Kovové konštrukcie cena

Cena kovovej konštrukcie závisí od rozmerov oceľovej konštrukcie, typu oceľových profilov a zhotoviteľa. Pre väčšie budovy, ako sú výrobné haly, sa používa cena za kilogram. Ak ide o kovové prístrešky, cena sa prepočíta na m2. Keď ide o kovové konštrukcie zo žiarovo pozinkovaných profilov, ich cena, vrátane dodávky a montáže, je 3 až 4 EUR/kg. Orientačná cena za dodávku a montáž kovového prístrešku veľkosti 4 m × 4 m, pokrytého s polykarbonátovou krytinou, je okolo 190 EUR/m2.

Komu zveriť výrobu kovovej konštrukcie? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným montérom kovových konštrukcií vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT
Skontrolovať tiež:
Nerezový prístrešok , cena

CENA ZA KOVOVÉ KONŠTRUKCIE


Cena kovových konštrukcií. Cena za kovové konštrukcie, žiarovo-zinkované profily vrátane dodávky a montáže na mieste.

3.00 €/kg

VEĽMI NÍZKA CENA
€/kg

STREDNÁ CENA
4.00 €/kg

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Cena za zámočníka, kovoobrábača

OSTATNÉ CENY ZA KOVOVÉ KONŠTRUKCIE

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Nerezový prístrešok


Koľko stojí nerezový prístrešok? Nerezová oceľ je oveľa drahšia ako pozinkovaná oceľ. Cena za zhotov...

Skontrolovať tiež: Nerezový prístrešok cena

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

KOVOVÉ KONŠTRUKCIE - VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

1. Oceľové konštrukcie vo všeobecnosti

1.1 Oceľové konštrukcie

Vďaka svojim početným výhodám oceľové konštrukcie už viac ako storočie konkurujú iným bežným stavebným materiálom, najmä betónu. Oceľové konštrukcie sa však dodnes používajú na výstavbu väčších verejných budov, najmä viacpodlažných budov a mrakodrapov, športových a iných hál ako aj hál s veľkými rozpätiami striech. Vzhľadom na relatívne vysokú cenu ocele a vysokú hmotnosť oceľových nosníkov sa investícia do oceľovej konštrukcie najviac vyplatí pre budovy tejto veľkosti, pričom pre menšie budovy to často nemá zmysel.

Vďaka mnohým výhodám oceľové konštrukcie už viac ako storočie konkurujú iným bežným stavebným materiálom
Vďaka mnohým výhodám oceľové konštrukcie už viac ako storočie konkurujú iným bežným stavebným materiálom

1.2. Oceľové konštrukcie alebo kovové konštrukcie?

Najprv treba urobiť rozdiel medzi oceľovými a kovovými konštrukciami. Kovové konštrukcie môžu byť konštrukcie z hliníka, železa a ocele. Ak hovoríme, že budova je príkladom kovovej konštrukcie, v skutočnosti sme ešte nič o nej nepovedali, pretože musíme špecifikovať, o ktorý kov ide. Dnes sú železné konštrukcie minulosťou, pretože boli nahradené oceľovými konštrukciami a hliníkové konštrukcie sa kvôli veľmi vysokej cene hliníka používajú len pre určité časti budovy a veľmi zriedka pre celú konštrukciu.

1.3. Oceľ

Okrem rozdielu medzi pojmami kovová konštrukcia a oceľová konštrukcia je dôležité pochopiť aj rozdiel medzi železom a oceľou. Oceľ je rafinované železo. Ide o zliatinu železa, do ktorej bol okrem iných legujúcich prvkov ako najdôležitejší prvok pridaný uhlík. Aj keď ho je v oceli veľmi málo, spravidla menej ako 2 %, toto množstvo výrazne ovplyvňuje vlastnosti ocele.

1.4. História používania ocele

Oceľ sa začala široko používať koncom 19. storočia, keď technologický pokrok a znalosti spracovania kovov umožnili vynález železa s lepšími stavebnými vlastnosťami – oceľ. Dovtedy všetky konštrukcie boli zo železa. V 19. storočí sa oceľ začala používať najskôr v secesnom štýle alebo v secesnom období, používala sa v kombinácii so železom mimoriadne expresívnym a dekoratívnym spôsobom. Populárne boli kvetinové a geometrické ozdoby, ktoré slúžili ako nosná konštrukcia aj ako obyčajná ozdoba. Koncom 19. storočia však nastal v stavebníctve ďalší veľký posun: objav železobetónu, ktorý bol v skutočnosti umožnený vynálezom ocele. Francúzsky inžinier François Hennebique bol jedným z prvých, kto preskúmal možnosti kombinovania betónu s oceľovou výstužou a napísal pokyny pre železobetónové konštrukcie. Oceľová výstuž umožnila realizáciu betónových dosiek a nosníkov s veľkým rozpätím, čo viedlo k vynájdeniu voľného pôdorysu v architektúre počas modernizmu na začiatku 20. storočia.

1.5 Oceľové konštrukcie v stavebníctve

Na stavbe sa montujú oceľové konštrukcie spájaním oceľových profilov. Ide teda o skeletovú štruktúru stavbu pozostávajúcu z mnohých nezávislých prvkov spojených do celku. Všetky oceľové profily sú prefabrikované a z továrne ich privážajú na stavenisko nákladné autá. Oceľové konštrukcie pozostávajú z oceľových trámov, stĺpov a nosníkov.

1.6. Výhody oceľovej konštrukcie

Oceľové konštrukcie majú mnoho výhod. Najväčšou výhodou oceľových nosníkov je výnimočné rozpätie, na ktoré môžu byť použité. Rozpätia poskytované oceľovými nosníkmi sú absolútne najväčšie v porovnaní s inými stavebnými materiálmi (železobetón, drevo). Ďalšou výhodou, ktorú oceľové konštrukcie ponúkajú, je množstvo rôznych oceľových profilov s rôznymi vlastnosťami, ktoré umožňujú veľa možností výberu podľa rôznych konštrukčných a statických požiadaviek. Tieto dve vlastnosti robia z ocele jeden z najlepších materiálov na stavbu komplexných štruktúr veľkých budov. Treťou výhodou ocele je, že pri správnej ochrane je konštrukcia prakticky nezničiteľná a skutočne extrémne odolná. Štvrtou výhodou, ktorá nie je zanedbateľná, je postup stavby s oceľovými profilmi, ktoré sú prefabrikované a priamo z výroby dovezené na stavenisko v konečnej podobe, a potom sa už len na stavbe navzájom spájajú. Na rozdiel od železobetónu, ktorý sa vyhotovuje na stavbe, výstavba prebieha veľmi rýchlo a stavenisko zostáva čisté. Vďaka procesu prefabrikácie je tiež maximálne kontrolovaná kvalita oceľových profilov. V neposlednom rade tiež treba spomenúť, že na rozdiel od všeobecného presvedčenia je oceľ materiálom šetrným k životnému prostrediu, pretože sa dá úplne recyklovať.

1.7. Nevýhody oceľovej konštrukcie

Najzrejmejšou nevýhodou oceľovej konštrukcie sú vysoké náklady na oceľové profily. Preto sú z ocele postavené iba tie objekty, v ktorých by iné materiály nemohli dosiahnuť to, čo môžu fyzikálne a mechanické vlastnosti ocele. To je obzvlášť zrejmé na veľkých objektoch. Ďalšou zjavnou nevýhodou ocele je jej hmotnosť, ktorá sama o sebe nie je problémom, ale celá konštrukcia je dosť ťažká, a vyvíja značný tlak na ostatné materiály v celej štruktúre. Treťou nevýhodou ocele je, že napriek protipožiarnej ochrane povrchovými nátermi, nie je ohňovzdorným materiálom, pretože sa v prípade požiaru topí pri vysokých teplotách. Nevýhodou, ktorá je zriedkavá, je možnosť porúch v zliatine, ktoré by mohli viesť k zrúteniu budovy a obrovskej katastrofe, preto sa všetky oceľové konštrukcie kontrolujú ultrazvukovým alebo röntgenovým vyšetrením, aby sa zistili prípadné chyby.

2. Vlastnosti ocele

2.1. Všeobecné fyzikálne a mechanické vlastnosti

Oceľ je elastický materiál s modulom pružnosti 2,0 – 2,2 × 105 N/mm². Čisté železo má hodnotu tvrdosti iba 60 HV, zatiaľ čo oceľ dosahuje vďaka procesom obrábania (pridávanie uhlíka) hodnotu až 800 HV, pri chemickom spracovaní dokonca až 2000 HV. Oceľ má pevnosť v ťahu 4000 N/mm², čo je 20-krát vyššia pevnosť v ťahu ako pevnosť v ťahu železa.

2.2. Odolnosť ocele proti korózii

Odolnosť ocele voči korózii je možné prispôsobiť rôznym požiadavkám, rovnako ako je možné prispôsobiť technologické vlastnosti. Na tento typ odolnosti sa do zliatin ocele zvyčajne pridáva chróm (11 %).

2.3. Tvarovanie ocele

Oceľ je možné tvárniť za tepla kovaním, liatím, lisovaním alebo valcovaním. Za studena môže byť oceľ tvárnená ťahaním, valcovaním, lisovaním alebo rezaním, ale môže sa vyrábať aj práškovou metalurgiou.

2.4. Kalená oceľ

Kalená oceľ vzniká tepelným spracovaním. Proces prebieha tak, že sa oceľ najskôr zahreje do bodu, kedy sa začne topiť, a potom sa dostatočne rýchlo ochladí. V tomto procese vzniká druhá najtvrdšia štruktúrna zložka ocele – martenzit, ktorá je však najkrehkejšou zložkou. Množstvo martenzitu určuje tvrdosť ocele, to znamená, čím viac martenzitu, tým tvrdšia je oceľ. Martenzitická štruktúra má veľké vnútorné napätie. Hlavným účelom kalenia ocele je ďalšie vylepšenie jej vlastností, v tomto prípade predovšetkým tvrdosti.

3. Oceľové profily

3.1 Oceľové profily sú prefabrikáty

Ako bolo uvedené vyššie, všetky oceľové prvky sú prefabrikované. To znamená, že sú vyrobené v továrni a potom nákladným autom dovezené na stavbu, kde ich treba spojiť. Prefabrikáty majú mnoho výhod, sú to vysoká kvalita profilov, keďže sú vďaka riadeniu výrobného procesu a rýchlosti stavebného postupu, všetky profily maximálne štandardizované a precízne definované. Pre niektorých architektov to môže byť nevýhoda, pretože musia svoje predstavy o vzhľade stavby prispôsobiť materiálu, ktorý majú k dispozícii.

3.2. Druhy oceľových profilov

Existuje mnoho normalizovaných oceľových profilov s určitými mechanickými vlastnosťami. Oceľové profily sú rozdelené podľa prierezu. Poznáme profily I a IPE, ktoré sú štíhle a vysoké, ich prierez pripomína písmeno I. Tieto profily majú výšku výrazne väčšiu ako šírku. Podobné ako profily IPE sú profily HEA, H a HEB, ktoré majú menší rozdiel v pomere medzi výškou a šírkou profilu. Ak sú profily IPE a I výrazne obdĺžnikové, profily HEA, H a HEB sú viac štvorcové. Profily IPE majú rozmery výšky medzi 80 – 600 mm, H a ďalšie uvedené profily 100 – 1000 mm. Okrem uvedených profilov existujú ešte krabicové profily a rúrky a profily U a L, ktoré možno rozpoznať podľa typického prierezu v tvare písmena U alebo L. Ktorý profil použijeme, závisí od typu stavebného prvku a jeho úlohy v rámci stavebného systému. Na výbere profilov sa spravidla zúčastňuje statik a/alebo stavebný inžinier, ktorý dobre pozná vlastnosti oceľových profilov.

3.3. Eurokód 3

Všetky druhy štandardných oceľových profilov, ich vlastnosti a požiadavky týkajúce sa dimenzovania oceľových profilov a konštrukcií nájdete v norme Eurokód 3 – navrhovanie oceľových konštrukcií.

3.4 Vlastnosti oceľových profilov

Oceľové profily majú veľmi dobré fyzikálne a mechanické vlastnosti. Vzhľadom na vyššie uvedené vlastnosti železa môžu oceľové profily premosťovať veľmi veľké rozpätia, takže sa s nimi najčastejšie stretávame pri stavbe tých štruktúr, ktoré musia preklenúť veľké rozpätia, napr. haly, mosty, štadióny a podobne. Jednou z hlavných výhod profilov je ich jednoduchá kombinácia s inými materiálmi, ktorá umožňuje flexibilitu konštrukcie, len ich treba chrániť pred poveternostnými vplyvmi, v opačnom prípade začne proces korózie (hrdzavenia) ocele.

3.5. Spájanie oceľových profilov

Oceľové profily môžu byť zvárané alebo zaskrutkované do skeletovej oceľovej konštrukcie. Rozhodnutie pre jedno alebo druhé spájanie je podmienené požadovaným konečným vzhľadom a statickými požiadavkami. Pri skrutkovaní sú skrutky vždy viditeľné, pokiaľ nie sú pokryté iným materiálom, a v prípade zvárania zostáva viditeľný zvar, ktorý je možné nakoniec vyhladiť, takže sa prakticky stane neviditeľným. Oceľové profily je možné spájať aj spájkovaním a nitovaním.

4. Dom z oceľovej konštrukcie

Vzhľadom na vysokú cenu ocele sú rodinné domy z oceľovej konštrukcie pomerne zriedkavé. Oceľové konštrukcie domu sú obzvlášť zriedkavé aj preto, že prevládajú tradičné stavebné materiály ako sú tehla a železobetón. Domy z oceľovej konštrukcie sa zjavujú v období modernizmu, teda v prvej polovici 20. storočia. Výhodou oceľovej skeletovej konštrukcie je, že umožňuje úplne otvorený pôdorys s veľkými rozpätiami, ktorý si užívatelia môžu usporiadať podľa vlastných prianí a potrieb a môžu ho úplne zmeniť vo veľmi krátkom čase, ak dôjde k zmenám resp. prestavbe budovy. Príkladom tohto typu domu je „Farnsworth House“ – dom navrhnutý a vyrobený podľa nemeckého architekta Ludwiga Mies van der Rohe a mnoho domov zo 60. rokov minulého storočia, z takzvaného amerického obdobia, ktoré  boli súčasťou projektu „Case study houses“.

4.1. Kombinácia ocele a dreva

Keďže oceľové konštrukcie sú vždy skeletové, musia byť kombinované s inými materiálmi. Najčastejšie sa oceľ kombinovala so sklom (príkladom toho je „Farnsworth House“ Ludwiga Mies van der Rohe). Táto kombinácia je veľmi moderná, čistá, estetická a nadčasová, ale môže pôsobiť trochu chladne. V posledných desaťročiach sa oceľ kombinuje s drevom, ktoré svojim teplom zjemňuje surový vzhľad tohto materiálu. Drevo vnáša do priestoru domácu atmosféru a teplo, zatiaľ čo oceľ prináša nádych priemyselného štýlu. V interiéri je bežná kombinácia bielych stien Knauf a viditeľných oceľových nosníkov, najmä stĺpov.

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMOCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA TERASY A PARKOVACÍM STÁTÍM

Dobrý deň.

potrebujeme majstra pre oceľovú konštrukciu terasy a parkovacím státím. Staviame rodinný dom v Marcelovej a chcela by som Vás poprosiť o cenovú ponuku na navrhovanú oceľovú konštrukciu terasy s plochou strechou.
Okolo apríla-mája by bola aktuálna montáž terasy.
Posielam Vám výkresy aj statický návrh konštrukcie.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 12600 1 do 21000 €


........

DVE KOVOVÉ KONŠTRUKCIE NA UCHYTENIE DO STENY. VLOŽIA SA TAM KVETINÁČE

Dobrý deň.

potrebujem majstra pre kovovú konštrukciu, ktorá sa upevní do steny nad oknami. Do konštrukcie sa vložia kvetináče. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 270 1 do 450 €


........

SCHODISKO NA ŽELEZNEJ KONŠTRUKCII

Dobry deň.

potrebujem majstra pre schodisko na železnej konštrukcii.V prílohe je vizualizácia schodiska, je potrebné zameranie. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 900 1 do 1500 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, NEREZOVÝ BALKÓN , 2700MM DĹŽKA 1000MM VÝŠKA
Kovové konštrukcie, Dubie

2700 € do 4500 €

CENA, ZÁBRADLIE NA BALKÓNY, 12 M
Kovové konštrukcie, Čachtice

1350 € do 2250 €

CENA, OCEĽOVÝ PREKLAD + OCEĽOVÝ STĹP + OSADENIE (REKONŠTRUKCIA RD), 6M
Kovové konštrukcie, Prešov

900 € do 1500 €

CENA, VYROBIŤ KOVOVÝ RÁM, 1X1X0,4 CCA
Kovové konštrukcie, Bratislava

225 € do 375 €

CENA, ROZSIRENIE TERASY- KOVOVA KONSTRUKCIA, 6X0.9M
Kovové konštrukcie, Buková

450 € do 750 €

CENA, MREZE NA PIVNICNE OKNO, 1 KS
Kovové konštrukcie, Nitra

1350 € do 2250 €

CENA, DIELŇA - SENDVIČOVÉ PANELY + OCEĽOVÁ KONŠTRUKIA ZVÁRANÁ., 25M2
Kovové konštrukcie, Stupava

5400 € do 9000 €

CENA, KOVOVÁ KONŠTRUKCIA, 4X NOSNÍKY, VÄZBY, PULTOVÁ STRECHA 15X11,5X4M
Kovové konštrukcie, Brzotín

10800 € do 18000 €

CENA, A-RÁM, KONTAJNERY NA HOTOVÉ VÝROBKY, A-RÁM 10KS, 1300MM, PRIEMER VALCA 400MM, DĹŽKA VALCA 2200MM, HMOTNOSŤ 165KG, 2KS KONTAJNERY S HMOTNOSŤOU OKOLO 370KG, NOSNOSŤ MAX 1500KG
Kovové konštrukcie, Pezinok

3150 € do 5250 €

CENA, KOVOVÁ MREŽA 1 KUS, 41 CM ŠÍRKA 66 CM VYSKA
Kovové konštrukcie, Bratislava

135 € do 225 €

CENA, HALA 100X60X8 LEN KONŠTRUKCIA , PO POPISE
Kovové konštrukcie, Prievidza

90000 € do 150000 €

CENA, BALKÓNOVÝ KOVOVÝ SUSIAK NA PRÁDLO V TVARE L, 1KS BALKÓNOVÝ SUŠIAK
Kovové konštrukcie, Bratislava

450 € do 750 €

CENA, CELOKOVOVÉ DVERE DO PIVNICE, 1 KS, Š. CCA. 60 CM.
Kovové konštrukcie, Prešov

270 € do 450 €

CENA, NOSNÁ KONŠTRUKCIA PRE PRÍSTREŠOK NA 2 AUTÁ, 5,5 X 6M, NOSNÍKY I PROFIL, STĹPY JAKEL
Kovové konštrukcie, Bernolákovo

1080 € do 1800 €

CENA, DVERE NA UZAVRETIE PRIESTORU POD VONKAJŠÍMI SCHODAMI, CCA 3,5 M2
Kovové konštrukcie, Mýto pod Ďumbierom

270 € do 450 €

CENA, KONŠTRUKCIU RODINNÉHO DOMU, 150-200M2
Kovové konštrukcie, Čadca

9000 € do 15000 €

CENA, SAMONOSNA POSUVNA BRÁNA , 6.5M X 1.5M
Kovové konštrukcie, Haligovce

1350 € do 2250 €

CENA, DREVENÚ TERASU, 5X4=20M2
Kovové konštrukcie, Bzovík

3600 € do 6000 €

CENA, ŽELEZNU KONŠTRUKCIU NA VOĽNE STOJACE SCHODY DO INTERIERU, 1
Kovové konštrukcie, Šoporňa

630 € do 1050 €

CENA, KOVOVÁ KONŠTRUKCIA NA INFORMAČNÚ TABUĽU , 5 M2
Kovové konštrukcie, Prešov

450 € do 750 €

CENA, NOSNÁ KOVOVÁ KONŠTRUKCIA NA SCHODY, 2 S 2M
Kovové konštrukcie, Košice

450 € do 750 €

CENA, INDUSTRIALNU GALÉRIU Z OCEĽOVÝCH PROFILOV, KONŠTRUKCIA DO TVARU L CCA 6X7M
Kovové konštrukcie, Bratislava

1800 € do 3000 €

CENA, VÝMENA SÚČASNEJ BRÁNY ZA NOVÚ., 14M2
Kovové konštrukcie, Fiľakovo

1350 € do 2250 €

CENA, OBLÚK NAD BRÁNU, BRÁNA JE CCA 2,5 M ŠIROKÁ
Kovové konštrukcie, Bratislava

1350 € do 2250 €

CENA, PRESTRESIT VODOROVNOU KONSTRUKCIOU TERASU , TERASA DLZKA CA 12M A SIRKA CA 2 M, NA KTOREJ SILNO FUKA VIETOR, MINIMÁLN SKLON S VÝPLNOU
Kovové konštrukcie, Bratislava

900 € do 1500 €

CENA, STARÁ MAŠTAL A DREVÁREN PREROBIŤ, DOKONČENIE POD HOTOVOU STRECHOV, 5X8
Kovové konštrukcie, Polomka

1800 € do 3000 €

CENA, KONŠTRUKCIA Z JAKLA, 1 KS
Kovové konštrukcie, Ľubochňa

450 € do 750 €

CENA, DVEROVÉ KOVOVÉ MREŽE, 3KS
Kovové konštrukcie, Bratislava

450 € do 750 €

CENA, SAMONOSNÉ KOVOVÉ SCHODY NA TERASU , 4,8M VÝŠKA SCHODOV +1 PODESTA
Kovové konštrukcie, Handlová

4500 € do 7500 €

CENA, OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA NADSTAVBY KONZERVATÓRIUM ŽILINA, 41000 KG
Kovové konštrukcie, Žilina

18000 € do 30000 €

CENA, ŽELEZNÉ SCHODY, PO POPISE
Kovové konštrukcie, Veľký Biel

2700 € do 4500 €

CENA, PRISTRESOK CCA 1,5 X 2 M, PRISTRESOK CCA 1,5 X 2 M
Kovové konštrukcie, Košice

450 € do 750 €

CENA, RÁM NA PLOTOVU BRÁNKU, 2M
Kovové konštrukcie, Veľká Lomnica

180 € do 300 €

CENA, VONKAJŠIE ZÁBRADLIE NA SCHODY A BALKÓN, DĹŽKA 8,5 X VÝŠKA 1 M
Kovové konštrukcie, Galanta

270 € do 450 €

CENA, PODPORNÁ KOVOVÁ KONŠTRUKCIA POD STRECHOV , PO POPISU
Kovové konštrukcie, Štrba

720 € do 1200 €

CENA, KONŠTRUKCIA KLIETKY ZO ŠTVORCOVÉHO PROFILU. , 700X1200X1970, PROFIL 50X50X5
Kovové konštrukcie, Žilina

1800 € do 3000 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

Kovové konštrukcie CENNÍK

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

346+ SPOLOČNOSŤAMI PRE KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI KOVOVÉ KONŠTRUKCIE?

 • Kovové konštrukcie Bratislava
 • Kovové konštrukcie Banská Bystrica
 • Kovové konštrukcie Košice
 • Kovové konštrukcie Nitra
 • Kovové konštrukcie Prešov
 • Kovové konštrukcie Žilina
 • Kovové konštrukcie Bardejov
 • Kovové konštrukcie Humenné
 • Kovové konštrukcie Komárno
 • Kovové konštrukcie Levice
 • Kovové konštrukcie Liptovský Mikuláš
 • Kovové konštrukcie Lučenec
 • Kovové konštrukcie Martin
 • Kovové konštrukcie Michalovce
 • Kovové konštrukcie Nové Zámky
 • Kovové konštrukcie Piešťany
 • Kovové konštrukcie Poprad
 • Kovové konštrukcie Považská Bystrica
 • Kovové konštrukcie Prievidza
 • Kovové konštrukcie Ružomberok
 • Kovové konštrukcie Spišská Nová Ves
 • Kovové konštrukcie Topoľčany
 • Kovové konštrukcie Trenčín
 • Kovové konštrukcie Trnava
 • Kovové konštrukcie Zvolen
 • Kovové konštrukcie Bánovce nad Bebravou
 • Kovové konštrukcie Brezno
 • Kovové konštrukcie Bytča
 • Kovové konštrukcie Čadca
 • Kovové konštrukcie Detva
 • Kovové konštrukcie Dolný Kubín
 • Kovové konštrukcie Dunajská Streda
 • Kovové konštrukcie Galanta
 • Kovové konštrukcie Gelnica
 • Kovové konštrukcie Hlohovec
 • Kovové konštrukcie Ilava
 • Kovové konštrukcie Kežmarok
 • Kovové konštrukcie Krupina
 • Kovové konštrukcie Kysucké Nové Mesto
 • Kovové konštrukcie Levoča
 • Kovové konštrukcie Malacky
 • Kovové konštrukcie Medzilaborce
 • Kovové konštrukcie Myjava
 • Kovové konštrukcie Námestovo
 • Kovové konštrukcie Nové Mesto nad Váhom
 • Kovové konštrukcie Partizánske
 • Kovové konštrukcie Pezinok
 • Kovové konštrukcie Poltár
 • Kovové konštrukcie Púchov
 • Kovové konštrukcie Revúca
 • Kovové konštrukcie Rimavská Sobota
 • Kovové konštrukcie Rožňava
 • Kovové konštrukcie Sabinov
 • Kovové konštrukcie Šaľa
 • Kovové konštrukcie Senec
 • Kovové konštrukcie Senica
 • Kovové konštrukcie Skalica
 • Kovové konštrukcie Snina
 • Kovové konštrukcie Sobrance
 • Kovové konštrukcie Stará Ľubovňa
 • Kovové konštrukcie Stropkov
 • Kovové konštrukcie Svidník
 • Kovové konštrukcie Trebišov
 • Kovové konštrukcie Turčianske Teplice
 • Kovové konštrukcie Tvrdošín
 • Kovové konštrukcie Veľký Krtíš
 • Kovové konštrukcie Vranov nad Topľou
 • Kovové konštrukcie Žarnovica
 • Kovové konštrukcie Žiar nad Hronom
 • Kovové konštrukcie Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené