Architekt, architektúra cena

Koľko stoja služby architekta? Ak sa chystáte stavať novostavbu bežná cena architektonických služieb za celý projekt, za stavebné povolenie a realizáciu (koncepčný návrh, projektová dokumentácia na vybavenie stavebného povolenia, RP – realizačný projekt) sa pohybuje od 4 000 až do 15 000 EUR. Pri rozhodovaní, ktorý architekt je ten pravý, cena by nemala byť rozhodujúca. Ak dostanete lacnejšiu ponuku, odporúčame vám, aby ste boli opatrní, pretože architekt môže mať menej času na váš projekt a vaše želania. Cena sa Vám môže zdať zdať vysoká, ale musíte si uvedomiť, že dobrý plán vám ušetrí peniaze, ktoré budete môcť investovať do stavby domu podľa vašich želaní. Ceny za individuálne projekty na obytné domy sa pohybujúce okolo 1-2 % hodnoty investície. Typové projekty sú lacnejšie, ale prípadné zmeny, projekt rýchlo zdražia, zároveň vám nenechajú slobodu. Budete musieť robiť veľké kompromisy ohľadne domu, do ktorého veľa investujete a v ktorom môžete stráviť zvyšok svojho života. Cena projektu na rekonštrukciu bytu alebo rekonštrukciu podkrovia je závislá od veľkosti projektu a podrobností plánu. Cena projektovej dokumentácie sa pohybuje od 15 EUR/m2 až do 50 EUR/m2.

Komu zveriť vypracovanie architektonického projektu? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným architektom vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT

NÁKLADY NA PROJEKT STAVEBNÉHO POVOLENIA, PROJEKT STAVEBNÉHO POVOLENIA


Projektová dokumentácia pre získanie stanovísk a získanie stavebného povolenia. Všetka dokumentácia na získanie stavebného povolenia, plány architektúry na získanie stavebného povolenia. Jedinečný architektonický projekt zahŕňa základný technický popis budovy, plán vonkajšieho usporiadania 1: 200 alebo väčší, pôdorys všetkých základov a podláh, pôdorys strechy a podstrešia, 2 rezy a všetky fasády budovy v mierke 1: 100. Zahŕňa všetky architektonické plány a nákresy potrebné pre získanie stavebného povolenia.

1900.00 €/kus

VEĽMI NÍZKA CENA
€/kus

STREDNÁ CENA
20000.00 €/kus

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Cena za architekti, architektonické studio

OSTATNÉ CENY ZA ARCHITEKT, ARCHITEKTÚRA

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

Unikátny koncepčný architektonický návrh obytného domu, koncepčný návrh pre získanie projektových podmienok

Jedinečný koncepčný návrh architektúry zahŕňa analýzu územného plánu a jeho obmedzenia, technický popis projektu, získanie projektových podmienok a východiskových bodov pre projektovanie, koncepčné plány pôdorysov, prierezov a fasád v mierke 1: 100€/kus

kus
dopyt

Architektonické plány a technické výkresy pre získanie stavebného povolenia

Jedinečný projekt architektúry pre stavebné povolenie zahŕňa základný technický popis budovy, návrh vonkajšieho usporiadania 1: 200 alebo väčší, pôdorys základov a všetkých poschodí, pôdorys podstrešia a strechy, 2 rezy a všetky fasády budovy v mierke 1: 100. Zahŕňa všetky architektonické plány a nákresy, ktoré sú potrebné na získanie stavebného povolenia.€/kus

kus
dopyt

Vyhlásenie projektanta o mechanickej odolnosti a stabilite budovy

Preskúmanie návrhov stavebné povolenie a vyhlásenie projektanta o mechanickej odolnosti a stabilite budovy. Vyhlásenie postačuje iba na získanie stavebného povolenia a nezahŕňa statický výpočet konštrukcie a plány stavebných konštrukcií, ktoré sa majú vykonať vo fáze projektu pre realizáciu stavby , projekt pre realizáciu stavby.€/kus

kus
dopyt

Štúdia stavebnej fyziky pre realizáciu stavby

Analýza plánov pre realizáciu stavby a výpočet stavebnej fyziky, overenie súladu s technickými usmerneniami a právnymi predpismi, príprava štúdie stavebnej fyziky, preukaz o energetickej náročnosti budovy€/kus

kus
dopyt

Štúdia požiarnej bezpečnosti pre realizáciu stavby, bytový dom

Analýza plánovpre realizáciu stavby, overenie súladu s technickým usmernením, -Požiarna bezpečnosť v budovách, návrh koncepcie požiarnej bezpečnosti, vyhlásenie o požiarnej bezpečnosti€/kus

