete.

4.5 Projekt stavebného povolenia

Ako už názov napovedá, jedná sa o projektovú dokumentáciu na získanie stavebného povolenia. Obsah projektovej dokumentácie musí byť špecifikovaný v podmienkach projektovej dokumentácie. Projekt na získanie stavebného povolenia musí okrem plánov obsahovať všetky základné informácie o mieste a plánovanom účele užívania objektu, ktoré sú zaznamenané v projektovej dokumentácii.

Realizačný projekt obsahuje všetky informácie potrebné pre výstavbu a začatie používania zariadenia. Ide o podrobnejšie spracovanie všetkého, čo projekt stavebného povolenia už obsahuje. Plány realizačnej dokumentácie sú navrhnuté do takej miery a tak presne, aby boli užitočné na stavenisku. Iba na základe týchto plánov je možné vyhotoviť spoľahlivý súpis prác na získanie porovnateľných ponúk od dodávateľov.

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMARCHITEKT PRE RODINNÝ POSCH DOM

Dobry deň.

potrebujem architetktu architektonicky navrhnúť, naprojektovať rodinný dom so šikmou strechou na úzkom pozemku.Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 1350 € do 2250 €


........

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NA REKONŠTRUKCIU DOMU

Dobry deň.

potrebujem projektanta vyhotoviť projektovú dokumentáciu na rekoštrukciu už raz prerobeného domu, cca 20 rokov späť. Projektovú dokumentáciu z prvej prestavby mám k dispozícii.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
1350 € do 2250 €


........

VYHOTOVIŤ INDIVIDUÁLNY PROJEKT A POSTAVIŤ DOM + ZBÚRAŤ STARÝ DOM

Dobrý deň prajem

Podľa našej vizualizácie v Sweet Home 3D vyhotoviť kompletný individuálny projekt a v zmysle neho vypracovať cenovú ponuku.
Následne zbúrať a postaviť nový dom. Dom by stal na mieste starého, a keďže je podpivničený, vyžaduje si to naozaj odborný posudok a projekt.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 6300 € do 10500 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, ARCHITEKTÚRA + PROJEKT, PO POPISU
Architekt, architektúra, Trnava

4500 € do 7500 €

CENA, NAVRH NA REKONŠTRUKCIU DOMU, PO POPISU
Architekt, architektúra, Červeník

900 € do 1500 €

CENA, PROJEKT REKONŠTRUKCIE DOMU, PO POPISU
Architekt, architektúra, Leles

1350 € do 2250 €

CENA, ZNALECKÝ POSUDOK, 450 M2
Architekt, architektúra, Podolínec

1350 € do 2250 €

CENA, NÁVRH DOMU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE. , PO POPISE
Architekt, architektúra, Skalica

1350 € do 2250 €

CENA, PROJEKT NA DOM , PO POPISU
Architekt, architektúra, Košice

1350 € do 2250 €

CENA, ACHITEKT ,STATIK NA PRERABKU RD, PO POPISU
Architekt, architektúra, Borová

1350 € do 2250 €

CENA, STUDII OSAZENÍ DREVOSTAVBY 120M2, PO POPISU
Architekt, architektúra, Horná Súča

1350 € do 2250 €

CENA, PROJEKT A STATYKA PRE LEGALIZACIU STAVBY, 63 M2
Architekt, architektúra, Trnava

2700 € do 4500 €

CENA, DISPOZICNE ZMENY V KUCHYNE A CHODBY, PO POPISU
Architekt, architektúra, Hlohovec

1350 € do 2250 €

CENA, PROJEKT BUNGALOVA, PO POPISU
Architekt, architektúra, Trnava

1350 € do 2250 €

CENA, VIZUALIZÁCIE, PO POPISE
Architekt, architektúra, Bratislava

4500 € do 7500 €

CENA, PROJEKT MALEJ CHATY S PÔDORYSOM 9X5M, PO POPISU
Architekt, architektúra, Tlmače

1350 € do 2250 €

CENA, ACHITEKTONICKY STUDIU AZ PO STAV STAVEBNEHO POVOLENIA CCA 150M2, PO POPISU
Architekt, architektúra, Bratislava

1350 € do 2250 €

CENA, NIZKOENERGETICKY DOM, DOM NA KLUC, PO POPISU
Architekt, architektúra, Šrobárová

72000 € do 120000 €

CENA, PROJEKT REKONŠTRUKCIE STAREHO 3I BYTU, PO POPISU
Architekt, architektúra, Bratislava

1350 € do 2250 €

CENA, NAVRH ALTANU S LETNOU KUCHYŇOU , PO POPISU
Architekt, architektúra, Bánov

450 € do 750 €

CENA, TECHNICKÁ MIESTNOSŤ NA SKLADOVANIE VÍNA A MUŠTU S TERASOU NA STRECHE , PO POPISU
Architekt, architektúra, Viničky

900 € do 1500 €

CENA, ARCHITEKTA PRE REKONŠTRUKCIA STARÉHO RODINNÉHO DOMU, PO POPISU
Architekt, architektúra, Dolný Štál

1350 € do 2250 €

CENA, REKONSTRUKCIA PODKROVIA PROJEKT, 150 M2
Architekt, architektúra, Svätý Jur

2700 € do 4500 €

CENA, PROJEKT NA RODINNÝ DOM, DO 150 M2
Architekt, architektúra, Bytča

2700 € do 4500 €

CENA, ZHODNOTIT POZEMOK, 520 M2
Architekt, architektúra, Turzovka

1350 € do 2250 €

CENA, VNÚTORNÚ PRESTAVBU RODINNÉHO DOMU , PO POPISU
Architekt, architektúra, Radzovce

900 € do 1500 €

CENA, PROJEKT NA REKONŠTRUKCIU STARŠIEHO DOMU, PO POPISU
Architekt, architektúra, Brusno

1350 € do 2250 €

CENA, ARCHITEKT, ARCHITEKTÚRA, PO POPISU
Architekt, architektúra, Trstín

1350 € do 2250 €

CENA, PROJEKT, REALIZACIA, PO POPISU
Architekt, architektúra, Lehnice

1350 € do 2250 €

CENA, STATICKÝ POSUDOK A NÁVRH REKONŠTRUKCIE S PRÍSLUŠNOU DOKUMENTÁCIOU, PO POPISU
Architekt, architektúra, Humenné

1800 € do 3000 €

CENA, DOM 160+ M2, CENA DOMU DO 160000, PO POPISU
Architekt, architektúra, Dunajská Streda

1350 € do 2250 €

CENA, PROJEKT RODINNEHO DOMU DO SVAHU , PO POPISU
Architekt, architektúra, Kapušany

1800 € do 3000 €

CENA, PROJEKTOVANIE A PLÁNOVANIE , PO POPISU
Architekt, architektúra, Bernolákovo

900 € do 1500 €

CENA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CHATY NA CELOROCNE BYVANIE, 8X5,5 M
Architekt, architektúra, Pernek

1350 € do 2250 €

CENA, PRÍSTAVBA CHATKY, 30 M2
Architekt, architektúra, Ilava

1350 € do 2250 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

ARCHITEKT, ARCHITEKTÚRA CENNÍK

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

404+ SPOLOČNOSŤAMI PRE ARCHITEKT, ARCHITEKTÚRA
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ARCHITEKT, ARCHITEKTÚRA?

 • Architekt, architektúra Bánovce nad Bebravou
 • Architekt, architektúra Banská Bystrica
 • Architekt, architektúra Bardejov
 • Architekt, architektúra Bratislava
 • Architekt, architektúra Brezno
 • Architekt, architektúra Bytča
 • Architekt, architektúra Čadca
 • Architekt, architektúra Detva
 • Architekt, architektúra Dolný Kubín
 • Architekt, architektúra Dunajská Streda
 • Architekt, architektúra Galanta
 • Architekt, architektúra Gelnica
 • Architekt, architektúra Hlohovec
 • Architekt, architektúra Humenné
 • Architekt, architektúra Ilava
 • Architekt, architektúra Kežmarok
 • Architekt, architektúra Komárno
 • Architekt, architektúra Košice
 • Architekt, architektúra Krupina
 • Architekt, architektúra Kysucké Nové Mesto
 • Architekt, architektúra Levice
 • Architekt, architektúra Levoča
 • Architekt, architektúra Liptovský Mikuláš
 • Architekt, architektúra Lučenec
 • Architekt, architektúra Malacky
 • Architekt, architektúra Martin
 • Architekt, architektúra Medzilaborce
 • Architekt, architektúra Michalovce
 • Architekt, architektúra Myjava
 • Architekt, architektúra Námestovo
 • Architekt, architektúra Nitra
 • Architekt, architektúra Nové Mesto nad Váhom
 • Architekt, architektúra Nové Zámky
 • Architekt, architektúra Partizánske
 • Architekt, architektúra Pezinok
 • Architekt, architektúra Piešťany
 • Architekt, architektúra Poltár
 • Architekt, architektúra Poprad
 • Architekt, architektúra Považská Bystrica
 • Architekt, architektúra Prešov
 • Architekt, architektúra Prievidza
 • Architekt, architektúra Púchov
 • Architekt, architektúra Revúca
 • Architekt, architektúra Rimavská Sobota
 • Architekt, architektúra Rožňava
 • Architekt, architektúra Ružomberok
 • Architekt, architektúra Sabinov
 • Architekt, architektúra Šaľa
 • Architekt, architektúra Senec
 • Architekt, architektúra Senica
 • Architekt, architektúra Skalica
 • Architekt, architektúra Snina
 • Architekt, architektúra Sobrance
 • Architekt, architektúra Spišská Nová Ves
 • Architekt, architektúra Stará Ľubovňa
 • Architekt, architektúra Stropkov
 • Architekt, architektúra Svidník
 • Architekt, architektúra Topoľčany
 • Architekt, architektúra Trebišov
 • Architekt, architektúra Trenčín
 • Architekt, architektúra Trnava
 • Architekt, architektúra Turčianske Teplice
 • Architekt, architektúra Tvrdošín
 • Architekt, architektúra Veľký Krtíš
 • Architekt, architektúra Vranov nad Topľou
 • Architekt, architektúra Žarnovica
 • Architekt, architektúra Žiar nad Hronom
 • Architekt, architektúra Žilina
 • Architekt, architektúra Zlaté Moravce
 • Architekt, architektúra Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 DaiBau, všetky práva vyhradené