kus
dopyt

Štúdia ochrany proti hluku pre realizáciu stavby, menej náročnú budovu

Analýza plánov pre realizáciu stavby, overovanie súladu s technickými usmerneniami, príprava štúdie ochrany proti hluku€/kus

kus
dopyt

Zmena účelu použitia

Cena za zmenu účelu využitia. Zmena účelu využitia z obchodných priestorov na reštauráciu alebo bar. Cena za vedenie procesu zmeny účelu, získanie súhlasu a získanie stavebného povolenia na zmenu účelu.€/kus

kus
dopyt

Ideový náčrt bytu

Cena ideového nákresu bytu. Cena za ideový nákres bytu, spolu s pôdorysmi a rezmi 1: 100 a usporiadaním nábytku .€/m2

m2
dopyt

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Dokumentácia, projekt na získanie stavebného povolenia s vedúcim projektom, všetka potrebná dokumentácia a zodpovedné riadenie projektu až do získania stavebného povolenia.€/kus

kus
dopyt

Koncepčný návrh pre získanie SP

Koncepčný návrh na získanie projektových a ďalších podmienok pre získanie stavebného povolenia. Unikátny plán architektúry s analýzou lokálnych údajov s dvomi koncepčnými vizualizáciami návrhu exteriéru a interiéru. Návrh sa zostavuje podľa želaní uvedených v zadaní projektu od investora.€/kus

kus
dopyt

Projekt pre stavebné povolenie

Projekt pre stavebné povolenie, ktorý obsahuje architektonické plány s podrobnosťami, plán vonkajšieho usporiadania a prípojky, súpis stavebných remeselných prác, stavebných konštrukcií, projekt elektroinštalácií a projekt TZB.€/kus

kus
dopyt

Kontrola a podpora projektanta

5 návštev na stavenisku pri hlavných koordináciach a koordinácie s dodávateľmi. Vysvetlenie plánov dodávateľom a preskúmanie ponúk.€/kus

kus
dopyt
SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Projekt pre stavebné povolenie


Koľko stojí stavebné povolenie? Náklady, resp. cena stavebného povolenia závisia od veľkosti objektu...

Skontrolovať tiež: Projekt pre stavebné povolenie cena

Realizačný projekt


Koľko stojí realizačný projekt? Cena realizačného projektu závisí od veľkosti objektu, zložitosti k...

Skontrolovať tiež: Realizačný projekt cena

Legalizácia stavby


Koľko stojí legalizácia čiernej stavby? Cena legalizácie domu závisí predovšetkým od veľkosti budovy...

Skontrolovať tiež: Legalizácia stavby cena

Urbanizmus a územné plánovanie


Koľko stojí urbanistický návrh a územné plánovanie? Urbanistický návrh je komplexný plán, ktorý si v...

Skontrolovať tiež: Urbanizmus a územné plánovanie cena

Poradenstvo a legislatíva


Koľko stojí stavebné poradenstvo? Výstavba je zložitý proces, preto sa odporúča využiť služby skúsen...

Skontrolovať tiež: Poradenstvo a legislatíva cena

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

Architekt, architektúra - všetko, čo potrebujete vedieť

1. Prečo osloviť architekta?

Architekt počúva želania klienta. V tom mu pomáha jeho odbornosť a predchádzajúce skúsenosti.
Architekt počúva želania klienta. V tom mu pomáha jeho odbornosť a predchádzajúce skúsenosti.

Keď sa rozhodnete osloviť architekta, znamená to o niečo väčšiu počiatočnú investíciu, no ušetrí vám to veľa neskorších starostí a predovšetkým náklady. Cesta k vášmu cieľu (rekonštrukcia alebo výstavba bytu, domu, kancelárskych priestorov ...) je bez architekta oveľa ťažšia a konečný výsledok sa zvyčajne líši od toho, čo ste chceli na začiatku. Úlohou architekta je správne Vás sprevádzať projektom, zohľadniť vaše preferencie, prísť s novými nápadmi, poukázať na potenciálne prekážky a priestorové obmedzenia. Architekt je odborník, ktorý sa každý deň stretáva s projektmi životného prostredia a má veľa skúseností a znalostí, aby mohol správne priblížiť konkrétnu situáciu.

Vďaka odbornosti zabezpečuje, aby sa nápady prenášali najskôr na papier a potom z nakreslených plánov prišlo až po konečnú realizáciu. Od samého začiatku predpokladá čo najviac detailov a neskôr ich koordinuje podľa požiadaviek projektu.

Architekt usiluje o funkčné, moderné a estetické riešenia. Na základe vašich prianí a požiadaviek na priestor správne umiestnite objektov do miestnosti, racionálne usporiadajte vnútorných priestorov, vyberie spolu s vami najvhodnejšie materiály, navrhne vybavenie, navrhne farby a ďalšie malé veci, ktoré sú potrebné na to, aby priestor alebo objekt fungoval ako premyslene navrhnutý a dokončený celok.

2. Architekt a koordinátor všetkých zúčastnených

Nepotrebujete architekta iba ako experta, ktorý vám pomôže zariadiť projektovú dokumentáciu, ale ako osobu, ktora Vás povedie správnym smerom a skoordinuje práce v správnom poradí.

Úlohou architekta je plánovať interiér a exteriér, pristupovať k projektom s profesionálnym prístupom, ktorý vychádza z danej situácie a potrieb klienta. V prípade projektov vychádza zo základnej myšlienky, je si však vedomý, že samotný dobrý nápad nestačí - je dôležitá profesionálna realizácia projektu na všetkých úrovniach. Architekt počúva želania klienta a pomáha mu jeho odbornosť a predchádzajúce skúsenosti.

Je to mylná predstava, že architekt musí iba predložiť nápad a náčrt plánov. Väčšina ľudí je presvedčená, že architekti trávia väčšinu času premýšľaním a navrhovaním, ale pravdou je, že trávia až trikrát viac času na stretnutiach s klientom, vyjednávaním s administratívou, inžiniermi, dodávateľmi ... pri dnešnom rýchlom tempe s organizáciou práce a riešenie postupov šetrí veľa zbytočných starostí a drahocenného času.

Ako navrhovateľ projektu architekt starostlivo riadi a organizuje dielo od prvého návrhu po konečné dokončenie, predvída náklady a termíny, pretože architekt navrhuje koncepčné návrhy, ktoré neskôr tvoria základ pre vypracovanie a vykonanie stavebných prác. Pri plánovaní spolupracuje s ďalšími odborníkmi a spoluautormi a pri realizácii s vybranými subdodávateľmi.

3. Ktorého architekta zvoliť?

3.1. Kde nájsť architekta?

Odporúčame, aby ste si našli na výber vhodného architekta čas. Dozviete sa o skúsenostiach priateľov a známych, ktorí už zrekonštruovali byty alebo postavili a spolupracovali s architektom. Architektov môžete vyhľadávať aj online. Jednou z možností je odoslanie vašej žiadosti na našej webovej stránke DaiBau a skúsení architekti Vás budú následne kontaktovať. Na našom portáli nájdete ich profily, kde nájdete aj recenzie a názory klientov, ktorí s nimi už spolupracovali. Pri predkladaní ponúk vždy skontrolujte, či je architekt (ak sa vyžaduje) licencovaný Architektonickou komorou. Predovšetkým sa pozrite na jeho doterajšiu prácu a získajte obraz o jeho práci a či sa zhoduje s vašim vkusom. Tiež sa uistite, že zvolený architekt nie je od Vás príliš ďaleko. To vám uľahčí a zrýchli prácu a komunikáciu.

3.2. Ako si vybrať správneho architekta?

Po výbere troch alebo viacerých potenciálnych architektov si dohodnite stretnutie s architektmi. Pre úspešný projekt a spokojnosť s konečným výsledkom je veľmi dôležité, ako dobre prebieha komunikácia medzi zúčastnenými stranami. Ak vám architekt venuje čas, predstavuje kvalitnú prácu a poskytuje vám kvalitné a dôkladné rady, skrátka na Vás urobí dobrý dojem, možnosť dobrej spolupráce a pozitívneho výsledku je skvelá. Predtým, ako pôjdete k architektovi, je tiež dobré získať informácie na stavebnom úrade aké sú stavebné obmedzenia a dovolenia vo Vašej lokalite. Architekt potom bude môcť prísť s podrobnejšou ponukou a porozprávať sa o obmedzeniach. Pripravte tiež zoznam svojich preferencií, životného štýlu, priestorov, ktoré potrebujete atď. Pri výbere architekta je samozrejme dôležitá aj jeho cena, nemala by však byť hlavným dôvodom Vášho rozhodnutia. Po konečnom rozhodnutí konkrétneho architekta je dôležité, aby ste uzavreli zmluvu, v ktorej sa jasne uvedie, čo pre vás vytvorí (druh dokumentácie), za akú cenu a kedy.

3.3. Overenie architekta

Pokiaľ potrebujete architekta na vypracovanie projektovej dokumentácie, musí mať príslušný diplom z Fakulty architektúry a autorizačné razítko, aby mohol vykonávať činnosti zodpovedného architekta.

Nemusíte však hľadať autorizovaného architekta na navrhnutie interiérov alebo menších stavebných projektov, ktoré si nevyžadujú stavebné povolenie.

4. Postup

4.1 Porozumenie vašim želaniam

Prvé stretnutia s architektom v jeho kancelárii alebo v mieste vášho domu, bytu, administrácie atď. budú venované zhromažďovaniu informácií o vašich želaniach, potrebách a vašej vízii. Bude sa tiež zaujímať o vaše každodenné zvyky, životný štýl a hodnoty. V prípade kancelárskych priestorov alebo zariadení sa bude zaujímať o obchodnú kultúru spoločnosti. Spočiatku to bude hĺbková zbierka informácií zameraná na pochopenie vašich cieľov a túžob.

4.2 Pochopenie priestoru

Pred projektovaním musí architekt tiež získať čo najviac informácií o vašej polohe, pozemku, existujúcom zariadení ... To zahŕňa získavanie prieskumných a iných podkladov, informácie o polohe, fotodokumentáciu polohy, priestoru atď. Architekt potom nakreslí priestor, ktorý slúži ako základ pre ďalšie plánovanie. Architekt tiež skontroluje, aké zákonné, miestne a stavebné predpisy je potrebné zohľadniť pri navrhovaní.

4.3 Koncepčné náčrty, varianty

Po získaní informácií nasleduje vypracovanie náčrtu nápadov alebo niekoľkých náčrtov vášho objektu. Architekt pri tom starostlivo zaistí, aby bol dizajn použiteľný, bezpečný a v súlade so všetkými predpismi, pričom zohľadní vaše želania a potreby. Nákres náčrtu je druh vízie vášho objektu.

4.4 Koncepčný projekt

Po výbere a potvrdení jednej z viac variant architekt pristúpi k podrobnejšiemu rozkresleniu návrhu a pripraví koncepčný projekt. Týmto projektom je možné získať súhlasy kompetentných dodávateľov na pripojenie inžinierskej siete.

4.5 Projekt stavebného povolenia

Ako už názov napovedá, jedná sa o projektovú dokumentáciu na získanie stavebného povolenia. Obsah projektovej dokumentácie musí byť špecifikovaný v podmienkach projektovej dokumentácie. Projekt na získanie stavebného povolenia musí okrem plánov obsahovať všetky základné informácie o mieste a plánovanom účele užívania objektu, ktoré sú zaznamenané v projektovej dokumentácii.

Realizačný projekt obsahuje všetky informácie potrebné pre výstavbu a začatie používania zariadenia. Ide o podrobnejšie spracovanie všetkého, čo projekt stavebného povolenia už obsahuje. Plány realizačnej dokumentácie sú navrhnuté do takej miery a tak presne, aby boli užitočné na stavenisku. Iba na základe týchto plánov je možné vyhotoviť spoľahlivý súpis prác na získanie porovnateľných ponúk od dodávateľov.

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMREKONŠTRUKCIA DOMU

Dobrý deň

potrebujem architektu pre návrh na rekonštrukciu nášho domu. Dom je v pôvodnom stave kocka s rovnou strechou, zastavaná plocha pivnica:14,01m2, prízemie:107m2, poschodie:107m2. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 1350 1 do 2250 €


........

ARCHITEKT PRE REALIZACIU BUNGALOVA

Dobrý deň.

potrebujem architektu. Chceli by sme začať stavať bungalov na jar 2023. Vaic info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 1350 1 do 2250 €


........

NAPROJEKTOVAŤ RD VO SVAHU PREVYSENIE 9-10M

Dobrý deň,

potrebujeme naprojektovať RD vo velkom svahu.
Vstup od cesty do dvojgaraze, pivnica, tech miestnost, fitko, 1.NP vela obyvacka s kuchynou + jedalen vystup na terasu, 4 spalne/izby, komora , pracovna,podla moznosti bazen

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

2700 1 do 4500 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, PROJEKT NA REKONSTRUKCIU RODINNÉHO DOMU , 1XDOM 91M2 A 1X HOSPODARSKA BUDOVA 57M2
Architekt, architektúra, Krajné

540 € do 900 €

CENA, PROJEKT NA DREVODOM, 100 M2
Architekt, architektúra, Banská Bystrica

1350 € do 2250 €

CENA, ARCHITEKTONICKÁ ŠTUDIA DOMU, PO POPISU
Architekt, architektúra, Zvolen

315000 € do 525000 €

CENA, PROJEKT NA SP NA MALOM POZEMKU 2.5ÁRA , PO POPISU
Architekt, architektúra, Kováčová

3150 € do 5250 €

CENA, PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU NA VETRACÍ OTVOR, PO POPISU
Architekt, architektúra, Handlová

990 € do 1650 €

CENA, ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA BYTU, PO POPISU
Architekt, architektúra, Zvolen

1350 € do 2250 €

CENA, PROJEKT V KAMENOM SVAHU NA KTORY BUDE VYHĽAD Z ZIMNEJ ZAHRADY, PO POPISE
Architekt, architektúra, Kamenica

900 € do 1500 €

CENA, PROJEKT A PODKLADY PRE STAVEBNE POVOLENIE., PO POPISU
Architekt, architektúra, Košice

4500 € do 7500 €

CENA, MODEL RD , PO POPISU
Architekt, architektúra, Bratislava

1350 € do 2250 €

CENA, INDIVIDUALNY PROJEKT RD, PO POPISU
Architekt, architektúra, Trnava

1350 € do 2250 €

CENA, PROJEKT CHALUPY, PO POPISU
Architekt, architektúra, Potoky

1350 € do 2250 €

CENA, PROJEKT NA OCELOVÚ KONŠTRUKCIU, PO POPISU
Architekt, architektúra, Trenčín

900 € do 1500 €

CENA, ARCHITEKT PRE RODINNÝ POSCH DOM, PO POPISU
Architekt, architektúra, Rohožník

1350 € do 2250 €

CENA, PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NA REKONŠTRUKCIU DOMU, PO POPISU
Architekt, architektúra, Modra

1350 € do 2250 €

CENA, PROJEKT RODINNEHO DOMU, PO POPISU
Architekt, architektúra, Ľubotice

1800 € do 3000 €

CENA, VYHOTOVIŤ INDIVIDUÁLNY PROJEKT A POSTAVIŤ DOM + ZBÚRAŤ STARÝ DOM, PO POPISU
Architekt, architektúra, Križovany nad Dudváhom

6300 € do 10500 €

CENA, ARCHITEKT PRE PRERÁBKU RODINNÉHO DOMU., PO POPISU
Architekt, architektúra, Veľký Krtíš

1350 € do 2250 €

CENA, PROJEKT CHATY DO 70 M2, PO POPISU
Architekt, architektúra, Abrahámovce

1350 € do 2250 €

CENA, PROJEKTANT NA VYPR. PROJEKTU REKONŠTRUKCIE VALBOVEJ STRECHY NA PLOCHÚ, PO POPISU
Architekt, architektúra, Vlčany

1350 € do 2250 €

CENA, ZAKRESLENIE SKUTOČNÉHO STAVU BUDOVY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, PO POPISU
Architekt, architektúra, Abramová

450 € do 750 €

CENA, VIZUALIZÁCIA - OBÝVAČKA A KUCHYŇA, 48M2
Architekt, architektúra, Michalovce

180 € do 300 €

CENA, ARCHITEKTÚRA + PROJEKT, PO POPISU
Architekt, architektúra, Trnava

4500 € do 7500 €

CENA, PROJEKT PRE PRÍSTAVBA A NOVÚ STRECHU, PO POPISU
Architekt, architektúra, Bratislava

1350 € do 2250 €

CENA, VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE REKONŠTRUKCIE DOMU, PO POPISU
Architekt, architektúra, Podolie

1350 € do 2250 €

CENA, REKONŠTRUKCIA STRECHY- PROJEKT., PO POPISU
Architekt, architektúra, Kračúnovce

630 € do 1050 €

CENA, LEGALIZÁCIA STAVBY- ELEKTRICKU PRIPOJKU, PROJEKTOVU DOKUMENTACIU, GEOMETRICKY PLAN, ENERGE, PO POPISE
Architekt, architektúra, Kecerovce

2700 € do 4500 €

CENA, NAVRH NA REKONŠTRUKCIU DOMU, PO POPISU
Architekt, architektúra, Červeník

900 € do 1500 €

CENA, PROJEKT NA PRERÁBKU RODINNÉHO DOMU, PO POPISU
Architekt, architektúra, Liptovský Mikuláš

630 € do 1050 €

CENA, NÁVRH VÝROBU A MONTÁŽ VAZNIKOVEHO KROVU, PO POPISU
Architekt, architektúra, Hriňová

900 € do 1500 €

CENA, PROJEKT REKONŠTRUKCIE DOMU, PO POPISU
Architekt, architektúra, Leles

1350 € do 2250 €

CENA, ZNALECKÝ POSUDOK, 450 M2
Architekt, architektúra, Podolínec

1350 € do 2250 €

CENA, PLÁNY NA DOM, PO POPISU
Architekt, architektúra, Stará Ľubovňa

1350 € do 2250 €

CENA, NAKRESLIT GARAŽ, 10X10
Architekt, architektúra, Vavrečka

450 € do 750 €

CENA, NÁVRH DOMU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE. , PO POPISE
Architekt, architektúra, Skalica

1350 € do 2250 €

CENA, PROJEKT NA DOM , PO POPISU
Architekt, architektúra, Košice

1350 € do 2250 €

CENA, ACHITEKT ,STATIK NA PRERABKU RD, PO POPISU
Architekt, architektúra, Borová

1350 € do 2250 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

Architekt, architektúra CENNÍK

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

423+ SPOLOČNOSŤAMI PRE ARCHITEKT, ARCHITEKTÚRA
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ARCHITEKT, ARCHITEKTÚRA?

 • Architekt, architektúra Bratislava
 • Architekt, architektúra Banská Bystrica
 • Architekt, architektúra Košice
 • Architekt, architektúra Nitra
 • Architekt, architektúra Prešov
 • Architekt, architektúra Žilina
 • Architekt, architektúra Bardejov
 • Architekt, architektúra Humenné
 • Architekt, architektúra Komárno
 • Architekt, architektúra Levice
 • Architekt, architektúra Liptovský Mikuláš
 • Architekt, architektúra Lučenec
 • Architekt, architektúra Martin
 • Architekt, architektúra Michalovce
 • Architekt, architektúra Nové Zámky
 • Architekt, architektúra Piešťany
 • Architekt, architektúra Poprad
 • Architekt, architektúra Považská Bystrica
 • Architekt, architektúra Prievidza
 • Architekt, architektúra Ružomberok
 • Architekt, architektúra Spišská Nová Ves
 • Architekt, architektúra Topoľčany
 • Architekt, architektúra Trenčín
 • Architekt, architektúra Trnava
 • Architekt, architektúra Zvolen
 • Architekt, architektúra Bánovce nad Bebravou
 • Architekt, architektúra Brezno
 • Architekt, architektúra Bytča
 • Architekt, architektúra Čadca
 • Architekt, architektúra Detva
 • Architekt, architektúra Dolný Kubín
 • Architekt, architektúra Dunajská Streda
 • Architekt, architektúra Galanta
 • Architekt, architektúra Gelnica
 • Architekt, architektúra Hlohovec
 • Architekt, architektúra Ilava
 • Architekt, architektúra Kežmarok
 • Architekt, architektúra Krupina
 • Architekt, architektúra Kysucké Nové Mesto
 • Architekt, architektúra Levoča
 • Architekt, architektúra Malacky
 • Architekt, architektúra Medzilaborce
 • Architekt, architektúra Myjava
 • Architekt, architektúra Námestovo
 • Architekt, architektúra Nové Mesto nad Váhom
 • Architekt, architektúra Partizánske
 • Architekt, architektúra Pezinok
 • Architekt, architektúra Poltár
 • Architekt, architektúra Púchov
 • Architekt, architektúra Revúca
 • Architekt, architektúra Rimavská Sobota
 • Architekt, architektúra Rožňava
 • Architekt, architektúra Sabinov
 • Architekt, architektúra Šaľa
 • Architekt, architektúra Senec
 • Architekt, architektúra Senica
 • Architekt, architektúra Skalica
 • Architekt, architektúra Snina
 • Architekt, architektúra Sobrance
 • Architekt, architektúra Stará Ľubovňa
 • Architekt, architektúra Stropkov
 • Architekt, architektúra Svidník
 • Architekt, architektúra Trebišov
 • Architekt, architektúra Turčianske Teplice
 • Architekt, architektúra Tvrdošín
 • Architekt, architektúra Veľký Krtíš
 • Architekt, architektúra Vranov nad Topľou
 • Architekt, architektúra Žarnovica
 • Architekt, architektúra Žiar nad Hronom
 • Architekt, architektúra Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené